Minderbroedersstraat (Binnenstad Centrum)
afb.

Minderbroedersstraat

Binnenstad Centrum

De Minderbroederstraat werd in de volksmond ook wel Beddenstraatje genoemd naar een daar in vroeger jaren veel voorkomende handel.
Stegentocht 2
 
Bouwhistorie I

Minderbroedersstraat

267
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 267
 
Bouwhistorie II

Minderbroedersstraat

317
Literatuur
BAM rapport 35; HT 1553; M p 79, 81; vSvY I, 184-190.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 317
 
Bouwhistorie III

Minderbroedersstraat

445
Literatuur
GAHt, Oud archief, doos 368, a 16; M p 79; THG, R 31a (1297); vSvY I, 185-186.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 445
 
Mosmans

Namen der Straten enz.

78
81
83
XI
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1906) 78, 81, 83, XI (supplement)
 
Roelands

Minderbroedersstraat

82
Straat in Straat uit (1984) 82
 
Sasse van Ysselt

De Snelle- en de Minderbroedersstraat

185
186
187
188
189
190
Noten
1.Zijn broeder was Nicolaus van Swoll, die huwde met Emberta, dochter van Aerd van Meurs.
2.Zijne tweede vrouw was Mariken, dochter van Joachim Dirks en weduwe van Jacob, den zoon van Andries, den zoon van Gijsbrecht Voss.
3.Men zie hierover nog Cuperinus t.a.p. blz. 35 en van Oudenhoven blz. 117
4.Gramaye Taxandria blz. 8.
5.Prosp. Cuypers t.a.p. blz. 395
6.Van Heurn Historie I blz. 325.
7.Het Minderbroedersklooster verkocht in 1625 (Reg. n° 362 f. 18 en vlgd) ledige erven, gelegen achter de huizen genaamd: In de gulden (of dobbele) tralie, In den gulden pantolfel, In de drie vijzels en In den Rozenkrans, allen staande aan de Pensmarkt.
8.Van Heurn Historie II p. 417 en vlgd.
9.Akten van gezegden Kerkeraad van 9 Januari, 22 Mei, 17 Juli en 7 Augustus 1630.
10.Van Heurn Historie II blz. 520.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 185-190
 
Straat en naam

Minderbroedersstraat

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 20 juni 1985
 
Verdwenen stadsbeelden

Een nieuw plein bij een Ringwegplan

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 27 maart 1997
 
Verhalen en legenden

Oude kleren

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 21 september 1989
 
Artikelen
1977

Redactie

"Wij zitten in het verdomhoekje". Minderbroeders-pleintje schandvlek in centrum.
Brabants Dagblad donderdag 1 september 1977 (foto)
 
1985

Henny Molhuysen

Straat en naam : Minderbroedersstraat
Brabants Dagblad donderdag 20 juni 1985 (foto)
 
1989

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Oude kleren
Brabants Dagblad donderdag 21 september 1989 (foto)
 
1997

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : Een nieuw plein bij een Ringwegplan
Brabants dagblad donderdag 27 maart 1997 (foto)
 
 
Benaming
1645Minnebroers StraetKaart L. Covens en C. Mortier ca 1645
1822MinderbroederstraatVolkstelling 1822
1830De Minder Broeders StraatKaart J. B. Drossaers ca 1830
1890Minderbroedersstr.Kaart Jos van Hagens ca 1890
1901MinderbroederAdresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909MinderbroedersstraatHuisnummeromnummering 1909
1910MinderbroedersstraatStraatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928MinderbroederstraatAdresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
1943MinderbroederstraatAdresboek voor 's-Hertogenbosch 1943
 
Geschiedenis
1463 De in 1463 in de Verwersstraat ontstane brand doet de straat in vlammen opgaan.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
 
Panden
Schapenmarkt
Minderbroedersstraat 2
Minderbroedersstraat B 334a (?)
Minderbroedersstraat 2 (1909)
1910Jos.E.A.M. Meijring (koopman)
1928W.J.J. van der Kar

