afb. Gerard Monté, 13 januari 2002

Noordwal

Binnenstad Noord

Van de Kasterenwal en de Noordwal zijn de muren en de rondelen gerestaureerd. Bij het beleg van 1629 heeft deze wal een belangrijke rol gespeeld. Het Staatse leger viel niet alleen het Vughterbastion aan maar ook de Noordwal. Onder leiding van Ernst Casimier van Nassau, een neef van Frederik Hendrik, en stadhouder van Friesland wisten de Staatse troepen met hun schansen de wal te benaderen en er dreigde een bres in de wal te worden geschoten. De verdedigers hebben toen in allerijl een nieuwe aarden wal achter de bestaande wal opgeworpen. Bij deze werkzaamheden is bij gebrek aan man kracht een compagnie vrouwen ingezet. Deze dreigende doorbraak in de verdediging heeft ongetwijfeld een rol gespeeld bij het besluit van het stadsbestuur om, toen het Vughterbastion veroverd was, te capituleren.
Bron: Vestingwandelingen
~~~
Restauratie stadsmuur in 1978.
Bron: Plaquette
 
Bossche straatnamen

De Bossche 'natte hoek'

door Ed Hupkens

5
Stadsblad woensdag 2 november 2013 | 5
 
Artikelen
1974

Redactie

Aan onzekerheid dient een einde te komen. Noordwal en Aawal blijven vasthouden aan renovaties.
Brabants Dagblad woensdag 4 december 1974 (foto)
 
1975

Redactie

Onderzoek naar constructie van woningen aan Noordwal 3-20.
Brabants Dagblad donderdag 18 september 1975
 
1979

Redactie

Nieuwbouw aan Noordwal en Beurdsestraat. Projecten voor '1 en 2' aan snee.
Brabants Dagblad woensdag 5 december 1979 (foto)
 
1997

Henk Bruggeman

Een stoom-wasch en badinrichting. Gevestigd op een perceel kadastraal bekend onder sectie H 3519 te 's-Hertogenbosch. Noordwal M 264-266.
Henk Bruggeman ('s-Hertogenbosch 1997)
 
 
Benaming
1881NoordwalRB 31-05-1881
1890NoordwalKaart Jos van Hagens ca 1890
1901Noord WalAdresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909NoordwalHuisnummeromnummering 1909
1910NoordwalStraatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928NoordwalAdresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
 
Raadsbesluiten
1881

31 mei 1881

No. 23. Beraadslaging over een voorstel tot het geven van namen aan nieuwe straten
... Is mitsdien besloten te geven de navolgende naam aan: den weg van Zwijsen tot de Hofstad ... Noordwal ...
Stadsarchief | GAHt Notulen gemeenteraad 1881 nr. 7(31.05) p. 137-166 | 156
 
 
Panden
Noordwal 1
Noordwal M 287 (?)
1908A. van Oijen (goudsmid) - C. van Oijen (in koloniale waren)
Noordwal 1 (1909)
1910A. van Oijen (goudsmid) - C. van Oijen (in koloniale waren)
1928A.A. van Oijen

Noordwal 2
Noordwal M 286 (?)
1908M.J. Franken (sigarenmaker)
Noordwal 2 (1909)
1910M.J. Franken (opz. sigarenfabriek)
1928wed. J.C. Bonnes - mej. A.C. Franken

Noordwal 3
Noordwal M 285 (?)
1908H.J. Klomperhouwer (koetsier)
Noordwal 3 (1909)
1910H.J. Klomperhouwer (koetsier)
1928W.P.A. Gloudemans - H.J. Klompenhouwer
1943W.P.A. Gloudemans (bureel-ambt. ter Secretarie) - wed. J.M. Gloudemans-van Muilekom

Noordwal 4
Noordwal M 284 (?)
Noordwal 4 (1909)
1910C. van Ginkel (tuinman)
1928wed. C. van Ginkel

Noordwal 5
Noordwal M 283 (?)
1908G.N. Dekkers (steenhouwer)
Noordwal 5 (1909)
1910G.N. Dekkers (steenhouwer)
1928J.D.F. Kleijne - L.J. Kleijne - H.J. Pulles

Noordwal 6
Noordwal M 282 (?)
