afb. 31 mei 2003

Stationsweg

Het Zand

 
Bossche straatnamen

Stationsgebouwen

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 12 oktober 2011
 
Artikelen
1976

Redactie

Reconstructie vanavond verder in behandeling. Nader beraad over Stationsweg
Brabants Dagblad vrijdag 21 mei 1976
 
1977

Redactie

Plannen van Bos en Kalis technisch mogelijk. Parkeergarages onder Stationsweg?
Brabants Dagblad zaterdag 31 december 1977
 
 
Benaming
1866SpoorstraatKaart J. Kuijper ca 1866
1897StationswegRB 27-01-1897
1901Stations-WegAdresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909StationswegHuisnummeromnummering 1909
1928StationswegAdresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
 
Raadsbesluiten
1897

27 januari 1897

No. 29. Namen van straten
... Den naam Stationsweg behouden ...
Stadsarchief | GAHt Notulen gemeenteraad 1897 nr. 1(27.01) p. 1-47 | 43
 
 
Panden
Van der Does de Willeboissingel
Stationsweg 2   rijksmonument
Stationsweg N 1 (?)
1908L.J.C. Bogaerts
Stationsweg 2 (1909)
1910L.J.C. Bogaerts
1928jhr. mr. C.M.O. van Nispen tot Sevenaer
1943C. van Dongen (assuradeur)
1960Gemeentelijke Geneeskundige Dienst

Stationsweg 4   rijksmonument
Stationsweg N 2 (?)
1908H.A.M. van Roosmalen (grutter)
Stationsweg 4 (1909)
1910H.A.M. van Roosmalen-Mutsaers (grutter)
1928F.A.M.J.M. Halewijn
1943wed. J.A.M. Halewijn-Raijmann

Stationsweg 6   rijksmonument
Stationsweg N 3 (?)
1908W. van Welij (gep. rijksontvanger)
Stationsweg 6 (1909)
1910W. van Welij
1928J.A.M. Scheffers - A. van Steenes
1943H.C.J. van Hoof (expl. onr. goederen)
2005? (apotheek van den Dries)

Stationsweg 8   rijksmonument
Stationsweg N 4 (?)
1908A.J. de Booij (majoor der veldartillerie)
Stationsweg 8 (1909)
1910mevr. wed. Walter
1928J. Mükoster - W.F. Mürkoster - J. Rodehüser
1975Keser Uitzendgroep

Stationsweg 10   rijksmonument
Stationsweg N 5 (?)
1908L. Vehmeijer-Dreesman
Stationsweg 10 (1909)
1910L. Vehmeijer-Dreesman
1928K.H.C. Lamers - mr. E.A.M. Laners
1936dr. K.L.E. Lamers (Geneesh. Dir. Gr. Ziekengasthuis)
1943dr. K.L.E. Lamers (geneesheer dir. Groot Ziekengasthuis)
1975Keser Uitzendgroep

Stationsweg 12   rijksmonument
Stationsweg N 6 (?)
1908E. Lutkie (boekdrukker)
Stationsweg 12 (1909)
1910E. Lutkie (industrieel)
1928A.A.M. Sweens
1943W.M.A.M. van der Lugt (arts)

Stationsweg 14   rijksmonument
Stationsweg N 7 (?)
1908mr. I.J. Lion (adv. en procureur)
Stationsweg 14 (1909)
1910mr. I.J. Lion (adv. en procureur)
1928mr. S.J. Lion - mr. wed. I.J. Lion
1936dr. J.P. van Erp (chirurg)
1943dr. J.P. van Erp (chirurg en vrouwenarts)

Stationsweg 16   rijksmonument
Stationsweg N 8 (?)
1908mr. N.J.L. Brantjes (substituut offic. v. justitie)
Stationsweg 16 (1909)
1910mr. N.J.L. Brantjes (substituut offic. v. justitie)
1928mr. H.P.J.M. Loeff
1943Th.B. Feldbrugge (koopman) - wed. L.M.S. Frederix-Spekkens - P. Luder (stationschef)

Stationsweg 18   rijksmonument
Stationsweg N 9 (?)
1908E. de Jong (directeur schoenfabriek)
Stationsweg 18 (1909)
1910E. de Jong (industrieel)
1928E. de Jong
1943J.Th.J.M. van Grinsven (arts)

