Hintemer Straat C 180

-

Jaar Naam Beroepen Opmerking
1745 Hoeven, Poulus van der - Bewoner