afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 12 september 1932

Orthenstraat

Binnenstad Centrum

Zijstraat links is het Bokhovenstraatje. Zijstraat rechts is het Sint Geertruikerkhof. De draaiorgels staan op een rij opgesteld ten behoeve van de muzikale controle voor de kermis onder andere door de keurmeesters Toon van Balkom en Marius Ogier.
Bron: Stadsarchief (0002068)
~~~
Een van de negen armenblokken (1370-1477).
 
Sasse van Ysselt

De Orthenstraat

65
66
67
68
69
70
71
Noten
1.Diarium van Vladeracken t.a.p. blz. 237.
2.Van Heurn Historie III blz. 196.
3.Over het aantal huizen, dat Orthen in 1526 had, zie men de telling der huizen en haardsteden in de Stad en de Meierij van den Bosch van dat jaar (Hand. Prov. Genootsch. van K. en W. in Noordbrabant 1891/93 blz. 231)
4.N. en Z. Brabantsche Faam 1829 blz. 104 en Taxandria VI blz. 292, alwaar ik abusievelijk mededeelde, dat al de gevangen genomen leden van het corps van Béon op het fort Isabella gefusilleerd zijn.
5.Van Heurn Historie II blz. 334 en R.A. van Zuylen de Stadsrekeningen II blz. 1240, 1252 en 1259.
6.Van Heurn Historie II blz. 498.
7.Van Heurn Historie II blz. 502, 523, 527 en 528.
8.R.A. van Zuylen Gedenkboek der Teekenschool te den Bosch blz. 95 en Beschrijv. Catalogus van de histor. verzameling der Schutterij te den Bosch blz. 1-4 en blz. 49.
9.Men zie over deze brug Van Heurn Historie III blz. 401.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 65-72
 
Verdwenen stadsbeelden

Een dorps tafereel in de Bossche binnenstad

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad dinsdag 7 april 1998
 
Artikelen
1935

Redactie

Programma 1185-1935. Orthenstraat- comité bij het 750 Jarig bestaan der stad 's-Hertogenbosch juli 1935 en beschrijving van de optocht naar Prof. Der Kinderen op Zondag 21 Juli des n.m. 4 uur
s.n. ('s-Hertogenbosch 1935)
 
1979

A.C.M. Kappelhof

Voorlopige inventaris van het archief van het blok van de Orthenstraat en het Ortheneinde
Centraal bureau Godshuizen, Oud-archief ('s-Hertogenbosch 1979)
 
1979

Redactie

Gemeenteraad in hemd gezet door bankiers Van Lanschot. Opknappen Orthenstraat start
Brabants Dagblad woensdag 12 december 1979 (foto's)
 
1984

H.L. Janssen

De opgravingen aan de Orthenstraat. Wegwijs bij Van Lanschot. Afdeling publiciteit.
F. van Lanschot Bankiers ('s-Hertogenbosch 1984) 21-27
 
1984

A.H. van Drunen

De bank en haar buren in de Orthenstraat. Wegwijs bij Van Lanschot. Afdeling publiciteit.
F. van Lanschot Bankiers ('s-Hertogenbosch 1984) 28-35
 
1988

J.W.G. Witmer

Een inventarisatie van gotische en laatgotische muur- en plafondschilderingen in 's-Hertogenbosch
Kroniek van bouwhistorisch en archeologisch onderzoek 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1988) 18-29
 
1991

Theo van Herwijnen

Een Bossche schelm of schurk
Stadsarchief 's-Hertogenbosch 150 jaar! ('s-Hertogenbosch 1991) 11
 
1997

Jo Hendriks

Moette nou toch's kijke
KringNieuws 2 (1997) 15-16
 
1998

Ed van Berge Henegouwen

Bewoners Orthen- en Peperstraat onder de loep 1
KringNieuws 3 (1998) 13-14
 
1998

Piet Hellings

Herenhoed en leefcultuur
Het Boedelbulletin 4 (1998) 1-4
 
1998

Ed van Berge Henegouwen

Het muziekinstrument in Peper- en Orthenstraat
Het Boedelbulletin 4 (1998) 6-7
 
1998

Ester Vink

Categorie 16. Gereedschap
Het Boedelbulletin 4 (1998) 8
 
1998

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : Een dorps tafereel in de Bossche binnenstad
Brabants Dagblad dinsdag 7 april 1998
 
1999

Aart Vos

'Een casje met glaesen'. Bosch glaswerk als cadeau
Bossche Bladen 3 (1999) 96-101
 
1999

E.C. van Berge Henegouwen

Bewoners en eigenaren Peperstraat en Orthenstraat van 1650 t/m 1850
s.n. ('s-Hertogenbosch 1999)
 
2000

H.W. Boekwijt, P. Manuhutu

Twee maal twee. Het onderzoek van twee middeleeuwse buurpanden in de Vughterstraat en de Orthenstraat (2000) 123-132
 
2000

Marjan Vonk

Werkgroep Winde en De Gruyter
KringNieuws 3 (2000) 8-9
 
2001

drs. Ed van Berge Henegouwen

Bewoners Orthen- en Peperstraat onder de loep
KringNieuws 2 (2001) 6-7
 
2001

Hans L. Janssen

Opgravingen BAM in 2001
Bossche Bladen 4 (2001) 133-134
 
2007

Redactie

Samenwerking Centrummanagement, gemeente, ondernemers en eigenaren. Nieuwe toekomst voor Bossche Orthenstraat
De Makelaar zaterdag 1 september 2007 (foto)
 
2009

Marc Brink

Aanzien Orthenstraat moet beter
Brabants Dagblad 16 januari 2009

 
2011

Ondernemers aan zet in de Orthenstraat

• Gemeente wil meewerken aan plannen om Orthenstraat op te knappen.
• Maar ondernemers moeten nu wel met concrete plannen komen.
• Ideeën voor meer terrassen en fraaiere gevels.
Paul Roovers | Brabants Dagblad zaterdag 22 oktober 2011
 
2013

Orthenstraat

Extra winkels Orthenstraat Built to Build heeft plannen met vier historische panden in de Bossche Orthenstraat.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad zaterdag 28 september 2013 | 26
 
2013

Domien van der Meijden

Verlevendigen Orthenstraat is prima idee
Brabants Dagblad zaterdag 28 september 2013 | 27
 
 
Benaming
1502OrtenstraetStads Rekeningen van het jaar 1399-1800. Deel 1, blz 57
1645Orten ftraetKaart Sylva Ducis Gallis Bois le Duc German sHartogen Bos
1866Ortenstr.Kaart J. Kuijper ca 1866
1890OrtenstraatKaart Jos van Hagens ca 1890
1901Orten StrAdresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909OrthenstraatRB 19-08-1909, blz 45.
1910OrthenstraatStraatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928OrthenstraatAdresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
 
Geschiedenis
1620 De bierbrouwer Wouter Jansz. van Wel bouwt een nieuw pand: "De Gulden Hopsack".
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
 
Stadsrekeningen
1498 Kapittel 27.
Op verzoek der nageburen van de Ortenstraat wordt eene paling van een erf gedaan binnen booms, welke Jan de Wit voor zich wilde houden, dat erf wordt het eigendom der stad verklaard en aan deze toegewezen.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1498. Deel 1, blz 45
 
 
Afbeeldingen

voor 1934
     
 
Panden
Visstraat
Orthenstraat 2-2a   gemeentelijk monument
Vischstraat B 74 (?)
1865H.F. van den Eerenbeemt (boekhouder)
1875T.J.H. van Rijckevorsel (wijnhandelaar) - M. Staelenberg (poelier)
Vischstraat B 75a (1880)
Orthenstraat B 75a (1881)
1881P. Vermeulen-Bouman (commies der stoomboot)
1908J.A. Roborgh (opzichter der telegrafie)
Orthenstraat 2 (1909)
1910J.A. Roborgh (opzichter der telegrafie)
1928mej. C.Th. Timmermann
Orthenstraat 2a (?)
????Stadscafé D'n Burger

Orthenstraat 4
Orthenstraat B 75 (?)
Orthenstraat B 76 (1880)
1908M.A. Grimberger (koopman en sigarenhandel)
Orthenstraat 4 (1909)
1910M.A. Grimberger (koopman en sigarenhandel)
1943F.J. Assmann (schoenhandel)

Orthenstraat 6
"De Hooge Stoep". (firma Seijller)
Bron: Mosmans 72
Orthenstraat B 76 (?)
1865G. Kraanwinkel (particulier) - J. P. Leijendekker (candidaat-notaris)
1875A.J. Siepkens (koetsier) - J.H. Tamson (winkelier in dekens)
Orthenstraat B 76a (1880)
1881G. Lammerschop (leeraar gymnasium)
1908H. Holland (1e Luit. Adj. Inf.) - wed. Seijller (in gouden en zilveren borduurwerken) - G.J.L. Step (1e Luit. pl. adj.)
Orthenstraat 6 (1909)
1910Garjeanne (2e luit. inf.) - wed. Seijller (in gouden en zilveren borduurwerken) - G.J.L. Step (1e Luit. pl. adj.)
1928F.J. Assmann - echtg. Th.J. Tromp
1943F.J. Assmann (schoenmaker)

Orthenstraat 8-10
"Den groenen fluweelen Sadel" of "Het Saaltje". "Neven en boven een straetken", thans afgesloten. (wed. Murk-v. Son)
Bron: Mosmans 73
Orthenstraat B 77a (?)
1908W. van Sas (commies secretarie)
Orthenstraat 8 (1909)
1910W. van Sas (commies secretarie)
1928mej. M.J.W. van Sas - W. van Sas
1943De Klein Credietbank
Orthenstraat B 77 (?)
1865T.F. Rarickx (particulier)
1875F.J. Pompe (wethouder dezer gemeente)
Orthenstraat B 77 (1880)
1881J.F. Pompe (wethouder dezer gemeente) - A.J. Tamson (boekhouder) - J.H. Tamson (winkelier in dekens)
1908fa. wed. A. Murk- van Son (in goud- en zilverw.)
Orthenstraat 10 (1909)
1910fa. A. Murk- van Son (in goud- en zilverw.)
1928F.H.J. Murk

Orthenstraat 12

De Gruyterpassage
Orthenstraat 12
"Bourgonsch Kruys*" anno 1620. Later "Nijepoort", naar zekeren van Nieuwpoort. (Th. v. Grinsven)
Bron: Mosmans 74
Orthenstraat B 212 (?)
1821N.J. Doublesteine Haphe () bron
1822Ursule Haye
Orthenstraat B 78 (?)
1865A. Bos (commies der posterijen)
1875H.M. Laffertée (partikuliere)
Orthenstraat B 78 (1880)
1881J.H. Lafferteé (partikulier)
1908Th.W. van Grinsven-Verhoeven
Orthenstraat 12 (1909)
1910Th.W. van Grinsven-Verhoeven
1928H.Th. Huisman

Orthenstraat 14-16
"Strickepoort". Naar eene familie Strick, die het bewoonde en wier wapenschild boven den ingang stond. Hardsteenen fragmenten van een poort zijn bij de verbouwing in 1904 uit den grond gedolven. Was in 1719 een groote herberg. (de Gruijter, kantoor en inrit)
Bron: Mosmans 75-76
~~~
De Strikkenpoort. No. 16.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 136
Orthenstraat B 211 (?)
1824Lamberdina Theresia Someren () bron
Orthenstraat B 79 (?)
1865H.C. Dobbe (firma Dobbe van Pelt) steenhouwer en bouwmeester - mr. R. Twiss (L.r. officier van justitie)
1875H.C. Dobbe (firma Dobbe van Pelt) steenhouwer en bouwmeester - J.C. de Swart (mr. broodbakker) - E.A.H. van der Ven (onderw. aan de koninkl. school voor nuttige en beeldende kunsten, photografist)
Orthenstraat B 79 (1880)
1881H.C. Dobbe (firma Dobbe van Pelt, steenhouwer en bouwmeester) - J.C. de Swart (mr. broodbakker) - E.H.A. van der Ven (kunstschilder en leeraar aan de koninklijke school)
1908P. de Gruijter & Zn. (fabriek en kantoor) - J. Maas (machinist)
Orthenstraat 14 (1909)
1910J. Maas (machinist)
1943P. de Gruijter en Z. (N.V. Kon. Industrie en Handelmij.)
Gesloopt (bev cont okt 1980) (1980)
Orthenstraat B 210 (?)
1822Lamberdina Theresia Someren ()
1824Lamberdina Theresia Someren () bron
Orthenstraat B 79a (?)
Orthenstraat 16 (1909)
1910P. de Gruijter & Zn. (fabriek en kantoor)
1928P. de Gruijter en Zn.
Gesloopt (bev cont okt 1980) (1980)

