afb. 22 december 1954

Windmolenbergstraat

Binnenstad Oost

Op de plek van het voormalige bejaardenhuis Antoniegaarde [1956-2000] komen twee straatjes terug die refereren naar de oorspronkelijke steegjes in de buurt. Links naast de kapel liep het St. Antoniestraatje en rechts de Stijfselpot. Daar waren ook nog de Krengelgang, Uilenspiegel en Achter de Roskam. Originele namen van dwarsstraatjes tussen de Diepstraat en de Windmolenbergstraat.
Nieuwsbrief Bastion Oranje, 5 september 2001
 
Bossche straatnamen

Wijnt in de molen

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 2 april 2008
 
Mosmans

Namen der Straten enz.

84
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 84
 
Roelands

Windmolenbergstraat

60
Straat in Straat uit (1984) 60
 
Sasse van Ysselt

De Windmolenbergstraat

19
20
21
22
23
24
25
26
Noten
1.Van Heurn Historie IV p. 149.
2.Blijkens van Heurn Historie IV p. 102 stierven tijdens den Oostenrijkschen Successieoorlog in den Bosch zoovele militairen, dat in 1747 dit gedeelte van het St. Jacobskerkhof, hetwelk tot hunne begraafplaats was aangewezen, vol geraakte; daarop werd tot verdere begraafplaats voor die militairen aangewezen het bastion St. Antonie te den Bosch.
3.Van Heurn Historie IV p. 76 en vlgd.
4.Deel I p. 74.
5.Tijdens den Tachtigjarigen Oorlog nam de Bossche burgerij niet gildensgewijze aan deze processie deel, maar als legercorps; zij was dan ook daarbij gewapend. Gedurende het Twaalfjarig bestand deed echter de Bossche burgerij het weder als van ouds.
6.Vóór dat deze omgang uittrok, ontvingen allen, die er aan deelnamen, zoowel geestelijke als wereldlijke personen, in de kamer van het Kapittel van de Regeering der stad een ontbijt.
Behalve deze processie waren de voornaamste omgangen, welke men oudtijds in den Bosch had, die op H. Sacramentsdag en die op O.L. Vr. opdracht. (R. A, van Zuylen. De Stadsrekeningen I p. 672 noot 1,)
7.Men zie over deze kermissen gedurende den Franschen tijd Aug. Sassen, in Taxandria XVI p. 10.
8.Stadsnotulen van 15 Februari 1650 (Register Gopes).
9.Voor deze markt ging ingevolge het Octrooi van Keizer Karel V van 1540 het geleide in daags vóór Palmzondag en duurde dat tot Zaterdag vóór Paschen.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 19-26
 
Artikelen
1997

Ronald van Genabeek

Opgravingen op het terrein van Reinier van Arkel aan de Windmolenbergstraat
's-Hertogenbosch 3 (1997) 107
 
1999

Roland Klaversteijn

Een eigentijdse voorziening op een unieke plek
Present Press (Nieuwegein 1999)
 
 
Benaming
1557KeersmekersstraatMosmans
1830De Windmolenberg StraatKaart J. B. Drossaers ca 1830
1866WijnbergstraatKaart J. Kuijper ca 1866
1890Windmolenbergstr.Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901WindmolenbergstrAdresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909WindmolenbergstraatHuisnummeromnummering 1909
1910WindmolenbergstraatStraatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928WindmolenbergstraatAdresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
 
Kunstafbeeldingen
 

Tuindershuisjes, z.j.

Tom Slager ()
(olieverf op doek, 55.0 x 75.0 cm)
mr. D.A. Verheijen-Reynders, Berlicum

Omgeving Windmolenbergstraat met op de achtergrond de St. Jacobskerk en de St. Janskerk.
 
