Leget

Huwelijksproblemen voor notarissen te 's-Hertogenbosch

door P.L. Leget-Kuijlen & J.N. Leget

151
152
153
154
155
156
157
Noten
1.Dekkers, Christa: Echtscheiding en Scheiding van tafel en bed in het 18e eeuwse ''s-Hertogenbosch (Doctoraalscriptie Economische-sociale geschiedenis, KEU. Nijmegen, 1984).
2.Sponsalia de futuro = verloving.
3.Egtreglement over de Generaliteijt (Groot Placcaetboek II, kolom 2429).
4.G.T.O.B. 3 (1988), pag. 61.
5.Het civiel-rechterlijke deel en het criminele deel van het schepenprotocol van 's-Hertogenbosch zijn nogal verweven. De scriptie van 1984 bevat slechts een vijftigtal echtscheidingen; het aantal vonnissen van echtscheiding is slechts een deel van dit vijftigtal.
6.Oud-Notarieel Archief (ONA) 2678 f 61.
7.ONA 2672.
8.Notaris Ketgen, een Bossche notaris, die naar Antwerpen uitgeweken is, doch zijn akten uit 's-Hertogenbosch meegenomen heeft. Zijn gehele oeuvre omvat 6 banden, waarvan er drie gekopieerd in het Stadsarchief van 's-Hertogenbosch aanwezig zijn. De geciteerde akte komt voor in deel: ONA 2258 tweede stuk f 222v, G.A. Antwerpen.
9.Spellemaker = speldenmaker.
10.ONA 2721.
11.ONA 2744 f 140.
12.ONA 2744 f 147 & f 213.
13.ONA 2744 f 490.
14.ONA 2835 f 294.
15.ONA 2837 f 363.
16.ONA 2829 f 422v.
17.ONA 2868 f 320.
18.ONA 2869 f 96.
19.ONA 2869 f 115.
20.ONA 2869 f 154.
21.Robbert van Walcheren en Mechelina van Arnhem gaan op 24 januari 1693 voor de Ned. Geref. predikant te 's-Hertogenbosch in ondertrouw (DTB 165 f 9).
22.ONA 2866 f 466.
23.ONA 2869 f 227.
24.ONA 2869 f 469.
25.ONA 2917 acte 49.
26.ONA 2874 f 259.
27.ONA 2930 f 24.
28.ONA 2963 f 287.
29.Op 23 september 1706 gaat Willem van Steijn, wachtmeester onder Jan Carel van Eck, in garnizoen te Grave, voor de Ned. Geref. predikant in ondertrouw van Marij van Zeels, weduwe van Willem Diesvelt.
30.ONA 2958 f 56.
31.ONA 2958 f 58.
32.ONA 2958 f 126.
33.ONA 2959 f 195.
34.ONA 2959 f 198.
35.ONA 2959 f 208.
36.ONA 2959 f 210.
37.ONA 2959 f 240.
38.ONA 2961 f 196.
39.ONA 2931 f 110.
40.ONA 2959 f 101.
41.ONA 2903 f 23.
42.ONA 2958 f 230.
43.ONA 2961 f 17; Raad van Brabant, Civiele Processen III f 367, nr. 3089 (Rijksarchief Noord-Brabant, Inventarisreeks 29).
44.ONA 2919 f 48.
45.ONA 2919 f 131.
46.ONA 2991 f 97.
47.ONA 2991 f 99. Raad van Brabant, Civiele processen III f 396, nr. 3332 (Rijksarchief in Noord-Brabant, Inventaris-reeks 29).
48.ONA 2871 f 373.
49.ONA 2940 f 421.
50.ONA 2904 f 28.
51.ONA 2904 f 125.
52.ONA 2973 f 371.
53.Thomas Gerbrandt is op 21 juni 1711 in ondertrouw gegaan te 's-Hertogenbosch met Sara Theunisse.
54.ONA 3083 f 167.
55.Jacobus Beukers is op 27 mei 1731 te 's-Hertogenbosch getrouwd met Catharina Poirters.
56.ONA 3075 f 222.
57.ONA 3075 f 226.
58.ONA 3078 f 144.
59.ONA 3079 f 187E
60.Christiaan Paulus van Beresteijn gaat te 's-Hertogenbosch op 21 februari 1729 in ondertrouw met Elisabeth Wilhelmina van Midlum; op 31 maart 1743 hertrouwt hij als weduwnaar met Clara Bruis.
61.ONA 3078 f 383.
62.ONA 3079 f 30.
63.Gerard Piper en Johanna Beens gaan op 24 juli 1741 in ondertrouw te 's-Hertogenbosch; Johanna woont te Utrecht.
64.ONA 3089 f 384.
65.Valentijn Kien, geboren te Geertruijdenberg, trouwt op 13 januari 1743 te 's-Hertogenbosch met Deliana Hannincx.
66.ONA 3081 f 173.
67.ONA 3322 f 214.
