Schuttelaars

De voorouders van Isaac van Gerwen

door Anton Schuttelaars

98
99
100
101
102
103
104
105
106
Noten
1.W.A. van Rijn, „Genealogie van het geslacht van Gerwen", De Nederlandsche Leeuw, LVII (1939) 503-508. Aanvullingen: De Nederlandsche Leeuw, LVIII (1940) 44-45; LXX (1953) 182-183; XCI (1974) 275-277.
2.B.W. van Schijndel, „Oude Brabantse families. 3. Van Gerwen", De Brabantse Leeuw, VII (1958)70-80, 87-93.
3.Van Schijndel, ,Oude Brabantse families', 87.
4.Bijvoorbeeld: Van Schijndel, „Oude Brabantse families", 78, noot 25: 1207 (1431) 380v moet zijn: 1202 (1431) 380v; 91, noot 100: 1220 (1459) 326v moet zijn: 1230 (1459) 326v. Andere vermeldingen, als bijvoorbeeld in noot 33, heb ik niet terug kunnen vinden. Het gaat hier overigens mogelijk om zetfouten.
5.Bijvoorbeeld: Van Schijndel, „Oude Brabantse families", 88: de enige vermelde bron voor het bestaan van de onder III maart 2 vermelde Henric Laurenszoon van Gerwen blijkt een Henricus filius quondam Laurencii Giben soen te betreffen.
6.Voor het gebruik van de term „aansluiten": B.W. van Schijndel, „Een onbekende tak Van Gerwen te Schijndel", Gens Nostra, XIII (1958) 76-79, aldaar 79, noot 55.
7.Van Schijndel, „Oude Brabantse families", 76.
8.A.J.A. Bijsterveld, Laverend tussen Kerk en wereld. De pastoors in Noord-Brabant 1400-1570 (Amsterdam, 1993), bijlage 5, no. 1534. Alphons van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam, 1998) bijlage I, no. 139.
9.Van Schijndel, „Oude Brabantse families", 72.
10.GAH, R 1175, f 1, 215, 265v (1368-1372). R 1176, f 245v (1376-1383). R 1178, f 13v (1387-1390). R 1183, f 312 (1402-1403). R 1186, f 441 (1408-1409). R 1188, f 99, 16 februari 1413. R 1190, f 454v, 26 augustus 1418. R 1194, f 265, 29 oktober 1423. Groot Ziekengasthuis 2164, 19 maart 1421.
11.GAH, R 1185, f 431, (1406-1407).
12.GAH, R 1190, f 454v, 26 augustus 1418. R 1191, f 507, 15 juni 1420.
13.GAH, R 1193, f 369, 10 mei 1423. Tafel van de Heilige Geest 1732a, 22 juli 1427; 1790, 26 april 1430.
14.H. Keussen (uitg.), Die Matrikel der Universiteit Köln, dl. I (Bonn, 1928) 29.
15.Keussen, die Matrikel, 29. G. Tellenbach (uitg.), Repertorium Germanicum, dl. II (Berlin, 1961) 248. K.A. Fink (uitg.). Repertorium Germanicum, dl. IV (Berlin, 1943) 627. Bijsterveld, Laverend, bijlage 5, no. 1534.
16.Tellenbach, Repertorium Germanicum, II, 248.
17.Keussen, Die Matrikel, I, 29. Fink, Repertorium Germanicum, IV, 627; vergelijk: L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch dl. V (Sint-Michielsgestel, 1876) 152, 1026.
18.G.C.A. Juten (uitg.), Consilium de Beke (Bergen op Zoom, z.j.) 121. G. Bannenberg, A. Frenken en H. Hens (uitg.), De oude dekenaten Cuijk, Woensel en Hilvarenbeek in de 15de- en 16de eeuwse registers van het aartsdiakenaat, dl. II (Nijmegen, 1970) 207.
19.Bannenberg, Frenken en Hens, De oude dekenaten, I, 81.
20.Bannenberg, Frenken en Hens, De oude dekenaten, I, 86.
