Siloweg

De Rietvelden West

Benaming
JaarNaamBron
2007SilowegB&W Besluitenlijst 9 oktober 2007
Raadsbesluiten
2007

Naamgeven Bedrijventerrein De Rietvelden

Het college geeft de nieuwe ontsluitingsweg van de garageboxen op Bedrijventerrein De Rietvelden de naam Siloweg.
B&W Besluitenlijst 9 oktober 2007