Stationsweg 20   rijksmonument
Stationsweg N 10 (?)
1908mr. A.J.J. Baron van Styrum (raadsh. in het gerechtshof)
Stationsweg 20 (1909)
1910mr. A.J.J. Baron van Styrum (raadsh. in het gerechtshof)
1928wed. M. Azijnman
1943dr. G.F. van Balen (arts inwendige ziekten)

Stationsweg 22   rijksmonument
Stationsweg N 11 (?)
1908jhr. mr. C. van Nispen- tot Sevenaer (rechter)
Stationsweg 22 (1909)
1910L. de Vries (insp. der belast. invoerr. en accijnsen)
1928F.J.M. Miert - L.A.J.M. van Miert

Stationsweg 24   rijksmonument
Stationsweg N 12 (?)
1908dr. M.M. Wolf (arts)
Stationsweg 24 (1909)
1910dr. M.M. Wolf (arts)
1928L. Elias - M.A. Elias - mr. E.M. Elias
1936dr. G.F. van Balen (doctor)
19JJJan de Groot (banketbakkerij en lunchroom)

Stationsweg 26   rijksmonument
Stationsweg N 13 (?)
1908G.A.W. van Lanschot (bankier)
Stationsweg 26 (1909)
1910mr. F.W. ter Spill (kantonrechter)
1928Bureau Dir. Belastingen
1943Administratie der Belastingen

Oranje Nassaulaan
 
Koninginnenlaan
Stationsweg 35-33   rijksmonument
Stationsweg O 12 (?)
1908J.A.M. Scheppers
Stationsweg 35 (1909)
1910Stalhouderij van C.G. Mooijman
1928Kantoor Curatoren Hanzebank
1943N.V. Bouwmaterialenhandel v/h L. v. Drunen en Zn.
Stationsweg O 12a (?)
Stationsweg 33 (1909)
1910Stalhouderij van C.G. Mooijman
1928Kantoor Curatoren Hanzebank
1943Th. Pijnappel (atelier voor kerkelijke borduurkunst)

Stationsweg 31-29   rijksmonument
Stationsweg O 11a (?)
1908mr. L.A. Rits (advocaat en procureur)
Stationsweg 31 (1909)
1910mr. L.A. Rits (advocaat en procureur)
1928mr. L.A. Rits
1943G. de Bruin (assuradeur)
Stationsweg O 11 (?)
1908wed. Hupsch-van Overbeek (sigarenmagazijn)
Stationsweg 29 (1909)
1910wed. Hupsch-van Overbeek (sigarenmagazijn)
1928wed. J.H. Hupsch - mej. M.F. Lambermont - Sigarenmag. House Bouquet
1943Jac. Jorna en Zn. (kerksieraden) - C.D. Jorna (kantoorbed.) - G. Jorna (recl. teekenaar) - J.J. Jorna (edelsmid) - Th.J.G. Jorna (typiste) - Jorna-Esselaar (sigaren, sigaretten, tabak)

Stationsweg 27   rijksmonument
In het midden het pand van het geillustreerd weekblad Ons Zuiden, links op nummer 29 House Bouquet en rechts een banketbakker.
Bron: Stadsarchief (0017036)
Stationsweg O 10 (?)
1908A. Brangers (tailleuse) - wed. H. Brangers (huisbewaarster) - Bureau Inspectuer Expl. S.S.
Stationsweg 27 (1909)
1910A. Brangers (tailleuse) - wed. H. Brangers (huisbewaarster) - Bureau Inspectuer Expl. S.S.
1928A.G.M. Cooijmans
1943W.D. van Daalen (insp. uitg. bedr. N.V. Spaarnestad Haarlem) - Ons Zuiden (uitgever)

Stationsweg 25-23   rijksmonument
V.l.n.r. gevelwand huisnummers 27-19 met op nummer 23 cafetaria Jan Denisse.
Bron: Stadsarchief (0067061)
Stationsweg O 9a (?)
1908H. Wieringa (koopman)
Stationsweg 25 (1909)
1910H. Wieringa (koopman)
1928mej. H.J.L.M. Baer
1943d' J.M.J. Herripon
Stationsweg O 9 (?)
1908A. Westelaken (winkelierster)
Stationsweg 23 (1909)
1910A. Westelaken (winkelierster)
1928mej. A.M.A. Westerlaken
1943J. Denisse (handel in koloniale waren)
1961Draak-Expresse (cafetaria)