Orthenstraat 18
"De Toelast" anno 1724. Een toelast is een wijnmaat van drie tot zes aam groot. (H. Kuijpers)
Bron: Mosmans 77
Orthenstraat B 209 (?)
1821G. van Oorschot () bron
1822Johannes Scheertoom (kuiper)
Orthenstraat B 80 (?)
1865J.C. de Swart (mr. broodbakker)
Orthenstraat B 80 (1880)
1903H. Kuijpers (broodbakker)
1908H.W.M. Kuijpers (brood- en beschuitbakker) - wed. H. Kuijpers-Peijnenburg
Orthenstraat 18 (1909)
1910H.W.M. Kuijpers (brood- en beschuitbakker) - wed. H. Kuijpers-Peijnenburg - B. Leussen (leeraar gymnasium)
1928echtg. G. van Broekhuizen - L.J. Jordens - H.H.M. Kuijpers - wed. H.W.M. Kuijpers
Vervallen (fabriek De Gruyter) (19??)

Orthenstraat 20-22
"Mechelen". Naar aanleiding van dezen naam zij hier vermeld, dat de betrekkingen tusschen deze Belgische stad en 's Hertogenbosch altijd zéér hartelijk zijn geweest. Toen in 't jaar 1266 Mechelen belegerd werd, kwamen "die van den Bossche met groote macht van borgeren en ruyteren ende ontsetten die stadt. Die van Mechelen wilden dankbaer sijn aen die van de Bossche, presenteerende hen mede te geven dat lichaem van Sinte Rombouts. Maar die van den Bossche danckten. En doen wert overdraegen, dat tot alle jaeren, op den kermisdach van Mechelen, die van den Bossche, die daar tegenwoirdich sijn sullen, altijd selffs moegen ommedraegen, d'lichaem van Sint Rombouts; en dan wel feestelijcken getracteert te worden met allerhande spijse ende wijn. Ende wie van den Bossche daer noch tegenwoirdich is, sal sijn portie van spijse ende wijn hebben"... Van dit eigenaardig privilegie hebben de Bosschenaars tot 1566 toe, bestendig genoten. (L. Lutkie)
Bron: Mosmans 78
Orthenstraat B 81 (?)
1865G. van Andel (koopman in granen)
1875G. van Andel (koopman in granen)
Orthenstraat B 81 (1880)
1881G. van Andel (partikulier)
1908L. Lutkie (firma W. Lutkie) lederhandel
Orthenstraat 20 (1909)
1910L. Lutkie (firma W. Lutkie) huidenhandel
1928mej. M.J. Reijntjes
Vervallen (fabriek De Gruyter) (1938)
Orthenstraat B 81a? (?)
1865jhr. mr. J. van Beresteijn (advokaat, hoofdagent der brandwaarborg-maatschappij 'zekerheid geeft rust')
1875A.A.P. van der Velden (deurwaarder der plaatselijke belasting)
Orthenstraat B 81a (1880)
1881W. van Sas (adj.-comm. ter stads secretarie)
1908Gez. van Gemert
Orthenstraat 22 (1909)
1910mej. H. van Gemert
1928F.J. Claes
Vervallen (fabriek De Gruyter) (1938)

Orthenstraat 24-26
"De Beukentopspoort", later "De Koepoort" en "Boollandspoort". Van de oude Bossche familie Buekentop, speelde mr. Henrick in de 16e eeuwsche godsdienstverwikkelingen de rol van falsaris. (H. v. Haaren)
Bron: Mosmans 79
Orthenstraat B 82 (?)
1865T. Beaudoux (tinnengieter) - Gez. Stengels (naaister)
1875H.C. Kerstel (tapper)
Orthenstraat B 82 (1880)
1881H.C. Kerstel (tapper)
1908H. van Haaren (bierbottelaar) - A. Kuijpers (klerk)
Orthenstraat 24 (1909)
1910wed. H. van Haaren (tapperij)
1928H. Leijsen
Vervallen (fabriek De Gruyter) (19??)
Orthenstraat B 82a (?)
1875M. Steenbergen (partikulier)
Orthenstraat 26 (1909)
1910S. Gieliam - C. Gips (reiziger) - D. de Vries (assistent apotheker)
1928J.H. Jordens
Vervallen (fabriek De Gruyter) (19??)

Orthenstraat 28
Verfwaren, glas, drogisterij van de Gebrs. Verhees. Rechts daarvan hotel-restaurant en bergplaats van rijwielen W. van Hassel. Rechts daarvan houthandel van J. Janssen.
Bron: Stadsarchief (0000607)
~~~
"De groene (grut) meulen*". (Gebr. Verhees)
Bron: Mosmans 80
Orthenstraat B 83 (?)
1875B.N. van Thiel (koopman in kolonialewaren)
Orthenstraat B 83 (1880)
1881B.N. van Thiel (koopman in kolonialewaren)
1893G. Smits (mr. broodbakker)
1908Gebr. Verhees (in verfwaren enz.)
Orthenstraat 28 (1909)
1910Gebr. Verhees (in verfwaren, spiegel- en vensterglas, lakken, drogerijen, specerijen enz.)
1928Gebr. Verhees
Vervallen (fabriek De Gruyter) (19??)

Orthenstraat 32
"De drie Bellen". (J. Baekers)
Bron: Mosmans 81
Orthenstraat B 84 (?)
1865P. Laffertee (particulier)
1875A.H. Blankers (mr. goud- en zilversmid) - wed. P. Lafferteé (partikulier)
Orthenstraat B 84 (1880)
1908J. Baekers (collecteur staatsloterij)
Orthenstraat 30 (1909)
1910J. Baekers (collecteur staatsloterij)
1928W. van Hassel - J.J. Seerden
Vervallen (fabriek De Gruyter) (19??)

Orthenstraat 32-44
"De drie Biertonnekes". (Houtpakhuis Jansen)
Bron: Mosmans 82
Orthenstraat B 85 (1880)
1908J. Jansen (pakhuis, houthandel)
Orthenstraat 32 (1909)
1910J. Jansen (pakhuis, houthandel)
Vervallen (fabriek De Gruyter) (19??)

Orthenstraat 34
"Het Trompken" anno 1670. (Jos. Bolsius)
Bron: Mosmans 83
Orthenstraat B 86 (?)
1865H. van Roosmalen (particulier)
1875H. van Roosmalen (partikulier)
Orthenstraat B 86 (1880)
1881H.C. Brak (modiste) - J.J.F. Brak (gepensioneerde)
1908Jos. Bolsius-Kamphuijs (wijnhandel)
Orthenstraat 34 (1909)
1910Jos. Bolsius-Kamphuijs (wijnhandel)
Vervallen (fabriek De Gruyter) (19??)

Orthenstraat 36
"'t Hof van Sevenbergen" anno 1496. "'t Huis van Hemert", "'t Huis van Ysselstein" anno 1580. Zoo genoemd naar hoogadelijke familiën. Later was de naam: "De Mortier", en "Het Glashuis". In 1656 verleende de stedelijke regeering aan Guilielmo van Bree octrooi voor het vervaardigen van glas. Het prachtige glaswerk sindsdien door van Bree, te zamen met Bonhomme uit Luik, hier vervaardigd, was overal zeer gezocht. De Bossche Migistraat, die met de nieuwe industrie harer stad hoog was ingenomen, heeft voorname vreemdelingen dikwijls dit glaswerk als geschenk aangeboden. (jhr. Bosch v. Drakensteijn)
Bron: Mosmans 84
~~~
Het Huis van Ysselstein No. 36.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 120
Orthenstraat B 87 (?)
1865J.F.J. van Rijckevorsel (firma wed. J. van Rijckevorsel & Zn.) handelaars in koloniale waren, commissionnairs in effecten
1875J.F.J. van Rijckevorsel (firma wed. J. van Rijckevorsel & Zn.) commissionair in effecten
Orthenstraat B 87 (1880)
1881J.F.J. van Rijckevorsel (firma wed. Joh.F. van Rijckevorsel en Zn., in effecten)
1908jhr. F.J.H.J. Bosch van Drakesteijn
Orthenstraat 36 (1909)
1910jhr. F.J.H.J. Bosch van Drakesteijn
Vervallen (fabriek De Gruyter) (19??)

