Muntelwal

De Hofstad

Wanneer het Hinthamereind ommuurd werd is niet precies bekend. Uit de stadsrekeningen van 1517/18 blijkt dat er huizen en grond is onteigend ten behoeve van de aanleg van een stadswal. Op de oudste kaart van de stad, van Jacob van Deventer uit omstreeks 1565, zien we dit stadsdeel geheel ommuurd weergegeven. De Muntelwal stamt uit deze periode. Vanaf deze wal hadden de verdedigers een goed schootsveld langs de Noordwal. Toen deze wal is aangelegd is ook de rivier de Aa verlegd om als stadsgracht te dienen.
Bron: Vestingwandelingen
~~~
Restauratie stadsmuur in 1977.
Bron: Plaquette
 
Bossche straatnamen

Laatmiddeleeuwse stadswal

door Ed Hupkens

7
Stadsblad woensdag 7 augustus 2013 | 7
 
Artikelen
1975

Redactie

Onbewoonbaar-verklaring Muntelstraat en Muntelwal
Brabants Dagblad donderdag 13 februari 1975
 
1983

Hans L. Janssen

Archeologische waarnemingen 1977-1979
Van Bos tot Stad (1983) 154
 
 
Benaming
1881MuntelwalRB 31-05-1881
1890MuntelwalKaart Jos van Hagens ca 1890
1901Muntel WalAdresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909MuntelwalHuisnummeromnummering 1909
1910MuntelwalStraatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928MuntelwalAdresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
 
Raadsbesluiten
1881

31 mei 1881

No. 23. Beraadslaging over een voorstel tot het geven van namen aan nieuwe straten
... Is mitsdien besloten te geven de navolgende naam aan: den weg langs de Hofstad tot aan de Muntelmolen ... Muntelwal ...
Stadsarchief | GAHt Notulen gemeenteraad 1881 nr. 7(31.05) p. 137-166 | 156
 
 
Panden
Muntelwal 1
Muntelwal L 373 (?)
1908H. van Balen (loodpletter) - P.H. van der Heiden (stuurman)
Muntelwal 1 (1909)
1910H. van Balen (loodpletter) - L. Pernet (winkelier)
1928H.A. van Balen
1943H.A.A. van Balen (arbeider)

Muntelwal 2
Muntelwal L 372 (?)
1908G.H. van Haaren (zoutziedersknecht) - W. Peijnenburg (sigarenmaker)
Muntelwal 2 (1909)
1910G.H. van Haaren (zoutziedersknecht) - W. Peijnenburg (sigarenmaker)
1928G.H. van Haren - A.J.M. Sluijters
1943J.H. v. Haren (metaalbewerker) - wed. M.T. Heesbeen-Spierings

Muntelwal 3
Muntelwal L 371 (?)
1908P.J. Delleman (gasfitter) - W. v.d. Dungen (banketbakker)
Muntelwal 3 (1909)
1910P.J. Delleman (gasfitter) - W. v.d. Dungen (banketbakker)
1928W.A.J. Peijnenburg - A.L. van der Sluijs

Muntelwal 4
Muntelwal L 370 (?)
1908L. Duijs (winkelknecht) - A.A. Wagenaar (schoenmaker)
Muntelwal 4 (1909)
1910L. Duijs (winkelbediende) - A.A. Wagenaar (zadelmaker)
1928F.J. Hoek - J. van Schijndel
1943wed. P.A.M. van Esch-van Asperen - F.J. Hoek (veger gem. reiniging)

Muntelwal 5
Muntelwal L 369 (?)
1908J. Eerhardt (klerk) - A. Gloudemans (boekbinder)
Muntelwal 5 (1909)
1910J. Eerhardt - A. Gloudemans (boekbinder)
1928J.G.J. van Balsfoort - H. Lensen
1943J.G.J. Balsfoort (fabrieksarbeider) - W.J. Castelijn (instr. stikkerij schoenfabr.)

Muntelwal 6
Muntelwal L 368 (?)