Minderbroedersstraat 4
Minderbroederstraat B 311 (?)
Minderbroederstraat B 335 (1880)
1881P.H. Offermans en Zn. (koopmans in lakens en mr. kleermaker)
1908mej. M. Offermans
Minderbroedersstraat 4 (1909)
1910mej. M. Offermans
1928wed. E.H. Fernelmont - mej. M.G. Offermans
1943J.Th.M. Hartman (koopman)

Minderbroedersstraat 6
"Het Trepke*" anno 1626. In de Minderbroedersstraat waren omstreeks 1750 niet minder dan 16 winkels van ouwe cleercoopers, bedden- of lakenhandelaars. (Veltman)
Bron: Mosmans 867
Minderbroederstraat B 312 (?)
1865P. Offermans (winkelier in lakens en mr. kleedermaker)
1875P. Offermans (winkelier in lakens en mr. kleermaker)
Minderbroederstraat B 336 (1880)
1908P.M. Veltman en Zonen (in manufac. en gemaakte kleederen)
Minderbroedersstraat 6 (1909)
1910P.M. Veltman en Zonen (heerenkleedingmagazijn)
1928P.J.M. Veltman
1943A.J. Boemaars (winkelier)

Minderbroedersstraat 8   gemeentelijk monument
"De drie Schalen". Na 1661 "De twee Oircussens". (Biesaart)
Bron: Mosmans 866
Minderbroederstraat B 313 (?)
1865W. van der Putten (lederhandelaar)
1875A. Biesaart (mr. timmerman)
Minderbroederstraat B 337 (1880)
1881A. Biesaart (mr. meubelmaker)
1908B. Kennis (tailleur) - J. Lansman (schoenenmagazijn)
Minderbroedersstraat 8 (1909)
1910A.H. van Straten (kruidenier)
1928G.W. Clerx - L.A. Schrauwen
1943G.W. Clerx (barbier)

Minderbroedersstraat 10   gemeentelijk monument
"De Rooster". (v.d. Put)
Bron: Mosmans 865
Minderbroederstraat B 314 (?)
1865E. Furster (winkelierster in mutsen en linten)
1875gez. Gombert (modiste)
Minderbroederstraat B 338 (1880)
1881gez. Gombert (modiste en winkel)
1908(Minderbroedersstraat B 338): J.C. van der Put (runds- kalfs- en varkensslagerij)
Minderbroedersstraat 10 (1909)
1910A. v.d. Mortel (slager)
1928Th. F. van Eeten

Minderbroedersstraat 12
"De witte Leers" anno 1557. (Aarons)
Bron: Mosmans 864
Minderbroederstraat B 315 (?)
1875wed. G. Olieslagers (mr. schrijnw. en winkel.)
Minderbroederstraat B 339 (1880)
1908J.M.E. van Werkhoven (chemic. droger. en verfwaren)
Minderbroedersstraat 12 (1909)
1910J.M.E. v. Werkhoven (chemic. droger. en verfwaren)
1928C. Nulkes
1943J.G. van de Berg (leesbibliotheek) - Josgé (alg. erk. mod. leesbibliotheek) v/h L. de Voigt
1965Leesbibliotheek 'Josgé'

Minderbroedersstraat 14-16
Minderbroederstraat B 316 (?)
1865wed. J.H. Nieman (winkelierster in gemaakte kleederen)
Minderbroederstraat B 340 (1880)
1908wed. W.Th. Smit-Niemann (winkelierster)
Minderbroedersstraat 14 (1909)
1910wed. W.Th. Smit-Niemann (winkelierster)
1928I. van Dijk
1973Louis v/h Neefs (behangboutique)
Minderbroedersstraat B ongen. (1908)

Minderbroedersstraat 18
Minderbroederstraat B 317 (?)
1865C. Kusters (mutsenwaschster)
1875W.T. Smit (klerk en koopman)
Minderbroederstraat B 341 (1880)
1881P. Scheffers (ijzerhandelaar)
1908A.M. van Roosmalen (costumière) - W.J.N. van Roosmalen (goudsmid)
Minderbroedersstraat 18 (1909)
1910J.M. van Roosmalen (costumière) - W.J.N. van Roosmalen (goudsmid)
1928J.A. Braun
1943B. ten Dam (suisse St. Jan)

