afb.

Visstraat

Binnenstad Centrum

Een van de negen armenblokken (1370-1477).
Deze straat is, in de tijd dat 's-Hertogenbosch een spoorlijn kreeg, aangelegd op de plaats waar tot die tijd (1874) de Vismarkt was. De Visstraat en, in het verlengde daarvan, de Stationsweg maakten het station beter bereikbaar.
Bron: 's-Hertogenbosch binnen de Veste
~~~
Bij de oude ommuring was dit deel, wat nu de haven is, de stadsgracht. Na de grote stadsuitbreiding kwam deze tak van de Binnendieze binnen de stadsmuren te liggen en zo ontstond de haven. Dat is goed zichtbaar bij de kop van de haven. Hier zijn twee togen waarvan de één open en de andere gesloten is. Uit de geopende toog stroomt de Binnendieze in wat nu de haven is. De gesloten toog geeft aan dat daar vroeger de stadsgracht uitwaterde. Aan de stadszijde lag dus de stadsmuur en de markering daarvan vinden wij terug in de Visstraat.
Bron: Vestingwandelingen
 
Bossche straatnamen

Bossche Visstraat

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 16 september 2009
 
Verdwenen stadsbeelden I

Van ratjetoe naar een riante toegang tot de stad

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad dinsdag 12 mei 1998
 
Verdwenen stadsbeelden II

Ruim baan voor het verkeer naar het station

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad dinsdag 15 september 1998
 
Verdwenen stadsbeelden III

De intieme Vismarkt werd meer open

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad dinsdag 9 februari 1999
 
Artikelen
1975

Redactie

Geheimzinnigheid baart ongerustheid. AMRO-mammoet in Visstraat?
Brabants Dagblad vrijdag 14 maart 1975 (foto)
 
1975

Redactie

Restaratie van Haven. Parkeerplateau verdwijnt
Brabants Dagblad woensdag 7 mei 1975 (foto)
 
1976

Redactie

Kleinschalige bouw op kwetsbare hoek St.Janssingel/Visstraat/Lepelstraat. Nieuw plan voor nieuwbouw
Brabants Dagblad vrijdag 5 november 1976 (foto)
 
1977

Redactie

Aanwezige beroepsarcheoloog kreeg geen kans. Mogelijk oudheden in Visstraat
Brabants Dagblad donderdag 15 september 1977 (foto)
 
1982

Dienst Gemeentewerken, afd. Binnenstad

Uilenburg. Aanpak van een monumentaal gebied
Gemeente 's-Hertogenbosch, afd. Kabinet en voorlichting ('s-Hertogenbosch 1982)
 
1983

Hans L. Janssen

Archeologische waarnemingen 1977-1979
Van Bos tot Stad (1983) 154
 
1997

Jo Hendriks

Moette nou toch's kijke
KringNieuws 2 (1997) 15-16
 
1998

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : Van ratjetoe naar een riante toegang tot de stad
Brabants dagblad dinsdag 12 mei 1998 (foto)
 
1998

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : Ruim baan voor het verkeer naar het station
Brabants dagblad dinsdag 15 september 1998 (foto)
 
1999

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : De intieme Vismarkt werd meer open
Brabants dagblad dinsdag 9 februari 1999 (foto)
 
2010

Redactie

ABN AMRO verkoopt pand aan Visstraat
Brabants Dagblad donderdag 19 augustus 2010
 
2015

Grootste deel Gali-stenen in Visstraat gaat er nu uit

Na jaren van getob en plak- en pleisterwerk heeft de gemeente besloten om het grootste deel van de Gali-natuursteen in de Visstraat te verwijderen. Daarvoor in de plaats komt ordinair asfalt. Maar dat heeft in ieder geval als voordeel dat het door het zware wegverkeer niet kapot wordt gereden.
Paul Roovers | Brabants Dagblad dinsdag 1 september 2015 | 4
 
 
Benaming
1629Visch straatKaart beleg 's-Hertogenbosch 1629
1645Vis StraetKaart L. Covens en C. Mortier ca 1645
1822VischstraatVolkstelling 1822
1830De Visch StraatKaart J. B. Drossaers ca 1830
1866VischstrKaart J. Kuijper ca 1866
1890VischstraatKaart Jos van Hagens ca 1890
1901VischstrAdresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909VischstraatHuisnummeromnummering 1909
1909Oude VischmarktRB 19-08-1909, blz 45.
1909VisstraatRB 19-08-1909, blz 45.
1910VischstraatStraatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928VischstraatAdresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
1943VischstraatAdresboek van 's-Hertogenbosch 1943
 
Kunstafbeeldingen
 

De Visstraat omstreeks 1790

Anoniem
(pen in zwart, 16.3 x 15.7 cm)
Stadsarchief 's-Hertogenbosch
 

Woonhuizen hoek Visstraat-Orthenstraat in 1827

J. Jelgershuis ()
(aquarel, 32.0 x 26.5 cm)
Prentenkabinet Bibliotheek Provinciaal Genootschap, 's-Hertogenbosch
 

Huifkarren op de hoek Visstraat en Kruisstraat, 1860

G.J. Bos ()
(litho)
Gemeente archief 's-Hertogenbosch
 
Afbeeldingen

Onbekend
     
 
Panden
Hooge Steenweg
Visstraat 2   gemeentelijk monument
"De Zoutschotel". (Dameshoedenmagazijn)
Bron: Mosmans 776
~~~
"De Eentvogel" anno 1614. (Robijns, Oostel. helft van den galanteriewinkel)
Bron: Mosmans 777
Vischstraat B 54a (?)
1875H.J. Kleijntjens (partikulier)
1881H.J. Kleijntjens (partikulier) - J.K. Kleijntjens (partikulier)
1908Filiaal E. Kirsch (hoedenmagazijn) - N. van der Ven (directrice)
Vischstraat 2 (1909)
1910J.A. van Werkhoven (chef sigarenmagazijn A. Hillen)
1928A.J.J. Coerts
1943C.S. de Louw (kantoorbediende) - F.A.M. de Louw (electricien) - W.F. de Louw (laboratoriumbediende) - G.C. Molitor (modiste) - H.J.A.M. Verhagen (koopman) - H.L. Verhagen (passementfabrieken)

