Leget

Een Bosschenaar zeerover in het midden der negentiende eeuw?

door P.L. Leget-Kuijlen

117
118
119
Noten
1.Anna Maria Magdalena Rommelaers komt ook voor als Helena Rommelaers.
2.A.R.A. - 's-Gravenhage: Ministerie van KoloniŽn. Stamboek van Ambtenaren en Officieren in Ned. IndiŽ H f 239.
3.A.R.A. - 's-Gravenhage: Indisch Besluit 10.3.1847 No 1.
4.A.R.A. - 's-Gravenhage: Indisch Besluit 20.4.1849 No 2.
5.Ned. Patriciaat 1938 f 176.
6.Kon. Bibliotheek 's-Gravenhage: Jav. Courant 1851 No 61.
7.A.R.A. - 's-G raven hage: Indisch Besluit 21.4.1853 No 3.
8.A.R.A. - 's-Gravenhage: Indisch Besluit 7.10.1855 No 2.
9.A.R.A. - 's-Gravenhage: Indisch Besluit 6.12.1855 No 7.
10.A.R.A. - 's-Gravenhage: Ministerie van KoloniŽn 1850-1900 Geheim. No 5814 actenmap no 31.
11.A.R.A. - 's-Gravenhage: Ministerie van KoloniŽn 1850 - 1900 Indische Brief 4.2.1858 No 121/43.
12.A.R.A. - 's-Gravenhage: Brief van de Ass. Resident van Banjuwangi Extr 31.3.1858 No 26.
13.Een van de eilandjes van de Rouw Archipel tussen de monding van de Kamparrivier en Singapore.
14.Hoewel de bruid bij haar huwelijk als Marode vermeld wordt, komt toch de vermelding van Merode als familienaam het meest voor.
15.W. de Bakker en Mr. G. Berkelmans, Anderhalve eeuw Oisterwijk, 's-Hertogenbosch 1974.
16.R.A. - Arnhem: Doesburg Ned. Geref. Trouwboek DTB 489.
17.R.A. - Arnhem: Doesburg, RK Trouwboek DTB 493.
18.G.A. - Nijmegen: Ned. Geref. Trouwboek DTB 1178.
De Brabantse Leeuw 4 (1984) 117-120