afb.

Vughterstraat

Binnenstad Centrum

Een van de negen armenblokken (1370-1477).
Bron: 's-Hertogenbosch binnen de Veste
~~~
De wijk van Vughterstraat en Vughterdijk:
Snellestraat, Stoofstraat, Vughterstraat, Postelstraat, Kruisbroedersstraatje, Berewoutstraat, Vughterdijk, Bleekerstraatje en Jonge Bogaard.
Bron: Vriendenboek stadsarchivaris Kuyer
~~~
De Vughterstraat telt nog steeds talrijke steegjes, waarvan sommigen intussen met een hek zijn afgesloten. Evenals in de Hinthamerstraat zijn er ook enkele onzichtbare inpandige straatje die na 1629, in de tijd van de reformatie, toegang gaven tot schuilkerken. Langszij Vughterstraat 54 liep een steegje naar een kerk-op-zolder. De kerkgangers konden er ook via Sint Jorisstraat 14 komen, of in noodgeval langs vluchten. In diezelfde Vughterstraat nummer 92, ter hoogte van Henk de Klerk, was een inpandig straatje, evenals tussen de Van Sonsteeg en de Halve Maan op perceel 262-264. Dat steegje gaf toegang tot de H. Corneliskapel. Op de Parklaan verwijst de Cornelishekelssluis, die nog onderaan de stadsgracht zichtbaar is, naar deze kapel. Recht tegenover de Kuipertjeswal, naast de muziekwinkel van Goosen en Swagerman (nr.129) liep een doorsteek naar de Westwal, alwaar op 'Het Bolwerk met de boompjes', een molen heeft gestaan.
Bron: Nieuwsbrief Bastion Oranje, 5 september 2001
 
Bossche straatnamen I

De weg naar Vught

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 17 november 2010
 
Bossche straatnamen II

Straat van poorten

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 24 november 2010
 
Mosmans

Namen der Straten enz.

83
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 83
 
Roelands

Vughterstraat (1)

90
Straat in Straat uit (1984) 90-92
 
Verdwenen stadsbeelden

De fraai gebogen rooilijnen van de Vughterstraat

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 27 november 1997
 
Artikelen
1975

Redactie

Vughterstraat werkt nu als 'bottleneck'. Parkeerverbod maakt busvervoer sneller
Brabants Dagblad woensdag 24 september 1975 (foto)
 
1975

Redactie

Antwoord B. en W. aan de raad: Nog geen oplossing voor Vughterstraat
Brabants Dagblad woensdag 31 december 1975
 
1977

Redactie

Werkzaamheden Vughterstraat
Brabants Dagblad donderdag 10 november 1977
 
1981

A.C.M. Kappelhof

Voorlopige inventarissen van de blokken H Vughterstraat, I Vughterdijk.
Gezamenlijke stukken negen blokken. Aanvullingen op de voorlopige inventarissen van de negen blokken A-I.
Centraal bureau Godshuizen/Archief Godshuizen (Den Bosch 1981)
 
1985

Peter Jasperse

Laden en lossen in de Vughterstraat
Verkeeracademie (Tilburg 1985)
 
1988

J.W.G. Witmer

Een inventarisatie van gotische en laatgotische muur- en plafondschilderingen in 's-Hertogenbosch
Kroniek van bouwhistorisch en archeologisch onderzoek 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1988) 18-29
 
1992

Jan van Haaren

Vughterstraat (Vughterdijk)
KringNieuws 5 (1992) 6
 
1997

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : De fraai gebogen rooilijnen van de Vughterstraat
Brabants dagblad donderdag 27 november 1997 (foto)
 
2000

H.W. Boekwijt, P. Manuhutu

Twee maal twee. Het onderzoek van twee middeleeuwse buurpanden in de Vughterstraat en de Orthenstraat
s.n. (s.l. 2000) 123-132
 
2001

Willem van Aart

Voor Sint Joris 'in de benen'
Uyt den Bogaert 50 (2001) 16-17
Uyt den Bogaert 51 (2001) 8
Uyt den Bogaert 52 (2001) 18-19
Uyt den Bogaert 53 (2001) 13-14
Uyt den Bogaert 55 (2001) 16-17
Uyt den Bogaert 57 (2001) 16-17
 
2010

Puiprijs 2010 valt in Vughterstraat

• The Art of Camouflage, De Gruyter Hair en HEDEN genomineerd voor Puiprijs 2010.
• In 2008 en 2009 minder winkelpuien vernieuwd.
• Puiprijs 2010 maandag 29 november om 15.30 uur uitgereikt in Bestuurscentrum.
Wim Hagemans | Brabants Dagblad dinsdag 23 november 2010
 
2012

Ondernemers willen plan Vughterstraat

• Ondernemers Vughterstraat spreken komende week met gemeente om leegstand aan te pakken.
• Ze willen onder andere dat de bussen er gaan stoppen.
• Albert Heijn opent naar verwachting eind maart.
Linda van Gorkum | Brabants Dagblad vrijdag 27 januari 2012 | B02
 
2012

Vughterstraat wil zo 'groen' mogelijk zijn

• Hoe kunnen we zo 'groen' mogelijk ondernemen?
• Het antwoord op die vraag willen ondernemers in de Bossche Vughterstraat snel geven.
• Met financiële steun van de gemeente nemen ze deel aan een speciaal project.
Marc Brink | Brabants Dagblad dinsdag 10 juli 2012 | 22
 
 
Benaming
1502VuchterstraetStads Rekeningen van het jaar 1399-1800. Deel 1, blz 57
1645De Vuchter StraetKaart L. Covens en C. Mortier ca 1645
1866Vughter straatKaart J. Kuijper ca 1866
1890VughterstraatKaart Jos van Hagens ca 1890
1901Vughter straatAdresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909VughterstraatHuisnummeromnummering 1909
1910VughterstraatStraatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928VughterstraatAdresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
1947VughterstraatRB 29-10-1947, blz 400.
 
Geschiedenis
1330 In dit jaar geeft de hertog de stad vijf molens: een windmolen op de Vughter- en een op de Orthense dijk en drie watermolens in de Vughterstraat.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1463 De in 1463 in de Verwersstraat ontstane brand doet een deel van de straat in vlammen opgaan.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1480 Voor 1477 bestond er wellicht sinds een eeuw een bepaalde armenzorg die per Blok georganiseerd was. Maar rond 1477-1480 wordt een begin gemaakt met een mmer systematische opzet door het in het leven roepen van speciale blokarmenfondsen. Als eerste wordt opgericht het Blok van de Hinhamerstraat (1477), terwijl er uit 1480 drie stichtingsakten van blokarmenfondsen dateren en wel die van de Grote Markt (7 okt.), die van de Kerkstraat (6 nov.) en die van de Vughterstraat (7 nov.).
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1938 In de muur naast de daar gelegen flats zien we een herdenkingssteen zitten, een door burgemeester mr. F. van Lanschot in 1938 aangebrachte herinnering aan de voormalige Vughterpoort.
Bron: Rondom de Vughterdriehoek
 
 
Kunstafbeeldingen
 

Een zijstraatje van de Vughterstraat, z.j.

Hendrik de Laat (1900-1980)
(gekleurde tekening, 22.5 x 27.0 cm)
Collectie de Laat, 's-Hertogenbosch
 
Stadsrekeningen
1584 Kapittel 16.
Gevecht in de Vuchterstraat, bij de Postel en St. Joris straten, tot welken de vijand was doorgebroken; hij wordt door de burgerij met veel verlies aan krijgsvolk en paarden teruggeslagen en uit de Stad gejaagd.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1584-1585. Deel 2, blz 1050
 
1607 Kapittel 18.
Versiering van den Altaar in de Vuchterstraat.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1607-1608. Deel 2, blz 1180
 
 
Afbeeldingen

ca 1915
     
 
Panden
Achter het verguld Harnas
Vughterstraat 2   rijksmonument
"De Distelblom" anno 1638; tegenwoordig "De Duif". (Janssens-Steegmans)
Bron: Mosmans 1122
Vughterstraat G 1 (?)
1865C. Bienbar (meubel- en matrassenmaker) - P.J. van Stratum (winkelier in kruidenierswaren)
1875C. van der Sloot (winkelier in suikergoed)
Vughterstraat G 1 (1880)
1881C. van der Sloot (winkelier in suikergoed)
1908wed. A. Keukenschrijver - M. Struijk (mantelmagazijn 'de Duif')
Vughterstraat 2 (1909)
1910M. Struijk (mantelmagazijn 'de Duif')
1943G. Welle ('t Vakkleedinghuis)
2005Annie van der Pol en Mieke Wassenberg (Rituals, Home and Body cosmetics)

Vughterstraat 4
"De Werelt". (Dicker)
Bron: Mosmans 1121
Vughterstraat G 2 (?)
1865A. Schim van der Loeff (1e luitenant-ingenieur) - C.M. van Weert (winkelier in galanteriegoederen)
1875wed. C.R. Hermans (winkelierst. in witte manufact.)
Vughterstraat G 2 (1880)
1881wed. C.B. Hermans (in witte manufacturen)
1908wed. A.M.W. Dicker-Stultjens (dames- en modeart.)
Vughterstraat 4 (1909)
1910wed. A.M. Dicker-Stultjes (modiste, winkelierster) - A.A. Ebeling (adj. commies ter secretarie) - H.J.A.M. Stein (leeraar in het Fransch, Rijks H.B.S.)
1928L.J. van de Leemput
1943J.E.M. van de Leemput (kantoorjuffrouw) - J.W. van de Leemput (grossier in galanteriën) - L.J. van de Leemput (Mag. 'de Adelaar') - L.J. van de Leemput (winkelier in galanteriën)

Vughterstraat 6
• "De Salamander" anno 1701. In 1756 bewoond door een schoenmaker.
• "Het Dorreboomke" anno 1623. In 1756 een "saadwinkeltje".
(mr. Swane, vroeger 2 huizen)
Bron: Mosmans 1119-1120
Vughterstraat G 3 (?)
1865N.S. Visser (firma N S Visser & Co.) fabrijkant in gouden en zilveren werken
1875C.C.E. Visser (winkelier in goud en zilver)
Vughterstraat G 3 (1880)
1881J.J. Versterre (rector in het klooster J.M.J.) - C.C.E. Visser (winkelier in goud en zilver)
Vughterstraat 6 (1909)
1910M.H. Linssen (gevangenbew.) - J.F.A. van Mens (oor-, neus- en keelarts)
1928L.A. van de Pol - mr. C.A.G.W. van de Pol
1943Th.H. Couwenberg

Vughterstraat 8
"De Graaf van Nassau". (Frijda, nevenwinkel)
Bron: Mosmans 1118
~~~
Gevelsteen 1897. Neo-renaissance gevel met elementen van art nouveau, opgetrokken in strengpers-baksteen met natuurstenen banden, lijsten en ornamenten. In de boogtrommels boven de vensters zijn tegeltableaus met art nouveau decoraties.
Bron: Kring
Vughterstraat G 4 (?)
1865H.J. Dodemont (hoedenfabrijkant) - G.H. Dröher (2e luitenant-kwartiermeester bij het 4e regement dragonders)
1875E. van Daal (mr. broodbakker) - B.M.H.A. van den Goorbergh (off. v. gez. 1e kl.)
Vughterstraat G 4 (1880)
1881E. vam Daal (mr. broodbakker) - J. Verdoorn (opzichter bij 's rijks waterstaat)
Vughterstraat 8 (1909)
1910W. Gerritse (stoomgrutter)
1928M.M.H. Bruijnen - Th.G.T. Jansen - Theo Jansen - Th. Luijben
1936Theo Jansen (kleermakerij)
1943Th.G.T. Jansen (kleermaker) - Theo Jansen (kleermakerij, modeartikelen)

Vughterstraat 10-12
• "De witte Schoen". Zuid. In 1603 bewoond door Aert Jochems, den schoenmaker.
• "De geborduerde Schoen". Noord.
(Frijda, hoofdwinkel)
Bron: Mosmans 1116-1117
Vughterstraat G 5 (?)
1865A. de Jong (mr. broodbakker) - J.H. Langen (particulier)
1875J.H. Langen (partikulier)
Vughterstraat G 5 (1880)
1881J.H. Langen (partikulier)
Vughterstraat 10 (1909)
1910F.A. Albada Jelgersma (chef fa. Hollenkamp en Co.) - Hollenkamp en Co. (heeren- en kinderkleeding en kleeding naar maat)
1928N.J. Hoekstra
1943C.M. Wiggers (woninginrichting, stoffeerderij)
Vughterstraat G 5 (1880)
Vughterstraat 12 (1909)
1910Hollenkamp en Co. (heeren- en kinderkleeding en kleeding naar maat)
1943C.M. Wiggers (woninginrichting, stoffeerderij)

Vughterstraat 14-16
"De drie Heringen", daarna "'t Vet Vercken"; later, in 1621 "'t Wapen van Zeeland". In 1756 geweermakerij. (Diependaal)
Bron: Mosmans 1115
Vughterstraat G 6 (?)
1865W.J.A. van Beusekom (adjunct-controleur van het kadaster) - H. Lambermont (firma Gebr. Lambermont) cigarenfabrijkant
1875H. Lambermont (firma gebr. Lambermont) sigarenfabr. - H. Meijering (officier van gezondheid 1e kl.)
Vughterstraat G 6 (1880)
1881mr. J.T. Boelens (rechter in de rechtbank) - H. Lambermont (firma gebr. Lambermont, sigarenfabr.)
1894H. van der Velden
1908mr. J.T. Boelens (vice-president arrond.-rechtbank) - H. Diependaal (veehandelaar) - L. Diependaal (rijwielhandel)
Vughterstraat 14 (1909)
1910mr. J.T. Boelens - H. Diependaal (veehandelaar)
1928C. Wondergem
Vughterstraat G 6 (1880)
Vughterstraat 16 (1909)
1910J.L. Vennix (depôt Velo-waschmachines)
1928L.F.P. Luijben
1943L.F.P. Luijten (boekhandelaar) - L. Luyben (kantoorboekhandel)

Vughterstraat 18
"De gulden Beer". (Ledig)
Bron: Mosmans 1114
Vughterstraat G 7 (?)
1865G. Goette (mr. koper- en blikslager en winkelier) - J.T. Roderkercken (hoofdonderwijzeres)
1869Godefr. Goëtte (mr. koper- en blikslager en lampenmaker)
1875A. van Gerve (fabriekant van koperwerken met stoom, koperhandelaar) - C.H. van Heeswijk (modiste)
Vughterstraat G 7 (1880)
1881J. Theunissen (mr. kleermaker)
1908Jos. Beekwilder-Grinsven (chef bureau v. Gend en Loos) - A. van Grinsven (banketbakker)
Vughterstraat 18 (1909)
1910Jos. Beekwilder-Grinsven (chef de bureau v. Gend en Loos) - A. van Grinsven (banketbakker)
1928L.H. de Groot - mej. M.M. Groothuijzen - L.Chr.J. Holtkamp
1943A.J. van Dijk (ass. apoth.) - F.C. van Dijk-Drenth (handwerken) - A.G. Koolwijk (verpleegster)
2003Pierre van de Ven (verlichting)

Vughterstraat 20-22
"De Rullewagen". In 1650 tijdelijk "Het Bueffet". (Ebeling)
Bron: Mosmans 1113
Vughterstraat G 8 (?)
1875H.J.F.A.A.M. van Goor (commissaris van policie) - F. van Heijst (med. doctor) - C.F. van den Hoff (2e luit. vierde bataillon) - C.F. van den Hoff (2e luit. vierde bataillon) - J. Krijbolder (mr. smid en winkelier)
1869J.J. Krijbolder (mr. smid en winkelier)
Vughterstraat G 8 (1880)
1881L.E.H. Haenen (controleur op het kantoor van waarborg voor gouden en zilverwerken) - wed. J. Krijbolder (mr. smid en winkelier)
1908A.M. Ebeling (horlogemaker) - M.J. Gloudemans (letterzetter)
Vughterstraat 20 (1909)
1910A.M. Ebeling (horlogemaker)
1928fa. M. Sio - A.M.Th. Verdonk - M. Verdonk-Sio
1943P.W. Gulien (bontwerker)
1943(Vughterstraat 20): Pierre van de Ven (verlichting)
Vughterstraat G 8a (?)
1910M.J. Gloudemans (letterzetter) - P. Hanff (plisseerinrichting)
1928Zanin. G.
1943(Vughterstraat 22): Pierre van de Ven (verlichting)

Vughterstraat 24
"De drie Rozenobels" anno 1560. (Krybolder)
Bron: Mosmans 1112
Vughterstraat G 9 (?)
1865mr. J. Versfelt (W.r.4. kl. raadsheer in het provenciaal geregtshof)
1875J.L. Ancion (koek- en banketbakker) - P. Lelsz (1e luitenant eerste battaillon)
Vughterstraat G 9 (1880)
1881J.L. Ancion (koek- en banketbakker) - J.F.M. Jespers (adj.-comm. ter prov. griffie)
1896H.J.M. Blom (koek- en banketbakker)
1908Jac. Dolmans (bediende) - G.J. Krijbolder (firma Wed. J. Krijbolder en Zoon) kachels, rijwielen en brandk. - F. Verhulst-Pels
Vughterstraat 24 (1909)
1910H. Heijnen van Leent
1928W.M. Demouge

Vughterstraat 26
Vughterstraat G 9a (?)
Vughterstraat 26 (1909)
1928jhr. W.A. van den Bosch - J.P. Vollewens
1943A.W.C. van Luijt (vertegenwoordiger)

Vughterstraat 28-30
"De Engel" anno 1602. Een groot engelenbeeld bekroonde, zooals velen nog weten, het dakvenster. Het was door zijn verguldsel tot buiten de stad zichtbaar. Anderhalve eeuw geleden woonde hier een winkelier "in alles van Engelsche galanterieën". (Pernot)
Bron: Mosmans 1111
Vughterstraat G 10 (?)
1865D. Aeijelts (commissionnair in wijnen, 1e luiten. bij het 5e reg. inf.) - H. Nijman (borstelfabrijkant)
Vughterstraat G 10 (1880)
1908A. Eikelberg (chef schoenenmagazijn 'Hollandia') - Hollandia (schoenenmagazijn) - Louis J.M. Pernot (wijnhandelaar)
Vughterstraat 28 (1909)
1910G.J. Krijbolder (firma wed. J. Krijbolderen Zoon) kachels, rijwielen en brandk. - D.W. de Niet (bediende) - Louis J.M. Pernot (wijnhandel) - Gez. Reijkersz (tailleuses) - Miss Robinson (leerares in de Engelsche taal)
1928A.M. Breuker - wed. C.J.Th. Breuker - C. Jorna
1943K.J. Ellensiek (reizigster)
De Suikeraffinaderij. Nos. 30, 32, 34, 36, 38 en 40.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 321
Vughterstraat G 10 (1880)
1908A. Eikelberg (chef schoenenmagazijn 'Hollandia') - Hollandia (schoenenmagazijn) - Louis J.M. Pernot (wijnhandelaar)
Vughterstraat 30 (1909)
1910A. Eijkelberg (chef schoenenmagazijn 'Hollandia') - Hollandia (schoenenmagazijn)
1928W. van Gestel - J.J. Olthuizen
1943Het Zuivelhuis (boter- en kaashandel)
19??Latenzo herenmode

Vughterstraat 32
Drogisterij, glas en verfwinkel.
Bron: Stadsarchief (0000605)
~~~
"De Scheer" anno 1623. In 't laatst der 19e eeuw hing er een Roode Laars uit. (De Bruijn)
Bron: Mosmans 1110
Vughterstraat G 11 (?)
1865W.C.G. Abbema (ontv. van 's rijks belastingen te Engelen) - E. de Bruijn (modemaakster en winkelierster) - W. de Bruijn (mr. schoen- en laarzenmaker)
1875B.J. de Bruijn (telegrafist) - W. de Bruijn (mr. schoenmaker) - wed. M. Landheer (partikulier) - P.J. Pernot (handelaar in wijnen en gedistilleerd)
Vughterstraat G 11 (1880)
1881A.J. de Bruijn (mr. goudsmid) - B.J. de Bruijn (telegrafist) - W. de Bruijn (mr. schoenmaker) - wed. M. Landheer (partikuliere) - P.J. Pernot (handelaar in wijnen en gedistilleerd)
1908B.J. de Bruijn (gep. directeur telegrafie) - R.J. de Bruijn (goudsmid) - W. de Bruijn (particulier)
Vughterstraat 32 (1909)
1910B.J. de Bruijn (gep. directeur telegrafie) - R.J. de Bruijn (goudsmid)
1928E.M.J.L. Berlage - Drogisterij 'de Gouden Vijzel' - W.W. Floris - H.F. Vollewens
1943W.W.A. Floris ('De Gouden Vijzel') drogist
2003? (Oil & Vinegar) culinaire cadeaushop

Vughterstraat 34
"De blauwe Schorteldoek of Voorschoot" anno 1637. (Petit)
Bron: Mosmans 1109
Vughterstraat G 12 (?)
1865J. Steenbergen (corsettenfabrijkant)
1875J. Steenbergen Jr. (mr. timmerman) - H. Steenbergen (klerk) - J. Steenbergen (corsettemaker)
Vughterstraat G 12 (1880)
1881J.M.F. Servais (leeraar aan de R.H.B.S.) - J. Steenbergen (corsetmaker)
1908J.M.C. Petit (modiste)
Vughterstraat 34 (1909)
1910J.M.C. Petit (in modes)
1928J.A. Quaadvliet - J.D. Quaadvliet - J.M. Quaadvliet - M.W. Quaadvliet - mej. M.B. Quaadvliet - wed. H.A. Quaadvliet
1943M.B. Quaadvliet (handwerken)

Vughterstraat 36
"De witte Ster", later "De Papiermolen". (Schmeink)
Bron: Mosmans 1108
Vughterstraat G 13 (?)
1865mr. E.G.J. Tilman (advokaat)
1875F.J.M. Servais (leeraar aan 's rijks H.B. school)
Vughterstraat G 13 (1880)
1908E.B. Schmeink (in heerenart. en hoedenmag.)
Vughterstraat 36 (1909)
1910E.B. Schmeink (koopman in heerenart. en hoedenmag.)
1928H.W. Blom - W.H. Blom - wed. H.P.F. Blom - G. van Tent
1943C.J.H. van den Heuvel (filiaalhouder) - J.H. van den Heuvel

Vughterstraat 38
Vughterstraat G 13 (1880)
Vughterstraat 38 (1909)
1910E.B. Schmeink (koopman in heerenart. en hoedenmag.)
1928W. van Boxtel en Zn. - F.A.M. de Louw
1943N.V. Electrotechnische Fabriek v/h fa. W. van Boxtel en Zonen

Vughterstraat 40
"Waelwijc", later "De drie gouwe Fransche Kroonen" anno 1648. In 1750 bewoond door den Schepen Versfelt. (de Heusde v.d. Sluyse)
Bron: Mosmans 1107
Vughterstraat G 14 (?)
1865J. Kann (bankier en lid der plaats. schoolcomm.)
1875mr. P.F. van Cooth (griffier der staten van Noord-Brabant)
Vughterstraat G 14 (1880)
1881mr. P.F. van Cooth (griffier der Staten van Noord-brabant)
1908E.W.J. de Heusde van der Sluijse
Vughterstraat 40 (1909)
1910E.W.J. de Heusden van der Sluijse
1928E.W.J. van der Heusden meergen. de Sluijse
1943W.H. Blom (kapper) - M. Blom-Flörke (dames-kapsalon) - B.H. van Dorst (handelsagent chem. techn. prod.)
2003? (Fair Trade Shop) cadeaus

Vughterstraat 42
"Het Henneke". (v.d. Bogaert)
Bron: Mosmans 1106
Vughterstraat G 15 (?)
1865mr. A.J. Abbema (advokaat)
Vughterstraat G 15 (1880)
1881wed. J.A. de Booij (partikuliere)
1908M.E.F. van den Bogaert
Vughterstraat 42 (1909)
1910M.E.F. van den Bogaert
1928mej. M.J.E. de Bruijn - wed. J.M. van Erp
1943H.J.M. Govers (fotograaf)
1948Naaimachinehuis Den Bosch

Vughterstraat 44
"De gulden Voet" anno 1676. (v. Kempen)
Bron: Mosmans 1105
Vughterstraat G 16 (?)
1865F.A. van Engelen (mr. tingieter en winkelier) - jhr. E.C.B. ridder van Rappard (L.r. oud-ingenieur van den waterstaat)
1875W.F.H. van Gulick (medecinae-doctor, en lid van de gemeenteraad)
Vughterstraat G 16 (1880)
1881V. Dittlinger (partikulier)
1908's-Hertogenbossche Bank
Vughterstraat 44 (1909)
1910G.E.F.M. Geijsen (directeur 's-Hertogenbossche Bank) - 's-Hertogenbossche Bank
1928P.H.C. van Hoeckel
1943"De Papiertoren (school-, schrijf- en teekenbehoeften", " touwhandel)" - G.J. Holland (koopman)

Vughterstraat 46-48
"De swarte Draeck". In 1567 was Antonis Teschmaeckere, wonende bij den Draack in de Vughterstraat, een der voornaamste onruststokers. (Leyser)
Bron: Mosmans 1104
Vughterstraat G 17a (?)
Vughterstraat 46 (1909)
1910B.J. van Dongen (boekhouder)
1928G. Vennix en Hendriks
1936G. Vennix (meubelmagazijnen 't Woonhuis)
1943G. Vennix (meubelmagazijnen 't Woonhuis)
Vughterstraat G 17 (?)
1865J. Ruijs (fabrijkant in gebreide goederen)
1875jhr. A. Bowier (commies der posterijen) - J. Ruijs (fabriekant in gebreide goederen)
Vughterstraat G 17 (1880)
1881J. Ruijs (fabriekant in gebreide goederen)
1908B.J. van Dongen (boekhouder) - W. Moonen-van Delft (runds- en varkensslagerij)
Vughterstraat 48 (1909)
1910W. Moonen-van Delft (runds- en varkensslagerij)
1928G.J.C. Vennix
1936G. Vennix (meubelmagazijnen 't Woonhuis)

Vughterstraat 50
"De vergulde Draak" anno 1605. (Jamin)
Bron: Mosmans 1103
Vughterstraat G 18 (?)
1865J.B. Timmermans (mr. smid)
1875K. Servais (gep. officier) - P.M. Timmermans (fabriekant in brandwaarborgkasten, haarden, tuinmeubelen en alle soorten gegoten en geslagen ijzerwerken)
Vughterstraat G 18 (1880)
1881C. Bosman (koopman in galanteriën) - W.F. Brak (gepensioneerde) - L.G. Renooij (geb. Brak. partikuliere)
1908wed. C.H. Bossers-Peters (winkelierster) - Firma C. Jamin (in suikerwerken)
Vughterstraat 50 (1909)
1910J. Bossers (winkelierster) - Firma C. Jamin (in suikerwerken)
1928J.G. Bossers
1936G. Vennix (meubelmagazijnen 't Woonhuis)
1943C. Jamin N.V. (handel in suikerwerken)