Visstraat 2a   gemeentelijk monument
1928M.A.J. Timmermans 1943J. Dirken (winkelier)

Visstraat 4   gemeentelijk monument
"De groene Wan" anno 1638. In 1660 "De gulden Schol". (Robijns, Westel. helft van den galanteriewinkel)
Bron: Mosmans 778
Vischstraat B 54 (?)
1865H.J. Kleijntjens (koopman, grutter en vischverkooper)
1875L.A. Kleijntjens (koopm. in kaas, vischhandel. en grutt.)
Vischstraat B 54 (1880)
1881L.A. Kleijntjens (kaashandelaar en grutter)
1908J.W. Robijns (in speelgoed en galanteriën kantoor boekhandel)
Vischstraat 4 (1909)
1910J.W. Robijns (in speelgoed en galanteriën kantoorboekh.)
1928W.B. Meijer
1943De Zonnebloem (modisterij) - J.S. Freriks (winkelierster) - F.J. Horthuis (privé)

Visstraat 6   rijksmonument
Oud geveltje met jaartal 1661. Is minstens sinds 1658 continueel bakkerij. Geen naam van het huis gevonden. (v. Cromvoirt)
Bron: Mosmans 779
Vischstraat B 55 (?)
1865C.A. de Leeuw (mr. broodbakker)
1875wed. C.A. de Leeuw (mr. broodbakker)
Vischstraat B 55 (1880)
1881wed. C.A. de Leeuw (mr. broodbakker)
1908M. van Cromvoirt (brood- en koekbakker) - A.C. de Leeuw - M. Nelissen (bakker)
Vischstraat 6 (1909)
1910A.C.A. de Leeuw - C. de Rooij (brood- en banketbakker)
1928C.C.J. de Rooij
1943C. de Rooij (bakker) - C.C.J. de Rooij (broodbakker) - L.J.F. de Rooij (ambt. secretarie)

