afb.

Kerkstraat

Binnenstad Centrum

Een van de negen armenblokken (1370-1477).
Bron: 's-Hertogenbosch binnen de Veste
~~~
De wijk van Kerkstraat en Peperstraat:
Korte Kerkstraat, Crullartstraat, Kerkstraat, Peperstraat, Volderstraatje, Beursestraat, Oude Dieze, Triniteit, Weesstraat, Lange Putstraat en Korte Putstraat.
Bron: Vriendenboek stadsarchivaris Kuyer
~~~
Zij kreeg haar naam omdat ze naar de Sint Jan voerde.
Bron: Straat in Straat uit (1984) 48-51
~~~
Hier woonde eind 18e eeuw mr. Jan van Heurn (1716-1799), de geschiedschrijver en wel in het huis waar zich later Arkesteyn zou vestigen met de 'Bossche krant".
Bron: Wij waren nog stadje, 2e deel
 
Bouwhistorie

Kerkstraat

387
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 387
 
Verdwenen stadsbeelden

De Kerkstraat: een domein voor voetgangers

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad dinsdag 20 oktober 1998
 
Artikelen
1808

J.C. Marggraff, Jan Bolsius, P.H. van Fenema, H.J. Ackersdijck

Rapport uitgebragt ter vergadering der blokmeesteren van den Blok van de Kerk- en verwerstraat op den 19 december 1807, door de heeren J.C. Marggraaf, J. Bolsius, P.H. van Fenema, en H.J. Ackersdijck, raakende het afschaffen der Paasch en Kersmis speeningen
s.n. ('s Bosch 1808)
 
1904

Jan Mosmans

Versiering en opschriften in de Kerkstraat. Bezoek van h.m. de koningin en z.k.h. den prins der Nederlanden, te 's-Hertogenbosch, 17-20 augustus 1904
Mosmans ('s-Hertogenbosch 1904)
 
1931

H. Ebeling

Een en ander over de Kerkstraat
Reclamelichtweek Kerkstraat.
Stokvis ('s-Hertogenbosch 1931)
 
1948

Willem Boelaars

Jubileum door karakteristieken in de Kerkstraat te 's Hertogenbosch. 1898 1948
Zuid-Nederlandsche drukkerij ('s Hertogenbosch 1948)
 
1978

Rob van de Laar

Het archief van de 'Roomsche Kerk in de Kerkstraat' te 's-Hertogenbosch
Gemeentearchief 's-Hertogenbosch (1978)
 
1980

A.C.M. Kappelhof

Voorlopige inventaris van de archieven van de blokken E Kerk- en Verwerstraat, F Weversplaats, G Vismarkt
Centraal bureau Godshuizen/Archief Godshuizen (Den Bosch 1980)
 
1983

Hans L. Janssen

Archeologische waarnemingen 1977-1979
Van Bos tot Stad (1983) 159
 
1988

J.W.G. Witmer

Een inventarisatie van gotische en laatgotische muur- en plafondschilderingen in 's-Hertogenbosch
Kroniek van bouwhistorisch en archeologisch onderzoek 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1988) 18-29
 
1989

Van Luyken public relations & public affairs consultants

Postkantoor nieuws. Een speciale uitgave van PTT Post ter gelegenheid van de opening van het nieuwe postkantoor aan de Kerkstraat in Den Bosch.
PTT Post ('s-Hertogenbosch 1989)
 
1994

Beth Gali

's-Hertogenbosch. Kerkstraat. New paving design.
Jaume Benavet, Jaume Pi¤ol - collaborators (Barcelona 1994)
 
1994

Jan Treling

De oudste stadsmuur in de Kerkstraat
's-Hertogenbosch 3 (1994) 105-107
1998

Karin Strengers-Olde Kalter

Van boeken en schrijfgerei. De achttiende-eeuwse boekhandel in 's-Hertogenbosch.
Brabants heem 3 (1998) 90-100
 
1998

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : De Kerkstraat: een domein voor voetgangers
Brabants dagblad dinsdag 20 oktober 1998 (foto)
 
1999

Jo Hendriks

'Moette nou toch's kijke'. Een straatje met een rare naam: Achter den Engelschen Pispot
KringNieuws 3 (1999) 14-15
 
2002

Ad van Drunen

Verdwenen bebouwing op het Kerkpleintje : Verloren gewaande kaart brengt uitkomst
Bossche Bladen 2 (2002) 59-61
2006

Marcel van der Heijden

De Straat : Kerkstraat, Kolperstraat en Ridderstraat
Bossche Bladen 2 (2006) 55-56
2008

Wim Hagemans

Nieuw aanzien Kerkstraat
Brabants Dagblad woensdag 7 mei 2008 (foto, tekening)
 
2009

Robèrt van Lith

'Bouwplan Kerkstraat gaat nog dit jaar starten'
Brabants Dagblad woensdag 11 maart 2009
 
2010

Nieuwe gevel Kerkstraat in de maak

Eind dit jaar moet de ruwbouw van het bouwplan aan de Kerkstraat in Den Bosch klaar zijn.
Redactie | Brabants Dagblad donderdeg 8 juli 2010
 
2010

Redactie

Nieuwbouw Kerkstraat is bijna klaar, invulling nog onbekend
Brabants Dagblad woensdag 10 november 2010
 
2015

Nieuw hotel vlak bij Sint-Jan

Kamers met uitzicht op de Sint-Jan. Volgende week opent in Den Bosch een nieuw hotel.
Marc Brink | Brabants Dagblad zaterdag 11 april 2015 | 26-27
 
 
Benaming
1502KerckstraetStads Rekeningen van het jaar 1399-1800. Deel 1, blz 57
1645Kerck StraetKaart L. Covens en C. Mortier ca 1645
1830Het Kerk StraatjeKaart J. B. Drossaers ca 1830
1866KerkstraatKaart J. Kuijper ca 1866
1890KerkstraatKaart Jos van Hagens ca 1890
1901Kerk StraatAdresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909KerkstraatRB 19-08-1909, blz 46.
1909KerkstraatHuisnummeromnummering 1909
1910KerkstraatStraatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928KerkstraatAdresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
 
Geschiedenis
1480 Voor 1477 bestond er wellicht sinds een eeuw een bepaalde armenzorg die per Blok georganiseerd was. Maar rond 1477-1480 wordt een begin gemaakt met een mmer systematische opzet door het in het leven roepen van speciale blokarmenfondsen. Als eerste wordt opgericht het Blok van de Hinhamerstraat (1477), terwijl er uit 1480 drie stichtingsakten van blokarmenfondsen dateren en wel die van de Grote Markt (7 okt.), die van de Kerkstraat (6 nov.) en die van de Vughterstraat (7 nov.).
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1566 Op de hoek Kerkstraat/Gasselstraat woonden in 1566 de broers Andries en Jan Beckers, die bij de beeldenstorm in dat jaar de koperen doopvont van de Sint Jan in stukken gesmeten hebben.
Bron: Stegentocht 1
 
1878 Het laatste pand in Den Bosch met een houten voorgevel. 'Het Franse Kabinet' in de Kerkstraat, wordt afgebroken.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
 
Kunstafbeeldingen
 

Het Fransche Kabinet, z.j.

Anoniem
(potloodtekening, 19.0 x 12.0 cm)
Prentenkabinet Bibliotheek Provinciaal Genootschap, 's-Hertogenbosch

Dit stond in de Kerkstraat en was het laatste huis dat nog een houten voorgevel had. Werd in 1878 afgebroken.
 
Panden
Markt
Kerkstraat 2
"De drie gouwe Ringen" anno 1670. In de 18e eeuw bewoond door Bisson, "keurslijfmakerij", zooals die industrie met haar ouden naam heette. (v.d. Wacht)
Bron: Mosmans 1421 (Korte Kerkstraat)
Kerkstraat A 95 (?)
Kerkstraat A 93 (1880)
1881F. Köhler (mandenmaker) - J. Sterken (slijter in gedistilleerd)
Korte Kerkstraat A 93 (?)
1892Mejuffrouw de Wed. A. Hanssen
1908C.J. Vingerhoets (schoenmaker) - C. van de Wacht (tapper)
Kerkstraat 2 (1909)
1910C.J. Vingerhoets (schoenmaker) - J. van Zon (kuiper)

Kerkstraat 4
"De Hortshoorn" anno 1611. (v. Wees)
Bron: Mosmans 1422 (Korte Kerkstraat)
Kerkstraat A 95 (?)
1865H. Heijne (winkelier in kruidenierswaren) - T. van der Ven (zonder beroep)
1875C.M. van Weert (winkelier in galanterien)
Kerkstraat A 92 (1880)
1881C.M. van Weert (winkelier in galanterien)
Korte Kerkstraat A 92 (?)
1908J. van Wees (melkinrichting)
Kerkstraat 4 (1909)
1910J. van Wees (melkinrichting)
1928mej. L.G.A. van Wees - wed. J. van Wees

Kerkstraat 6
"De Muggendans". In 1756 een kinderschooltje. (Koolen)
Bron: Mosmans 1423 (Korte Kerkstraat)
Kerkstraat A 94 (?)
1865F. Koolen (mr. mandenmaker)
1875F. Koolen (mandenmaker)
Kerkstraat A 91 (1880)
Korte Kerkstraat A 91 (?)
1908F. Kohler (mandenmaker)
Kerkstraat 6 (1909)
1910F. Kohler (mandenm. en winkelier)
1928G.H. Jimmink

Kerkstraat 8-10
"Sint Catharinarat". Later "De Kroon". Ook "De Roos*". (Schippers)
Bron: Mosmans 1424 (Korte Kerkstraat)
Kerkstraat A 93 (?)
Kerkstraat A 90 (1880)
1881H. van Hassel (spekslager)
????(Korte Kerkstraat A 90): F. Horringa (varkensslager)
Kerkstraat 8 (1909)
1910J.H. Voets (slager)
1943C.H. de Graaf (winkelier meubels)
Kerkstraat A 93 (1880)
Korte Kerkstraat A 90a (?)
1908Gez. van Wamel (costumières)
Kerkstraat 10 (1909)
1910A. van Wamel (tailleuse)
1928M. Lissaur

Kerkstraat 12
"'t Klein glazen Hekken". (Schneider)
Bron: Mosmans 1425 (Korte Kerkstraat)
Kerkstraat A 89a (?)
1875Ant. Nicolaï (boekhouder)

Kerkstraat 14a-b   gemeentelijk monument
Korte Kerkstraat A 88a (?)
Kerkstraat 14 (1909)
1910wed. J. Willems
1928A.L. Burgemeester - C.B. van Nunen
1943A.L. Burgemeester (wijnhandelaar)

Kerkstraat 16
"De Fransche Glascorf". De 18e eeuwse bewoner, G. Hamers, bekleedde de thans niet meer bekende stadsbetrekking van Groenroede. De Groenroeden waren deurwaarders. Zij hadden bij de uitoefening der justitie een groenen staf in de hand. (v.d. Ven)
Bron: Mosmans 1426 (Korte Kerkstraat)
Kerkstraat A 91 (?)
1865C.A. van Dongen (brievenbesteller) - A. van Tienen (schoenmaker en tapper)
1875A.F. van Etrijk (boekhouder en assuradeur) - H. de Leeuw (tapper)
Kerkstraat A 88 (1880)
1881J. Willems (tapper)
Korte Kerkstraat A 88 (?)
1908N. v.d. Ven (caféhouder)
Kerkstraat 16 (1909)
1910N. v.d. Ven (caféhouder)
1928P.J. Swinkels
1943Th. de Rooij en Zn. (banketbakkerij, handel in suikerwerken)

Kerkstraat 16a
Kerkstraat 16a (1909)
1928Vereenigingsgebouw

Kerkstraat A 87
Kerkstraat A 91 (?)
Kerkstraat A 87 (1880)
1865H.W.A. Bodenstaff (spiegel- en lijstenfabrijk.)
1875jhr. P. Gevaerts (ritmeester 2e regement hussaren)
1881wed. A.F. van Ertrijck (partikuliere) - wed. J.F. van der Waals (partikuliere)
Korte Kerkstraat A 87 (?)
Vervallen (1909)

Kerkstraat A 86
Kerkstraat A 90 (?)
1865J. Goette (particulier) - M.R. Hamming (kapit. onder-intendant der 2e kl.)
1875wed. E. Pinkhof (partikuliere)
Kerkstraat A 86 (1880)
Korte Kerkstraat A 86 (?)
Vervallen (1909)

Kerkstraat A 85
Kerkstraat A 89 (?)
1865J.M. Beausar (passementfabrijkant, koopman en mr. kleermaker agent der Friesche levensverzekering maatschappij) - wed. Beausar (gepensionneerde)
1875C.A. van Dongen (brievenbesteller)
Kerkstraat A 85 (1880)
1881F. Geutjes (winkelier)
Korte Kerkstraat A 85 (?)
Vervallen (1909)

Kerkstraat A 85a
Kerkstraat A 89a (?)
Kerkstraat A 85a (1880)
1881wed. H.C. Mahie (partikuliere)

Kerkstraat A 84
Kerkstraat A 88 (?)
Kerkstraat A 84 (1880)
1881W. Peeters (mr. kleermaker)
Korte Kerkstraat A 84 (?)
1908Nutschool
Vervallen (1909)

Kerkstraat A 87a
Kerkstraat A 87a (?)
1865jhr. D. Bowier (luit.-ter-zee)

Kerkstraat M1427
"De Engelsche Laars". (Voorplein Nutsschool, Noord)
Bron: Mosmans 1427 (Korte Kerkstraat)

Kerkstraat M1430
"Het Groenewoud". In de 18e eeuw, tweede- of derderangs-logement. Lag eigenlijk achterin, met een pleintje er voor, en een overbouwden toegang aan de straat. (Voorplein Nutsschool, Zuid)
Bron: Mosmans 1430 (Korte Kerkstraat)

Kerkstraat 18   gemeentelijk monument
"Den gulden Arent". Hier woonde in de 18e eeuw de oudadelijke Bossche graveursfamilie van Berckel. Van hare leden is zeker de meest vermaarde: Theodoor van Berckel, graveurgeneraal te Brussel, wiens penningen en medailles tot de schoonste voortbrengselen der stempelsnijkunst behooren. Deze beroemde kunstenaar, wiens nagedachtenis door een gedenksteen wel levendig mag worden gehouden, woonde bij zijn overlijden echter niet in dit pand, doch in eene huizinge, aan het einde van den Oude Hulst gelegen, en thans bij de firma Lutkie en Cranenburg in gebruik. Van daaruit werd hij, bijna een eeuw geleden, den 23e September 1808 naar de St Janskerk ten grave gedragen. (Th. Pels)
Bron: Mosmans 1431 (Korte Kerkstraat)
Kerkstraat A 87 (?)
Kerkstraat A 83 (1880)
1881J.N. Crefcoeur (partikulier)
Korte Kerkstraat A 83 (?)
1908Th. Pels (gemeente-secretaris)
Kerkstraat 18 (1909)
1910Th. Pels (gemeente-secretaris)
1928R.W.H.A. Gevers - C.M.C. Gevers-Marijnen
1943H.F. Hopman (coiffeur) - Henk Hopman (dames-kapsalon)

Kerkstraat ?
Plein vóór de Prot. kerk tot aan de Gastelstraat. Dit was vroeger met 6 huizen bebouwd. Het eerste neven perceel 1431 heette: "Het gulden Nachtslot", later "De ijzeren Kist". Van het tweede, derde en vierde is ons geen naam bekend. Het vijfde was: "'t Klein metaal Serpent"; het zesde of hoekhuis: "Het groot metaal Serpent" of "De Slanghe".
Bron: Mosmans 1123

Gastelstraat
Kerkstraat 20
"Den sueten Naem". Woonhuis van Andries en Jan de Beckere gebruederen, beeldstormers, die in 1566 de koperen doopvont van St Jan, in stukken gesmeten hebben. In 1603 bakkerij. Het achterhuis in de Gastelstraat heet "De Hooge Kamere". (Kitslaar, winkel)
Bron: Mosmans 1124
~~~
"De gekroonde Schoen". (Kitslaar, 2 ramen)
Bron: Mosmans 1125
Kerkstraat A 76 (?)
1865J.F. Kennis (mr. kleedermaker en winkelier)
1875P.A. Kitslaar (mr. schoenmaker) - J.R. Steinmetz (kapitein eerste bataillon)
1881P.A. Kitslaar (mr. schoenmaker)
Kerkstraat A 72 (1881)
1908P.A. Kitslaar (schoenmagazijn)
Kerkstraat 20 (1909)
1910P.A. Kitslaar (schoenenmagaz. hofleverancier)