Orthenstraat 38
Op het grondvlak van deze en de tegenoverliggende huizen verhief zich de oude massieve Orthenpoort, omstreeks 1185 gebouwd. Zij vormde met de Leuvensche poort (perc. 256) en de Antwerpsche (perc. 3) den driehoek waarbinnen de oude stad 's Hertogenbosch lag besloten. Zij werd in de 18e eeuw geamoveerd. Mopsteenen er van zijn langs de zuidzijde van 't Bokhovenstraatje hier en daar nog ingemetseld. (Reuzelaars. Bettonville)
Bron: Mosmans 85-86
~~~
De Orthenbinnenpoort.
Deze poort stond in den eersten ringmuur der stad tusschen de tegenwoordige huizen Orthenstraat Nos 40 en 38 eenerzijds en 45 en 43 anderdzijds.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 119
Orthenstraat B 88 (?)
1865B. van Andel (koopman in granen)
1875B. van Andel (koopman in granen)
Orthenstraat B 88 (1880)
1881B. van Andel (koopman in granen)
1908B. v.d. Berg - J. Reuzelaars (behangerij en stoffeerderij)
Orthenstraat 38 (1909)
1910B. van den Berg - J. Reuselaars (behangerij en stoffeerderij) - mej. J. van Thiel (onderwijzeres)
Vervallen (fabriek De Gruyter) (19??)

Orthenstraat 40
Orthenstraat B 89 (?)
1865J.C. van Beugen (mr. schoen- en laarzenmaker)
1875B.F. Koop-Hagelaar (koopman in steenkolen, en agent eener steenkolenm.)
Orthenstraat B 89 (1880)
1881F. Papavoine (winkelier in kruidenierswaren)
1908Th. Merkenhoff (mr. dameskleermaker) - P.J. Schendeler (wijnsteker)
Orthenstraat 40 (1909)
1910Th. Merkenhoff (dameskleermaker)
1928Fabriek N.V. de Gruijter
Gesloopt (bev cont okt 1980) (1980)

Orthenstraat B 89c
Bokhovenstraatje B 89c (?)
1875J. Verkaart (klerk)

Orthenstraat B 89d
Bokhovenstraatje B 89d (?)
1875A.J.P. van Osch (vleeschhouwer)

Orthenstraat B 89f
Bokhovenstraatje B 89f (?)
1875J.A. de Bruijn (mr. kleermaker)

Orthenstraat B 89g
Smalle Haven B 89g (?)
1875G.J. Mettrop (assurad. boekhouder)

Orthenstraat 36
Restaurant La Fontaine

Bokhovenstraatje
Orthenstraat 260
"De bonte Stier". Strekte oudtijds tot op den Lombard. (v.d. Ven, tapper)
Bron: Mosmans 87
Ortheneinde B 92 (?)
1865J. van der Brugge (mr. metselaar) - wed. J. Necasie (tapster)
1875H. van Hattenhoven (tapper en logementhouder)
Ortheneinde B 90 (1880)
1881D.N. Govers (logementhouder)
1908J. van der Ven (koetsier, tapper)
Orthenstraat 42 (1909)
1910F. van der Meijden (caféhouder)
1928M.A.M. van Oorschot - wed. H. van Oorschot
1943M. van Dijk (sigarenmaker)
Vervallen (1950)

Orthenstraat 44
Ortheneinde B 93 (?)
Ortheneinde B 91a (1880)
1881A.W. van der Bruggen (mr. metselaar)
1908A.W. van der Bruggen (metselaar, aannemer)
Orthenstraat 44 (1909)
1910A.W. van der Bruggen (metselaar, aannemer)
1928A. Voets
Gesloopt (BK 05335 24 mei 76) (1976)

Orthenstraat 46
"De Berendans*" anno 1603. (v.d. Bruggen)
Bron: Mosmans 88
Ortheneinde B 93 (?)
1875J. van der Bruggen (mr. metselaar) - W.P. Wetselaar (2e luitenant eerste bataillon)
Ortheneinde B 91 (1880)
1881J. van der Bruggen (mr. metselaar)
1905J.P. van der Bruggen (handelaar in rijwielen)
1908J.P. van der Bruggen (rijwielen en automobielen)
Orthenstraat 46 (1909)
1928A.C. van der Bruggen
1943A.Ch. van Bruggen (tandheelkundige)
Gesloopt (BK 1315 6 feb 75) (1975)
Gesloopt (BK 05335 24 mei 76) (1976)

Orthenstraat 262-264
Ortheneinde B 94 (?)
1865A.H. Blankers (mr. goud en zilversmid)
Ortheneinde B 92 (1880)
1881H. van Hattenhoven (tapper en logementhouder) - P. Hoijnck van Papendrecht (reiziger)
1892P. v.d. Linden (koffiehuis- en logementhouder)
1905J. Willems (logementhouder)
1908J. Willems (hôtel en café-restaurant)
Orthenstraat 48 (1909)
1910J. Willems (hôtel en café-restaurant)
1928Th.H. Schagen - J. Willems
1943Fr.J.J. Dirks (bedrijfsleider) - H. v.d. Wildenberg (hotel, café 'Stad Venlo')
Orthenstraat 262-264 (1984)
2008Robby en Jenny Tjon (Super Sang Lee)

Orthenstraat 266-272
Ortheneinde B 93a (?)
1875A.W. van der Bruggen (mr. metselaar)
Ortheneinde B 93a (1880)
1881M. van den Dungen (partikulier)
1908(Ortheneinde B 93a): Gez. Scheefhals (tailleuses) - M.P. Scheefhals (kantoorbediende)
Orthenstraat 50 (1909)
1910Gez. Scheefhals (tailleuses) - M.P. Scheefhals (kantoorbediende)
1928mej. J.P.M. Scheefhals
Orthenstraat 266-270 (1984)
"De Molenkar". (Berkelmans-Mulder)
Bron: Mosmans 90
Ortheneinde B 95 (?)
1865M. van den Dungen (hoefsmid)
1875M. van den Dungen (mr. hoefsmid)
Ortheneinde B 93 (1880)
1881A. de Bruijn (opzichter der provinciale waterstaat) - gebr. de Bruijn (mr. kleermaker)
1905G. Berkelmans-Mulder (schoenmaker) - wed. Vergauwen
1908G.J. Berkelmans (schoenmagazijn)
Orthenstraat 52 (1909)
1910G.J. Berkelmans (schoenmagazijn)
1928J.L. Kappe (kapper)
1943J.L. Kappe (kapper)
1973ongeschikt voor bewoning (afd SOS mei 73)
Orthenstraat 272 (1984)

Orthenstraat 274-276
"De witte Rooster". (Magazijn Bolsius)
Bron: Mosmans 91
Ortheneinde B 94a (1880)
1881J.J. Sweens (partikulier)
1908A.J. Aangenendt (aannemer)
Orthenstraat 54 (1909)
1910A.J. Aangenendt (aannemer)
1928M.J. van den Dobbelsteen - J.H.A. van Rooij - L.I.J. van der Steen
1943P.L. van Mulbregt (aannemer)
Orthenstraat 274 (1984)
"De oude Son*" anno 1603. "De Wijntmolen". "Tegenover Den Bellaert". anno 1639. (Kantoren)
Bron: Mosmans 92
Ortheneinde B 96 (?)
1865J. Donkers (fabrijkant van stoomwerktuigen)
1875J.J. Sweens (partikulier)
Ortheneinde B 94 (1880)
1875A.J. Vlamings (provinciaal veearts)
1905Jac, Poort (grossier) - C.M.A.L. Utents (wijnhandelaar)
Orthenstraat 56 (1909)
1943T.J.P. van de Ven (fruithandel)
19??pakhuis
Orthenstraat 276 (1984)

Orthenstraat 278-280
Ortheneinde B 95a (?)
Orthenstraat 58 (1909)
1910J. de Gruijter-Vermeulen
1928wed. E.L. Aronsohn
Orthenstraat 278 (1984)
Ortheneinde B 97 (?)
Ortheneinde B 95 (1880)
1881A.J.P. van Osch (vleeschhouwer)
1905Gebr. van Liempt (werkplaats)
1908J. de Gruijter-Vermeulen
Orthenstraat 60 (1909)
1910Kantoor E. Aronsohn (lederhandel)
1928E. Aronsohn
19??kantoor
Orthenstraat 280 (1984)

Orthenstraat 282-284
Ortheneinde B 98a (?)
Ortheneinde B 96a (1880)
1908J. van Vlijmen
Orthenstraat 62 (1909)
1910J. van Vlijmen
1928H.J. Quaadvliet
Orthenstraat 282 (1984)
"'t Gulden Vlies van Haarlem" anno 1639. (de Laat)
Bron: Mosmans 93
Ortheneinde B 98? (?)
1865S. Koppens (vleeschhouwer)
1875wed. S. Coppens (slagster) - S. Lamm (partikulier)
Ortheneinde B 96 (1880)
1881Louis Donkers (firma gebr. Donkers)
1905A. van Liempt (slager)
1908A. de Laat (spekslagerij)
Orthenstraat 64 (1909)
1910A. de Laat (spek- en rundsslagerij)
1928J.P. Engel
1943fa. van Ravenstein (slagerij)
Orthenstraat 284 (1984)

Orthenstraat 286-288
Ortheneinde B 99 (?)
1865J. Baily (winkelier in manufacturen) - A. Delmee (winkelier en broodslijter)
1875H.J.B. Stolp (kapitein tweede bataillon)
Ortheneinde B 97a (1880)
1881P. Verkaart (klerk)
Orthenstraat 66 (1909)
1910F.S. Knegtel (drukker)
1928Th. Heesakkers
1943Meubelhandel De Oplossing - P.L. van Mulbregt (timmerbedrijf)
Orthenstraat 286 (1984)
"De gouden Fortuin". (H. Willems, Café)
Bron: Mosmans 94
Ortheneinde B 100? (?)
1865J.C. de Bie (herbergier en borstelmaker)
1875F.J.J. Sisoo (mr. horlogiemaker)
Ortheneinde B 97 (1880)
1905G. Aben (koffiehuishouder)
1908H. Willems (caféhouder)
Orthenstraat 68 (1909)
1910H. Willems (caféhouder)
1928Limonadefabriek Vriens
1943P.L. van Mulbregt (timmerbedrijf)
Orthenstraat 288 (1984)

Orthenstraat 290
• "St. Eloy Capelle" De Kapel van St. Eloy (Eligius) is reeds gesticht vóór 1394. Haar front moet de breedte van perc. 96 smaller zijn geweest dan het tegenwoordig gebouw. In de 18e eeuw werd het voormalig bedehuis verlaagd tot een stads-turfmagazijn. Thans wordt op de binnenplaats de 14daagsche linnenmarkt gehouden, een overblijfsel der voormalige belangrijke garen- en linnenindustrie. Het gebouw is nader bestemd tot Centraal Politie-Bureau.
• "De rooie Leeuw". Pand door de stad in vroeger tijd aangekocht, en met de Kapel tot één nieuw gebouw gemaakt.
(Korenbeurs)
Bron: Mosmans 95-96
~~~
De St. Eloikapel. No. 70.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 72
Ortheneinde B 101 (?)
Ortheneinde B 98 (1880)
1881J. Albers (concierge stads korenbeurs)
1908B. Kuijpers (stadswerker, metselaar) - Linnenmarkt
Orthenstraat 70 (1909)
1910Commissariaat van Politie
1928Politiebureau (1909-1944)
1943Politiebureau
19??Gewestelijk Arbeidsbureau
Orthenstraat 290 (1984)

