Leget

Oost- en West-lndiŽ in het Oud-Notarieel Archief van 's-Hertogenbosch

door P.L. Leget-Kuijlen & J.N. Leget

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Noten
1.Mensen van Vroeger, 5 (1977) 141 en 6/7 (1978/1979) 137.
2.J.N. Leget, 'Brabanders naar Berbice', De Brabantse Leeuw, XXX (1981) 88.
3.De V.O.C, is in 1602 opgericht. De V.O.C, had geen aandelen in vaste coupures, maar voor allerlei bedragen. De aandeelhouders hadden geen enkele invloed op het gevoerde beleid. Dat werd bepaald door de Bewindhebbers. Zie H. Klompemaker, Handel in de Gouden Eeuw, Fibula reeks 13, (Bussum, 1966). W.I.C. - de Westindische Compagnie - is in 1621 opgericht en in 1674 ontbonden. Daarna is in 1675 een nieuwe W.I.C. opgericht. In tegenstelling tot de V.O.C, heeft de W.I.C. slechts een bescheiden rol gespeeld.
4.GAHt, Not 3065, f 180.
5.GAHt, Not 3112, akte 366.
6.GAHt, Not 3230, f 92.
7.GAHt, Not 3238, f 109.
8.GAHt, Not 2985, f 173 en f 202.
9.GAHt, Not 2996, f 87 en f 179.
10.GAHt, Not 2996, f 85 en f 185. Indien de naam van het schip en het jaar van vertrek bekend is, kan men nasporingen verrichten naar dienaren van de V.O.C. Deze gegevens berusten in het A.R.A. te 's-Gravenhage. Ten behoeve van de onderzoekers is een beknopte handleiding gemaakt, om snel het gewenste op te kunnen zoeken. Onderzoek naar een dienaar van de Verenigde Oostindische Compangie.
11.GAHt, Not 3065, f200.
12.GAHt, Not 3193, f 7.
13.GAHt, Not 3119, f243.
14.GAHt, Not 3119, f269.
15.GAHt, Not 3113, f 195.
16.GAHt, Not 3132, f 343.
17.GAHt, Not 3132, f445.
18.GAHt, Not 3134, f 91 en f 365.
19.GAHt, Not 3136, f 113.
20.GAHt, Not 3135, f II.
21.GAHt, Not 3135, f415.
22.GAHt, Not 3136, f 386. Alexander Lion van der Nieport Sr. was luitenant bij de cavalerie te 's-Hertogenbosch.
23.GAHt, Not 3136, f 19. Jacob van der Heijden was opperkoopman en oud-secretaris van de Raad van Justitie te Batavia.
24.GAHt, Not 3133, f 670.
25.GAHt, Not 2985, f 175.
26.GAHt, Not 3127, f86.
27.GAHt, Not 2985, f 164.
28.GAHt, Not 2985, f 429.
29.GAHt, Not 2996, f 59.
30.GAHt, Not 2996, f 191.
31.GAHt, Not 3065, f 147. Met Harocha wordt bedoeld Haruka, hoofdplaats van het eiland Buwang Besi. In de omgeving waren de 'perken', de kruidnageltuinen. Ter bescherming lag daar een fort, Zeelandia.
32.GAHt, Not 3066, f 129.
33.GAHt, Not 3110, f 61.
34.GAHt, Not 3067, f 148.
35.GAHt, Not 3124, f 165.
36.GAHt, Not 3124, f 268.
37.GAHt, Not 3124, f463.
38.GAHt, Not 3129, f 68. Johannes Daniel Demeni, geboren te Kleve, gaat te 's-Hertogenbosch op 9 juli 1740 in ondertrouw met Lijsbeth Essers, jongedochter van Eerkelens. Zij trouwen op 26 juli 1740 (DTB 's-Hertogenbosch, inv. nr. 186).
38.GAHt, Not 3135, f 192.
40.GAHt, Not 3135, f 315.
41.GAHt, Not 2996, f91.
42.GAHt, Not 3115, f 154.
43.GAHt, Not 3128, f 97 en f 144.
44.GAHt, Not 3129, f 70.
45.GAHt, Not 3129, f 324.
46.GAHt, Not 3129, f432.
47.GAHt, Not 3132, f357.
48.GAHt, Not 3133, f 17.
49.GAHt, Not 3133, f 561. Hansjol - tegenwoordig Ancol - ligt in de moerassige vlakte ten Noordoosten van Batavia vlak bij de zee. Deze plek wordt al verschillende eeuwen als begraafplaats gebruikt. Thans geniet het een grotere bekendheid. Ereveld Ancol is het grootste van de kerkhoven op Java, waar de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog hun laatste rustplaats gevonden hebben.
50.GAHt, Not 3141, f 43. Isaack Roels en Anna Maria Schermers passeren te 's-Hertogenbosch hun mutueel testament op l mei 1743 (GAHt, Not 3141, f 53).
51.GAHt, Not 3141, f49.
52.GAHt, Not 3134, f397.
53.GAHt, Not 3136, f 185.
De Brabants Leeuw 1 (1987) 32-44