21.Schutjes, Geschiedenis van het bisdom, IV, 234. J.A. Coppens, Nieuwe beschrijving van het bisdom van 's-Hertogenbosch, dl. II ('s-Hertogenbosch, 1840) 85. Van den Bichelaer, Het notariaat, bijlage I, no. 139. Vermeldingen als kapitteldeken: GAH, R 1184, f 93, 116v, 394 (1404-1405). R 1185, f 24 (1406-1407). R 1186, f 211v, 441 (1408-1409). R 1187, f 423, 8 juni 1411. R 1188, f 27, 10 november 1412; f 299v, 5 december 1413. Van den Bichelaer, Het notariaat, bijlage II, 284.1 , 28 september 1412; 382.38, 28 september 1412; 12.2, 29 mei 1413. Vermeldingen als kanunnik: GAH, R 1194, f 75, 22 maart 1424. R 1197, f 27v , 27 januari 1427; f 377v, 23 januari 1428. Tafel van de Heilige Geest 1790 en 2161, 26 april 1430.
22.Bijsterveld, Laverend, 285.
23.GAH, R 1186, f 211v (1408-1409).
24.GAH, Tafel van de Heilige Geest 1790, 29 april 1430: het linnen laken en linnen garen dat bij zijn dood nog in het huis van de wever wordt aangetroffen, vervalt aan zijn zuster Margaretha.
25.GAH, R 1191, f 478v, 21 april 1420. R 1194, f 265, 29 oktober 1423. R 1197, f 377v, 23 januari 1428. R 1203, f 142v, 7 januari 1433. R 1217, f 289v, 21 februari 1447.
26.Zie over het genoemde huis: Ester Vink, „Wonen ten noorden van de Sint Jan. Het onderzoek van de geschreven bronnen", in: H.W. Boekwijt en H.L. Janssen (red.), Bouwen en wonen in de schaduw van de Sint Jan. Kroniek bouwhistorisch en archeologisch onderzoek, II ('s-Hertogenbosch, 1997) 20-47, aldaar 41. Dingenus M. van de Vrie m.m.v. Ester Vink, ,,De middeleeuwse parcellering ten noorden van de Sint Jan. Een interdisciplinaire reconstructie", in: Boekwijt en Janssen, Bouwen en wonen, 205-240, aldaar 219-220, 234, 235.
27.Van den Bichelaer, Het notariaat, 384, 385.
28.Over deze gasthuizen: J.P.A. Coopmans, De rechtstoestand van de godshuizen te 's-Hertogenbosch vóór 1629 ('s-Hertogenbosch, 1964) 32-34.
29.Hij is zeer waarschijnlijk verwant aan Gielis' moeder Gertruyt van Buchoven: in 1423 bezit hij net als Henrick van Gerwen een aandeel in de nalatenschap van Catharina, weduwe van Gerit Bauderics en zuster van Gertruyt van Buchoven. Ook in het testament van Hen-riek van Gerwen (zie verderop) wordt deze Bartholomeus vermeld (GAH, R 1185, f 431, 3 september 1407. R 1193, f 369, 10 mei 1423. R 1210, f 91, 4 juli 1440. R 1211, f 44v, 23 februari 1441.
30.Zie: M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 (Tilburg, 1974) 72-78.
31.GAH, Tafel van de Heilige Geest 1790, 29 april 1430; 2161, 29 april 1430 en 20 mei 1447.
32.De getuigen bij het codicil waren onder andere zijn broer Henrick en zijn zuster Margaretha: het ligt voor de hand de wijziging van het testament aan hun invloed toe te schrijven.
33.GAH, Tafel van de Heilige Geest 1790, 29 april 1430; 2161, 29 april 1430 en 20 mei 1447.
34.J.C.A. Hezenmans, „Anniversarium van het Oude Kapittel der St. Janskerk te 's-Hertogenbosch", Algemeen Nederlandsch Familieblad, III (1886) 132-138, aldaar 135. Archief Parochie Binnenstad 's-Hertogenbosch, Obituarium f 136. Mechelien Spierings, „Het obituarium of dodenboek van de Sint-Janskerk te 's-Hertogenbosch (1280-1435)", Boschboom Bladeren, XXIII (januari 1979) 1-61, aldaar 21. Later stichtte Gielis' broer Henrick aan hetzelfde altaar een dagelijkse eeuwige mis: GAH, R 1224, f 273, 12 juni 1454.
35.Bijsterveld, Laverend, 340-348.
36.GAH, Groot Ziekengasthuis 3342, 21 mei 1438.
37.GAH, R 1218, f 212v, 10 november 1447.
38.GAH, R 1220, f 240, 20 juli 1450. R 1221, f 259, 20 februari 1451.
