Leget

Een geval van lepra

door P.L. Leget-Kuijlen & J.N. Leget

51
Noten
1.Ingekomen stukken 1876, nr. 369, gemeentearchief 's-Hertogenbosch
2.Krachtens de wet op het domicilie van onderstand, moesten armlastigen door het gemeentebestuur van de plaats van geboorte ondersteund werden.
3.Ingekomen stukken 1876, nr. 658, gemeentearchief 's-Hertogenbosch.
Genealogisch Tijdschrift van Oost-Brabant 6 (1991) 51