Minderbroedersstraat 20
"De groene Molen". (v. Deursen)
Bron: Mosmans 861
Minderbroederstraat B 318 (?)
1865P. Smits (koopman in kolon. waren)
1875A.H. van der Grinten (hoofdonderwijzer aan 's rijks-kweekschool) - P. Smits (koopman in kolonialewaren)
Minderbroederstraat B 342 (1880)
1881wed. P. Smits (winkelier in kruidenierswaren)
1892A.W. van Deursen (winkelier)
1908A.W. van Deursen (in kol. waren)
Minderbroedersstraat 20 (1909)
1910A.W. van Deursen (in kol. waren)
1928A.W. Deursen - J.H. Verschure - mej. H.J. Verschure
1943G.J. van Bakel (groentenhandelaar) - wed. J.C. Jacobs-Paul
19??? (Skin Care Center)

Minderbroedersstraat 22
"De roode Mantel" anno 1738. (v. Vessem)
Bron: Mosmans 860
Minderbroederstraat B 319 (?)
1865J. de Rooij (mr. broodbakker)
1875H. Kuijpers (mr. broodbakker)
Minderbroederstraat B 343 (1880)
1881H. Kuijpers (mr. broodbakker)
1908Jac. van Vessem (musicus)
Minderbroedersstraat 22 (1909)
1910J. van de Laar en Zoon (meubel- en beddenmagazijn) - M. van de Laar-van Veggel (tailleuse)
1928J.Th. van de Laar - mej. J.J. van de Laar
1943P. Groffen (rijwielverhuurder)

Minderbroedersstraat 24-26
"St. Barbara". (v.d. Laar)
Bron: Mosmans 859
Minderbroederstraat B 320 (?)
1865M. Biesaart (mr. timmerman en winkelier in meub.) - G. Nijmann (photographist)
1875F. Decates (mr. kleermaker) - W. Evers-Vaes (fabriekant van hemden, borsten, boorden en manchetten) - W. Kievits (mr. kleermaker en winkelier)
Minderbroederstraat B 344 (1880)
1881wed. W. Kievits (winkelierster in gemaakte kleederen en bedden)
1892J.Th. van de Laar
1908J.Th. van de Laar (meubel- en beddenmagazijn)
Minderbroedersstraat 24 (1909)
1910J. v.d. Laar (meubelmaker)
Minderbroedersstraat B 320a (?)
Minderbroedersstraat B 344a (1880)
Minderbroedersstraat 26 (1909)
1928W.F.A. Kalberg - mej. J.M. van Krieken
1943A.J. de Kort (huisschilder)