1908M. van Hout (zoutziedersknecht)
Noordwal 6 (1909)
1910M. van Hout (zoutziedersknecht)
1928P.W. van Hout
1943P.W. van Hout (sigarenmaker) - N.J.J. Lommers (wijnstekersknecht)

Noordwal 7
Noordwal M 281 (?)
1908J. Gommers (magazijnsknecht)
Noordwal 7 (1909)
1910J. Gommers (magazijnsknecht)
1928wed. J. Gommers

Noordwal 8
Noordwal M 280 (?)
1908Gez. Tamson (tailleuses)
Noordwal 8 (1909)
1910Gez. Tamson (tailleuses)
1928A.I.J. Tamson

Noordwal 9
Noordwal M 279 (?)
1908W.M. van der Heijden (goudsmid)
Noordwal 9 (1909)
1910W.M. van der Heijden (goudsmid)
1928wed. J. van de Veerdonk

Noordwal 10
Noordwal M 278 (?)
1908C. Lambooij (timmerman)
Noordwal 10 (1909)
1910K.G.M. Lambooij (timmerman)
1928C.G.M. Lambooij
1943J. Lambooij (timmerman)

Noordwal 11
Noordwal M 277 (?)
1908E. Adriaansen (bode v.d. godshuizen)
Noordwal 11 (1909)
1910E. Adriaansen (bode v.d. godshuizen)
1928H.J. Fiege
1943J.J. wed. Fiege-Krijnen

Noordwal 12
Noordwal M 276 (?)
1908A. van Mil (schoenmaker)
Noordwal 12 (1909)
1910M. Vissers (kleermaker en bode)
1928G.N. Dekkers
1943G.N. Dekkers (steenhouwer)

Noordwal 13
Noordwal M 275 (?)
1908P. Snijders (mr. schoenmaker)
Noordwal 13 (1909)
1910A. v.d. Pas (contr. gem. waterleiding)
1928A.A. van der Pas

Noordwal 14
Noordwal M 274 (?)
1908W. Voets (sigarenmaker)
Noordwal 14 (1909)
1910W. Voets (sigarenmaker)
1928W.A.L. Voets

Noordwal 15
Noordwal M 273 (?)
1908J.H.M. Reijner (schipper)
Noordwal 15 (1909)
1910J.H.M. Reijner (ambt. rijkswaterstaat)
1928J.W. Vogel

Noordwal 16
Noordwal M 272 (?)
1908wed. W. Maane-van de Ven
Noordwal 16 (1909)
1910wed. W. Maane-van de Ven
1928wed. W.G.J. Maane

Noordwal 17
Noordwal M 271 (?)
1908H. van Asperen (gevangenbewaarder)
Noordwal 17 (1909)
1910H. van Asperen (gevangenbewaarder)
1928P.J. Weber - wed. P. Weber
1943N.M. van de Griendt (fabr. arb. levensm.)

Noordwal 18
Noordwal M 270 (?)
1908J.M. van de Akker (metselaar)
Noordwal 18 (1909)
1910J.M. van de Akker (metselaar)
1928P. Rijkers

Noordwal 19
Noordwal M 269 (?)
1908P.J.C. van de Akker (muzik. stedel. muziekk.)
Noordwal 19 (1909)
1910P.J.C. van de Akker (muzik. stedel. muziekk.)
1928F.J.M. Krijbolder
1943F.J.M. Krijbolder

Noordwal 20
Noordwal M 268 (?)
1908L.J. Defesche (rijkveldwachter)
Noordwal 20 (1909)
1910Joh. Sars (vrachtrijder)
1928W.J. van Litsenburg - mej. M.J. Schreuder

Noordwal 21
Noordwal M 267 (?)
1900C. Groeneweg (mr. kuiper)
1908(Noordwal M 267): Kuiperij en kistenfabriek v. C. Groeneweg
Noordwal 21 (1909)
1928Achteringang Slachthuis

Noordwal 22
Noordwal M 266 (?)
1908B.M.A. van Lierop (firma Douay en Co. stoomwasch- en badinrichting)
Noordwal 22 (1909)
1910B.M.A. van Lierop (firma Douay en Co.) stoomwasch- en badinrichting
1928A.J.A. Mussert
1943fa. A.J.A. Mussert (wasscherij)

Noordwal 23
Noordwal M 265 (?)
