Vogel

Ouderen- en armenzorg van 'de Godshuizen' na 1811

Noten
1.Zie Coopmans 1964 p. 1 e.v.
2.Zie Coopmans 1964 p. 26-44 voor het ontstaan van deze gasthuizen
3.Zie Van Sasse van Ysselt III, p. 196 e.v.
4.Zie Wouters XI, p. 171
5. Zie Van Sasse van Ysselt III, p. 123 e.v. en Coopmans, 1964, p. 52 e.v.
6.Zie Wouters XI , p. 414 e.v.
7.Zie Wolf 1983, p. 9
8.Zie Wouters XII, 1968 p. 150-151
9.Zie Broeders O. L. Vrouw van Lourdes, 1944, p 8 e.v.
10.Zie Wouters XII, 1968 p. 147 e.v.
11.Zie Wouters XII, 1968 p. 149
Bronnen
H. van Bavel, Korte bouwgeschiedenis; K. de Ruiter, 'Hoofdmomenten uit de geschiedenis' in: tijdschrift Boschboombladeren, nummer 14, mei 1974
J.P.A. Coopmans, 'De Bossche liefdadige instellingen gedurende de Franse tijd' in Bossche Bouwstenen IV, uitgave Kring Vrienden van ´s-Hertogenbosch 1981, p. 79-106
H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd 1794-1814; bijdrage tot de kennis van de sociaal-economische structuur, Nijmegen 1955
Th.A. Wouters, Van bedeling naar verheffing, evolutie in houding tegenover de behoeftige mens te 's-Hertogenbosch 1854-1912; bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland, deel XI, Tilburg 1968
Th.A. Wouters, Van verheffing naar begeleiding, verandering in houding tegenover de noodlijdende mens te 's-Hertogenbosch 1912-1965, bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland, deel XII, Tilburg 1968
J.P.A. Coopmans, De rechtstoestand van de Godshuizen te ´s-Hertogenbosch vóór 1629, Nijmegen 's-Hertogenbosch 1964
A.F.O. Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van ´s-Hertogenbosch III, 's-Hertogenbosch, 1910-1914
30 jaar Godshuizen 1950-1980 In gesprek met F.H.J.M. van den Eerenbeemt, scheidend voorzitter, 's-Hertogenbosch, 31 oktober 1980
H.R. Wolf, 25 jaar Sint Antoniegaarde, 's-Hertogenbosch, januari 1983
Broeder M. Amantius van O.L.Vr. van Lourdes, De Geschiedenis van het St. Jozefhuis te 's-Hertogenbosch bij gelegenheid van het 75-jarig verblijf der broeders van O.L.Vr. van Lourdes in deze inrichting N.V. ´De Glorende Dag´ 's-Hertogenbosch, 1944
Ton Vogel | november 2014