Bosch allerlei

Etymologieën van 'achterom' tot 'weg' (2)

door Ed Hupkens

45
46
47
Bronnen
Reina Boerrigter, Straatnamen, een kwestie van betekenis. In: Respons 6 - Mededelingen van het Meertens Instituut, Amsterdam 2003
René Dings (samensteller), www.overstraatnamen.nl
R.B.M. ten Kroode & J. Brouwer, Benoemen, nummeren en begrenzen, Den Haag 2002
M. Philippa e.a., Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, Amsterdam 2003-2009
Nicoline van der Sijs (samensteller), Etymologiebank, op etymologiebank.nl 2010
J.B.J. Thomas, Straat en nummer - Beknopte handleiding voor de naamgeving van straten en de nummering van gebouwen, 's-Gravenhage 1971
Auke van der Woud, Koninkrijk vol sloppen. Achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw, Amsterdam 2010
Bossche Kringen 4 (2014) 45-48