afb. 1910

Oranje Nassaulaan

Het Zand

 
Bossche straatnamen

Stamvader Willem

door Ed Hupkens

Stadsblad woensdag 29 juni 2011
 
Benaming
1897Oranje NassaulaanRB 27-01-1897
1901Oranje NassaulAdresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909Oranje NassaulaanHuisnummeromnummering 1909
1928Oranje NassaulaanAdresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
 
Raadsbesluiten
1897

27 januari 1897

No. 29. Namen van straten
... Den boulevard, van den Stationsweg tot het ovale plein tegenover de Capucijnenlaan, te noemen: Oranje Nassaulaan ...
Stadsarchief | GAHt Notulen gemeenteraad 1897 nr. 1(27.01) p. 1-47 | 43
 
 
Panden
Stationsweg
Oranje Nassaulaan 2-8   rijksmonument
Oranje Nassaulaan N 14 (?)
1908J.M. Franken
Oranje Nassaulaan 2 (1909)
1910J.M. Franken
1928J.W.A.M. van Boekel
1943J.L.M. van Boekel (steenk. hand.) - J.W.A.M. van Boekel (vertegenw. staatsmijnen)
Oranje Nassaulaan N 15 (?)
1908P.A. de Jong (wijnkooper)
Oranje Nassaulaan 4 (1909)
1910P.A. de Jong (directeur Mij. J.G. Cooijmans & Zn.) - mej. A.P. Overman
1928I. Hofstede
Oranje Nassaulaan N 16 (?)
1908G. Cooijmans (likeurstoker)
Oranje Nassaulaan 6 (1909)
1910G. Cooijmans (likeurstoker)
1928A.J. Vergroesen - mej. A.I.J.M. Vergroesen - mej. M.A.A. Vergroesen
1943P.C.H. Lathouwers (autohandelaar)
Oranje Nassaulaan N 17 (?)
1908dr. H.P.M. van der Horn van den Bos (district schoolopziener)
Oranje Nassaulaan 8 (1909)
1910dr. H.P.M. van der Horn van den Bos (schoolopziener in het district 's Hertogenbosch)
1928M.A. Baümchen - wed. H.J. Baümchen

Oranje Nassaulaan 10   rijksmonument
Oranje Nassaulaan N 18 (?)
1908S. Heertjes (opperrabijn)
Oranje Nassaulaan 10 (1909)
1910S. Heertjes (opperrabijn voor N.-Brabant en Limburg)
1928mr. H.W.A. Schipperijn

Luybenstraat
Oranje Nassaulaan 12   rijksmonument
Oranje Nassaulaan N 50 (?)
1908L. Elias (dir. v.d. Berghs stoomschoenfabriek)
Oranje Nassaulaan 12 (1909)
1910L. Elias (dir. v.d. Berghs stoomschoenenfabriek)
1928C.B. van de Wal
1943wed. W.M.H. Janssen-Stark - P.H.A. Kersten (adj. dir. kolenhandel)

Oranje Nassaulaan 14-16   rijksmonument
Oranje Nassaulaan N 51 (?)
1908H.M.G. Linssen (inspecteur registratie en domeinen)
Oranje Nassaulaan 14 (1909)
1910H.M.G. Linssen (inspecteur registratie en domeinen)
1928wed. H.M.G. Linssen
Oranje Nassaulaan N 52 (?)
1908F.B.J.M. Moubis (civiel-ingenieur v.h. Watersch. N.O. Noordbrabant) - wed. B.A.H. Moubis-van Schevichaven (particuliere)
Oranje Nassaulaan 16 (1909)
1910F.B.J.M. Moubis (civiel-ingenieur v.h. Watersch N.O. Noordbrabant) - wed. B.A.H. Moubis-van Schevichaven (particuliere)
1928wed. B.A.H. Moubis

Oranje Nassaulaan 18   rijksmonument
Oranje Nassaulaan N 53 (?)
1908dr. L. Boosten (leeraar H.B.S.) - J. Feickens (comm. posterijen) - J. de Lang
Oranje Nassaulaan 18 (1909)
1910F.J.F. Vismans (bankier)
1928J.G.E.H. Nijsten - W.H. Nijsten

