Bosch allerlei

In woord en tijd: Bossche chronogrammen2

door Ed Hupkens

69
70
71
72
Bronnen
B. Grothues, Anna sust susannA, Maasbree 1979.
Bernard Grothues, reMbranDt Is VersChenen, Kampen 1992.
Johan Hendrik van Heurn, Historie der Stad en Meyerye van 's-Hertogenbosch, Tweede Deel, Utrecht 1776.
www.heerlen-in-beeld.nl
Magister Heymanno Voicht, Historia Rerum Silvaeducis, 's-Hertogenbosch 1631.
N.N., Beschrijving van de plegtigheden der Illuminatien, plaats gehad hebbende te 's-Hertogenbosch, op den 9den December 1827, bij gelegenheid van het afkondigen des Concordaats, 's-Hertogenbosch 1827.
Bossche Kringen 2 (2014) 69-72