Leget

Zwitserse militairen in de Lage Landen

door J.N. Leget

171
172
173
174
175
176
Noten
1.Ten Raa, Het Staatse Leger, II folio 168, 317; IV folio 253; V folio 553, 560; VI folio 227.
2.Amersfoort, Koning en Kanton, dissertatie Leiden 1988.
3.Pfister, Willy, Aargauer in fremden Kriegsdienst, Band 2, Reihe: Beitršge zur Aargauer Geschichte, Aarau 1984.
4.De Waldenzen, volgelingen van Peter Waldes, gestorven in 1217 te Lyon, vormden een religieuze secte. Zij werden op het Concilie van Verona (1184) veroordeeld. Na vervolging door de Inquisitie waren ze bijna uitgeroeid. Zij verspreidden zich over Noord-ItaliŽ en sloten zich in de zestiende eeuw aan bij de Reformatie.
5.Bundi, Martin, BŁndner Kriegsdienste in Holland um 1700, Chur 1972.
6.Deze predikant diende de GraubŁndner troepen ťťn jaar als veldprediker.
7.Le vrede van Rijswijk was het einde van de Negenjarige Oorlog (1688-1697), waarin tegenover elkaar stonden: Frankrijk ter eenre, en Engeland, de Republiek, de Duitse keizer, Spanje en Brandenburg ter andere zijde. Deze oorlog werd gevoerd om de Franse expansiezucht in te dammen.
8.Canton Waadt (fr.: Canton de Vaud) heeft tot hoofdstad Lausanne.
9.De Spaanse Successie Oorlog woedde van 1702-1713. De kinderloos overleden Karel II had zijn bezit vermaakt aan de tweede kleinzoon van Louis XIV. Hierdoor werd het Europese evenwicht verstoord! Bij de vrede van 1714 verkreeg Oostenrijk de Zuidelijke Nederlanden 10|Een belangrijke rol speelde in dezen de vrouw van de reeds eerder vermelde luitenant-generaal der Zwitsers, Johann Peter Stupa, een nicht van de Franse minister Colbert!
11.Groot Placaatboek V folio 213.
12.Groot Placaatboek V folio 259.
13.Commissie = Aanstelling, zie Groot Placaatboek VI folio 92.
14.Groot Placaatboek VI folio 160.
15.De Poolse Successie Oorlog was opnieuw het gevolg van de tegenstelling: Bourbon - Habsburg. De door Karel VI verworven gebieden in ItaliŽ vielen weer aan Spanje toe; Lotharingen kwam aan Frankrijk; SileziŽ ging verloren bij de Vrede van Weenen (1738).
16.De kleuren slaan op de uitmonstering van deze troepen.
17.De aanhangers van de r.k. Engelse koning Jacobus II (1633-1701).
18.Groot Placaatboek VII folio 257.
19.3 Livres = 1 Ecu.
20.Groot Placaatboek VII folio 181.
21.Groot Placaatboek VII folio 186.
22.Groot Placaatboek VII folio 233.
23.Groot Placaatboek VII folio 243.
24.Groot Placaatboek VII folio 291.
25.Groot Placaatboek VII folio 293
26.Groot Placaatboek VII folio 297.
27.Groot Placaatboek VII folio 309.
28.Groot Placaatboek VII folio 343.
29.Groot Placaatboek VII folio 386.
30.Groot Placaatboek VII folio 347.
31.Groot Placaatboek VII folio 437.
32.Groot Placaatboek VII folio 447.
33.Uijterschout, I.L., Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandsche Krijgsgeschiedenis van 1568 tot heden (1935), Culemborg 1935.
34.Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 77 (1850).
35.Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 83,84,85 (1850).
Literatuur
Amersfoort, Koning en Kanton, dissertatie Leiden 1988; Blonden, J. en Heilig, K.J., GraubŁndener und Schweitzer Landeskinder in Niederlšndischen Diensten wšrend des 18.ten Jahrhunderts. Een overdruk uit: 59.tes Jahresbericht der historischen-antiquarischen Gesellschaft von GraubŁnden (Sprecher, Eggerling & Co, Chur 1930). In deze overdruk -aanwezig in het gemeentearchief van Maastricht- worden behalve de marsroutes van de Zwitserse eenheden (1721-1792) ook aantekeningen over geboorten en huwelijken van Zwitsers vermeld (1717-1787).; Bundi, Martin, BŁndner Kriegsdienste in Holland uw 1700 (Calven Verlag, Chur 1972) Gudde, Vier eeuwen geschiedenis van het garnizoen 's-Hertogenbosch (Drukkerij Taxandria NV, 's-Hertogenbosch 1959); Gens Rostra 1987; Grens Nostra 1964; Pfister, Aargauer in fremden Kriegsdiensten, Band 2, Reihe: Beitršge zur Aargauer Geschichte (Verlag Sauerlšnder A.G., Aarau 1984).
Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 6 (1991) 171-177