Kerkstraat 22
In 1603 woonhuis van Jan Scheffers de Jonge, over wien nadere bijzonderheden bij perceel 1170 staan vermeld. (Nutricia)
Bron: Mosmans 1126
Kerkstraat A 75 (?)
1865C.J.H. van Gemert (mr. zilversmid en graveur) - J. van den Heuvel (boekhouder)
1875J.A. de Kort (partikulier) - W. de Kort (partikulier)
Kerkstraat A 71 (1880)
1881J.A. de Kort (pres. v. h. algem. armbest.) - W. de Kort (partikulier)
1908Filiaal 'Nutricia' kindermelk en zuivelproducten - J.A.J. van Vught (boekhouder)
Kerkstraat 22 (1909)
1910wed. van Vught (filiaal 'Nutricia', kinderm. en zuivelprod.)
1943F.C.M. Dupont (Bemiddel. Gew. Arbeidsbureau)

Kerkstraat 24
Voorgevel van de fa. H.C. Ebeling ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de firma.
Bron: Stadsarchief (0033697)
~~~
"De Prins van Hessen". (M.J. Ebeling)
Bron: Mosmans 1127
Kerkstraat A 74 (?)
1865W.J. Wolf (commissionnair in koloniale waren)
1875M.J. Ebeling (mr. horlogiemaker) - D. la Plais (wollennaaister) - J.C. la Plais (huisknecht)
1881D. la Plais (wollennaaister) - J.C. la Plais (huisknecht)
Kerkstraat A 70 (1881)
1881M.J. Ebeling (horlogiemaker) - A.A.J. van Schevichaven (partikuliere)
1908M.J. Ebeling (horlogemaker)
Kerkstraat 24 (1909)
1910M.J. Ebeling (horlogem.)
1928Ch. J. Ebeling

Kerkstraat 26
"De vergulde Waterkan" anno 1672. (Kluytmans)
Bron: Mosmans 1128
Kerkstraat A 73 (?)
1865P.C. Bergé (commissionnair in koloniale waren)
1875H. Löhbach (leeraar aan 's R.H.B. school)
Kerkstraat A 69 (1880)
1908H.A. Kluijtmans
Kerkstraat 26 (1909)
1910P.I.J. Kirchholter (boekhandelaar)
1928P.I.J. Kirchholter - J.A.M.J. Schoonens
1943C.W. Bloks (adj.-insp. levensverz.)

Kerkstraat 28
Kerkstraat A 68a (1908)
Kerkstraat 28 (1909)
1910W.A. Poort-Reijkersz (coiffeur)
1928F.N. de Jong - H.P.J.M. Ven

Kerkstraat 30
"De Kam" anno 1603. Later "De drie Kamers". Hierachter lag een gebouw, dat jarenlang als Roomsche sluipkerk dienst heeft gedaan. Men noemde het "De oude kerk". In 1775 vroegen de Kath. Bosschenaars aan de Hoog-Mogenden nederig, om eene verbreeding van 6 voet en eene verlenging van 16 voet te mogen aanbrengen, het altaar te mogen vergrooten enz,; want het was voor 1610 communicanten veel te bekrompen, en op Zon- en Feestdagen stonden de aangrenzende steegjes met geloovigen opgepropt. (Ledig)
Bron: Mosmans 1129
Kerkstraat A 72 (?)
1865wed. J.T. Verhagen (passementfabrijkante)
1875gez. J.T. Verhagen (passementfabriekante)
Kerkstraat A 68 (1880)
1881wed. F. Kuijpers (winkelierster) - C. Verhagen (banketbakker)
1898Mich. Staelenberg (poelier en handelaar in jachtartikelen)
1908(8): P. Kersten (ambtenaar prov. Griffie) - H.W. van Nes (ontvanger Ger. Akten, domeinen) - W.A. Poort-Reijkersz (coiffeur)
Kerkstraat 30 (1909)
1910J.A. Alma (officier der artillerie)
1928H.P.J.M. van der Ven
1943H. van der Ven (Het Brillenhuis)

Kerkstraat 32
"Het verguld Potje". Ook "De Waterpot". (Krybolder-Smits)
Bron: Mosmans 1130
Kerkstraat A 71 (?)
1865G. Kennis (vleeschhouwer)
1875W. Mandos (koek- en banketbakker)
Kerkstraat A 67 (1880)
1881W.D. Mandos (koek- en banketbakker) - L. Vugts (mr. broodbakker)
1908J. Krijbolder-Smits (magazijn)
Kerkstraat 32 (1909)
1910J. Krijbolder-Smits (behang. stoff. meubelfabriek)
1928Meubelmagazijn 'Meufa'
1943A. Schellekens (café-rest. 'Klein Casino')

Kerkstraat 34-36   rijksmonument
Kerkstraat A 70 (?)
1865jhr. J.C.P.E. van Meeuwen (2e luitenant bij het 4e regement dragonders) - G.J. Scheefhals (mr. kamerbeh. en koopm. in pelter.)
1875P.A. Scheefhals (mr. kamerbehanger en koopman in pelterijen)
Kerkstraat A 66 (1880)
1908A. Biesaart (meubelfabrikant)
Kerkstraat 34 (1909)
1910fa. A. Biesaart (meubelfabriek)
1928G.H. Glaudemans
1943G.H. Glaudemans (steenhouwer)
Smal huis met eenvoudige lijstgevel, twee T-schuiframen op de verdieping. Gepleisterde tuitgevel aan de achterzijde. Oorspronkelijke gevel langs steegje Achter de Engelschen Pispot.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Bron: Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst voor de gemeente 's-Hertogenbosch 1977
Kerkstraat A 69 (?)
Kerkstraat A 65 (1880)
1881J.M. Hendriks (klerk) - P.A. Scheefhals (mr. kamerbehanger en koopman in pelterijen en magazijn ter meubileering enz.)
1889Corn. Loomans (zadelmakerij, kofferfabriek)
1908A. Biesaart (meubelfabrikant)
Kerkstraat 36 (1909)
1910fa. A. Biesaart (meubelfabriek)
1928A.S. Montfoort

Achter de Engelschen Pispot. (tussen 36 en 38)
Kerkstraat A 64
Kerkstraat A 67 (?)
1865M.A.J. Schoonens (zaakwaarnemer)
1875W. Goossens (spekslager) - N. Krah (mr. schoenmaker) - L. Vughts (mr. broodbakker)
Kerkstraat A 64 (1880)
1865F.J. Everts (arrondissementsijker)
1875J.G. Losgert (notaris)
Vervallen (1909)

Kerkstraat 38
"In de Trompe of Trompet"; later "'t Wit Voske". Aangaande 't steegje zie onder Straatnamen. (firma Schull)
Bron: Mosmans 1133
Kerkstraat A 67 (?)
Kerkstraat A 63 (1880)
1881M.C. Cuijpers (partikulier)
1908F.N. Donckers (firma P.A. Schull) horlogemaker
Kerkstraat 38 (1909)
1928A.G. Hoosemans - Th.J.A. Reijs
1943A. Ascherl (koopman oude boeken) - wed. W. Booij-van Herpen - M.F.W. Bovy (drukker) - P. Pasmans (groenten- en fruithandel)
1991John Heynen (café Pavlov)

Kerkstraat A 62
Kerkstraat A 66 (?)
1865A. van den Broek (vischverkooper)
1875J. Mosterman (coupeur)
Kerkstraat A 62 (1880)
1881T. Kuijpers (mr. timmerman)

Kerkstraat 40-42
Voorgevels panden 38, 40, 42 en 44. Op nummer 40 het kantoor van de Boerenleenbank.
Bron: Stadsarchief (0067014)
"De drie Ruyters". De naam behoort enkel aan de Oostelijke helft. (Onland)
Bron: Mosmans 1134-1135
Kerkstraat A 65 (?)
Kerkstraat A 61a (1880)
1881wed. J. Donkers (partikuliere)
1908J.G. Onland (onder-directeur der rijksnormaalschool)
Kerkstraat 40 (1909)
1910J.G. Onland (onderdirecteur der rijksnormaalschool)
1928mr. J.H. Janssen - mej. A.M. Wagemakers - H.C.A.G. Wienker
1943H.L. Hardenbol (chef inkooper warenhuis)
Kerkstraat A 65 (?)
Kerkstraat A 61 (1880)
1881J. van der Pas (mr. blikslager)
1908H. H. J. Klijn (Klijn en Cie.) bankiers, kassiers, com. in eff.
Kerkstraat 42 (1909)
1910H. H. J. Klijn (Klijn en Cie.) bankiers, kassiers, comm. in effecten
1928L.J.Th. van Vugt - wed. J.A.J. van Vugt
2000Peter van den Groenendaal (restaurant Eeterij 't Verschil)
2006Frederik van Leest (eetcafé 't Verschil)

Kerkstraat 44
Kerkstraat A 64 (?)
Kerkstraat A 60 (1880)
1881J.G. Losgert (notaris)
Kerkstraat 44 (1909)
1910H.A. Bonsel (accountant)
1928J.N.A. van den Dungen - E.M. Zweekhorst
1960(sanitair - dakbedekking) - Kuilenburg-Wijnbeek N.V. - metalen - riolering

Kerkstraat 46
"De Krijnenberg". (Jos. Jonkergouw)
Bron: Mosmans 1137
Kerkstraat A 63 (?)
1865mr. J.J. Suijs (advokaat)
1875M.C. Cuijper (partikuliere) - mej. C.C. Suijs (partikuliere)
Kerkstraat A 59 (1880)
1881wed. H. van Meerwijk (partikuliere)
1908Jos. Jonkergouw (leeraar kon. school, kunstdrijver)
Kerkstraat 46 (1909)
1928mej. M.J.A.M. Jonkergouw - mej. J.M. Sweerts
1943wed. M.E. Dankers-Janssen - G.A.H. Kuijpers (kleermaker) - Gerard Kuypers (huis van fijne maatkleding voor dames en heeren)
1960J.P.A. Vugts (makelaarskantoor)

Kerkstraat 48-50
Kunsthandel "De St. Jansbasiliek".
Kerkstraat A 58a (?)
1908H. van der Laar
Kerkstraat 48 (1909)
1910Jos. Jonkergouw (leeraar kon. school, kunstdrijver) - H. van der Laar - A. v.d. Sijp (winkelbediende) - J. Spratte (chef winkelbediende)
Kerkstraat A 62 (?)
1865J. Wilbers (mr. timmermans, bouwmeester en brandmeester)
1875J.M. Hartogensis (partikulier) - J. Wilbers (mr. timmermans, en bouwkundige)
Kerkstraat A 58 (1880)
1881J.M. Hartogensis (particulier) - wed. J. Wilbers (mr. timmerman)
1908A. Hulsman (in modes) - P.G. Hulsman (kunstdraaier)
Kerkstraat 50 (1909)
1910A. Hulsman (modes) - P.G. Hulsman (kunstdraaier)
1928mej. P.J. Hulsman - mej. Th.P.M. Hulsman - P.G. Hulsman
1943P. Floris (huishoudelijke artikelen, handel in speelgoederen)

Kerkstraat 52-54
De woning van mr. Johan Hendrik van Heurn. Nos. 52 en 54.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 350
Kerkstraat A 57a (1908)
Kerkstraat 52 (1909)
1910G.C.J. Teulings (fa. J.J. Arkesteijn & Zn.) uitgever
1928mr. J.H.M. van Roosmalen
"De Wijzer*" anno 1624. Waarschijnlijk als sprekend embleem voor zijn vak, indertijd zoo genoemd door Matthijs van Zoerendonk, horlogemaker, van wiens zonen er twee kanunnik werden en een derde, Jacob, wethouder der stad. In het laatst der 18e eeuw, met perceel 1139, woonhuis van mr. Jan van Heurn, den hoogst ervaren Bosschen geschiedschrijver, die, naar mondelinge mededeelingen, de gewoonte had op de stoep voor dit zijn huis, met een lange pijp in den mond, vaak op en neer te wandelen. (G. Teulings, kantoor)
Bron: Mosmans 1140
Kerkstraat A 61 (?)
1865C.J.A. Arkesteijn (firma J.J. Arkesteijn en Zn.) boekdrukkers, boekhandelaars en courantiers
1875C.J.A. Arkesteijn (firma J.J. Arkesteijn & Zn.) boekdrukkers, boekhandelaars en courantiers
Kerkstraat A 57 (1880)
1881J.H. Terbruggen (partikulier) - G. Teulings (partikulier)
1895Firma J.J. Arkesteyn en Zoon (boek- en krantdrukkers)
1908G.C.J. Teulings (firma J.J. Arkesteyn & Zn.) uitgever
Kerkstraat 54 (1909)
1910G.C.J. Teulings (fa. J.J. Arkesteijn & Zn.) uitgever
1928Prov. Courant
1943Brabantsche Meubel-Industrie
1991dhr. P. Spanjer (mexicaans restaurant Stefano's Cantina)
2005? (cantina San Juan)

Kerkstraat 56   rijksmonument
Bron: Mosmans 1142
~~~
Het huis no. 56. Dit huis bestond aanvankelijk ook uit twee huizen, waarvan dat, hetwelk Westelijk stond, in de 16e eeuw toebehoorde aan de familie Vuchs; ...
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 355
Kerkstraat A 60 (?)
1865H.A. Bijvoet (notaris, lid der prov. staten L r.)
1875weduwe M. Bijvoet (partikulier)
Kerkstraat A 56 (1880)
1881wed. A.J. Bijvoet (partikuliere) - mej. M.T. van Son (partikuliere)
1908mr. H.G.P. Kolfschoten (vice-president gerechtshof)
Kerkstraat 56 (1909)
1910mr. H.G.P. Kolfschoten (vice-president gerechtshof)
1928mr. G.M.J. Kolfschoten
1943mr. G.M.J. Kolfschoten (adv. en proc.)

