Lepelaar

Kom Engelen

 
Benaming
JaarNaamBron
2005LepelaarB&W Besluitenlijst 15 maart 2005
 
Raadsbesluiten
2005

Straatnaamgeving Haverlij

Het college stemt in met twee nieuwe straatnamen in het gebied de Haverlij, ten zuiden van het Hoenderland, door de uitgegeven nieuwbouwpercelen. Deze namen zijn Kolgans en Lepelaar.
B&W Besluitenlijst 15 maart 2005