afb.

Ophoviuslaan

De Vliert

 
Bossche straatnamen

Bisschop zonder angst en vrees

door Ed Hupkens

9
Stadsblad woensdag 16 januari 2013 | 9
 
Straat en naam

Ophoviuslaan

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 6 juni 1985
 
Artikelen
1985

Henny Molhuysen

Straat en naam : Ophoviuslaan
Brabants Dagblad donderdag 6 juni 1985 (foto)
 
 
Benaming
1936OphoviuslaanRB 18-02-1936
 
Panden
Ophoviuslaan 2
Ophoviuslaan 2 (1936)
1943J.H.J. Kersten (chef commies bij de Godshuizen)

Ophoviuslaan 14
Ophoviuslaan 14 (1936)
1943S. Luitse (contr. landb. crisis wet)

Ophoviuslaan 16
Ophoviuslaan 16 (1936)
1943B.H.H. van den Dolder (assistent P.T.T.) - C.H.H. van den Dolder (kantoorjuffrouw)

Ophoviuslaan 18
Ophoviuslaan 18 (1936)
1943H.J.M. Groot (calculator)

Ophoviuslaan 26
Ophoviuslaan 26 (1936)
1943F.J. de Backere (concierge kadaster)

Ophoviuslaan 28
Ophoviuslaan 28 (1936)
1943J.B. van Gessel (bouwk. opz.)

Ophoviuslaan 30
Ophoviuslaan 30 (1936)
1943Th. Leenders (assistent D.B.) - Th.R.G. Leenders (kantoorbediende Hypotheekbank)

Ophoviuslaan 34
Ophoviuslaan 34 (1936)
1943E.W. Beckmann (chef machinist)

Ophoviuslaan 36
Ophoviuslaan 36 (1936)
1943J. van de Griendt (assistent N.S.)

Ophoviuslaan 38
Ophoviuslaan 38 (1936)
1943L.G. Krott (commies N.S.)

Ophoviuslaan 42
Ophoviuslaan 42 (1936)
1943J.H. Borst (assistent)

Ophoviuslaan 44
Ophoviuslaan 44 (1936)
1943Emma Ackermann (kantoorbediende) - Gretha Ackermann (l.l. verpleegster) - Helene Ackermann (kantoorbediende) - wed. C.M. Ackermann-Wijbenga

Ophoviuslaan 46
Ophoviuslaan 46 (1936)
1943A. Gremmée (kantoorbediende) - H.R. Gremmée (hoofd eener school)

Ophoviuslaan 48
Ophoviuslaan 48 (1936)
1943J.A.M. Drossaers-van Moorsel

Ophoviuslaan 52
Ophoviuslaan 52 (1936)
1943T. Berkhof (onderstationschef N.S.)

Ophoviuslaan 54
Ophoviuslaan 54 (1936)
1943H. Prinsen Pzn. (levensmiddelenbedrijf, zeephandel)

Ophoviuslaan 58
Ophoviuslaan 58 (1936)
1943mr. J.J.H. van der Brug (substituut griffier)

Ophoviuslaan 62
Ophoviuslaan 62 (1936)
1943Q.M. van de Linde (techn. ambt. R.W.S.)

Ophoviuslaan 64
Ophoviuslaan 64 (1936)
1943wed. M.H.C. van de Griendt-Hendriksen

Ophoviuslaan 68
Ophoviuslaan 68 (1936)
1943A.J. Hooijmaaijer (chef B.B.A.) - N.C. Hooijmaaijer (bedrijfsl. textiel)

Ophoviuslaan 72
Ophoviuslaan 72 (1936)
1943H. Vos (arts)

Ophoviuslaan 76
Ophoviuslaan 76 (1936)
1943K. van der Laan (techn. ambtenaar)

Ophoviuslaan 78
Ophoviuslaan 78 (1936)
1943L.W. Beekman (hoofd eener school) - J.J.C. van Heijkoop (landmeter aan het kadaster)

Ophoviuslaan 80
Ophoviuslaan 80 (1936)
1943R.L.P.A. van Dijk (koopman)

Ophoviuslaan 86
Ophoviuslaan 86 (1936)
1943AQ.J. van de Griendt (onderwijzer)

Ophoviuslaan 90
Ophoviuslaan 90 (1936)
1943A.J.J. Lammers (sanitair)

Ophoviuslaan 92
Ophoviuslaan 92 (1936)
1943H.B. Haagsma (leeraar K.T.A.)

Ophoviuslaan 96
Ophoviuslaan 96 (1936)
1943F.J.J. van Baars (leerraar M.T.S.)

Ophoviuslaan 98
Ophoviuslaan 98 (1936)
1943J.P.M. van Gaalen (boekhouder)

Ophoviuslaan 100
Ophoviuslaan 100 (1936)
1943J.M.H.A. Clocquet (oud-notaris)

Ophoviuslaan 104
Ophoviuslaan 104 (1936)
1943Baggerbedrijf 'De Volharding'

Ophoviuslaan 106
Ophoviuslaan 106 (1936)
1943W.J.M. van de Laar (koopman)

Ophoviuslaan 108
Ophoviuslaan 108 (1936)
1943A.H.M.H. Aarts (inkooper)

Ophoviuslaan 110
Ophoviuslaan 110 (1936)
1943H.J. Albers (apotheker)

Ophoviuslaan 114
Ophoviuslaan 114 (1936)
1943B.I. van Bezooijen (Inspect. van Politie)

Ophoviuslaan 120
Ophoviuslaan 120 (1936)
1943H.J. van Hellemondt (bedrijfsleider H.E.M.A.)

Ophoviuslaan 124
1936, "Ophoviuslaan 124"
1943, "", "Boeren, P.J.", "Kragten, C.A. (reiziger)"

Ophoviuslaan 128
Ophoviuslaan 128 (1936)
1943H.W.M. Dusseldorp

Ophoviuslaan 130
Ophoviuslaan 130 (1936)
1943mr. A.A.B. van Geelen (commies Prov. Griffie)

Ophoviuslaan 132
Ophoviuslaan 132 (1936)
1943B. Koning (kap. infanterie)

Ophoviuslaan 154   gemeentelijk monument

Ophoviuslaan 156   gemeentelijk monument

Ophoviuslaan 532-539   gemeentelijk monument

Ophoviuslaan 542-547   gemeentelijk monument

 
Postcodes
 5212 AL  71.. 75
 5212 AW 533..547
 5212 AM  2.. 46
 5212 AN  48.. 70
 5212 AP  72.. 90
 5212 AR  92..118
 5212 AS 120..146
 5212 AT 148..158
 5212 AW 534..546
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 346

n: vermelding in een voetnoot