1908B.M.A. van Lierop (firma Douay en Co. stoomwasch- en badinrichting)
Noordwal 23 (1909)
1928fa. A.J.A. Mussert (wasscherij)

Noordwal 24
Noordwal M 264 (?)
1908B.M.A. van Lierop (firma Douay en Co. stoomwasch- en badinrichting)
Noordwal 24 (1909)
1910B.M.A. van Lierop (firma Douay en Co.) stoomwasch- en badinrichting
1928fa. A.J.A. Mussert (wasscherij)

Noordwal 25
Noordwal M 263a (?)
1908G.A. de Reede (kap. inf.)
Noordwal 25 (1909)
1910G.A. de Reede (kapitein inf.)
1928W. Rasch

Noordwal 26
Noordwal M 263 (?)
1908L. Adams (azijnhandel) - M.H. Vugts (sigarenmaker)
Noordwal 26 (1909)
1910L. Adams (azijnhandel)
1928L. Adams
1943L. Adams (azijnhandelaar)

Noordwal 26a
Noordwal 26a (?)
1943L. Adams (azijnmakerij)

Noordwal 27
Noordwal M 262 (?)
1908A. Koningstein (ijzergieter)
Noordwal 27 (1909)
1910A. Koningstein (ijzergieter)
1928J.H. Spierings
1943J. Gerritse (brievenbesteller)

Noordwal 28
Noordwal M 261 (?)
1908L.A.C. van Dam (winkelier)
Noordwal 28 (1909)
1910L.A.C. van Dam (winkelier)
1928L.A.C. van Dam
1943D. Beekmans (melkventer)

Noordwal 29
Noordwal M 260 (?)
1908A. Bezemer (metselaar) - J.F.C. Janssen (timmerman)
Noordwal 29 (1909)
1910A. Bezemer (metselaar)
1928P.M. Mulders

Noordwal 30
Noordwal M 259 (?)
1908W. van de Heijden (arbeider) - J. van Wanrooij (passementwerker)
Noordwal 30 (1909)
1910W. van de Heijden (arbeider) - J. Theven (pakhuisknecht)
1928P.J.W. Jacobus meergen. van der Zande - P.J. van Rixtel
1943P.J.W. Jacobus meergen. van der Zande (goudsmid)

Noordwal 31
Noordwal M 258 (?)
1908J. van Boekel (sigarenmaker) - A. van Hees (molenaar)
Noordwal 31 (1909)
1910B. Gevers (sigarenmaker) - A. van Hees (molenaar)
1928P.A. Gommers - G. van de Griendt
1943J.H.J. Brangers

Noordwal 32
Noordwal M 257 (?)
1908wed. Ubert
Noordwal 32 (1909)
1910wed. Ubert
1928J. Kriste

Noordwal 33
Noordwal M 256 (?)
1908J. Viguurs (slachter)
Noordwal 33 (1909)
1910J. Viguurs (slachter)
1928M.F.M. Dalessi - P.J.M. Dalessi
1943H.B.J. Jansen (koopman in broenten en fruit)

Noordwal 34
Noordwal M 255 (?)
1908A. Strooi (winkelier)
Noordwal 34 (1909)
1910E. van Zantvoort (winkelier)

Noordwal 35
Noordwal M 228 (?)
1908G. Jansen (kruidenier en heetwaterhuis)
Noordwal 35 (1909)
1910G. Jansen (kruidenier en heetwaterhuis)
1928P.C.J. Schols

Noordwal 36
Noordwal M 227 (?)
1908F. v.d. Berg (sigarenmaker) - J. Peters (schoenmaker)
Noordwal 36 (1909)
1910J. Peters (schoenmaker) - W. Verhulst (pakker)
1928J.J. Bouleij - J. Peters
1943L.F. van der Hoorn (koopman) - W. van der Hoorn (koopman)

Noordwal 37
Noordwal M 226 (?)
1908H. Janssen (sigarenmaker) - Th. Spierings (huisschilder)
Noordwal 37 (1909)
1910J. Craane (sigarenmaker) - Th. Spierings (huisschilder)
1928S. Bijl - B.C. van Esch
1943J. van Boxtel (opperman) - A. Houdijk (arbeider)

Noordwal 38
Noordwal M 225 (?)