Orthenstraat 302
"De vergulde Ploeg" anno 1641. Ook "Rusland" (v. Nijnatten)
Bron: Mosmans 97
Ortheneinde B 101 (?)
1865M. van Liempt (tapper en kraankind)
1875M. van Liempt (concierge stads korenbeurs)
Ortheneinde B 99 (1880)
1905G. van Nijnatten (meubelfabrikant)
1908G. van Nijnatten en Zoon (stoommeubelfabr., beddenfabr. enz.)
Orthenstraat 72 (1909)
1910G. van Nijnatten en Zoon (stoommeubelfabr., beddenfabr. enz.)
1928Frankefort en Hendrikx
Orthenstraat 302 (1984)

Orthenstraat 304

Orthenstraat 310-312
Ortheneinde B 100a (?)
1908L.M. Dufrasnes (adj. opz. bij de gem.werken) - A.H. Jansen - G.P.B. Jansen (ambt. parket milit. aud.)
Orthenstraat 74 (1909)
1910M. Seijffers (veehandelaar)
1928mej. S. Seijffers - S. Seijffers - wed. M. Seijffers
1943J.W.J. Blank (kantoorbed.) - L.Q.A. Blank (timmerman) - C.J. Brinkhuis (kantoorbediende)
Orthenstraat 310 (1984)
Ortheneinde B 103 (?)
1865J. Schmied (visscher)
1869wed. J.C. Janssen (hotel de engel)
1875A. Pompe (kaarsenmaker)
Ortheneinde B 100 (1880)
1908P.F. Strooij (teekenaar S.S.) - A. Tijdgat (sigarenmagazijn)
Orthenstraat 76 (1909)
1928Th.P.M. Meeuwsen
1943Th.P.M. Meeuwsen (sigarenmag. 'Aurelia') sigaren, sigaretten, tabak
Orthenstraat 312 (1984)

Orthenstraat 314-316
"De Rollewagen" anno 1601. (B. v. Thiel)
Bron: Mosmans 99
Ortheneinde B 104 (?)
1875wed. J. Schmied (winkelierster in kruidenierswaren en visch)
Ortheneinde B 101 (1880)
1894A. van Delft
1905M.C. Reinders - B.N. van Thiel (handelsagent) - W.L.H. van Tiel
1908M.C. Reijnders - B. van Thiel (handelsagent)
Orthenstraat 78 (1909)
1910B. van Thiel (handelsagent)
1928wed. G.J.L. de Backere - J.H. Groels - W.H. Groels - wed. W.L.H.B. van Thiel
1943P.J. Beks
Orthenstraat 314 (1984)
Orthenstraat 78 bov (?)
Orthenstraat 78a (1976)
Orthenstraat 316 (1984)

Orthenstraat 318-326
"De vergulde gecroonde Helm" anno 1649. (wed. de Leeuw)
Bron: Mosmans 100
Ortheneinde B 105 (?)
1865P.J. Beckers (schipper)
Ortheneinde B 102 (1880)
1881F.A. van Welij (mr. wieldraaier)
1905wed. H.P. de Leeuw (brooddepôt van 'De Korenbloem')
1908wed. H.P. de Leeuw (brooddepôt)
Orthenstraat 80 (1909)
1910wed. H.P. de Leeuw (brooddepôt)
1928B. van Gent - wed. M. van Gent
1943M.H. van den Elzen (koopman)
Orthenstraat 318 (1984)
Ortheneinde B 105 (?)
Ortheneinde B 102a (1880)
1881A. Pompe (kaarsenmaker)
1908Jac. Dikmans - C.J. Maissan (costumière) - wed. A.M. Maissan (particuliere)
Orthenstraat 82 (1909)
1910Jac. Dikmans (brievenbesteller) - C.J. Maissan (costumière) - wed. A.M. Maissan (particuliere)
1928A. Hoevenaars
1943J.P. de Gier (chauffeur) - wed. E. de Laat-van der Donk
Orthenstraat 320-326 (bovenwoningen van nr 318) (1984)

Orthenstraat 328-330
Ortheneinde B 106 (?)
1865J.G. Dufaij (ijzergieter) - W. van Mierlo (mr. wagenmaker)
1875W. van Mierlo (mr. wagenmaker)
Ortheneinde B 103 (1880)
1881W. Borgstein (conducteur) - J. van Mierlo (mr. wagenmaker)
1892N.J. Richelle (fabrikant van ijzerwerken)
1908Werkplaats Richelle
Orthenstraat 84 (1909)
1910Werkplaats Richelle
1928B.H. Versteegen
1943Verboom's Groenten en Fruit Import en Export
Orthenstraat 328-330 (1984)

Orthenstraat 332-334
TR Events
"De Schaapskooi" anno 1662. (J.J. Richelle)
Bron: Mosmans 101
Ortheneinde B ongen. (?)
Orthenstraat 86 (1909)
1910J.J. Richelle (mechanicien)
1928N.J. Richelle
Orthenstraat 332 (1984)
"De gulde (blauwe) Handt". (N. Richelle)
Bron: Mosmans 102
Ortheneinde B 107 (?)
1865J. Richelle (mr. hoefsmid)
1875N. Richelle (mr. hoefsmid)
Ortheneinde B 104 (1880)
1881N. Richelle (mr. hoefsmid en mecanicien)
1900N.J. Richelle
1905J.J. Richelle (mecanicien) - N.J. Richelle (mecanicien)
1908J.J. Richelle (mecanicien) - N.J. Richelle (mecanicien)
Orthenstraat 88 (1909)
1910J.J. Richelle (mechanicien)
1928Ph.H.B. Giliam
Orthenstraat 334 (1984)

Orthenstraat 336
• "De drie Brand- of Strijkijzers"
• "O.L.Vr. in de Son" anno 1621. Hier ongeveer stond "Het Lievevrouwenhuisje", en kan het dus de plaats zijn, waar, volgens de oude geschreven Rijmkroniek, in 1381 het Christusbeeldje werd teruggevonden, dat van het Bossche Wonderbeeld afgeraakt en verloren gegaan was.
(Hotel Klotz, vroeger 2 huizen)
Bron: Mosmans 103-104
Ortheneinde B 108 (?)
1875G. Aarts (logementhouder en tapper)
Ortheneinde B 105 (1880)
1880G. Aarts (logementhouder en stalling)
1881G. Aarts (logementhouder en stalling)
1908A.C.J. Hof (landmeter) - C.H. Klotz (hotel, café-restaurant) - H.H. Kreeftenberg (landmeter) - G.W. Schultz (ambten. rijksarchief)
Orthenstraat 90 (1909)
1910C.H. Klotz (hotel, café-restaurant)
1928W.J.B.M. Baudoin
1943E.C.P.M. Baudoin (kantoorbediende) - W.J.B.M. Baudoin (grossier) - W.J.H.M. Baudoin (vertegenwoordiger)
Orthenstraat 336 (1984)

Orthenstraat 338
Orthenstraat 90c (1928)
Orthenstraat 338 (1984)

Orthenstraat 340
Orthenstraat 90d (1928)
Orthenstraat 340 (1984)

Orthenstraat 342
Orthenstraat 90b (1928)
Orthenstraat 342 (1984)

Orthenstraat 344
Orthenstraat 90e (1928)
Orthenstraat 344 (1984)

Orthenstraat 346
Orthenstraat 90a (?)
1928B.C.A. Evers - wed. C.W.M. Trimbos
Orthenstraat 346 (1984)

Orthenstraat 348
"Maastricht". (Popelier)
Bron: Mosmans 105
Ortheneinde B 109 (?)
1865A.W. van der Linden (winkelier in kruidenierswaren en gedistilleerd, boekhouder)
1875A.W. van der Linden (winkelier in kruidenierswaren en grossier in gedistilleerd)
Ortheneinde B 106 (1880)
1881A.W. van der Linde (winkelier in kruidenierswaren, grossier in gedistilleerd en bierbottelarij)
1908R. van Dijk (kantoorbediende) - P. Popelier-Huijbers (broodbakker)
Orthenstraat 92 (1909)
1910R. van Dijk (kantoorbediende) - P. Popelier-Huijbers (broodbakker)
1928L.P. van Erp - mej. M.P. ten Hacken
1943L.P. van Erp (broodbakker) - M.J. Verhoeven (handel in koloniale waren)
Orthenstraat 348-350 en Smalle Haven 197 (1984)

Orthenstraat 352-354
Ortheneinde B 107a (?)
1901W. Brouwers (mr. slager)
1905J. Broekhuis (kleermaker) - F. van Osch (runds- en kalfsslager)
1908wed. P.J. Lathouwers-Vriens - F. van Osch (slagerij)
Orthenstraat 94 (1909)
1910F. van Osch (runds- en kalfsslagerij)
1928F.A. van Osch
1943F.A.C.J. van Osch (slagerij)
Orthenstraat 352-354 (1984)

Orthenstraat 354
"De Croon". Zie in de Stratenlijst op Werfpoortje. Op de "Plein" of Esplanade hebben vóór 1644 o.a. de volgende huizen gestaan. "Den Toren van Babiloniën", "De drie Lievenheeren", "De rooi Halvemaen", "Den Horthoorn", "De gulden Voet", "De Rosbaer", "De bonte Kraai", "De swarte Arent", "St. Cathalijnspoorte", "De Hamboghe", "De gulden Bock" en "'t Verguld Brantijser". (Café Verbrug)
Bron: Mosmans 106-108

Orthenstraat 356-358
Ortheneinde B 110 (?)
1865G.C. van Lamoen (logementhouder en verhuurder van rijtuigen)
1875W.J. de Bruijn (koffiehuis en stalling)
Ortheneinde B 107 (1880)
1881L. Boeren (logementhouder en restauratie) - Jos. Houtman (sigarenfabriekant) - F. Sterk (handelsreiziger)
1905Jos Hurkens (koffiehuishouder)
1908N. Köhlbrugge (hôtelhouder)
Orthenstraat 96 (1909)
1910N. Köhlbrugge (café-hôtelhouder)
1928wed. J.A.C. van Opstal - mej. C.P. de Wert
1943G. van Aken (caféhouder)
Orthenstraat 356-358 (1984)
Orthenstraat 356 (19??)
19??I. Pappas (restaurant Athene)
19??Shi Sha - Tunesisch Marokkaans restaurant