Visstraat 8
"De Vijgheboom", 1652. Later "De gulden Fontein", thans nog als handelsmerk gebruikt. (Schumacher)
Bron: Mosmans 780
Vischstraat B 56 (?)
1865D. Nederveen (kunstschilder) - wed. Schumakers (linnen en wollennaaister) - F.J.J. Sisoo (mr. horologiemaker)
1875A. Bolsius (banketbakker) - D. Nederveen (kunstschilder)
Vischstraat B 56 (1880)
1881D. Nederveen (kunstschilder) - J. Schumaker (mr. steenhouwer) - M. Schumaker (koek en banketbakker)
1908J. Schumaker (steenhouwerij) - M. Schumaker (koek- en banketbakker)
Vischstraat 8 (1909)
1910J. Schumaker - M. Schumaker (koek- en banketbakker)
1928mej. A.J.M. Schumaker
1943H. van Delft en Zonen (dames-kapsalon) - H. van Delft (barbier)
1961Americain (cafetaria)
2010Den Hertogh (tabaks- en cadeau-artikelenzaak)

Visstraat 10
"De kleine Visscherije". Daarna "De Brabantsche Vlassteen". (v. Roosmalen, woonhuis, 2 ramen)
Bron: Mosmans 781
~~~
"De vergulde Herink" anno 1633. Later "De Brouwketel", en na 1728 "De gulden Ketelbodem". (v. Roosmalen, winkel)
Bron: Mosmans 782
Vischstraat B 57 (?)
1865W.J. Roosmalen (firma H. van Roosmalen en Zn.) grutters en kooplieden in koloniale waren
1875W.J. van Roosmalen (firma H. van Roosmalen en Zn.) grutter, koopman, en winkelier in kruidenierswaren - L. Verhulst (winkel in kolonialew.)
1881wed. W.J. van Roosmalen (firma H. van Roosmalen en Zn., grutter, koopman en winkelier in kruidenierswaren)
1908Firma H. van Roosmalen & Zn. (grossiers in koloniale waren, stoomkoffiebranderij)
Vischstraat 10 (1909)
1910Firma H. van Roosmalen & Zn. (grossiers in koloniale waren, stoomkoffiebranderij)
1928fa. H. van Roosmalen en Zn.
1943G. Kuijs (concierge Rott. Bank) - H. van Roosmalen en Zn. (comestibles)

Visstraat 12
"Het Sint Pietersschip". (v. Roosmalen, ingang pakhuis)
Bron: Mosmans 783
~~~
"Het Varken". Men lette er op, welk een kleine gevelbreedte de huizen vroeger op sommige punten in de stad hadden. Aan het hier vermelde complex huizen der firma's v. Roosmalen en Robijns kan men thans nog goed de afzonderlijke gevels onderkennen. (v. Roosmalen, pakhuis, 2 ramen)
Bron: Mosmans 784
Vischstraat B 58 (?)
1865M.H. Robben (koopman in galanteriegoederen)
1875J.W. Robijns (winkelier in galanterien)
Vischstraat B 58 (1880)
1881J.W. Robijns (winkelier in galanterien)
Vischstraat 12 (1909)
1910Pakhuis fa. van Roosmalen
1943H. van Roosmalen en Zn. (comestibles)

Karrenstraat (tussen nrs 12 en 14).
Visstraat 14
"De drije Oranjeappels"; na 1650 "De Bruinvisch". (Magazijn De Eider)
Bron: Mosmans 785
Vischstraat B 60 (?)
1865G.A. Furster (modiste) - J.W. Furster (winkelier in kruidenierswaren)
1875J.W. Furster (winkelier in kruideniersw.) - mr. B.M.A.A. de Roij (recht. in de arr.rechtb.)
Vischstraat B 58 (1880)
1881J.W. Furster (winkelier in kruidenierswaren) - mr. V.F.J. Mutsaerts (substituut griffier bij de arrondissements-rechtbank)
1908wed. P. Aangenendt
Vischstraat 14 (1909)
1910H. Wijkmans (filiaal fa. van Heeswijk & Zn.)
1928Magaz. de Eider - mej. G.M. Hendriks
1943G.M. Hendriks (winkelierster) - G.M. Hendriks (winkelierster) - Bern. Verbiest (v/h E.H.J.M. van Heeswijk filiaal 'de Eider')