Vughterstraat 52
Voorgevels 50, 52 en 54. Op nummer 52 is Atelier Schreurs, fotografie gevestigd en ernaast op nummer 54 de winkel van de firma Verhulst - Verschuren.
Bron: Stadsarchief (0000608)
~~~
"De vergulde Eland" anno 1638. (Hartogensis)
Bron: Mosmans 1102
~~~
Een bescheiden voorbeeld van art nouveau-architectuur, rond 1900 gebouwd als winkel en fotografie-atelier.
Bron: 's-Hertogenbosch binnen de Veste
~~~
Voorgevel in machinale baksteen van ongeveer 1900, met banden in strengpers baksteen. In de geveltop een tegeltableau met het opschrift "Fotografie". Ooit was hier de bierbrouwerij "De Eland".
Bron: Kring
Vughterstraat G 19 (?)
1865J. Hartogensis (commissionnair in effecten)
1875J. Hartogensis (commissionair in effecten)
Vughterstraat G 19 (1880)
1881J. Hartogensis (comm. in effecten)
1908wed. J. Hartogensis-Deen
Vughterstraat 52 (1909)
1910wed. J. Hartogensis-Deen
1928H.J. Eicholt - echtg. W. Schoutsen - Atelier Schreurs
1936Atelier Schreurs
1943H.J. Eickholt (photograaf) - Foto-atelier Schreurs

Vughterstraat 54
Voorgevels nummer 44, 46, 48, 50, 52 en 54.
Rechts oa. de winkel van Vennix "'t Woonhuis".
Bron: Stadsarchief (0066737)
~~~
"De swarte Bock" anno 1605; achter dit huis lag een gebouw van 26 x 7 ellen, vroeger gediend hebbend tot R.K. kerk, genaamd de Bidplaats der 7 Weeën, welke kerk een toegang had in de St Jorisstraat. (Verhulst)
Bron: Mosmans 1101
~~~
"De zwarte Bok". Vughterstraat 54.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 360
Vughterstraat G 20 (?)
1865C.A. Drossaerts van Drongelen (particulier) - J.F. Focquin (1e luitenant bij het 5e regement infanterie) - J.G. Schull (aannemer van openbare werken en opperbrandmeester)
1875H.A. Bogaerts (boekdrukker en boekhandelaar)
Vughterstraat G 20 (1880)
1881H.A. Verhulst (koopman in manufacturen)
1908P. Verhulst-Kluijtmans (koopman in manufacturen) - fa. H. Verhulst-Verschure (manufacturen)
Vughterstraat 54 (1909)
1910F. Verhulst-Pels - fa. Verhulst-Verschure (grossier in manufacturen)
1928F.X.B.J. Verhulst
1943Schellekens Borduur en Plisseerateliers

Vughterstraat 56
"'t Root Laken". (v. Erp)
Bron: Mosmans 1100
Wijk H ? (?)
1832wed. Hermanus Lambertus Dijk (eigenaar) - Stephanus Bernard Kerkhoven (particulier)
Vughterstraat G 21 (?)
1865A.G.H. van Dijck (fabrijkant van gouden en zilveren werken) - M.B.G. Hogerwaard (adsp. ing.)
1875A.G.H. van Dijck (partikulier) - J. Glasius (vertificat. bij de st. spoor)
Vughterstraat G 21 (1880)
1895L.P. van Erp (mr. broodbakker)
1908L.P. van Erp (broodbakker)
Vughterstraat 56 (1909)
1910L.P. van Erp (mr. broodbakker)
1928F.W.H. Wilmsen
1943J.G.W. v.d. Ven (automatiek)

Vughterstraat 60
"Het verguld Paardje". (v. Aalst)
Bron: Mosmans 1099
Vughterstraat G 22 (?)
1865H.A. Niël (corsettenfabrijkant) - I.A. Noijons (fabrijkant van gouden en zilveren werken)
1865J. Voss (vader in het roomsch catholijk weeshuis)
1875H.A. Verhulst (koopman in manufacturen)
Vughterstraat G 22 (1880)
1881douairière jhr. W. van Citters (partikuliere) - B.H.A. Lenderink (Inspecteur van politie) - J.P. Schouten (boekhouder en winkel. in sigaren)
1908Gez. M.D. en C.P. van Aalst (in witte goederen) - B.J.P. Nabbe (kok gevangenissen)
Vughterstraat 60 (1909)
1910Gez. M. en C. van Aalst (manufact., garen, band enz.) - B.J.P. Nabbe (kok gevangenissen)
1928J.D. Sepers
1943J.D. Sepers (handel in koloniale waren)
2003? (Djinn's Pure Magic) spellenwinkel
2008Gerard Berendsen (boekhandel)

Vughterstraat 62-64
"De vliegende Os". (Lautenslager)
Bron: Mosmans 1098
Vughterstraat G 23? (?)
1865A.A. Wenmakers (adjunct commies 2e klasse ter provinciale griffie)
Vughterstraat G 23 (1880)
1881H.G. Ebeling (horlogiemaker)
1908J.B. Lautenslager (sigarenmag.) - F.C. Schull (hoedenfabrijkant)
Vughterstraat 62 (1909)
1910J.B. Lautenslager (sigarenmag.)
1928J.B.A. Lautenslager
1943fa. J.B. Lautenslager (sigaren, sigaretten, tabak)
Vughterstraat G 23a (?)
1908W. Kalkberg en Zn. (graveurs)
Vughterstraat 64 (1909)
1910W. Kalkberg en Zn. (graveurs)
1928J.B.A. Lautenslager

Vughterstraat 66
"In Amsterdam", of "'t Wapen van Amsterdam" anno 1640. In 1654 een zeeperije, later bakkerij. In 't huis een mooie oude marmeren vloer en een apart traphuisje waarin een oude houten wenteltrap van gelijkvloers tot aan het dak. (v.d. Bogaert)
Bron: Mosmans 1097
~~~
Het huis genaamd In Amsterdam. No. 66.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 354
Vughterstraat G 24 (?)
1865W. Goudriaan (1e luitenant adjudant bij het 5e regement infanterie)
1875wed. M. Luasco (partikuliere)
Vughterstraat G 24 (1880)
1881L.A. van den Bogaert (mr. broodbakker)
1908F. v.d. Eerenbeemt (kantoor en magazijn)
Vughterstraat 66 (1909)
1910F. v.d. Eerenbeemt (kantoor en magazijn)
1928A. Smits
1936Smits' Schoenenmagazijnen
1943fa. M. Smits en Zn. (schoenhandel, schoenmakerij)
1960H. Vugts & Zn (Radio-Technisch Bureau)
1987Arie Brinkman (Brinkman's Kookwinkel 23 april 1987)

Vughterstraat G 24a
Vughterstraat G 24a (?)
Vughterstraat G 24a (1880)
1875wed. W. van der Harten (partikuliere)

Sint Jorisstraat. (tussen 66 en ?)
Vughterstraat 68
"Het Land van Belofte", in den spinnekop verzinnebeeld door twee mannen, een druiventros torschend. (v.d. Eerenbeemt)
Bron: Mosmans 1096
Vughterstraat G 25 (?)
1865J.H. de Leeuw (koopman in koloniale waren en tabakskerver)
1875J.H. de Leeuw (koopman in koloniale waren en tabakskerver)
Vughterstraat G 25 (1880)
1881wed. J.H. de Leeuw (koopman in kruideniersw. en tabak)
1893P. de en Zoon Rooij (hoedenfabrikanten)
1908F.H.J.M. van den Eerenbeemt (groothandel in chemicaliën, drogerijen en verfwaren) - wed. B.F.C. de Hosson
Vughterstraat 68 (1909)
1910F.H.J.M. van den Eerenbeemt (groothandel in chemicaliën, drogerijen en verfwaren) - wed. B.F.C. de Hosson

Vughterstraat 70
"De drie rooie Ringen". (de Leeuw)
Bron: Mosmans 1095
Vughterstraat G 26 (?)
1865A.C. Rehm (1e luit. bij het 5e reg. inf.) - J. Theunissen (mr. kleedermaker)
1875W. Doesenburg (ambten. bij het kadaster) - O.G.H. Heldring (1e luit. adjudant vierde bataillon) - J.H. Markelbach (2e luitenant tweede battaillon)
Vughterstraat G 26 (1880)
1881B. Opdien (student)
1908H. de Leeuw (sigarenfabrikant) - P.F.A.M. de Leeuw (koopman)
Vughterstraat 70 (1909)
1910H. de Leeuw (sigarenfabrikant) - P.F.A.M. de Leeuw (koopman)
1928H.J.P.M. de Leeuw
1943H.J.P.M. de Leeuw (koopman in koloniale waren)
2003? (The Barn) damesmode

Vughterstraat 72-74
"De drie Sterren". Een vroegere bewoner van dit huis stak bij nationale en anderen feesten steeds een vlag uit waarop stond: "God bescherme 't werk"! Ze was afkomstig van een aannemer, die ze gebruikte, als hij een huis onder de kap had. (v.d. Geest)
Bron: Mosmans 1094
Vughterstraat G 27 (?)
1865A.J.J. Everts (mr. koek- en banketbakker) - J.B.A. van Gils (comm. ter provinc. griffie en secretaris der kamer van koophandel) - L.P. Kroon (aspirant landmeter) - J.C. Leijds (1e luit. bij het 5e reg. infant.)
1875A.J.J. Everts (mr. koek en banketbakker) - Freule S.E.L. de Senarclens de Grancy (partikul.) - J.T. Roderkercken (hoofdonderwijzeres)
Vughterstraat G 27 (1880)
1881W.J. van Avezaath (boekhouder) - A.J.J. Evers (partikulier)
1908N. van der Geest (muziekleeraar) - J.M.L. Verhagen (particulier)
Vughterstraat 72 (1909)
1910N. van der Geest (muziekleeraar) - J.M.L. Verhagen (particulier)
1928N. van der Geest
1943H.P.M. Bettonvil (kleermaker) - W.L.A. Bettonvil (kantoorbed.) - fa. W.A. Bettonville (damesconfectie)
Vughterstraat G 27a (1880)
1881C.J.M. Tilman (partikulier)
1908G. Dobbe (steenhouwerij)
Vughterstraat 74 (1909)
1910G. van Imbeeck (kapper)
1928mej. E.M. Mulder

Vughterstraat 76
"Inne Engelenborch" 1568. Later "D'n Ossekop". (Heeren)
Bron: Mosmans 1093
Vughterstraat G 28 (?)
1865J. Lamm (koopman in lakens) - J.J. Schwan (mr. broodbakker)
1875wed. A.A. Heeren (winkelierster, in spek)
Vughterstraat G 28 (1880)
1881G. Heeren (winkelier in spek)
1908wed. G. Heeren-Brugmans (varkensslagerij) - wed. A.S.C. Walter-Weber
Vughterstraat 76 (1909)
1910wed. G. Heeren-Brugmans (varkensslagerij) - wed. A.S.C. Walter-Weber
1928F.J.A. Heeren
1943Fr.J.A. Heeren (slager)
????? (Basalt)

Vughterstraat 78
"Den Royen Leeuwen" anno 1603. In 1750 "De Papiermolen". van Beusekom had hier toen een boekwinkel. (Meijring)
Bron: Mosmans 1092
Vughterstraat G 29 (?)
1865P.J. van Besouw (kweekeling rijkskweekschool voor onderwijzers) - J.B. Vernimmen (kweekeling aan 's rijks kweekschool voor onderwijzers)
1875P. van der Meulen (partikulier)
Vughterstraat G 29 (1880)
1881mej. G. van der Meulen (partikuliere) - P. van der Meulen (partikulier)
1908A.F. Meijring
Vughterstraat 78 (1909)
1910A.F. Meijring
1928J.E.A.M. Meijring
1943C. Harderwijk (koopman galanterieën)

Vughterstraat 80-80a
Charles van Roosmalen, koffie en thee. Daarvoor een schutting ten behoeve van de verbouwing. Rechts het Kruisbroedersstraatje.
Bron: Stadsarchief (0000828)
"'t Swart Schaep" anno 1670. Als schilderstuk boven den schoorsteen nog aanwezig. (v. Roosmalen, winkel)
Bron: Mosmans 1091
"De Witte Hand" anno 1670. (v. Roosmalen, pakhuis)
Bron: Mosmans 1090
Vughterstraat G 30 (?)
1865P. van der Meulen (koopm. in kolon. waren)
1875H.J.H. van Roosmalen (koopman in kolonialew.)
Vughterstraat G 30 (1880)
1881H.J.H. van Roosmalen (koopman in kolonialewaren)
1908Ch.L.J.M. van Roosmalen (kol. waren, koffiebr.)
Vughterstraat 80 (1909)
1910Ch.L.J.M. van Roosmalen (grossier en winkel in kol. w.)
1943J.G. Bossers (winkelierster)
2003? (Symfony Boutique)
Bloemenzaak "Het Bloemenhuis" van H.C. Verhoeven en Zn.
Bron: Stadsarchief (0000560)
Vughterstraat 80a (1909)
1928H.Th.J. Verhoeven
1936fa. H.C. Verhoeven & Zn. ('Het Bloemenhuis', winkel)
1943fa. H.C. Verhoeven & Zn. ('Het Bloemenhuis', winkel)

Kruisbroedersstraatje. (tussen 80 en 82)
Vughterstraat 82
Links "Het bloemenhuis" en daarnaast het Kruisbroedersstraatje. In het midden de winkel van Ten Hacken, electriciteit en radio's. Geheel rechts een gedeelte van de winkel van W. Janssen - Kitslaar: "Engels stoffenhuis". Op de voorgrond de rails van de tram naar Vught.
Bron: Stadsarchief (0000603)
~~~
"De gulden Ploegh*" anno 1551, later "De drie Kremers". (Houtman)
Bron: Mosmans 1089
~~~
"In de Ploeg". Vughterstraat 82.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 344
Vughterstraat G 31 (?)
1865F.G. Mennen (firma C. Mennen) wijnhandelaar en likeurstoker
1875F. Mennen (partikulier)
Vughterstraat G 31 (1880)
1881wed. F. Mennen (partikuliere)
1892D.J.A. van der Kroon
1908wed. A. Houtman-Buijs - wed. Th. Keizer-Buijs
Vughterstraat 82 (1909)
1910mr. K.M. Phaff (raadsheer gerechtshof)
1928H.J. ten Hacken
1943H.J. ten Hacken (Electro-Technisch Bureau)

Vughterstraat 84-86
"Den Lantman", later "'d Orangeboom". (Buitenman)
Bron: Mosmans 1088
Vughterstraat G 32 (?)
1865W. van den Biggelaar (wollennaaister) - A. van der Linden (winkelier in kruidenierswaren)
1875P. Popelier (winkelier in kruidenierswaren) - F. Tenback (commissionair)
Vughterstraat G 32 (1880)
1881H.J. Ebeling (winkelier in manufacturen) - J. Janssens (koopman in koek- en suikerwerken) - H. de Schrevel (reiziger)
1908A. v.d. Griend (schoenwinkelier) - wed. W.L.L. Janssens (kraamster in koek- en suikerw.)
Vughterstraat 84 (1909)
1910A. v.d. Griend (schoenwinkelier en fabrik.) - wed. W.L.L. Janssens
1928A.J.L. Janssens - W.H.M. Janssens
1943A.J.L. Janssens (koopman)
"In den gulden Sester" anno 1642. Een sester is een korenmaat en ook een landmaat. (Ledig)
Bron: Mosmans 1087
Vughterstraat G 32 (?)
Vughterstraat G 32a (1880)
1881J.A. Kolpa (leeraar gymnasium)
1908J.P.A. Leenders (mr. goudsmid)
Vughterstraat 86 (1909)
1910J.P.A. Leenders (goudsmid)
1928L.C. van Agt - J.H. Boshouwers - A.W. Eppink
1943P. Janson (auto monteur)

Vughterstraat 88-88a
Vughterstraat G 33 (?)
1865J.A.J. Verhagen (passementfabrijkant)
1875J.A.J. Verhagen (passementfabrijkant)
Vughterstraat G 33 (1880)
1881J.A.J. Verhagen (passementfabriekant)
1899H. van Roosmalen (winkelier en grossier)
Vughterstraat 88 (1909)
1910M.L. Langenhuijsen (caféhouder) - A.J. van Pesch (comm. posterijen en telegr.)
1928J. Versteden
1943W.P. van den Dungen (contructeur) - Techn. Handelsbureau v/h J. Versteden (machinehandel)

Vughterstraat 90   rijksmonument
"Den dobbelen Arent" anno 1642. Volgens mondelinge mededeelingen zou in dit huis ten jare 1804 (lees 1813) de stad door een Pruisischen parlementair, van de Franschen zijn opgevorderd. Hij was met een gelen, witdoorspikkelden foulard geblinddoekt! In 1750 bewoond door den bankier Jeannette. (Th. Hermsen)
Bron: Mosmans 1086
Den dobbelen Arent (1642)
1750Jeannette (bankier)
Vughterstraat H 266 (?)
1822W.J. van Beusekorn
1832Wilhelmus Isaak van Beusekom (rentenier)
Vughterstraat G 34 (?)
1865A.P.R. van Beusekom (surnumerair bij 's rijks belastingen) - W.J. van Beusekom (grondeigenaar, regter in de arrond.-regtb., lid van den gemeenter. en pres. der plaatsel. schoole.)
1875J. du Toij (partikulier)
Vughterstraat G 34 (1880)
1881wed. J.C. van Hees (partikuliere)
1908Th.A.B. Hermsen (kunstschilder) - R. Schungel (adj. ingenieur)
Vughterstraat 90 (1909)
1910Th.A.B. Hermsen (kunstschilder) - R. Schungel (inspecteur volksgezondheid)
1928A.J. van Beurden
1943A.J. van Beurden (tandarts) - M.G.M. van Beurden (assistente-tandarts)

Vughterstraat 92-92a
"De Wolsack" 1640. (Puls)
Bron: Mosmans 1085
De Wolsack (1640)
Vughterstraat H 267 (?)
1822Johannes Dukmans (koperslager)
Vughterstraat G 35 (?)
1865F.J. Krugers (adjunct-commies 2e klasse ter provinciale griffie) - M. Puls (mr. loodgieter en winkelier)
1875J.F. Burgerhoudt (emeritus-predikant) - M. Puls (mr. loodgieter en winkelier)
Vughterstraat G 35 (1880)
1881M. Puls (mr. loodgieter en winkelier)
1908wed. M. Puls (handel in petroleum)
Vughterstraat 92 (1909)
1910wed. M. Puls (handel in petroleum en lampen) - F.A. van Wely (kunstdraaier, meubelmaker)
1928L.C. Puls - mej. Th.M. Puls
1943G. van Asperen (monteur) - A.H.A. Janssen (depothouder) - N.V. Hollandsche Naaimachinenhandel
2003? (Wubbels Linnen)
2009Ton van de Wakker (Märklin Centre)

Vughterstraat 94
"De vergulde Keijser". (de Rooij)
Bron: Mosmans 1084
Vughterstraat G 36 (?)
1865W.J. van Engelen (mr. tingieter en winkelier, slijter in gedistilleerd) - G.M. Krugers (adjunct commies 2e klasse ter provinciale griffie) - J.D. Onderwater (2e luitenant bij het 2e regiment vestingartillerie)
1875W.J. van Engelen (mr. tingieter en winkelier en slijter in gedistilleerd)
Vughterstraat G 36 (1880)
1881H.F. van der Poll (winkelier in spek)
1908J.N. de Rooij (boekhouder waterleiding) - W.J. Traa (runds- en varkensslagerij)
Vughterstraat 94 (1909)
1910H. van Etten (koopman in fruit en groenten) - J.N. de Rooij (boekhouder waterleiding)
1928J.H. van Bakel - A. Bozelie - P.J. Bozelie - P.A.H. Joosten - J.C. van de Wetering
1943B.H. Bolle (stoffeerder) - B.N.M. Bolle (Rijksambt. bel.)
2005? (Malalel) perzische tapijten

Vughterstraat 96
"'t Wit Pertjen" anno 1603. (Timmermans)
Bron: Mosmans 1083
Vughterstraat G 37 (?)
1865J.A.K.W. Beeckman (kapitein bij het 5e reg. inf.) - wed. T. Ruijs (firma Ruijs van Munster) waschster van gebreide goederen en winkelierster
1875J.B. Timmermans-Ruijs (fabriek. van wolleng.)
Vughterstraat G 37 (1880)
1881J.B. Timmermans-Ruijs (fabriek van wolleng.) - J. du Toij (partikuliere)
1908F.J.B. Timmermans-Ruijs (fabrikant gebreide witte wollen goederen)
Vughterstraat 96 (1909)
1910F.J.B. Timmermans-Ruijs (fabrikant gebreide witte wollen goederen)
1928C.A.M. Timmermans - mej. L.J.A.J.M. Timmermans
1943J. Slenters (gereedschappen en werktuigen, reproductie-inrichting)
19??? (Biggie Best 's-Hertogenbosch) woonwinkel

Onbenoemd steegje. (tussen 96 en 98)
Vughterstraat 98   rijksmonument
• "De Ossehuit".
• "'t Zwart Beerke" anno 1694.
Achter deze huizen, ongeveer 20 M. uit de rooilijn, stond een R.K. sluipkerk, die men langs een steegje tusschen perceelen 1082 en 1083 bereikte. (Pastorie St. Catharina)
Bron: Mosmans 1082
De Ossehuit (?)
1600Jan Willems Jans Strick
Vughterstraat G 38 (?)
1865J.H. Corstens (pastoor der R. Cath. kerk St. Catharina) - A.W.D. Kuppen (kapellaan der kerk St. Catharina) - G. Rutten (kapellaan der kerk St. Catharina)
1875J.C. Bijnen (kappelaan der parochie St. Cathar.) - J.B. Bots (kappelaan der kerk St. Catharina) - A.W.D. Kuppen (pastoor der parochie van St. Catharina) - J.J. Versterren (kappel. der kerk St. Catharina)
Vughterstraat G 38 (1880)
1881J.C. Bijnen (kapelaan der parochie St.-Catharina) - J.B. Bots (kapelaan der parochie van St.-Catharina) - A.W.D. Kuppen (pastoor der parochie van st. catharina) - J. Sprengers (kapelaan der parochie van st. catharina)
1908E.J.M. Janssens de Horion (kap.) - C.J.C. van Oerle (kap.) - L. Simonis (kap.) - J.H. van Welie (pastoor St. Catharina)
Vughterstraat 98 (1909)
1910E.J.M. Janssens de Horion (kap.) - C.J.C. van Oerle (kap.) - L. Simonis (kap.) - J.H. van Welie (pastoor St. Catharina)
1928A.H. Beijer - A.J. Lange - F.H.A.M. Mommers - Pastorie St. Cathrien
1936Pastorie H. Catharina (Kruiskerk)
1943H.J.G.W. van de Boogaard (kapelaan) - A.J. Lange (pastoor)

Vughterstraat 100
"'t Blauwlaken". (Dames Pompe)
Bron: Mosmans 1081
~~~
"Het Blauwlaken". Vughterstraat 100.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 336
't Blauwlaken (?)
1600Gijsbert Willems Jans Strick
Vughterstraat G 39 (?)
1865H.L. de Wijs (kapitein ingenieur)
1875G.N.J. van de Griendt (partikulier)
Vughterstraat G 39 (1880)
1881G.N.J. van de Griendt (partikulier)
1908Dames Pompe
Vughterstraat 100 (1909)
1910Dames Pompe
1928H.H. Vinkenburg
1943H.H. Vinkenburg (boter- en kaashandel)

Vughterstraat 100a   rijksmonument
Vughterstraat G ongen. (?)
Vughterstraat 100a (1909)
2005? (de 4 Azen) restaurant

Vughterstraat 102
"De Donquerspoort*". (v. Grinsven)
Bron: Mosmans 1080
~~~
De Doncquerspoort. No. 102.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 335
Vughterstraat G 41 (?)
1865P.I. van Dijk (schatter der personele belasting en boekhouder in de gazfabrijk)
1875J.F. Kluijtmans (mr. huisschilder)
Vughterstraat G 41 (1880)
1881J.F. Kluijtmans (mr. huisschilder)
1908A.J. van Grinsven (Boekbinderij) - A. Rooijmans (kantoorbediende) - F. Timmer (klerk bij v. G. en L.)
Vughterstraat 102 (1909)
1910A.J. van Grinsven (boekbinderij)
1928wed. J.H. Hendriks
1943J.L.F. Boelens (kleermaker)

Vughterstraat 104
"De Roggebloem*", later "De vier Azen". Vroeger in tegels tegen den gevel. In 't front ziet men een kogel gemetseld. Vormde in 1795 mogelijk één bezit met het volgende pand. (Gez. Schellekens)
Bron: Mosmans 1079
Vughterstraat G 42 (?)
1865I.L. Scheefhals (boekdrukker en winkelier)
1875J.L. Scheefhals (winkelierst. in schrijfbehoeft.)
Vughterstraat G 42 (1880)
1881S. Franken (winkelier in kruidenierswaren, boekhandel en rijks depot voor postzegels, enz.)
1908J. de Beer (schoenmaker) - Gez. Schellekens (winkeliersters, depôt v. postz.)
Vughterstraat 104 (1909)
1910Gez. Schellekens (winkeliersters, depôt v. postz.)
1928P.J.L. Gudde - Taxandria
1943A.P.A.C. Govers (loodgieter)

Vughterstraat 106 (overkluizing)  rijksmonument
Voorgevels 104, 106 en 108. Rechst de Chez Fernand Club.
Bron: Stadsarchief (0066701)
~~~
"De drie Dordtsche Maegden". Dit huis is het middelste van drie in 1665 gebouwde trapgeveltjes. (Wed. Nota)
Bron: Mosmans 1078
Vughterstraat H 276 (?)
1822Gerlain Aerts (brouwersknecht)
1832Gerlacus Aerts (brouwersknecht)(eigenaar)
Vughterstraat G 43 (?)
1865A. Laanen (tapper)
1875G. van Breemen (aanspreker en lijkbezorger) - wed. A. Laanen (tapster)
Vughterstraat G 43 (1880)
1881G. van Breemen (aanspreker en lijkbezorger) - P.C. Chapel (tapper)
1908wed. Th. Nota (tapster)
Vughterstraat 106 (1909)
1910wed. Th. Nota (tapster) - A. de Waal (sigarensorteerder)
1928Chr. J. Peperkamp
1943W. Kampmann (stoffeerder)

Vughterstraat 108   rijksmonument
"De Hamer*" anno 1603. Later "De Eegt". (Berendsen)
Bron: Mosmans 1076
De Hamer (1603)
Vugterstraat H 280 (?)
1827 bron
Vughterstraat G 44 (?)
1865J.C. Boeren (tapper) - J. Vermaas (borstelmaker)
1875A. Berendsen (tapper)
Vughterstraat G 44 (1880)
1881A. Berendsen (tapper)
1908A. Berendsen - J.A.B. van Zon (tapper, kuiper)
Vughterstraat 108 (1909)
1910A. Berendsen - F. Otjens (pakhuisknecht)
1928F. Stroink
1943F. Stroink (kaashandel)

Vughterstraat G 44
Vughterstraat G 44 (?)
Vervallen (1909)

Vughterstraat 110-112
Vughterstraat G 45a (?)
Vughterstraat 110 (1909)
1910J.H. Berendsen (huisschilder)
1928A.A.M. Berendsen - J.H. Berendsen
1943J. Berendsen (schilder) - J.H. Berendsen (huisschilder)
Vughterstraat G 45 (?)
1865weduwe P. van Hoek (winkelierster en broodslijtster)
Vughterstraat G 45 (1880)
1908J.H. Berendsen (huisschilder)
Vughterstraat 112 (1909)
1910J.H. Berendsen (huisschilder)

Vughterstraat 114-116
Huis met gepleisterde geblokte lijstgevel XIXB met op de verdieping vier ramen, pui begane grond modern. Inwendig balklagen en kap XVIII. Kap met schaarspanten met balk en korbelen van hergebruikt eiken.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Bron: Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst voor de gemeente 's-Hertogenbosch 1977
Vughterstraat G 46a (?)
1865F.I. Prétat (hoofdonderwijzer)
1875J.W. Gast (partikulier)
1908H. van Dorenmalen (mr. metselaar en aannemer)
Vughterstraat 114 (1909)
1910H. van Dorenmalen (mr. metselaar en aannemer)
1928H. van Doremalen
Vughterstraat G 46 (?)
1865A.H. der Kinderen (graveer en zilversmid)
1875A. der Rijdt (partikulier)
Vughterstraat G 46 (1880)
1881A. van der Rijdt (partikulier)
1899J. Simons Dzn. (mr. broodbakker)
1908L. Odewald - D. Simons (brood- en banketbakker)
Vughterstraat 116 (1909)
1910L. Odewald (mr. bakker) - D. Simons - J. Simons (agent. en commissieh.)
1928L. Odewald
1943J.W.S.M. Koolen (bakker)

Vughterstraat 118
"De roode Arent". (Wilmsen)
Bron: Mosmans 1074
Vughterstraat G 47a (1880)
1881wed. P.J. Lentjens (partikuliere)
1908W. Verhees (boekhouder) - F.W.H. Wilmsen (aannemer)
Vughterstraat 118 (1909)
1910F. Ploegmakers (metaaldraaier) - W. Verhees (boekhouder) - F.W.H. Wilmsen (aannemer)
1928C.J. Trimbos
1943M.L.H. Groenen (kappersbed.) - G.M.A. van der Heijden (handelaar)

Vughterstraat 120
Vughterstraat G 47 (?)
1865M. van Eijndhoven (mr. metselaar) - P.I. Lentjes (firma Lentjes-Drossaerts) commissionnair in effecten
1875M. van Eijndhoven (mr. metselaar) - P.J. Lentjes (effectenhandelaar) - C. Quee-Nederveen (waschter)
Vughterstraat G 47 (1880)
1881M. van Eijndhoven (partikulier)
1908J.J. Olthuizen (schoenenmagazijn)
Vughterstraat 120 (1909)
1910J.J. Olthuizen (schoenenmagazijn)
1928A.C. Verhees
1943A.C. Verhees (NV. Cliché- en Stempelfabriek)
1948Rietveld Woninginrichting

Vughterstraat 122
"'t Offer van Abraham" of "Den Abraham". Hier zou de H. Leonardus van Vechel geboren zijn, waarvoor echter alsnog geen afdoende bewijzen zijn gegeven. Geboortehuis van den bekenden Bosschen zanger W. Deckers. Reeds in 1650 vermeld als bakkerij. (Smits-Salters)
Bron: Mosmans 1073
Vughterstraat G 48 (1880)
1908L.F. Smits (mr. bakker)
Vughterstraat 122 (1909)
1910L.F. Smits (mr. bakker)
1928wed. T.J.A. Barning - J.M. Smits
1943J.M. Smits (bakker)

Vughterstraat 124
Vughterstraat G 48 (?)
1865J.W. Deckers (mr. broodbakker)
1875gebr. A. Beks (mr. metselaar) - B.J. Brouwer (gepens. ambt. der prov. griff.)
Vughterstraat G 48a (1880)
1881A.A. Wenmakers (commies ter prov. griffie)
1908M.P. Meijs (serg-majoor inf.) - wed. A. Overmeijer
Vughterstraat 124 (1909)
1910L.M. Dufrasnes (gem. opzichter)
1928M.A.M. van Lamoen - W.J.M. de Leeuw - A.A.C.M. van der Velden
1943G.J. Greebe - J.H. Hendriks (kellner)

Vughterstraat 126
Vughterstraat G 49a (?)
1865F.C. Ummels (kandidaat-notaris, agent der Tielsche brandverzekering-maatschappij)
1875J.H. Ummels (telegrafist) - W.J.A. Ummels (landmeeter bij het kadaster) - wed. Ummels (partikuliere)
Vughterstraat G 49a (1880)
1881W.J.A. Ummels (landmeter)
1908A. van Roosmalen (goudpolijster) - Gez. Weert (naaisters)
Vughterstraat 126 (1909)
1910A. van Roosmalen (goudpolijster) - Gez. de Weert (costumières)
1943M.G. van der Heijden (autogarage)

Vughterstraat 128
"De twee klimmende Bocken". (Marijnen)
Bron: Mosmans 1072
Vughterstraat G 49 (?)
1865A. Verdonck (winkelierster in manufacturen)
1875A. Verdonck (winkelierster in manufacturen)
Vughterstraat G 49 (1880)
1881A. Verdonck (winkelierster in manufacturen)
Vughterstraat 128 (1909)
1910G. v.d. Heijden (rijwielhandel) - M.G. v.d. Heijden (machinist S.S.)
1928M.G. van der Heijden
1943M.G. van der Heijden (motoren- en rijwielhandel) - M.G. van der Heijden (rijwielhandelaar)
2003? (De Louw van der Zanden) verlichting

Vughterstraat 130
Vughterstraat G 50a (?)
1908G.A. van Hooren (schoenmaker)
Vughterstraat 130 (1909)
1910G.A. van Hooren (schoenmaker)
1928J. van den Hoek
1943A.W.M. Biermans
19??? (Hästens Store 's-Hertogenbosch) bedden

Vughterstraat 132
"De drie Eegden". (v.d. Braak)
Bron: Mosmans 1071
Vughterstraat G 50 (?)
1865C. Asman (tapper en bestell. bij de stoomb.)
1875J.L. Pompe (winkelier in kruidenierswaren) - F. Roderkercken (fabr. van gouden en zilverw.)
Vughterstraat G 50 (1880)
1881A. Bolsius (banketbakker) - wed. J.L. Pompe (winkel. in kruideniersw.)
1908M.G. van den Braak (in kol. waren en veevoeder)
Vughterstraat 132 (1909)
1910M.G. van den Braak (in kol. waren en veevoeder)
1928G.A. van de Braak - M.G. van de Braak
1943?.P. Korthals (belastigconsulent) - fa. J.J. Korthals (koffiebranderij) - J.J. Korthals (koopman kruidenierswaren)

Vughterstraat 134-136
Vughterstraat 51a (?)
1908J. Schuijer (opzichter sigarenf. Goulmy)
Vughterstraat 134 (1909)
1910J. Schuijer (opzichter sigarenf. Goulmy)
"De vier Heemskinderen". Verklaring van "Heemskinderen" zie onder perceel 616. (Worst)
Bron: Mosmans 1070
Vughterstraat G 51 (?)
1865C. van Lieshout (mr. kuiper)
1875F. van den Bungelaar (koffiehuis)
Vughterstraat G 51 (1880)
1881H.D. Heijmans (slager)
1908J.F. Worst (fabr. en mag. van gouden werken)
Vughterstraat 136 (1909)
1910wed. J.F. Worst (fabr. en winkelierster in gouden werken)
1928H.L. van Grinsven
1943H.L. van Grinsven v/h J.F. Worst (goud- en zilverhandel, goudsmeden, juweliers) - H.L. van Grinsven (goudsmid)

Vughterstraat 138
"'t Klein Winkeltje". (Gommers)
Bron: Mosmans 1069
Vughterstraat G 52 (?)
1865P.M. Warthenberg (barbier en paruikenmaker)
Vughterstraat G 52 (1880)
1881G. van Gulick (partikulier) - H. van Lieshout (mr. broodbakker)
1908wed. J.A.M. von Eugen-Doelen - F.M.A. Gommers (banketb. depôt broodf. 'de Korenbloem') - C.H. v.d. Maath (retoucheur)
Vughterstraat 138 (1909)
1910F.M.A. Gommers (banketb. depôt broodf. 'de Korenbloem') - W. Passier (glasschilder)
1928H.C.J. van den Broek - J.H.B. Wilke

Vughterstraat 140
"'t Klein Wiltwijf". (Goossens)
Bron: Mosmans 1068
Vughterstraat G 53 (?)
1865J.S. van Delft (vleeschhouwer) - E. de Jong (onderwijzer in gymnastiek aan 's rijks kweekschool voor onderwijzers) - F. Versteijnen (adspirant landmeter)
1875J.S. van Delft (vleeschhouwer)
Vughterstraat G 53 (1880)
1881J.S. van Delft (vleeschhouwer)
1908J.C. Goossens-Schippers (runds- en varkensslagerij) - J.Th. Schippers (leeraar Gem. amb. school) - Gez. Strang (tailleuses)
Vughterstraat 140 (1909)
1910J.C. Goossens-Schippers (runds- en varkensslagerij) - J.W. Loutenslager (banketbakker) - J.Th. Schippers (leeraar gem. amb. school)
1928wed. P.J. van der Aa - J.K. Goossens
1943M.J.H. Langenhuisen (kunstschilder)

Vughterstraat 142
"Het groot Wiltwijf". mr. Jan van Zeghen, de Keulsche kanonsmid, die in 1510 op den Boogaerd (hiertegenover) het groote kanon smeedde, Stuergewalt geheeten, dat nog op de achterplaats van 't Stadhuis ligt, was gedurende 30 dagen bij Goessen van Beek in 't Wiltwijf in den kost, tegen 5 stuiver en 3 oirt per dag! De oude gevelsteen is weggenomen. (Bogaerts)
Bron: Mosmans 1067
~~~
Was voor de bouw van het pand nr 144 een hoekhuis.
Bron: Kring
Vughterstraat G 54 (?)
1865I.H. Lewijt (debitant der staatsloterij)
1875K.W. Brant (commies bij 's rijks belastingen) - wed. J.H. Lewijt (debitante der staats-loterij)
Vughterstraat G 54 (1880)
1881C.M. Molijn (beeld en ornamentsnijder)
1908J. v.d. Berge (bureelchef rijkswaterst.) - wed. A.M. Bogaerts-van de Laarschot
Vughterstraat 142 (1909)
1910J. v.d. Berge (bureelchef rijkswaterst.) - wed. A.M. Bogaerts-van de Laarschot - H. Boogaerts (bankiersklerk)
1928H.J. Janssen - C.J.H. Kappen
1943Fr. van den Hout & Zoon (militaire- en uniform kleermakerij) - Fr.W. van den Hout (kleermaker)
2002? (La Garderobe) merkkleding

