Vogel

Onderwijs van de Tilburgse ´Congregatie van Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid´ in ´s-Hertogenbosch
1852-1968

Noten
1.Kroniek van het St. Antoniusgesticht 1852-1945, geschreven door de Zusters.
2.Vgl. parochieblad De Koepel jaargang 1, 1961/1962.
3.Uit ´Staat van het personeel der Congregatie´ 1860, Archief Congregatie SCMM.
4.Idem 3, over 1870.
5.Uit: ´Staat van het personeel der Congregatie´ over 1920.
6.´Kroniek van het St. Antoniusgesticht´, archief van de Congregatie. In het Erfgoedcentrum te St. Agatha.
7.Vriendelijke mededeling van Toine Janssen, lid van de werkgroep Kerken en Kloosters, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch.
8.Er worden 49 zusters vermeld in het Jaarboek, maar we houden rekening met overplaatsingen, wisselingen van de wacht, voor één functie zijn dus vaak meerdere namen vermeld, dit geldt voor alle voorafgaande opsommingen in dit artikel.
9.Uit: ´Staat van leden en asp. Leden van de Congregatie der Zusters van Liefde van O.L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid´ over 1960 Archief Congregatie.
10.Zie ´De Koepel´ juni 1968.
11.Zie: ´Register Congregation Sisters of Charity of Our Lady Mother of Mercy´ over 1970. Archief Congregatie.
Ton Vogel | november 2014
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 248

n: vermelding in een voetnoot