afb.

Ophoviuslaan

De Vliert

 
Bossche straatnamen

Bisschop zonder angst en vrees

door Ed Hupkens

9
Stadsblad woensdag 16 januari 2013 | 9
 
Straat en naam

Ophoviuslaan

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 6 juni 1985
 
Artikelen
1985

Henny Molhuysen

Straat en naam : Ophoviuslaan
Brabants Dagblad donderdag 6 juni 1985 (foto)
 
 
Panden
Ophoviuslaan 2

Ophoviuslaan 2 (1936)
1943J.H.J. Kersten (chef commies bij de Godshuizen)

Ophoviuslaan 4

Ophoviuslaan 4 (1936)
1943G.A.H. Rettschnick (techniker)

Ophoviuslaan 14

Ophoviuslaan 14 (1936)
1943S. Luitse (contr. landb. crisis wet)

Ophoviuslaan 16

Ophoviuslaan 16 (1936)
1943B.H.H. van den Dolder (assistent P.T.T.) - C.H.H. van den Dolder (kantoorjuffrouw)

Ophoviuslaan 18

Ophoviuslaan 18 (1936)
1943H.J.M. Groot (calculator)

Ophoviuslaan 22

Ophoviuslaan 22 (1936)
1943H.W.Th. Mulders (ambtenaar P.T.T.)

Ophoviuslaan 26

Ophoviuslaan 26 (1936)
1943F.J. de Backere (concierge kadaster)

Ophoviuslaan 28

Ophoviuslaan 28 (1936)
1943J.B. van Gessel (bouwk. opz.)

Ophoviuslaan 30

Ophoviuslaan 30 (1936)
1943Th. Leenders (assistent D.B.) - Th.R.G. Leenders (kantoorbediende Hypotheekbank)

Ophoviuslaan 34

Ophoviuslaan 34 (1936)
1943E.W. Beckmann (chef machinist)

Ophoviuslaan 36

Ophoviuslaan 36 (1936)
1943J. van de Griendt (assistent N.S.)

Ophoviuslaan 38

Ophoviuslaan 38 (1936)
1943L.G. Krott (commies N.S.)

Ophoviuslaan 42

Ophoviuslaan 42 (1936)
1943J.H. Borst (assistent)

Ophoviuslaan 44

Ophoviuslaan 44 (1936)
1943Emma Ackermann (kantoorbediende) - Gretha Ackermann (l.l. verpleegster) - Helene Ackermann (kantoorbediende) - wed. C.M. Ackermann-Wijbenga

Ophoviuslaan 46

Ophoviuslaan 46 (1936)
1943A. Gremmée (kantoorbediende) - H.R. Gremmée (hoofd eener school)

Ophoviuslaan 48

Ophoviuslaan 48 (1936)
1943J.A.M. Drossaers-van Moorsel

Ophoviuslaan 52

Ophoviuslaan 52 (1936)
1943T. Berkhof (onderstationschef N.S.)

Ophoviuslaan 54

Ophoviuslaan 54 (1936)
1943H. Prinsen Pzn. (levensmiddelenbedrijf, zeephandel)

Ophoviuslaan 58

Ophoviuslaan 58 (1936)
1943mr. J.J.H. van der Brug (substituut griffier) - H.H.M. Prinsen (agenturen in levensm., zeep, comm. groenten en fruit)

Ophoviuslaan 62

Ophoviuslaan 62 (1936)
1943Q.M. van de Linde (techn. ambt. R.W.S.)