Stadsrekeningen
1602 Kapittel 16.
Uitloving van eene premie van f 300,- aan hem die den brandstichter zou kunnen aanwijzen van den brand in de windmolenbergstraat.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1602-1603. Deel 2, blz 1148
 
 
Panden
Windmolenbergstraat ?
In de Windmolenbergstraat stonden de volgende huizen: "De Stijfselpot", "De Strontpot", "De Bakermat", "De blauwe Schuit" en "'t Zwaantje"
Bron: Mosmans 476 (Hinthamereind)

Windmolenbergstraat 2
Windmolenbergstraat E 60 (?)
Windmolenbergstraat 2 (1909)

Windmolenbergstraat 2a
Windmolenbergstraat E 61 (?)
1865M.P. Scheerboom (mr. kuiper)
Windmolenbergstraat E 61 (1880)
1893Firma wed. P.J. Moonen
Windmolenbergstraat 2a (1909)

Windmolenbergstraat 2b
Windmolenbergstraat E 61a (?)
Windmolenbergstraat 2b (1909)

Windmolenbergstraat 2c
Windmolenbergstraat E 61b (?)
Windmolenbergstraat 2c (1909)

Windmolenbergstraat 2d
Windmolenbergstraat E 61c (?)
Windmolenbergstraat 2d (1909)

Windmolenbergstraat 4
Windmolenbergstraat E 60b (?)
Windmolenbergstraat E 59 (1880)
1908R. van Haeren (particulier)
Windmolenbergstraat 4 (1909)
1928G. Röling
1943H. Denkers (kellner) - H.F. Dickerscheid (sigarenmaker)

Windmolenbergstraat 6
Windmolenbergstraat E 60a (?)
Windmolenbergstraat E 58 (?)
1908J.P.M. Trousselot (arts gep. offic. gezondheid)
Windmolenbergstraat 6 (1909)
1910J.P.M. Trousselot (arts gep. offic. v. gezondheid)
1928J. Janssen
1943A.M. Janssen (onderwijzer) - J. Janssen

Windmolenbergstraat 8
Windmolenbergstraat E 57 (?)
1896M. van den Bouwhuijsen (mr. timmerman)
1908M. van den Bouwhuijzen (timmerman)
Windmolenbergstraat 8 (1909)
1910M. van den Bouwhuijzen (mr. timmerman)
1928H. Verstappen
1943H. Verstappen (smederij)

Windmolenbergstraat 10
Windmolenbergstraat E 57 (?)
Windmolenbergstraat E 56 (1880)
1908L. van der Burgt (huisschilder)
Windmolenbergstraat 10 (1909)
1910W. van Herpen (slager)
1928A. van Kessel - G. van Kessel

Windmolenbergstraat 12
Windmolenbergstraat E 56a (?)
1908J. v.d. Bogaard (kamerbehanger)
Windmolenbergstraat 12 (1909)
1910L. van der Burgt (huisschilder)
1928L.J. van der Burgt - L.Th. van der Burgt
1943L.J. van der Burgt (sigarensorteerder)

Windmolenbergstraat 14
Windmolenbergstraat E 55 (?)
1908J. Jansen (sigarenmaker)
Windmolenbergstraat 14 (1909)
1910J.J. Mens (plantsoenwachter)
1928P.D.W. Merkx

Windmolenbergstraat 16
Windmolenbergstraat E 55 (?)
1908J. Jansen (sigarenmaker)
Windmolenbergstraat 16 (1909)
1910W. v.d. Bogaard (sigarenmaker)
1928M. Passon
1943J. Bosch (grondwerker)

Windmolenbergstraat 18
Windmolenbergstraat E 55 (?)
Windmolenbergstraat E 54 (1880)
Windmolenbergstraat 18 (1909)
1910J. van Wanrooij (passementwerker)
1928G.J. Ender - W. van Laarhoven
1943P. Blommers - H. van Lent (koopman in galanteriën)

Windmolenbergstraat 18a
Windmolenbergstraat E 54a (?)
Windmolenbergstraat 18a (1909)

