Gerardus Carolus Joannes Scheepers

Kloosternaam: Scheepers, Hubertus
Priester van Berne en pastoor van Heeswijk.
's-Hertogenbosch 7 juni 1875 - Heesch 6 oktober 1947

Gerardus Carolus Jeannes Scheepers werd geboren in Den Bosch en aldaar gedoopt in de parochie van St. Jacob
1875, 7 juni
Student op het Gymnasium te Heeswijk
1888
Ontving het habijt en kreeg de kloosternaam Hubertus
1893, 15 oktober
Legde de eenvoudige eeuwige geloften af
1895, 15 oktober
Legde de plechtige geloften af
1898, 15 oktober
Subdiaken gewijd door mgr. Van de Ven in Den Bosch
1898, 17 december
Diaken gewijd door dezelfde aldaar
1899, 27 mei
Priester gewijd door mgr. Van de Wetering in de metropolitaankerk te Utrecht
1899, 15 augustus
Vestiarius
-
Assistent te Bokhoven
1903, 21 november
Kapelaan te Vlijmen
1912, augustus
Kapelaan te Heeswijk
1914
Tot pastoor te Bokhoven ge´nstalleerd
1924, 14 juli
Richtte een kerkelijke fanfare op
-
Ontving met het oog op de graftombe in de parochiekerk bezoek van de eigenares der grafelijke goederen: de hertogin De Levis Mirepoix et de Son Fernando Luis
1927, 24 februari
Maakte mee dat het landgoed "Bokhoven" met de daaraan verbonden heerlijkheidsrechten in het "Casino" te 's-Hertogenbosch werd verkocht met uitzondering van de rechten der eigenares op de graven en het praalgraf of de graftombe, welke uitdrukkelijk werden gereserveerd
1928, januari
Tot pastoor te Heeswijk ge´nstalleerd
1933, 3 december
Liet als eerste witte pastoor in zijn parochie door Abdijheren van Berne een misweek houden
1936, oktober
Verkreeg ontslag met ingang van
1946, 25 januari
Stierf in het St. Ludovicusgesticht te Heesch
1947, 6 oktober
Werd in de Abdij begraven
1947, 9 oktober
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)