Visstraat 16
"De Kat", waarschijnlijk in 1558 reeds vernoemd. Hier hangt tegenwoordig "De Bossche Koek" uit, van de "oudste firma Lambermont". (J. Lambermont)
Bron: Mosmans 786
Vischstraat B 61 (?)
1869Jos. Lambermont (koek- en banketbakker en confiturier)
1875J. Lambermont (koek en banketbakker) - J. Verdoorn (opzichter bij 's rijks waterstraat)
Vischstraat B 61 (1880)
1881J. Lambermont (koek- en banketbakker)
1894J.J. Lambermont
1908J.J. Lambermont (confiseur, koekfabr.)
Vischstraat 16 (1909)
1910J.J. Lambermont (confiseur, koekfabrikant)
1928J.J.F.M.A. Lambermont
1943J.J.F.M.A. Lambermont (koekfabrikant) - Jos. Joh. Lambermont (koekfabriek)

Visstraat 18
"De Meerminne" anno 1566. Dit huis werd bewoond door den beeldstormer Antoenis van Empel, die het geschut richtte tegen het stadhuis "ende de heeren daerinne". Zie verder voor dit pand perceelen 607 en 608. (Kantoor v. Rijckevorsel)
Bron: Mosmans 787
Vischstraat B 62 (?)
1865H.J. Kip (commies ter stads-secretarie en agent van inkwartiering)
1875J. van der Schuijt (kapitein eener schroefstoomboot en winkelier in manufacturen) - F. Tombrink (partikulier)
Vischstraat B 62 (1880)
1881gez. van der Schuijt (winkelierster in manufacturen) - J. van der Schuijt (ondernemer eener stoomboot)
1893J.E. van der Schuijt
1908Firma wed. Joh. F. van Rijckevorsel en Zonen (kassiers) - wed. J.W. Steenbekkers (huisbewaarster)
Vischstraat 18 (1909)
1910Firma wed. Joh. F. van Rijckevorsel en Zonen (kassiers en commissionairs in effecten) - wed. J.W. Steenbekkers (huisbewaarster)
1928M. Vissers
1943Rotterdamsche Bankver. N.V.

Visstraat 20
Oude Vischmarkt H 202a (1908)
Vischstraat 20 (1909)
1910L. Utens (in glas- en aardewerk)

Visstraat B 62a
1865(Mandenmakerstraat B 62a): P. van der Auwera (particulier)

Kruisstraat (tussen nrs 20 en 22).
Visstraat 22..40
"De Goidsgeleij" (Godsgeleide). In 1656: "De Zwaen". Maakte omstreeks 1670 één geheel uit met het volgende. (L. Utens)
Bron: Mosmans 789
Oude Vischmarkt H 201a (1908)
Vischstraat 24 (1909)
1910Jos v.d. Well