Zevensteensebrug
 
Zevensteensebrug
Orthenstraat 87-85
Ortheneinde C 355 (?)
1865H. Duijts (tapper)
Ortheneinde C 384 (1880)
1881W. Boeren (mr. kleermaker)
1908H. van der Heijden (particulier) - H. v.d. Linde (rijwielhandel) - M. v.d. Linde (timmerman)
Orthenstraat 87 (1909)
1910H. v.d. Linde (rijwielhandel) - M. v.d. Linde (timmerman)
1928H. van der Heijden
1943C.C.A. Janssens (koopman)
Ortheneinde C 384a (?)
Orthenstraat 85 (1909)
1910H. van der Heijden (particulier)
1928J.A.L. van der Aa

Orthenstraat 83a-b
"Het Maasschip" anno 1728. (Zwanenberg)
Bron: Mosmans 110
Ortheneinde C 356 (?)
1865P. Meerbach (tapper) - J. Neervoort (nachtwaker)
1875M. Zwanenberg (tapper)
Ortheneinde C 385 (1880)
1881wed. M. Zwanenberg (tapper)
1908P. Zwanenberg (steenhouwer en tapper)
Orthenstraat 83 (1909)
1910P. Zwanenberg (steenhouwer en tapper)
Orthenstraat 83a (?)
1928F.M. Jansen
Orthenstraat 83b (?)
1928W.J. van der Poll - C. Savelkouls - C. Sidler
1943J.F. Claassens (schipper) - A. van Eerd - F. van Goch (broodbakker)

Orthenstraat 81
"Het Maasschip". Met het vorige óók "Het Maasschip". In 1750 achter dit huis een "penserij". (Café Meijs)
Bron: Mosmans 111
Ortheneinde C 387 (?)
1908F.E. Meijs (caféhouder)
Orthenstraat 81 (1909)
1910F.E. Meijs (caféhouder)
1928A. Teunissen
1943W.G.L.A. Bolman (koopman in groenten en fruit) - Th.W.M. Heesbeen (winkelier in groenten en fruit)

Orthenstraat 79
Orthenstraat C 387a (?)
1908L.C.H.M. Gool (handelsreiziger)
Orthenstraat 79 (1909)
1910P.W. v.d. Zande (contr. paardenverz.)
1928G.J. Ponjé - mej. H.P.M. Ponjé
1943H. de Galan (los arbeider) - wed. A.J.A. de Galan-Overmeijer

Orthenstraat 77
"St. Andries" anno 1678. (Stedelijk Slachthuis)
Bron: Mosmans 112
~~~
Dit pand dateert van kort na 1900. Op die plek was voorheen het slachthuis gevestigd dat in 1908 naar de Zuid-Willemsvaart verhuisde. Het pand veranderde in brandweergarage toen er een volwaardig slachthuis op de Zuid-Willemsvaart kwam (voormalige boterfabriek).
Bron: Bastion Oranje
Orthenstraat C ongen. (?)
Orthenstraat 77 (1909)
1928Brandweerkazerne

Orthenstraat 75
Orthenstraat C 359 (?)
1865P.I. van Oort (ontvanger der plaatselijke belasting voor het gemaal, wijn, bier en azijn)
1875J.J. Barkers (adj.-commies ter stadssecret.)
Orthenstraat C 388 (1880)
1908W.A. Bettonville (mr. kleermaker)
Orthenstraat 75 (1909)
1910W.A. Bettonville (mr. kleermaker)
1928B.H. Mulder

Orthenstraat 73
"Het Root Meer" anno 1624. Later "Bommel" 1747. Achter dit huis was tot 1835 een scheepstimmerwerf. (v. Osch)
Bron: Mosmans 113
Ortheneinde C 360 (?)
1865H.A. den Doop (veearts en stadskeurmeester van het vleesch) - M. Vollaers (opzigter in het algemeen slagthuis)
1875H.A. den Doop (veearts en st. keurm. van het vleesch) - J.J. van Sas (opzichter van het stedel. slachthuis)
Ortheneinde C 389 (1880)
1881J.J. van Sas (opz. van het stedelijk slachthuis) - A.J. Vlamings (provinciaal veearts)
1905K.R. Hindriks (kantoorbediende) - S.J.H. van Osch (opzichter keurmeester bij het slachthuis) - Stedelijk slachthuis
1908K. Hindriks (ambtenaar S.S.) - S.J.H. van Osch (opzichter keurmeester stedel. slachth.) - Stedelijk slachthuis
Orthenstraat 73 (1909)
1910K. Hindriks (ambtenaar S.S.) - S.J.H. van Osch (opzichter keurmeester stedel. slachth.)
1928F.P. Hendrikx - F. Schwartz
1943G. van Kilsdonk (chauffeur)

Orthenstraat 71   rijksmonument
"Het Paradijs". (Gostelie)
Bron: Mosmans 114
Ortheneinde C 361 (?)
1865J.F. Gostelie (boekhouder)
Ortheneinde C 390 (1880)
1881J. Gostelie (aspirant landm.) - J.F. Gostelie (lid van het best. der spaarb.)
1908R.F. Gostelie (boekhouder) - wed. J.F. Gostelie
Orthenstraat 71 (1909)
1910R.F. Gostelie (boekhouder) - wed. J.F. Gostelie
1928R.F. Gostelie - R.F. Gostelie (boekhouder)
1943G.J. Castelijns (chauffeur-reiniger) - Fr.P. Hendrikx (chauffeur reinigingsdienst)

Orthenstraat 69-67
Orthenstraat C 391a (?)
1908J. Trimbach
Orthenstraat 69 (1909)
1928Th.C.M. Brekelmans
1943C.J. Deckers (brievenbesteller)
Ortheneinde C 362 (?)
1865J.W. Boekmeulen (winkelier in koloniale waren) - J. Dankers (ijzergieter)
1875J. Bockmeulen (mr. goudsmid) - H.A. Steinel (borstelmaker en winkelier in kruidenierswaren)
Ortheneinde C 391 (1880)
1881A.J. Steinel (borstelmaker en winkelier)
1908A.J. Steinel (borstelfabrikant en winkelier)
Orthenstraat 67 (1909)
1910A.J. Steinel (borstelfabrikant en winkelier)
1928C.H. Groenenweg - A.J. Steinel
1943C.H. Groeneweg (winkelier)
Wijk ? (?)
1832wed. Benidictus Hagelaars

Peter de Gekstraatje (tussen 67 en 65)
Orthenstraat 65   rijksmonument
"Op den Hoek" en "Neven op den hoek Pieter de Gekstraatje". Oorspronkelijk twee huizen. Op 't einde der 19e eeuw ijzergieterij. (Verschillenden)
Bron: Mosmans 116
Orthenstraat C 393a (?)
1908P.D.B. van Gasteren (firma B. van Gasteren) passementfabrikant
Orthenstraat 65 (1909)
1910P.D.B. van Gasteren (firma B. van Gasteren) passementfabrikant
1928wed. Th. Brekelmans - H.L.A.M. Stappers
1943P.M. de Bont (melkventer) - C.H.J.W. Brekelmans (handelsreiziger) - Th.B.C. Brekelmans (schrijver in opl. Insp. van Politie) - Th.C.M. Brekelmans (goudsmid)
1983Brandweerkazerne

Orthenstraat C 393
Orthenstraat C 393 (?)
1881F. de Boer (ijzer-, koper- en metaalgieterij enz.) - Chevalier en Comp. (ijzer-, koper- en metaalgieter)
1908L. Doomernik (meubelmaker) - J.J.H. Engelen (mr. schoenmaker) - wed. Knuijve

Orthenstraat 63
"De Blompot"; na 1713 "De Roscam". Oudtijds eene looierij. De namen hooren waarschijnlijk alleen aan 't noordelijk gedeelte. 't Straatje, dat vroeger midden over dit pand liep, is eenige meters meer zuidwaarts gelegd. (Broodfabriek de Bruijn)
Bron: Mosmans 117
Orthenstraat C 365 (?)
Orthenstraat C 394 (1880)
1893P.J. Jansen (apotheker)
1898Gebrs. H. en F. de Bruin (broodfabrikanten)
1908H.M. de Bruijn (broodfabriek)
Orthenstraat 63 (1909)
1910H.M. de Bruijn (broodfabriek de 'Korenbloem')
1928H. de Bruijn - L.J.M. van den Ender
1943Garage Schulte
Afgebroken juli 1957 (1957)

Orthenstraat 61
Orthenstraat B ongen. (?)
Orthenstraat 61 (1909)
1910H.M. de Bruijn (broodfabriek de 'Korenbloem')
1928F.J.P.A. de Bruijn - H.M. de Bruijn
1943Garage Schulte
Onbewoonbaar (19??)

Steegje (tussen 61 en 59)
Orthenstraat 59   rijksmonument
Orthenstraat C ongen. (?)
Orthenstraat 59a (1909)
1928A.J.M. de Vaan
Ortheneinde C 370? (?)
1865H. van Veggel (water en vuurverkooper, winkelier in kom-en-eischwaren)
1875wed. H. van Veggel (water en vuurverkoopster)
Ortheneinde C 395 (?)
1881wed. H. van Veghel (water en vuurverkoopster)
1908L.P.Z. Gielissen (letterzetter)
Orthenstraat 59b (1909)
1928G. de Waal
1943A. Hanegraaf
Vervallen (b t/m e verbouwd tot één woning) (1980)
Orthenstraat C 395a (?)
Orthenstraat 59c (1909)
1928C.L.A. Zaunbrecher
Vervallen (b t/m e verbouwd tot één woning) (1980)
Orthenstraat C 395b (?)
Orthenstraat 59d (1909)
1928P.A. van Hoorn
Vervallen (b t/m e verbouwd tot één woning) (1980)
Orthenstraat C 395c (?)
Orthenstraat 59e (1909)
1928B.G. van Hoorn
Vervallen (b t/m e verbouwd tot één woning) (1980)
Orthenstraat C 395d (?)
Orthenstraat 59f (1909)
1928J.E. van Elten
Onbewoonbaar verklaard GB 149-1930 (1930)
Vervallen (1952)
Orthenstraat C 395e (?)
Orthenstraat 59g (1909)
1928C.A. Kreté
Onbewoonbaar verklaard GB 149-1930 (1930)
Orthenstraat C 395f (?)
Orthenstraat 59h (1909)
1928C. Sweserijnen
Onbewoonbaar verklaard GB 149-1930 (1930)
Orthenstraat C 395g (?)
Orthenstraat 59i (1909)
1928W.M.J. de Vaan
Onbewoonbaar verklaard GB 149-1930 (1930)
Orthenstraat C 395h (?)
Orthenstraat 59j (1909)
1928H.W. Smits
Onbewoonbaar verklaard GB 149-1930 (1930)
Orthenstraat C 395i (?)
Orthenstraat 59k (1909)
1928H.A.H. van Stiphout
Onbewoonbaar verklaard GB 149-1930 (1930)

Steegje "Achter de Pluim" (tussen Mosmans 118 en 119)
Orthenstraat 57
"De Pluim". Het tusschen perc. 118 en 119 loopend straatje heet nog in de volksmond" Achter de Pluim. (ofwel 119)
Bron: Mosmans 118-119
~~~
Het Aard van Avennes Mannengasthuis. No. 57.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 74
Ortheneinde C 371 (?)
1865P.M. Claessen (molenmaker)
1875wed. W. Verhees (mr. huisschilder)
Ortheneinde C 398 (1880)
1908wed. L. Chapel - W. Hagemans (banketbakker)
Orthenstraat 57 (1909)
1910wed. L. Chapel - Gez. Hagemans (in manufacturen)
1928wed. L. Chapel - mej. B.P.M. van Raamsdonk

