Bossche straten en stegen

Hintemerstrùt en Hintemer Endt

door Ed Hupkens

6
7
8
9
Bronnen
Bossche Encyclopedie
Johan Hendrik van Heurn, Historie der Stad en Meyerye van ’s-Hertogenbosch alsmede van de voornaamste daaden der Hertogen van Brabant (1776)
J.A.M. Hoekx, Kroniek van Molius. Een zestiende-eeuwse priester over de geschiedenis van zijn stad ’s-Hertogenbosch (2004)
Ed Hupkens, Bossche straten en stegen. De historische binnenstad in 180 doorkijkjes (2012)
Bossche Kringen 5 (2017) 6-9