Vughterstraat 144   gemeentelijk monument
"De Posthoorn" anno 1651, later de "Metworst", die in steen aan den gevel was uitgebeiteld. In 1630 stond dit huis er nog niet, en was de walopgang 5 M. breeder. Het huis strekt tot op "Het Wapen van Utrecht". (Jespers)
Bron: Mosmans 1066
Vughterstraat G 55 (?)
1865J.B. Timmermans (mr. timmerman en metselaar)
1875W.C. van Werkhoven (apotheker 1e kl.)
Vughterstraat G 55 (1880)
1908J.F.A. Wagenaar (commies, chef 1e afd. Provinciale Griffie)
Vughterstraat 144 (1909)
1910J.F.A. Wagenaar (griffier der Staten van N.-Brabant)
1928H. Hermans - L.M. van der Linden
1943J.H.W. Arens (sigarenmaker)

Kuipertjeswal
Vughterstraat 148
Hier stond vroeger een oude 13e of 14e eeuwsche Stadspoort. Oude mopsteenen van dezen bouw, vindt men nog in de muur, westelijk langs de Kuipertjeswal, ingemetseld. Op deze poort werd in 1645 het mooie torentje geplaatst, afkomstig van de St. Pieterskapel op de voormalige Plein. (Zie van Zuijlen). Aanvullende bijzonderheden over deze stadspoort vindt men onder perceel 963. (Schraven)
Bron: Mosmans 1065
Vughterdijk I 113 (?)
1865H. van den Biggelaar (winkel. in kruideniersw.) - W. de Haan (deurwaarder bij het provinciaal geregtshof van Noordbrabant)
1875W. van der Bruggen (mr. metselaar)
Vughterdijk I 128 (1880)
1881H. van den Biggelaar (winkel in kruidenierswaren)
1908Ant.A. Schraven (café, slijterij)
Vughterdijk 2 (1909)
1910Ant.A. Schraven (café, slijterij)
1928A.A. Schraven
1943Ant. Schraven (café's restaurants, hotels)
Vughterstraat 148 (1947)

Vughterstraat I 128a
Vughterdijk I 128a (?)
1908W.A.J. Hoos (mr. kleermaker)
Vughterdijk 4 (1909)
1910W.A.J. Hoos (mr. kleermaker)
Vervallen (1947)

Vughterstraat 150
Vughterdijk I 112 (?)
Vughterdijk I 127 (1880)
1881wed. mr. A. van Bommel (partikuliere)
1908H. Hanssen (timmerman en aannemer)
Vughterdijk 6 (1909)
1910H. Hanssen (timmerman en aannemer)
1928H.A.C. Scheermakers
1943H.C. Kurvers (kleermaker)
Vughterstraat 150 (1947)
1975onbewoond
2005? (Rots-Vast Groep)

Vughterstraat 152
Vughterdijk I 127a (?)
1908mej. C. van Kalmhout - H.P. van Vugt (assuradeur)
Vughterdijk 8 (1909)
1910mej. C. van Kalmhout - H.P. van Vugt (assuradeur)
1928H.B. Hanssen
1943H.B. Hanssen - J.C.M. Hanssen (onderwijzeres) - W.M. Hanssen
Vughterstraat 152 (1947)

Vughterstraat 154
"De Postwagen". De naam hoort alleen aan 't middelste gedeelte van perceel 1064. (Baesjou en anderen)
Bron: Mosmans 1064
Vughterdijk I 111 (?)
1865L.J.B. van Heijst (doctor in de genees- heel- en verloskunde)
1875L.J.B. van Heijst (med. doctor)
Vughterdijk I 126 (?)
1881wed. L.J.B. van Heijst (partikuliere)
1908J.F. Baesjou (schilder, winkelier in koloniale waren)
Vughterdijk 10 (1909)
1910J.F. Baesjou (schilder, winkelier in koloniale waren)
1928A.J. Leo
1943B.H. Versteegen ('s-Hertogenbossche Rijtuig- en Carrosseriefabriek)
Vughterstraat 154 (1947)
2005Karin Gerrits (Keller Design Centre)

Vughterstraat 156
Vughterdijk I 111 (?)
Vughterdijk I 126 (1880)
Vughterdijk 12 (1909)
1910A.J.J. v.d. Well (commies prov. griffie)
1928H.P. Vroon
1943B.H. Versteegen ('s-Hertogenbossche Rijtuig- en Carrosseriefabriek)
Vughterstraat 156 (1947)

Bleekerstraatje. (tussen nummers 156 en 158)
Vughterstraat I 117a
Vughterdijk I 117a (1880)
1881D. Huijskens (teekenaar bij 's rijks domeinen)

Vughterstraat 158
"Het Cijfer Vijf", daarna "'t Fortuin". (Pistoor)
Bron: Mosmans 1063
~~~
"In het cijfer V". 14.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 332
Vughterdijk I 109 (?)
Vughterdijk I 117 (1880)
1881M.J. Willems (partikulier)
1908A.J.H. Pistoor (photograaf) - M.J. Pistoor
Vughterdijk 14 (1909)
1910A.J.H. Pistoor (photograaf)
1928mej. Chr.E. Pistoor
Vughterstraat 158 (1947)

Vughterstraat 160-162
"Den Bril". (H. Moerkerk)
Bron: Mosmans 1062
~~~
"In den Bril". 16-18.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 332
Vughterdijk I 116a (?)
1908Baronesse A. van Hugenpoth
Vughterdijk 16 (1909)
1910Baronesse A. van Hugenpoth
1928H.H. van Elswijck - wed. H.F. van Valkenburg
Vughterstraat 160 (1947)
Vughterdijk I 108 (?)
1865T. Willems Jr. (brandmeester) - Th. Willems (firma T. Willems) mr. smid en ijzerdraaijer met stoom
1875T. Willems Jr. (brandmeester) - M.J. Willems (firma T. Willems) mr. smid en ijzerdraaijer met stoom
Vughterdijk I 116 (1880)
1881jonkh. mr. F.X.A. Verheijen (advocaat en procureur)
1908H.A.J.M. Moerkerk (koopman)
Vughterdijk 18 (1909)
1910H. Moerkerk (grossier)
1928H.B.M. Hurkens - J.F.P. van de Ven
1943H.A.J.M. de Laat (kunstschilder)
Vughterstraat 162 (1947)
1935Marcel van Heesewijk (Kunsthandel Hendrik de Laat)
2005Kunsthandel Hendrik de Laat

Vughterstraat 164   rijksmonument
Deze bestaan uit 5 panden, van 't Zuiden naar 't Noorden gerekend als volgt: "De witte Rooster". "Het Duifke". "'t Root Leeuwke" later "'t Sevengester". "'t Vergult Cabeltouw". "'t Vergult Hart". (mr. V. Tilman, woonhuis en bijgebouwen)
Bron: Mosmans 1059..1061
Vughterdijk I 115 (?)
1875H. van den Biggelaer (winkelier in kruideniersw.)
Vughterdijk 20 (1909)
1910mr. V.Th.J.M. Tilman - C. Vermeulen
1928Raad van Arbeid - J.M.P. Robeerst
1943Raad van arbeid
Vughterstraat 164 (1947)
1948Raad van Arbeid

Vughterstraat 164a   rijksmonument

Vughterstraat I 114a
Vughterdijk I 114a (1880)
Vervallen (1909)

Vughterstraat I 114
Vughterdijk I 114 (?)
1865J. Warnaar (mr. horologiemaker)
Vervallen (1909)

Vughterstraat 22
Vughterstraat G 8a (?)
1910M.J. Gloudemans (letterzetter) - P. Hanff (plisseerinrichting)
1928Zanin. G.
1943(Vughterstraat 22): Pierre van de Ven (verlichting)

Vughterstraat I 112
Vughterstraat I 112 (?)
1875Ant. Hagen (bierbrouwer) - H.A. Hagen (partikulier)
Vughterdijk I 112 (1908)
Vervallen (1909)

Vughterstraat 166
"De Clock-henne". In 1752 een naaischool. (Const. Tilman, zijde-huis)
Bron: Mosmans 1058
Vughterdijk I 103 (?)
1865N.J. Rouppe van der Voort (particulier)
1875N.J. Rouppe van der Voort (industrieel)
Vughterdijk I 111 (1880)
1881N.J. Rouppe van der Voort (industrieel)
1908C.J.M.B. Tilman (kassier)
Vughterdijk 24 (1909)
1910C.J.M.B. Tilman (kassier)
1926mej. A. Tilman
1928C.M.J.H. Tilman
1936mej. A. Tilman
Vughterstraat 166 (1947)
1948Gewestelijk arbeidsbureau

Vughterstraat ?
• "'t Schaepshooft" anno 1603. Noordelijk deel.
• "'t Gecroont Ramshooff". Zuidelijk deel.
(Const. Tilman, hoofdbouw)
Bron: Mosmans 1057
~~~
• "Het Schaapshoofd". 32-34.
• "Het Gekroond Ramshoofd". 36-40.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 322

Vughterstraat 168   rijksmonument
"Het Ancker". In 1647 bezat Melchior Donckers een brouwerij Het swart Ancker op den Vughterdijk. (Deckers en v. Hout)
Bron: Mosmans 1056
Vughterdijk I 110a (?)
1908L.G. Deckers (fabr. in goud en zilver) - J. Kemps
Vughterdijk 26 (1909)
1910A. Bruurmijn - L.G. Deckers (fabrik. in goud en zilver)
1928C. van Beek
1943C.J. van Hout (bouwkundige) - Fr.A. van Hout
Vughterstraat 168 (1947)

Vughterstraat 170
Vughterdijk I 102 (?)
Vughterdijk I 110 (1880)
1908J.C. Boeren - F. van Hout Jr. (timmerman en metselaar) - H.J. Schröver (rijtuigenmaker)
Vughterdijk 28 (1909)
1910J.C. Boeren - F. v. Hout Jr. (timmerman en metselaar) - H.J. Schröver (rijtuigmaker)
1928A.J. Beks - F.A. van Hout
1943H.J. van Bavel (los arbeider) - F.A. van Hout (aannemers timmer- en metselwerk) - F.G.C. van Hout (aannemer) - F.G.C. van Hout (timmerbedrijf)
Vughterstraat 170 (1947)

Vughterstraat 28a
Vughterdijk I 109b (?)
Vughterdijk 28a (1909)
1928J.W.E. Toirkens

Vughterstraat 28b
Vughterdijk I 109a (?)
1881W. van der Bruggen (partikulier)
Vughterdijk 28b (1909)
1928G. van Grinsven - H.Th. van de Ven

Vughterstraat 28c
Vughterdijk I 109c (?)
Vughterdijk 28c (1909)
1928wed. M.J. van der Beek

Vughterstraat 28d
Vughterdijk I 109f (?)
Vughterdijk 28d (1928)

Vughterstraat 28e
Vughterdijk I 109d (?)
Vughterdijk 28e (1928)

Vughterstraat 28f
Vughterdijk I 109e (?)
Vughterdijk 28f (1928)

Vughterstraat 174   rijksmonument
Vughterdijk I 109 (1880)
1908F. Baatsen (metaalbewerker) - P.P. Daniëls (smid) - Ph. v.d. Heuvel (arbeider gasfabriek) - W.A. Koppens (smid) - M. Litsenburg (sigarenmaker) - J. v.d. Pol (arbeider gasfabriek)
Vughterdijk 30a (1909)
1910F. Baatsen (metaalbewerker) - P.P. Daniëls (smid) - Ph. v.d. Heuvel (arbeider gasfabriek) - W.A. Koppens (smid) - M. Litsenburg (sigarenmaker) - J. v.d. Pol (arbeider)
1928P.P. Daniels - wed. J.W. van Gool
1943G. van Grinsven
Vughterstraat 174 (1947)

Vughterstraat 176
"'t Land van Belofte" of "De Druif". (v. Gool)
Bron: Mosmans 1055
Vughterdijk I 101a (?)
Vughterdijk I 108 (1880)
1881J.F. Wijtmans (winkelier in kolonialewaren)
1893Math. Altenkirch von Eugen
1892J.F. Evers (tapper)
1908J.W. van Gool (slijterij 'de Uil')
Vughterdijk 30 (1909)
1910J.W. van Gool (slijterij 'de Uil')
1928L. van de Voort
1943J.M. Pelzer (café 'de Uil') slijterij
Vughterstraat 176 (1947)

Vughterstraat 178   rijksmonument
• "St. Joris". Later (1669) "De vergulde Bril"; nog later "De roode Molen". (Wijtmans, Noordelijke helft)
• "De Bierton", anno 1603. (Wijtmans, Zuidelijke helft)
Bron: Mosmans 1054
Vughterdijk I 101 (?)
Vughterdijk I 107 (1880)
1881R. van Rooijen (koopman)
1908wed. P.F. Wijtmans
Vughterdijk 32 (1909)
1910wed. P.F. Wijtmans
1928F.L.B. van der Aa
1943F.L.B. van der Aa (horlogemaker) - P.B.M. van der Aa (kantoorbediende)
Vughterstraat 178 (1947)

Vughterstraat 34a
Vughterdijk I 106 (?)
1908P. Brouwers (sigarenmaker) - L. Drijvers (timmerman) - H. Lambooij (sigarenmaker) - A.J. Maas (timmerman)
Vughterdijk 34a (1909)
1928J. Doomernik
Vervallen (1947)

Vughterstraat 182-186
Vughterdijk I 99 (?)
Vughterdijk I 105 (1880)
1881J. van de Griendt (fabriekant in kunstboter, directeur der Maatschappij ,,Helenaveen'' tot ontginning der peel, en president der kamer van koophandel)
1908J.L. Ancion (Firma J. Ancion-Latour) sigarenfabrik.
Vughterdijk 36 (1909)
1910J.L. Ancion (fa. J. Ancion-Latour) sigarenfabrik.
1928A.C. van Beek
1943A.C. van Beek (drogist) - L.M.C. van Beek (kantoorbed. K.v.K.)
Vughterstraat 182 (1947)
Vughterdijk I 105a (?)
1908J. Schute-Dieden (manufacturier en gros)
Vughterdijk 38 (1909)
1910Th. Roeffen (ambt. prov. griffie)
1928W.A.J. Verhees
1943Antoon Strang & Zonen (Internationaal Meubeltransport)
Vughterstraat 184 (1947)
Vughterdijk I 104a (?)
1908A.F.J. van Dartel (sigarenmaker) - wed. M. van Venrooij (waschinrichting)
• "Het rood Hart". (Ancion, woonhuis met poort)
• "De drie Swaenen". In 1568 wordt "Frans Jansen in De drie Zwanen op ten Dijk" vermeld. (Ancion, winkel)
Bron: Mosmans 1053
~~~
Ooit een bierbrouwerij.
Bron: Kring
Vughterdijk I 104 (?)
1897J.L. Ancion (sigarenfabrikant)
1908J.L. Ancion (Firma J. Ancion-Latour) sigarenfabrik.
Vughterdijk 40 (1909)
1910A.F.J. van Dartel (sigarenmaker) - wed. M. van Venrooij (waschinrichting)
Vughterstraat 186 (1947)
Vughterdijk I 104 (?)
Vughterdijk 40a (1909)
1928G.J.C. Wenting

Achter de Drie Zwanen. (tussen 186 en 190)
Vughterstraat 190
"De swarte Ram". (v. Tour)
Bron: Mosmans 1051
Vughterdijk I 97 (?)
1865I. Klomp (mr. broodbakker) - M. Seijffers (mr. broodbakker) - M.S. Seijffers (vleeschhouwer)
1875C. van Bruggen (mr. meubelmaker)
Vughterdijk I 102 (1880)
1908C. Claassen (naaister) - G. Claassen (boekdrukker) - M.E. van Lith (naaister) - J.L. van Tour (timmerman)
Vughterdijk 44 (1909)
1910C. Claassen (naaister) - G. Claassen (boekdrukker) - H. van Tour (hulpbewaarder) - J.L. van Tour (timmerman)
1928D.L. Boersma - A.M. Timmermans - F.J. van Toer
Vughterstraat 190 (1947)

Vughterstraat 192-192a
"De witte Rooster". (Spolders)
Bron: Mosmans 1050
Vughterdijk I 101 (?)
1865M. Fiegers (bleeker) - J.F. Wijtmans (mr. metselaar en brandmeester)
1875wed. J.F. Wijtmans (mr. metselaar)
Vughterdijk I 101 (1880)
1881H. Nieuwenhuijsen (partikulier) - J.H. Nieuwenhuijsen (adj.-comm. ter prov. griffie)
1908R.J.H. Spolders (grooth. in kol. waren)
Vughterdijk 46 (1909)
1910R.J.H. Spolders (grooth. in kol. waren, koffiebr.)
1928P.J.C. Spolders - R.J.H. Spolders
1943P.J. Koppenhaken (chauffeur)
Vughterstraat 192 (1947)

Vughterstraat 192b-196
"De Wijnkan" 1651; later "De Letter M"; nog later "De gulden Rooster". (Wennekers)
Bron: Mosmans 1049
Vughterdijk I 100a (?)
1908wed. H.J. Wennekers (particuliere)
Vughterdijk 48 (1909)
1910H. Knechten
1928J.A.M. Hagemans - P.B.A. Verbruggen
1943fa. R. Spolders (handel in koloniale waren)
Vughterstraat 194 (1947)
Vughterdijk I 96 (?)
1865H. van den Nieuwenhuijzen (grutter en winkelier in grutterswaren) - J. Nieuwenhuizen (klerk ter prov. griffie)
1875H. Nieuwenhuijzen (mr. broodbakker en grutter) - J. Nieuwenhuijzen (buitengew. beamb. bij de prov. griff.)
Vughterdijk I 100 (1880)
1881D. Bodde (comm.-verificateur)
1892R. Spolders
1908R.J.H. Spolders (grooth. in kol. waren)
Vughterdijk 50 (1909)
1928fa. R. Spolders
1943fa. Richard Spolders (handel in zuidvruchten) - A. Vugts (aannemer, timmerbedrijf)
Vughterstraat 196 (1947)

Vughterstraat 198-202a
"De blauwe Hantschoen". (Verhagen, pakhuis)
Bron: Mosmans 1048b
Vughterdijk I 99 (?)
1865J. van de Griendt (brander, aannemer van openbare werken, directeur der maatschappij 'Helena veen' tot ontginning van de peel, lid der provinciale staten van Noordbrabanr, president van de kamer van koophandel)
1875J. van de Griendt (aannemer van openbare werken, directeur der maatschappij 'Helenaveen' tot ontginning der peel, president van de kamer van koophandel) - A. Sweens (sigarenfabrikant)
1908Werkplaats van L.M. v.d. Linden
Vughterdijk 52 (1909)
1928C.J. van der Linden (bakker) - H.J.A.M. Verhagen - mej. H.J.M. Verhagen
Vughterstraat 198 (1947)
Vughterdijk 52a (1947)
"Den Hoorn" anno 1662. Daarna "De drie Ossen". (Verhagen)
Bron: Mosmans 1048a
Vughterdijk I 95 (?)
Vughterdijk I 98 (1880)
1881jonkh. mr. T. Serraris (advocaat generaal bij het gerechtshof)
1908mr. L.W.J. Marggraff (advocaat) - H.L.J. Verhagen (passement en bandfabrikant)
Vughterdijk 54 (1909)
1910H.L.J. Verhagen (passement- en bandfabrikant)
1928C.J. van der Linden
1943C.J. van der Linden (broodbakker)
Vughterstraat 202 (1947)

Onbenoemd steegje. (tussen 202 en 204)
Vughterstraat 204-206   gemeentelijk monument
Vughterdijk I 97a (1880)
1908M. van Zutphen (pettenmaker)
Vughterdijk 56 (1909)
1910M. van Zutphen (pettenmaker)
1928A.J.F. Burg
1943H.M.L. Diks (fotograaf)
Vughterstraat 204 (1947)
"Den Bierwagen". Vroeger in den spinnekop geschilderd. (Frankefort)
Bron: Mosmans 1048
~~~
Onderdeel van het GMSP (Gemeentelijk Monumenten Selectie Project).
Bron: BAM (2005)
Vughterdijk I 94 (?)
1865A. Beks (mr. metselaar) - W.J. van den Nieuwenhuijzen (mr. kuiper)
Vughterdijk I 97 (1880)
1908A. Frankefort & Zonen (meubelmakers en stoffeerders) - F. de Lang (kleermaker) - A. van Mill (sigarenmaker)
Vughterdijk 58 (1909)
1910A. Frankefort & Zonen (meubelmakers en stoffeerders) - F. de Lang (kleermaker) - A. van Mill (sigarenmaker)
1928A.A. Govers - A.P.A.C. Govers
1943J.M. van de Besselaar
Vughterstraat 206 (1947)

Vughterstraat 208
"Het Spaaike". (v. Oord)
Bron: Mosmans 1047
Vughterdijk I 95 (?)
1865G. Diepen (firma J. Diepen en Zoon, leverancier van militaire goederen)
1875F.N. Collard (kamerbehanger) - jhr. T. Serraris (substituut-officier bij de arrondissements-rechtbank)
1908W. van Aa (schilder)
Vughterdijk 60 (1909)
1910W. van Aa (schilder)
1928M. Finkers - V.A.G. van der Wielen
1943Fra. v.d. Wielen Leenders (handel in manufacturen)
Vughterstraat 208 (1947)

Vughterstraat 210
"De Roscam" anno 1653. (Schippers)
Bron: Mosmans 1046
Vughterdijk I 91 (?)
Vughterdijk I 94 (1880)
1881H. Hendrikx (mr. loodgieter)
1908wed. van Oord - G. Schippers (spekslager)
Vughterdijk 62 (1909)
1910wed. van Oord - G. Schippers (spekslager)
1928A.H. Schippers
1943IJsfabriek 'La Milano'
Vughterstraat 210 (1947)

Vughterstraat 212-214
Vughterdijk I 93a (1880)
1881N. van Maas (gepens. maj. van het O.I. leger)
1908wed. F.J. v.d. Heuvel - J.W. Lautenslager (bakker)
Vughterdijk 64 (1909)
1910H.J. Goossens (opzichter)
1928C.H.M. van den Broek
1943C.H.M. van den Broek (sigarenmaker)
Vughterstraat 212 (1947)
"De Kan, of tinnen Schenkkan". Behoorde in 1660 onder de eigendommen van Aert Janszone Mosmans. (v. Lith)
Bron: Mosmans 1045
Vughterdijk I 90 (?)
1865S. van Amstel (water- en vuurverkoper, winkelier in komeneischwaren)
Vughterdijk I 93 (1880)
1908H.C. van Lith (timmerm. winkel)
Vughterdijk 66 (1909)
1910C. Wellens (machinist)
1928C.H. Schrover
Vughterstraat 214 (1947)

Achter de Kan. (tussen 214 en 216)
Vughterstraat 216-222
"De Swaen" anno 1653. 't Straatje wordt soms Achter de Zwaan genoemd, meestal Achter de Kan. (Frencken, pakhuis)
Bron: Mosmans 1044
Vughterdijk I 91a (?)
Vughterdijk 68 (1909)
1928Th.J. Hagelaar
1943J.L. Lautenslager (autogarage)
Vughterstraat 216 (1947)
Vughterdijk I 91 (?)
1865H. Hendrix (mr. loodgieter, pompenmaker en tapper) - A. Moonen (mr. broodbakker)
1875wed. H. Hendrix (mr. loodgieter, pompenmak.)
1908F.J. Schneider (mr. tailleur)
Vughterdijk 70 (1909)
1910F.J. Schneider (mr. tailleur)
1928Th.J. Hagelaar - J.L. Lautenslager
1943J.L. Lautenslager (autohandelaar)
Vughterstraat 218 (1947)
"Egypten", later "Het breed Bijl". (v.d. Waal)
Bron: Mosmans 1043
Vughterdijk 72a (?)
1928E.L. Monbalin - J.J.H. Nas
1943J. Nas-Verheugen (fa. H. van Hoof-van Loon) bakker
Vughterstraat 220 (1947)
Vughterdijk I 87 (?)
1865A.E. van de Waal (leerlooijer en lederhandelaar)
1875A.E. van de Waal (lederhandelaar)
Vughterdijk I 90 (1880)
1881A.E. van de Waal (leerhandelaar)
Vughterdijk 72 (1909)
1910J. Lautenslager (rijwielhandel) - H. v.d. Westerlaken (voerman)
1928P.C. Couwenberg - A.A.J.M. van Steen
1943C. Jansen - J.F.C.M. Jansen (schrijver Raad van Arbeid)
Vughterstraat 222 (1947)

Vughterstraat 224   rijksmonument
• "In de drije Keisers" anno 1603 vermeld als bewoond door Jan Willem de Velbotter.
• "Het bont Paert".
(Wed. Janssens)
Bron: Mosmans 1041-1042
Vughterdijk I 86 (?)
Vughterdijk I 89 (1880)
1881J.C. Elen (grossier in kolonialewaren)
1898Firma Robijns en Co.
1902Jacq. Aerden
1908J.F.H. Aerden (agent in tabak) - wed. J.E. Janssens
Vughterdijk 74 (1909)
1910mr. L.W.J. Marggraff (advocaat)
1928P.C. Geus - wed. B.J. Hulshof
1943J.H. Donker (boekhouder) - W.H.J. van Gool (vertegenw.)
Vughterstraat 224 (1947)

Onbenoemd steegje, heette "Achter de Vergulde Klok". (tussen 224 en 226)
Vughterstraat 226   rijksmonument
"De vergulde Klok" 1651. Was vroeger de "Jan van der Wielens's fundatie" of Gasthuis. Later, bekende brouwerij De Klok. 't Straatje heet nog er naar. (Jespers)
Bron: Mosmans 1040
~~~
De Vergulde Klok. No. 76
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 321
Vughterdijk I 85 (?)
Vughterdijk I 88 (1880)
1881H. Brand (partikulier) - J.F. van Maaren (bierbrouwer)
1908J.F.M. Jespers (ambt. prov. griffie)
Vughterdijk 76 (1909)
1910J.F.M. Jespers (hoofdcommies prov. griffie)
1928C.J.L.M. van Roosmalen - H.J.J. van Velthoven
Vughterstraat 226 (1947)

Vughterstraat 228-230
"Het swart Leeuwke". (Dorenbosch)
Bron: Mosmans 1039
Vughterdijk I 84 (?)
1865J.A.G. Mulders (bierbrouwer en opperbrandmeester)
1875A. van Gulick (bierbrouwer) - J.A.G. Mulders (firma A.F. Mulders) bierbrouwer
Vughterdijk I 87 (1880)
1908M.A.N. Doorenbosch (2e keurm. van visch) - Fr. van Wely (kunstdraaier)
Vughterdijk 78 (1909)
Vughterstraat 228 (1947)
Vughterdijk I 87a (?)
Vughterdijk 80 (1909)
1910wed. M.A.N. Dorenbosch - A. Mulder (beambte S.S.)
1928H.J. Schreuders

Vughterstraat 232-234
In het midden het pand van de Technische Unie.
Bron: Stadsarchief (0067214)
"De witte Wan". (dr. Duuring)
Bron: Mosmans 1038
Vughterdijk I 86 (?)
1865J.C. Elen (koopman in koloniale waren en lid van den gemeenteraad)
1875J.C. Elen (koopman in kolonialewaren)
Vughterdijk I 86 (1880)
1881F.C. van Goch (koopman in kolonialewaren en lid van den gemeenteraad)
1908G.P. Duuring (oogarts)
Vughterdijk 82 (1909)
1910G.P. Duuring (oogarts)
1928H.Th.J.M. de Leeuw
1943H.Th.J.M. Leeuw (sigarenfabrikant) - Ned. Sigarenfabriek fa. H.A. de Leeuw (sigarenfabriek)
Vughterstraat 232 (1947)
Vughterdijk I 83 (?)
Vughterdijk I 86a (1880)
1896Bolsius en Van Goch (handelaren in koffie)
1908Sigarenfabriek van Antoon van Beek
Vughterdijk I 85 (?)
1865weduwe J. van Maaren (bierbrouweres)
1875J.F. van Maaren (bierbrouwer)
Vughterdijk 84 (1909)
1910Sigarenfabriek van H. de Leeuw
1928Sigarenfabr. de Leeuw
Vughterstraat 234 (1947)
2006Adrie Franken (Natuurvoedingswinkel Biotoop)
Vughterdijk I 85a (?)
1908M.F. Burgerhof (loodgieter) - J.Chr. Godijn (conducteur S.S.)

