Adrianus Thomas Barnabas van Heijst

Kloosternaam: Adrianus van Heijst
Priester van Berne en pastoor van Bokhoven
Waalwijk 11 juni 1849 - Bokhoven 21 oktober 1913

Adrianus Thomas Barnabas van Heijst werd geboren en gedoopt te Waalwijk
1849, 11 juni
Ontving het habijt en behield zijn doopnaam als kloosternaam
1866, 23 november
Legde de eenvoudige eeuwige geloften af met dispensatie voor een tekort in het tweede jaar noviciaat
1868, 2 juni
Legde de plechtige geloften af
1871, 2 juni
Subdiaken gewijd door mgr. Deppen in Den Bosch
1871, 3 juni
Diaken gewijd door mgr. Zwijsen aldaar met dispensatie in de tussentijden
1871, 29 oktober
Priester gewijd
1872, 25 mei
Lector in de wijsbegeerte
Circator
1873
Kapelaan te Vlijmen
1874
Tweede norbertijner rector van het klooster "Koningslust" van de Congregatie der Broeders van den H. Franciscus, tevens tehuis voor ouden van dagen en kostheren, gelegen onder Helden (L.)
1884, 30 juli
Pastoor te Bokhoven
1890, 26 mei
Werd als zodanig ge´nstalleerd door deken Van Baar, waarbij als getuigen fungeerde E. Asseler pastoor van Engelen en A. van der Pas pastoor te Vlijmen
1890, 7 juli
Kreeg van het bisdom machtiging een nieuwe pastorie te bouwen
1892, 18 augustus
Werkte mee tot het stichten van een plaatselijke afdeling van de Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond
1896
Stierf te Bokhoven
1913, 21 oktober
Werd daar begraven
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)