Ophoviuslaan 64

Ophoviuslaan 64 (1936)
1943wed. M.H.C. van de Griendt-Hendriksen

Ophoviuslaan 68

Ophoviuslaan 68 (1936)
1943A.J. Hooijmaaijer (chef B.B.A.) - N.C. Hooijmaaijer (bedrijfsl. textiel)

Ophoviuslaan 72

Ophoviuslaan 72 (1936)
1943H. Vos (arts)

Ophoviuslaan 74

Ophoviuslaan 74 (1936)
1943dr. J.F. Masseling (leeraar Klass. Talen R.K. Lycea)

Ophoviuslaan 76

Ophoviuslaan 76 (1936)
1943K. van der Laan (techn. ambtenaar)

Ophoviuslaan 78

Ophoviuslaan 78 (1936)
1943L.W. Beekman (hoofd eener school) - J.J.C. van Heijkoop (landmeter aan het kadaster)

Ophoviuslaan 80

Ophoviuslaan 80 (1936)
1943R.L.P.A. van Dijk (koopman)

Ophoviuslaan 82

Ophoviuslaan 82 (1936)
1943P.G.J. van Mulbregt (insp. van politie tevens onbez. Rijksveldw.)

Ophoviuslaan 86

Ophoviuslaan 86 (1936)
1943AQ.J. van de Griendt (onderwijzer)

Ophoviuslaan 88

Ophoviuslaan 88 (1943)
1943A.J. Maatjes (kantoorbediende) - G. Maatjes (accountant) - J.K. Maatjes (onderw.)

Ophoviuslaan 90

Ophoviuslaan 90 (1936)
1943A.J.J. Lammers (sanitair)

Ophoviuslaan 92

Ophoviuslaan 92 (1936)
1943H.B. Haagsma (leeraar K.T.A.)

Ophoviuslaan 94

Ophoviuslaan 94 (1936)
1943G.C.M.A. van der Miessen (chef-inkooper V.& D.)

Ophoviuslaan 96

Ophoviuslaan 96 (1936)
1943F.J.J. van Baars (leerraar M.T.S.)

Ophoviuslaan 98

Ophoviuslaan 98 (1936)
1943J.P.M. van Gaalen (boekhouder)

Ophoviuslaan 100

Ophoviuslaan 100 (1936)
1943J.M.H.A. Clocquet (oud-notaris)

Ophoviuslaan 104

Ophoviuslaan 104 (1936)
1943Baggerbedrijf 'De Volharding'

Ophoviuslaan 106

Ophoviuslaan 106 (1936)
1943W.J.M. van de Laar (koopman)

Ophoviuslaan 108

Ophoviuslaan 108 (1936)
1943A.H.M.H. Aarts (inkooper) - F. Pleiter (bouwkundige)

Ophoviuslaan 110

Ophoviuslaan 110 (1936)
1943H.J. Albers (apotheker)

Ophoviuslaan 114

Ophoviuslaan 114 (1936)
1943B.I. van Bezooijen (inspect. van Politie)

Ophoviuslaan 116

Ophoviuslaan 116 (1936)
1943W.C. Porton (insp. levensverz. mij.)

Ophoviuslaan 120

Ophoviuslaan 120 (1936)
1943H.J. van Hellemondt (bedrijfsleider H.E.M.A.)

Ophoviuslaan 124

1936, "Ophoviuslaan 124"
1943, "", "Boeren, P.J.", "Kragten, C.A. (reiziger)"

Ophoviuslaan 128

Ophoviuslaan 128 (1936)
1943H.W.M. Dusseldorp

Ophoviuslaan 130

Ophoviuslaan 130 (1936)
1943mr. A.A.B. van Geelen (commies Prov. Griffie)

Ophoviuslaan 132

Ophoviuslaan 132 (1936)
1943B. Koning (kap. infanterie) - F.C. Niggebrugge

Ophoviuslaan 154
Gemeentelijk monument


Ophoviuslaan 156
Gemeentelijk monument


Ophoviuslaan 532-539
Gemeentelijk monument


Ophoviuslaan 542-547
Gemeentelijk monument


 
Postcodes
 5212 AL  71.. 75
 5212 AW 533..547
 5212 AM  2.. 46
 5212 AN  48.. 70
 5212 AP  72.. 90
 5212 AR  92..118
 5212 AS 120..146
 5212 AT 148..158
 5212 AW 534..546
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 346

n: vermelding in een voetnoot