Schuttelaars

Het nageslacht van Henrick van Kuythem en Mechtelt van Gerwen

door Anton Schuttelaars

9
10
11
12
13
14
Noten
1.De spelling varieert: de Cuten, de Cuythem, de Cuytthem, de Kuytem, de Kuy­ten, de Kuythem, de Kuytthem.
2.GAH, R 1240, f 120v, 19 april 1471; f 307v, 27 september 1471. R 1243, f 293, 13 augustus 1474. R 1245, f 239v, 1 april 1476. R 1246, f 223bis v, 28 juni 1477. R 1250, f 146, 21 maart 1481; f 211, 20 november 1480; f 447, 28 maart 1481. R 1251, f 120v, 10 juli 1482; f 209, 12 juli 1482. R 1253, f 21, 7 januari 1484. R 1259, f 87v, 14 december 1489. R 1284, f 311v, 25 februari 1514. P. Gerlach, „Betrekkingen van het Rijnland met het westen. Naar aanleiding van een studie over Jeroen Bosch", Ons Erfdeel, XIII (1970) 64.
3.Zijn naaste familie, die we na Peters dood leren kennen in verband met zijn nalatenschap, voert de naam Smekers van Peer, wat op Peer als plaats van herkomst wijst. Deze familieleden stellen echter hun zaakwaarnemers aan door middel van een procuratiebrief van de schepenbank van Horst. GAH, R 1348, f 241, 21 juli 1547. R 1350, f 120, 14 april 548. R 1352, f 317v, 1 juni 1549; f 364, 23 juli 1549. R 1355, f 291, 29 januari 1551.
4.De positie in deze zettingslijsten wordt uitgedrukt in procentgroepen: procentgroep 100 betreft de 1 procent van de aangeslagenen die het meest betalen, procentgroep 1 betreft de 1 procent van de aangeslagenen die het minst bijdragen. Hoe hoger de procentgroep, hoe hoger de rangorde. Zie voor een verdere uitwerking: Anton Schuttelaars, Heren van de Raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen, 1998) 282-289. Peter komt in tien zettingen voor: GAH, OSA B11, 1501-1502. B12, 1502-1503. B13, 1503-1504. B14, 1504-1505. B15, 1505-1506. B16, 1506-1507. B17, 1507-1508. B21, 1511-1512.
5.Een Johanna, dochter van Daniël Jans van Ricartsvoort en Oda Jans Cromyseren, wordt in 1475, nog onmondig, voor het eerst in de Bossche schepenprotocollen vermeld. Tussen 1482 en 1496 wordt zij een aantal malen genoemd in verband met een huis in de Karrenstraat. Dat zij dezelfde is als de vrouw van Peter Jan Smekers, is niet onmogelijk, maar zonder nader bewijs wel onwaarschijnlijk. GAH, R 1245, f 175, 14 november 1475. R 1251, f 425v, 5 juni 1482. R 1253, f 177, 18 november 1483. R 1254, f 208v, 5 februari 1485. R 1256, f 307, 30 mei 1487. R 1257, f 115v, 1 december 1488; f 175, 26 augustus 1488. R 1258, f 138, 9 december 1488. R 1260, f 29, 9 februari 1491; f 181, 31 januari 1491; f 186v, 4 februari 1491. R 1261, f 253v, 11 mei 1492. R 1263, f 108v, 1 februari 1494. R 1265, f 71, 28 juli 1496; f 85v, 27 februari 1496; f 304, 30 december 1496. RANB, Catharinaklooster te Heusden 261, 1 december 1487.
6.GAH, OSA, A-461 volk van wapenen no. 3. B11, 1501-1502, vanden gheenen die poirter gewordden syn. R 1281, f 181v, 21 april 1512; f 214, 16 juni 1512. R 1284, f 311v , 25 februari 1514. R 1288, f 153, 23 mei 1517. R 1309, f 215, 10 mei 1529. R 1310, f 11v, 7 november 1528. R 1321, f 3v, 12 oktober 1534. R 1325, f 172, 27 januari 1537. R 1326, f 220v, 5 mei 1537. R 1327, f 351v, 23 september 1538. R 1328, f 253, 22 juni 1538. R 1331, f 195v, 7 januari 1540. R 1338, f 89v, 3 februari 1543. R 1348. f 241, 21 juli 1547. R 1350, f 120, 14 april 1548. R 1352, f 74, 10 november 1548; f 317v, 1 juni 1549; f 364, 23 juli 1549. R 1355, f 291, 29 januari 1551. R 1387, f 91, 12 januari 1565.
