Leget

Brieven van naturalisatie

door P.L. Leget-Kuijlen & J.N. Leget

171
172
Noten
1.Inventaris Raad van Brabant, deel 1, nr. 1037 (Inventarisreeks 29 Rijksarchief Noord-Brabant).
2.Blijde Inkomsten -ook wel Land Charter genaamd- is een verzameling grondrechten, die de Hertog van Brabant bij het aanvaarden van zijn regering aan de ingezetenen van Brabant verleende.
3.Placcaeten van Brabant, deel I, f. 143 (Hendrick Aerssens, Antwerpen 1648).
4.Placcaeten van Brabant, deel I, f. 157.
5.Brieven van Legitimatie: De Brabantse Leeuw 1990 (ter perse).
6.Placcaeten van Brabant, deel I, f. 212.
7.In het Groot Placcaetboek van Holland en Westvriesland treft men o.m. in deel VI naturalisatie aanvragen aan van lieden, buiten Europa geboren uit Hollandse ouders.
8.In deze brief van naturalisatie staat vermeld: restitutio natalum = herstel van geboorterecht. Aangezien de moeder de Brabantse nationaliteit bezat, was het kind eveneens in het bezit van de Brabantse nationaliteit!
9.Hage = Prinsenhage.
10.Groot Placcaet Boek van Holland en Westvriesland IV, f. 483.
11.Collectie Rijksarchief 214, R.A. 's-Hertogenbosch.
12.Groot Placcaet Boek van Holland en Westvriesland II, f. 2606.
13.Collectie Rijksarchief 285, R.A. 's-Hertogenbosch.
14.Kappelhof, Belastingheffing in de Meierij van Den Bosch 1648-1730 (Stichting Zuidelijk Historisch Contact LXIX, Tilburg 1986).
15."Niemand mag tot poorter van 's-Hertogenbosch worden geadmitteerd, tenzij hij twee jaren tevoren zijn vaste woning binnen deze stad heeft gehouden" (1e art. Hfst. 7: Costuijmen van 's-Hertogenbosch).
Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 5 (1990) 171-173