Dijck, Lucas van

Hediart en Derkennes

96
97
98
99
100
101
102
Noten
1.C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch ('s-Gravenhage, 1985) 41, 42.
2.C.F.X. Smits. De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch, 1912) 46, 73, 201.
3.U. Thieme en F. Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Knstler von der Antike bis zur Gegenwart, in voce.
4.GAH, R 1286, f 230.
5.A.F.O. van Sasse van Ysselt. De voorname, huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars en bewoners in vroegere eeuwen. Aanteekeningen uit de Bossche schepenprotocollen, lopende van 1500-1810 (3 dln; 's-Hertogenbosch, [1911-1914]) II, 416.
6.GAH, Oud archief. C-165.
7.Zie de stadsrekeningen: GAH, Oud archief, A-3, -4, -5, -6, B-32, -36, -37, -50, -53, -57, -59.
8.GAH, Geefhuis 418, 421, 423, 425, 429, 430.
9.GAH, R 191.
10.GAH. R 193.
11.GAH, Oud archief, C 165, f 177.
12.Smits, De grafzerken, 46. Zie ook GAH, R 1322, f 459v, 14 augustus 1535.
13.GAH. Oud archief, A-2, -4, -5. B-36, -37 enz. B-52. Aanwinsten 7851, f 299, 1529; f 396v, 1540.
14.GAH, R 1332, f 166, 6 april 1540.
15.GAH, R 1922, ongef., 31 mei 1562.
16.GAH, R 1346, f 291.
17.Archief Illustre Lieve Vrouwebroederschap, rekeningen van 1529-1530 en 1562-1563.
18.GAH, Groot-Ziekengasthuis 1996.
19.Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II, 422.
20.Archief Illustre Lieve Vrouwe broederschap, rekeningen 1544-1545 en 1559-1560.
21.GAH, Oud archief, D-171. Van Sasse van Ysselt. De voorname huizen, II, 425, 429.
22.Smits, De grafzerken, 73.
23.GAH, Groot Ziekengasthuis 1996.
24.Archief Illustre Lieve Vrouwebroederschap, rekening 1551-1552.
25.GAH, R 1355. f 192.
26.GAH, R 1366, f 85, 12 januari 1555.
27.GAH, R 1376, f 482, 27 januari 1559.
28.GAH, R 1386, f 384v, 25 juni 1565.
29.GAH, R 1439, f 285.
30.GAH, R 1376, f 482, 27 januari 1559.
31.GAH, R 1397, f 505v, 7 april 1573, R 1352, f 472.
32.GAH. R 1403, f 392, 10 april 1579.
33.GAH, R 1922, ongef., 15 februari 1561.
34.GAH, R 1394, f 341v. R 1381, f 429, 16 februari 1602. R 1455, f 105v, 1610.
35.GAH, R 1848, f 115.
36.GAH, R 1397, f 88v. R 1417, f 163, 5 oktober 1580.
37.Archief Illustre Lieve Vrouwebroederschap, rekening 1584-1585. GAH, R 1415, f 124, 1585.
38.Smits, De grafzerken, 46.
39.GAH, R 1436, f 127v, 29 december 1597.
40.GAH, R 1455, f 224, 3 november 1609.
41.Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II, 317.
42.GAH, Geefhuis 443, rekening 1615-1615, f 82; rekening 1616-1617, f 85v; rekening 1617-1618, ff 82v en 84. Idem 444, rekening 1618-1619, ff 81 en 81v. Gereformeerd Burgerweeshuis 590, rekening 1629-1631, f 69, 24 maart 1631. - Leo Adriaenssen.
43.GAH, Oud archief. B-64.
44.GAH, R 1490, f57. Het huis is niet bekend aan Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen.
45.GAH, N 2679, f 195.
46.GAH, Oud archief, B-94.
47.GAH, R 1847, f 109.
48.GAH, R 1846, f 109.
49.GAH, R 1397, f 21v, 14 november 1572. R 1438, f 48, 2 november 1599. R 1447, f 147v, 15 mei 1606. R 1449, f 10, 17 maart 1607. R 1531, f 422, 26 juni 1620.
50.GAH, R 1560, f 92v, 28 februari 1641. Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II, 171.
51.GAH, R 1500, f 56, 23 januari 1625. R 1527, f 361v, 3 augustus 1626. R 1535, f 424, 14 juni 1624. R 1549, f 421, 15 december 1637. N 2661, 28 maart 1628. N 2683, f 2 mei 1637. Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II, 143.
52.GAH, R 1541, f 51, 28 november 1629. - Leo Adriaenssen.
53.GAH, R 1560, f 295, 13 december 1641.
54.GAH, R 1555, f 62, 27 mei 1636. Zie voor een extract van het testament R 1932, ongef., tussen de akten van 1654 - Leo Adriaenssen.
55.GAH, R 1578, f 37, 31 oktober 1652.
56.A.M. Koldeweij, In Buscoducis 1450-1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen en renaissance (tentoonstellingscatalogus, Noordbrabants Museum te 's-Hertogenbosch) ('s-Gravenhage, 1990) 547, Vgl. GAH, N 2679, f 195.
57.GAH, R 1541, f 153v, 20 maart 1630. - Leo Adriaenssen.
58.Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III, 347.
59.GAH, R 1536, f 384, 26 april 1618.
60.GAH, N 2679, f 217, 7 augustus 1624.
61.GAH, R 1527, f 361v, 2 augustus 1626.
62.GAH, R 1538, f 532, 2 augustus 1627.
63.GAH, N 2683.
64.GAH, R 1423, f 82, 29 augustus 1597. R 1436, f 584v, 10 november 1598. R 1437, f 180v, l februari 1599.
65.GAH, R 1437, f 303.
66.Smits, De grafzerken, 46, 73.
67.RAH, Raad van Brabant 1372.
68.Ph. Rombouts en Th. van Lerius, De liggeren en andere historische archieven der Antwerpsche Sint Lucasgilde onder zinspreuk 'Wt ionsten versaemt' (2 dln; Antwerpen, 1864-1876) II, 458.
69.Archief Illustre Lieve Vrouwebroederschap, rekening 1504-1505.
70.Meester Jan is Jan Heyns.
71.Archief Illustre Lieve Vrouwebroederschap, rekening 1512-1513.
72.GAH, R 1326, f 269.
73.GAH, Oud archief, C-165, f 109.
74.GAH, Oud archief, B-30. C-165. R 1284, f 536v, 25 januari 1513.
75.G.C.M. van Dijck, De Bossche optimaten. Geschiedenis van de Illustre Lieve Vrouwebroederschap te 's-Hertogenbosch, 1318-1973 (Tilburg, 1976) 237.
76.GAH, R 1296, f 260, 4 januari 1522.
77.GAH, R 1302, f 143, 8 maart 1525.
78.GAH, R 1377, f 67v, 18 januari 1559.
79.GAH, R 1373, f 310.
80.Archief Illustre Lieve Vrouwebroederschap, rekening 1569-1570.
81.GAH, R 1317, f 416v, 23 augustus 1533. R 1327, f 64v, 17 december 1537. R 1333, f 80v, 17 december 1540. R 1352, f 27, 14 mei 1549. R 1357, f 81v, 16 januari 1551. R 1387, f 298, 3 juli 1565. R 1394, f 190v, 8 juni 1570.
82.Rombouts en Van Lerius, De liggeren, I, 34.
De Brabantse Leeuw 46 (1997) 96-102