Visstraat 42-44
2005? (partycentrum Bossche Kelders)
"In den Keijser" anno 1637. Vroeger met het vorige één groote herberg. (W. v. Liempt)
Bron: Mosmans 790 (Vismarkt, zuidzijde)
~~~
Onder 'In den Keijser' bevindt zich een 14e eeuwse kelder. De kruisgewelven in deze kelder zijn later aangebracht (16e eeuw).
Bron: Open Monumentendag 1993
Vischmarkt H 201 (1880)
1881A. van Broekhoven (mr. broodbakker)
Oude Vischmarkt H 201 (1908)
Vischstraat 26 (1909)
1910W.G.J.J. van Liempt (broodbakkerij)
1943L.J.F. v.d. Brink - C.A.M. van Gaalen (Hotel Royal)
1961Royal (hotel café restaurant)
Visstraat 44 (?)
2006Jos den Otter (banketbakker)

Visstraat 48-50   rijksmonument
"De gulden Steur" anno 1637. Gevelsteen nog aanwezig. (Wed. J. v. Esch)
Bron: Mosmans 791 (Vismarkt, zuidzijde)
Oude Vischmarkt H 200 (1908)
Vischstraat 28 (1909)
1910wed. J. van Esch (hotel café-restaurant, graanh. molenaar)
1928H.J.Chr.J. van Aken - A.C.J. François - Th.J.H.M. de Mol
1943L.J.F. v.d. Brink - C.A.M. van Gaalen (Hotel Royal) - mr. ir. N.J. van Leeuwen (proc.-generaal)
1961Royal (hotel café restaurant)
Visstraat 46 (?)
1978Wim de Groot (bloemenhandel Finis)

Visstraat 52   rijksmonument

Vismarkt
Lepelstraat
Visstraat 54

Sint Janssingel
 
Buitenhaven
Visstraat 43
1991fam. den Otter (partykelders Den Otter)

Visstraat 41

Visstraat 39

Visstraat 37
19??? (Impulsief Decoration)

Brede haven
Smalle haven
Visstraat B 276
Mandenmakerstraat B 255 (?)
Mandenmakerstraat B 276 (1880)
1881wed. J. Latour (winkelierster in wolle goederen)
Stationstraat B 276 (1908)
Vischstraat B276 (1909)
Vervallen (1909)

Visstraat 27
Spoorstraat B 255 (?)
Spoorstraat B 275 (1880)
Stationstraat B 275 (?)
1881Jac. van Osch (koffiehuishouder)
1908G.J. Jorissen (café-restaurant 'Suise') - C.W. van Koten (dir. drukkerij voorh. Berger)
Vischstraat 27 (1909)
1910Brabantia woninginrichting
1936dr. C. Kortenhorst (psychiater)
1943Amsterdamsche Bank N.V. - C.T. Kortenhorst (arts)
1948Amsterdamse Bank en Incassobank

Visstraat 33
2003? (Mode Midame) 200?? (Bertram & Brood) 2010? (Douwe Egberts Koffie Café)

Visstraat 31

Visstraat 25
Rechts naast nummer 25 staat het huis van Azijnman. Linksboven is een gedeelte van de fabrieken van De Gruijter en Zoon te zien. Links het hotel-restaurant "De drie Linde". In front de gevel van restaurant / Haagse lunchroom / bodega / banketbakkerij van Henri v.d. Zijde, verkoop van (blijkens opschrift op etalage) het plaatselijk gebak "Bosschenaartjes". Geheel rechts een sigarenmagazijn. Linksvoor een paard met wagen.
Bron: Stadsarchief (0000584)
~~~
"'t Klaverblad van vieren". Nog in den spinnekop geschilderd. (v. Thiel)
Bron: Mosmans 764
Vischstraat B 63? (?)
1865L. van Thiel (koopman in koloniale waren)
1875J.J. van Thiel (koopman in kolonialewaren) - wed. L. van Thiel (partikuliere)
Vischstraat B 63 (?)
1881J.J. van Thiel (koopman in kolonialewaren) - wed. L. van Thiel (partikuliere)
1908J.J. van Thiel (fa. L. van Thiel) tabakfabriek
Vischstraat 25 (1909)
1910J.J. van Thiel (fa. L. van Thiel) tabaksfabrikant
1926Henri van der Zijde (Haagsche lunchroom)
1928H.Q. van der Zijde
1943H.Q. van der Zijde (banketbakker)

Visstraat 27-29
"De gouwe Rink" anno 1603. Het pakhuis er achter heet: "De rooie Poort". De eigenares van dit huis voerde in 1685 een proces tegen den eigenaar van perceel 774, omdat deze óók een ring had uithangen. (Azijnman)
Bron: Mosmans 765
Vischstraat B 64 (?)
1865T.J.H. Rijckevorsel (wijnhandelaar)
1908M. Azijnman (sigarenfabrikant)
Vischstraat 23 (1909)
1910M. Azijnman (sigarenfabrikant)
1928H.H.J. van Roosmalen
1943C.A.J.M. Verhees (handelaar glas en verfwaren) - fa. Gebrs. Verhees (drogisterij, glashandel, handel in verfwaren) - wed. A.F.H. Verhees-van Son
Visstraat 27-29 (19??)