39.Erfcijnzen en erfpachten: GAH, R 1192, f 105v, 25 maart 1421. R 1193, f 369, 4 juni 1423. R 1194, f 94v, 14 april 1424. R 1200, f 152v, 15 november 1429; f 161v, 2 december 1429. R 1202, f 382v, 13 augustus 1432; f 384v, 27 augustus 1432. R 1210, f 310v, 14 maart 1440. R 1213, f 177v, 30 januari 1443. R 1214, f 229v, 30 januari 1444. RANB, Archief Huis Stapelen in Boxtel (1294-1879) 98, 1446. Land te Hintham: GAH, R 1202, f 70, 11 maart 1432. Kamers en huizen in 's-Hertogenbosch: R 1188, f 99, 16 februari 1413. R 1190, f 440, 12 juni 1418. R 1191, f 478v, 21 april 1420; f 507, 15 juni 1420. R 1192, f 244, 23 september 1421; f 490v, 30 juni 1422; f 528v, 7 juli 1422. R 1193, f 304v, 1 februari 1423; f 491v, 19 maart 1423. R 1209, f 122, 5 september 1439. R 1214, f71, 23 januari 1444. R 1218, f 212v, 10 november 1447. R 1224, f 273, 12 juni 1454. R 1225, f 360v, 5 februari 1455. Machtigingen: R 1187, f 423. 8 juni 1412.R 1207, f 122, 5 september 1437. R 1211, f 257, 6 mei 1441. R 1213, f 302v, 23 augustus 1443. R 1216, f 340, 21 maart 1446.
40.Henricus de Gerwen apothecarius: GAH, R 1192, f 427, 7 oktober 1421. R 1198, f 133v, 22 juni 1428; f 299. 29 juli 1428. R 1199, f 359v, 18 december 1428. R 1200, f 292v, 27 maart 1430; f 339v, 14 juli 1430. R 1202, f 251v, 16 april 1432; f 380v, 13 augustus 1432. R 1204, f 270v, 10 juni 1433. R 1206, f 225, 2 december 1435. R 1207, f 66, 12 september 1437. R 1208, f 94, 5 mei 1438; f 347v, 14 augustus 1438; f 409, 23 juni 1438; f 409v, 26 juni 1438. R 1209, f284v, 5 januari 1439. R 1210, f 375, 1 december 1439; f 379, 1 februari 1440. R 1211, f 198v, 10 mei 1441; f 261v, 23 juni 1441. R 1213, f 324v, 7 juni 1443. R 1216, f 359v, 15 augustus 1446. R 1217, f 439v, 9 februari 1447. R 1218, f 388v, 23 april 1444. Daarnaast komen in dezelfde periode veel betalingsbeloften van en aan Henricus de Gerwen voor. Ook hier betreft het zeer waarschijnlijk Henrick de apotheker, omdat het in veel gevallen om dezelfde wederpartijen gaat als in de hiervoor aangehaalde akten: R 1187, f 233, 9 oktober 1410. R 1188, f 350, 14 februari 1414. R 1189, f 376v, 22 juni 1416. R 1190, f 83, 30 januari 1417. R 1198, f 133v, 22 juni 1428. R 1199, f 73v, 30 juni 1429; f 356. 10 november 1428. R 1200, f 338v, 3 juni 1430. R 1201, f 24v, 16 december 1430; f 322v, 7 juli 1431; f 354v, 17 mei 1431. R 1202, f 166, 31 oktober 1431; f 380v, 13 augustus 1432. R 1203. f 143, 9 januari 1433. R 1205, f 92v, 12 juli 1435. R 1206, f 223v, 17 november 1435; f 245v, 8 juni 1436. R 1209, f 333v. 31 mei 1439. R 1210, f 194, 6 april 1440. R 1211, f 259v, 2 september 1441. R 1215, f 241, 20 november 1444. R 1218, f 347v, 23 april 1448.
41.ARAB, Rekenkamer 13003, rekeningen laagschout.
42.GAH, R 1192, f 244, 23 september 1421.
43.GAH, R 1224, f 273, 12 juni 1454.
44.GAH, R 1208, f 343, 27 juni 1438; f 348, 22 augustus 1438; f 372, 6 februari 1438; f 413, 3 juli 1438. R 1228, f 56v, 10 maart 1458.
45.GAH, R 1186, f 441, 28 juli 1409. R 1206, f 21v, 9 december 1435; f 113v, 6 augustus 1436. R 1215, f 176v, 10 maart 1445.
46.GAH, R 1206, f 21v, 9 december 1435.