Vughterstraat 86
Vughterdijk I 84a (?)
Vughterdijk 86 (1909)
1910A. Bedoux (sigarenmaker) - M.F. Burgerhof (loodgieter)
1928A.A. Schellekens - F.L. Viegers
1943L. Brouwers (kellner)

Vughterstraat ?
"De Keijzerskroon". Dit en 't volgend van 1781 tot voor enkele jaren eigendom der familie v. Goch. (v. Beek)
Bron: Mosmans 1037
Vughterdijk ? (1947)

Vughterstraat 236-238
"De geleersde Oyevaar". (Wilbers)
Bron: Mosmans 1036
Vughterdijk I 80 (?)
1865Th. Peeters (winkelier in spek en tapper) - P. Wilbers (warmoezenier)
1875P.W. Wilbers (warmoezenier)
Vughterdijk I 84 (1880)
1881P.W. Wilbers (warmoezenier)
1908W.P. Wilbers (kruiden., timmerman)
Vughterdijk 88 (1909)
1910W.P. Wilbers (kruiden., timmerman)
1928P.W.M. Derks meergen. Wilbers - W.P. Derks meergen. Wilbers
1943H.J.M. Derks meergen. Wilbers (winkelierster) - P.W.M. Derks meergen. Wilbers (boekhouder) - W.P. Derks meergen. Wilbers - W. Wilbers (handel in koloniale waren)
Vughterstraat 238 (1947)

Vughterstraat 90
Vughterdijk I 83a (?)
Vughterdijk 90 (1909)
1910L. van Lint (petroleumverkooper) - A. Verdonk (goudsmid)

Vughterstraat 240-242   gemeentelijk monument
Huis met eenvoudige gepleisterde lijstgevel XIX met op de begane grond twee schuiframen en een deur en op de verdieping twee schuiframen. Balklagen met moer- en kinderbinten.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Bron: Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst voor de gemeente 's-Hertogenbosch 1977
"De gulden Sterren". (Viegers)
Bron: Mosmans 1035
Vughterdijk I 83 (?)
1865F.W. van Goch (firma Jacques van Goch) tabakskerver en waskaarsenfabrijkant
1875F.W. van Goch (koopman in kolonialewaren, en lid van den gemeenteraad)
1881L.J. van de Ven (winkelier en tapper)
1908L. van Lint (petroleumverkooper) - A. Verdonk (goudsmid) - H. Viegers (tabakskerver, tapper)
Vughterdijk 92 (1909)
1910H. Viegers (tabakskerver, tapper)
1928J. Hirdes - J.F.H. van Hoek - wed. H. Schellekens - H. Viegers - H.C. Wetzer (sigarenmaker)
1943H.C. Wetzer (koopman)
Vughterstraat 240 (1947)
Groentewinkel Mien Wetzer?
Bron: Bastion Oranje
Vughterdijk I 79 (?)
1865J.T. van Heukelom (reisbediende) - L.J. van de Ven (winkelier en tapper)
Vughterdijk I 83 (1880)
1908L. van Lint (petroleumverkooper) - A. Verdonk (goudsmid) - H. Viegers (tabakskerver, tapper)
Vughterdijk 92 beneden (1909)
Vughterstraat 242 (1947)

Vughterstraat 244-246
"De bonte Huid". Deelde zijn naam mede aan 't straatje er neven. (C. v. Rijn)
Bron: Mosmans 1034
Vughterdijk I 82a (?)
1908Dames C.W en A.L. van Beckum
Vughterdijk 94 (1909)
1910Dames C.W en A.L. van Beckum
1928M.C.P. Henskens
1943M.C.P. Henskens (kleermaker)
Vughterstraat 244 (1947)
Vughterdijk I 78 (?)
1865W.R. van Bommel (winkel. en stoffen verwer.)
1875W.R. van Bommel (winkelier en stoffenverver)
Vughterdijk I 82 (1880)
1881W.R. van Bommel (winkelier en stoffenverver)
1908H.J. Majoor (schoenmaker)
Vughterdijk 96 (1909)
1910H.J. Majoor (schoenmaker)
1928A.L. Tiebosch
Vughterstraat 246 (1947)

Bonte Huid. (tussen 246 en 248)
Vughterstraat 248-250
Bouwjaar 1900.
Vughterdijk I 80a (?)
1908G.A. van Elderen (jalousiemaker)
Vughterdijk 98 (1909)
1910H.W. van Wely (kleermaker)
1928A. Indri - O. Martino
1943J. van Gelder (koopman)
Vughterstraat 248 (1947)
"De Moriaen". (v. Beek)
Bron: Mosmans 1033
Vughterdijk I 76 (?)
1865J. Vermeer (Lz. leerlooijer)
1875E.D. Geukoma Bakker (majoor 2e regement hussaren) - wed. C.H. van Rooij (bleekster)
1881wed. C.H. van Rooij (bleekster)
Vughterdijk I 80 (?)
1881J.M. Klomp (mr. broodbakker) - F. de Wakker (rijks commies)
1908C. van Beek (broodbakker)
Vughterdijk 100 (1909)
1910C. van Beek (broodbakker)
1928W.L. Passier
1943W.L. Passier (bakker)
Vughterstraat 250 (1947)

Vughterstraat 252
"Den Brabantschen Nachtegaal". (v.d. Braak)
Bron: Mosmans 1032
Vughterdijk I 75 (?)
Vughterdijk I 79 (1880)
1881B. Huijsmans (tapper en winkelier)
1908J.G. Kerssens - Th.J. Kerssens (sigarenmaker) - J.L. Rabou (verver)
Vughterdijk 102 (1909)
1910P.H. Doorenbosch (ijzergieter)
1928J.H. van Diepen
1943G. van den Dungen (handlanger gemeente) - wed. M.S. van Laarhoven-Huiskes
Vughterstraat 252 (1947)

Vughterstraat 104
Vughterdijk I 79a (?)
1908B. Duits (visscher) - W. Maas (loopknecht)
Vughterdijk 104 (1909)
1910B. Duits (visscher) - H. van Gelder (koopman) - W. Maas (loopknecht)
1928J. van Gelder - M. van Gogh - H.A. Lucas
1943G. van den Dungen (handlanger gemeente) - Th. van Griensven (opperman) - P.J. Heesbeen (los arbeider)

Vughterstraat 254-256   rijksmonument
"Het rooie Leeuwke". Een leeuwenfiguurtje, dat vroeger op het dak stond, is voor goed geld naar 't buitenland verkocht. (Schouten)
Bron: Mosmans 1031
Vughterdijk I 78 (1880)
1908B. Schouten (kruidenier)
Vughterdijk 106 (1909)
1910B. Schouten (kruidenier)
1928W. Deckers
1943H.A. Keizer (koopman) - W. Kwaks - W. Kwaks (chauffeur)
Vughterstraat 254 (1947)
Vughterdijk I 74 (?)
Vughterdijk I 78a (1880)
1881J.F. van den Bergh
1908Jac.A. Goossens (mr. beeldhouwer) - G. Verhoeven (metselaar)
Vughterdijk 108 (1909)
1910Jac.A. Goossens (mr. beeldhouwer) - G. Verhoeven (metselaar)
1928H. van Boekel - A.Th. Kwaks
1943G.A. Konings (houtzager) - A. Libregts
Vughterstraat 256 (1947)

Achter het Fortuintje. (tussen 254-256 en 258)
Vughterstraat 258   rijksmonument
"Het Fortuyn". 't Straatje er neven heet naar dit huis. (v. Heeswijk)
Bron: Mosmans 1030
Vughterdijk I 72 (?)
1865F.J.T. van der Aa (boekhouder)
Vughterdijk I 76 (1880)
1908H.F. van Heeswijk (winkelier, tapper)
Vughterdijk 110 (1909)
1910H.F. van Heeswijk (winkelier, tapper)
1928P.N. Hendriks - C. Meijer
1943J.C. Antonis (chauffeur)
Vughterstraat 258 (1947)

Vughterstraat 260   gemeentelijk monument
Drukkerij Cordens & Zoon.
Bron: Stadsarchief (0067215)
~~~
"Het vergult Hekken". (F.J. Cordens)
Bron: Mosmans 1029
~~~
Op deze hoogte stond de Sint-Corneliuskapel en er achter was het Heynsgasthuis.
Bron: Kring
Vughterdijk I 75 (?)
1865W. van der Linden (winkelier in brood en steenkolen)
1875J.H. Goossens (winkelier in kruidenierswaren) - B. Huijsmans (tapper en winkelier) - H.L. van der Linde (koopman in steenkolen en winkelier in kruidenierswaren)
1881H.A. Eekhoff (koopman in lompen en papier) - A. de Rooij (beeldhouwer)
1908F.J.A.L. Cordens (boek- en handelsdruk. assurantiek.)
Vughterdijk 112 (1909)
1910F.J.A.L. Cordens (boekdrukkerij)
1928F.J.L. Cordens - B. van Laarhoven - E.H. Slegers
1943F.J.L. Cordens (boekdrukker) - F.L.V.M. Cordens (boekdrukker)
Vughterstraat 260 (1947)

Vughterstraat I 74i
Vughterdijk I 74i (?)
Vervallen (1909)

Vughterstraat I 74h
Vughterdijk I 74h (?)
Vervallen (1909)

Vughterstraat 112g
Vughterdijk I 74g (?)
Vughterdijk 112g (1909)
Vervallen (1947)

Vughterstraat 112f
Vughterdijk I 74f (?)
Vughterdijk 112f (1909)
1928H.J. Coppens
Vervallen (1947)

Vughterstraat 112e
Vughterdijk I 74e (?)
Vughterdijk 112e (1909)
Vervallen (1947)

Vughterstraat 112d
Vughterdijk I 74d (?)
Vughterdijk 112d (1909)
1928A.Th. Stuiver
Vervallen (1947)

Vughterstraat 112c
Vughterdijk I 74c (?)
Vughterdijk 112c (1909)
1928wed. G. Brouwer
Vervallen (1947)

Vughterstraat 112b
Vughterdijk I 74b (?)
Vughterdijk 112b (1909)
1928H.J. Lensen
Vervallen (1947)

Vughterstraat 112a
Vughterdijk I 74a (?)
Vughterdijk 112a (?)
1928H.A. Dona
1943P. van Drunen (opperman)
Vervallen (1947)

Vughterstraat I 74
Vughterdijk I 74 (?)
1875Th. Lingier (koopman in boter) - C. Wiegenhuijsen (hulponderwijzer)
1881P.E. van Esch (in modes) - C. Wiegenhuijzen (hulponderwijzer)
1908erven P. de Rooij (firma wed. P. de Rooij) mr. metselaar
Vervallen (1909)

Vughterstraat 262
Vughterdijk I 73a (?)
1908Hoven. M.J. (pakhuisknecht)
Vughterdijk 114 (1909)
1910Hoven. M.J. (pakhuisknecht)
1928P. van den Berg - J.A. Chambone
1943A. van de Aker (voerman)
Vughterstraat 262 (1947)

Vughterstraat 264
"De Halve Mane". Tusschen perceelen 1028 en 1029 liep de "gang naar St. Corneliskapel", die dus achter deze huizen schijnt gestaan te hebben, ofschoon kaarten van 1750 en 1795 deze Kapel vóór aan de rooilijn plaatsen. De St. Corneliuskapel bestond reeds vóór 1450, en is in 1636 geslecht. De gronden werden later in 3 perceelen verkocht. (Peperkamp)
Bron: Mosmans 1028
Vughterdijk I 69 (?)
Vughterdijk I 73 (1880)
1875G.J. Hilbrant (apothekersbediende)
1908A. Peperkamp (sigarenm. winkelier)
Vughterdijk 116 (1909)
1910A. Peperkamp (sigarenm. winkelier)
1943W.J. Traa (handel in manufacturen, slagerij)
Vughterstraat 264 (1947)

Vughterstraat 266
"De Wildeman". (M. Doumen)
Bron: Mosmans 1027
Vughterdijk I 68 (?)
Vughterdijk I 72 (1880)
1881firma J. Doumen (winkelierster in manufacturen) - G. Gantevoort (mr. smid)
1908M.A. Doumen (manufacturierster)
Vughterdijk 118 (1909)
1910M.A. Doumen (manufacturierster)
1928W. Traa
1943W.J. Traa (handel in manufacturen, slagerij)
Vughterstraat 266 (1947)

Vughterstraat 268
Voorgevels nummers 268, 270, 272 en 274. Tussen de huisnummers 270 en 274 de ingang van de Van Sonsteeg. Rechts nog gedeelte van het automobielbedrijf Pompe & Verlouw N.V. N.B. Op de huizen zijn gedeeltelijk nog de vroegere huisnummers van de Vughterdijk aanwezig.
Bron: Stadsarchief (0054963)
Vughterdijk I 71a (1880)
1908V.H.M. van Leent (klerk) - wed. A. van Leent (particuliere)
Vughterdijk 120 (1909)
1910wed. A. Snijders
1928mej. M.E. Dirckx
Vughterstraat 268 (1947)

Vughterstraat 270
"In 't Ossenhooft". (v. Sandvoort)
Bron: Mosmans 1026
Vughterdijk I 71 (?)
1865M. Doorenbosch (visscher) - P. van Gogh (wieldraaijer)
1881K.W. Brand (commies bij 's rijks belastingen)
1908wed. J. van Santvoort (handel in kruidenierswaren)
Vughterdijk 122 (1909)
1910wed. J. van Santvoort (kruidenierster)
1928M.B. Chambone
1943Chambone. M.B. (boekdrukker)
Vughterstraat 270 (1947)

Van Sonsteeg of Sonstraatje of Galgstraatje. (tussen 270 en 272)
Vughterstraat 272-274
"De Coningh van Engelant" 1721, later "'t Root Cruijs". (v.d. Heuvel en Schut)
Bron: Mosmans 1025
Vughterdijk I 69a (?)
1908H. Schut (gevangenbewaarder)
Vughterdijk 124 (1909)
1910N.J. v.d. Loo (handelsagent)
1928wed. D.H.J. de Roo - M.J.C. Schellekens
1943F.C. Hoppenbrouwers (sigarenmaker)
Vughterstraat 272 (1947)
Vughterdijk I 69 (?)
1865wed. J. van Rooij (mandenmaker)
1881W. Meijerink (partikulier) - J. Slenders (molenaar)
1899E. Hartman (vishandelaar)
1908Jos. Kappé (beeldhouwer)
Vughterdijk 126 (1909)
1910J. Kappé (beeldhouwer)
1928L. Libregts
1943A.P. Libregts (arbeider gem. werken)
Vughterstraat 274 (1947)

Vughterstraat 276
1961Pompen & Verlouw (N.V. Autohandel)

Vughterstraat 126a
Vughterdijk I 68k (?)
Vughterdijk 126a (1928)

Vughterstraat 126b
Vughterdijk I 68j (?)
Vughterdijk 126b (1909)
1928wed. W.M. Pennings
Vervallen (1947)

Vughterstraat 126c
Vughterdijk I 68i (?)
1908H.A. Dona (sigarenmaker)
Vughterdijk 126c (1909)
1928J.J.C. Faber
Vervallen (1947)

Vughterstraat 126d
Vughterdijk I 68g (?)
Vughterdijk 126d (1909)
1928J.C. van Alphen
Vervallen (1947)

Vughterstraat 126e
Vughterdijk I 68f (?)
1908J.H. Maartens (wisselwachter S.S.)
Vughterdijk 126e (1909)
1928M.H. Rust
Vervallen (1947)

Vughterstraat 126f
Vughterdijk I 68e (?)
Vughterdijk 126f (1909)
1928J.F.M. Melis
Vervallen (1947)

Vughterstraat 126g
Vughterdijk I 68d (?)
Vughterdijk 126g (1909)
1928J.B. Pigmans
Vervallen (1947)

Vughterstraat 126h
Vughterdijk I 68c (?)
Vughterdijk 126h (1909)
1928J.G. Cammel
Vervallen (1947)

Vughterstraat 126i
Vughterdijk I 68b (?)
Vughterdijk 126i (1909)
1928P.B. Kuijpers
Vervallen (1947)

Vughterstraat 126j
Vughterdijk I 68h (?)
Vughterdijk 126j (1909)
1928H.P. Maartens - wed. J.H. Maartens
Vervallen (1947)

Vughterstraat 126k
Vughterdijk I 68l (?)
Vughterdijk 126k (1909)
1928J.E.C. Verheugt
Vervallen (1947)

Vughterstraat 126l
Vughterdijk I 68m (1908)
Vughterdijk 126l (1928)

Vughterstraat 126m
Vughterdijk 126m (1909)
1928P.A. Halmans - H. Stork
Vervallen (1947)

Vughterstraat I 68
Vughterdijk I 68 (?)
1865J. Douman (winkelier)
1875firma J. Doumen (winkelier)
Vervallen (1909)

Vughterstraat 128
"De Romeijn". Vroeger een bekapte steen in den gevel. (v.d. Westelaken)
Bron: Mosmans 1024
Vughterdijk I 65 (?)
1865J. van Eerd (metselaar en tapper) - G. Jeener (gepens. onderwijzer)
1875J.M. Beltz (partikulier)
1881J.M. Beltz (particulier - J. van Eerd (metselaar en tapper)
Vughterdijk I 67 (?)
1897J.F. Hansen (mr. smid)
1908A. van Lent (voerman) - H. van de Westelaken (winkelier)
Vughterdijk 128 (1909)
1910H.A. Dona (sigarenmaker) - J.H. Maartens (wisselwachter S.S.) - F.A. van Moorsel (handelsreiziger) - J.M. Veltman (kantoorknecht)
1928wed. J.B. Gijsels
1943N.V. Autohandel Pompen & Verlouw
Vervallen (1947)

Vughterstraat I 67a
Vughterdijk I 67a (?)
Vervallen (1909)

Vughterstraat 128a
Vughterdijk I 66a (?)
Vughterdijk 128a (1909)

Vughterstraat 128b
Vughterdijk I 66b (?)
Vughterdijk 128b (1909)
1928H.C. van de Pol
Vervallen (1947)

Vughterstraat 128c
Vughterdijk I 66c (?)
Vughterdijk 128c (1909)
1928A.J. van de Pol - wed. H. van de Pol
Vervallen (1947)

Vughterstraat 128e
Vughterdijk I 67e (?)
1865A. Beekman (ondern. van een houten paardenspel)
Vughterdijk I 66e (?)
Vughterdijk 128e (1909)
1928J. Deckers
Vervallen (1947)

Vughterstraat 128f
Vughterdijk I 66f (?)
Vughterdijk 128f (1928)
Vervallen (1947)

Vughterstraat 128g
Vughterdijk I 66g (?)
Vughterdijk 128g (1909)
1928wed. A.C. Claasen
Vervallen (1947)

Vughterstraat I 66
Vughterdijk I 66 (?)
Vervallen (1909)

Vughterstraat 132
"De Gouden Leeuw". (v. Kuik)
Bron: Mosmans 1023
Vughterdijk I 64 (?)
1865F.A. van den Braak (huisschilder) - M. Goldsmid (koopman in oud ijzer en lompen)
1875A. Bachman (gepens. kapitein) - F.A. van den Braak (huisschilder)
Vughterdijk I 65 (1880)
1908M. van Kuik (winkelier) - G. Schippers-van Eerd (likeurstoker)
Vughterdijk 132 (1909)
1910M. van Kuik (winkelier)
1928J.M. van den Boogaardt
Vervallen (1947)

Vughterstraat 130
Vughterdijk I 65a (?)
Vughterdijk 130 (1909)
1910A. van Lent (voerman) - G. Schippers-v. Eerd (likeurstoker)
1928A. van de Werd
Vervallen (1947)

Vughterstraat I 64a
Vughterdijk I 64a (?)
1881M. Gubbels (molenaar)
1908W. Fleure (sigarenmaker)

Vughterstraat 132b
Vughterdijk I 64b (?)
Vughterdijk 132b (1909)
1928J. Verheugt
Vervallen (1947)

Vughterstraat 132c
Vughterdijk I 64c (?)
Vughterdijk 132c (1909)
1928A.J. Verbruggen
1947Vervallen"

Vughterstraat 132d
Vughterdijk I 64d (?)
Vughterdijk 132d (1909)
1928J.F.H. Broecks
Vervallen (1947)

Vughterstraat 132e
Vughterdijk I 64e (?)
Vughterdijk 132e (1928)
Vervallen (1947)

Vughterstraat 132f
Vughterdijk I 64f (?)
Vughterdijk 132f (1909)
1928Chr. Netten
Vervallen (1947)

Vughterstraat 132g
Vughterdijk I 64g (?)
Vughterdijk 132g (1928)
Vervallen (1947)

Vughterstraat 134
"De Grave van Solms", thans "De Nieuwe Sleutel". (J. de Jong)
Bron: Mosmans 1022
Vughterdijk I 63 (?)
Vughterdijk I 64 (1880)
1881F.A. van den Braak (huisschilder)
1908J. de Jong (tapper)
Vughterdijk 134 (1909)
1910W. Fleure (sigarenmaker) - J. de Jong (tapper)
1928F. Blom - W. Henkelman - wed. J. de Jong
1943J.C. van Alphen (sigarenmaker)
Vervallen (1947)

Vughterstraat 136
Vughterdijk I 63 (?)
1865J. Dienst (cigarenmaker) - Hendriksm W.A. (kammenmaker)
1875J. van Hout (metselaar en tapper)
1881J. van Hout (mr. metselaar) - W.F. van den Meerendonk (machinist) - C. Vrensen (tapper)
1908C. Heijne (boekhouder)
Vughterdijk 136 (1909)
1928H. van de Westelaken
Vervallen (1947)

Vughterstraat 138
Vughterdijk I 63a (1880)
Vughterdijk 138 (1928)

Vughterstraat 140
Vughterdijk I 62 (?)
1865J.S. van Gelderen (tapper) - W.S. Heijnen (windkorenmolenaar)
1875wed. G. van Geffen (tapper)
Vughterdijk I 62 (1880)
1908C. van Asveld (sigarenmaker) - J. van Duijn (smid) - A. van Lieshout (tapper)
Vughterdijk 140 (1909)
1910C. van Asveld (sigarenmaker) - A. van Lieshout (tapper)
1928N. van Engelen - F.J. Harends
Vervallen (1947)

Vughterstraat 280   rijksmonument
"Den swarten Eenhoorn". Lange jaren brouwerij. Perc 1020 heet thans "Vucht's Eenhoorn", en in den volksmond "De Laatste Stuiver".
Bron: Mosmans 1021-1020

Vughterstraat s.n.
Gevelsteen De Vughterpoort in de zijgevel van de Sonneveldflat aan de zijde van de Vughterstraat.
Hardsteen 79 x 52 cm. Datering 1938. Maker onbekend.
Afgebeeld is de vroegere Vughterpoort (1399) in de schematisch aangegeven stad alsmede de tekst: 'Zoals 't was in 1638. Mr. F.J. van Lanschot Burgemeester 1938'. Bij het stadsbeleg van 1629 werd deze poort zwaar beschadigd en uiteindelijk is hij bij de ontmanteling van de stad aan het einde van de negentiende eeuw geheel verdwenen.
Bron: Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch

