Hendrikus Johannes van den Acker

Kloosternaam: Godefridus van den Acker
Priester van Berne en pastoor in Bokhoven, jubilaris.
Gemert 7 juni 1854 - Bokhoven 29 juni 1924

Hendrikus Johannes van den Acker werd te Gemert geboren en gedoopt
1854, 7 juni
Student op de Latijnse School te Gemert
1866-1871
Ontving het habijt en kreeg de kloosternaam Godefridus
1871, 27 oktober
Legde de eenvoudige eeuwige geloften af
1873, 5 juni
Legde de plechtige geloften af
1876, 6 juni
Subdiaken gewijd door mgr. Van Beek in Den Bosch
1876, 24 juni
Diaken gewijd door dezelfde aldaar
1877, 26 juli
Priester gewijd door mgr. Godschalk aldaar
1878, 15 juni
Kapelaan te Berlicum
1880, 8 april
Kapelaan te Vlijmen
1887, november
Derde norbertijner rector van het klooster "Koningslust" van de Congregatie der Broeders van den H. Franciscus, tevens tehuis voor ouden van dagen en kostheren, gelegen onder Helden (L.)
1890, mei
Pastoor te Engelen benoemd
1906, 23 oktober
Als zodanig ge´nstalleerd
1906, 27 oktober
Ge´nstalleerd tot pastoor van Bokhoven door deken Selten
1913, 7 november
Stierf aldaar
1924, 29 juni
Werd daar begraven
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)