Windmolenbergstraat 18b
Windmolenbergstraat E 54b (?)
Windmolenbergstraat 18b (1909)

Windmolenbergstraat 20
Windmolenbergstraat E 54 (?)
Windmolenbergstraat E 53 (1880)
1908J.H. van Raamsdonk (winkelier)
Windmolenbergstraat 20 (1909)
1910J.H. van Raamsdonk (winkelier)

Windmolenbergstraat 22
Windmolenbergstraat E 52 (?)
1908G.F. v.d. Leeuw (tapper)
Windmolenbergstraat 22 (1909)
1910G.F. v.d. Leeuw (tapper)

Windmolenbergstraat 24
Windmolenbergstraat E 52a (?)
Windmolenbergstraat 24 (1909)
1910wed. Vennix
1928A.C. Doomernik - L. van Grunderbeek - W. Wildschut
1943L. van der Grunderbeek (sigarensorteerder)

Windmolenbergstraat 24a
Windmolenbergstraat E 52a (?)
Windmolenbergstraat 24a (1909)
1928P.F. Beekwilder

Windmolenbergstraat 24b
Windmolenbergstraat E 52b (?)
Windmolenbergstraat 24b (1909)

Windmolenbergstraat 26
Windmolenbergstraat E 53 (?)
1865M. de Ruijter (mr. metselaar)
1875M. de Ruijter (mr. metselaar)
Windmolenbergstraat E 51 (1880)
1881M. de Ruijter (mr. metselaar)
1908J. van Nunen (kleermaker) - M.J. van Roosmalen (kruidenier)
Windmolenbergstraat 26 (1909)
1910J. van Nunen (winkelier) - M.J. van Roosmalen
1928J.A.N. van Nunen
1943L. Damen (reiziger)

Windmolenbergstraat 28
Windmolenbergstraat E 51a (?)
1908J. Tolk (timmerman)
Windmolenbergstraat 28 (1909)
1910J. Danze (timmerman) - J. Tolk (timmerman)
1928A.M. Tolk - Th.J.W. Verheugt

Windmolenbergstraat 30
Windmolenbergstraat E 50 (?)
1908J.A. van den Boogaard (schilder) - P. van Breukelen (schoenmaker)
Windmolenbergstraat 30 (1909)
1910J.A. van den Boogaard (schilder) - G. Plijter (arbeider)
1928G. van Gulik - J.A. van der Horst - wed. H.H.A. Oostermeijer - echtg. J.L. van der Sluis
1943G. van Gulik (koopman) - F.C. Knuvers (wever) - G.P. Knuvers (sigarenmaker)

Windmolenbergstraat 30a
Windmolenbergstraat E ongen. (?)
Windmolenbergstraat 30a (1909)

Windmolenbergstraat 32
Windmolenbergstraat E 49 (?)
1908H.H.A. Oostenmeijer (koperslager)
Windmolenbergstraat 32 (1909)
1910H.H.A. Oostenmeijer (koperslager)
1928F.H.M. van Eijk
1943G.J. van Elten (kruidenier)

Windmolenbergstraat 34
Windmolenbergstraat E 48 (?)
Windmolenbergstraat 34 (1909)
1943J. Kuipers (grondwerker)

Windmolenbergstraat 34a
Windmolenbergstraat 34a (?)
1928N. Doomernik - A.P. van Oorschot
1943L.F. Albertus (sigarenmaker)

Windmolenbergstraat 36
Windmolenbergstraat E 47a (?)
1908J.W. Meijs (stratenmaker) - J. v.d. Sluis (sigarenmaker)
Windmolenbergstraat 36 (1909)
1910W. Luurling (sigarenmaker) - J.W. Meijs (stratenmaker)
1928B. van Laarhoven

Windmolenbergstraat 38
Windmolenbergstraat E 47 (?)
1908J. van Asperen (caféhouder)
Windmolenbergstraat 38 (1909)
1910J. van Asperen (caféhouder)

