Leget

De pest te 's-Hertogenbosch

door P.L. Leget-Kuijlen & J.N. Leget

139
140
Noten
1.Leget-Kuijlen, P.L. & Leget, J.N.: Testamenten gepasseerd voor notarissen te 's-Hertogenbosch (1580-1700), eigen uitgave, Oss 1988.
2.Behalve de hier vermelde jaren, waarin het om een landelijke pestepidemie ging, o.m. in Leiden, heeft de pest in deze jaren een hoge tol geŽist, zijn er nog meerdere kleinere pestepide-mieŽn geweest.
3.ONA 2769 folio 9 (G.A. 's-Hertogenbosch).
4.Dat dit een hoog salaris was blijkt wel, dat dit, omgerekend per jaar, neerkwam op de koopprijs van een middelgroot huis!
5.Deze maatregelen worden vermeld, met vele andere op andere gebieden, in het Geboeiboeck. (Inventaris Van Zuijlen, A 245, G.A. 's-Hertogenbosch)
6.Het geboeiboeck bestaat, volgens de aanhef, uit een verzameling van "Diversche en verscheijde geboden, ordonnantien en statuten bij den Heeren Schoutet, scepenen ende de drie leden deser stadt van 's-Hartogenbossche, In langhe voirleden Jairen gemant, gezaimt ende geordineert ende bezundere In den Jaire van XV dertich in registre off libelle gestelt ende gescreven ende voirts van Jaire tot Jairen gerenoveert ende gepubliceert". Behalve de opsomming van artikelen van vroeger dan 1530, zijn op het terrein van de maatregelen tegen de pest, ook uitbreidingen van 23 mei 1568 en 1 augustus 1583 aanwezig.
7.Over de functies van de overheid te 's-Hertogenbosch vůůr 1629: Jacobs, Mr. B.C.M.: Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629. (Brabantse Rechtshistorische Reeks Nr. 1, Van Gorcum, Assen/Maastricht, 1986).
Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 3 (1988) 139-140