7.GAH, OSA, A-461, volk van wapenen nrs. 2, 3. B11, 1501-1502. B12, 1502-1503. B13, 1503-1504. B14, 1504-1505, B15, 1505-1506. B16, 1506-1507. B17, 1507-1508. B33, 1526-1527, van alderhande saicken. R 1251, f 120v, 10 juli 1482. R 1259, f 87v, 14 december 1489. R 1272, f 9, 14 november 1503. R 1277, f 122, 28 januari 1508: Arnoldus dictus die screynmeker. R 1279, f 262, 5 september 1510. R 1281, f 181v, 21 april 1512; f 214, 16 juni 1512. R 1283, f 239, 20 december 1512. R 1284, f 311v, 25 februari 1514. R 1285, f 132v, 19 juli 1515; f 171, 23 oktober 1514. R 1287, f 221v, 22 juli 1517. R 1288, f 74v, 30 januari 1517. R 1290, f 2v, 7 oktober 1517. R 1292, f 255, 3 augustus 1519. R 1298, f 27, 26 november 1522. R 1301, f 28, 7 november 1523. R 1302, f 166v , 7 maart 1525. R 1308, f 311v, 27 juli 1528. R 1311, f 316v, 16 maart 1530. R 1316, f 114v, 25 mei 1532; f 127, 21 juni 1532. R 1329, f 256, 5 mei 1539. R 1414, f 72v, 7 juli 1582. ARAB, Rekenkamer 45067, cijnsboek Orthen 1520, f 83, 84v, 98.
8.Hij is niet dezelfde als Arnt paternostermeker die in de belastinglijsten van 1506-1507 en 1507-1508 (GAH, OSA B 16, B17) in het blok van de Vismarkt wordt aangeslagen. Zie over archeologische vondsten in verband met paternostermakers: Hans L. Janssen, „Bewerkt been", in: H.L. Janssen (red.), Van Bos tot Stad. Opgravingen in 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch, 1983) 293-302.
9.L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, dl. IV (Sint-Michielsgestel, 1873) 333-334.
10.GAH, R 1316, f 127, 21 juni 1532. R 1329, f 256, 5 mei 1539. R 1414, f 72v, 7 juli 1582. E Melis-Taeymans, Antwerpse poortersboeken 1533-1608. I. 3 oktober 1533 - 24 maart 1559 (Antwerpen, 1978). J.Th.M. Melssen, „Poorters van Antwerpen", De Brabantse Leeuw, XXIII (1974) 110. Melis­Taeymans leest paternostermaker, Melssen perkamentmaker. Daar Huberts vader paternostermaker was, lijkt de eerste lezing de juiste. Hubert van Gerwen is waarschijnlijk niet dezelfde als Huybert vyftich drayer (dat is paternostermaker)die in de gemene zetting van 1552 (GAH, OSA B59, 1552-1553) in het blok van de Orthenstraat wordt aangeslagen.
11.GAH, R 1316, f 127, 21 juni 1532. R 1329, f 256, 5 mei 1539. R 1414, f 72v, 7 juli 1582. Over haar overlijdensdatum bestaat onduidelijkheid: in de akte uit 1532 wordt zij als wijlen aangeduid, in die uit 1539 niet.
12.GAH, R 1316, f 127, 21 juni 1532. R 1329, f 256, 5 mei 1539. R 1414, f 72v, 7 juli 1582.
13.GAH, OSA A461, volk van wapenen no. 2, 1527. R 1316, f 114v, 25 mei 1532; f 127, 21 juni 1532. R 1329, f 256, 5 mei 1539. R 1347, f 145, 5 maart 1547. R 1371, f 122, 20 januari 1557. R 1376, f 560, 19 juni 1559. R 1378, f 471v, 20 augustus 1560. R 1387, f 280, 23 juni 1565.
14.Zie: Schuttelaars, Heren van de Raad, 54-59.
15.Alphons van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam, 1998) Bijlage I, no. 118. A.E.M. van Esch, „Genealogie Van Esch te Oirschot", Campinia, XIX (1989) 28.
16.GAH, OSA B47, 1540-1541, vanden ghenen die poirters geworden zyn. ARAB, Rekenkamer 13008, rekening van de laagschout Kerstmis 1540 - Sint-Jan 1541, ontfanck van poirters.