Steegje. (tussen 56 en 58)
In het gangetje hiertusschen, dat vroeger druk bevolkt was, (in 1756 woonde er o.m. de schermmeester, die tevens een "soopie" schonk), stond het huis "De Retoriekamer", een lokaal vaar liefhebberij-comedie, voorzien van "theater, logies, scherm en banken" en alle mogelijke tooneelrequisiten. Veel vroeger moet de Retoriekamer ook tot R.K. bidplaats hebben gediend.
Bron: Mosmans 1142-1143
Kerkstraat 58
Bron: Mosmans 1143
Kerkstraat A 59 (?)
1865G.A. Bruijère (fabrijkant in gouden en zilveren werken)
1875G.A. Bruijère (fabriekant in goud en zilver)
Kerkstraat A 55 (1880)
1881G.A. Bruyère (fabriekant in goud- en zilverwerken)
1908A. Smeets (Insp. levensverz. Mij. Dordrecht)
Kerkstraat 58 (1909)
1910Th.J.J. Maas (muziekleeraar)
1928H.M.J. mej. Smit - mej. C.E.J. Opstelten - mej. J.M.H. Smit - mej. M.H. Smit
1943M.J. v.d. Schoor (gedipl. voetkundige en pedicure)
1960van der Schoor (gedipl. voetkundige en pedicure)

Kerkstraat 60
De vurige wagen van Helias. No. 60.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 370
Kerkstraat A 58 (?)
Kerkstraat A 54 (1880)
1908J.M. van Beek
Kerkstraat 60 (1909)
1910L.?.F.J. Baudoin (deurwaarder arr. rechtbank)
1928wed. J.M. Crebolder meergen. Krijbolder - J. Hoijtema van Konijnenburg

Kerkstraat 62
"De drie Maegden". In 1603 bewoond door den drukker Thomas van Turnhout. (Mej. Heeren)
Bron: Mosmans 1145
~~~
In de drie maagden. No. 62.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 375
Kerkstraat E 4 (?)
1822Martinus van Gils (bakker)
1824Martinus van Gils (bakker) bron
Kerkstraat A 57 (?)
1875wed. P.N. Verhoeven (partikulier)
1881firma J.J. Arkesteijn en Zn. (boekdrukkers, boekhandelaars en courantiers, C.N. Teulings) - J. ter Bruggen (gepens. majoor) - J.H. Strijbosch (gepens. kapitein) - L.C.J. Strijbosch (boekhouder)
Kerkstraat A 53 (1880)
1881P. Koenen (rector, R.K. priester)
1908mej. C. Heeren
Kerkstraat 62 (1909)
1910mej. C. Heeren
1928A.M. van der Geld - mej. W.J.M. Lievegoed - wed. A.J. Lievegoed

Kerkstraat 64
"'t Missael" anno 1541. Vóór 45 jaar was het missaal, op een ijzeren plaat geschilderd, nog boven de deur te zien. Historisch huis. De nakomelingen van Petrus Schoeffer uit Gernsheim, (die tot 1455 te Mainz met Gutenberg samenwerkte), waren sedert 1541 als boekdrukkers in dit huis gevestigd en zetten er dit nuttig bedrijf tot 1796 voort. Vóór hen woonden er (waarschijnlijk) reeds de boekdrukkers Laurens Hayen en van den Hatert. Na de Scheffersen woonde er nog tot 1816 de boekdrukker Lion. (Bergé)
Bron: Mosmans 1146
~~~
Het Verguld Missaal. No. 64.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 375
~~~
In dit huis woonden van 1541-1796 de bekende boekdrukkers Scheffers.
Bron: Namen van ruim tweehonderd huizen te 's-Hertogenbosch in de 16e en 17e eeuw
't Missaal (?)
1541Scheffers (boekdrukkers)
Kerkstraat A 56 (?)
1865P.H. van Liempt (rustend roomsch cath. pastoor en deken)
Kerkstraat A 52 (1880)
1881R.J.J. Swarte (onderw. aan de rijks kweekschool)
1908L.W.C. Bergé (handelsagent)
Kerkstraat 64 (1909)
1910L. Bergé (agenturen) - L. Maertens
1928L.W.C. Bergé - echtg. A.J.A. Opstelten
1943A.J. Bonne (arts) - A.N. van Heijningen (tandartsass.)

Kerkstraat 66-68
De Plebanie. Nos. 66 en 68.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 379
Kerkstraat A 55 (?)
1865Gez. de Leeuw (modemaaksters) - H.S. de Leeuw (mr. zilversmid)
1875F. de Leeuw (mr. zilversmid) - Gez. de Leeuw (modisten)
Kerkstraat A 51 (1880)
1881F. de Leeuw (mr. zilversmid) - gez. de Leeuw (modiste)
1908A.J.L. van Beek-Grasso (sigarenfabrikant)
Kerkstraat 66 (1909)
1910A.J.L. van Beek-Grasso (sigarenfabrikant)
1928M.F.W. Hemmink - mej. D.J.S. Hemmink
1943C.M.D. Hemmink
Kerkstraat A 51a (?)
Kerkstraat 68 (1909)
1910A.J.L. van Beek-Grasso (sigarenfabrikant)
1928C.H. Kempenaars
1943C.H. Kempenaars - C.J.H.A. Kempenaars (boekhouder) - H.J.J.H. Kempenaars (kantoorbediende) - M.H.M. Kempenaars (kantoorjuffrouw)

Kerkstraat 70
Het huis, eerst genaamd "de drie rouwe Covels", daarna "den verlooren arbeyt".
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 380
Kerkstraat A 54 (?)
1865H. ten Brink (partikuliere)
1875J.A. van Deutekom (partikulier) - C. van der Kun (in effecten en inkasseringen) - L.J.F. van der Kun (partikulier)
Kerkstraat A 50 (1880)
1881wed. K.A. de Roti (partikuliere) - W.H. Westeneng (geneesheer in het krankz. gest.)
1908F.J. van der Heijden (muziekleeraar)
Kerkstraat 70 (1909)
1910F.J. v.d. Heijden (muziekleeraar)
1928mej. J.J.L.J. Sassen
1943E.A. van Dijck - wed. M.J. van der Geld-Lievegoet

Torenstraat
 
Parade
Kerkstraat 89
Kerkstraat A 134 (?)
1865W.J. van der Hagen (kamerbehanger en tapper) - J. Heijdelberger (stadsmeter) - G. Suijskens (aanspreker en lijkbezorger)
1875L. Hermans (tapper)
Kerkstraat A 132 (1880)
1881F. van Rooij (tapper)
1908F. de Wild (café-restaurant)
Kerkstraat 89 (1909)
1910F. de Wild (café-restaurant)

Kerkstraat 87-85
De Huizen nos. 87 en 85.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 380
Kerkstraat A 131b (1908)
Kerkstraat 87 (1909)
1910G.C. van Weert (vleeschhouwer)
1928N.V. Bank voor Onroer. zaken
1943P.J. van de Akker (beeldenmaker) religieuse artikelen
1991Gregor (restaurant Rhodos)
Kerkstraat A 131c (1908)
Kerkstraat 85 (1909)
1910W.D. Mandos-Ruijs
1928Advocatenkantoor mr. van Heijst en v.d. Kun - W.H.A. van den Dungen
1943G.F. van Gool (textieltechnicus) - H.G. Wijtmans (belastingconsulent)

Kerkstraat 83-81
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 383
"De witte Arendt". De naam behoort enkel aan het Oostelijk gedeelte. (v. Weert, slager)
Bron: Mosmans 1150-1151
Kerkstraat A 133 (?)
1865C.N. Peperkamp (luitenant-kolonel bij het 5e regement infanterie) - A.G. Schull (kunstschilder, onderwijzer aan de koninklijke school voor beeldende kunsten) - C. Schull (firma A.J. Schull) mr. huisschilder - C.A. Schull (firma gez. Schull) modiste
1869gez. Schull (in modes)
1875D.P.C. Potgieter van Laar (kolonel 5e regement infanterie) - A.G. Schull (kunstschilder, photografist en onderwijzer aan de koninklijke school voor beeldende kunsten) - C. Schull (firma A.J. Schull) mr. huisschilder - C.A. Schull (firma gez. Schull) modiste
Kerkstraat A 131 (1880)
1881A. Krieger (ingenieur) - A.G. Schull (kunstschilder, photograaf van Z.M. de Koning en onderwijzer aan de koninklijke school) - C.A. Schull (firma gez. Schull, modiste) - Ch.R. Schull (firma A.G. Schull, kunstschilder) - Henrica Vermeulen (partikuliere)
1908J.H.P. Vaesen Jr. (fotograaf, handel in spreekmachines) - G.C. van Weert (vleeschhouwer)
Kerkstraat 83 (1909)
1910J.H.P. Vaesen Jr. (fotograaf, handel in spreekmachines)
1928C.J.M. Vaesen
1943F.A. van Breemen (colporteur) - fa. Jac. van Spaandonk (stoomen verven)
Kerkstraat A 132 (?)
1875M. Goulmij (partikulier)
Kerkstraat A 131a (1880)
1881wed. M.J. Schretlen (partikuliere)
1908wed. J.P. Düngelman - M.F.M. Smulders-Hamilton (touw- en ijzerhandelaar)
Kerkstraat 81 (1909)
1910M.F.M. Smulders-Hamilton (koopman)
1928A. de Jonge - wed. Chr.R. Penders - G.J. Vermeulen

Kerkstraat 79
"De Papenschool". Van de Latijnsche school, die de perceelen 1151 (gedeeltelijk), 1152, 1153 en 1154 besloeg, heeft dit huis nog den naam behouden. Deze onderwijsinrichting, welke in 1566 gebouwd of vernieuwd is, droeg het volgende opschrift:
Urbis honos, patriae columen relligionis
Pastorali aere est haec parata schola.
Dat is: Deze school, de luister der stad, en de steun van den voorvaderlijken Godsdienst, is op kosten der geestelijkheid tot stand gebracht. (v. Roosmalen)
Bron: Mosmans 1153
~~~
Het huis No. 79.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 384
Kerkstraat A 131 (?)
1865G.E. v.d. Berg (boekh. op een expeditie kantoor) - A.C. Schellekens (mr. broodbakker)
1875A.C. Schellekens (mr. broodbakker)
Kerkstraat A 130 (1880)
1881A.C. Schellekens (mr. broodbakker)
1908N. Kuiten (reiziger) - J.R. van Roosmalen (broodbakker)
Kerkstraat 79 (1909)
1910N. Kuiten (reiziger) - I.J. Mijzen (rijksambtenaar) - J.R. van Roosmalen (broodbakker)
1928F.V. Verstappen
1943A.J. v.d. Broek (koperslager)
1960A.J. v.d. Broek & Zn (Lood- en Zinkwerkers)
2003? (Maxim Juwelier)

