Noordervliet

Rosmalen, De Groote Vliet

 
Raadsbesluiten
2007

Straatnaamgeving

De nieuwe straatnamen Noordervliet en Zuidervliet zijn vastgesteld op het bedrijventerrein in de Groote Wielen.
B&W Besluitenlijst 27 februari 2007