17.GAH, OSA B94, 1587-1588, vonden 60en penninck, (30 mei 1588). Aanvullingen 8730, 1569. R 1347, f 145, 5 maart 1547. R 1371, f 122, 20 januari 1557. R 1375, f 202, 28 april 1558. R 1376, f 560, 19 juni 1559. R 1377, f 193, 22 augustus 1559; f 197v, 22 augustus 1559. R 1378, f 471v, 20 augustus 1560. R 1383, f 540v, 18 september 1563. R 1385, f 215v, 9 februari 1564. R 1387, f 280, 23 juni 1565. R 1394, f 363, 22 december 1570. R 1395, f 122, 21 maart 1571. R 1397, f 617, 20 februari 1574. R 1400, f 7v, 14 oktober 1575; f 137, 14 april 1575. R 1420, f 211, 30 mei 1588; f 245, 9 juli 1588. R 1922, f 205v, 7 november 1564. R 1923, f 182, 28 april 1558. A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars en bewoners in vroegere eeuwen. Aanteekeningen uit de Bossche schepenprotocollen, loopende van 1500-1810 (3 dln.; 's-Hertogenbosch, [1911-19141) I, 188.
18.GAH, OSA B73, 1566-1567, vander stadt acchynsen. B77, 1570-1571, cleyn acchynsen. B81, 1574-1575 ibidem. B82, 1575-1576 ibidem. B83, 1576­1577 ibidem. B85, 1578-1579, vanden wynacchyns ende dobbelen impost. B86, 1579-15880 ibidem. R 1392, f 22v, 15 november 1568; f 261, 24 september 1569. R 1389, f 388v, 30 september 1566. R 1394, f 291v, 23 september 1570. R 1398, f 283, 6 oktober 1574. R 1400, f 306v, 23 september 1575. R 1403, f 305v, 30 september 1578. R 1412, f 298v, 2 oktober 1576.
19.GAH, R 1420, f 211, 30 mei 1588; f 245, 9 juli 1588. R 1423, f 56, 30 april 1596. R 1424, f 200, 15 maart 1601. R 1468, f 78, 24 november 1595.
20.GAH, Doop-, trouw- en begraafboeken 2, f 37, 25 december 1567.
21.GAH, Doop-, trouw- en begraafboeken 2, f 99, 4 november 1569.
22.GAH, R 1420, f 211, 30 mei 1588. R 1423, f 56, 30 april 1596. R 1424, f 200, 15 maart 1601. R 1442, f 54v, 13 december 1601. R 1468, f 78, 24 november 1595.
23.GAH, R 1420, f 211, 30 mei 1588. R 1423, f 56, 30 april 1596. R 1468, f 78, 24 november 1595.
24.GAH, R 1416, f 148, 22 oktober 1587; f 474, 19 juli 1590. R 1419, f 403v, 27 mei 1587. R 1420, f 211, 30 mei 1588; f 245, 9 juli 1588: f 574, 29 mei 1589. R 1421, f 44v, 5 juli 1589. R 1423, f 56, 30 april 1596. R 1424, f 200, 15 maart 1601. R 1431, f 304, 15 juli 1592. R 1436, f 589v, 14 november 1598. R 1442, f 54v, 13 december 1601. R 1468, f 78, 24 november 1595. R 1469, f 448v, 3 juli 1597.
25.GAH, OSA A593c, 19 augustus 1540. B84, van lyffrenten die affgestorven ende vuyten state affgeset zyn (1577-1578). Aanvullingen 7851, f 239v, 27 juni 1528. R 1368, f 334v, 4 juli 1556. R 1371, f 119, 18 januari 1557. R 1373, f 10, 12 oktober 1556. R 1396, f 273, 26 maart 1573. Schuttelaars, Heren van de Raad, nrs. 89, 154, 156, R58.
26.GAH, OSA A461, volk van wapenen no. 2, 1527. A592, f 12v, 22 juni 1565. B53, 1546-1547. B59, 1552-1553. B88, 1581-1582, vanden 60en penninck, 6 juli 1582. C167, 1557. Aanvullingen 8730, 1569. R 1315, f 410v, 22 augustus 1532. R 1316, f 113, 25 mei 1532; f 127, 21 juni 1532. R 1329, f 256, 5 mei 1539. R 1371, f 122, 20 januari 1557. R 1377, f 193, 22 augustus 1559. R 1382, f 248, 6 augustus 1562. R 1383, f 437v, 21 juli 1563. R 1385, f 199, 4 februari 1564. R 1397, f 118, 14 maart 1573. R 1414, f 72v, 7 juli 1582; f 162v, 9 april 1583. R 1922, f 108v, 12 september 1562; f 205v, 7 november 1564; f 401v, 17 juli 1578. R 1923, f 14v, 18 juni 1555; f 98v, 15 december 1556; f 182, 28 april 1558; f 208, 22 november 1558; f 363v, 5 december 1562; f 429v, 14 augustus 1565.