Minderbroedersstraat 28-30
"St. Antonius". Volgens mededeelingen van bejaarde lieden. (Marijnen)
Bron: Mosmans 858
~~~
Het huis der ouders van den Bosschen Schilder Theodore van Tulden. Nos 28 en 30.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 200
Minderbroederstraat B 321 (?)
1865A. Biesaart (timmerman)
1875B. Marijnen (winkel in spek enz.)
Minderbroederstraat B 345 (1880)
1881B. Marijnen (mr. meubelmaker)
1908A.B.C. Marijnen (meubelfabrikant)
Minderbroedersstraat 28 (1909)
1910A.B.C. Marijnen (meubelfabrikant)
1943H. Kort-Cuhfus
1961Shanghaj (restaurant)
2005? (Pink Lemon) lunchroom
Minderbroederstraat B 321a (?)
Minderbroederstraat B 345a (1880)
1928A.W.M. Kennis

Minderbroedersstraat 32
"De Paushoet". Dat de tiaar in het lichtraam zat, is aan vele Bosschenaars nog bekend. ("De Vriend")
Bron: Mosmans 857
Minderbroederstraat B 322 (?)
1865J. Brugmans (winkelier en mr. schoenmaker) - H.G. Terhoven (inspect. van politie) - F. de Valck (W.r.4, hoofdag. van politie)
1875J. Brugmans (winkelier in kruideniersw.)
Minderbroederstraat B 346 (1880)
1881J. Brugmans (winkel. in kruideniersw.)
1908Magazijn 'de Vriend' directeur A. Heijstée
Minderbroedersstraat 32 (1909)
1928B. van der Sluis

Snellestraat
 
Snellestraat
Minderbroedersstraat ?
"De Stoomboot Julia". Een kwart eeuw geleden een geschilderd uithangbord. In 1756 woonde hier Jochem Gijselaar, stadsgeweldiger of gerechtsdienaar. (v. Kempen, barbier)
Bron: Mosmans 856

Minderbroedersstraat 41
Minderbroederstraat B 323 (?)
Minderbroederstraat 347a (1880)
1908J. v.d. Linden (aanspreker)
Minderbroedersstraat 41 (1909)
1910wed. v.d. Linden
1928mej. A.H.M. Grovendonck - wed. J. van der Linden

Minderbroedersstraat 39
"De drie Zittekussens". Dit huis wordt in 1697 hoekhuis genoemd, daar de diest hier toen nog niet overbouwd was. (de Bruyn)
Bron: Mosmans 855
Minderbroederstraat B 323 (?)
1865A. van den Bergh (herbergier)
1875W. van Duijnen (tapper) - G. van Geffen (tapper)
Minderbroederstraat B 347 (1880)
1881F.L. de Bruijn (mr. goudsmid)
1908E. de Bruijn (tailleuse) - wed. F.L. de Bruijn (in goud en zilver)
Minderbroedersstraat 39 (1909)
1910E. de Bruijn (tailleuse) - Kinderen de Bruin (in goud en zilver)
1928P.A. Veld

Minderbroedersstraat 37-35
"De gekroonde Valk". (v. Delft, slager)
Bron: Mosmans 854
Minderbroederstraat B 324 (?)
1865H.B. Schilthuijsen (mr. koper- en blikslager) - wed. P.A. Sprangemeijer (corsettenmaakster)
1875J.P. Schildhuijzen (mr. koper en blikslager) - K.F. Werner (conduct. bij de posterijen)
Minderbroederstraat B 348 (1880)
1881H. van Noorden (winkelier in glas en aardewerk)
1893H. van Kessel
1894H. Huismans (mr. slager)
1908J. van Delft (spekslagerij)
Minderbroedersstraat 37 (1909)
1910E. Weemans (runds- en varkensslager)
1928J. van den Beucken
Minderbroederstraat B 324 (?)
1865H.B. Schilthuijsen (mr. koper- en blikslager) - wed. P.A. Sprangemeijer (corsettenmaakster)
1875J.P. Schildhuijzen (mr. koper en blikslager) - K.F. Werner (conduct. bij de posterijen)
Minderbroederstraat B 348a (1880)
1881F.A. Jochems (opzichter bij de st. spoorwegen)
1908M. van de Laar- van Veggel (tailleuse) - J. van de Laar (meubelmaker)
Minderbroedersstraat 35 (1909)
1928J.A. van den Berge
1943L.F. Kops (sigarenmaker)

Minderbroedersstraat 33
Minderbroederstraat B 325 (?)
1865A. Korst (winkelier in meubelen)
1875A. Korst (winkelier in meubelen)
Minderbroederstraat B 349 (1880)