1908J.J.C. v.d. Hoeven (boekbinder)
Muntelwal 6 (1909)
1910J.J.C. v.d. Hoeven (boekbinder) - G. Suurs
1928N.A. van den Dungen - G. Suurs
1943N.A. van den Dungen (stoker Gem. Werken)

Muntelwal 7
Muntelwal L 367 (?)
1908Chr. van Alphen (schoenmaker) - wed. J. Gladis
Muntelwal 7 (1909)
1910Chr. van Alphen (schoenmaker) - wed. J. Gladis
1928A.C. de Kort - J.M.P. Wilms
1943J.A.J. van der Hoeven (sigarenmaker)

Muntelwal 8
Muntelwal L 366 (?)
1908W. van Hoogstraten (loodgieter) - C.J. Melaet (koperslager)
Muntelwal 8 (1909)
1910W. van Hoogstraten (loodgieter) - C.J. Melaet (koperslager)
1928E. Brouwers - W. van Hoogstraten
1943E. Brouwers - wed. M. van Daalen-Vervlossen

Muntelwal 9
Muntelwal L 365 (?)
1908J.G.J. van Balsfoort (winkelbed.) - J.F. v.d. Groenendaal (kuiper)
Muntelwal 9 (1909)
1910J.G.J. van Balsfoort (winkelbediende) - J.F. v.d. Groenendaal (kuiper)
1928J.M.J. Bergman - J.C. Wagenaar
1943L.J. Beem (wissellooper)

Muntelwal 10
Muntelwal L 364 (?)
1908wed. C. Luurling - A. van den Oetelaar (leerbewerker)
Muntelwal 10 (1909)
1910wed. C. Luurling - A. v.d. Oetelaar (schoenmaker)
1928W. Giller - F.J. Lurling
1943Fr.H. Govers - Fr.H. Govers - F.J. Lurling (sigarenmaker)

Muntelwal 11
Muntelwal L 363 (?)
1908L. van Beekvelt (2e chef sigarenf.) - W. de Groot
Muntelwal 11 (1909)
1910L. van Beekvelt (2e chef sigarenf.) - A. de Groot (schoensnijder)
1928St. van Hulten - W. Toemen
1943W.J. Kuijpers (sigarenm.)

Muntelwal 12
Muntelwal L 362 (?)
1908wed. A. Elings - W. Giller (bakker) - A. v.d. Staak (letterzetter)
Muntelwal 12 (1909)
1910wed. A. Elings - W. Giller (bakker)
1928A.G. Gloudemans - J. van Litsenburg
1943M.F.P. Dooijenburg (sigarenmaker)

Muntelwal 13
Muntelwal L 361 (?)
1908wed. P. Bergman
Muntelwal 13 (1909)
1910wed. P. Bergman - A. v.d. Staak (letterzetter)
1928P.C. van den Dungen - Th. Hendriks
1943wed. P.J.W. van den Dungen-Schoemacher

Muntelwal 14
Muntelwal L 360 (?)
1908P.J. Mulders (pakhuisknecht) - Fr. van Overdijk (sigarenmaker) - P.L. Wils (koperslager)
Muntelwal 14 (1909)
1910Chr. v.d. Boom (brievenbesteller) - Fr. van Overdijk (sigarenmaker)
1928wed. A. Gevers - wed. F.P. van Overdijk
1943J. Hartogs

Muntelwal 15
Muntelwal L 359 (?)
1908H.W. Hoppenbrouwers (banketb.)
Muntelwal 15 (1909)
1910H.W. Hoppenbrouwers (banketb.) - F.H. Renkin (scheepstimmerman)
1928M. van Asperen - wed. P.N. Gloudemans
1943wed. L. Bouwman-Kerkhof - Ch.J. Dumernit

Muntelwal 16
Muntelwal L 358 (?)
1908L. Cornelissen (pakhuisknecht) - W. Peffer (zadelmaker) - F.H. Renkin (scheepstimmerman)
Muntelwal 16 (1909)
1910L. Cornelissen (pakhuisknecht) - Arn.A. v.d. Sluijs (sigarenmaker)
1928A.H.C. Faas - A.W. Raes
1943J. Langenhuizen

Muntelwal 17
Muntelwal L 357 (?)