27.Willem van Hall was een zoon van de goudsmid Jacob van Hall en van Elizabeth Willems van Houthem. Willem was eerder getrouwd met Heylwich Henrick Roeskens alias spilmeker. GAH, OSA B82, 1575-1576, van lyffrenten die affgestorven ende vuyten state affgeset zyn. Aanvullingen 7851, f 124, 26 juni 1516. R 1276, f 253, 24 december 1506. R 1277, f 57v, 22 april 1508; f 446, 15 september 1508. R 1279, f 141, 15 februari 1510. R 1316, f 343v, 14 mei 1532.
28.GAH, Ambachts- en schuttersgilden 96, 29 februari 1572. R 1397, f 118, 14 maart 1573.
29.GAH, Depotkast 218 rentebrieven lossingsdatum onbekend (1579-1599), 4 juli 1590. OSA A243, f 66, 1586. Doop-, trouw- en begraafboeken 2, f 85, 15 juli 1569. Idem 29, f 2, 21 september 1570. R 1397, f 148, 20 april 1573; f 553, 13 januari 1574. R 1399, f 393v, 5 juli 1575. R 1400, f 111v, 10 maart 1575. R 1407, f 66v, 2 april 1591. R 1412, f 122, 1 oktober 1573. R 1414, f 72v, 7 juli 1582; f 162v, 9 april 1583. R 1419, f 447v, 17 juli 1587. R 1420, f 278v, 5 augustus 1588; f 291v, 23 augustus 1588. R 1421, f 468, 20 juli 1591. R 1432, f 232, 15 april 1594. R 1434, f 394, 28 september 1596. R 1435, f 165, 1 februari 1597. R 1469, f 448v, 3 juli 1597. R 1923, f 520v, 11 april 1575.
30.GAH, OSA B53, 1546-1547. B59, 1552-1553. C167, 1557. R 113-5 (dataschurk no. 1811: mishandeling van heer Arnt in de Herenkelder op de Papenhuls). R 1305, f 97v, 8 maart 1526. R 1306, f 223v, 9 juli 1527. R 1308, f 476, 23 maart 1528. R 1325, f 49, 10 december 1536. R 1328, f 330v, 9 december 1538. R 1335, f 208v, 17 juni 1542; f 347, 18 oktober 1541. R 1337, f 233, 25 mei 1543. R 1347, f 283v, 27 juli 1547. R 1366, f 211, 27 april 1555. R 1376, f 267v, 29 mei 1559. R 1380, f 257v, 29 mei 1561. R 1383, f 202, 9 februari 1563. R 1399, f 393v, 5 juli 1575. R 1412, f 122, 1 oktober 1573. Dat Arnt een zoon is van Adolf van Dommelen, leenman van de graaf van Megen en zoon van de Bossche schepen Goyaert van Dommelen, zoals Van den Bichelaer lijkt te suggereren, is onwaarschijnlijk. Deze Adolf had een bastaardzoon Adolf, gegoed te Aarle-Beek. Wellicht was deze Adolf wel de vader van Arnt. Vergelijk: Van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch, bijlage I, no. 84; GAH, R 1283, f 219, 23 oktober 1512.
31.GAH, OSA, Aanvullingen 8085, 21 mei 1562. R 1407, f 66v, 2 april 1591. R 1420, f 278v, 5 augustus 1588. R 1429, f 35, 6 april 1621. R 1431, f 2, 2 oktober 1591. R 1433, f 37, 3 december 1594. R 1434, f 394, 28 september 1596 (in subsidium natrimonii eorundem Theoderici et Heylwigis). R 1435, f 165, 1 februari 1597. R 1446, f 92, 31 december 1605. R 1447, f 30, 15 maart 1606. R 1453, f 236, 24 juli 1609. R 1458, f 55, 27 oktober 1611. R 1476, f 350v, 11 juni 1605. R 1515, f 253, 9 maart 1615. RAND, Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, charterverzameling 848, 30 mei 1620. Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogen­bosch, I, 198, 290; III 481, 518; Ch.C.V. Verreyt, „Leden der Lieve-Vrouwe­broederschap te 's Hertogenbosch van 1318-1642", Taxandria, XVII (1910) 54-59.
32.GAH, Doop-, trouw- en begraafboeken 2, f 59, 16 oktober 1568.
De Brabantse Leeuw 54 (2005) 9-17