Visstraat 25   gemeentelijk monument
"De gecroonde Elft" later "De catoene Winkel". Ook "De Wereld". (Festen, Sigarenmagazijn)
Bron: Mosmans 766
Vischstraat B 65 (?)
1865M.J. Niepels (koopman in eijeren) - J. Ubert (mr. kleedermaker)
1875J. van Bremem-Thorn (in modes) - gez. Thorn (in modes) - J. Thorn (kantoorbediende) - J.K. Weijmans (1e luitenant)
Vischstraat B 65 (1880)
1881C. van Wordragen (boekhouder en sigarenhandel)
1908Gez. Festen (sig. en sigarettenmagazijn) - H.L. Festen (particulier)
Vischstraat 21 (1909)
1910Gez. Festen (sig. en sigarettenmagazijn) - H.L. Festen (particulier)
1928mej. P. Festen - mej. T.W.H. Gerrits
1943A.C. Festen (winkelierster) - P. Festen (winkelierster)
Visstraat 25 (19??)

Visstraat 23   gemeentelijk monument
"De verkeerde Wereld". Omstreeks 1750 Engelsch Koffiehuis. Het leijendack iof de luifel van perceelen 766 en 767 werd 10 Juni 1776 afgebroken. (Verhulst)
Bron: Mosmans 767
1832(wijk G ?): wed. Antonie Abbema (koopvrouw)
Vischstraat B 66 (?)
1865W. Lutkie (lederhandelaar)
1875W. Lutkie (lederhandelaar)
1881W. Lutkie (lederhandelaar)
1899Johan Verhulst (vleeshouwer)
1908Joh. Verhulst (vleeschhouwer)
Vischstraat 19 (1909)
1910J.A. van Delft (runds- en varkensslager)
1928Wijnschenk's Vischhandel
1943J.H. Schiltman (vischhandelaar)
Visstraat 23 (19??)
19??Di Moda Shoes

Visstraat 21
"De Steur" anno 1635. "De Walvisch". "De Stad Luyk". (Schoep)
Bron: Mosmans 768
Vischstraat B 67 (?)
1865J. Kruse (firma Schute Kruse) koopman in wollen goederen
1875G. van Hoften (mr. broodbakker) - wed. W.J. Kassies de Buisonje (onderw. in de gevang.)
1881G. van Hoften (mr. broodbakker) - wed. J. Kassies de Buisonje (onderw. in de gevang.)
1908A.A. Schoep (holl. brood- en banketbakkerij)
Vischstraat 17 (1909)
1910A.A. Schoep (holl. brood- en banketbakkerij)
1928W.F. Humble - C.J. Pijnenburg
1943M.A. v.d. Boomen (banketbakkerij St. Jan)
Visstraat 21 (19??)

Visstraat 19
Vischstraat B 68 (?)
1865A. van Beek (pettenmaker, winkelier en kraankind)
1875H.F. van den Eerenbeemt (boekhouder en winkelier in galanterien)
1881G. van den Heuvel (winkelier) - J. Klasen (adj.-comm. bij het prov. best.)
1908Filiaal F.H.J.M. van den Eerenbeemt (groothandel in chemicaliën, drogerijen en verfwaren) - H.B. Mackay (banketbakker)
Vischstraat 15 (1909)
1910Filiaal F.H.J.M. van den Eerenbeemt (groothandel in chemicaliën, drogerijen en verfwaren) - H.B. Mackay (banketbakker)
1928B.L.M. Sekreve
1943J.F. van Leeuwe (bloemist)
Visstraat 19 (19??)

Visstraat 17   gemeentelijk monument
"De twee Meerminnen" anno 1673. Ook: "De Meerman en de Meermin". In 1835 Apotheek van Rarickx, die "De vergulde Arend" als uithangbord voerde. (v.d. Dries, Apotheker)
Bron: Mosmans 770
Vischstraat B 69 (?)
1865P.J. Pernot (handelaar in wijnen en gedistilleerd) - C.J.B. Sprengers (1e luitenant bij het 5e regement infanterie)
1875H.W.A. Bodenstaff (spiegel- en lijstenfabriek) - A.A.E. Phaff (kapitein tweede bataillon)
1881H.W.A. Bodenstaff (spiegel- en lijstenfabriek) - C.R.J. Kallenberg van den Bosch (adjunct ingenieur bij de staats spoorwegen)
1908A.F.F.M. van den Dries (apotheker en scheikundige)
Vischstraat 13 (1909)
1910A.F.F.M. van den Dries (apotheker en scheikundige)
1928A.F.F.M. van den Dries
1943A.F.F.M. van den Dries (apotheker)
Visstraat 17 (19??)