1908J. Corraij (sigarensorteerder) - wed. Melis
Noordwal 38 (1909)
1910J. Fetter (sigarenmaker) - M. Verhagen (timmerman)
1928F. Peters - J.H. Theeven
1943J. van Boxtel (arbeider)

Noordwal 39
Noordwal M 224 (?)
1908J.W. v.d. Kallen (timmerman) - W. v.d. Kallen (timmerman)
Noordwal 39 (1909)
1910J.W. v.d. Kallen (timmerman) - W. van Stiphout (passementwerker)
1928W. van Stiphout

Noordwal 39a
Noordwal M 224a (?)
Noordwal 39a (1909)
1928A.M. Blom

Noordwal 40
Noordwal M 223 (?)
1908W. van Stiphout (passementwerker)
Noordwal 40 (1909)
1910J. Beenen (sigarenmaker)
1928W.J. van Rijswijk

Noordwal 41
Noordwal M 222d (?)
1908P. van Amelsvoort (schoenmaker) - W. van Haaren (machinist)
Noordwal 41 (1909)
1910P. van Amelsvoort (schoenmaker) - W. van Haaren (machinist)
1928P.M. Amelsfoort - W. Gaertener
1943W. Gaertener (timmerman)

Noordwal 42
Noordwal M 222c (?)
1908L. v.d. Burgt (huisschilder) - A. Eekels (smid) - F. Peters (pakhuisknecht)
Noordwal 42 (1909)
1910A. Eekels (smid) - J. de Graaf (sigarenmaker) - C. Huijsen (agent v. politie) - F. Peters (pakhuisknecht)
1928J. de Graaf - C. Huijsen - J.C. Sprangers - L. Stupers
1943A. Kennis (ass. magazijnchef sanitaire)

Noordwal 43
Noordwal M 222b (?)
1908R. Hesse (schoenmaker) - H. Remmer (koetsier)
Noordwal 43 (1909)
1910A. van Grinsven (loodgieter) - R. Hesse (schoenmaker)
1928G. Bach - L. Marechal - J.H. Plaat
1943G. Bach (buizenperser)

Noordwal 43a
Noordwal M 221 (?)
Noordwal 43a (1909)

Noordwal 43b
Noordwal M 221a (?)
1908W. Konigstein (smid)
Noordwal 43b (1909)
1928W. Koningstein

Noordwal 43c
Noordwal M 221b (?)
Noordwal 43c (1909)
1928Th. Langenhuizen

Noordwal 44
Noordwal M 222a (?)
1908wed. van Ooijen
Noordwal 44 (1909)
1910wed. van Oijen

Noordwal 44a
????, "Noordwal 44a"
1910, "", "Koningstein, W. (smid)"

Noordwal M 220e
Noordwal M 220e (?)
Vervallen (1909)

Noordwal M 220d
Noordwal M 220d (?)
Vervallen (1909)

Noordwal M 220c
Noordwal M 220c (?)
Vervallen (1909)

Noordwal M 220b
Noordwal M 220b (?)
Vervallen (1909)

Noordwal M 220a
Noordwal M 220a (?)
Vervallen (1909)

Noordwal 45
Noordwal M 222 (?)
1900George Dufay en Zoon (ijzer- en metaalgieterij)
1908A. van Grinsven (loodgieter)
Noordwal 45 (1909)
1910wed. J. Salaro (winkelierster)
1928J.P. Viguurs
1943J.P. Viguurs (slagerij)

Noordwal 46
Noordwal M 220 (?)
1908A. Chambone (loodsmelter) - P.J. Dankers (smid) - J. Opdenbuijs (loodpletter) - H. Smies (schoenmaker) - A. Verhagen (timmerman)
Noordwal 46 (1909)
1910P.J. Dankers (smid) - A. v.d. Eerden (goudsmid) - J. Opdenbuijs (loodpletter) - H. Smies (schoenmaker) - A. Verhagen (timmerman)

 
Postcodes
 5211 RM  1..23
 5211 RN 25..51
 5211 RL 53..69
 5211 RM  2..22
 5211 RN 24..50
 5211 RL 52..68
 
Straatindeling
 1909 : aan één zijde bebouwd 1..46
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 139, 147, 188

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) I. 32, 216, 219; II. 319, 348, 370

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 255

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 41, 46, 112, 207, 231, 233

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 120

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 170

n: vermelding in een voetnoot