Hintemer Straat C 067

-

Jaar Naam Beroepen Opmerking
1745 Antwerpen, Tobias van - Bewoner