68.ONA 3367 f 233.
69.Bernardus Craeijvelt, te Middelburg, gaat te 's-Hertogenbosch in ondertrouw op 16 december 1746 met Juliana Elisabeth Kerckhoven.
70.ONA 3367 f 293.
71.Mr. Gijsbert de Jong is secretaris van Schijndel wanneer hij op 29 september 1742 in ondertrouw gaat te 's-Hertogenbosch met Anna Christina Hoogerwerff, geboren te Geertruijdenberg.
72.R 1761 le stuk f 240; R 1761 le stuk f 247v.
73.Cornelis Martini en Sara Anthonia Vos gaan op 8 juli 1765 te 's-Hertogenbosch in ondertrouw met attestatie van Nijmegen.
74.ONA 3368 f 130.
75.Te 's-Hertogenbosch trouwen op 7 mei 1769 Jacob Cphof, weduwnaar van Hendrika Simons, geboren te Maastricht, met Elisabeth van Sas.
76.ONA 3314 f 163.
77.Carel Weitli, geboren in het canton Zürich, gewezen soldaat in het regiment Escher, trouwt te 's-Hertogenbosch op 5 november 1775 met Susanna Spleuger, weduwe van Johan Rijthard, geboren in het canton Zürich.
78.ONA 3283 f 276.
79.ONA 3284 f 21.
80.ONA 3286 f 43.
81.Perswijl is geboortig van Fribourg, Zwitserland. Hij verwerft het poorterschap van 's-Hertogenbosch in 1765.
.
82.ONA 3374 f 187.
83.Cornelis van Schulpheuvel, geboren te Wou, gaat op 30 oktober 1768 te 's-Hertogenbosch in ondertrouw met Johanna van Pinxteren, geboren te Berlicum, doch wonende te Boxtel.
84.ONA 3435 f 166.
85.Frederick de Goeij, geboren te Leiden, trouwt op 25 november 1782 te 's-Hertogenbosch met Johanna Maria Marsman, geboren te 's-Hertogenbosch.
86.ONA 3392 f 535.
87.Gijsbertus Karmans, geboren te Aarle-Rixtel, gaat op 13 juli 1776 te 's-Hertogenbosch in ondertrouw met Wilhelmina Allegonda Sloots, geboren te Zaltbommel.
88.ONA 3462 f 17.
89.Jan Pieters trouwt op 10 december 1780 met Allegonda Tielen, enige dochter van Jan Pieter Tielen bij Henrica van Boxtel.
90.ONA 3515 f 123.
91.ONA 3464 f 13.
92.ONA 3518.
93.Gerardus Beijen en Magdalena van Kroon, beiden afkomstig van Nijmegen, trouwen te 's-Hertogenbosch op 26 december 1784.
94.ONA 3520.
95.Petrus Goswinus van der Steen en Anna Catharina Lucas van Dalen trouwen te 's-Hertogenbosch op 22 februari 1789.
96.ONA 3468 f 421.
97.Dominicus Conradi gaat te 's-Hertogenbosch op 27 oktober 1786 in ondertrouw met Anna Maria Pieck, geboren te Tilburg, die al enige jaren te 's-Hertogenbosch woont.
98.ONA 3471 f 87E
99.Dit paar is op 8 mei 1785 te 's-Hertogenbosch getrouwd.
100.ONA 3758.
101.Dit echtpaar trouwt 's-Hertogenbosch 2 september 1798; Elisabeth is begraven op 12 april 1798 in de St-Jan. e man van Catharina Calval, die in de trouwakte wordt vermeld als Calvers, is op 16 november 1789 te Utrecht in de Buurkerk begraven; de bruid is geboortig van 's-Gravelduin Capelle.
102.ONA 3627 f 39E
103.ONA 3524.
104.Zie ook: Nederlandsche Leeuw.
105.ONA 3759E
106.ONA 3317 f 1.
107.Dit paar is op 16 juli 1801 te 's-Hertogenbosch in ondertrouw gegaan.
108.Christianus en Maria zijn op 8 december 1805 getrouwd te 's-Hertogenbosch. Christiaan Liesens is geboren te Overregen bij Tongeren, doch woont te St-Michielsgestel; Maria Dumoulin is geboren te 's-Gravenhage; haar man is begraven op het St-Janskerkhof op 22 februari 1805.
109.ONA 3472 f 319.
110.ONA 3763.
111.N 3842 akte 16.
112.ONA 3843 akte 66.
113.Mensen van Vroeger, 1 (1973), pag. 58.
Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 7 (1992) 151-159