Leget

Ethiopie in 's-Hertogenbosch?

door P.L. Leget-Kuijlen & J.N. Leget

114
Noten
1.DTB 2 folio 17v, stadsarchief 's-Hertogenbosch.
2.DTB 2 folio 84v, stadsarchief 's-Hertogenbosch.
3.Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt: De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, uitg. Adr. Heinen bv, 's-Hertogenbosch 1975, deel II folio 201; deel III folio 384.
Genealogisch Tijdschrift van Oost-Brabant 5 (1990) 114