Sonneveld
 
Molenberg
Vughterstraat 307

Vughterstraat 305

Vughterstraat 303

Vughterstraat 301

Vughterstraat 299

Vughterstraat 297

Vughterstraat 157
Voorgevels panden 157-155, 153, 151 en 149.
Thans Vughterstraat. Links een gedeelte van een melkkar. Rechts garage- en benzinebedrijf Fordson van Ford automobielen.
Bron: Stadsarchief (0000780)
~~~
"De Metshamer". (v.d. Leur)
Bron: Mosmans 1019
Vughterdijk I 61 (?)
1865J. van den Brekel (logementhouder en tapper) - W.A. van Hest (postillon en tapper)
1875P.J. van Stratum (tapper)
Vughterdijk I 61 (1880)
1881J. Borsten (koopman) - P. van de Leur (partikulier)
1908P.J. van den Akker (kleermaker) - J. van Leur (tapper)
Vughterdijk 157 (1909)
1910P.J. v.d. Akker (kleermaker) - J. van Leur (tapper)
1928W.J. van Ooijen
Vervallen (1947)

Vughterstraat 155
"De Metshamer". (Zeldenrust)
Bron: Mosmans 1018
Vughterdijk I 59 (?)
Vughterdijk I 60 (1880)
1908wed. G.H. Zeldenrust
Vughterdijk 155 (1909)
1910wed. G.H. Zeldenrust
1928W.J. van Ooijen
Vervallen (1947)

Vughterstraat 153
• "De Prins".
• "De drie Kroonen", later "'t Lindeboomke". Dit pand is reeds sinds 1744 eigendom der oude Bossche familie Teulings.
(Teulings, woonhuis, vroeger 2 huizen)
Bron: Mosmans 1017-1016
Vughterdijk I 59 (?)
1865wed. N. Teulings (tolgaarster en tapster)
1908A.C.A. Teulings (rijtuigfabrikant) - J.P. Teulings (rijtuigfabrikant)
Vughterdijk 153 (1909)
1910A.C.A. Teulings (rijtuigfabrikant) - J.P. Teulings (rijtuigfabrikant) - Rijtuigfabriek van fa. C.A. Teulings
1928G.P.J. Pompen
Vervallen (1947)

Vughterstraat 151
Vughterdijk I ongen. (1908)
Vughterdijk 151 (1909)
1910A.C.A. Teulings (rijtuigfabrikant) - J.P. Teulings (rijtuigfabrikant) - Rijtuigfabriek van fa. C.A. Teulings
1928H. Schuurmans
Vervallen (1947)

Vughterstraat I 58
• "De drie Sterren".
• "Het Appelboomke".
• "De Pijp".
(Teulings, magazijn, vroeger 3 huizen)
Bron: Mosmans 1015..1013
Vughterdijk I 58 (1880)
1908Rijtuigenmagazijn can firma C.A. Teulings
Vervallen (1909)

Vughterstraat 295
"Den Bril". Was vroeger een hof (tuin). In de 19e eeuw een drukke winkel en herberg, zooals velen zich nog herinneren. (Wed. Teulings)
Bron: Mosmans 1012
Vughterdijk I 57 (?)
1908wed. C.A. Teulings-Maas
Vughterdijk 149 (1909)
1910wed. C.A. Teulings-Maas
1928H. Danser
1943H.J. Janssen (mil. kleermaker)
Vughterstraat 295 (1947)

Vughterstraat 293
"Den Bril". Deze naam ging op het volgende huis over. (Wed. v.d. Pol)
Bron: Mosmans 1011
Vughterdijk I 57 (?)
1865J. Kipping (winkelier in brood) - A. Vromans (boekdrukker)
1875J.G. Albers (tapper)
1881J.G. Albers (tapper)
Vughterdijk I 56 (?)
1908J. Disco (water- en vuurnering)
Vughterdijk 147 (1909)
1910J. Disco (water en vuurnering)
1928wed. M. Swarts
1943F.P.W. Baert (aannemer)
Vughterstraat 293 (1947)

Vughterstraat I 56a
Vughterdijk I 56a (?)
Vervallen (1909)

Vughterstraat 291
Vughterdijk I 55 (?)
Vughterdijk 145 (1909)
1910H. Cammel (borstelmaker) - J. Hurkens (smid) - J. Mettrop (sigarenmaker)
1928C. van Esdonk - Th. van Griensven - H. van Gulik
1943J.Fr. Damen (schoenmaker) - M.D. Damen (coupeuse)
Vughterstraat 291 (1947)

Vughterstraat 145e
Vughterdijk I 55d (?)
Vughterdijk 145e (1928)
Vervallen (1934)

Vughterstraat 145d
Vughterdijk I 55c (?)
Vughterdijk 145d (1928)
Vervallen (1934)

Vughterstraat 145c
Vughterdijk I 55b (?)
1928(Vughterdijk 145c): P. Emans
Vervallen (1934)

Vughterstraat 145b
Vughterdijk I 55a (?)
Vughterdijk 145b (1928)
Vervallen (1934)

Vughterstraat 145a
Vughterdijk I 55 (?)
Vughterdijk 145a (1928)
Vervallen (1934)

Vughterstraat 289
"'t Swaentje". In het jaar 1583 werd door Matheus Alberts in De Swaen een gaalderije bij de Vuchterpoort verkocht. (Stolzenbach)
Bron: Mosmans 1010
Vughterdijk I 54 (?)
1865A. Boeren (agent van politie)
Vughterdijk 143 (1909)
1910C.A. Stolzenbach (koopman)
1928J.M. van Hoesel - C.H. Stolzenbach
Vughterstraat 289 (1947)

Vughterstraat 287a-f
Vughterdijk I ongen. (1908)
Vughterdijk 141a (1909)
1928wed. W. van Aalst
1943L.J.M. van Dungen (grondwerker) - B.H. Fontein - J. Lammers (schoenmaker)
Vughterstraat 287a (1947)
Vughterdijk I 53c (?)
Vughterdijk 141b (1909)
1928J.A. van der Kallen
Vughterdijk I 53b (?)
Vughterdijk 141d (1928)
Vughterdijk I 53d (?)
Vughterdijk 141e (1928)
Vughterdijk I 53a (?)
Vughterdijk 141g (1909)
1928G. van den Dungen
Vughterdijk I 53 (?)
1865C. Anemaet (barbier)
1908C.A. Stolzenbach (koopman)
Vughterdijk 141f (1909)
1928wed. J. Konings
1943A. van de Aker (koopman)
Vughterstraat 287f (1947)

Vughterstraat 287
Vughterdijk I 51 (?)
1865C. van Engelen (tapper)
1875C. van Engelen (tapper) - J. van de Laar (tapper)
Vughterdijk I 52 (1880)
1908H. Cammel (borstelmaker) - J.A. Doodemont (hoedenkoopman, jager) - H. van Loo (sigarenmaker)
Vughterdijk 141 (1909)
1910J.G. Cammel (borstelmaker)
1928C. Dubbeld
1943C. Dubbeld (kleermaker)
Vughterstraat 287 (1947)

Steegje
Vughterstraat 277   rijksmonument
"De swarte Sleutel". (Cammel)
Bron: Mosmans 1009
Vughterdijk ? (1947)

Vughterstraat 275
"Het Schipke". (v. Rooij)
Bron: Mosmans 1008
Vughterdijk I 51 (?)
Vughterdijk I 51 (1880)
1881J. van de Laar (tapper)
1908wed. M.H. Doorenbosch - J. Hurkens (smid) - J. Mettrop (sigarenmaker) - P. van Rooij (pakhuisknecht)
Vughterdijk 139 (1909)
1910H. van Rooij (tapper)
Vughterstraat 275 (1947)

Vughterstraat 137e
Vughterdijk I 50c (?)
Vughterdijk 137e (1909)

Vughterstraat 137d
Vughterdijk I 50b (?)
Vughterdijk 137d (1909)
Gesloopt (1947)

Vughterstraat 137c
Vughterdijk I 50a (?)
1908J.G. Cammel (borstelmaker)
Vughterdijk 137c (1909)
Gesloopt (1947)

Vughterstraat 137b
Vughterdijk I 50e (?)
Vughterdijk 137b (1909)
Gesloopt (1947)

Vughterstraat 137a
Vughterdijk I 50d (?)
Vughterdijk 137a (1909)
Gesloopt (1947)

Vughterstraat I49-49a
Vughterdijk I 49 (?)
1865L. Janssens (water en vuurverkooper, tapper en winkelier in komeneischwaren)
1875Th. Peeters (tapper)
Vughterdijk I 49 (1880)
1893H. den Teuling (barbier)
1908A. Pennings (metselaar) - J.M. Pennings (barbier)
Vervallen (1909)
Vughterdijk I 49a (?)
1908P. van Veggel (metselaar)

Vughterstraat 271-269   rijksmonument
Vughterdijk I 48 (?)
Vughterdijk 135 (1909)
1910J.M. Pennings (barbier)
1928P.A. Peperkamp
1943L. Kramer (vischhandelaar)
Vughterstraat 271 (1947)
Vughterdijk I 48a (1908)
Vughterdijk 133 (1909)
1928J. van den Bosch
1943M.T. van de Baak (sigarenmaker) - P.A.M. François (reiziger)
Vughterstraat 269 (1947)

Vughterstraat 267   rijksmonument
"De drije swarte Mollen". Oud trapgeveltje. (v.d. Aa)
Bron: Mosmans 1006
Vughterdijk I 48 (?)
1865J. de Naterus (mr. koperslager)
1875J. de Naterus (mr. koperslager) - C. Schoonderwolf (agent van policie)
1881J. de Naterus (mr. koperslager)
Vughterdijk I 47 (?)
1881J.H. Sweers (brievenbesteller)
1908P.J. van der Aa (horlogemaker) - A. van Krieken (naaister) - wed. N. van Krieken (baker)
Vughterdijk 131 (1909)
1910P.J. v.d. Aa (horlogemaker)
1928wed. M. van Bokhoven - J.J. de Rijk
1943R.P. van der Donk (metselaar)
Vughterstraat 267 (1947)

Steegje
Vughterstraat 129c
Vughterdijk I 46 (?)
Vughterdijk 129c (1909)
1928C.L. Venrooij
Gesloopt (1947)

Vughterstraat 129b
Vughterdijk I 46a (?)
Vughterdijk 129b (1928)
Gesloopt (1947)

Vughterstraat 129a
Vughterdijk I 46b (?)
Vughterdijk 129a (1909)
1928C.M. Moerings
Gesloopt (1947)

Vughterstraat 265

Vughterstraat 263
"De Ploegh". (J. Kleintjes)
Bron: Mosmans 1005
Vughterdijk I 46 (?)
1865E.L. de Jong (particulier)
Vughterdijk I 45 (1880)
1908J.W. Kleintjes
Vughterdijk 129 (1909)
1910J.W. Kleintjes
1928J. Huiskamp - wed. J. van Loon
Vughterstraat 263 (1947)

Vughterstraat 261
"Het Toebaxsmanneke". (Lommers)
Bron: Mosmans 1004
Vughterdijk I 45 (?)
1865J.A. Dicker (mr. huisschilder en glazenmaker) - J. Gantevoort (zadelmaker)
1875J.A. Dicker (mr. huisschilder en glazenmaker) - J.A.H. Schwan (beambte bij de telegraaf) - J.E.H. Schwan (partikulier)
1881A. Dicker (ambtenaar bij de staatsspoorwegen) - J.A. Dicker (mr. huisschilder en glazenmaker)
Vughterdijk I 44 (?)
1881W. Tiemesen (boekhouder)
1893J.A. Gerrits (barbier)
1908J. Lommers (spekslager)
Vughterdijk 127 (1909)
1910J. Lommers (spekslager)
1928H.J.J. Wetzer (slager)
1943H.J.J. Wetzer (slagerij)
Vughterstraat 261 (1947)

Vughterstraat 259
Vughterdijk 127 (1943)

Vughterstraat 125
Vughterdijk I 44a (?)
1908F.H. Boutier (letterzetter) - C.H. Schröver (kantoorbediende)
Vughterdijk 125 (1909)
1910C.H. Schröver (kantoorbediende) - A. de Werd (metselaar)
1928wed. J. Duif
Gesloopt (1947)

Vughterstraat 123
Vughterdijk I 43a (?)
Vughterdijk 123 (1909)
1910J.J. Viguurs (spekslager)
Gesloopt (1947)

Vughterstraat 257
"De Raapkoeken". (Viguurs)
Bron: Mosmans 1003
Vughterdijk I 44 (?)
1865J.F. van Bommel (mr. horlogeriemaker)
1875C. Dankers (mr. broodbakker)
Vughterdijk I 43 (1880)
1881A. van Dam (koopman) - A. Dicker (ambtenaar bij de staatsspoorwegen) - J.A. Dicker (mr. huisschilder en glazenmaker)
1903J.J. Viguurs (slager)
1908J.J. Viguurs (spekslager)
Vughterdijk 121 (1909)
1910J. v.d. Sterren (gep. brig. bewaarder) - J.J. Viguurs (spekslager)
1928J.J. Viguurs
1943J.J. Viguurs (slagerij, veehandel)
Vughterstraat 257 (1947)

Vughterstraat 255
Vughterdijk 119a (1909)
1928A. van Dun
1943A. van Dun (loodgieter)

Vughterstraat 253
"De kleine Valk". (Veld)
Bron: Mosmans 1002
Vughterdijk I 43 (?)
1865L. Driessen (firma L. Driesen en A. de Kort) windkorenmolenaars - J.A. Kemps (vleeschhouwer) - H.A. Nabbe (commies der plaatsel. belasting)
1875J.A. Kemps (vleeschhouwer)
Vughterdijk I 42 (1880)
1908P.A. Veld (mr. schoenmaker)
Vughterdijk 119 (1909)
1910P.A. Veld (mr. schoenmaker)
Vughterstraat 253 (1947)

Vughterstraat 251
Dit groote pand is samengetrokken uit "De groote Valk", vermeld 1624, en "'t Wapen van Breda". (Sanders e.a.)
Bron: Mosmans 1001
Vughterdijk I 42 (?)
1865C.J.L. Pichot L'Espinasse (particulier)
1875C.J.M. Pichot L'Espinasse (partikulier)
Vughterdijk I 41 (1880)
1881C.J.M. Pichot de l'Espinasse (partikulier)
1908A.A. Sanders & Zoon (aannemers)
Vughterdijk 117 (1909)
1910wed. A. Sanders & Zoon (aannemers)
1928A.F. Verdonk
1943L.H. Meulensteen (sigaren, sigaretten, tabak)
Vughterstraat 251 (1947)

Vughterstraat 249
Vughterdijk I 41a (?)
1908P. Vissers (directeur N. Venn. milt. en andere woningen)
Vughterdijk 115 (1909)
1910J. van Muijen (klerk)
1928P. Hochstenbach
1943J.A. Hochstenbach (ijzerconstructiewerker) - P. Hochstenbach (aannemer)
Vughterstraat 249 (1947)

Vughterstraat 247
Vughterdijk I 41b (?)
1908H.H. Slabbekoorn (boekhouder)
Vughterdijk 113 (1909)
1910H.H. Slabbekoorn
1928M.A.P.H. Beijen - F.R.J. Dorenbosch
1943H.C. Beekwilder (fabrieksarbeider)
Vughterstraat 247 (1947)

Vughterstraat 245
Vughterdijk I ongen. (1908)
Vughterdijk 111 (1909)
Vughterstraat 245 (1947)
1947Traatax

Vughterstraat 243
"De drije Portgeesen" anno 1672. (Hofmans)
Bron: Mosmans 1000
Vughterdijk I 41 (?)
1865D. Kraan (commies bij 's rijks belastingen 3e klasse) - N. Kuipers (metselaar) - W.C. Peeters (mr. timmerman)
1875W.C. Peeters (mr. timmerman)
Vughterdijk I 40 (1880)
1881J. van der Linden (mr. timmerman)
1908wed. P. Geutjes - W.A. Hofmans (bouwkundige)
Vughterdijk 109 (1909)
1910wed. P. Geutjes - W. Hofmans (bouwkundige)
1928A.J.W. Mathijsen
Vughterstraat 243 (1947)

Vughterstraat I 40a
Vughterdijk I 40a (?)
1875H. Muller (comm. bij 's rijks belastingen)

Vughterstraat 241   gemeentelijk monument
"De drie Hoefijzers". (Verhoeven)
Bron: Mosmans 999
Vughterdijk I 178 (?)
1821W. Jonkergouw () bron
1822Jan van Son (tabakswerker)
Vughterdijk I 40 (?)
1865J. van der Linden (mr. timmerman) - M. van Turnhout (zaakwaarnemer)
1875J. van der Linden (mr. timmerman)
Vughterdijk I 39 (1880)
1881P. van den Akker (coupeur)
1908M. Verhoeven (mr. schoenmaker)
Vughterdijk 107 (1909)
1910M. Verhoeven (mr. schoenmaker)
1928A.F.L. van Esch - A.J. van Esch
Vughterstraat 241 (1947)

Vughterstraat 239   gemeentelijk monument
Vughterdijk I 39a (1880)
1908H. Wouda (kellner)
Vughterdijk 105 (1909)
1910H. Wouda (kellner)
1928mej. N.M. van Gurp - M.J.Chr. van Oorschot
1943J.M. van Hoesel (afdeelingschef)
Vughterstraat 239 (1947)

Vughterstraat I 38a
Vughterdijk I 38a (?)
1865J.B. Scheuer (zaakwaarnemer)
Vervallen (1909)

Vughterstraat 103e
Vughterdijk I 38b (?)
Vughterdijk 103e (1909)

Vughterstraat 103d
Vughterdijk I 38c (?)
Vughterdijk 103d (1909)

Vughterstraat 103c
Vughterdijk I 38d (?)
Vughterdijk 103c (1909)
Gesloopt (1947)

Vughterstraat 103b
Vughterdijk I 38e (?)
Vughterdijk 103b (1909)
Gesloopt (1947)

Vughterstraat 103a
Vughterdijk I 38f (?)
Vughterdijk 103a (1909)
Gesloopt (1947)

Vughterstraat 237   gemeentelijk monument
Vughterdijk I 38 (?)
1865S. Koppens (koopman in vette kalveren)
1875D. Blommers (rijks-ambtenaar)
1908wed. van Geene
Vughterdijk 103 (1909)
1910wed. Geene
1943H. Maartens (borstelmaker)
Vughterstraat 237 (1947)

Vughterstraat 235   gemeentelijk monument
Vughterdijk I 37a (1880)
1881J.M. Wouters (reiziger)
1908G. Brands (metselaar) - W. Horzeman (schoenmaker)
Vughterdijk 101 (1909)
1910G. Brands (metselaar)
1928Chr. Brands - wed. P. van Erp
1943D. Dijkstra (aannemer)
Vughterstraat 235 (1947)

Vughterstraat 233   gemeentelijk monument
"'t Gulden Nagelvat". (Lautenslager)
Bron: Mosmans 998
Vughterdijk I 38 (?)
Vughterdijk I 37 (1880)
1908J.L. Lautenslager (rijwielhersteller)
Vughterdijk 99 (1909)
1910H. Dieltjes (smid)
1928H. van Haaren
1943F.H. van Valkenburg (zaadhandel)
Vughterstraat 233 (1947)

Vughterstraat 231
"Het Marsmanneke". (v. Roessel)
Bron: Mosmans 997
Vughterdijk I 37 (?)
1865H. Kretie (winkelier)
1875J. Klomp (mr. broodbakker)
Vughterdijk I 36 (1880)
1881J. Klomp (partikulier) - D.J. Okhuijzen (slagter)
1908wed. S. van Erp - wed. van Ham - F. van Roessel (kruidenier)
Vughterdijk 97 (1909)
1910F. van Roessel (kruidenier)
1928A. Zopfi
Vughterstraat 231 (1947)
2005? (A Votre Servies)

Vughterstraat 95d
Vughterdijk I 35d (?)
Vughterdijk 95d (1928)
Gesloopt (1947)

Vughterstraat 95c
Vughterdijk I 35c (?)
Vughterdijk 95c (1909)
1928J.M. Janssens
Gesloopt (1947)

Vughterstraat 95b
Vughterdijk I 35b (?)
Vughterdijk 95b (1909)
1928Th. van den Broek
Gesloopt (1947)

Vughterstraat 95a
Vughterdijk I 35a (?)
Vughterdijk 95a (1909)
1928J. Corten
gesloopt (1947)

Vughterstraat 229
Vughterdijk I 35 (?)
Vughterdijk 95 (1909)
1910W. Horzeman (schoenmaker)
1928F. Corten - D. Dijkstra - J.A. Harmse
1943J.P. Kerssens (los werkman) - A.F. Koppens (sigarenmaker)
Vughterstraat 229 (1947)

Vughterstraat 227
"Naast het Marsmanneke"; waarschijnlijk ook "Cijfer III". (Aangenendt)
Bron: Mosmans 996
Vughterdijk I 35 (?)
1865J. Appel (mr. timmerman) - J. van den Bogaerd (particulier) - C. van Wereld (ontvanger der plaatselijke belastingen)
Vughterdijk I 34 (1880)
1881J. Appel (mr. timmerman)
1908J. van Diem (meesterkn. vermicelliefabriek)
Vughterdijk 93 (1909)
1910A.F.H. Aangenendt (meubelmaker) - H. Serré (kleermaker)
1928M.Th. van Beek - wed. C. Corten - Th.H. van Ham
1943wed. H. Corten-de Garde - C. Hobo (grondwerker) - F.J.M. van Rossum (bakker)
Vughterstraat 227 (1947)

Vughterstraat I 34a
Vughterdijk I 34a (?)
1908A. Aangenendt (meubelmaker)

Vughterstraat 225
"Het Molentje". Ook zou dit "Den Bakkersoven" geheeten hebben, welke figuur en naam in tegels in den muur moet hebben gezeten. (Muijtjens)
Bron: Mosmans 995
Vughterdijk I 34 (?)
1865H. Muijtjens (mr. smid en winkelier) - H. Woning (rijtuigmaker)
1875H. Muijtjens (mr. smid)
Vughterdijk I 33 (1880)
1881H. Muijtjens (mr. smid)
1908H.F. Muijtjens (huis en kachelsmederij)
Vughterdijk 91 (1909)
1910H.F. Muijtjens (huis- en kachelsmederij)
1928wed. H.F. Muijtjens
1943H.F. Muijtjens (huishoudelijke artikelen, smederij)
Vughterstraat 225 (1947)

Vughterstraat 89
Vughterdijk I 33a (?)
1908A. van Rooij
Vughterdijk 89 (1909)
1910K. van Hoek (sigarenmaker) - A. van Rooij
1928J.A. Stap
Gesloopt (1947)

Vughterstraat 223
"De Hellebaert". (Ds. Voorhoeve)
Bron: Mosmans 994
Vughterdijk I 32 (1880)
1908H.W.A. Voorhoeve (predikant Ned. Herv. Gem.)
Vughterdijk 87 (1909)
1910H.W.A. Voorhoeve (predikant Ned. Herv. Gem.)
1928C.H. van der Maath
1943J.H. Jansen - Corn. v.d. Maath (fotografen, fotografische artikelen)
Vughterstraat 223 (1947)
2004Atelier Catharina de Laat

Vughterstraat I 31a
Vughterdijk I 31a (?)
Vervallen (1909)

Vughterstraat 221a-?
• "De Lijndeboom" anno 1566. Hier woonde alstoen de gewezen koster van St. Peeters Capelle. (Frencken, winkelhuis)
• "Het Landwijf". (Frencken, magazijn)
Bron: Mosmans 993
Vughterdijk I 32 (?)
1865L.H. Frencken (koopman in koloniale waren en gedistilleerd)
1875L.H. Frencken (koopm. in kolonialew. en gedistill.)
Vughterdijk I 31 (1880)
1881J. de Bie (partikuliere) - L.A. Frenkea (koopman in kolonialew. en gedistill.) - J. Galiart (koopman in steenkolen) - A.H. van Well (mr. schoenmaker)
1908L.H. Frenken (in wijnen en gedistilleerd)
Vughterdijk 85 (1909)
1910L.H. Frenken (in wijnen en gedistilleerd)
1928H.G.A.J. Frencken
1943H.G.A.J. Frencken (R.K. priester)
Vughterstraat 221 (1947)

Vughterstraat 219
"De swarte Kater". 't Straatje moest een naam hebben: De swarte Kater was er goed voor! (de Vriese)
Bron: Mosmans 992
~~~
Het enige wit betegelde huis in Jugendstil.
Bron: ?
Vughterdijk I 31 (?)
1865B. Gouka (mouter) - wed. J.A. van Oort (gepens.) - A.H. van Wel (schoenmaker) - F.A. van Welij (wieldraaijer)
1875A.H. van Well (mr. schoenmaker)
Vughterdijk I 30 (1880)
Vughterdijk 83 (1909)
1910L.H. Frenken (in wijnen en gedistilleerd)
1928wed. P.A.M.M. de Leeuw
1943wed. M.J.W. Elands-van Sas
Vughterstraat 219 (1947)

Katerstraatje (tussen nrs 219 en 217).
Vughterstraat 81
Vughterdijk I 28a (?)
1908wed. van Grinsven - W. Portier (letterzetter)
Vughterdijk 81 (1909)
1910W. Portier (letterzetter)
Gesloopt (1947)

Vughterstraat 217
"De swarte Bellaert". Een bellaert noemt men de voorste koe eener kudde, die de bel om heeft. (M. Robben)
Bron: Mosmans 991
Vughterdijk I 29 (?)
1865wed. L.T. Harreveldt (gepensionneerde) - C.A. Wilbers (mr. timmerman, metselaar en brandmeester)
1875C.A. Wilbers (mr. timmerman en metselaar)
Vughterdijk I 28 (1880)
1881wed. J.P. Doelen (partikuliere) - C.A. Wilbers (mr. timmerman en metselaar)
1902M. Robben (mr. smid)
1908M.J.H. Robben (smid, winkelier in ijzerwaren)
Vughterdijk 79 (1909)
1910M.J.H. Robben (huis- & kachelsmid, winkelier in ijzerw.)
1928wed. M.J.H. Robben
1943M.J.J. Robben (huishoudelijke artikelen, smederij)
Vughterstraat 217 (1947)

Vughterstraat 215
Vughterdijk 77a (1909)
1928W.J. van Dongen
1943G.J. van Dongen (textiel koopman) - W.J van Dongen (winkelier in textielgoederen en sigaren)
Vughterstraat 215 (1947)

Vughterstraat 213
"St. Jacobs Stal"; later in 1654 "De groene Wei", waarnaar het straatje z'n naam draagt. (Hochstenbach)
Bron: Mosmans 990
Vughterdijk I 28 (?)
1865J. Olberg (mr. smid en winkelier)
1875wed. J.P. Doelen (partikulier) - J. Olberg (mr. smid en winkelier)
Vughterdijk I 27 (1880)
1881J. Olberg (mr. smid en winkelier)
1908E.J. Arons (grossier in koloniale waren, petr. handel) - P. Hochstenbach (aannemer, monteur)
Vughterdijk 77 (1909)
1910P. Hochstenbach (aannemer, monteur) - W. Traa (runds- en varkensslager)
1928wed. J. Bodar
Vughterstraat 213 (1947)

Vughterstraat I 26c
Vughterdijk I 26c (?)
Vervallen (1909)

Vughterstraat I 26b
Vughterdijk I 26b (?)
Vervallen (1909)

Vughterstraat I 26a
Vughterdijk I 26a (?)
Vervallen (1909)

Vughterstraat I 26
Vughterdijk I 26 (?)
Vervallen (1909)

Steegje 'De groene Wei'
Vughterstraat 211
"De Keulsche Kar". Zie ook perceel 329. (Willems)
Bron: Mosmans 989
Vughterdijk I 26 (?)
1865J. Hutzen (fabrijkant in piano's) - C. van de Ven (aannemer van openbare werken)
1875J. Hutzen (fabriekant in piano's) - C. van de Ven (aannemer van openbare werken)
Vughterdijk I 25 (1880)
1881J. Hutzen en zoon (fabriekant in piano's) - A. Poppelier (mr. broodbakker)
1908F.A. Willems (kellner)
Vughterdijk 75 (1909)
1910C. van Nijnatten-Cillekens (meubelfabrikant)
1928L.H.M. van Gaalen - A.F. van de Westelaken
Vughterstraat 211 (1947)

Vughterstraat 209
"Het Gareel". (A.J. Popelier)
Bron: Mosmans 988
~~~
Gevelsteen "Van Ouds 't Gareel 1943". Architect van Drunen.
Bron: Kring
~~~
Gevelsteen 'Vanouds 't Gareel' in de voorgevel. Franse kalksteen 55 x 42 cm. Ontworpen door architect Driessen.
De steen is gedateerd 1943 en geplaatst ter herinnering aan de eeuwenoude naam van dit pand.
Bron: Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch
Vughterdijk I 25 (?)
1865J.W. Donkers (mr. broodbakker)
1875A. Popelier (mr. broodbakker)
Vughterdijk I 24 (1880)
1881wed. B.J. Frank (partikuliere)
1908H.A. Bunk (letterzetter) - A.J. Popelier (broodbakker)
Vughterdijk 73 (1909)
1910A.J. Popelier (mr. broodbakker)
1928P. Popelier - wed. A.J. Popelier
1943M.G.C. van Lamoen (bakker) - P. Popelier (luxe brood- en banketbakkerij)
Vughterstraat 209 (1947)