Kerkstraat 77   rijksmonument
"Naest de Papenschole" anno 1754. Dat is: naast het kleine huis van dien naam. (Wed. v. Asseldonk)
Bron: Mosmans 1154
~~~
De Latijnsche school, ook wel geheeten de Groote School of de Papenschool. No. 77.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 385
Kerkstraat A 130 (?)
1875wed. A. de Haan (passementfabriek)
Kerkstraat A 129 (1880)
1881mej. C.M.A. Gram (partikuliere) - A. de Haan (passementfabriek) - F.A.W. Schaefer (leeraar aan de R.H.B.S.)
1908wed. A. van Asseldonk
Kerkstraat 77 (1909)
1910Gez. van Asseldonk
1928mej. A.Th.C. van Asseldonk

Kerkstraat 75-73   rijksmonument
"Het Fransch Kabinet". Was de laatst overgebleven houten gevel. Er zijn nog photo's van in omloop. (Coenen, in dameshoeden)
Bron: Mosmans 1155
~~~
Het Fransche Kabinet. No.71.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 390
Kerkstraat A 129 (?)
1865E. Pinkhof (tandmeester) - weduwe E. Pinkhof - J.A.H. van der Vaart (lintfabrijkant)
1875mej. C.M.A. Gram (partikuliere) - J.A.H. van der Vaart (lintfabriekant)
Kerkstraat A 128 (1880)
1881A. van Asseldonk (beeldhouwer) - Gez. van Asseldonk (modistes)
1908J. en M. Coenen (modes)
Kerkstraat 75 (1909)
1910J. en M. Coenen (modes)
1928mej. A.M.M. Wiessing
1943A.N. Driessen (fa. van Asseldonk) modisterij
2003? (Rob Peetoom Hair + Make-up)
Wijk E 113 (?)
18??van der Vaart
Kerkstraat A 129 (1880)
Kerkstraat A 128a (1908)
Kerkstraat 73 (1909)
1910J. en M. Coenen (modes)
1928mej. J.C.F.H. Coopmans - A.N. Driessen
1943A.N. Driessen (winkelier modeartikelen) - R.J.A. Driessen (kantoorbediende)

Kerkstraat 71   rijksmonument
De 3 Westelijke ramen, (dus 1157): "'t Vergulde Missaal". "Elias vierighen Waghen" anno 1549. "Den Bijbel" anno 1569. Jan van Turnhout, de boekdrukker, die hier in 1626 woonde, en zijn concurrent Antony Scheffers in "'t Missaal", er tegenover, niet best verdragen kon, kwam Zondag 19 Juli 1626 tusschen 2 en 3 uur voor Scheffers huis staan, "hem dreijgende en uitcrijssende, seggende in substantie: Gij schele, compter uijt. Hebt gij 't hert dat gij uijtcompt, ik sal u vermoorden, deselve woorden tot verscheijden reijsen repeteerende". (Mgr. Pompe, vicaris)
Bron: Mosmans 1156-1157
~~~
Bijna anderhalve eeuw waren in dit huis de boekdrukkers Van Turnhout gevestigd.
Bron: Namen van ruim tweehonderd huizen te 's-Hertogenbosch in de 16e en 17e eeuw
1626Jan van Turnhout
Kerkstraat A 127 (?)
1865mr. H. Frijlink (advokaat) - M.J.A. de Lang (lederhandelaar en winkelier in garen en band)
1869M.J.A. de Lang (lederhandelaar)
1875J.C. van Alphen (2e luitenant 2e regement hussaren) - M.J.A. de Lang (lederhandelaar en winkelier in garen en band)
Kerkstraat A 126 (1880)
1881L.H. Boosten (leraar aan de R.H.B.S.) - gez. de Lang (modiste) - M.J.A. de Lang (lederhamdelaar en winkelier in garen en band) - J. van der Vaart (partikulier)
1908F.J. Pompen (vicaris generaal v.h. Bisdom)
Kerkstraat 71 (1909)
1910mgr. F.J. Pompen (vicaris generaal van het Bisdom)
1928mgr. J. Pompen
1943Fr.N.J. Hendrikx (vicaris generaal van het Bisdom)
2008Mathieu Hoevenaars (The Bookstore)

Kerkstraat 69
"De goede Herder". Wel te onderscheiden van perc. 1170 Den getrouwen of ook goeden Herder genoemd. (Balink)
Bron: Mosmans 1158
Kerkstraat A 126 (?)
1865W. Smits (ontvanger van het buitengew. zegel)
1875W.H. van der Loo (partikulier)
Kerkstraat A 125 (1880)
1881mr. H.J. van Leeuwen (procureur bij het gerechtshof en de arrondissements-rechtbank)
1908B. Balink (Coiffures Modes)
Kerkstraat 69 (1909)
1910B. Balink (coiffeur) - C. Dujardin (modiste)
1928I. van der Sluis
1943G.H.H. Cordang (edelsmid) - F.A. Fluitsma (ass. ag. dep. v. waterstaat)

Kerkstraat 67
"Het wit Lam" anno 1661. Het tegenwoordig woonhuis van den Burgemeester bestond oudtijds uit drie panden. De naam Wit Lam komt enkel toe aan het middelste. (jhr. v.d. Does de Willebois)
Bron: Mosmans 1159-1160
Kerkstraat A 125 (?)
1865A.F. van Lierop (dokter in de genees-, heel- en verloskunde) - J.H.H. de Poorter (dokter in de genees-, heel- en verloskunde)
1875A.F. van Lierop (doctor in de genees-, heel- en verloskunde) - M.P.E.E.H. Stoop (1e luit.-adjud. depot)
Kerkstraat A 124 (1880)
1881A.F. van Lierop (docter in de genees-, en heel- en verloskunde)
1908jhr. P.J.J.S.M. van der Does de Willebois (burgemeester)
Kerkstraat 67 (1909)
1910jhr. P.J.J.S.M. van der Does de Willebois (burgem.)
1928jhr. P.J.J.S.M. van der Does de Willebois
1943fa. Bemelmans en Co. (handel in koloniale waren) - N.V. Bank voor effecten en handelszaken

Kerkstraat A 124a
Kerkstraat A 124a (1908)
Vervallen (1909)

Kerkstraat A 123
Kerkstraat A 124 (?)
1865J.H. van Nouhuijs (ontvanger der registratie en domeinen)
1875M. van den Berg (koopman in leder)
Kerkstraat A 123 (1880)
1881A. van den Berg (koopman in leder)
Vervallen (1909)

Kerkstraat A 122
Kerkstraat A 123 (?)
1865J.C.M.W. Reepmaker van Belle (particulier)
1875J.C.M.W. Reepmaker van Belle (partikulier)
Kerkstraat A 122 (1880)
1881J.C.M.W. Reepmaker van Belle (partikulier)
Vervallen (1909)

Kerkstraat 65
"De Arcke" anno 1610. (Postkantoor, sorteerlokaal)
Bron: Mosmans 1161
De Arcke (1610)
Kerkstraat A 122 (?)
1865jhr. mr. L.W.J.M. Verheijden (advokaat, buitengewoon kamerheer van Z. M. den Koning en lid der provinciale staten)
Kerkstraat A 121 (1880)
Kerkstraat 65 (1909)
1910Post- en telegraafkantoor
1928Postkantoor
1948Plaatselijk kantoor P.T.T.
1965Post- en telegraafkantoor

Kerkstraat 63a
Voormalige postkantoor. Gesloopt in 1968.
Bron: 's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 1
~~~
"De Swaen" anno 1622. (Postkantoor, ingang hoek)
Bron: Mosmans 1163