Windmolenbergstraat 40
Windmolenbergstraat E 46a (?)
Windmolenbergstraat 40 (1909)
1910A. Brok (schoenmaker) - J. Pijnenburg (sigarenmaker)
1928L. van Laarhoven

Windmolenbergstraat 42
Windmolenbergstraat E 46 (?)
1908A. Brok (schoenmaker) - A. Brouwers (voerman)
Windmolenbergstraat 42 (1909)
1910A. Brouwers (caféhouder)

Windmolenbergstraat E 45
Windmolenbergstraat E 45 (?)
Vervallen (1909)

Windmolenbergstraat 44
Windmolenbergstraat E 106 (?)
1908F. Boogaards (schoenmaker)
Windmolenbergstraat 44 (1909)
1910L. van Gemert (schoenmaker)
1928M. van den Heuvel

Windmolenbergstraat 46
Windmolenbergstraat E 44a (?)
1908W.G. Mulders (sigarensorteerder)
Windmolenbergstraat 46 (1909)
1910W.G. Mulders (sigarensorteerder)
1928G.M. van Griensven
1943G.M. van Griensven (handlanger b.h. L. en W. bedrijf)

Windmolenbergstraat 48
Windmolenbergstraat E 46 (?)
Windmolenbergstraat E 44 (1880)
Windmolenbergstraat 48 (1909)
1910P. van Breugel (schoenmaker)
1928J. van Herwijnen

Windmolenbergstraat 50
Windmolenbergstraat E 43 (?)
1908P. van Zeelst (arbeider)
Windmolenbergstraat 50 (1909)
1910H. Steevens (arbeider)
1928Th. van Hassel
1943Th. v. Hassel (metselaar)

Windmolenbergstraat 52
Windmolenbergstraat E 43a (?)
1908M. v.d. Goorbergh (opp. garniz. kleedingm.)
Windmolenbergstraat 52 (1909)
1910C. Verhulst (schoenmaker)
1928C.G.B. van Hulst
1943S. Bevers (stucadoor) - C.G.B. van Hulst

Windmolenbergstraat 54
Windmolenbergstraat E 42a (?)
1908W. Beekwilder (beeldhouwer)
Windmolenbergstraat 54 (1909)
1910A. van Grinsven (schoenmaker)
1928A. van Grinsven

Windmolenbergstraat 56
Windmolenbergstraat E 42 (?)
1908J. Blatter (courantbezorger)
Windmolenbergstraat 56 (1909)
1910P. Spijker (schilder)
1928wed. P. Hanegraaf
1943Th.H.J. Hanegraaf (sigarenmaker)

Windmolenbergstraat 58
Windmolenbergstraat E 41 (?)
1908M.E. de Gier (groenten koopman)
Windmolenbergstraat 58 (1909)
1910M.E. de Gier (groentenkoopman)
1943A. de Bodt (landarb.)

Windmolenbergstraat 60
Windmolenbergstraat E 41a (?)
1908J. Vosmeer (agent van politie)
Windmolenbergstraat 60 (1909)
1910J. Vosmeer (agent van politie)
1928wed. M.E. de Gier
1943M.E. de Gier (schilder)

Windmolenbergstraat 62
Windmolenbergstraat E 42 (?)
Windmolenbergstraat E 40 (1880)
1881W. Gevers (tapper)
1908Th.A.J. van Daal (sigarenmaker)
Windmolenbergstraat 62 (1909)
1910wed. Vorstenbosch
1928J.C.L. Vorstenbosch

Windmolenbergstraat 64
Windmolenbergstraat E 40a (?)
1908A.H. de Mug (sigarenmaker)
Windmolenbergstraat 64 (1909)
1910A.H. de Mug (sigarenmaker)
1928A.H. de Mug

 
Windmolenbergstraat 57
Windmolenbergstraat 57 (?)
1943P. Beekwilder (huisschilder)