1908H.W. Oldenmenger (schoenmaker) - Arn. v.d. Sluijs (sigarenmaker)
Muntelwal 17 (1909)
1910H.W. Oldenmenger (schoenmaker) - W. Peffer (zadelmaker)
1928B.A. Franken - H.W. Oldenmenger
1943H. Leermans (opperman)

Muntelwal 18
Muntelwal L 356 (?)
1908A.L. Oersels (sigarenmaker) - F. v.d. Sluijs (sigarenmaker)
Muntelwal 18 (1909)
1910A.L. Oersels (sigarenmaker) - F. v.d. Sluijs (sigarenmaker)
1928J.L.C. Oersels - wed. A.L. Oersels - F. van der Sluijs

Muntelwal 19
Muntelwal L 355 (?)
1908J.A. Diks (brievenbesteller) - J. Swanenberg (arbeider)
Muntelwal 19 (1909)
1910J.A. Diks (brievenbesteller) - J. Swanenberg (arbeider)
1928W.N. van Ginkel (boven) - N.F.C. van Ravenstein
1943W.N. van Ginkel

Muntelwal 20
Muntelwal L 354 (?)
1908W.C.E. Hendrix (smid) - J. van Thiel (pakhuisknecht)
Muntelwal 20 (1909)
1910W.C.E. Hendrix (smid) - J. van Thiel (pakhuisknecht)
1928C.M. van Heck - H.P. van de Ven

Muntelwal 21
Muntelwal L 353 (?)
1908M. van Asperen (brievenbesteller) - G. van Drunen
Muntelwal 21 (1909)
1910M. van Asperen (brievenbesteller) - G. van Druenen (sigarenmaker)
1928C.W. de Graaf - J.W. Peffer - J.A.M. Zeeuwe
1943C.W. de Graaf (granen-koopman) - L. Lammers (fabrieksarbeider)

Muntelwal 22
Muntelwal L 352 (?)
1908B. Franken (sigarenmaker) - wed. J. Kipping
Muntelwal 22 (1909)
1910B. Franken (sigarenmaker) - wed. J. Kipping
1928J. Lambooij - S. Meeuwssen
1943F.J. van Druenen (pakhuisknecht)

Muntelwal 23
Muntelwal L 351 (?)
1908wed. A. Gevers - J.J. Peijnenburg (schoenmaker)
Muntelwal 23 (1909)
1910wed. A. Gevers - J.J. Peijnenburg (schoenmaker)
1928echtg. G. van Erp - Chr. van Lieshout
1943C. van Lieshout (timmerman) - H.J. van Lieshout (fabrieksarbeider)

Muntelwal 24
Muntelwal L 350 (?)
1908H.J. Fiege (behang. en soffeerd.) - J. Sprengers (sigarenmaker)
Muntelwal 24 (1909)
1910H.J. Fiege (behang. en soffeerd.) - J. Sprengers (sigarenmaker)
1928K.W. van Hulten - mej. P.W. Sprenger
1943Ant. van der Aa (pakhuisknecht) - K.W. van Hulten (wissellooper)

Muntelwal 25
Muntelwal L 349 (?)
1908H.J. Olieslagers (zoutzieder) - J. van Overdijk (sigarenmaker)
Muntelwal 25 (1909)
1910H.J. Olieslagers (zoutzieder) - J. van Overdijk (sigarenmaker)
1928J.L.J. Muller - wed. H.J. Olieslagers - wed. J.M. van Overdijk
1943C.J.W. Govers (metaalbewerker)

Muntelwal 26
Muntelwal L 348 (?)
1908G. van Lindert (lintwerker) - W. van Valkenburg (letterzetter)
Muntelwal 26 (1909)
1910G. van Lindert (lintwerker) - W. van Valkenburg (letterzetter)
1928J. Lensen - W.L. van Valkenburg
1943J. Lensen (nachtwaker)

Muntelwal 27
Muntelwal L 347 (?)
1908W.J. Schopmeijer (behanger) - A. Stouten
Muntelwal 27 (1909)
1910W.J. Schopmeijer (behanger) - A. Stouten
1928Th.C. Bonte - mej. J.A. Schopmeijer - wed. W.J. Schopmeijer
1943P.J. van der Donk (los werkman)

Muntelwal 28
Muntelwal L 346 (?)