Kerkstraat 67
Postkantoor

Korte Putstraat. (tussen 63a en 63)
Kerkstraat 63
"De Grutmeulen". Houdt wellicht verband met den ouderen naam van de Putstraat, n.l. de Gorterstraat, wat hetzelfde is als Grutterstraat. (Krybolder-Smits)
Bron: Mosmans 1164
Kerkstraat A 121 (?)
1865J.T.F. Huijvenaar (dokter in de genees-, heel- en verloskunde)
1875P.J. van Meerwijk (wijnhandelaar)
Kerkstraat A 120 (1880)
1881wed. P.J. van Meerwijk (partikuliere)
1892J. Krijbolder Smits (mr. behanger en stoffeerder)
1908J. van Dorssen (paardenarts 1e klasse) - J. Krybolder-Smits (behangerij, stoffeerderij, meubelfabriek)
Kerkstraat 63 (1909)
1910dr. J. van Dorssen (paardenarts 1e klasse)
1928J.A.F. Hoogveld - J.B. Staring
1943J.B. Staring (slagerij)

Kerkstraat 61
"Dornekrone" anno 1603, bakkerij. Toen het in 1649 bewoond werd door van Turnhout, noemde deze het: "Den Bijbel". (Kuenen)
Bron: Mosmans 1165
Kerkstraat A 120 (?)
1865A. Scheffers (firma Jan Scheffers) fabrijkant van brandwaarborg kasten, mr. smid en koopman
1869Jan Scheffers (fabrijkant can kagchels, haarden, brandkasten, enz.)
1875A. Scheffers (firma Jan Scheffers) fabriekant van brandwaarborgkasten, mr. smid en koopman
Kerkstraat A 119 (1880)
1881A. Scheffers (firma Jan Scheffers, fabriekant van brandwaarborgkasten, mr. smid en koopman)
1908H. Keunen (smid) - H.H.M. Keunen (in modes)
Kerkstraat 61 (1909)
1910Gez. Keunen (modisten) - H. Keunen (smid) - mevr. Wennekens
1928H. Kuenen
1943H.F. Buenen van Eggelen (handel in sportartikelen) - H. Buenen (rijwielhandelaar)
1960Buenen van Eggelen (handel in sportartikelen)
2003? (modezaak Xandres)

Kerkstraat 59
"De Snuijfmolen". (Driessen)
Bron: Mosmans 1166
Kerkstraat A 119 (?)
1865C.J. Schouten (hoofdonderwijzer) - mr. W.A. Verhellouw (procureur bij het provinciaal geregtshof en arrondissements-regtbank)
1869Th.J. Jansen (bazar)
1875Th.J. Jansen (bazar) - C.M.B.W. Redemagni (kapitein 3e regement vesting-artillerie)
Kerkstraat A 118 (1880)
1881J. de Bergh (hoofdcommies ter stads secretarie) - Th.J. Jansen (bazar.)
1908J.A. Driessen (brood- en banketbakker)
Kerkstraat 59 (1909)
1910J.A. Driessen (brood- en banketbakker)
1943Adolf Vorstenbosch (distilleerderij, slijterij, wijnhandel)
1953van Breugel (Van Breugel Fashion)

