Leget

Brieven van octrooij

door P.L. Leget-Kuijlen & J.N. Leget

97
98
99
100
Noten
1.Een "scheepvaartonhe Compagnie. Ook de "brieven van kaapvaart" waren octrooibrieven.
2.Oud-Rechterlijk Archief Bladel R20 folio 121, Streekarchief Samenwerkingsverband Regio Eindhoven.
3.Oud-Rechterlijk Archief Bladel R45 folio 139, Streekarchief Samenwerkingsverband Regio Eindhoven.
4.Groot Placaatboek I, folio 1890; V, folio 826; VII, folio 961.
5.J.A. ten Cate: Inventaris der Bestuursarchieven van de Departementen Bataafs Brabant, van de Dommel, Hollands Brabant en van de Monden van de Rijn, alsmede van het Arrondissement Breda van het Departement der Twee Nethen, 1795-1814 (Inventarisreeks nr 14, Rijksarchief in Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, 1975).
6.Inventarisreeks nr 14: 132. Alle akten t/m 2 juni 1797 zijn opgenomen in deze band.
7.Novale gronden: pas ontgonnen terrein.
8.Gors: buitendijks aangeslibd land, dat bij gewone vloed niet meer onderloopt.
9.Inventarisreeks nr. 14: 460. Alle akten t/m 27 juni 1805 zijn opgenomen in deze band.
10.De staatsregelingvoor het Bataafse Volk -de grondwet van 1798- heeft het aanvragen van octrooien afgeschaft. Echter bij wet werd het aanvragen van octrooi medio 1802 wederom ingevoerd.
11.Inventarisreeks 14: 461. Alle akten t/m 12 mei 1807 bevinden zich in deze band. Hierin bevindt zich n losse acte, van 25 juli 1809.
12.Inventarisreeks 14: 1111. Onder dit nummer worden 4 octrooiverlengingen bewaard. De aanvragen voor deze octrooien bevinden zich in band 1110.
13.Publicatie van de Wetten van de Bataafse republiek 7, nr. 263.
14.Inventarisreeks br. 14: 1443. Deze verordening werd te Parijs reeds enkele jaren eerder afgekondigd.
15.De octrooiraad is een uitvloeisel van de Octrooiwet van 7 november 1910.
Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 9 (1994) 97-100