Stationsweg 21   rijksmonument
Stationsweg O 8 (?)
1908L.A. de Gruijter
Stationsweg 21 (1909)
1910L.A. de Gruijter
1928I. de Winter

Stationsweg 19   rijksmonument
Stationsweg O 7 (?)
1908H.J.M. Cooijmans (likeurst. en wijnhandelaar)
Stationsweg 19 (1909)
1910H.J.M. Cooijmans
1928mr. H.P.F.M. Manders

Stationsweg 17   rijksmonument
Stationsweg O 6 (?)
Stationsweg 17 (1909)
1910F. van Miert- v.d. Heuvel
1928S.M. Lankhout - dr. A.C.M. van Moorsel
1943L.J. Crielaars (dansleeraar) - Dansinstituut Leo Crielaars - N.V. Reclame en Advertentiebureau 'Atlas' - Reizigers-Belang (rijwielstalling)

Stationsweg 15   rijksmonument
Stationsweg O 6 (?)
1908Boek- cour.- en handelsdr. v/h Henri Berger - mr. P.J.G. van der Muelen (rechter)
Stationsweg 15 (1909)
1910Boek- cour.- en handelsdr. v/h Henri Berger - Mij. de Kath. Illustratie (uitgeefster)
1919De drukkerij Berger
1943Reizigers-Belang (rijwielstalling)

Stationsweg 13
Stationsweg O 5 (?)
1908W. Reijnders (koopman koffie)
Stationsweg 13 (1909)
1910W. Reijnders (koopman koffie)
1928mr. C.M.J. Witlox
1936mr. N.H.L. v.d. Heuvel

Stationsweg 11
Stationsweg O 4 (?)
1908F.H. van Slooten (rijksontvanger)
Stationsweg 11 (1909)
1910F.H. van Slooten (ontvanger der belast. invoerr. accijnsen)
1928J.F.A. van Mens

Stationsweg 9
Stationsweg O 3 (?)
1908E.R. van Nes van Meerkerk (Hoofd-Ingenieur, directeur v/d waterstaat)
Stationsweg 9 (1909)
1910E.R. van Nes van Meerkerk (Hoofd-Ingenieur, directeur 1e kl. van den waterstaat)
1928J. Casparie
1936dr. J. Casparie (doctor)

Stationsweg 9
Stationsweg 9 (?)
1959Algemene Bank Nederland
19??het Juridisch Loket

Stationsweg 7
Stationsweg O 2a (?)
1908W.H. Ari (schoenmaker) - Bureau Sectie Ingenieur Mij. Expl. S.S.
1928dr. L.A.M. van der Spel
1943E.E. Brouwers (melkventer)

Stationsweg 5
Stationsweg O 2 (?)
Stationsweg 5 (1909)
1910Frits Putters (stalhouder, handel in paarden)
1928Stalhouderij
1943Louis Putters (stalhouderij)

Stationsweg 3   rijksmonument
Stationsweg O 1 (?)
1908mej. C. Dijkstra - Frits Putters (stalhouder, handel in paarden)
Stationsweg 3 (1909)
1910Frits Putters (stalhouder, handel in paarden)
1928Stalhouderij
1943Louis Putters (stalhouderij)

Stationsweg 1
Exterieur pand firma Putters, hoek Havensingel met voor het pand transport Jeeps.
Bron: Stadsarchief (0067202)
Stationsweg O 1a (?)
Stationsweg 1 (1909)
1910mej. C. Dijkstra - Frits Putters (stalhouder, handel in paarden)
1928L.F.Th.A. Putters
1943Frits Putters (autogarage) - Louis Putters (stalhouderij)
1961Putters (auto-dealer)

Havensingel
 
Postcodes
  5211 TV  1..35
  5211 TW  2..26
 
Straatindeling
  1909 : rechts 1..35, links 2..26
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Kees Spierings, Wij waren nog stadje (1966) V

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 178, 238

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 116

n: vermelding in een voetnoot