47.GAH, Groot Ziekengasthuis 3342, 21 mei 1438. R 1217, f 446, 17 april 1447. R 1218, f 415v, 15 februari 1448. R 1224, f 273, 12 juni 1454.
48.A.J.L. van Bokhoven, „de bastaarden uit de van Meerhem's, heren van Boxtel", De Brabantse Leeuw, XV (1966) 53-60, vermeldt Elisabeth niet.
49.Ch.C.V. Verreijt, „Leden der LieveVrouwebroederschap te 's-Hertogenbosch van 1318-1642", Taxandria, XVII (1910) 302-306, aldaar 302.
50.B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629. De bestuursorganisatie van een Brabantse stad (Assen en Maastricht, 1986) 238, 262, 263. Voor meer bijzonderheden: P.Th.J. Kuijer, 's-Hertogenbosch Stad in het hertogdom Brabant ca. 1185-1629 (Zwolle en 's-Hertogenbosch, 2000) 110, 112.
51.GAH, R 1207, f 122, 5 september 1437.
52.GAH, R 1211, f 257, 6 mei 1441. W. v.d. Broek, „Het geslacht van Ranst en Boxtel", Brabants Heem, IV (1952) 118-121, aldaar 119.
53.GAH, Groot Ziekengasthuis 3342, 21 mei 1438.
54.Zie: S.P. Wolfs, Middeleeuwse Dominicanenkloosters in Nederland (Assen, 1984) 97-98.
55.Zie ook: GAH, R 1224, f 273, 12 juni 1454 en noot 34.
56.GAH, Groot Ziekengasthuis 3342, 21 mei 1438. Van Bokhoven, „de bastaarden", 53, 54.
57.Op 9 februari 1447 is hij nog in leven: GAH, R 1217, f 439v. Wanneer zijn nicht Sophia op 10 november 1447 het huis aan de Hinthamerstraat verkoopt, moet Henrick al dood zijn. In het obituarium van de Sint-Jan vinden we op 16 maart vermeld: obitus Henrici de Gherwen ypothecarii et sue uxoris dicte domicelle Elizabe de Boextel (Archief Parochie Binnenstad 's-Hertogenbosch, Obituarium, f 88).
58.Een en ander bevestigt Van Schijndels twijfelachtige reputatie als genealoog. Vergelijk: L.F.W. Adriaenssen, „Stamboom van de Brabantse Leeuw", in: L.F.W. Adriaenssen (red.), Welpen van de Brabantse Leeuw. Genealogie tussen geld en geloof in Noord-Brabant ('s-Hertogenbosch, 1991) 3-20, aldaar 10-11.
59.GAH, R 1184, f 118v, 24 april 1405; f 326v, april 1406. R 1187, f 87v, 6 maart 1411. R 1192, f 553v, 10 september 1422. R 1193, f 37, 15 januari 1422; f 240v, 22 oktober 1422.
60.GAH, R 1193, f 240v, 22 oktober 1422. R 1196, f 75v, 17 oktober 1426.
61.GAH, R 1192, f 43v, 22 januari 1421; f 553v, 10 september 1422. R 1193, f 37, 15 januari 1422; f 240v, 22 oktober 1422; f 437v, 19 september 1423. R 1196, f 75v, 17 oktober 1426. R 1197, f 42, 25 oktober 1425. R 1200, f 41, 20 januari 1430. R 1201, f 338, 9 december 1430. R 1202, f 338v, 9 mei 1432. R 1203, f 19v , 10 december 1432; f 112, 7 oktober 1432; f 261v, 25 mei 1433. R 1204, f 18, 30 november 1433; f 142, 7 december 1433; f 157v, 21 januari 1434; f 242, 21 oktober 1433; f 283, 2 januari 1434. R 1205, f 255v, 22 maart 1435. R 1208, f 402v, 9 mei 1438. R 1210, f 202v, 19 april 1440. R 1211, f 307, 1 maart 1441. R 1213, f 157, 17 november 1442. R 1218, f 422, 27 mei 1448. R 1222, f 43v, 16 maart 1452. R 1224, f 10v, 7 november 1453.
62.GAH, R 1201, f 293v, 7 februari 1440.
63.GAH, R 1203, f 19v, 10 december 1432.
