Hinthemer Eijnde D 184

-

Jaar Naam Beroepen Opmerking
1745 Wattijn, Jan Caarel - Bewoner