Orthenstraat 57a
Orthenstraat C 397 (?)
Orthenstraat 57a (1909)
1928wed. A.J. Pompe

Orthenstraat 55
"Den Bellaert". Woonhuis van den omverschrokken Bosschen ossenverkooper Herman de Ruijter, bekend door zijn aanslag op 't fort Loevenstein, ten jare 1570. Later eene brouwerij. In de 18e eeuw heete het huis: "De vier Heemskinderen". (Schüte-Adelmeijer)
Bron: Mosmans 120
~~~
De Bellaard. Het huis van Herman de Ruyter. No. 55.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 75
De Bellaard (?)
15??Herman de Ruyter
1765Maria Lucia Sam
1765Aldert Walraven
1788Cornelis Theodorus Hoevenaar
1797Francis Arend
Ortheneinde C 372 (?)
1875A.G.J. Henkelmans (opzichter bij de waterstraat)
Ortheneinde C 399 (1880)
1881A.G.J. Henkelmans (opzicht. bij 's rijks waterstaat)
1908J.H.G. Schute (koopman)
Orthenstraat 55 (1909)
1910J.H.G. Schute (manufacturen en leder, en gros)
1928wed. J.H.G. Schute

Orthenstraat 53
"Aert Aben Gasthuis", gesticht in 1396 door Aert Auwen of Aert van Avennes. Omstreeks 1825 was hier een pijpenfabriek. (J. Bolsius)
Bron: Mosmans 121
~~~
Het huis no. 53.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 92
Ortheneinde C 373 (?)
1875J.J.H. Bolsius (architect en lid van de gemeenter.)
Ortheneinde C 400 (1880)
1881J.J.H. Bolsius (architect en lid v.d. gemeenteraad)
1908J.H. Bolsius-van Maaren
Orthenstraat 53 (1909)
1910Aug. Bolsius - J.J.H. Bolsius
1928H.H.A.M. Hoefnagels
1991dhr. Elriandofilio (restaurant Plaka)

Orthenstraat 49-51
Ortheneinde C 374 (?)
1865A. Hendriks (winkelier in spek)
1875A.J.D. Hermsen (spekslager)
Ortheneinde C 401 (1880)
1881C. Henskens (mr. schoenmaker)
1908A.J. Utermarkt (reiziger) - P.A.M. Veltman (winkelier)
Orthenstraat 51 (1909)
1910P.A.M. Veltman (winkelier)
1928P. v.d. Ven
1943Th.P. van de Ven (handel in koloniale waren)
Gesloopt (nieuwbouw) (1976)
1981Robby en Jenny Tjon (Super Lang Lee)
Orthenstraat C 401a (?)
Orthenstraat 49 (1909)
1910C. Henskens (sigarenmaker)
1928J. van Dongen
Ontruimd (1972)
Gesloopt (nieuwbouw) (1976)