Vughterstraat 207
Voorgevel van het pand van de firma Foto Farla & Van Mackelenbergh, huisnummer 207.
Bron: Stadsarchief (0066997)
~~~
"De suete Naem" anno 1694. (mr. v. Baer)
Bron: Mosmans 987
Vughterdijk I 24 (?)
1865J.J.A.H. van Zuijlen (handelsagent)
1875L.A.J. van Boxmeer (1e luit. vierde bataillon) - A.A.M. van Goch (partikulier)
Vughterdijk I 23 (1880)
1908mr. A.J.M.H. van Baar (rechter arr. rechtbank)
Vughterdijk 71 (1909)
1910mr. A.J.M.H. van Baar (vice president arr. rechtbank)
1928M.C. Schellekens
Vughterstraat 207 (1947)

Vughterstraat 205
"Het rood Hart" anno 1694. Volgens mondelinge mededeeling bevond zich in den gevel van dit huis een steen, voorstellend een spin met geopend lichaam, waarin een hart zichtbaar was!! (Klippel)
Bron: Mosmans 986
Vughterdijk I 23 (?)
1865C.C. Klippel (mr. huisschilder en glazenmaker)
1875C.C. Klippel (mr. huisschilder en glazenmaker, slijter in steenkolen)
Vughterdijk I 22 (1880)
1881C.C. Klippel (mr. huisschilder en glazenmaker, slijter in steenkolen) - A. Krekel (klerk bij het algemeen armbestuur) - P. Krekel (gepensioneerd postbode) - wed. H. Martens (smederij)
1908A. v.d. Broek (brievenbesteller) - J.J. Klippel (mr. huisschilder)
Vughterdijk 69 (1909)
1910H. Bellaart (machinist) - J.J. Klippel (mr. huisschilder)
1928mej. G.M. Klippel - J.H. Trum - wed. J.M. Wiggers
1943W.P.A. Hanssen (timmerman) - H.P. Maartens
Vughterstraat 205 (1947)

Vughterstraat 203
"Sinte Anna" anno 1635, later "De Asbak". Een heel verschil! (v.d. Ven)
Bron: Mosmans 985
Vughterdijk I 22 (1880)
1865H. Martens (mr. smid)
1875H. Martens (mr. smid)
Vughterdijk I 21 (1880)
1881C. van de Ven (aannemer van openbare werken)
1908C.L.F. van Deursen (onderwijzeres) - J.H. van Deursen - A.F. v.d. Ven (boekhouder)
Vughterdijk 67 (1909)
1910W.P.J. Knibbeler - H. Somberg (boekhouder)
1928G.J.C. Duivenvoorde - wed. H. Somberg
Vughterstraat 203 (1947)

Achter den Engel. (tussen 203 en 201)
Vughterstraat I 20
Vughterdijk I 20 (?)
1865B. van Gasteren (knoopenmaker en passementwerker) - A. Moonen (broodverkooper)
1875H. de Jong (mr. kleermaker)
1908Jac.J. van Breemen (sigarenmaker) - wed. v.d. Heijden - C.H. Pastoors (sigarenmaker) - Th.G. v.d. Sanden

Vughterstraat 201
"De Engel". 't Straatje er neven heet naar dit huis. (Mathijssen)
Bron: Mosmans 984
Vughterdijk I 19 (1880)
1908H.J.F. Mathijsen (winkelier) - J. Nouwens (winkelknecht) - P.A. v.d. Ven (boekhouder)
Vughterdijk 65 (1909)
1910H.J.F. Mathijsen (winkelier)
1928J.C.H.M. van Heeswijk
1943L.A. Couwenberg (schoenmaker)
Vughterstraat 201 (1947)
2005? (Prent Ann)

Vughterstraat 199
Vughterdijk I 19a (1908)
Vughterdijk 63 (1909)
1910J. Nouwens (winkelknecht) - P.A. v.d. Ven (boekhouder)
1928D.J.M. Goossens - echtg. L. Goossens - wed. W.F. Suijskens
1943J.C.H.M. van Heeswijk
Vughterstraat 199 (1947)

Vughterstraat 197-193
De poort is: "De witte Eenhoorn". Het magazijn: "De gulden Kandeleer". (Schumaker, poort en magazijn)
Bron: Mosmans 983
Vughterdijk I 18 (?)
1865wed. C. van Geffen (onderneemster van een wagendienst tusschen Eindhoven en 's Bosch)
1908Steenhouwerij van J.G. Schumaker
Vughterdijk 61 (1909)
1928F. v.d. Eerenbeemt - L. Goudsmit
1943J. v. Hassel (koopman)
Vughterstraat 193 (1947)
Vughterdijk I 18a (?)
1908Th.W. Roeffen (adj. comm. prov. griffie)
Vughterdijk 59 (1909)
1928J.J.M. Wilbers
Gesloopt (1947)

Vughterstraat 191-189
"Den blauwen Haen". In de perceelen 981 en 982, die vroeger éénheerig waren (eigendom der familie Offermans) was in den ouden tijd, tot voor 50 jaar, de Paardenposterij naar Eindhoven gevestigd. De blauwe Haan zat in tegels onder de luifel van den voorgevel. (Paashuis)
Bron: Mosmans 982
Vughterdijk I 17a (1908)
Vughterdijk 57 (1909)
1910L.B. Doomernik (musicus) - L.M. v.d. Linden (meubelmaker, antiquair)
1928J.M. Jansen
1943H.H. Maas (metaalbewerker)
Vughterstraat 191 (1947)
Vughterdijk I 18 (?)
Vughterdijk I 17 (1880)
1908L.B. Doomernik (muzikant sted. muziek) - L.M. v.d. Linden (meubelmaker, antiquair) - J.B. Schneider (kleermaker) - J. Wirts (stafmuzikant)
Vughterdijk 55 (1909)
1910L.M. v.d. Linden (meubelmaker, antiquair)
1928R. Cramer
1943R. Cramer (koopman)
Vughterstraat 189 (1947)

Vughterstraat 187-185
De inrijpoort van "Den blauwen Haen". (Gérard, slager)
Bron: Mosmans 981
Vughterdijk I 16a (1880)
1908G.J. van Bers (winkelbediende) - J.P. van Soestbergen (timmermans) - J. van Vliet (smid)
Vughterdijk 53 (1909)
1910J.P. van Soestbergen (timmermans)
1928C.W.H. Wammes - H.J.C. Wetzer (magazijnbediende)
1943A.Th. Kwaks (sigarenmaker) - A.Th.M. Kwaks (bouwkundige) - H.J.C. Wetzer (los arbeider)
Vughterstraat 187 (1947)
Vughterdijk I 16 (?)
1865S. Pierson (winkelier in oud ijzer en lompen)
Vughterdijk I 16 (1880)
1908G.J. Gerard (slachter)
Vughterdijk 51 (1909)
1910G.J. Gerard (slachter)
1928J.M. Pennings
Vughterstraat 185 (1947)

Vughterstraat 183
De voorgevels huisnummers 185-181. Op nummer 185 coiffeur Albert Schneider, op nummer 183 Zuid-Ooster Autobusdienten en N.V. en op nummer 181 levensmiddelen Heijmans.
Bron: Stadsarchief (0054911)
~~~
"De Geldersche Bloem", later "De Coningh van Hispangien". (Dieden, woonhuis)
Bron: Mosmans 980
Vughterdijk I 15 (?)
1875wed. G. van Oerle (mr. schoenmaker)
Vughterdijk I 15 (1880)
1881J.A.G. Mulders (firma A.F. Mulders, bierbrouwer) - G. van Oerle (mr. schoenmaker)
1908H.A. Dieden (firma Elen & van Moll) grossier in koffie
Vughterdijk 49 (1909)
1910H.A. Dieden (fa. Elen & van Moll) grossier in koffie - J.BJ. Schute-Dieden (koopman)
1928J.B.J. Schute
1943Registratie en Domeinen
Vughterstraat 183 (1947)
2005? (Stoffenhuis P.W. Hoofs)

Vughterstraat 181
"Het Schipke", later "De Engel"; nog later "De Roskam". Een gedeelte hiervan heette ook "Het Weijngertje" en "Het Haaske". (Dieden, pakhuis)
Bron: Mosmans 979
Vughterdijk I 15a (1908)
Vughterdijk 47 (1909)
1910H.A. Dieden (fa. Elen & van Moll) grossier in koffie - J.BJ. Schute-Dieden (koopman)
1928J. van de Ven
1943Levensmiddelenbedrijf 'de Valk' (handel in koloniale waren)
Vughterstraat 181 (1947)
2005? (Stoffenhuis P.W. Hoofs)

Vughterstraat 179-175
"De Twee Gapers". Vughterdijk 41-45.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 314
"De twee Gapers". Op den gevelsteen: twee mannen, die naar een druiventros happen. (Noest, sigarenfabr.)
Bron: Mosmans 978
Vughterdijk I 14b (?)
1902W. F. Noest Jr. (sigarenfabrikant)
Vughterdijk 45 (1909)
1910W. F. Noest Jr. (sigarenfabrikant)
1928A. Benink - F.J. Heeren - wed. W.G.L.F. Janssen
1943A.G. van Aalst (schoenmaker)
Vughterstraat 179 (1947)
De Twee Gapers (?)
16??Peter van Hulst
Vughterdijk I 14a (?)
1908L. Princen (agent levensverzekering)
Vughterdijk 43 (1909)
1910L. Princen (agent levensverz.)
1928M.F. Bressers - H.D. Verstegen
1943A.J. Duys (reiziger) - Suikerwerkenfabriek Marnel fa. H.D. Verstegen (handel in suikerwerken)
Vughterstraat 177 (1947)
"De witte Roskam". (Hoefsmederij)
Bron: Mosmans 977
Vughterdijk I 14 (?)
1881J.E. Vermeulen (fabriekant)
1892P.J. Martens (mr. smid)
1908J.M. van Diessen-Jonkergoue (mr. hoefsmid) - J. Geerts (smid) - Sigarenfabriek W.F. Noest Jr. (woonplaats Taalstr. Vught)
Vughterdijk 41 (1909)
1910J.M. van Diessen (mr. hoefsmid)
1943Suikerwerkenfabriek Marnel fa. H.D. Verstegen (handel in suikerwerken)
Vughterstraat 175 (1947)

Vughterstraat 173-171
"De Hartshoorn", later "'t Henneke". (Govers)
Bron: Mosmans 976
~~~
Trapgevel.
Vughterdijk I 13a (1880)
1908A.A. Govers-van Lith (loodgieter)
Vughterdijk 39 (1909)
1910A.A. Govers-van Lith (lood- en zinkwerker)
1928M.F. Burgerhof
1943M.F Burgerhof (loodgieter)
Vughterstraat 173 (1947)
Vughterdijk I 13 (1880)
Vughterdijk 37 (1909)
1910A.A. Govers-van Lith (lood- en zinkwerker)
1947M. Burgerhof (loodgieter, sanitaire artikelen)
Vughterstraat 171 (1947)

Vughterstraat 169-167
"Den Hamer*". "De Simme" anno 1656; later "'t Rood Hart". (Maas)
Bron: Mosmans 975
Vughterdijk I 12a (?)
1908A.H. Schippers (slagersknecht)
Vughterdijk 35 (1909)
1910A.H. Schippers (slagersknecht)
Vughterstraat 169 (1947)
Vughterdijk I 12 (?)
1865G. Oerle (mr. schoenmaker)
1875P. Koppens (winkelier in kruidenierswaren)
Vughterdijk I 12 (1880)
1881P. Koppens (winkelier in kruidenierswaren) - A. Verweijen (mr. kuiper)
1908H.H.W. Maas (barbier)
Vughterdijk 33 (1909)
1910H.H.W. Maas (coiffeur)
1928R. van Dijk
Vughterstraat 167 (1947)

Vughterstraat 165-163
"De kleine Roostel" anno 1656. Later "De Ekster". Ook "St. Antonius". (v. Oerle)
Bron: Mosmans 974
Vughterdijk I 11 (?)
1865H. Schimmel (kamerbehanger)
Vughterdijk I 11 (1880)
1908Firma wed. G. van Oerle (schoenenmagazijn)
Vughterdijk 31 (1909)
1910wed. v.d. Bogaert - fa. wed. G. van Oerle (schoenenmagazijn)
Vughterstraat 165 (1947)
Vughterdijk I 11a (1908)
Vughterdijk 29 (1909)
1910wed. v.d. Bogaert - fa. wed. G. van Oerle (schoenenmagazijn)
1928mej. M.Th. van Oerle - mej. Th.G.M. van Oerle
Vughterstraat 163 (1947)

Vughterstraat 161-159
"Den Antwerpschen Wage" anno 1660, later "Den Hellebaerd". (Seijffers)
Bron: Mosmans 973
Vughterdijk I 10 (?)
1865M. Seijffers (vleeschhouwer)
1875M. Seijffers (vleeschhouwer)
Vughterdijk I 10 (1880)
1881wed. M. Seijffers (vleeschhouwerij)
1908wed. M. Seijffers-Wallig
Vughterdijk 27 (1909)
1910J. Hofstede (veehandelaar)
1928P.C. Viguurs
1943P.H.W. Viguurs van Helmond (slagerij)
Vughterstraat 161 (1947)
Vughterdijk I 10a (?)
1908J. Hofstede (veehandelaar)
Vughterdijk 25 (1909)
1910wed. M. Seijffers-Wallig
1928H.C. Kurvers
1943P.C. Viguurs (veehandel)
Vughterstraat 159 (1947)

Vughterstraat 157
"De witte Halvemaen". Hier was anderhalve eeuw geleden een pruikenmakerij. (v. Nes)
Bron: Mosmans 972
Vughterdijk I 9 (?)
1865L. van de Winkel (mr. borstelmaker en winkelier)
1875G. Quaadvliet (broodbakker)
Vughterdijk I 9 (1880)
1881J. van Nes (mr. broodbakker)
1908H.L. van Nes (handelsreiziger) - J. van Nes (broodbakker) - wed. M. van Son-van Dijk
Vughterdijk 23 (1909)
1910H.L. van Nes (handelsreiziger) - J. van Nes (mr. broodbakker) - wed. M. van Son-van Dijk
1928J.A.A.M. van Nes - J.Chr. van Nes
1943Bakkerij 'De Halve Maan'
Vughterstraat 157 (1947)

Vughterstraat 155
"'t Kruysbruerenkruys" anno 1650. Dit is een, in een cirkel, met cirkellijnen, geconstrueerd kruis. (Oeseburg)
Bron: Mosmans 971
Wijk H ? (?)
1832J.M. Ravixkx (apotheker)
Vughterdijk I 8 (?)
1865Ha. Gerrese (winkelierster) - J. Walewijk (koopman in lakens)
1875J.L. Beltz (partikulier) - K. van den Berg (rijks-ambtenaar) - J.A. de Bruijn (mr. kleermaker) - J. van Eerd (mr. metselaar en tapper) - wed. C.A. Heijnen (winkelierst. in manufact. en sigar.)
Vughterdijk I 8 (1880)
1881J.L. Beltz (partikulier) - K. van Berg (rijks-ambtenaar) - N. Krab (schoenmaker)
1892W. Loevendie (mr. loodgieter, koperslager)
1908G. Boumans (naaister) - A.J. Oeseburg-Stukje (modes in dames en kinderhoeden) - A. Welts (schipper)
Vughterdijk 21 (1909)
1910G. Boumans (naaister) - A.J. Oeseburg-Stukje (dames- en kinderhoeden) - A. Welts (schipper)
1928J.H.A. Engels
1943Jacq.M.P. Robeerts (woninginrichting)
Vughterstraat 155 (1947)

Vughterstraat 153
"De drie Pauwkens" anno 1632. Oude herberg. (Hendriks)
Bron: Mosmans 970
Vughterdijk I 7 (?)
1865S. van Delft (herbergier)
1875M. Hendriks (koffiehuishouder)
Vughterdijk I 7 (1880)
1881M. Hendriks (koffiehuishouder)
1908M.H. Hendriks (café 'Groenhuis')
Vughterdijk 19 (1909)
1910M.H. Hendriks (café 'Groenhuis')
1928J.A.A. Meijer
1943N.V. Fr. Vullinghs (carrosserie- en rijtuigfabriek)
Vughterstraat 153 (1947)
1960P. Marechal & Zn. (garage)

Steegje
Vughterstraat 151
Vughterdijk I 6b (1908)
Vughterdijk 17 (1909)
1910W. van Os (timmerman) - P. Vermeeren (bakker) - H. van Weelderen (agent van politie)
1928J. Krijnen
Vughterstraat 151 (1947)

Vughterstraat 149-147
"De gekroonde Hamer" anno 1603. (Landmeter e.a.)
Bron: Mosmans 969
Vughterdijk I 6a (?)
1908V.J. Gerris (adj. comm. prov. griffie) - H. de Haas (ambtenaar S.S.) - A. Pott (coupeur) - C.R.M. Reiningh (ambtenaar S.S.) - W. Weijers (ambtenaar S.S.)
Vughterdijk 15 (1909)
1910wed. H. de Bruin - H. de Haas (ambt. S.S.) - E. Ratelman (winkelbediende) - W. Weijers (beambte S.S.)
1943P.D. Coret (bakker) - wed. C.J.E.M. Knirsch-Gerris
Vughterstraat 149 (1947)
"Het Groenhuis". Dit Hôtel en de Gouden Leeuw komen in de oude Bossche almanakken voor als de twee voornaamste Hôtels. In den tuin van 't Groenhuis was de oude Societeit Broederhof gevestigd; later in 1885, gaf de Philharmonie er uitvoeringen. De naam Groenhuis strekte zich ook uit over 't volgend pand. (J.C. Men e.a.)
Bron: Mosmans 968
Vughterdijk I 6 (?)
1865G. Hendriks (logement en stalhouder) - H.A.J.B. de Quaij (L.r. militie-commissaris)
1875G. Hendriks (logement en stalhouder)
Vughterdijk I 6 (1880)
1881G. Hendriks (logement en stalhouder) - F.H. Ravenek (bouwkundig opzichter)
1908R. van den Biggelaar (aannemer) - J.S. Maréchal - M.E. Maréchal-Valstar (stadsvroedvrouw)
Vughterdijk 13 (1909)
1910wed. J.A.M. von Eugen (particuliere) - J. Geerts (smid) - C. v.d. Maath (fotograaf)
1928P.W.G. van Alst - J. Finkers - J.J. Geerts
1943P.W.G. van Aalst (seinwerker N.S.) - P.J. Geerts (koopman) - wed. A.L.M. de Groot-van Kempen
Vughterstraat 147 (1947)

Steegje
Vughterstraat 11c
Vughterdijk I 5b (?)
Vughterdijk 11c (1928)

Vughterstraat 11b
Vughterdijk I 5a (?)
Vughterdijk 11b (1909)
Gesloopt (1947)

Vughterstraat 11a
Vughterdijk I 5 (?)
Vughterdijk 11a (1909)
1928A. Libregts
1943J.B. van de Kerkhof (sterkstroom monteur)
Gesloopt (1947)

Vughterstraat 145-143
Vughterdijk I 4 (?)
Vughterdijk 11 boven (1909)
Vughterstraat 145 (1947)
Vughterdijk I 4 (?)
1865G. Boeren (stadsmeter) - J.C. Boeren (hulponderwijzer) - L. Boeren (mr. kleedermaker) - J.M. Verhallen (winkelierster in spek)
1875L.P.G. Max (commies ter provinciale griffie van Noordbrabant)
Vughterdijk I 4 (1880)
1881G.M. Kruger (adjunct-comm. ter prov. griffie)
1908H. Kouwelaar (arbeider) - H. van Osch (besteller) - P. Schmit-Jansen (kunstwerkpl. voor geschilderd glas in lood) - wed. J. Wels - F. Wulms (costumière)
Vughterdijk 11 (1909)
1910P. Schmit-Jansen (glasschilder) - F. Wulms (costumière)
1928wed. H.L.H. Könings - W. van de Loo - wed. G.G. Rutten bij of meergen. Verbeek - wed. H.J. Schadde
1943A.A.L. van der Bruggen (kapper)
Vughterstraat 143 (1947)

Steegje
Vughterstraat 9d
Vughterdijk I 3c (?)
Vughterdijk 9d (1909)
1928echtg. M. Stolzenbach
Gesloopt (1947)

Vughterstraat 9c
Vughterdijk I 3b (?)
Vughterdijk 9c (1909)
1928W. van den Bersselaar
Gesloopt (1947)

Vughterstraat 9b
Vughterdijk I 3a (?)
Vughterdijk 9b (1909)
1928A.P. Libregts
Gesloopt (1947)

Vughterstraat 141
Vughterdijk I 3 (?)
1865M.J. van der Meer (stads meter)
1875G.M. Krugers (adjunct-comm. ter prov. griffie)
1908J. Kremers (sigarenmaker)
Vughterdijk 9a (1909)
1928F.J. de Vrieze - J. de Vrieze
Vughterstraat 141 (1947)
2003? (d3d design) interieur & advies

Vughterstraat 139
"De Visangel" anno 1631. In 1750 pottenwinkeltje.
Bron: Mosmans 966
Vughterdijk I 2 (?)
1865J. van Rooij (winkelier, bode van een begrafenisfonds en tapper) - J.R.F. Straatman (commies bij 's rijks belastingen 3e klasse)
1875H. van Heeswijk (boekhouder en winkelier) - J. van Rooij (partikulier)
Vughterdijk I 2 (1880)
1881A.J. Offermans (mr. goud en zilversmid) - J. van Rooij (partikulier)
1892A.J. Offermans
1908H. v.d. Grindt (naaister) - J.A. Kitslaar (schoenmaker) - A.J. Offermans (goudsmid, winkelier)
Vughterdijk 9 (1909)
1910H. v.d. Grindt (naaister) - J.A. Kitslaar (schoenmaker) - wed. A.J. Offermans (winkelierster)
1928wed. G. Brok
Vughterstraat 139 (1947)

Achter de Boogaard
Vughterstraat 137-133
Vughterdijk 7a (1909)
1928A.M. Franken
1943A.M. Franken (kantoorbed.)
Vughterstraat 137 (1947)
"De reizende Man". Vroeger in tegels in den zijmuur, welke zijn aangekocht door mr. V. Tilman. (v. Heynsbergen)
Bron: Mosmans 965
Vughterdijk I 1 (?)
1865F. P. Janssen (firma gebr. Jansen) mr. timmerman en winkelier - G. Moll (leerlooijer)
1875W. Hansen (mr. timmerman) - C. de Ruijter (reiziger)
Vughterdijk I 1 (1880)
1881A. van Emmerik (winkel in kruideniersw. en visch)
Vughterdijk 7 (1909)
1910wed. Clerks - A. Franken (kantoorbediende) - G.H. Thien (kruidenier)
1928F. van Beurden
Vughterstraat 135 (1947)
Vughterdijk H 50 (?)
1865J.J.F. Tret (winkelier in kruidenierswaren)
1875A. Quaadvliet (reiziger) - M. Quaadvliet (winkelier in kruidenierswaren) - J.J.F. Tret (partikulier)
Vughterdijk H 53 (?)
1881J.J.F. Tret (partikulier)
Vughterdijk 5 (1909)
1910F.J.R. Doorenbosch (1e keurm. v. visch, visch- en ijsh.) - W.A. van Roosmalen (kleermaker) - H. Wagenaar (concierge rijksarchief)
1928wed. B. Immink - M.T.A. Reijnen
1943Brabantia (cover- en vulcaniseerbedrijf) - M.T.A. Reijnen (cover- en vulcaniseerbedrijf 'Brabantia')
Vughterstraat 133 (1947)

Vughterstraat 131-129
Vughterdijk H ongen. (?)
Vughterdijk 3 (1909)
1910A.M.J. Houtman (sigarenfabrikant)
1928Kantoor Sigarenfabr. Houtman
Vughterstraat 131 (1947)
Op het grondvlak van dit pand en hiertegenover stond het opgaand werk der voormalige Vuchterbinnenpoort, of H. Kruispoort. Op de bovenverdieping van dit poortgebouw was in de 18e eeuw de Stads Rariteitenkamer gevestigd. Aanvullende bijzonderheden over deze poort, vindt men onder perceel 1065. (Houtman)
Bron: Mosmans 963
~~~
De Vughterbinnenpoort.
Aan het einde der Vughterstraat tusschen de huizen, genummerd Vughterdijk 2 en 4 eenerzijds en Vughterstraat 125 en 127 en Vughterdijk 1 anderzijds 2.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 305
Vughterdijk H 49 (?)
1865J.M. Tret (commies ter provinciale griffie)
1875J.M. Tret (commies ter prov. griffie)
Vughterdijk H 52 (1880)
1893Gebr. Houtman
1908Gebrs. Houtman (sigarenfabrikanten)
Vughterdijk 1 (1909)
1910A.M.J. Houtman (sigarenfabrikant)
1928A.H.J.M. Houtman
1943H.E.P.W. Cornelisse (ass. accountant) - wed. A.M.M. Goossens-van Hest - A.J.C.M. Hollak (corresp. warenhuis)
Vughterstraat 129 (1947)

Vughterstraat H 51a
Vughterstraat H 51a (?)
Vervallen (1909)

Vughterstraat 127
Pand links. Rechts groothandel in chemicaliën, drogerijen, verfwaren en vernissen. Links een brievenbus. In het plaveisel de rails van de tram van en naar Vught.
Bron: Stadsarchief (0000617)
~~~
Neemt de plaats in van den vroegeren openbaren molenweg, die van hier liep naar den windmolen op het bastion Maria. (Pakhuis Nederl. Wijnh.)
Bron: Mosmans 962
~~~
Bestond vroeger niet. Er was een straatje dat leidde naar het "Bolwerk met de Boompjes".
Bron: ?
Vughterstraat H 51 (?)
1875F. van Hees (molenaar)
1908Nederlansche wijnhandel voorheen C. Mennen
Vughterstraat 127 (1909)
1910Nederlansche wijnhandel voorheen C. Mennen
1943Brabantsche Meubel-Industrie

Vughterstraat 125
"Het swart Paardje". Lag "op den hoek van de wal", wat duidelijk wordt door het volgende. (Kantoor Nederl. Wijnh.)
Bron: Mosmans 961
Het Swart Paardje (?)
Vughterstraat H 50 (?)
1881L.C.A. Hupsch (reiziger)
1908Nederlansche wijnhandel voorheen C. Mennen
Vughterstraat 125 (1909)
1910Nederlansche wijnhandel voorheen C. Mennen
1928mej. J.M. Galiart - H.H. Kitslaar
200?Marc Cox (Bulthaup)

Vughterstraat ?
"De Haring". (Pakhuis, behoorend bij 't vorig dubbeld huis)
Bron: Mosmans 960

Vughterstraat H 50a
Vughterstraat H 50a (?)
1908A. van Geffen (concierge)

Vughterstraat 123
• "'t Bourgondsch Kruis".
• "De Roode Molen" en achtereenvolgens nog "Het Rood Kruis" en "'s Lands welvaren".
(jhr. Schade v. Westrum, vroeger 2 huizen)
Bron: Mosmans 958-959
~~~
Sedert 1996 een pand met luxueuze appartementen.
Bron: Kring
Vughterstraat H 47 (?)
1865mr. C.J.A. van Rijckevorsel (lid der gedeputeerde staten van Noordbrabant)
1875mr. C.J.A. van Rijckevorsel (lid van de eerste kamer der staten generaal)
Vughterstraat H 49 (1880)
1881mr. C.J.A. van Rijckevorsel (lid van de eerste kamer der staten generaal)
1908jhr. mr. A.Th.J. Schade van Westrum (rechter plaatsver. arr. Rechtbank, voorz. Raad v. beroep ongev. verz.)
Vughterstraat 123 (1909)
1910A. Geffen (concierge) - jhr. mr. A.Th.J. Schade van Westrum (rechter plaatsver. arr. rechtbank, voorz. raad v. beroep ongev. verz.)
1928jhr. mr. A.Th.J. Schade van Westrum
1960Jacq. Robeerts (woninginrichting)
19??? (Sterre en Tijl Den Bosch) baby en kinderwinkel

Vughterstraat 121   gemeentelijk monument
Vughterstraat H 48a (?)
1908Karel Bouman (muziekleeraar)
Vughterstraat 121 (1909)
1910H.F.J. Smeets (ambt. prov. griffie)
1928mej. J.Th. van Gemert - J.B.G.J.M. van Hellenberg Hubar
1943J. Dijst (kermisreiziger) - F.A. van Liempt (boekdrukker)

Vughterstraat 119   gemeentelijk monument
"De Burrie" anno 1560. In 1705 "Het Molentje". Later weder "De Burrie". Het huis brandde in 1794 af. (Rutten's bierhal)
Bron: Mosmans 957
Vughterstraat H 46 (?)
1865mej. J.C. Nissen (particulier) - H. van de Wal (winkelier in kruidenierswaren)
1875wed. H. van de Wal (winkel. in kruidenierw.)
Vughterstraat H 48 (1880)
1881C. de Ruijter (winkelier in kruidenierswaren en gedistilleerd)
1908Filiaal 'de Zwarte Ruiter' - M.F.J. Koch (caféhouder)
Vughterstraat 119 (1909)
1910M.F.J. Koch (filiaal brouwerij 'de Zwarte Ruiter')
1928F.A. Liempt
1943W.J. v. Hasselt (werker N.A.D.) - wed. J.M. Koks-van de Oetelaar - F.A. van Liempt (drukkerij)

Vughterstraat 117
"De Ekelenboom". (Heesbeen)
Bron: Mosmans 956
Vughterstraat H 45 (?)
1865J.W. Cornelisse (koek- en banketbakker)
1875mej. J.W. Ernst de Seiwert (partikulier) - W.H.G. Ernst de Seiwert (gepens. majoor) - J. de Winter (koek en banketbakker)
Vughterstraat H 47 (1880)
1908H. van Esch - M. van Heesbeen (brood- en banketbakker)
Vughterstraat 117 (1909)
1910H. van Esch - M. van Heesbeen (brood- en banketbakker)
1928L.H. Meulensteen - C.J. Oomen - J.W.J.M. Verbruggen
1943L.H. Meulensteen (sigarenfabriek)

Vughterstraat 115
"De Eikel" anno 1634. (v. Riel)
Bron: Mosmans 955
Vughterstraat H 44 (?)
1865J.F. Kuijpers (adjunct commies der 1e kl. ter provinciale griffie) - G. van Roosmalen (winkelier in kruidenierswaren)
1875A. van Emmerik (winkelier in spek) - J.F. Kuijpers (partikulier) - H. Sterk (buitengew. klerk bij de provinc. griffie)
Vughterstraat H 46 (1880)
1881H.K. van der Woerd (hoofdonderwijzer)
Vughterstraat 115 (1909)
1910N. van Riel (handelsreiziger)
1928L.A. Couwenberg

Vughterstraat 113
Vughterstraat H 46 (?)
1908Gebrs. van Riel (sigarenfabrikanten) - wed. van Steenen-Klomp (robes en confectie)
Vughterstraat 113 (1909)
1910wed. van Steenen-Klomp (robes en confectie)

Vughterstraat 111
Voorgevels 117, 115, 113 en 111.
Bron: Stadsarchief (0066698)
~~~
"De Klosbeugel" anno 1666. Daarna "De witte Boog". (Defaïs)
Bron: Mosmans 954
Vughterstraat H 43 (?)
1865L. Dijkmans (naaister) - W. de Leeuw (winkelier in kruidenierswaren en slijter in steenkolen en tapper)
1875A.A.C. Defais (winkelier in kruidenierswaren)
Vughterstraat H 45 (1880)
1881mej. J.W. Ernst de Siewert (partikuliere) - J. de Winter (koek en banketbakker)
1908A.A.C. Defaïs (grossier in ijzerwaren)
Vughterstraat 111 (1909)
1910A.A.C. Defaïs (grossier in ijzerwaren)
1928C.F.W. Beck
1943F.W. Beck (monteur)

