Leget

Den Bosch en de opstand tegen het Spaanse Gezag

door P.L. Leget-Kuijlen & J.N. Leget

124
Noten
1.Deze Unie, waarin belangrijke zaken alleen met eenparigheid van stemmen beslist zou worden, heeft tot 1795 als een soort grondwet voor de Republiek gefungeerd.
2.Aan deze concessie is evenwel niet de hand gehouden.
3.L.P.L. Pirenne: 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht, Nijmegen 1959.
4.Hierbij werd vrede gesloten tussen de Hertog van Parma en de Waalse gewesten.
5.Momboirboek R 1924 folio 18, Stadsarchief 's-Hertogenbosch.
6.Idem folio 45v.
7.Idem folio 47.
8.Idem folio 21.
9.Het schermersgilde is in september 1577 opgericht. Zie J.C.A. Hezenmans: 's-Hertogenbosch van 1629 tot 1789, 's-Hertogenbosch 1899.
Zie ook: Mr. N.H.L. van den Heuvel: De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch voor 1629, 's-Hertogenbosch, 1946.
Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 9 (1994) 124