1881A. Korst (winkelier in meubelen, stads omroeper en aanplakker en handelaar in vogels)
1908H.J. Gamers (leerhandel) - W. Gamers
Minderbroedersstraat 33 (1909)
1910H.J. Gamers (leerhandel) - W. Gamers
1928H.J. Gamers
1943D. Hoedemakers (handel in paardenvleesch, slagerij) - D. Hoedemakers (paardenslager)
2003? (Bengels) kindermode

Minderbroedersstraat 31
"Het Bruidsbed". (v. Loon)
Bron: Mosmans 852
Minderbroederstraat B 326 (?)
1865A. Decades (mr. kleedermaker en winkelier in mutsen en lint)
1875F.H. Jansen (stoffenverwer)
Minderbroederstraat B 350 (1880)
1881F.H. Jansen (stoffenverver en winkelier in geëmailleerd keuken gerief)
1908J. van Loon (fabrikant van suikerwerken)
Minderbroedersstraat 31 (1909)
1910J. van Loon (fabrikant van suikerwerken)
1928A.J. Haaren - J.L. van Haaren
1943J.L. van Haaren (handel in suikerwerken)

Minderbroedersstraat 29
"De Granaatappel". (Marijnen)
Bron: Mosmans 851
Minderbroederstraat B 327 (?)
1865R.F. Moonen (mr. broodbakker)
1875B.J. Lautenslager (koek en banketbakker) - R.F. Moonen (partikulier)
Minderbroederstraat B 351 (1880)
1881A. van Elteren (mr. timmerman, winkelier in kruidenierswaren, gedistilleerd en sigaren) - R.F. Moonen (partikulier)
1908A.B.C. Marijnen (fa. B.J. Marijnen en Zonen) meubelf.
Minderbroedersstraat 29 (1909)
1910A.B.C. Marijnen (fa. B.J. Marijnen en Zonen) meubelf.
1928F.A. van Hassel

Minderbroedersstraat 27
"De Vetweijer". In 1799 herberg. (Dijkshoorn)
Bron: Mosmans 850
Minderbroederstraat B 328 (?)
1865J.J.F. Brak (adsistent bij het postkantoor en winkelier)
1869J. Klaassens (boekdrukker)
1875B.J. Lautenslager (koek en banketbakker) - A.W. Oomen (vleeschhouwer)
Minderbroederstraat B 352 (1880)
1881B.J. Lautenslager (suikerbakker)
1893Joh. Dijkshoorn
1908J. Dijkshoorn (winkelier in meubelen en bedden) - B. v.d. Grindt (passementwerker) - Vorst (wed)
Minderbroedersstraat 27 (1909)
1910E. Hartman (koopman)
1928C. Jansen

Doode Nieuwstraat
Minderbroedersstraat 25-13
"De Trouw". Het huis hierachter op den hoek van een steegje heet: "Het roode Kruis". (Wed. Boelens)
Bron: Mosmans 849
Minderbroederstraat B 378 (?)
1865W. Kivits (kleedermaker en winkelier in oude kleederen)
1875W. Kievits (mr. kleermaker en winkelier) - L.M. Spee (koopman in bedden en veeren) - P.L. van Tielraden (winkelier in koper en blikwerken)
Minderbroederstraat B 411 (1880)
1881A. Boelens (kleerm. winkel in bedden) - J. van der Horst (mr. schoenmaker)
1908A.W.A. Boelens (koopman in eigen gem. kleederen) - F.J. van den Broek (kleermaker)
Minderbroedersstraat 25 (1909)
1910A.W.A. Boelens (koopman in eigen gem. kleederen)
1928A.W.A. Boelens
1943A.W.A. Boelens (koopman in confectie)
"De gekroonde Leeuw". (v.d. Moosdijk)
Bron: Mosmans 848
Minderbroederstraat B 379 (?)
1865G. Olieslagers (mr. schrijnwerker en winkelier)
1875L.A. Vorstenbosch (winkelier in meubelen)
Minderbroederstraat B 412 (1880)
1881wed. P.L. van Tielraden (winkelierster in koper en blikwerken)
1908P. van Kessel (schoenwinkelier)
Minderbroedersstraat 23 (1909)
1910J. Lansman (schoenenwinkelier)
1928P.W.A. Hendriks
Minderbroederstraat B 379 (?)
Minderbroederstraat B 412a (1880)
1908J. van Dongen (huisknecht) - wed. Gevers
Minderbroedersstraat 21 (1909)
1910J. van Dongen (winkelbediende) - B.J. Kennis (kleermaker)
1928P.W.A. Hendriks
1943A. Coppens (bakker) - J. Chr. Peperkamp (schilder)
Minderbroederstraat B 380 (?)
1865W.A. Bettonville (mr. kleermaker) - H. van Weert (vleeschhouwer)
