Leget

In Franse krijgsdienst overleden

door H. Bruggeman en J.N. Leget

27
Noten
1.Deze legerhospitalen bevonden zich in de provincies van het Koninkrijk der Nederlanden.
2.Conscriptie: gedwongen inschrijving voor de krijgsdienst.
3.R.A.N.B., Archief Provinciaal Bestuur, inv.nr. 47.
4.Stadsarchief 's-Hertogenbosch, Provinciaal Dagblad d.d. 11-11-1814, nr. 83.
5.J. van Gils heeft uitgebreide beschouwingen gewijd aan "Vermiste Noordbrabanders, die dienden in de legers van Napoleon", in De Brabantse Leeuw 38 (1989).
6.De namen van de betrokkenen en hun geboorteplaatsen kunnen nogal verbasterd zijn.
7. S.A.H., Provinciaal Dagblad d.d. 27-7-1827, nr. 60.
8.Zie ook: A.E.M. Ribberink, Klapper op de overlijdensakten van Nederlandse soldaten in Franse krijgsdienst, 1792-1815 (z.p., 1950). Copie aanwezig op het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch. De stamboeken vr 1813 worden bewaard op het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, inv. nrs. 147-154.
Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 11 (1996) 27