Heiweg

Rosmalen, Sparrenburg

 
Dossier
1974

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 20 juni 1974

De weg gelegen ten zuiden van en parallel lopende aan de Oude Baan welke een verbinding vormt tussen Kattenboschstraat en de Sparrenburgstraat de naam 'Heiweg' te geven en alle daaraan gelegen panden welke thans nog aan de Oude Baan genummerd zijn aan die nieuwe weg te nummeren.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
 
1987

Vaststelling straatnamen

Raadsbesluit 15 januari 1987

  • in te trekken de straatnaam 'Wethouder Tiboschlaan';
  • vast te stellen de straatnamen Christinastate, Prins-Clausstraat, Sint-Jorisstate en Wethouder-Tiboschplein, één en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen;
  • de naam Heiweg van het deel van de Heiweg tussen de Deken van Roestellaan en de Sasseltberg, te veranderen in Sasseltberg.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)