Birgittinessenborch

Rosmalen, De Overlaet West

 
Raadsbesluiten
2003

Straatnaamgeving parallelweg

Het college stelt de raad voor de parallelweg langs de Nieuwendijk, ter hoogte van de Terpeborch en de Benedictijnenborch, de naam Birgittinessenborch te geven.
B&W Besluitenlijst 3 juni 2003