Windmolenbergstraat 9
Windmolenbergstraat E 40 (?)
1865A. van Vugt (warmoezenier)
1875W. Gevers (tapper)
Windmolenbergstraat E 39 (1880)
1908Jos. Meis (smid) - H. Verstappen (gedipl. hoefsmid)
Windmolenbergstraat 9 (1909)
1910H. Verstappen (gedipl. hoefsmid)
1928A.J. Kwaks

Windmolenbergstraat 7
Windmolenbergstraat E 38 (1880)
1908Th. Sleegers (koffiebrander)
Windmolenbergstraat 7 (1909)
1928echtg. J. Kouwenberg
1943H. Kouwenberg-Passon

Windmolenbergstraat 5f
Windmolenbergstraat E 38a (?)
Windmolenbergstraat 5f (1909)

Windmolenbergstraat E 37
Windmolenbergstraat E 37 (?)
Vervallen (1909)

Windmolenbergstraat 5e
Windmolenbergstraat E 37a (?)
Windmolenbergstraat 5e (1909)

Windmolenbergstraat 5d
Windmolenbergstraat E 37b (?)
Windmolenbergstraat 5d (1909)

Windmolenbergstraat 5c
Windmolenbergstraat E 37c (?)
Windmolenbergstraat 5c (1909)

Windmolenbergstraat 5b
Windmolenbergstraat E 37d (?)
Windmolenbergstraat 5b (1909)
1928P. Beekwilder

Windmolenbergstraat 5a
Windmolenbergstraat E 37e (?)
Windmolenbergstraat 5a (1909)

Windmolenbergstraat 5
Windmolenbergstraat E 36 (?)
1908A. Govaarts (zadelmaker)
Windmolenbergstraat 5 (1909)
1910A. Govaarts (zadelmaker)
1928L.A. van Aken

Windmolenbergstraat 3
Windmolenbergstraat E 35 (?)
1908C.W. Vogel (kuiper)
Windmolenbergstraat 3 (1909)
1910C.W. Vogel (kuiper)
1928C.W. Vogel

Windmolenbergstraat 1
Windmolenbergstraat E 36 (?)
Windmolenbergstraat E 34 (1880)
1892J. de l' Or (spekslager)
1908J. Voets (varkensslagerij)
Windmolenbergstraat 1 (1909)
1910J. Voets (varkensslagerij)
1928W. van Herpen
1943J.A. van Lindt (koopman in kantoorben.)

Windmolenbergstraat E 33
Windmolenbergstraat E 35 (?)
Windmolenbergstraat E 33 (1880)
Vervallen (1909)

Windmolenbergstraat E 32
Windmolenbergstraat E 34 (?)
1865H. Blank (kleedermaker)
Windmolenbergstraat E 32 (?)
Vervallen (1909)

 
Postcodes
  5211 MN  1.. 65
  5211 LT  2..118
 
Straatindeling
  1909 : rechts 1..9, links 2..64
  2004 : 1..65, 2..118 (postcodes)
 