Minderbroederstraat B 413 (1880)
1881A. van Roomen (mr. meubelmaker)
1908P.A. v.d. Ven (courantbezorger) - L. Wellens (broodbakker, winkelier)
Minderbroedersstraat 19 (1909)
1910Gebr. den Otter (bakkers)
1928G.H. Geerdink
1943J.G. Fukkink (bankw. monteur)
Minderbroederstraat B 380 (?)
Minderbroederstraat B 413a (1880)
1908J.F. Diks (kantoorkn. posterijen)
Minderbroedersstraat 17 (1909)
1910J.F. Diks (kantoorkn. posterijen) - A. Overdijk (vischhandelaar)
1928J.M.A. Groll - B.A. Walters - H.W. Walters
Minderbroederstraat B 381 (?)
Minderbroederstraat B 414a (1880)
1881J. Schiebergen (partikulier)
1908E. Boers (reiziger)
Minderbroedersstraat 15 (1909)
1910E. Boers (reiziger)
Minderbroederstraat B 381 (?)
1865wed. L. Gielisse (winkelierster in koloniale waren)
1875wed. L. Gielisse (winkel. in kolonialewar.)
Minderbroederstraat B 414 (1880)
1881A.J.H. van Oorschot (poelier en visscher) - L.M. Spee (koopman in bedden en veeren)
1908Stoomworstfabr. van C.J. v.d. Put (Minderbr.str. B 388)
Minderbroedersstraat 13 (1909)
1910P.J. Boeren (bierhuish. bierbott.)

Minderbroedersstraat 11-9
"De geleerde Man". Vroeger een afbeelding van een man met een "leer" op z'n rug, in de binnenkamer. (J. de Rijk)
Bron: Mosmans 845
Minderbroederstraat B 382 (?)
1865wed. F. van Engelen (winkelierster in koloniale waren) - P.J. Ruette (parapluie- en stroohoedenmaker)
1875wed. F. van Engelen (winkelierster in kolonialewaren) - C.G. Jeener (fabriekant in koperwerken)
Minderbroederstraat B 415 (1880)
1881C.G. Jeener (fabriek van koperwerken)
1908W.A. v.d. Bosch (grossier in suikerwerken)
Minderbroedersstraat 11 (1909)
1910W.A. v.d. Bosch (grossier in suikerwerken)
Minderbroederstraat B 415a (?)
1908H.J. Timmermans (goudsmid)
Minderbroedersstraat 9 (1909)
1910W.A. v.d. Bosch (grossier in suikerwerken)
1928W.A. van den Bosch

Minderbroedersstraat 7-3
"Het Mantelhuis". Was omstreeks 1750 eigendom van vijf verschillende personen. Er werden mantels, bedden, peluwen, dekens, sluiers enz. verhuurd en verhandeld. Ook perceel 843 heette later 't Mantelhuis. (Janssen, Westelijke winkel)
Bron: Mosmans 844
~~~
Het Mantelhuis. Nos. 3, 5 en 7.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 190
Minderbroederstraat B 383 (?)
1865C.F.M. Spee (firma C. Spee Pessers) koopman in manufacturen
1875wed. C.F.M. Spee (firma C. Spee-Pessers) koopman in manufacturen en fabriek tot zuivering van bedvederen
Minderbroederstraat B 416 (1880)
1908G. Camps (firma F.B. Janssen) in lampen, blikw. porselein, glas enz.
Minderbroedersstraat 7 (1909)
1910G. Camps (firma F.H. Janssen) kantoorbediende, handel in lampen, blikw. porselein, glas enz. - F. Meijer (2e Luitenant der Inf.)
"Corps de Garde" anno 1643. In den toenmaligen volksmond: de Cortegat! Het was een ruiterstalling. (Janssen, Oostelijke winkel)
Bron: Mosmans 843
Minderbroederstraat B 384 (?)
1875B. van Lier (in meubels)
Minderbroederstraat B 417 (1880)
1881A.M. Bieleveld (boekhouder) - A.C. Kuijpers (handelsreiziger) - A. van de Winkel (borstelfabriekant)
1894F.H. Janssen
Minderbroedersstraat 5 (1909)
1910G. Camps (firma F.H. Janssen) kantoorbediende, handel in lampen, blikw. porselein, glas enz. - F. Meijer (2e Luitenant der Inf.)
Minderbroederstraat B 384a (?)
Minderbroederstraat B 417a (1880)
1881H.J.J. van Bree (directeur der gemeente-muziekschool)
Minderbroedersstraat B ongen. (?)
Minderbroedersstraat 3 (1909)