64.GAH, R 1201. f 293v, 7 februari 1440. R 1210, f 163, 18 februari 1440. R 1212, f 89v, 5 november 1441. R 1217, f 125, 15 april 1447. R 1219, f 257v, 11 september 1449. R 1223, f 10, 7 november 1452. R 1224, f 6, 20 oktober 1453; f 10v, 7 november 1453.
65.GAH, R 1230, f 301, 31 maart 1460.
66.GAH, R 1242, f 205, 14 juli 1473. R 1245, f 327v, 20 november 1475. R 1251, f 75v, 11 maart 1482. R 1253, f 229, 3 maart 1484. R 1259, f 86v, 7 december 1489. R 1260, f 259v, 16 mei 1491. R 1264, f 29, 18 maart 1495. R 1265, f 18v, 19 januari 1496. R 1271, f 110v, 11 september 1503. R 1277, f 450, 8 november 1507. R 1279, f 170v, 14 maart 1510. R 1281, f 251, 29 juli 1512. R 1286, f 193v, 24 september 1516. R 1290, f 101, 26 januari 1518. Groot Ziekengasthuis 2433, 26 juni 1481; 3163. 19 januari 1496; 3164, 19 januari 1496.
67.GAH, R 1224, f 91v, 27 juli 1454; f 124, 17 september 1454. R 1225, f 72, 19 mei 1455. R 1226, f 93vo, 17 april 1456; f 507v, 15 april 1456. R 1239, f 387v, 8 januari 1470. R 1249, f 178v, 28 januari 1480.
68.GAH, R 1226, f 93v, 17 april 1456. R 1239, f 387v, 8 januari 1470. R 1244, f 337, 29 juli 1475. R 1249, f 178v, 28 januari 1480.
69.GAH, R 1192, f 553v, 10 september 1422. R 1193, f 240v, 22 oktober 1422; f 364, 15 mei 1423; f 437v, 19 september 1423. R 1196, f 75v, 17 oktober 1426. R 1198, f 192v, 18 maart 1428. R 1199, f 178v, 30 december 1428. R 1201, f 210v, 15 maart 1431. R 1204, f 259, 18 maart 1434. R 1208, f 80v, 3 april 1438. R 1209, f 64, 20 maart 1439. R 1210. f 354, 31 augustus 1440. R 1212, f 80,5 oktober 1441. R 1213, f 55, 21 februari 1443; f 101v, 3 juni 1443; f 157, 17 november 1442. R 1214, f 122bis, 24 oktober 1443. R 1215, f 85, 10 juni 1445. R 1217, f 83v, 9 februari 1447; f 320v, 11 maart 1447. R 1219, f 189, 21 maart 1449. R 1220, f 18v, 13 november 1449. R 1225, f 72, 19 mei 1455. R 1227, f 67v, 8 februari 1457. R 1245, f 356v, 19 maart 1476. R 1249, f 178v, 28 januari 1480.
70.GAH, R 1245, f 356v, 19 maart 1476. R 1251, f 333v, 23 februari 1482. R 1251, f 281v, 29 december 1481. R 1254, f 423, 22 april 1485.
71.GAH, R 1194, f 302, 28 juni 1424. R 1195, f 217v, 27 juni 1425. R 1196, f 204v, 10 juli 1427. R 1198, f 122v, 18 maart 1428. R 1199, f 46, 20 november 1428. R 1201, f 354v, 17 mei 1431. R 1202, f 331, 12 maart 1432. R 1203, f 244, 2 december 1432. R 1204, f 288, 7 februari 1434. R 1205, f 255v, 22 maart 1435. R 1208, f 356, 27 november 1437. R 1211, f 244, 29 december 1440. R 1215, f 263v, 1 juli 1445; f 320v, 2 september 1445. R 1216, f 287, 3 februari 1446; f 318, 20 juni 1446. R 1218, f 375, 29 oktober 1447; f 393v, 1 juli 1448. R 1219, f 299, 22 maart 1449; f 333, 21 november 1448; f 336, 9 januari 1449. R 1225, f 119, 26 oktober 1454; f 337v, 10 oktober 1454; f 353, 13 januari 1455. R 1226, f 408, 10 november 1455; f 442v, 27 januari 1456. R 1229, f 46, 9 januari 1459. R 1230, f 355v, 11 juni 1460. R 1241, f 148v, 2 september 1472.
72.GAH, R 1203, f 299, 3 juli 1433. R 1245, f 241, 4 april 1476.