Berewoudstraat. (tussen 111 en 109)
Vughterstraat 109
"De vergulde Os". (Hartman)
Bron: Mosmans 953
~~~
De Vergulde Os. No. 109.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 295
Vughterstraat H 42 (?)
1865H. van Nes (grutter) - J. Pompe (winkelier in kruidenierswaren)
1875J.M. Diedrich (organist) - J. Kruse (firma Schute-Kruse) winkelier in kruidenierswaren en wollen goederen
Vughterstraat H 44 (1880)
1881J.F. Kuijpers (partikulier) - G. Litjens (spekslager en winkelier) - H. Sterk (1e klerk ter prov. griffie)
1908S.M.H. Hermans (visch- kaas- en fruithandel)
Vughterstraat 109 (1909)
1910wed. S.M.H. Hermans (visch-, kaas- en fruithandel)
1928A.J. van Dartel - J.W. Repko
1943A.J. van Dartel (vischhandelaar) - J.A. van Dartel (vischhandelaar)

Vughterstraat 107-105   rijksmonument
Voorgevel van het pand waarin makelaarskantoor Het Zuiden is gevestigd.
Bron: Stadsarchief 11 maart 1968
~~~
De nummers 107-105, beide uit de 16e eeuw, herbergden oorspronkelijk een brouwerij.
Bron: 's-Hertogenbosch binnen de Veste
"De drie Suykerbrooden" anno 1786; vroeger "De drie Morianen*". (Burg)
Bron: Mosmans 952
~~~
No. 107.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 294
Vughterstraat H 41 (?)
1865W. van der Aa (winkel. in kruideniersw.)
1875W. van der Aa (winkelier in kruidenierswaren)
Vughterstraat H 43 (1880)
1881L. van Dijk (aannemer)
1908W.A. Burg (boekhouder)
Vughterstraat 107 (1909)
1910H.P.P. Leenders (visch- en kaash.)
1928Kantoor Notarissen v.d. Mortel en Lobach
"De witte Laars" anno 1650. Oudtijds Brouwerij. (H. v.d. Mortel)
Bron: Mosmans 951
~~~
De Witte Laars. No. 105.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 294
Vughterstraat H 40 (?)
1875Jonkh. Jos de la Court (lid van de provinciale staten en van den gemeenteraad)
Vughterstraat H 42 (1880)
1880W. van der Aa (winkelier in kruidenierswaren)
1881W. van der Aa (winkelier in kruidenierswaren) - jhr. Jos de la Court (lid der gedeputeerde staten) - A.A.C. Defais (handelsreiziger, winkelier in kruidenierswaren) - J.M. Diedrich (organist) - J.M. Tret (gepens. commies ter prov. griffie)
1908J.H.J. van de Mortel (cand. notaris)
Vughterstraat 105 (1909)
1910J.H.J. van de Mortel (cand. notaris)
1928J.H.J. van de Mortel - J.W. van de Wiel
1943J.B.G.J.M. van Hellenberg-Hubar (notaris)
Vughterstraat H 42a (?)
1875H. van Nes (partikulier)

Vughterstraat 103
Gevelsteen 'Molenbrug'. Franse kalksteen 50 x 30. Waarschijnlijk begin twintigste eeuw. Maker onbekend.
Een zeer eenvoudige gevelsteen met de afbeelding van een brug en de tekst 'Molenbrug'. In deze omgeving kwamen vroeger veel molens voor en een daarvan was de oliemolen, die ongeveer op de plaats stond waar nu het Willem Alexander Ziekenhuis staat. Daar leidde in het begin van de twintigste eeuw een brug naar toe die in de direkte omgeving bekend stond als de 'molenbrug'. Mogelijk is de naam hiervan afgeleid.
Bron: Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch
Vughterstraat H 41 (1880)
1908A. de Rooij (kleermaker) - wed. de Rooij-van Bavel
Vughterstraat 103 (1909)
1910wed. de Rooij-van Bavel
1928H.G. van den Broek
1943H.J. Hessels (kapper)
2003Faye van Rossum van Hemeret (Les Cravates) stropdassen

Vughterstraat 101-101a
"Het Henneke". In den volksmond heette het: "Het Henneke, De Zwaan en De Haan neven elkaar". (Rek)
Bron: Mosmans 949
~~~
Nummer 101 (in een rijtje panden uit 1931) en 101a (een zeer klein en smal pandje daarnaast). Dat hieronder de Binnendieze stroomt is te zien aan de gevelsteen van 101a met de tekst "Molenbrug". Hier stond vroeger een brouwerij, deze heeft gefunctioneerd tot 1927, de in de gevel opgenomen witte zwaan is de laatste herinnering aan deze brouwerij.
Bron: 's-Hertogenbosch binnen de Veste
Vughterstraat H 39 (?)
1865P. van Grevenbroek (mr. schoen- laarzenm.)
1875F. van Grevenbroek (koperslager) - P. van Grevenbroek (mr. schoen en laarzenm.)
Vughterstraat H 40 (1880)
1908wed. P. v.d. Heijden - Jac.A.M. Rek (sigarenmagazijn, mr. tailleur)
Vughterstraat 101 (1909)
1910B. van Dorenmalen - wed. P. v.d. Heijden - Jac.A.M. Rek (sigarenmagazijn, mr. tailleur)
1928E. Brinckman
1936Wiggers (woninginrichting)
1943H. Lucas (fotografen, fotografische artikelen) - H.H. Lucas (huiseigenaar)
1943G.Th. Fridt (groentehandelaar)

Vughterstraat 99a-99
"De witte Swaen". De sierlijk gesneden zwaan, die tegen den gevel is geplaatst, is afkomstig van perceel 540 in de Postelstraat. (v. Gulick)
Bron: Mosmans 948
Vughterstraat 99a (1909)
1985? (Discotheek Odyssee)
2005? (Discotheek Club 23)
"De witte Haen". Deze naam ging in die van De witte Swaen op. Lange jaren brouwerij. (v. Gulick)
Bron: Mosmans 947
Vughterstraat H 39a (1908)
Vughterstraat 99 (1909)
1910fa. Jos. van Gulick-van Pelt (brouwer en mouter)
1928A.A.C.M. van Gulick
1943A.A.C.M. van Gulick (bierbottel.) - fa. Jos van Gulick-van Pelt (bier- en limonadehandel)

Vughterstraat 97a
Vughterstraat 97a (?)
1943J.H. van der Loo (heeren- en dameskapper)

Vughterstraat 97
Vughterstraat H 38 (?)
1865J.J.H. van Gulick (firma J. van Gulick van Pelt) bierbrouwer
1875J.J.H. van Gulick (firma J. van Gulick van Pelt) bierbrouwer - W.F.H. van Gulick (medicinae-doctor, en lid van de gemeenteraad)
Vughterstraat H 39 (1880)
1881F. van Grevenbroek (koperslager) - P. van Grevenbroek (mr. schoen en laarzenm.) - Gebrs. van Gulick (bierbrouwers) - Sr. J.J.H. van Gulick (partikulier)
1908G. Spruijt (vendumeester)
Vughterstraat 97 (1909)
1910A. Spoor (mr. kleermaker) - G. Spruijt (vendumeester)
1928J.C. Leenders - J. van Vessem

Vughterstraat 95
"De Brauwcuip" anno 1567. Oude brouwerij. In 1756 woonhuis van chirurgijn Morre. (Wed. v. Gulick-Luijckx)
Bron: Mosmans 946
Vughterstraat H 37 (?)
1865R,F,C. Lemaire (mr. kleedermaker bij het 5e regiment infanterie)
1875L. van Gulick (bierbrouwer)
Vughterstraat H 38 (1880)
1908wed. J.W.R. van Gulick
Vughterstraat 95 (1909)
1910wed. J.W.R. van Gulick
1928M.J.A. van Rooij - mej. M.J. van Rooij - wed. E. van Rooij
1943H.W.A. Brok (steno-typiste)

Vughterstraat 93
"De Lijnwaetkist". Woonhuis in 1756 van den notaris Cassemajor. (Adelmeijer)
Bron: Mosmans 945
Vughterstraat H 36 (?)
1865W.L.J. Spoor (inspecteurder regi? en domeinen)
1875H. Pierson (predikant bij de Nederduitsche Hervormde gemeente)
Vughterstraat H 37 (1880)
1881J. Bax (firma J. Bax en Zonen, graanhandelaars, stoom olie- en meelfabriekanten) - Alph. van Gulick (bierbrouwer)
1908H. Adelmeijer-Dieden
Vughterstraat 93 (1909)
1910H.J.L.M. Adelmeijer (manufacturier)
1928L.J.H.M. Kruse - mr. C.C.S.M. Kruse
1943M.F. Dekkers (rector van een klooster) - H.A.G. Hens (R.K. Priester conrector)

Vughterstraat 91
"Den blauwen Leeuw" anno 1623. Bewoond omstreeks 1760 door dokter Gerwijns. (Hanssen, timmerman)
Bron: Mosmans 944
Vughterstraat H 35 (?)
1865J.P. Berben (paarden- en rijtuigenverhuurder) - wed. R. Berben (winkelierster in kruideniersw.)
1875wed. J.F. Berben (winkelier)
Vughterstraat H 36 (1880)
1881H. Hanssen (mr. timmerman) - H. Hanssen (mr. timmerman) - wed. P.J. Kitslaar (partikuliere)
1894W. Hanssen (mr. timmerman)
1908Gez. van Grevenbroek - P. Hanssen (aannemer) - W. Hanssen (jalousiënfabriek)
Vughterstraat 91 (1909)
1910Gez. van Grevenbroek - P. Hanssen (aannemer)
1928mej. Chr.J.E. Bakker - mej. E.M.A. van der Donck - P.A. Hanssen
1943H.L.A. van den Heuvel
19??? (Wereldwinkel)

Vughterstraat 89
Vóór 1636 "De Hant", daarna "De blauwe Cuip" welke laatste nog lang in natura boven de deur heeft gezeten. (de Winter, bakkerij)
Bron: Mosmans 943
~~~
Huis met lijstgevel (XIXB), schoon metselwerk, geverfd, zware kroonlijst en vernieuwde pui (1975). Trap met XIXB betimmering. Kap met eikenhouten dekbalkjukken en sporen zonder nokgording en haanhout, gesneden merken. Kelder met tongewelf.
Achterhuis direct tegen het voorhuis aangebouwd. Achtertuitgevel met topstuk, schoon metselwerk. Moer- en kinderbinten met enkele peerkraalsleutelstukken. Kap met eiken dekbalkjukken, sporen zonder nokgording en haanhout. Kelder met tongewelf.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Bron: Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst voor de gemeente 's-Hertogenbosch 1977
Wijk H ? (?)
1832wed. F. van den Bogaert (eigenaar)
Vughterstraat H 34 (?)
1865J.N. de Rooij (winkelier in kruidenierswaren en blaauwverwer)
1875J.N. de Rooij (photograaf en blaauverver)
Vughterstraat H 35 (1880)
1894M. van Heesbeen
1902J. de Winter (mr. broodbakker)
1908F. van Deutekom - J. de Winter (broodbakker)
Vughterstraat 89 (1909)
1910J. de Winter (broodbakker)
1928C.J. Dijkshoorn - J.C. de Jong - L.A. Zagwijn
1943L.A. van der Aa (filiaalhouder naaim. Pfaff)

Vughterstraat 87 a-c
"Sint Jacob", later de brouwerij "Het Ancker". (jhr. de Marees v. Swinderen)
Bron: Mosmans 942
Vughterstraat H 33 (?)
1875J. Bax (firma J. Bax, en zonen) graanhandelaars stoom, olie en meel-fabrikanten
Vughterstraat H 34 (1880)
1881A.G. Overes (fabriekant in ivoor, perldamoer, been, enz.)
1908Jac.P. van Hoof (vertegenw. v.d. Bergh's schoenf.)
Vughterstraat 87 (1909)
1910Jac.P. van Hoof (handelsagent)
1928F.N. Poppel
1943G.L.M. van der Hoorn (bouwk. teekenaar) - F.N. van Poppel (kleermaker) - Jacq.I.F.M. Poppel (heilgymnastiek)

Vughterstraat 85a
"De witte Son" anno 1603. Eertijds brouwerij. (v.d. Wetering)
Bron: Mosmans 941
Vughterstraat H 32 (?)
1875mej. M.L. Gast (partikuliere)
Vughterstraat H 33 (1880)
1881mej. M.L. Gast (partikuliere)
1908wed. Lemmens - L.A.J.L. Marijnen-Lemmens (compl. meubil. behang. stoff.)
Vughterstraat 85 (1909)
1910wed. Lemmens - L.A.J.L. Marijnen-Lemmens (compl. meubil. behang. stoff.)
1928mej. M.C.J.C. Lemmens - L.J.L. Marijnen
1943Louis Marijnen-Lemmens (behanger, handel in meubelen, stoffeerderij)
2008Hifi Centre Video Specials

Vughterstraat 83
De Kwast.
Vughterstraat H 32a (?)
1908L. Warendorf
Vughterstraat 83 (1909)
1910L. Warendorf
1928G. J. Klompers
1943M.W. Gielens

Vughterstraat 81
"Sinte Cathalijn" anno 1680. (filiaal Kessels)
Bron: Mosmans 940
Vughterstraat H 31 (?)
1865J.F. van Boeckel (wijnhandelaar)
1875A.P.J.H. van Gulick (wijnhandelaar)
Vughterstraat H 32 (1880)
1908Depôt de Kon. Nederl. Inst. fabriek te Tilburg - A.A. Groot (musicus)
Vughterstraat 81 (1909)
1910H. van Duijnen (rijwielhandel)
1928J.B.P. Dodemont
1943J.B.P. Dodemont (winkelier in rijwielen en electr.) - J.P. Dodemont (winkelier in rijwielen) - P.J.W. Dodemont (winkelier)

Vughterstraat 79
"De vergulde Leeuw" ook "Het verguld Schaap". Midden der 18e eeuw bewoond door den bankier Velddriel. (Louis v. Gulick)
Bron: Mosmans 939
Vughterstraat H 30 (?)
1865J. Barends (arrondissementsbetaalmeester)
1875W. Goudriaan (kapitein-adjudant 5e regement infanterie)
Vughterstraat H 31 (1880)
1881A.F.J.H. van Gulick (wijnhandelaar)
1908M.L.W.Th.Louis van Gulick (brouwer en mouter)
Vughterstraat 79 (1909)
1910M.L.W.Th.Louis van Gulick (brouwer en mouter)
1928J.W.A. Boelens - A.L. van Lieshout - mej. M.A. van Lieshout - F.A. van Wely (bov.)
1943André van Hilst N.V. (handel in koloniale waren)

Vughterstraat 77-75   rijksmonument
"De Meermin" anno 1597. In den ouden gevel het jaartal MDCLXXVII en tot voor enkele maanden een gevelsteen. (filiaal Verhees)
Bron: Mosmans 938
Vughterstraat H 29 (?)
1865J.H. op de Coul (kweekeling aan rijks kweekschool voor onderwijzers) - H. A. van Eijndhoven (winkelier in kruidenierswaren en varkensslagter) - E. Loutermans (particulier) - P.G. Remmen (kweekeling bij 's rijks kweekschool voor onderwijzers)
1875H. A. van Eijndhoven (winkelier in spek en kruidenierswaren) - mej. E. Loutermans (partikulier)
Vughterstraat H 30 (1880)
1881H.A. van Eijndhoven (winkelier in spek en kruidenierswaren) - L. van Gulick (bierbrouwer)
1908J.W.H. van Tielraden (filiaal v. Gebrs. Verhees) drogerijen en verfwaren
Vughterstraat 77 (1909)
1910J.W.H. van Tielraden (filiaal v. Gebrs. Verhees) drogerijen en verfwaren
1928wed. J.W.H. van Tielraden
Vughterstraat H 30a (?)
1908wed. L. Broeren-Vos - P.J. van Liempt (stucadoor)
Vughterstraat 75 (1909)
1910P.J. van Liempt (stucadoor)
1928H.P.M. Bettonvil
1943H.C.J. Beckers (kantoorbed. administratie) - H.J. Beckers (colporteur)

Vughterstraat 73 a-b   rijksmonument
"De vergulde Swaen" anno 1603. In den goeden ouden tijd Neurenburgsche winkel. (Bergé)
Bron: Mosmans 937
~~~
De Gulden Zwaan. No. 73.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 287
Vughterstraat H 28 (?)
1865G. Sterk (ontvanger van 's rijks directe belastingen)
1872Lambermont (koek- en banketbakkersbedrijf 'De Klok')
1875L.A. van den Bogaert (mr. broodbakker) - L.J.H. van den Bogaert (partikulier en lid van den gemeenteraad) - J. Lambermont (koek en banketbakker) - J.E. Muller (kapitein-kwartiermeester 5e regement infanterie)
Vughterstraat H 29 (1880)
1881C.M. Bergé (commissionair in koloniale waren)
1908C.M. Bérge
Vughterstraat 73 (1909)
1910C.M. Bérge
1928L.J.M. Pernot
1943Ferwerda en Tieman's Wijnhandel N.V.
2005Nouwens en Houdijk (edelsmeden)

Vughterstraat 71-69
"De Kemel" (Kameel) anno 1624. Later "De Clock", die uit hout gesneden nog tegen den zijgevel prijkt. (Gez. Lambermont)
Bron: Mosmans 936
Vughterstraat H 28a (?)
1908W. van Dijk (landm. v.h. kadaster)
Vughterstraat 71 (1909)
1910W. van Dijk (landm. van het kadaster)
1928B. Brik - A.H. Mulder - L.J.M.H. Righart - wed. L.A.K. Righart - mej. M.A.W. Verhaart
Vughterstraat H 27 (?)
1865wed. J.J. Dolleman (gepensionneerde) - I.W.F.H. van den Heuvel (boekhouder) - A.F.V. Kuijpers (firma Kuijpers Wouters) koopman in koloniale waren
1875wed. W.J. van Beusekom (partikuliere) - E. Halewijn (wijnhandelaar)
Vughterstraat H 28 (1880)
1881J. Lambermont (koek- en banketbakker) - P.F. de Leeuw (partikulier)
1908Gez. Lambermont (koek- en banketbakkerij)
Vughterstraat 69 (1909)
1910Gez. Lambermont (koek- en banketbakkerij)
1928mej. E.W.P. Lambermont
1943F. v.d. Eerenbeemt (drogisterij) - N.V. F. v.d. Eerenbeemt's Kon. Grossierderij (handel in verfwaren)

Postelstraat (tussen nrs 69 en 67).
Vughterstraat 67
"St. Andries". Later, 1603 "Het Spaaike". In 1756 herberg; evenzoo nog een 30-tal jaren geleden, toen het "De Meierijsche Kar" heette, welke boven de deur was geschilderd. (Bergmann)
Bron: Mosmans 935
Vughterstraat H 26 (?)
1865E. Geenen (logement- en stalhouder)
1875wed. E. Geenen (logement en stalhoudster) - A. van Gestel (comm. bij 's rijks belasting) - A. Heusen (rijks commies) - B. Jansen (comm. 's rijks belasting)
Vughterstraat H 27 (1880)
1881B.M.H. Rijckevorsel (kassier)
1908Fr. Bergmann (damesconfectie)
Vughterstraat 67 (1909)
1910Fr. Bergmann (damesconfectie)
1928fa. M.D. Wolff
1943M.M. de Reeper (waschmachines) - Velo waschmachine Mij. N.V. (rijwielhandel)
2007Joep Heinz (Salt & Pepper Homewares)

Vughterstraat 65
En gedeelten van de belendende panden. Op nummer 65 magazijn "Het Anker", hoeden en petten van Bern. Vaes.
Bron: Stadsarchief (0000563)
~~~
"De Croywagen of Kruitwagen" anno 1615. (v. Steenes & Becker)
Bron: Mosmans 934
Vughterstraat H 25 (?)
Vughterstraat H 26 (1880)
1908E. van Steenis en C. Becker (in dames- en heerenmodeartikelen)
Vughterstraat 65 (1909)
1910E. van Steenis en C. Becker (in dames- en heerenmodeartikelen)
1943A.W.M.T. Brekelmans (winkelier) - Aug. Brekelmans (goud- en zilverhandel, goudsmeden, juweliers)
19JJAnkie Maas (eetcafé Ankie)

Vughterstraat 63-61
"De Roede van Jesse". In 1566 vettewarierwinkel. 't Huis werd later in 1756 door de Wed. de Jode, die in hoeden deed, "De Fransche Hoet" genoemd. (v. Erp, slager)
Bron: Mosmans 933
Vughterstraat H 25a (1880)
1881mevr. de wed. mr. F.J. Jespers (partikuliere)
1908A.C. Merx (muzikant stedel. muziekkorps) - M.S. Merx
Vughterstraat 63 (1909)
1910J.H. Lemmens (comm. bij de insp. S.S.) - A.C. Merx (musicus) - M.S.C. Merx - A.K.L. Verschoor (1e luit. veldart.)
1928F.A.G. Tillemans - mej. C.F.L.M. Tillemans
Vughterstraat H 25? (?)
1865R.N. de Bruijn (mr. kleedermaker en winkelier)
1875R.N. de Bruijn (mr. kleermaker)
Vughterstraat H 25 (1880)
1881R.N. de Bruijn (mr. kleermaker)
1892M. Janssen
1899N.J. Leyser en Zoon (orgelmaker)
1908H.J.A. van Erp (runds- en kalfsslager)
Vughterstraat 61 (1909)
1910J.A. van Erp (runds- en kalfsslager)
1928H.C. van Lith
1943H.C. van Lith (slager) - H.C. van Lith-van den Eerenbeemt (slagerij)

Vughterstraat 59-57
"De Lintwurm" anno 1640. Men denke hier aan Lintmolen. De lintindustrie was eertijds in den Bosch zeer belangrijk. (Bergé)
Bron: Mosmans 932
~~~
De benaming Lintworm, deed sommigen, door de beteekenis, die het in de blazoeneerkunde heeft, terecht denken aan een heraldieken draak.
Bron: Mosmans supplement
Vughterstraat H 24? (?)
1865de vrouw van F.H. van Grinsven (wollennaaister) - F.H. van Grinsven (goudsmid en winkelier) - M.E. Jongbloed (koopman)
1875F.H. van Grinsven (goudsmid en winkelier)
Vughterstraat H 24 (1880)
1881C. van Grinsven (modiste) - F.H. van Grinsven (goudsmid en winkelier) - M. Heesbeen (broodbakker)
1894M. Janssen (winkelier in damesmantels)
1908H.A.J. Bergé (koopman)
Vughterstraat 59 (1909)
1910Hoofddepôt van 'de Korenbloem'
1928J.D. Zorn
1943M.W.A. Aangenendt (winkelier) City Magazijn, handel in speelgoederen
Vughterstraat H 23 (?)
1865H.C. van Erp Taalman Kip (1e luitenant kwartiermeester) - wed. J.C.F. Thomas (winkelierster)
1869gez. M.A. Benedict (modisten)
1875M.A. Benedict (in modes) - J.N. Winter (adjunct-commies ter provinciale griffie van Noordbrabant en agent der Arnhemsche brandverzekering maatschappij)
Vughterstraat H 24a (1880)
1881N.J. Winter (adjunct-commies ter provin. griffi van Noord-Brabant en agent de Arnhemsche brandverzekering maatschappij)
1908wed. J.W. Stroijkens-Ruffen - jhr. Wittert Graafland (2e luit. inf.)
Vughterstraat 57 (1909)
1910J.M. Bijlo (onderwijzer Nutsschool) - D.J. Duijnhouwer (onderwijzer Nutsschool) - jhr. T.J.J.A. Graafland (1e luit. inf.) - wed. J. Stroijkens
1928mej. E.P.M. de Groot - wed. W.J.M. de Groot
1943O.P. Bonatz (kellner) - C.M. Koch (hoofdjuffr. C. en A.) - S.E. Koch

Vughterstraat 55
Vroeger twee huizen, nl. Noordelijk "De drije Leere", waar de predikant Johannes, bijgenaamd het Rattenvangerke, in 1566 woonde, en Zuidelijk "'t Wit Duifken", dat nog op een eikentak, voor den spinnekop zit. In 1560 waarschijnlijk genoemd: "d'Olijftack". (Meuwese-Leygraaff)
Bron: Mosmans 931
Vughterstraat H 22 (?)
1865L.J. Straatmans (fabrijkant in gouden en zilveren werken)
1875L.J. Straatman (fabriekant in goud en zilver)
Vughterstraat H 23 (1880)
1881gebr. A. Beks (mr. metselaars) - M.A. Benedict (in modes) - L.J. Straatman (fabriekant in goud en zilverw.)
1908wed. L. Meuwese-Leygraaff (kol. waren en comestibles) - J. Verhulst (cand.-notaris)
Vughterstraat 55 (1909)
1910wed. L. Meuwese-Leygraaff (kol. waren en comestibles) - J.B. Onderwater (civiel ingenieur)
1928A.P.M. Meuwese - fa. L. Meuwese-Leijgraaff
1943fa. L. Meuwese-Leygraaff (comestibles)
2003? (Wubbels bedden)
2009? (Living Home Interiors)

Vughterstraat 53-53a
"Den sueten Naem Jezus" anno 1576. Daarna "De gulden Kerbijn" of "Het vergulde Vuurroer" toen er in 1606, Claes de Busmaker woonde. Omstreeks 1704 "De vergulde Wan". (Lewenstein)
Bron: Mosmans 930
Vughterstraat H 21 (?)
1865J.B.C.M. Adelmeijer (winkelier in manufact.)
1875J.B.C.M. Adelmeijer (winkel. in manufact.)
Vughterstraat H 22 (1880)
1881G. Hijmans (ijker van maten, gewichten enz.)
1908C.H.V. Botter (filiaal naaimachineh. v/h A. Lewenstein)
Vughterstraat 53 (1909)
1910C.H.V. Botter (filiaal naaimachineh. v/h A. Lewenstein)
1943I. Harmsen (koopman)
2003? (Wubbels bedden)

Vughterstraat 51
"De drije Ruyters" anno 1606. (Guyaux)
Bron: Mosmans 929
Vughterstraat H 20 (?)
1865H.W. Hermans (mr. meubelmaker)
1875M. Azijnman (koopman en sigarenfabr.) - C. Guiaux (nr. kleermaker en winkelier)
Vughterstraat H 21 (1880)
1881Ch. Guiaux (mr. kleermaker en winkelier) - J. Smulders (winkel. in ijzerwerk en touw)
1908A.J. Guiaux (mr. tailleur)
Vughterstraat 51 (1909)
1910A.J. Guiaux (mr. tailleur)
1928Ch.J.J. Guiaux

Vughterstraat 49
Vughterstraat H 21a (1880)
1881A. Smits (partikulier)
1908wed. v.d. Heijde
Vughterstraat 49 (1909)
1910mej. D. van der Heijden
1928wed. W.F. Clerks

Vughterstraat 47
"Duc de Malbroucq".
Bron: Mosmans 928
Vughterstraat H 19a (?)
Vughterstraat H 20 (1880)
1892F.J. Teelen
1908mej. E.M.L.E. van Rijckevorsel
Vughterstraat 47 (1909)
1910J. van Grinsven (fabrikant in goud en zilver)
1928F.W.F. van Valderen
19??? (Arcade)

Vughterstraat 45
"De Morgenstar". Anderhalve eeuw geleden een timmerwinkel. (Alex. Pompe)
Bron: Mosmans 927
Vughterstraat H 19 (?)
1875P. Helsemans (mr. meubelmaker) - Joseph van Rijckevorsel (bierbrouwer)
Vughterstraat H 19 (1880)
1881W.H.G. Ernst de Siewert (gepens. majoor) - F.A. Geenen (mr. meubelmaker) - Joseph van Rijckevorsel (bierbrouwer)
1908Alex, M.J. Pompe (boek- kunst en papierhandel)
Vughterstraat 45 (1909)
1910Alex, M.J. Pompe (boek-, muziek- en kunsthandel)
1928A.L.J.M. Pompe
1943Alex, M.J. Pompe (boekhandel, kunsthandel)
2003? (Pieternell v.d. Korput) kleding en woonaccessoires

Vughterstraat 43   gemeentelijk monument
"Den Olymolen"; later anno 1624 "De drije swarte Ruyters". Omstreeks 1756 porceleijnwinkel. (Wolfers, Café)
Bron: Mosmans 926
Vughterstraat H 18 (?)
1865J. Straatmans (apotheker)
1875J.J. Straatman (apotheker)
Vughterstraat H 18 (1880)
1881J.J. Straatman (apotheker)
1893A.W. van der Bruggen
1894A. Maas
1908F. Wolfers (koffiehuishouder, musicus)
Vughterstraat 43 (1909)
1910F. Wolfers (caféhouder, musicus)
1928H.F. Waegemakers
1943J.E. Krols (winkelchef) - Rijwielhandel 't Zuiden

Vughterstraat 41
"In 't Vergult Hekken". Een verguld hek zat vroeger in natura boven den winkelingang. Toen dit huis, omstreeks 1797, bewoond werd door den vader van den lateren wethouder van 's Hertogenbosch Th. Luykx, genoot het de eer, tot schuilplaats te mogen verstrekken aan het H. Sacrament van Mirakel, dat in de Belgische stad Hasselt sedert 1317 werd vereerd en door wonderen wijd was vermaard. In 1797 moesten de Kloosterjonkvrouwen, die het H. Sacrament onder hun hoede hadden, hunne Abdij, nabij Hasselt, verlaten. Alvorens over den Rijn te vluchten, vertrouwde de rentmeester der Abdij het Allerheiligste toe, "aen eenen achtbaren en godvreezenden burger van 's Hertogenbosch, den Heer Luyks, die door huwelijksbetrekkingen tot de eerlijkste familiën van Hasselt behoorde. Zoo werd het bewaerd tot het jaer 1800". ()
Bron: Mosmans 925
Vughterstraat H 17 (?)
1865J. van Gulick (winkelier in manufacturen, garen en band, speldenfabrijkant)
1875J.W.R. van Gulick (fabriekant in garen en lint, grossier in galanterien)
Vughterstraat H 17 (1880)
1881J.W.R. van Gulick (grossier in galanterien)
1908J.Th.C.M. van Gulick (koopman)
Vughterstraat 41 (1909)
1910J.Th.C.M. van Gulick (koopman)
1928J.Th.C.M. van Gulick
1936J. van Gulick
1943M. van de Akker (schilder)
1948H.A. Zwanenberg

Vughterstraat 39
"De Voetangel" anno 1636. Later "De Bonte Koei". Misschien ook vóór 1634: "De Wapen van Portugaal". (dr. Lammers, Apotheek)
Bron: Mosmans 924
Vughterstraat H 16 (?)
1865I.T. Luijckx (wethouder dezer gemeente en collecteur der staatsloterij)
1875F.X.C. Luijckx (firma Luijckx en Zn.) collecteur der Staatsloterij
Vughterstraat H 16 (1880)
1881F.X.C. Luijckx (firma Luijckx en Zn., collecteur der staatsloterij en lid van den gemeenteraad)
1892dr. P. Woltering
1908dr. K.H.C. Lamers (Lamers en Indemans) apotheker, scheikundige
Vughterstraat 39 (1909)
1910dr. K.H.C. Lamers (Lamers en Indemans) apotheker, scheikundige
1928fa. Swart - J.J. Thoolen
1943J. Diel (kantoorbed.) - L. Hoyinck (winkel.) - Th. Rovers (muziekhandel)
19??? (Sabon) bodyproducten

Vughterstraat 37-35
"De witte Valk" anno 1599. (Albers)
Bron: Mosmans 923
Vughterstraat H 15 (?)
1865H. Mathijssen (boekbinder) - J.D. Pastoor (winkelier in manufacturen en beeldhouwer) - wed. J. van Veen (wollennaaister)
1875J. Klasens (buitengew. beambte bij de prov. griffie) - H. Mathijssen (mr. boekbinder, en linieerder) - wed. J.D. Pastoor (winkelierster in manufact.)
Vughterstraat H 15 (1880)
1881H. Mathijsen (mr. boekbinder en linieerder) - wed. J.D. Pastoor (winkelierst. in manufact.) - J.N. de Rooij (klerk) - H. Weijdeveld (commies rijks belasting) - A. Wijleveld (comm. 's rijks belasting)
1894mej. de wed. J.D. Pastoor-Peeters
1908A. Grevers (manufacturier)
Vughterstraat 37 (1909)
1910fa. A. Grevers (dames- en heerenartikelen)
1928mej. A.M. van Noorden
1943W. van Helvoort (slager) - fa. Weemaes (slagerij)
Vughterstraat H 15a (?)
1908G. Dekker (2e luit. veldartillerie) - J. Hardeman (1e luit. Genie) - mej. A. Pastoors
Vughterstraat 35 (1909)
1910J. ten Hacken (telegrafist S.S.) - mej. A. Pastoors - F. van Poppel (coupeur)
1928mej. L.S.H.M. van Maaren - mej. A. Magielse - mej. A.H. Schut
1943E.P.M. de Groot (rijkstelephoniste)

Vughterstraat 33a
1943wed. M.A. van Hoorn-Lammers

Vughterstraat 33
In het midden, de ijzer- en rouwhandel van Johan Smulders. Met de eigenaar op een trap voor zijn winkel. Rechts, op nummer 31 zaak van J. Dupont. In het plaveisel rails van de tram naar Vught vice versa.
Bron: Stadsarchief (0000627)
~~~
"De Zwitser" anno 1614; daarna "Het Wieltje", later "De Wereld". (Smulders)
Bron: Mosmans 922
Vughterstraat H 14 (?)
1865wed. F. Smulders (winkelierster in ijzerwaren en touwwerk)
1875J. Smulders (winkel. in ijzerwerk en touw)
Vughterstraat H 14 (1880)
1881H. Verhoekx (mr. broodbakker)
1908Joh. Smulders (ijzer- en touwhandelaar)
Vughterstraat 33 (1909)
1910Joh. Smulders (ijzer- en touwhandelaar)
1919fa. Johan Smulders (ijzerhandel, touwslager)
1928fa. J. Smulders
1943W.J. de Bie (metselaar) - W. Dolphin (winkelbediende) - J.P.L. van Hoek (los werkman) - Ververij en Chem. Reiniging 'de Pauw'