Sint Geertruikerkhof
Orthenstraat 43-47
Deze terreinen hebben velerlei bestemming gehad. Op een gedeelte er van langs de Orthenstraat stond het opgaand werk der voormalige Orthenpoort. Meer naar de diest toe, lag het uitgebreide St. Geertruidenklooster dat in de 15e eeuw is gesticht. In de bijbehoorende kloosterkerk, (aan zijn verweerde muren en contreforten nog herkenbaar) werd in 1473 bijgezet, het hart van Hertog Arnoud van Gelder, den Vorst, die door zijn eigen zoon te Buren werd gevangen gehouden. In 1744 werden de kloostergebouwen gebruikt tot militair hospitaal. Naderhand was het nog achtereenvolgens Staten-Logement, Vrijmetselaarsloge, en particuliere Gasfabriek. (Familiën v. Meerwijk)
Bron: Mosmans 123-125
~~~
Heeft ook gediend tot Protestantsch Bedehuis.
Bron: Mosmans supplement
Achter de Gasfabrijk C 381 (?)
1865F. van den Bossche (stoker in de gasfab.)
Orthenstraat C 407 (1880)
1908A.L.A. van Meerwijk (notaris)
Orthenstraat 47 (1909)
1910A.L.A. van Meerwijk (notaris)
1928M.A.H.J. Adelmeijer
Gesloopt, bev contr 11 feb 1980 (1980)
Orthenstraat C 407a (?)
1908Meerwijk L.H.C. van (fa. wed. P.J. van Meerwijk en Co.) wijnhandel
Orthenstraat 45 (1909)
1910fa. wed. P.J. van Meerwijk en Co. (wijnhandel) - Meerwijk L.H.C. van (wijnh. en zoutz.)
1928J.M. Altheer - F.J.M. Ummels
1943H.J. van Leeuwen (advocaat en proc.)
1948Rijks Verkeersinspectie
Gesloopt, bev contr 11 feb 1980 (1980)
Het pand nummer 43 is als kerkgebouw van den Nieuw-Apostolische Kerk ingericht.
Bron: Stadsarchief (0067017)
Orthenstraat C 407b (?)
Orthenstraat 43 (1909)
1910Dames H. en L. van Meerwijk
1928H.G.J. Möller
1948Kamer van Koophandel
1965Nieuw-Apostolische Kerk
Gesloopt, bev contr 11 feb 1980 (1980)

Orthenstraat 41
Orthenstraat C 382 (?)
Orthenstraat C 408 (1880)
1881P.N. Bolsius (directeur der gasfabriek) - wed. N.D.V.J. Bolsius (partikuliere)
1888M.L. van Bergen (fabrikant in koperwerken)
1908mr. D. Wesseling (raadsheer gerechtshof)
Orthenstraat 41 (1909)
1910mr. D. Wesseling (raadsheer gerechtshof)
1943C.N. van der Veer (bretelfabriek)
19??Inge en Hans Biesmeijer (The Arts)

Orthenstraat 39
Orthenstraat C 383 (?)
1865B.J. Brouwers (gepensionneerd ambtenaar der provinciale griffie van Noordbrabant)
Orthenstraat C 409 (1880)
1881L.A. Lautenslager (klerk ter secretarie) - H. Verkuijlen (mr. broodbakker)
1908wed. J. Croels - C. Hiebring (agent van politie) - H. Verkuilen-Spee (broodbakker)
Orthenstraat 39 (1909)
1910M. van Eck (agent van politie) - L. van Esch (sigarenmaker) - H. Verkuilen-Spee (broodbakker)
1928C. Wellens
1943C. Wellens (machine- en rijwielhandel)
1985Galerie Quant

Orthenstraat 37
Orthenstraat C 384 (?)
1865W. Pijnenburg (mr. loodgieter)
1875Gebr. Pijnenburg (mr. loodgieters) - W. Pijnenburg (partikulier)
Orthenstraat C 410 (1880)
1881W. Peijnenburg Sr (partikulier) - Johannes Peijnenburg (mr. loodgieter)
1908wed. J. Peijnenburg-Klippel (loodg.)
Orthenstraat 37 (1909)
1910wed. J. Peijnenburg-Klippel (loodg.)
1928A.P. Damen
1943A.J.P. Gloudemans (chauffeur)

Steegje (tussen 37 en 35)
Orthenstraat 33-35
"Het Kalkschip". (J.M. v.d. Veer)
Bron: Mosmans 129
Orthenstraat C 386 (?)
1865wed. C. van der Veer (fabrijkante voor lampenkousjes)
1875P.P.J. Lignac (1e luitenant eerste bataillon) - wed. C.N. van der Veer (fabriekante voor lampenkousjes enz.)
Orthenstraat C 411 (1880)
1881J.M. van der Veer (fabriek in lampenkousjes, enz.)
1893J.M. van der Veer (fabrikant)
1908J.M. van der Veer (firma N. v.d. Veer) stoombandfabr.
Orthenstraat 35 (1909)
1910J.M. van der Veer (firma C.N. v.d. Veer) stoombandfabr.
1928J.H. van Hoof - fa. C.N. v.d. Veer
1943J.H. van Asperen (isoleerder-monteur) - A.C.M. Krijger (dekbladvochter) - C.N. v.d. Veer (band- en koordfabriek)
Vervallen juli 1981 (1981)
Orthenstraat C 387 (?)
1865W. Verhees (mr. huisschilder) - L. de Vos (koopman in lakens)
1875F. Belderbos (coupeur) - L. Murk (mr. timmerman)
Orthenstraat C 412 (1880)
1881H. van Tour (mr. huisschilder)
1908V. van Son (mr. timmerman)
Orthenstraat 33 (1909)
1910W. van Son (mr. timmerman)
Vervallen (19??)

Orthenstraat 29-31
Orthenstraat C 412a (?)
1881F. Belderbos (coupeur)
Orthenstraat 31 (1909)
1910W. van Son (mr. timmerman)
1928C.F.J. Baudoin
1943A. van der Linden (behanger) - A. van der Linden (behanger, stoffeerderij)
Orthenstraat C 413a (?)
1908wed. W. Brok - J. Donhuizen (naaister)
Orthenstraat 29 (1909)
1910wed. W. Brok - Th. v.d. Heuvel (kleermaker)
1928wed. H.J. van der Eerden

Orthenstraat 27
"Het Koppel Paarden". (J. Suurs)
Bron: Mosmans 131
Orthenstraat C 388 (?)
1865D. Strang (winkelier in komeneischwaren en tapper)
1875B.F. Fens (winkelier en tapper)
Orthenstraat C 413 (1880)
1881B.F. Fens (winkelier en tapper)
1905Joh.A.A.L. Suurs (coiffeur) - Th.J. Suurs (zilversmid)
1908Joh.A.A.L. Suurs (coiffeur) - Th.J. Suurs (zilversmid)
Orthenstraat 27 (1909)
1910Joh.A.A.L. Suurs (coiffeur)
1928F.J.A. Suurs

Koksche Poort (tussen 27 en 25)
Orthenstraat 25
"De Gapert", later "De Prins van Luyk". (Govers, verkooplokaal)
Bron: Mosmans 132
Wijk B ? (?)
1832Janhannes, Antonij en Gerard Calff (eigenaar)
Orthenstraat C 390 (?)
1875J.S. Smal (fabriekant in hemden en corsetten)
Orthenstraat C 415 (1880)
1881A. van Liempt (bouwk. opz., mr. metselaar)
1908H. Govers (verkooplokaal) - wed. L.J. Govers (fabr. L.J. Govers) verkooplokaal
Orthenstraat 25 (1909)
1910H. Govers (verkooplokaal)
1928Smederij Gielens
1943Aug. Gielens-Stender (constructiewerkplaats)
Gesloopt 7 juni 1979 (1979)
Orthenstraat C 415a (?)
Orthenstraat 23 (1909)
1910M.L.J.C. van Gorkom (litt. doct.) - wed. L.J. Govers (fa L.J. Govers) verkooplokaal
1928A.J.W. Gielens - F.M. van Gurp - B.J. Kemperman - H.Th Kemperman
1943A.J.W. Gielens (smid) - Th.M.M. Gielens (smid) - Aug. Gielens-Stender (constructiewerkplaats, smederij)
Orthenstraat 25 (1981)

Orthenstraat 19-21
"Inden Entvoegel"
Orthenstraat C 391a (?)
Orthenstraat C 416a (1880)
1908J.J. van Waardhuijzen (graanhandelaar)
Orthenstraat 21 (1909)
1910J.J. van Waardhuijzen (graanhandelaar)
1928mej. C.J.M. van der Linden - mej. J.M. Vervoort
1943H.G. van den Heuvel (sigarenmaker)
"De vergulde Anker", in 1603 vermeld. (Latour-Ruijs)
Bron: Mosmans 133
Orthenstraat C 391 (?)
1865W. Zahn (kapitein bij het reg. infanterie)
1869Gz. G. Neefs (mr. steenhouwer en koopman)
1875J.F. Meijer (luit.-kolon. der maréchaussées)
Orthenstraat C 416 (1880)
1881wed. F. Willems (partikulier)
1908A. Latour-Ruijs (grossier in garen en bandartikelen)
Orthenstraat 19 (1909)
1910A. Latour-Ruijs (grossier in garen en bandartikelen en suikerwerken)
1928C.A.J.M. Verhees

Orthenstraat 15-17
Orthenstraat C 392 (?)
1865W. Stakenburg (water- en vuurverkooper, winkelier in komeneischwaren)
1875W.J. Dirriwachter (water- en vuurverkooper)
Orthenstraat C 417 (1880)
1908L.B. van Mil (tapper)
Orthenstraat 17 (1909)
1910L.H. van Mil (tapper)
1928wed. L.H. van Mil
1943wed. L.H. van Mil (café's restaurants, hotels)
"De Brandijzers". (Gez. v.d. Elst)
Bron: Mosmans 135
Orthenstraat C 393 (?)
1865J. van Heck (vrachtrijder) - J. van Immesen (mr. smid)
1875Gez. van der Elst (in modes en witte goederen)
Orthenstraat C 418 (1880)
1881gez. van der Elst (in modes en witte goederen)
1908Gez. v.d. Elst (modisten)
Orthenstraat 15 (1909)
1910C. v.d. Elst (modiste) - C. van der Elst
1928A.J. van Delft
1943K.W. van Mil (kunsthandel, lijstenmakerij)
Vervallen (1954)

Orthenstraat 13
"De witte Hant". In 1614 Looijerij. (W. v.d. Ven)
Bron: Mosmans 136
Orthenstraat C 394 (?)
1865G. van Hoften (mr. broodbakker)
1875J.B.C. Rousseau du Croissi (rijtuig en zadelmaker) - L.J. Verhagen (passementfabriekant) - P.C. Wartenberg (goud en zilversmid)
Orthenstraat C 419 (1880)
1881T. Pels (adj.-commies ter prov. griffie) - wed. A.J. Siepkens (partikuliere)
1908W.M.J.L. van der Ven (boekhouder gasfabriek)
Orthenstraat 13 (1909)
1910H.K. Reijmers (2e Luit. infie.) - W.M.J.L. van der Ven (boekhouder gasfabriek)
1928G.J.T. van den Dungen
1943wed. M.E. Blatter-Meulensteen - Gebrs. Janson (autogarage)
Vervallen, na verbouwing samengevoegd met nr 11 (1981)

Orthenstraat 11
"De Roôroos". In den gevel, onder een gebeitelde roos, leest men:
'T HVYS OS GOD BEQVÆ(M)
DIE ROO ROES IS SYN NAAM.
Het achterhuis in 't Straatje van Best uitkomend heet "De groene Scheer*".
Bron: Mosmans 137
Orthenstraat C 395 (?)
1865J.C. Camps (mr. smid)
1875J.C. Camps (smid)
Orthenstraat C 420 (1880)
1881J.C. Camps (mr. smid)
1908A.M. Camps - R. Hendriks-Camps (smid)
Orthenstraat 11 (1909)
1910A.M. Camps - R. Hendriks-Camps (smid)
1928C.B. Bröcking
1943L.J. Jordens (brood- en banketbakker)

Orthenstraat 9
"Den Horen" anno 1622. In het 2e Straatje van Best zes huisjes onder één dak, genaamd "St. Simon".
Bron: Mosmans 138
Orthenstraat C 396 (?)
1865A. van den Broek (barbier en winkelier in kom- en eischwaren en tapper)
1875A. van den Broek (barbier, winkelier en tapper) - P. van den Broek (barbier)
Orthenstraat C 421 (1880)
1881A. van den Broek (winkelier en tapper) - P. van den Broek (barbier)
1908L.J. Bettonvil (timmerman) - C.J.J. Gerards (kuiper en tapper)
Orthenstraat 9 (1909)
1910L.J. Bettonvil (timmerman) - C.J.J. Gerards (kuiper en tapper)
1928A.C. Claessen
1943A.C. Claessen (lederhandelaar)

Tweede straatje van Best
Orthenstraat B 26-27
"De Lintmolen". Vroeger twee huisjes waarvan de één "De Lintmolen" heette. (Nieuwe Zusterschool)
Bron: Mosmans 139
~~~
De Lintmolen, wordt echter in Reg. 994 afwisselend Lintmolen en Lintworm genoemd.
Bron: Mosmans supplement
Orthenstraat B 26-27 (?)
????Anna Catharina Pappers
1824? () bron

Eerste straatje van Best
Orthenstraat 7
"De gulden Bodem*" anno 1596. (W. Claessen)
Bron: Mosmans 140
Orthenstraat C 400 (?)
1875gez. Waleson (in modes)
Orthenstraat C 425 (1880)
1881J.C. Waleson (in modes)
1905W.Th. Claessen (winkel. in kol. waren)
1908W.Th. Claessen (winkel. in kol. waren)
Orthenstraat 7 (1909)
1910W.Th. Claessen (winkel. in kol. waren timmerm. aann.)
1928W.Th. Claessen

Orthenstraat 5
Orthenstraat C 400a (?)
1865G. Neefs Sr. (mr. steenhouwer en brandm.) - G.A. Neefs (mr. steenhouwer)
1875C.J.J. Daniëls (adj. comm ter prov. griffie)
Orthenstraat C 425a (1880)
1881C.J.J. Daniëls (adj.-comm. ter prov. griffie)
Orthenstraat 5 (1909)
1910A. Jansen (schrijver gevangenis)
1928J.J. van de Sande

Orthenstraat 3-1
"De gulden Hopsack" anno 1694. Merkwaardige oude trapgevel. 't Huis was een tijd lang Joodsche Synagoge. Fragmenten van beschilderingen zijn in het gebouw nog zichtbaar. (IJzerpakhuis)
Bron: Mosmans 141
~~~
De Gulden hopzak. No. 3.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 144
Wijk ? (?)
1564Wouter van Uden
1600Wouter Janz. van Wel
Orthenstraat C 426 (?)
Orthenstraat 3 (1909)
19??Gebrs. Verhees (verf- en glashandel)
1928H. de Rooij
1970van Lanschot
• "De gulden Struijs" anno 1635.
• "De Brauwkuip" anno 1672.
(Zusterklooster, vroeger 2 huizen)
Bron: Mosmans 142-143
~~~
De Struis en de Gulden brouwkuip. No. 1.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 144
Orthenstraat B3 (1815)
Orthenstraat C 402a (?)
1865L.A.W. Witte Eechout (W.r.4 majoor bij het 5e regement infanterie)
1875D. de Booij (firma J.A. de Booij en Zn., fabriekant van millitaire equipementstukken)
Orthenstraat C 427a (1880)
Orthenstraat 1 (1909)
1910Zustersschool
1928Klooster
1943J.J.M. Kockx (fröbelonderwijzeres)
1948Zustersgesticht Ruische Poort (klooster en scholen Zusters Dochters van Maria en Joseph)

Orthenstraat C 427
Orthenstraat C 402 (?)
1865J.F. de Booij (firma J.A. de Booij en Zn., borstelfabrijkant)
1875wed. J.A. de Booij (firma J.A. de Booij en Zn., fabriekant van millitaire equipementstukken)
Orthenstraat C 427 (1880)
1881D. de Booij (fabriek v milit. equipementst.)