Kerkstraat 57
"De drije Papegaaien" anno 1548. Te Berlicum, in de tegenwoordige Prot. Kerk, bestond vroeger een altaar van het H. Cruys. (Zie Schutjes). Hiervan komt aan de eigenaars van dit huis feitelijk nog steeds het begevingsrecht toe, alternatief met den Abt van Berne. (Mosmans)
Bron: Mosmans 1167
~~~
De bekende gebroeders Mosmans beoefenden in dit huis de historie en de muziek.
Bron: Straat in Straat uit
Kerkstraat A 118 (?)
1865A. Vergeer (oud hoofdonderwijzer)
1875A. Vergeer (partikulier)
Kerkstraat A 117 (1880)
1881S. de Graaf (onderwijzeres) - A. Schnebbelie (onderwijzeres)
1908Firma Henri Mosmans (muziekhandel) - wed. H. Mosmans-Jorritsma (particuliere)
Kerkstraat 57 (1909)
1910fa. Henri Mosmans (muziekhandel) - wed. H. Mosmans-Jorritsma (particuliere)
1928H.F. Kuijpers - G.J. van Ravenstein - G.H. de Ruijter - H.J.M. Teulings
1943Henri Teulings (edelsmederij, kerkelijke kunst)

Kerkstraat 55
Kerkstraat A 117a (?)
1908P.J. Tilman (kassier)
Kerkstraat 55 (1909)
1910P.J.M.C. Tilman (bankier)
1928mej. A.P. van Leeuwen - mej. Th.M.C. Leeuwen - wed. J.A.A. van Leeuwen

Kerkstraat 53   gemeentelijk monument
Puiprijs 2004.
Kerkstraat A 117 (?)
1875mr. A.J. Abbema (sub. griffier bij het prov Gerechtshof)
Kerkstraat A 116 (1880)
1881mr. A.J. Abbema (kantonrechter) - A.P.A. van Hemert (in goud en zilver)
1908mr. wed. A.J. Abbema
Kerkstraat 53 (1909)
1910P.H.A. van Wamel-Scheefhals (ingen. Prov. waterstaat)
1928J.A.J.A. Mosmans
1943J.A.J.A. Mosmans (muziekhandel)
1973Dysk (binnenhuis-architectuur)
????F.M. Janssen Perzische Tapijten

Kerkstraat 51
"De Eenlantshoorn" anno 1680. (H. Kennis)
Bron: Mosmans 1169
Kerkstraat A 116 (?)
1865T.J. Janssen (winkelier in galanter. goederen)
1875J.F. Kennis (mr. kleermaker en winkelier) - F.A.W. Schaëfer (leeraar aan 's R.H.B. school)
Kerkstraat A 115 (1880)
1881J.F. Kennis (mr. kleermaker en winkelier)
1908B.J.B. Kennis (mr. tailleur) - J.F. Kennis
Kerkstraat 51 (1909)
1910K.F. Ruttiger (tailleur) - L. Ruttiger (tailleuse)
1928P.J. Slegers
1943G.H. Jimmink (sigarenwinkelier) - H. Jimmink (locale kracht P.T.T.) - fa. wed. H.A. van Tussenbroek (sigaren, sigaretten, tabak)
????Boffie Kindermode

Kerkstraat 49-47   rijksmonument
"De vijf Bellen". Later "Den goeden of getrouwen Herder". Dezen laatsten naam ontving het huis van Jan Scheffers de Jonge, die in 1603 hier schuin tegenover (in perceel 1126) woonde, en ten jare 1614 dit huis betrok, hier een uitgeverszaak vestigde, en De goede Herder (toespeling op den Duitschen naam Schoeffer) ook als drukkersmerk bezigde. Langs dit pand liep vroeger aan de N.W. zijde een straatje. (v. Gool)
Bron: Mosmans 1170
Kerkstraat A 115 (?)
1865G.B.H. van Gool (mr. broodbakker) - J.B.R. Prevot (kapit. bij het 5e regim. inf.)
1875J. de Bergh (hoofdcommies ter stads secret.) - G.B.H. van Gool (mr. broodbakker)
Kerkstraat A 114 (1880)
1881G.B.H. van Gool (mr. broodbakker) - E. Man (institutrice) - wed. P.N. Verhoeven (partikuliere)
1894A. van Gool (mr. broodbakker)
1908A. van Gool (boekhouder)
Kerkstraat 49 (1909)
1910A. van Gool (boekhouder) - J.B. Staring (vleeschh. en spekslager)
1928A.L.B. Hoijer - H.J.B. Hoijer - mej. B.W. Stokman
1943M.A.S. Abels - H.J.B. Hoijer (winkelier) - A. Hoyer (corsetten)
1960fa. Arnold Hoyer (corsetten en bustehouders)
1991F. van Dijk (restaurant Pinoccio de Paris)
Kerkstraat A 114 (?)
1865P.A. van Hemert (fabrijkant in gouden en zilveren werken) - W. Permentier (candidaat-notaris)
1875F.G.J. van Baer - wed. P.A. van Hemert (fabriek. in gouden en zilverw.)
Kerkstraat A 113 (1880)
1881gez. van Bear (partikuliere)
Kerkstraat 47 (1908)
1910H. Weijnen (muziekonderwijzeres) - M.H.Th.P. Weijnen (hoffotograaf)
1943A. Nieuwenhuijsen en Zn. (kousen- en lederhandel, schoenhandel, schoenmakerij)

Kerkstraat 45
Kerkstraat A 114 (?)
Kerkstraat A 113 (1880)
1908J.M.H. Klijn (fotograaf) - L. Pernot (wijnhandelaar) - M.H.Th.P. Weijnen (hoffotograaf)
Kerkstraat 45 (1909)
1910H. Weijnen (muziekonderwijzeres) - M.H.Th.P. Weijnen (hoffotograaf)
1928W.Th.M. Kersten - A. Nieuwenhuijsen
1943W.Th.M. Kersten (bureelchef bij de rechtbank) - A. Nieuwenhuijsen en Zn. (kousen- en lederhandel, schoenhandel, schoenmakerij)
????Fred de la Bretoniere

Kerkstraat 43   gemeentelijk monument
"De Son en De Maan" anno 1650. (Schrakamp)
Bron: Mosmans 1172
Kerkstraat A 113 (?)
1865J. van Osch (vleeschhouwer)
1875J. van Osch (vleeschhouwer)
Kerkstraat A 112 (1880)
1881J. Dicker-Stultjes (in modes) - J. van Osch (partikulier)
1908B.A. Schrakamp (fa. J. Schrakamp-Noijons) fruith. Aux Primeurs, comestibles, delicatessen
Kerkstraat 43 (1909)
1910B.A. Schrakamp (fa. J. Schrakamp-Noijons) handel in vruchten en comestibles 'Aux Primeurs'
1928mej. M.J. Schrakamp
1943H. Hoekstra (Brab. Kantoormachine Centrale) school-, schrijf- en teekenbehoeften - H.J. Hoekstra (vertegenw. schrijfmach.)
1960G.A. Keser (kantoormeubelen)

Kerkstraat 41
"Den Bontmantel". Bewoond in 1566 door Dierick van Best, peltier, die een beeldstormer was. In het huis was reeds vóór 1777, toen de familie Wansing het kocht, een lampenwinkel gevestigd. ()
Bron: Mosmans 1173
Kerkstraat E 91 (?)
1822Gijsbert van Beverwijk (ambtenaar)
1832Gijsbert van Beverwijk
Kerkstraat A 112 (?)
1865A.J. Wansink (mr. koper- en blikslager, winkelier in lampen)
1875H. Wansink (mr. koper- en blikslager)
Kerkstraat A 111 (1880)
1881A.J. Wansink (mr. koper en blikslager)
1908H. van Deutekom (kleermaker) - J.B. Staring (vleeschhouwer en spekslager)
Kerkstraat 41 (1909)
1910A. Tijtgat (sigarenmagazijn)
1928mej. Th.J.M. Dicker - J. Hartemink - M.C.J. Ogier
1943H.A.J. Lammers (sigarenwinkelier)

Kerkstraat 39
Kerkstraat A 111 (?)
1865G. van Beverwijk (particulier)
1875wed. H.E. de Bergh (partikulier)
Kerkstraat A 110 (1880)
1881wed. H.E. de Bergh (partikuliere)
1908F.J. de Leeuw (juwelier) - J.A.G. de Rooij (juwelier)
Kerkstraat 39 (1909)
1910F.J. de Leeuw (hofjuwelier) - J.A.G. de Rooij (juwelier)
1928fa. F. de Leeuw
1943G.J.M. Bergmans (juwelier) - fa. F. de Leeuw (goud- en zilverhandel, goudsmeden, juweliers)
1960fa. F. de Leeuw (hofjuwelier)

Kerkstraat 37
Kerkstraat A 110 (?)
1865G.M. de Bloeme (hulponderwijzer) - J.P. Donckers (mr. huisschilder en vergulder) - H. Schouten (linnennaaister)
1875J.P. Donckers (mr. huisschilder)
Kerkstraat A 109 (1880)
1881J.P. Donckers (mr. huisschilder)
1908fa. J.P. Donckers (huissschilders)
Kerkstraat 37 (1909)
1910H. Lambermont-van Schijndel (koekfabrikant)
1928mr. A.M.P.A. Bloemarts - B. van de Graaf
1943K.J. van Dijk (arts)
19??Purdey Mode

Kerkstraat 35
"De kleine Rooseboom" anno 1615. (Klaassen)
Bron: Mosmans 1176
Kerkstraat A 109 (?)
1865P.A. Schenau (koopman in parapluien) - J.B.S. Willems (schoenmaker)
1875P.S. Donckers (mr. horlogiemaker) - wed. J.G. Epke (partikuliere)
Kerkstraat A 108 (1880)
1881J.C. Dickmans (partikulier) - P.S. Donkers (mr. horlogiemaker)
1893Ferd. Klaassen
1908A.F. Klaassen (graveur en stempelfabrikant) - H. van Maaren (1e luit. adj. inf.)
Kerkstraat 35 (1909)
1910A.F. Klaassen (graveur en stempelfabrikant)
1928F.W.P. Klaassen
1943F.W.P. Klaassen (juwelier) - Ferd. Klaassen (goud- en zilverhandel, goudsmeden, juweliers)
1961Ferdinand Klaassen (juwelier, horloger, graveur)

Kerkstraat 33 a, b en c
"Den Rooseboom" anno 1614. Een rozenboom van koper (sedert in 't buitenland verkocht) en een tegelplaat van Delftsch, versierden tot vóór de verbouwing, dakvenster en gevel. In 1774 herberg. (M.L. Weijl)
