Leget

Het sociale aspect van het peter- en meterschap

door P.L. Leget-Kuijlen & J.N. Leget

210
Noten
1.Oud Notarieel Archief 3359 folio 113, Gemeente-archief 's-Hertogenbosch.
2.Het huwelijk is niet te 's-Hertogenbosch gesloten.
3.Oud Notarieel Archief 3359 folio 115, Gemeente-archief 's-Hertogenbosch.
4.Lammerswaarde = Lamsweerde.
Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 3 (1988) 210