Visstraat 15-13
"De drie Heringen". De naam dagteekent van lang vóór 1756, in welk jaar hier een Delftsche Porcelijnwinkel was. (Seukens)
Bron: Mosmans 771
Vischstraat B 70 (?)
1865G.P. Tinnebroek (touwslager en winkelier)
1875A. Seukens (touwslager)
1881J.M. Bouwens (rijks ambtenaar) - A. Seukens (mr. touwslager)
1908A. Seukens (touwslager handel in scheeps- en vischartikelen)
Vischstraat 11 (1909)
1910H.P.L.L. de Rooij (touwhandel)
1928Th.B. Kok - H.C. Pasmans
1943A.B. Stoffenhuis - A.W.C. Boelens (koopman in manufact.)
Visstraat 15 (19??)

Visstraat 11   gemeentelijk monument
"St. Barbara" anno 1664. Latere naam "De drie Indiaansche Vrouwen". (J. Wertenbroek)
Bron: Mosmans 772
Vischstraat B 71 (?)
1865H. Werthenbroek (particulier)
1875H.A.A. Wertenbroek (partikulier) - J. Wertenbroek (partkulier)
1881D. Verhulst (winkelier in kolonialewaren) - J. Wertenbroek (partikulier)
1908J. Wertenbroek
Vischstraat 9 (1909)
1910J. Wertenbroek
1928De Regenboog - J.C.L.J. Strijbosch
1943N.V. de Zwitsersche Ververij en Chem. Wasscherij (ververij) - L.G.P. Strijbosch (schrijver gem. politie)
Visstraat 11 (19??)

Visstraat 9-7
"'t Jerusalems Kruis" of "De vijf Kruisen", vóór 1638. Omstreeks 1640 tijdelijk "De stad Wezel" (die niet lang te voren was ingenomen). De vijf kruisen staan nog op de handelsformulieren van den tegenwoordigen eigenaar. (v.d. Stay, winkel)
Bron: Mosmans 773
Vischstraat B 72 (?)
1865J.P. Verhulst (boekhouder) - wed. C.J. Verhulst (winkel. in koloniale waren)
1908A. van der Staij (grossier in kol. waren, stoomkoffiebr.)
Vischstraat 7 (1909)
1910A. van der Staij (i. C.J. Verhulst) grossier in kol. waren, stoomkoffiebr.
1928Dens' Schoenenmagazijn
1943F.J Horsthuis (zaak) - F.J. Horsthuis (zaak) - Tricotagehuis 'De Zon' (handel in tricotgoederen)
Visstraat 9 (19??)
Visstraat 7a (?)
1928W.M. Thomas
1943F.M.L. Neijts (bode Pr. Griffie) - W.M.M. Neijts
Visstraat 7 (19??)

Visstraat 5
"De Rink". Dit huis werd in 1603 bewoond door den zoon van zekeren Jacob in den Rink, die in 1566 de St. Janskerk tegen de beeldstormers had helpen beschermen. (v.d. Stay, koffiebranderij)
Bron: Mosmans 774
1832(Vischstraat G ?): wed. Antonij van Roosmalen
Vischstraat B 73 (1880)
1899A. van der Staij
1908A. van der Staij (grossier in kol. waren, stoomkoffiebr.)
Vischstraat 5 (1909)
1910A. van der Staij (i. C.J. Verhulst) grossier in kol. waren, stoomkoffiebr.
1943Cormi (lederhandel) - W.M. Vermeulen Windsant (etaleur C. en A.)