Volkstelling 1822
No 18 Wijk D (komend van Hinthamereinde)
Windmolenbergstraat
347 9 Velden, Gijsbertus Josephus Kuyper 34 Rooms Den Bosch
348 - - - - - -
349 - - - - - -
350 - - - - - -
351 2 Klemens, Catherina Kleinkinderschoolhoudster 59 Rooms Gemert
352 6 Chapel, Maria Elisabeth Arbeidster 56 Rooms Den Bosch
353 - - - - - -
354 - - - - - -
355 - - - - - -
356 - - - - - -
357 3 Ruel, Arnoldus Le Arbeider 63 Rooms Den Bosch
358 - - - - - -
359 2 Blom, Petrus Gegageerd militair 66 Rooms Doornik
360 - - - - - -
361 - - - - - -
No 19 Wijk D
362 7 Frenkel, Wolf - 55 Israëlitisch Amsterdam
363 4 Gerven, Christianus van - 84 Rooms Den Bosch
364 7 Kort, Arnoldus de Metselaar 47 Rooms Boxtel
365 - - - - - -
366 - - - - - -
367 9 Kwakernaat, Jan Lakmoeswerker 46 Gereformeerd Gorichem
368 3 Mil, Adrianus van Arbeider 70 Rooms Hedel
369 5 Spreng, Antonius Kleermaker 34 Rooms Den Bosch
370 8 Vaalentijn, Juliana Breidster 42 Gereformeerd Den Bosch
371 5 Heyden, Petrus van der Arbeider 49 Rooms Den Bosch
372 2 Hesselmans, Cornelia - 28 Rooms Poppel
373 - - - - - -
374 10 Ermers, Jacoba Kantenwerkster 47 Rooms Den Bosch
375 7 Vetter, Godefridus Arbeider 51 Rooms Coblentz
376 4 Schapel, Jan Speldemaker 54 Rooms Den Bosch
377 6 Ast, Jacobus van Garentwinder 30 Rooms Den Bosch
378 13 Ovendijk, Antonius van Hovenier 56 Rooms Vlijmen
379 6 Stevens, Johannes Speldemaker 36 Rooms Den Bosch
380 - - - - - -
381 - - - - - -
382 11 Kosteren, Petrus van Tuinier 61 Rooms Vught
383 4 Klomp, Johannes Metselaar 43 Rooms Gemonde
384 4 Petrus, Cornelis Spekverkoper 38 Rooms Haarlem
385 6 Oerlemans, Nicolaas Arbeider 55 Rooms Helvoirt
386 6 Dezoel, Elisabeth Arbeidster 43 Rooms Den Bosch
387 2 Lingen, Cornelis van Barbier 70 Rooms Den Bosch
388 2 Schrijnder, Catharina Arbeidster 30 Rooms Venlo
389 5 Ipskan, Josephus Arbeider 42 Rooms Aart
390 5 Narthout, Jacobus Tapper 31 Rooms Den Bosch
391 6 Ditmer, Lodewiek Kroeghouder 59 Rooms Darmstad
392 7 Ouden, Antoni den Tapper 59 Rooms Boxtel
393 5 Snijders, Tielmans Winkelier 70 Rooms Drijsbag in Nassau
394 6 Poulus, Coenraad Gepens. soldaat 72 Luthers Breda
395 2 Olyslagers, Stephanus - 67 Rooms Den Bosch
396 4 Buschop, Bernardus Gegojeert 48 Rooms Akken
397 9 Schonenberg, Johannes Gegojeert 59 Rooms Heiwingen bij Coblens
398 - - - - - -
Diepstraat
No 20 Wijk D (komend van St. Jacobskerkhof)
Windmolenbergstraat
489 9 Man, Jacobus de Gepensioneerd militair 64 Rooms Briel
490 - - - - - -
491 - - - - - -
492 - - - - - -
493 - - - - - -
494 12 Gloudemans, Johannes Hovenier 43 Rooms Den Bosch
495 5 Schouten, Cornelia Huisvrouw 32 Gereformeerd Salt Bommel
496 13 Herweg, Martinus Arbeider 36 Rooms Eindhoven
497 4 Nuland, Johannes van Olijslagersknecht 35 Rooms Berlicum
498 4 Kallenbach, Andries Schoenmaker 52 Rooms Weerth
499 4 Velde, Gerardus van der Kleermaker 33 Rooms Den Bosch
500 2 Hemels, Catharine van Breidster 57 Rooms Maastricht
501 5 Dinsen, Maria van Naaister 41 Rooms Den Bosch
Hinthamereinde
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 187

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 298, 341, 346, 358, 514

L. van de Meerendonk, Tussen reformatie en contra-reformatie IX (1967) 112, 119, 167, 169n, 171, 235, 250

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 135, 137

n: vermelding in een voetnoot