Minderbroedersstraat 1
Minderbroedersstraat B ongen. (?)
Minderbroedersstraat 1 (1909)
1910Magazijn 'de Zon'
1928Zijingang 'de Zon'

Pensmarkt
 
Postcodes
  5211 EL  23..33
  5211 EL  2..32
 
Straatindeling
  1906 : 843..867 (Mosmans: Beide zijden)
  1909 : rechts  1..41, links 2..32
  1995 : rechts 23..33, links 4..32 (Huisnummerkaart H16)
  2004 : rechts 23..33, links 2..32 (postcodes)
 
Volkstelling 1822
No 2 Wijk A (komend van de Groote Markt)
Minderbroederstraat
145 2 Uden, Franciscus van Oude en nieuwe klederen verkoper 54 Rooms Den Bosch
146 2 Ribbekamp, Franciscus Oude Klederen verkoper 21 Rooms Amsterdam
147 2 Reyts, Gerardus Kamerbehanger 72 Rooms Den Bosch
148 - - - - - -
149 9 Klardie, Antonius Oude klerenverkoper 51 Rooms Den Bosch
150 7 Walder, Johannus Oude klerenverkoper 44 Gereformeerd Den Bosch
151 3 Geevers, Johannus Caspar Gepensioneerd luitenant 43 Rooms Groningen
152 2 Steypen, Johannus Brouwersknecht 58 Rooms Gerlog bij Maastricht
153 10 Geffen, Laurens van Koopman 57 Rooms Den Bosch
154 6 Uden, Christiaan van Oude klerenverkoper 27 Rooms Den Bosch
155 2 Stokkum, Gertrui Joh. van Slijtster in sterke drank 44 Gereformeerd Lommel
156 4 Deursen, Everardus Joh. van Slijter in sterke drank 72 Rooms Den Bosch
157 4 Sizoo, Theodorus Verver 60 Rooms Den Bosch
158 3 Plak, Elisabeth Oude klerenverkoopster 72 Gereformeerd Den Bosch
159 2 Keyzer, Joseph Oude klerenverkoper 30 Rooms Den Bosch
160 3 Westerburger, Christiaan Oude klerenverkoper 56 Luthers Den Bosch
162 4 Kruys, Johannus Ernst Koopman 60 Gereformeerd Den Bosch
163 - - - - - -
Nieuwstraat
No 2 Wijk A
Minderbroederstraat
177 3 Verhoeck, Gijsbertus Koopman 55 Rooms Driel
178 8 Kempen, Franciscus van Oude klerenverkoper 55 Rooms Den Bosch
179 8 Struning, Johannus Christoffel Oude klerenverkoper 39 Rooms Wageningen
180 6 Ribbekamp, Hendrikus,Koopman,66,Rooms,Schermbek
181 1 Elten, Wilhelmus Vendumeester 58 Rooms Den Bosch
182 - - - - - -
183 2 Ternooij, Hendrika Dienstmeid 58 Rooms Helmond
Penschmarkt
 
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 89

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 518

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 18

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 30, 32, 105, 107, 108, 116, 130, 167, 183, 232, 363, 373

n: vermelding in een voetnoot