73.L. van Minderhout, Zes eeuwen Den Dungen. Een studie van de geschiedenis van de Dungense huizen (Den Dungen, 1976) 142. Van den Bichelaer, Het notariaat, bijlage II, 382.28, 15 maart 1408; 60.28, 13 december 1428. GAH, R 1189, f 149v, 13 juni 1415. Over de polder van der Eigen: H.G.J. Buijks, 675 jaar waterschappen in de Maaskant 1309-1984 (Oss, 1984) 33-35. M.M.P. van Asseldonk, De Meierij van 's-Hertogenbosch De evolutie van plaatselijk bestuur, bestuurlijke indeling en dorpsgrenzen, circa 1200-1832 (Oosterhout, 2002) 206.
74.G.M. van der Velden, ,,Het 15de-eeuwse jaargetijdenboek van de parochiekerk te Berlicum", Brabants Heem, XXXVII (1985)34-38, 65-75, aldaar 36, 69. A. van de Hurk en W. van der Heijden, Berne en Berlicum (Berlicum, 1990) 64.
75.Van den Bichelaer, Het notariaat, bijlage I, no. 139. Bijsterveld, Laverend, bijlage NVULLEN, no. 1541. Bannenberg, Frenken en Hens, De oude dekenaten I, 10; II, 365. Juten, Consilium de Beke, 122.
76.GAH, R 1236, f 131v, 29 januari 1467. R 1240, f 369, 12 mei 1471. R 1245, f 241, 4 april 1476; f 356v, 19 maart 1476. R 1251, f 281v, 29 december 1481; f 333v, 23 februari 1482. R 1252, f 197, 5 december 1482; f 230v, 31 januari 1483. R 1254, f 423, 22 april 1485. R 1255, f 190v, 29 december 1485; f 364v, 9 december 1485. R 1258, f 254v, 12 juni 1489; f 269v, 9 juli 1489. R 1259, f 93v, 29 december 1489. R 1264, f 137v, 30 januari 1495. R 1265, f 94, 7 mei 1496; f 631v, 23 augustus 1496. R 1275, f 40v, 24 april 1506.
77.GAH, R 1228, f 289v, 21 maart 1458. R 1237, f 65v, 14 juli 1468, f 102v, 21 juli 1468. R 1239, f 326v, 19 juli 1470. f 327rv, 19 juli 1470, f 519, 6 september 1470. R 1240, f 144v, 28 juni 1471, f 372, 27 mei 1471, f 377v, 27 juli 1471. R 1241, f 114, 21 mei 1472, f 147v, 27 augustus 1472. R 1243, f 56v, 7 juli 1474, f 160, 11 augustus 1474, f 384v, 7 juli 1474. R 1244, f 223v, 6 juli 1475, f 338, 2 augustus 1475. R 1245, f 280v, 16 juli 1476, f 282rv, 17 juli 1476, f 332, 4 januari 1476, f 368v, 16 mei 1476, f 370v, 30 mei 1476. R 1246, f 238, 24 juli 1477, f 245v, 8 augustus 1477, f 357v, 17 juli 1477. R 1247, f 472, 16 juli 1478. R 1248, f 129, 12 november 1478, f 274v, 1 december 1478, f 333v, 19 augustus 1479. R 1249. f 12, 19 november 1479, f 160v, 31 december 1479, f 286v, 3 augustus 1480, f 338v, 5 februari 1480. f 366, 14 juni 1480. R 1250, f 336v, 23 juni 1481. R 1252, f 331, 3 juli 1483. R 1253, f 107v, 8 juli 1484. R 1254, f 317v, 7 juli 1485, f 320, 14 juli 1485. R 1256, f 346, 26 juli 1487, f 353, 9 augustus 1487, f 376, 12 september 1487, f 565v, 26 juli 1487. R 1257, f 25, 9 februari 1488, f 520, 10 juli 1488. R 1258, f 82, 16 juli 1489), 269v, 9 juli 1489, f 273, 16 juli 1489, f 383v, 9 juli 1489, f 451v, 16 juli 1489. R 1259, f 275v, 16 juli 1490. R 1260, f 457v, 21 juli 1491, f 462v, 4 augustus 1491. R 1261, f 78, 12 juli 1492, f 386, 10 november 1491, f 389, 17 november 1491, f 532v, 29 december 1491. R 1262, f 232, 4 juli 1493, f 242v, 11 juli 1493, f 243v, 18 juli 1493. R 1263, f 319v, 3 juli 1494, f 378v, 3 juli 1494. R 1264, f 243, 9 juli 1495. R 1265, f 8v, 10 december 1495, f 24v, 28 januari 1496, f 198, 14 juli 1496, f 358, 13 juli 1497. R 1266, f 378, 26 juli 1498. R 1267, f 402v, 11 juli 1499. R 1268, f 298v, 9 juli 1500, f 343v, 9 juli 1500).