1908M. van Geffen (naaister) - J.A. van Oss (timmerman)
Muntelwal 28 (1909)
1910wed. van Geffen - J.A. van Oss (timmerman)
1928wed. M. van Geffen - L.P. van Heck - M.L.C. van Heck - wed. J.A. van Oss
1943J.M. Blank (arb. Ned. Heide Mij.)

Muntelwal 29
Muntelwal L 345 (?)
1908J. Heesakkers (tuinier) - G.Th. Janssen (kantoorbediende) - W. Janssen (machinist)
Muntelwal 29 (1909)
1910J. Heesakkers (tuinier) - W. Janssen (machinist)
1928F.B. van der Burgt - L.N. Kleijne
1943G.C.J.A. Janssen (reiziger) - L.F. Janssen (boekdrukker) - J.M.J. Kleijne (kellner)

Muntelwal 30
Muntelwal L 344 (?)
1908P.J. van der Bruggen (goudsmid) - J. Bultman (sigarenmaker)
Muntelwal 30 (1909)
1910P.J. van der Bruggen (goudsmid) - J. Bultman (sigarenmaker)
1928A.G. Govaars - W.P.J. Wouters
1943A.G. Govaars (sigarenmaker)

Muntelwal 31
Muntelwal L 343 (?)
1908A. Hagemans (banketbakker) - J. Pos (koperslager)
Muntelwal 31 (1909)
1910A. Hagemans (banketbakker) - J. Pos (koperslager)
1928J. Bettonvil - J.F. van den Groenendaal
1943P.A.A. de Bekker (chauffeur-monteur)

Muntelwal 32
Muntelstraat L 300t (?)
1908Th.M. Henskens - wed. W. Henskens-Beckers
Muntelwal 32 (1909)
1910wed. W. Henskens
1928wed. W. Henskens
1943wed. P.J.M. van de Groenendaal-van Beers

Muntelwal 33
Muntelstraat L 300s (?)
1908P. de Jong (broodbakker) - Jos. Vogels (timmerman)
Muntelwal 33 (1909)
1910P. de Jong (broodbakker) - Jos. Vogels (timmerman)
1928A. Westerlaken

Muntelwal 34
Muntelstraat L 300r (?)
1908J. Pennings (mr. metselaar)
Muntelwal 34 (1909)
1910J. Pennings (mr. metselaar)
1928J.L. Pennings
1943A.M.G.Th. van Esch (kellner)

Muntelwal 35
Muntelstraat L 300q (?)
1908G. Halewijn (schoenmaker)
Muntelwal 35 (1909)
1910G. Halewijn (schoenmaker)
1928C.A.F. van Dam

Muntelwal 36
Muntelstraat L 300p (?)
1908D. Willems (klerk)
Muntelwal 36 (1909)
1910D. Willems (klerk)
1928J.H. Crompvoets
1943A.H. Detillon

Muntelwal 37
Muntelstraat L 300o (?)
1908J. Jansen (schilder)
Muntelwal 37 (1909)
1910J. Jansen (schilder)
1928J.H.M. van Santvoort
1943A. Maas (voerman)

Muntelwal 38
Muntelstraat L 300n (?)
1908A. Koenen (gem. arbeider)
Muntelwal 38 (1909)
1910A. Koenen (gem. arbeider)
1928G.C.H. Willemsen
1943H.A. van Balen (brievenbesteller)

Muntelwal 39
Muntelstraat L 300m (?)
1908J. Schakenraad (metselaar) - Jos. Willemse (letterzetter)
Muntelwal 39 (1909)
1910M.H. Vugts (meesterkn. sigarenfabriek)
1928L.F. Janssen

 
Postcodes
  5211 PW   1.. 27
  5211 PZ  29.. 67
  5211 PY  69..117
  5211 PZ  32.. 38
 
Straatindeling
  1909 : aan één zijde bebouwd 1..39
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 139

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) I. 32; II. 348, 359, 370

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 255

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 46, 207, 231

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 120

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 343

n: vermelding in een voetnoot