Visstraat 3   gemeentelijk monument
"Den Engelschen Dog" anno 1670. (Willems, slijterij)
Bron: Mosmans 775
Vischstraat B 73 (?)
Vischstraat B 74 (1880)
1881F. Seijler (kunstborduurder en winkelier)
1908P. Nijst (gep. onderofficier) - H. Willems (slijter en tapper in gedistilleerd)
Vischstraat 3 (1909)
1910P. Nijst (oud onderofficier) - H. Willems (slijter en tapper in gedistilleerd)
1928J. van den Berg - mej. J.C.J. Veltman
1943J. van de Berg (drankslijter) - Het Wijnhuis (wijnhandel)

Visstraat 1   gemeentelijk monument
"De Rogge- of Korenbloem". Zie voor bijzonderheden Stratenlijst onder Ruijsche Poort. (v. Boekel-v. Maaren)
Bron: Mosmans 71
Vischstraat B 75? (?)
1865E. van Maaren Dirks (in modeartikelen) - J.A. van Maaren (mr. schoen en laarzenmaker en winkelier)
1875J.A. van Maaren (mr. schoen en laarzenmaker, en winkelier)
Vischstraat B 75 (1880)
1881J.A. van Maaren (mr. schoen en laarzenm., winkel)
1905J.A. van Boekel (steenkolenhandelaar, schoenmagazijn)
1908J.A. van Boekel (steenkolenhandelaar, schoenmagazijn)
Vischstraat 1 (1909)
1910J.A. van Boekel (steenkolenhandelaar, schoenmagazijn)
1928J.A. van Boekel
1943Parfumerie 'Apollo' (handel in toiletartikelen) - P.J.C.H. Vekemans (koopman lederwaren)

Orthenstraat
 
Postcodes
  5211 DM  1..59
  5211 DN  2..54
 
Straatindeling
  1906 : 764..787 (Mosmans: Beide zijden)
  1909 : rechts 1..27, links 2..28
 
Volkstelling 1822
No 36 Wijk G (komend van de Karrenstraat)
Vischstraat
369 11 Lambermonte, Josephus Koek- en banketbak. 59 Rooms Hees (Leende)
372 2 Baale, Wilhelmus Hermanus van Winkelier 30 Rooms Hees
373 4 Lambooy, Elisabeth (wed. A. van Roosmalen) Grutter 60 Rooms Den Bosch
374 7 Peijnenburg, Gerardus Touwslager 38 Rooms Helvoirt
375 5 Geerards, Johannes - 72 Rooms Luit bij Venlo
376 6 Dalsen, Johanna van Winkelierster 48 Gereformeerd Den Bosch
377 6 Lombach, Joanna (wed. Jan van Grevenbroek) Vischverkoopster 59 Rooms Den Bosch
378 3 Lambooij, Petrus Barbier 46 Rooms Den Bosch
379 8 Griendt, Peter van de Mandemaker 36 Rooms Engelen
380 2 Poos, Petrus Jacobus Fabrikant in garens 24 Rooms Den Bosch
381 1 Verbeet, Trijntje Winkelierster 29 Gereformeerd Den Bosch
383 6 Verhulst, Corn. Johannes Koopman 39 Rooms Den Bosch
384 4 Willems, Josephus Voorman 54 Rooms H. en L. Zwaluwe
385 8 Lambooij, Carolus Koopman 48 Rooms Den Bosch
386 8 Camps, Germanus Laurentius Fabrikant 38 Rooms Gelder
387 3 Lambooij, Antonius Barbier 41 Rooms Den Bosch
388 7 Rariekx, Thomas Franciscus Artsenijmenger 32 Rooms Den Bosch
389 9 Molenaar, Willem Commies der 2e klasse 38 Gereformeerd Rotterdam
390 5 Dalsen, Johannes van Verwer/glazenmaker 48 Gereformeerd Den Bosch
391 6 Schermers, Anna Koopvrouw 64 Gereformeerd Heusden
392 5 Ven, Hendrikus van de Broodbakker 36 Rooms St. Oedenrode
Vischmarkt
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII (1976) 224

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 11, 14, 46

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 232

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 20, 25, 28

Kees Spierings, Wij waren nog stadje (1966) VII

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 252

n: vermelding in een voetnoot