78.Bannenberg, Frenken en Hens, De oude dekenaten II, 141. Van den Bichelaer, Het notariaat, bijlage I, no. 139. Dat het hier om de vrouwe van Sint-Michielsgestel zou gaan, zoals Van den Bichelaer stelt, is onjuist: in die tijd was de heerlijkheid in handen van Elisabeth van Hoerne, gehuwd met Jan van Rotselaar. Wie deze patrona dan wel was, blijft onduidelijk. Vergelijk: M. Spierings, „Oud Herlaar: het kasteel, de leenhof, de heren en de heerlijkheid. III. Heren en vrouwen van Herlaar", Brabants Heem, XXIX (1977) 105-112, aldaar 107.
79.P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Brabant, dl. II (Utrecht, 1924) 69.
80.GAH, R 1240, f 94v, 7 maart 1471. R 1245, f 241, 4 april 1476. R 1251, f 281v, 29 december 1481; f 333v, 23 februari 1482. R 1254, f 423, 22 april 1485. R 1275. f 40v, 24 april 1506. R 1279. f 63, 12 oktober 1509. R 1313, f 150 27 februari 1531. R 1320, f 212, 22 juni 1534. R 1321, f 201v, 31 mei 1535.
81.GAH, R 1245, f 241, 4 april 1476; f 356v, 19 maart 1476. R 1251, f 281v, 29 december 1481: f 333v, 23 februari 1482. R 1254, f 423, 22 april 1485.
82.Zij bezat een lijfrente van 4 carolusgulden op de stad 's-Hertogenbosch, die jaarlijks op Allerheiligen (1 november) en op Meidag (1 mei) werd uitbetaald. In de stadsrekening over het rekeningjaar 1 oktober 1533 - 1 oktober 1534 staat onder de „afgestorven renten" vermeld: Helena van Gerwen begyn 4 RG ende op Alleheyligen 1/2 verschenen 2 RG. GAH, OSAB 7, 1496, van lyffrenten. B 40, 1533-1534, van affgestorven lyffrenten.
83.Zij betaalde haar doodschuld in vita in het rekeningjaar 1497-1498 (lopend van 23 juni tot 23 juni): Archief Illustre Lieve Vrouwebroedeschap, rekening 1497-1498.
84.GAH, R 1245, f 241, 4 april 1476; f 356v, 19 maart 1476. R 1251, f 281v, 29 december 1481; f 333v, 23 februari 1482. R 1254, f 423, 22 april 1485. R 1258, f 168v, 22 januari 1489; f 178, 20 januari 1489. R 1275, f 40v, 24 april 1506. R 1279, f 63, 12 oktober 1509. R 1287, f 9, 15 oktober 1516. R 1320, f 212, 22 juni 1534. R 1320, f 183v, 22 mei 1534. R 1321, f 201v, 31 mei 1535. OSA, Aanvullingen 7851, f 107, 27 januari 1489.
85.De positie in deze zettingslijsten wordt uitgedrukt in procentgroepen: procentgroep 1 betreft de 1% van de aangeslagenen die het meest betalen, procentgroep 100 betreft de 1% van de aangeslagenen die het minst bijdragen. Hoe hoger de procentgroep, hoe hoger de rangorde. Zie voor een verdere uitwerking: Anton Schuttelaars, Heren van de Raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen, 1998) 282-289.
86.GAH, OSAB 11, 1501-1502. B 12, 1502-1503. B 13, 1503-1504. B 14, 1504-1505. B 15, 1505-1506. B 16, 1506-1507. B 21, 1511-1512.
87.GAH, OSAB 16, f 1098v, 1506-1507.
88.GAH, R 1247, f 474, 29 juli 1478. R 1257, f 158v, 22 mei 1488; f 297v, 26 maart 1488. R 1258, f 269v, 9 juli 1489. Hij wordt in geen enkele akte vermeld waarin goederen uit de nalatenschap van zijn vader Mathys door de eerdergenoemde zes kinderen worden verdeeld.
De Brabantse Leeuw 53 (2004) 98-107 (wordt vervolgd)