Lange Geertruikerk

status: vervallen

Artikelen
1874 ... Lange Geertruikerk ...
Verslag van den toestand der gemeente 's-Hertogenbosch gedurende het jaar 1874. Bijlage F Verslag van de werkzaamheden der Gezondheids-Commissie van 's-Hertogenbosch gedurende het jaar 1874 (1874) 7