Vughterstraat 31-29   gemeentemonument
"De Kroon" anno 1636. Tijdelijk hing hier "de Prins van Oranje" uit; doch toen de prinsgezinde bewoonster, Mevr. de Ghistelles, vertrokken was, werd het oude uithangteken weer in eere hersteld. Anderhalve eeuw geleden vermeld als tabakswinkel. (Dupont, in tabak)
Bron: Mosmans 921
Vughterstraat H 13a (?)
Vughterstraat 31 (1909)
1910F.H.J.C.M. van Meer (fa du Pont) tabakskerverij
1943H. Schel Jr. (leesbibliotheek 't Centrum)
"De vergulde Boog". (Van Meerwijk)
Bron: Mosmans 920
Vughterstraat H 13 (?)
1865I.P. Dupont (koopman in koloniale waren en tabakskerver)
1875J.P. Dupont (koopm. in kolonialenw. en tabakskerv.)
Vughterstraat H 13 (1880)
1881J.P. Dupont (koopm. in kolonialew. en tabaksk.) - M.J. Wansink (partikuliere)
1908F.H.J.C.M. van Meerwijk (fa du Pont.) tabakskerverij
Vughterstraat 29 (1909)
1910F.H.J.C.M. van Meerwijk (fa du Pont) tabakskerverij
1928F.H.J.C.M. van Meerwijk
1943G. van Vught-van Grinsven (bakker)

Vughterstraat 27
"'t Vergult Hoefijzer". (Sterk)
Bron: Mosmans 919
~~~
Gevelsteen "Anno 1898".
Bron: Kring
~~~
Pui-publieksprijs 2006. Ontwerp van Menno van Dongen.
Bron: Brabants Dagblad donderdag 28 september 2006
Vughterstraat H 12 (?)
1865H. Dieden (klerk) - N. Dieden (mr. timmerman en winkelier in kruidenierswaren) - F.M. Hohmann (agent der brandverzekering-maatschappij voor het koningrijk der Nederlanden)
1875H. Dieden (winkelier in kolonialewaren) - N. Dieden (partikulier)
Vughterstraat H 12 (1880)
1881H. Dieden (winkelier in koloniale waren) - N. Dieden (partikulier)
1908B.L.A. Lips (zuivelconsulent) - M. Sterk (borstelfabriek)
Vughterstraat 27 (1909)
1910B.L.A. Lips (rijkslandbouwleeraar) - M.P.L. Sterk (borstelfabriek)
1928G. van de Griend
1943Marie Dericks (damesconfectie)
2003? (Yin Yang) Asian Arts & Design
2005Benny en Nicole Bouwmans (Barrique)

Vughterstraat 25a

Vughterstraat 25
"De Bijenkorf". In 1755 bewoond door Christ. Vieweg, "boekwinkel en linnen kousen". (Slager, firma Odenkirchen)
Bron: Mosmans 918
De Bijenkorf (?)
1832Huibert Kerkhof (eigenaar)
Vughterstraat H 11 (?)
1865P. Odenkirchen (chirugicale instrumentm.)
1875P.J. Odenkirchen (chirurgicale instrumentmaker)
Vughterstraat H 11 (1880)
1881P.J. Odenkirchen (chirurgicale instrumentmaker)
1894A. Schmeink
1908fa. P. Odenkirchen (chirg. instrumenten) - H.A.M. Slager (instrumentenmaker)
Vughterstraat 25 (1909)
1910fa. P. Odenkirchen (H. Slager) chirg. instrum., opticiën
1928fa. P. Odenkirchen - wed. H.A.M. Slager
1943J.F.H.M. van Maaren (dir. N.V. van Maaren's opt. instr. handel) - van Maaren (brillen, corsetten, fotografische artikelen)

Vughterstraat 23-23b
"De Olifant" anno 1602. (Jansen, bakker)
Bron: Mosmans 917
Vughterstraat H 10 (?)
1865L. van Brussel (firma L. van Brussel en Co., winkelierster in manufacturen) - F.J.M. Servais (leeraar aan het gymnasium)
Vughterstraat H 10 (1880)
1901A.J.H. Jansen (broodbakker)
1908J.Th.A. Hazemeyer - A.J. Jansen (brood- beschuit- en kl.goed bakker) - M. Knipscheer (volontair) - J. Schneider (boekhouder en assurantie)
Vughterstraat 23 (1909)
1910C. Bollen (onderwijzer) - J.Th.A. Hazemeyer - A.J. Jansen (brood-, beschuit- en kleingoedbakker) - M. Knipscheer (volontair) - J. Schneider (boekhouder en assurantie)
1928A.J. Jansen - E. Weihsenborn - F.M.J. Wertenbroek
1943L. Hoyinck (damesconfectie)
2003? (Shabby-fever) kleding

Vughterstraat 21-21a
Fotohandel en opticien fa. P.W. Hiele met gedeelten van de belendende panden.
Bron: Stadsarchief (0000555)
~~~
"De vergulde Brabantsche Ketting". (Amsterd. kruidenierswinkel)
Bron: Mosmans 916
Vughterstraat H 9 (?)
1865W.A. van Houten (apotheker)
1875W.P.A. ten Bosch (apotheker)
Vughterstraat H 9 (1880)
1881W.P.A. ten Bosch (apotheker)
1908Amsterd. koloniaalh. en comestibles - Herman van Roosmalen (koloniaalhandel)
Vughterstraat 21 (1909)
1910Amsterd. koloniaalhandel - Herman van Roosmalen (vertegenw. van de Nat. Cast. Rigister Comp.)
1928J. Huisman - A.M. Phielix
1943Fr.A. van Bussel (historicus) - J. Huisman (fa. P.W. Hiele) (fotografische artikelen, opticien) - J. Huisman (opticien)
1959van Grinsven (Optiek van Grinsvan)

Vughterstraat 19   gemeentelijk monument
Zaak van M. Harperink met gedeelten van de belendende panden. Links gedeelte van fotohandel Hiele op nummer 21. Rechts gedeelte van piano- en muziekhandel Goosen & Swagerman. In het plaveisel rails van de tram.
Bron: Stadsarchief (0000575)
~~~
"De Druif of Druiventros". In 1603 in dit huis een wullenlakenwinkel; in 1756 linnen en katoen. Tegen het plafond van de winkelportiek hangt een druiventros. (Hupsch)
Bron: Mosmans 915
~~~
Een geheel onderkelderd laat-middeleeuws woonhuis, met een vast achterhuis.
Bron: 's-Hertogenbosch binnen de Veste
~~~
Van oorsprong een middeleeuws huis. Geheel onderkelderd. Vroeg 19e eeuwse bakstenen lijstgevel met empire- vensters. Het kreeg de Kringplaquette 2000 van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch. Haar moderne naam is "Huis Harperink".
Bron: Kring
~~~
Kelder
De Druif (?)
1814fa. A. Hupsch
Vughterstraat H 8 (?)
1865H.G.J. van Hoogstraten (2e luitenant bij het 5e regement infanterie) - H.I. Hupsch (koopman in glas- en aardewerk)
1875wed. H.J. Hupsch (koopman in glas en aardewerk)
Vughterstraat H 8 (1880)
1881J. Hupsch (firma H.J. Hupsch, in glas, porselein en aardewerk)
1908G.A. Hupsch (porcelein, glas en aardewerk)
Vughterstraat 19 (1909)
1910G.A. Hupsch (porcelein, glas- en aardewerk)
1928M.J.C.M. Harperink - fa. A. Hupsch
1936M. Harperink (kristal, poselein, aardewerk, luxe)
1943fa. M. Harperink (Het Kristalhuis) - H.J.J.M. Harperink (koopman kristal, glas, porcelein en aardewerk) - M.J.C.M. Harperink (winkelier in glas en aardewerk)
1960fa. M. Harperink (porcelein, aardewerk, kristal en luxe artikelen)

Vughterstraat 17
"De gulden Scharen" anno 1603. Later "De vergulde Pomp". (H. Cooymans)
Bron: Mosmans 914
Vughterstraat H 7 (?)
1865wed. P. van Duuren (slijter in gedistilleerd) - C.W.W. van Walsem (offic. van gezondheid 3e kl.)
1875wed. W.A. van Houten (winkelierster in witte manufacturen) - Rh. Houwink (surnum. bij de posterijen)
Vughterstraat H 7 (1880)
1881firma wed. J. van Duuren (slijter) - wed. W.A. van Houten en zonen (in manufact.) - W.J.Ph. van Oppenraaij (leraar aan R.H.B.Sch.)
1908H. Cooijmans Azn. (luxe artikelen)
Vughterstraat 17 (1909)
1910J.A. Boonekamp (filiaalh. v/d fa. Goosen en Swagerman) pianohandel
1928mej. C.W.M.C. Carow - fa. Goosen en Swagerman - H.G. Goosen
1943fa. Goosen en Swagerman (muziekhandel) - J.P. Goosen (musicus) - wed. H.H.M.W. Goosen-Caron
1961Goosen en Swagerman (grammofoonplaten)

Vughterstraat 15-13
Vughterstraat H 6a (?)
1908P. Lieth (boekhouder)
Vughterstraat 15 (1909)
1910P. Lieth (boekhouder)
1928Ulrich. A.O.
1943P.Fr. Boonekamp (Rijksambtenaar) - C.A.M. van Herpen (kok)
"De gulden Passer". (Bolsius)
Bron: Mosmans 913
Vughterstraat H 6 (?)
1865G.C. Krijbolder (mr. kamerbehanger)
1875mej. A. Mennen (partikuliere) - A.J. Scheerstra (winkelier in modes)
Vughterstraat H 6 (1880)
1881A.J. Scheerstra (winkelier in modes)
1902A. J. Aangenendt
1908L.A.J. Bolsius (banketbakker)
Vughterstraat 13 (1909)
1910L.A.J. Bolsius (banketbakker)
1928wed. F.H.M. van Heesbeen - wed. P. van Liempt - J. Schneider
1943H.J.M. Bolsius - M.J.H. Hogenboom (koopman)

Vughterstraat 11-9
"De Eenhoorn" anno 1621. (Gez. Sonderegger)
Bron: Mosmans 912
Vughterstraat H 184 (?)
1822Nicolaas Sjoukes Visser (goud/zilversmit)
1832Nicolaas Sjoukes Visser (zilversmit)(eigenaar)
Vughterstraat H 5 (?)
1865J.A.H. van den Hoven (firma J. Hopmans) winkelier in kruidenierswaren, koopman in lompen
1869C.J.H. Esser Hz. (boek- papier- en galanterien handel)
1875C.J.H. Esser (koopman en winkel. in galanter.)
Vughterstraat H 5 (1880)
1881Marie Esser (winkel in galanterien en sigaren) - C.R. Twist (candidaat notaris)
1892wed. A. Jansen
1908J. Boks - Grémeaux-Sonderegger (fa. Sonderegger Sr.) modes - P.A.A. Olrée (kap. adj. inf.) - A. Sonderegger
Vughterstraat 11 (1909)
1910Grémeaux-Sonderegger (fa. Sonderegger Soeurs) modes
1928wed. J.B. Grémaux - Maison Sonderegger
1943A. Verhagen (dames-kapsalon)
1973van der Aa
Vughterstraat H 5 (?)
Vughterstraat H 5 (1880)
1908J. Boks - Grémeaux-Sonderegger (fa. Sonderegger Sr.) modes - P.A.A. Olrée (kap. adj. inf.) - A. Sonderegger
Vughterstraat 9 (1909)
1910L. Cikot (particulier) - L.A. Cikot (reiziger) - mej. Homard (onderwijzeres) - R. van Ierland (tailleuse) - A. Sonderegger
1928wed. L.I.H. Meuwese - mej. M.B. Nass

Vughterstraat 7
"De gulde Zaal" vóór 1728, "De Jeneverboom", "De Garensack" 1756, "De Papiermolen" 1835. (Ferwerda en Tieman)
Bron: Mosmans 911
Vughterstraat H 4 (?)
1865C.J.H. Esser (winkelier in galanterie goederen) - A.S.F. Kluppel (kapit. bij het 5e reg. infant.)
1869W.A. Magnée (magazijn van manufacturen, lakens & modestoffen)
1875J. van Kuijk (2e luit. depot)
Vughterstraat H 4 (1880)
1881J. Krijbolder (mr. kamerbehanger) - Souman en Ci effectenkantoor - N.L. Sterke (reiziger)
1893W.C. Suijling
1908Fr. van Engelen - A.P.M. Verhagen (fr. Ferwerda en Tieman) wijnhandel
Vughterstraat 7 (1909)
1910Fr. van Engelen - A.P.M. Verhagen (fr. Ferwerda en Tieman) wijnhandel
1928Th.M. Huisman
1943Hendrikx Fotohandel - A.A. Hendrikx (fotograaf)

Vughterstraat 7a
1943H.C. van der Eerden (hulpkok Centrale keuken)

Vughterstraat 5   rijksmonument
"De roode Lelie". "De roode Schoen*". (Ledig)
Bron: Mosmans 910
Vughterstraat H 3 (?)
1865N.E. Ravinet (parapluie- en stroohoedenfabrijk)
1875N.E. Ravinet (parapluie- en stroohoedenfabrijk)
Vughterstraat H 3 (1880)
1881N.E. Ravinet (parapluis- en stroohoedenfabriek)
1908Ed.M. de Grood (chef der firma) - T. Scheaffer (chemisier, eng. heeren mode-artikelen)
Vughterstraat 5 (1909)
1910A. Coppens - Ed.W. de Grood - T. Scheaffer (heeren mode-artikelen) - wed. Schreuder-Coppens
1928E.W. de Grood - fa. Schaeffer
1943N.V. Palthe (ververij, wasscherij)

Vughterstraat 3
"De gulden Hand". In 1063 vermeld als Zeeperije. In 1622 heette het huis "De Posthoorn". Thans "De Wolbaal". In den kelder ligt een hardsteen, waarop een kan is gebeiteld. (Nijsen)
Bron: Mosmans 909
Vughterstraat H 2 (?)
1865M. Berben (mr. zadelmaker)
1875Alph. Latour (winkel in wolle en gebreide goeder.)
Vughterstraat H 2 (1880)
1881Alph. Latour (winkel in wollen gebreide goederen)
1908K. Nijsen (winkel. in wollen en katoenen garens)
Vughterstraat 3 (1909)
1910K. Nijsen (winkelier in wollen en katoenen garens)
1928mej. A.J.M. Kuenen - K. Nijsen
1943Meubelmag. v.d. Stokker en Buur (woninginrichting)

Vughterstraat 1
Maison Marie Derickx; hoekpand Snelstraat.
Bron: Stadsarchief (0017028)
~~~
"De witte Schorteldoek" anno 1636. Latere naam "De drie Leidsche Kousen". Anderhalve eeuw geleden was er een linnenwinkel in dit huis. (Lautenslager)
Bron: Mosmans 908
Vughterstraat H 1 (?)
1865M.L.J. Defais (winkelier in kruidenierswaren)
1875M.L.J. Defais (winkelier in kruidenierswaren) - J. Maijer (spoorbeambte)
Vughterstraat H 1 (1880)
1881M.L.J. Defais (winkelier in kruidenierswaren) - wed. H. Strooijkens (partikuliere)
1908fa. M. Dericks (in dames mode-art.)
Vughterstraat 1 (1909)
1910fa. M. Dericks (in dames mode-artikelen) - B.A.M.H. Lautenslager (comm. godshuizen)
1943N.V. Ned. Middenstandsbank
1948Middenstandsbank
2008Annie van der Pol en Mieke Wassenberg (Rituals, Home and Body cosmetics)

Snellestraat
 
Postcodes
 5211 EW  1.. 27
 5211 EX  29.. 63
 5211 EZ  65.. 95
 5211 GA  97..131
 5211 GB 133..185
 5211 GC 187..219
 5211 GD 221..253
 5211 GE 255..301
 5211 GG 303..307
 5211 GH  2.. 26
 5211 GJ  28.. 50
 5211 GK  52.. 80
 5211 GL  82..118
 5211 GM 120..142
 5211 GN 144..150
 5211 GM 152..152
 5211 GN 154..190
 5211 GP 192..242
 5211 GR 244..282
 
Straatindeling
 1822 : 
 1906 : 908..1019 (Mosmans: Noordzijde, van Snellestraat tot Vuchterpoort)
 1906 : 1020..1122 (Mosmans: Van het Sonveld tot Achter 't Verguld Harnas)
 1909 : rechts 1..127, links 2..144
 1995 : rechts 1..307, links 2..282 (Huisnummerkaart G17)
 
Volkstelling 1822
No 38 Wijk H (komend van de Snelstraat)
Vughterstraat
182 9 Weert, Hendrikus Gerardus van Barbier 34 Rooms Den Bosch
184 5 Visser, Nicolaas Sjoukes Goud / zilversmit 26 Rooms Sneek
185 2 Gestel, Johanna Maria van Winkelierster 74 Rooms Den Bosch
186 8 Langen, Johan Bakker 49 Rooms Weeze in Cleef
No 39 Wijk H
188 7 Lambermont, Leonardus Koek/banketbakker 65 Rooms Heeze (Leende)
189 4 Closset, Jean Joseph Horlogemaker 50 Rooms Herstal
190 3 Wartenbergh, Willem Gekwalificeerd collecteur 68 Rooms Den Bosch
191 3 Verhellouw, Hendrina - 74 Hervormd Waardenburg
192 7 Dijk, Petrus van Koopman 48 Rooms Den Bosch
193 8 Verheyen, Jan Frederik Verwer / glazenmaker 38 Rooms Weert
194 6 Meijeren, Joannes Geëmployeerde bij het Prov. Bestuur 31 Rooms Scheveningen
195 7 Dijk, Johannes Cornelis van Banketbakker 29 Rooms Den Bosch
196 5 Cassemajor, Johan - 76 Gereformeerd Den Bosch
197 10 Verhagen, Theodorus Passementwerker 45 Rooms Den Bosch
198 11 Sannen, Johannes Franciscus Horlogemaker 47 Rooms Tongerloo
199 10 Ruys, Thomas Koopman 48 Rooms Bergen op Zoom
201 4 Mele, Cornelia de Rentenierster 68 Rooms Den Bosch
202 3 Meulen, Joes Dominicus van de Pastor 73 Rooms Oss
203 7 Suijs, Antoinette Koopvrouw 53 Rooms Den Bosch
204 4 Deckers, Hyacynthus Adrianus Ijkmeester / koopman 67 Rooms Den Bosch
205 4 Luijckx, Hermanus Antonius Koopman 59 Rooms Hasselt
206 7 Winkel, Hendrika van Bakster 73 Rooms Budel
207 5 Spelthaan, Josephus Koopman 50 Rooms Den Bosch
208 3 Negeli, Christiaan Ontvanger bij stadsbelasting 59 Gereformeerd Den Bosch
209 10 Aa, Martinus Koekbakker 37 Rooms Nieuwkuik
210 9 Schwan, Johannes Theodorus Broodbakker 29 Rooms Bracht
211 13 Vanagt, Dorothea Koopvrouw 55 Rooms Woensel
212 9 Heeren, Waltherus Johannes Koopman 69 Rooms Den Bosch
Kruysbroederstraatje
No 39 Wijk H (komend van de Kruiskerk)
Vughterstraat
263 Mennen, Christianus Koopman 50 Rooms Maastricht
264 ?12 Langenhuizen, Joannes van Broodbakker 58 Rooms Berlicum
265 Bosrnans, Elisabeth Speldefabrikante 48 Rooms Vught
266 Beusekorn, W. J. van - 43 Gereformeerd Den Bosch
267 Dukmans, Johannes Koperslager 58 Rooms Amsterdam
268 5 Wejer, Augustinus van de Hoedenmaker 78 Rooms Boxtel
269 Son, Adrianus van Looijer 44 Rooms Den Bosch
272 4 Staesens, Wilhelmus Pastor 65 Rooms Strijp
273 2 Ertrijck, Johannes Antonius van Commissionair Procureur Solliciteur 24 Rooms Breda
274 2 Woortman, Jane Louise - 39 Gereformeerd Amsterdam
275 12 Wijnants, Wijnand Arbeider 40 Rooms Schravevoure
276 4 Aerts, Gerlain Brouwersknecht 37 Rooms Arien bij Venlo
277 7 Roij, Arnoldus van Arbeider 48 Rooms Moergestel
278 6 Putten, Gerrit van der Schoenmaker 37 Rooms Venrooy
279 3 Dungen, Jacobus van den Schoenmaker 56 Rooms Helvoirt
No 40 Wijk H
280 2 Kuijpers, Geertruij Winkelierster 75 Rooms Den Bosch
281 5 Kinderen, Jan der Kuijper 51 Rooms St. Oedenrode
282 12 Deckers, Joannes W. Bakker 35 Rooms Kalderkerken
283 5 Pennings, Franciscus Theodorus Looijer 25 Rooms Wesel
285 5 Nes, Christiaan van Spekslager 45 Rooms Driel
286 4 Robben, Albertus Logementhouder 45 Rooms Oeffelt
288 4 Spriessen, Petrus Josephus Fabrikant in garens 30 Rooms Den Bosch
289 10 Lottum, Johanna van - 31 Rooms Grave
290 8 Dijk, Petrus van Winkelier 33 Rooms Tilburg
291 7 Haan, Johannes de Winkelier 50 Gereformeerd Nistelrode
292 9 Oben, Lambertus Tuinman 55 Rooms Luijkerhasselt
295 1 Bijnen, Maria Anna - 66 Rooms Antwerpen
296 7 Arnould, Alexander Josephus Apotheker + Drogist 32 Rooms Maastricht
297 6 Sanders, Theodorus Predikant 37 Gereformeerd Amsterdam
298 3 Spriessen, Petrus Nicolaas Koopman 72 Rooms Aaken
299 3 Wijters, Petronella Winkelierster 86 Rooms Loon op Zand
Berewoutstraat
Vughterstraat
315 8 Sluijters, Joannes Winkelier 42 Rooms Den Bosch
317 11 Wamel, Hendrikus van Winkelier 46 Rooms Empel
318 7 Horst, Gerardus van der Brouwer 58 Rooms Den Bosch
319 6 Hollanders, Johan Baptist Timmerman 71 Rooms Den Bosch
321 9 Couvent, Hendrik van Auditeur militair 38 Gereformeerd Woerden
322 8 Oorschot, Petrus Josephus van - 58 Rooms Den Bosch
323 7 Hebben, Henricus Th. Timmerman 53 Rooms Broekhuizen
325 3 Lepper, Johanna de Blauwvormster en katoendrukster 53 Rooms Den Bosch
327 9 Gast, Louis Bierbrouwer 43 Rooms Den Bosch
328 9 Brenta, Carolus Spiegelmaker 54 Rooms Den Bosch
329 10 Gulick, Frans van Garenfabrikeur 31 Rooms Den Bosch
330 4 Roijers, Petrus Winkelier 70 Rooms Waalre
331 8 Ven, Godefridus van de Winkelier 50 Rooms Den Bosch
332 4 Kuijpers, Lambertus J. Koopman 50 Rooms Den Bosch
333 6 Lith, Antonij van Winkelier 28 Rooms Engelen
334 4 Eijndhoven, Petrus van Kledermaker 29 Rooms Vught
335 3 Calff, Joh. Antonie Winkelier 38 Rooms Den Bosch
336 4 Ameren, Abraham van Winkelier 65 Gereformeerd Woudrichem
338 5 Spens, Willem Joseph Koopman 77 Rooms Den Bosch
341 7 Buel, Johanna C. van Goud-en zilversmids Kasthoudster 43 Rooms Den Bosch
343 5 Goor, Willem van Boekdrukker en Verkooper 37 Gereformeerd Den Bosch
344 4 Luijckx, Joannes Th. Fabrikant in spelden 22 Rooms Den Bosch
345 2 Brouwers, Johannes Lid der Gedeputeerde Staten 69 Rooms Geertruidenberg
346 4 Vissen, Simon Banketbakker en Winkelier 74 Rooms Breda
347 3 Cleophas, Simon Meestersmit 66 Rooms Den Bosch
348 6 Dupont, Johannes Koopman 43 Rooms Den Bosch
349 7 Gulick, van Frans Willem Timmerman 45 Rooms Den Bosch
350 2 Schoenmakers, Martinus - 61 Rooms Den Bosch
351 6 Schoenmakers, Josephus Antonius Kamerbehanger 27 Rooms Den Bosch
352 7 Meulen, C. F. van der Horlogemaker 34 Rooms Den Bosch
353 7 Rarickx, Joseph Mathias Apotheker 76 Rooms Straelen
354 12 Hupsch, Johannes Christoffel Koopman 40 Rooms Lechstene in Boheme
355 6 Deutekom, Petrus Wilhelmus Kamerbehanger 35 Rooms Weert
356 7 Wils, Pertus Koopman 36 Rooms Breda
357 5 Habraken, Hendrikus Winkelier 65 Rooms Den Bosch
358 3 Noman, Dirk Boekdrukker 72 Gereformeerd Den Bosch
359 5 Wils, Martinus Koperslager 31 Rooms Den Bosch
360 6 Vlijmen, Johannes van Koopman 26 Rooms Empel
361 3 Birens, Marego Winkelierster 49 Rooms Den Bosch
Vughterdijk
 
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 18n, 20, 21, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 201, 205-209, 221

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 81, 149

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) I: 217, 224; II. 343, 479

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 18, 38, 49, 50, 52, 56

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 215

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 105, 106, 108, 115, 118, 119, 128, 372, 373, 380, 381, 382, 383, 384, 404

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 9, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 31

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 28n

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 52, 131, 165, 300, 302

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 163n, 347

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850 LI (1981) 160

n: vermelding in een voetnoot