Oranje Nassaulaan 20-22   geen rijksmonument
Oranje Nassaulaan N 54 (?)
1908G.J. Blom (kap. der inf.)
Oranje Nassaulaan 20 (1909)
1910G.J. Blom (kap. der inf.)
1928mr. W.M. Visscher
1943J.J.A.H.M. van Besouw (advocaat en procureur)
Oranje Nassaulaan N 55 (?)
1908A. Hootsmans (hoofdopz. bij de gem. werken)
Oranje Nassaulaan 22 (1909)
1910A. Hootsmans (hoofdopz. bij de gem. werken)
1928M.V. Hirdes
1943J.W.C.M. Hirdes (kantoorbediende) - M.V. Hirdes (passementfabrikant)

Oranje Nassaulaan 24   rijksmonument
Oranje Nassaulaan N 56 (?)
1908A. Jansen-van Ertrijck (voorz. coll. reg. over de godshuizen)
Oranje Nassaulaan 24 (1909)
1910A. Jansen-van Ertrijck (voorz. coll. reg. over de godshuizen)

Oranje Nassaulaan 26   rijksmonument
Oranje Nassaulaan N 57 (?)
1908jhr. mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt (raadsheer in het gerechtshof)
Oranje Nassaulaan 26 (1909)
1910jhr. mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt (raadsheer in het gerechtshof)
1928jhr. mr. A.F.O. van Sasse van IJsselt - H.J. Schrover
1943dr. J.H.B.M. Huijsmans (oogarts) - dr. J. Huysmans (oogarts)

Oranje Nassaulaan 28-28a   rijksmonument
Oranje Nassaulaan N 58 (?)
1908C.L.J. Teulings (fabrikant van gouden werken) - J.F.C. Teulings (particulier) - G.M.J. Verlinden (wijnhandelaar)
Oranje Nassaulaan 28 (1909)
1910C.L.J. Teulings (fabrikant van gouden werken) - J.F.C. Teulings (particulier)
1928R.K. Huishoudschool
1943ir. H.C.J. de Jong (electro techn. ing.) - wed. C.A. de Jong-Bartelt
Oranje Nassaulaan 28a (?)
1943F. Filthaut (koopman)

Julianaplein
 
Colvenierstraat
Oranje Nassaulaan 83
Oranje Nassaulaan 83 (?)
1943wed. G.A.C. Hendricks-Koesen

Oranje Nassaulaan 67
Oranje Nassaulaan 67 (?)
1943A. Andriessen (huisschilder)

Oranje Nassaulaan 27   gemeentelijk monument
Oranje Nassaulaan N 71a (?)
1908J.G. Bergmeijer (mr steenhouwer en koopman)
Oranje Nassaulaan 27 (1909)
1910J.G. Bergmeijer (steenhouwerij)
1928S. Diamant
1936S. Diamant

Oranje Nassaulaan 25-23
Oranje Nassaulaan N 72 (?)
1908H. van Gemert en Zonen (billardfabrikanten nabij het station) - L.J. van Maaren
Oranje Nassaulaan 25 (1909)
1910fa. v.d. Wielen de Bruijn en Grever (stoomlederfabr. en leder import)
1928fa. Wielen de Bruijn Grever
1943L.C. van Agt (opz. veeartsenijk. dienst) - P.M.E. van Agt (kantoorbediende)
Oranje Nassaulaan N 72a (?)
Oranje Nassaulaan 23 (1909)
1910H. de Bruijn (lederfab. en lederimport.)
1928J.H. Grever
1943C.J. Kole (referendaris P.T.T.)

