afb. Ed Hupkens, 21 augustus 2007

Hinthamereinde 64a-66

Wordt tot het middeleeuwse stratenpatroon gerekend, het "slopje" is genoemd naar het hoekhuis met de historische naam "Den groenen Jeger".
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
BAM

Achter de Groene Jeger

Fundering van het 15e-eeuwse gebouw achter Hinthamereinde 66. De muur is zwaarder uitgevoerd op de plaatsen waar staanders van een houtconstructie hebben gestaan. Links van de muur bevond zich het steegje 'Achter de Groene Jeger'.
Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten (BAM)
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1772
Achter de Jager
Huizenregister (Stadsarchief)
Artikelen
2007

Ronald van Genabeek

Archeologisch onderzoek aan het Hinthamereinde
Bossche Bladen 2 (2007) 69-71