Schuttelaars

De voorouders van Isaac van Gerwen

door Anton Schuttelaars

193
194
196
197
Noten
160.Dergelijke verhuizingen vonden in de jaren 1570 wel meer plaats. Vergelijk de gebeurtenissen rond Bosschenaar Everard Berwouts: Anton Schuttelaars, „'Alsoo nu Bamisse aenstaende is'. De jaarlijkse vernieuwing van de Bossche schepenbank tot 1580", 's-Hertogenbosch, V (1997) 41-53, aldaar 41-43.
161.Vergelijk: Anton Schuttelaars, Heren van de Raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen, 1998) 33-45.
162.GAH, R 1395, f 36v, 5 januari 1571. R 1396, f 419v, 11 september 1573. R 1397, f 626, 26 april 1574. R 1403, f 140, 28 december 1577. R 1404, ff 247, 250, 31 mei 1582. R 1406, f 201, 8 maart 1588. R 1407, f 228, 18 januari 1593. R 1413, f 329, 12 november 1580. R 1416, f 181, 21 januari 1588. R 1417, f 306v, 25 september 1581. R 1421, f 410, 27 november 1590. R 1422, f 319, 28 juli 1594. R 1447, f 123, 5 mei 1606. R 1453, f 223, 18 juli 1609. R 1455, f 277v, 17 augustus 1610. R 1482, f 485, 18 en 21 juli 1609. R 1484, f 292, 19 augustus 1610. OSA B39, 1532-1533, ontfanck comende van meesteren. B42, 1535-1536, gagiën der scutteryen. B80. 1573-1574, vanden 60en penninck nyet verpacht. A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars en bewoners in vroegere eeuwen. Aanteekeningen uit de Bossche schepenprotocollen, loopende van 1500-1810 (3 dln.; 's-Hertogenbosch. [1911-1914]) II, 197. Schuttelaars, Heren van de Raad, no. 126.
163.GAH, R 1453, f 223, 18 juli 1609. R 1455, f 277v, 17 augustus 1610. R 1482, f 485, 18 en 21 juli 1609. R 1484, f 292, 19 augustus 1610. Doop-, trouw- en begraafboeken 2, f 262v, 8 oktober 1576. W.A. van Rijn, „Genealogie van het geslacht van Gerwen", De Nederlandsche Leeuw, LVII (1939) 504.
164.GAH, R 1455, f 277v, 17 augustus 1610. R 1484, f 292, 19 augustus 1610. Doop-, trouw- en begraafboeken 2, f 290, 7 december 1577. De Brabantse Leeuw, LII (2003) 192. Van Rijn, „Genealogie van het geslacht van Gerwen", 505.
165.GAH, R 1455, f 277v, 17 augustus 1610. R 1484, f 292, 19 augustus 1610. Oscar Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630) (Hilversum, 2000) 301, en de bijbehorende databank. Van Rijn, „Genealogie van het geslacht van Gerwen", 508.
166.Het doek bevindt zich in Rotterdam in de collectie van het Museum Boymans-van Beuningen. Zie: Marloes Huiskamp, „De uittocht uit Egypte en de verovering van het land", in: Christian Tümpel e.a. (red.), Het Oude Testament in de schilderkunst van de Gouden Eeuw (Zwolle, Amsterdam en Jeruzalem, 1991) 54-65, aldaar 62-63 (afb. 49). Wouter Kloek e.a. (red.), Dawn of the Golden Age. Northern Netherlandish Art, 1580-1620 (Amsterdam en Zwolle, 1993), 540-541, catalogusnummer 213. Frauke K. Laarmann, Families in beeld. De ontwikkeling van het Noord-Nederlandse familieportret in de eerste helft van de zeventiende eeuw (Hilversum, 2002) 79.
167.GAH, R 1455, f 277v, 17 augustus 1610. R 1484, f 292, 19 augustus 1610. Van Rijn, „Genealogie van het geslacht van Gerwen", 504.
168.GAH, R 1449, f 7v, 16 maart 1608. R 1451, f 221v, 21 juli 1608. R 1490, f 244v, 27 februari 1615. ARAB, Rekenkamer 241, f 145v, 7 november 1615. Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I, 301.
169.GAH, R 1437, f 42v, 5 december 1598. R 1480, f 277, 21 februari 1608. R 1536, f 151, 30 december 1624.
170.GAH, R 1395, f 36v, 5 januari 1571. R 1396, f 419v, 11 september 1573. R 1404, f 247, 31 mei 1582. R 1406, f 201, 8 maart 1588. R 1407, f 228, 18 januari 1593. R 1409, f 61, 16 mei 1598; f 382v, 21 juni 1600. R 1414, f 250v, 26 oktober 1583; f 324v, 6 maart 1584; f 356, 9 februari 1584; f 436, 22 augustus 1584. R 1416, f 181, 21 januari 1588; f 342, 14 februari 1589. R 1417, f 212v, 13 februari 1581. R 1419, f 236, 3 januari 1587. R 1421, f 22, 16 juni 1589. R 1426, f 158v, 17 mei 1608. R 1430, f 176v, 10 december 1590; f 185, 13 december 1590. R 1431, f 439, 7 november 1592. R 1442, f 59, 14 december 1601. R 1445, f 10v, 9 oktober 1604; f 265, 18 mei 1605. R 1465, f 41v, 11 mei 1617. R 1466, f 41v, 9 november 1593. R 1467, f 51, 21 november 1594. R 1470, f 279, 15 mei 1598, 14 juni 1600. R 1475, f 197v, 25 juni 1604. R 1494, f 399, 17 augustus 1618. R 1516, f 7, 6 oktober 1615. R 1922, f 272v, 16 september 1570. OSA A243, f 39, 1586.
171.Zie: G.C.M. van Dijck, „De Bossche meester met de rijksappel en zijn familie", De Brabantse Leeuw, XLV (1996) 66, 67.
172.GAH, R 1536, f 151, 30 december 1624.
173.Zie p. 231, no. 419, hierna.
174.GAH, R 1428, f 26v, 2 maart 1618. R 1461, f 460v, 16 september 1614. R 1465, f 95, 16 juni 1617. R 1490, f 446, 2 september 1615. R 1504, f 265v, 11 augustus 1627. R 1520, f 55, 8 november 1619. R 1529, f 594, 1 september 1618. R 1536, f 151, 30 december 1624. R 1538, f 6v, 7 oktober 1626; f 572, 26 augustus 1627. R 1539, f 8v, 6 oktober 1627 en 10 augustus 1640; f 160, 19 januari 1628. R 1540, f 154v, 12 januari 1629; ARAB, Rekenkamer 241, f 145v, 7 november 1615. RANB, Berlicum R 201 (1627).
175.GAH, R 1461, f 460v, 16 september 1614. R 1494, f 399, 17 augustus 1618. R 1504, f 265v, 11 augustus 1627. R 1536, f 151, 30 december 1624. R 1539, f 160, 19 januari 1628. Doop-, trouw- en begraafboeken 32, f 121v, ondertrouw op 25 mei, huwelijk op 4 juni 1619.
176.GAH, OSA 195, 31 augustus 1619. – Leo Adriaenssen. Zie ook p. 231, no. 417, hierna.
De Brabantse Leeuw 53 (2004) 193-197 (vervolg van p. 159)