Oranje Nassaulaan 21-11   rijksmonument
Gebouwd in 1903 door architect M. Heestermans.
Bron: KringNieuws. Jaargang 30 - nummer 5 - september 2004.
Oranje Nassaulaan N 73 (?)
1908wed. W. van der Ent-Reus
Oranje Nassaulaan 21 (1909)
1910H.A. Zoethout (restaurateur)
1928mej. C. van Lieshout
1943J.P.A. Breukel (handelsreiziger)
Oranje Nassaulaan N 73a (?)
1908J. Schuijleman (ontvanger rijksbelasting)
Oranje Nassaulaan 19 (1909)
1928E.V.L.M. Diekhof
Dit was het woonhuis van goudsmid Carel Teulings. Aan de voorzijde liet hij het beeld van Sint-Eloy aanbrengen om zo zijn beroep tot uiting te brengen. Sint-Eloy (590-660) is namelijk schutspatroon van alle smeden.
Bron: KringNieuws. Jaargang 30 - 2004 - 5(september).
Oranje Nassaulaan N 74 (?)
1908E.J. van de Pol (majoor der inf.)
Oranje Nassaulaan 17 (1909)
1910J. van Toorenenbergen (majoor der infant.)
1928J.P.M. Mulders
Oranje Nassaulaan N 74a (?)
1908G. Rottier (comm. der posterijen)
Oranje Nassaulaan 15 (1909)
1910G. Rottier (commies der posterijen) - wed. J.M. Rottier-Leedegang
1928J.J.M. van Halteren
1943L.J. Albers (vertegenwoordiger)
Oranje Nassaulaan N 75 (?)
1908M.W.J. Heesterman (opzichter prov. waterstaat)
Oranje Nassaulaan 13 (1909)
1910A. Smeets (alg. Mij. levensverz. en lijfrente)
1928M.W.H.J. Mallant
1943C.J.M. van Bergen (kantoorbediende) - J. van Bergen (handelsagent) - W.A.M. van Bergen (kantoorbed.)
Oranje Nassaulaan N 75a (?)
1908J.H. Wakker (leeraar H.B.S.)
Oranje Nassaulaan 11 (1909)
1910J.H. Wakker (leeraar H.B.S.)

Oranje Nassaulaan 9-7   rijksmonument
Oranje Nassaulaan N 76 (?)
1908mr. C.W. Star-Busmann (ambt. O. M. kantongerecht)
Oranje Nassaulaan 9 (1909)
1910T. Hoekstra (civ. ingenieur)
1928H.G. Frank
1943mr. N.H.L. van den Heuvel (adv. en proc.)
Oranje Nassaulaan N 77 (?)
1908mr. H.A.A. Sluis (substituut officier van Justitie)
Oranje Nassaulaan 7 (1909)
1910mr. H.H.A. Sluis (substituut officier van justitie)
1928J.C.M. Janssen
1936M.A. Kaplan (doctor)
1943Mevr. A. v.d. Vliet-de Munnik (arts)

Verlengde Luybenstraat
Oranje Nassaulaan 5-1   rijksmonument
Oranje Nassaulaan N 78 (?)
1908B.J. Haitsma-Mulier (sect. ing. S.S.)
Oranje Nassaulaan 5 (1909)
1928mr. J.H.M. Hengst
1943J.H.J. van Driel (directeur midd.standsbur.)
Oranje Nassaulaan N 79 (?)
1908mr. I.G.J. Toutenhoofd (ambt. O. M.)
Oranje Nassaulaan 3 (1909)
1910H. Kemper (luit. kol. veld-art.)
1928J.H.M. van Dijk
1943J.H.M. van Dijk (bankier)
Oranje Nassaulaan N 80 (?)
1908Eug. Goulmy (sigarenfabrikant)
Oranje Nassaulaan 1 (1909)
1910Eug. Goulmy (sigarenfabrikant)
1928P.N.E.M. Rouppe v.d. Voort
1943mr. J.B.H.M. Hengst (adv. en procureur wethouder)

Stationsplein
 
Postcodes
 5211 AR  1.. 5
 5211 AS  7..13
 5211 AT 15..27
 5211 AW  2..14
 5211 AX 16..28
 
Straatindeling
 1909 : rechts 1..29, links 2..28
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 237

n: vermelding in een voetnoot