Ruische Poort
 
Postcodes
 5211 SV  1.. 55
 5211 SW  57.. 87
 5211 SX  2.. 68
 5211 SZ  70..258
 5211 SX 260..358
 
Straatindeling
 1822 : 
 1906 : 71..143 (Ortheneinde, Mosmans)
 1909 : rechts 1..87, links 2..96
 2004 : rechts 1..87, links 2..358 (postcodes)
 
Volkstelling 1822
No 7 Wijk B
Orthenstraat
1 4 Meelkop, Hendrik Koopman 48 Rooms Thevelen
2 4 Hoogaerts, Joan Rooms Priester 63 Rooms Someren
3 4 Schmidt, Johan Christiaan Gepensioneerd Gen. Maj. 67 Luthers Friedrich Gotha in Sa en Gotha
4 2 Ven, Franciscus van de - 50 Rooms Den Bosch
5 8 Hartog, Elias Koopman 58 Israëlitisch Amsterdam
6 9 Steins, Petrus Mathijs Arbeider 40 Rooms Terveren
8 - - - - - -
9 - - - - - -
10 - - - - - -
11 - - - - - -
12 - - - - - -
13 - - - - - -
14 - - - - - -
15 - - - - - -
16 - - - - - -
17 - - - - - -
18 2 Berg, Geertrul van den Kantewerkster 70 Rooms Den Bosch
Straatje van Best
No 7 Wijk B
Orthenstraat
31 3 Geel Hubertus Oppasser 31 Rooms Steenbergen
32 - - - - - -
33 - - - - - -
34 - - - - - -
35 - - - - - -
36 - - - - - -
37 - - - - - -
38 - - - - - -
39 - - - - - -
40 - - - - - -
41 - - - - - -
43 - - - - - -
44 - - - - - -
45 - - - - - -
46 - - - - - -
47 - - - - - -
48 - - - - - -
49 - - - - - -
50 - - - - - -
51 6 Mierlo, Arnoldus van Arbeider 39 Rooms Heusden
52 5 Waal, Arnolda van de Winkelierster 75 Gereformeerd Nijmegen
53 8 Stam, Cornelis van Slagter 36 Rooms Den Bosch
54 9 Schubhoven, Willem Gijsbert Broodbakker 40 Gereformeerd Den Bosch
55 9 Aa, Cornelis van der Schoenmaker 27 Rooms Heesbeen
56 - - - - - -
57 7 Doop, Arnoldus van den Koopman 75 Rooms Bokhoven
59 6 Jong, Gerard de Lio der Rechtbank 65 Gereformeerd Erp
60 5 Passier, Petrus Vleeshouwer 51 Rooms Den Bosch
61 8 Haas, Hendrikus de Hovenier 41 Rooms Den Bosch
62 7 Weert, Johannes van Slagter 32 Rooms Den Bosch
63 - - - - - -
64 - - - - - -
65 - - - - - -
66 - - - - - -
67 - - - - - -
68 - - - - - -
69 8 Vreggen, Abraham - 49 Gereformeerd Den Bosch
70 6 Moseman, Alexander Arbeider 55 Gereformeerd Damerwald Zwitserland
71 4 Hogenberg, David - 70 Rooms Den Bosch
Orthenstraat Kloostergang
No 8 Wijk B
Orthenstraat
90 9 Mansveld, Petrus Wilhelmus Arbeider 34 Rooms Den Bosch
91 - - - - - -
92 6 Breemen, David van Koopman in wijnen,29,Gereformeerd,Amsterdam
93 4 Vugt, Jacobus van Arbeider 28 Rooms Den Bosch
94 4 Balkom, Willem van Arbeider 45 Rooms Empel
95 5 Besselaar, Maria van den Hovenierster 75 Rooms Gemonde
96 11 Lemmens, Wilhelmus Bleeker 42 Rooms Maastricht
97 - - - - - -
98 - - - - - -
99 4 Mulders, Cornelis Stadsbode 56 Gereformeerd Den Bosch
100 12 Eras, Leonardus Pijpenfabrikeur 49 Rooms Den Bosch
101 7 Hertog, Moses Levi de Koopman aannemer 73 lsraëlitisch Zaltbommel
102 11 Vissers, Gerrit Garenwinder 40 Rooms Bolsward
103 - - - - - -
104 25 Lademakers, Al1egonde Winkelierster 72 Rooms Venlo
105 5 Dumerniet, Johannes Andries Pijpenmaker 35 Rooms Den Bosch
106 12 Simmeren, Johannes Maria Huishoudster 32 Rooms Halsteren
106 5 Smit, Anthoon Opperman 31 Rooms Bodegraven
107 7 Vegchel, Francis van Voermansknecht 40 Rooms Dungen
108 - - - - - -
109 8 Houtert, Johanna Maria van Spinster 46 Rooms Hasstel bij Eindhoven
110 5 Schoondermark, Johannes Arbeider 57 Gereformeerd Hooge Mierde
111 6 Kuypers, Johannes Voermansknecht 70 Rooms Beek en Donk
112 5 Bovee, Karel Turfdrager 42 Rooms Den Bosch
113 - - - - - -
114 - - - - - -
115 - - - - - -
116 5 Hopmans, Caspar Grutter 44 Gereformeerd Den Bosch
117 2 Trimbos, Johannes Metselaar 72 Rooms Den Bosch
118 14 Dalmijn, Lambertus Verver 23 Rooms Orthen
119 4 Schouten, Adrianus Turfdrager 45 Rooms Den Bosch
120 8 Rooy, Reinier van Arbeider 48 Rooms Nijmegen
121 - - - - - -
122 5 Eerden, Hendrik van der Naaister 52 Rooms Boxtel
123 6 Loeffen, Loet Arbeider 43 Rooms Neder Asselt
124 7 Heersels, Meggel Kantewerkster 39 Rooms Den Bosch
125 9 Thoma, Jan Poulis Zakkendrager 57 Rooms Leyden
126 6 Beekveld, Martinus van Arbeider 50 Rooms Balkom
127 4 Piksart, Hendrik Oppasser 52 Rooms Den Bosch
128 3 Kamps, Hendrikus Arbeider 52 Rooms Keulen
129 - - - - - -
130 - - - - - -
131 - - - - - -
132 - - - - - -
133 2 Steen, Wilhelmina van der Winkelierster 62 Rooms Empel
134 4 Kerkhoffs, Mathijs - 34 Rooms Den Bosch
135 18 Jonkergouw, Martinus Schepemaker 59 Rooms Orthen
136 - - - - - -
137 - - - - - -
138 4 Gloudemans, Lambertus Arbeider 34 Rooms Orthen
139 - - - - - -
140 4 Kurpes, Johanna Arbeidster 45 Rooms Den Bosch
141 1 Velthoven, Adriana van Veehoudster 62 Rooms Orthen
142 3 Voort, Maria van - 62 Rooms Den Bosch
143 8 Koutekowit, Maria Naaister 44 Gereformeerd Den Haag
144 9 Mulder, Willem Jan Stoelemaker 48 Rooms Den Bosch
145 17 Janse, Lambertus Arbeider 34 Rooms Den Bosch
146 - - - - - -
147 - - - - - -
148 5 Sparo, Hendrik Veerman aan den Boom - 30 Gereformeerd Den Bosch
149 2 Eerwijk, Hendrikus van Mandemaker 31 Rooms Den Bosch
150 6 Tonno, Martinus Wolspinner - 67 Rooms Hermaal
151 3 Buhler, Adolf Gepensioneerd sergeant 65 Rooms Den Haag
152 5 Riebsaume, Frederik Coenraad Turfdrager 48 Luthers Wetziar
153 5 Hijkhart, Johanna Margaretha - 70 Luthers Deventer
154 - - - - - -
155 - - - - - -
156 - - - - - -
157 - - - - - -
158 - - - - - -
159 2 Martin, Anna Huisvrouw - 74 Gereformeerd Zwitzerland
160 7 Geel, Johannes van Boden op Tilburg 44 Rooms Roosendaal
161 11 Hoften, Johannes van Schipper 54 Gereformeerd Den Bosch
162 9 Hoos, Antonia Johanna Huisvrouw 28 Rooms Den Bosch
163 4 Biggelaar, Adrianus van den Hoefsmid 64 Rooms Den Bosch
164 10 Janssen, Abraham Visverkoper 74 Rooms Den Bosch
165 - - - - - -
166 2 Heitfeld, Dorothea Louisa (weduwe Jan van den Koek) Gepensioneerd 2e Luitenant 60 Gereformeerd Bergen op Zoom
167 14 Roeland, Jan Voerman - 56 Gereformeerd Den Bosch
168 8 Jonkergouw, Hubertus Timmermansknecht 28 Rooms Orthen
169 - - - - - -
No 9 Wijk B
170 - - - - - -
171 - - - - - -
173 - - - - - -
Smalle Haven en een Straatje
No 9 Wijk B
Orthenstraat
176 - - - - - -
177 8 Halder, Elias van Slagter 73 Israëlitisch Sweinvaart Duitsland
178 15 Klijn, Dorus Kuiper 42 Rooms Heusden
179 - - - - - -
180 - - - - - -
181 10 Wijnen, Johannes Schipper 40 Rooms Dussen
182 11 Lerul, Jacoba - 58 Rooms Den Bosch
183 - - - - - -
184 3 Nahuys, Pieter Wieldraaier 54 Gereformeerd Den Bosch
185 5 Kluit, Coenraad Turfdrager 45 Gereformeerd Den Bosch
Wipstraatje
No 9 Wijk B
Orthenstraat
189 - - - - - -
190 - - - - - -
191 - - - - - -
192 - - - - - -
193 - - - - - -
194 5 Leukes, Francis Tapper 43 Rooms Uden
195 6 Randhare, Willem Jan Procureur 32 Rooms Den Bosch
196 15 Rijckevorsel, Johannes Franc. van Koopman 42 Rooms Den Bosch
197 5 Otjens, Frans Schipper 49 Rooms Raamsdonk
198 - - - - - -
199 6 Laffertee, Petrus Timmerman 54 Rooms Den Bosch
200 5 Severijns, Cornelia Fruitverkoopster 62 Rooms Beek bij Maastricht
201 - - - - - -
202 - - - - - -
203 - - - - - -
204 - - - - - -
205 - - - - - -
206 - - - - - -
207 - - - - - -
208 9 Crefcoeur, Nicolaas-Josephus - 48 Rooms Andenne
209 17 Scheertoom, Johannes Kuiper 31 Rooms Den Bosch
210 14 Someren, Lamberdina Theresia - 45 Rooms Den Bosch
211 - - - - - -
212 10 Haye, Ursule - 30 Rooms Luik
213 4 Voort, Johanna van der Particuliere 60 Rooms Vierlingsbeek
214 1 Noort, Johannes Cornelis Gepensioneerd opziener der le klasse op Java 69 Rooms Den Haag
215 5 Eras, Arnoldus Koopman 51 Rooms Den Bosch
Smalle Haven
 
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 18n, 20, 36, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 205-209

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 101, 108, 189

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) I. 192, 216; II. 334, 347

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 11, 14, 15, 17, 23, 49, 57, 141, 144, 220

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 109

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 373, 380, 382, 404

L. van de Meerendonk, Tussen reformatie en contra-reformatie IX (1967) 119

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 11, 15, 16, 20, 35, 39, 40, 41, 47, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 63, 66, 74

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 83, 191

Varia Historica Brabantica III (1969) 251, 292

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 38, 52, 64, 171, 175, 388

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 74, 163n

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1850-1914 LV (1982) 157

n: vermelding in een voetnoot