Leget

Uit het notarieel archief van 's-Hertogenbosch

door P.L. Leget-Kuijlen & J.N. Leget

27
58
Noten
1.Theodorus van Asten
2.O.N.A. 's-Hertogenbosch 2929 folio 345 d.d. 24-1-1707
3.De Botermarkt was het eerste stuk van de Hinthamerstraat vanaf de Markt
4.O.N.A. fs-Hertogenbosch 2999 folio 1 d.d. 9-1-1737
5.Ondertrouwd op 2-4-1712 DTB 's-Hertogenbosch 270
6.Voor de voorvaderen van Johannes van Asperen zie: "De Kleine Meijerij, XXV (1974) 12 e.v.
7.Ondertrouwd op 19-4-1727 DTB 's-Hertogenbosch 523
Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 1 (1986) 57-58