Bosboompad

Rosmalen, Hintham Zuid

 
Raadsbesluiten
2008

Straatnaamgeving

Het pad tussen blok 2 en 3 op de voormalige locatie De Biechten krijgt de naam Bosboompad.
B&W Besluitenlijst 27 mei 2008