Bron: Mosmans 1177
Kerkstraat A 108 (?)
1865J. van den Bergh (2e luitenant bij het 5e regiment infanterie) - J.N. Houba (2e onderwijzer van 's rijks kweekschool voor onderwijzers) - M. Riegen (2e luitenant bij het 5e reg. inf.) - Gez. Wenmakers (winkeliersters in grutterswaren)
1875W.G. van Esch (muziekonderwijzer) - W.F. Suijling (mr. broodbakker)
Kerkstraat A 107 (1880)
1881M. Weijl (mr. broodbakker)
1895M.L. Weijl
1908M.L. Weijl (patissier, cuisinier)
Kerkstraat 33 (1909)
1910fa. M.L. Weijl (banketbakker en kok)
1928M.M. Weijl
1943Th.J. van Eeten en Zn. (bakker, handel in suikerwerken) - A.L. Heesbeen

Kerkstraat 31
"De gulden Arent" anno 1613. Later "Den vergulden A.B.C.". In 1630 bewoond door een boekverkooper. 't Pand was in 1728 nog eigendom der Scheffersen. (J. Hillenaar)
Bron: Mosmans 1178
Kerkstraat A 107 (?)
1865wed. A. Abbema (particulier) - C.M.B.W. Redemagni (1e luit. bij het 2e regiment vestingartillerie) - J.P. Suijling (vischhandelaar)
1875P.J. Suijling (vischhandel)
Kerkstraat A 106 (1880)
1881P.J. Suijling (vischhandel.)
1908J.G.P. Hillenaar (firma P. Suijling) vischhandel
Kerkstraat 31 (1909)
1910J.G.P. Hillenaar (fa. P. Suijling) vischhandel
1928wed. J.G.P. Hillenaar
1943Dens' Schoenenmagazijn (schoenhandel) - Schrijmachinehandel H.E.B.O. (school-, schrijf- en teekenbehoeften)
1960fa. van Breugel (schoenmagazijn)
2003? (schoenwinkel van Breugel)

Kerkstraat 29
"Den Ossenkop". De oude gevelsteen wordt op het Genootschap van K. & W. bewaard. (v. Lieshout)
Bron: Mosmans 1179
Kerkstraat A 106 (?)
1865C.A. Contini (aanspreker) - P.A. van Lieshout (tapper) - A.A.P. van der Velden (comm. der plaatsel. belast.)
1875wed. P.A. van Lieshout (koopm. in gist, en winkel.)
Kerkstraat A 105 (1880)
1881wed. P.A. van Lieshout (koopvrouw in gist en winkelierster in galanterien)
1908Firma wed. P. van Lieshout (in galanteriën)
Kerkstraat 29 (1909)
1910L.M. Dufaij (fa. wed. P. van Lieshout) galanterieën enz. - Th.F. Dufaij - wed. M. Dufaij
1928J.P.M. van der Marck
1961Het Ploegje

Krullartstraat. (tussen 29 en 27)
Kerkstraat 27   rijksmonument
"Het gulden Lampet". Zat tot voor circa 40 jaar in den gevel, toen het huis nog verkooplokaal was. (Wed. Loretz)
Bron: Mosmans 1408 (Korte Kerkstraat)
Kerkstraat A 105 (?)
1865J.J. Brouwer (1e luitenant ingenieur) - J.N. Crefcoeur (ondernemer van openbare verkoopingen) - J.L. Roulet (predikant der Waalsche hervormde gemeente)
1875wed. P.Goudriaan Kuijpers (partikulier) - J. Loretz (leesbibliotheek en boekbinder)
Kerkstraat A 104 (1880)
1881wed. van Ierland (wollennaaister) - wed. J. Loretz (leesbibliotheek en boekbinderij)
Korte Kerkstraat A 104 (?)
1892Mejuffrouw de Wed. J. Loretz
1908J.J.N. Loretz (firma Wed. J. Loretz) boek- en kantoorhandel, leesbibl.
Kerkstraat 27 (1909)
1910J.J.N. Loretz (fa. wed. J. Loretz) boek- en kantoorh.
1928M.J. Heinen - fa. wed. J. Loretz
1943Adr. Heinen (boekhandel) - Schrijmachinehandel H.E.B.O. (school-, schrijf- en teekenbehoeften)
1960Adr. Heinen (boekhandel)

Kerkstraat 25-23
"De Stad Antwerpen". (v.d. Griendt)
Bron: Mosmans 1409 (Korte Kerkstraat)
Korte Kerkstraat A 103a (?)
Kerkstraat 25 (1909)
1910J. van de Griend en Zn. (schoenenmag. en winkeliers)
Kerkstraat A 104 (?)
1875mejufvr. M.A. Deckers (partikuliere)
Kerkstraat A 103 (1880)
Korte Kerkstraat A 103 (?)
1908J. v.d. Griend & Zn. (schoenmagazijn en winkeliers) - A.W.H. Krekel (commies godshuizen)
Kerkstraat 23 (1909)
1910A.W.H. Krekel (commies godshuizen)

Kerkstraat 21
Kerkstraat A 103 (?)
1865A.F. Eijsenck (mr. meubelmaker)
1881mej. M.A. Deckers (partikuliere) - mej. Louis (partikuliere)
Kerkstraat A 102 (1881)
1881wed. C. van Weert en zonen (vleeshouwerij)
1908B. de Boer (spekslager)
Kerkstraat 21 (1909)
1910B. de Boer (runds- en varkensslager) - Th. Potters (passementwerker)
1928C.J. Horsten
1943P.W. Ardewijn - G. Lindenberg (ijssalon en leesbibliotheek) - G. Lindenberg (koopman)
1961Amsterdamse Broodjeswinkel

Kerkstraat 19
Kerkstraat A 102 (?)
1865J.J. Baekers (winkelier in linnens) - E. van Haaren (klerk)
1875A. Schellekens (mr. timmerman)
Kerkstraat A 101 (1880)
1881A. Schellekens (mr. timmerman)
Korte Kerkstraat A 101 (?)
1893L.H. Serr? (fotograaf te Utrecht)
1908H. Lammers (particuliere) - H. Teulings (graveur en juwelier)
Kerkstraat 19 (1909)
1910mej. H. Lammers (particuliere) - H.J.M. Teulings (graveur en juwelier)

Kerkstraat 17
Kerkstraat A 101 (?)
1865J.B. Leijten (tamboer-majoor der dienstdoende schutterij) - J.M. Nederveen (mr. zadelmaker)
1875P. van den Braak (winkelier in kruidenierswaren)
Kerkstraat A 100 (1880)
Korte Kerkstraat A 100 (?)
1908P.J. Boeren (schoenmakerij)
Kerkstraat 17 (1909)
1910P.J. Boeren (schoenmakerij)
1928A.W.C. Boelens

Kerkstraat 15
"Het Hecken"; in 1637 "Het Vrouwke op 't Hekken". Het huis lag toen "niet wijt van den put aldaer". (Gez. Andriesse)
Bron: Mosmans 1413 (Korte Kerkstraat)
Kerkstraat A 100 (?)
1865F. Clahei (mr. kleedermaker) - C.J. Riet (hulponderwijzeres)
1869J. Loew (mr. kleermaker en koopman in laken)
1875J. Loevendie (partikulier)
Kerkstraat A 99 (1880)
1881wed. F. van Duuren (modiste en winkelier)
Korte Kerkstraat A 99 (?)
1908Gez. Andriesse (winkeliersters)
Kerkstraat 15 (1909)
1910Gez. Andriesse (winkeliersters)
1928wed. J.B. Staarink

Kerkstraat 13
Korte Kerkstraat A 99a (?)
1908A. Kalberg (in goud en zilver)
Kerkstraat 13 (1909)
1910A. Kalberg (in goud en zilver)
1928A.J.C. Kalberg - wed. A.A. Kalberg

Kerkstraat 11
Korte Kerkstraat A 98a (?)
1908J.H.F. den Doop (schoenmaker inf.)
Kerkstraat 11 (1909)
1910J. den Doop (militair schoenmaker)
1928J.J.M. Roussel - mej. M.F.J. Roussel

Kerkstraat 9-7
"De Prins van Oranje". (Den Doop en Kok, samen)
Bron: Mosmans 1414-1415 (Korte Kerkstraat)
Kerkstraat A 99 (?)
1865J. Giessen (lederhandelaar)
1875H.G. Heijnen (winkelier in kruidenierswaren)
Kerkstraat A 98 (1880)
1881C.A. van Dongen (gepensioneerde) - H.G. Heijnen (winkelier in kruidenierswaren)
Korte Kerkstraat A 98 (?)
1908W. den Doop-Koch (schoenwinkelier)
Kerkstraat 9 (1909)
1910G.E. den Doop-Koch (schoenwinkelier)
1928H.W. den Doop
1943H.J.A.C. den Doop (landb.)
Kerkstraat A 98 (?)
1865J.T. Wierts (vleeschhouwer)
1875A. Schrijvers (in modes)
Kerkstraat A 97 (1880)
1881A. Schrijvers (modiste)"
Korte Kerkstraat A 97 (?)
1908M.L. Kok (brooddepôt Korenbloem)
Kerkstraat 7 (1909)
1910A. Daams (fotograaf-bediende) - M.L. Kok (brooddepôt Korenbloem)
1928J. Gotlieb
1943H. den Doop (schoenhandel)

Kerkstraat 5   gemeentelijk monument
"Het Ossenhooft". (Wed. Bouman, winkel)
Bron: Mosmans 1416 (Korte Kerkstraat)
~~~
"De Pot" anno 1621. Zuid. (Wed. Bouman, pakhuis)
Bron: Mosmans 1417 (Korte Kerkstraat)
Kerkstraat A 97 (?)
1865wed. G. van den Biggelaar (mr. kopersl. en winkel)
Kerkstraat A 96 (1880)
1881P.H. Bouman (winkelier in sigaren en thee)
Korte Kerkstraat A 96 (?)
1908wed. P.H. Bouman-van Bergen (in koloniale waren)
1910(Kerkstraat 5): wed. P.H. Bouman-van Bergen (kol. waren, comestibl.)
1928Bouman van Bergen - G.W.L. van Bouman - wed. P.H. Bouman
1943G.W.L. Bouman (kruidenier) - H.C.J. Bouman (boekhouder) - fa. Bouman-van Bergen (comestibles)
Kerkstraat A 97 (?)
Kerkstraat A 96a (?)
1881L.J.M. Verhagen (passementfabriekant)
Kelder eind 16e eeuw zeker aanwezig.
Bron: Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt

Kerkstraat 3
"De vergulde Kemel" anno 1608. Noord. (Wed. Bouman, pakhuis)
Bron: Mosmans 1418 (Korte Kerkstraat)
Kerkstraat A 96? (?)
1865wed. J. Saueressig (winkelierster) - J.T. Vinck (reisbediende)
1875A.M. Bieleveld (boekhouder, handel in tabak, sigaren en snuif)
Kerkstraat A 95 (1880)
Korte Kerkstraat A 95 (?)
1908wed. P.H. Bouman-van Bergen (in koloniale waren)
Kerkstraat 3 (1909)
1910wed. P.H. Bouman-van Bergen (kol. waren, comestibl.)
1928J.J. Ardies
1943J.J. Ardies (meubelfabrikant) - fa. Bouman-van Bergen (comestibles)

Kerkstraat ?
Raam en deur, waarboven een gulden ketel. "Het wit Lam Gods" anno 1656. Het uithangteken, de Ketel, dat zich hier bevindt, is afkomstig van perceel 225 op de Markt.
Bron: Mosmans 1419 (Korte Kerkstraat)

Kerkstraat 1
De twee volgende ramen. "Het Bruydsbedde". Ook "Het Casteel van Amelrode". De voormalige indeeling dezer laatste perceelen doet zien, hoe klein vroeger de panden op drukke punten waren.
Bron: Mosmans 1420 (Korte Kerkstraat)
~~~
Kelder eind 16e eeuw zeker aanwezig.
Bron: Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
Kerkstraat A 95 (1880)
Korte Kerkstraat A 94 (?)
1908J. v.d. Bouwhuijsen (lijnw. telegraaf)
Kerkstraat 1 (1909)
1910C. Tax (schilder)

Markt
 
Postcodes
 5211 KD  1..39
 5211 KE 41..87
 5211 KG  2..42
 5211 KH 44..62
 
Straatindeling
 1906 : 1123..1179 (Mosmans: Van Protest. kerk tot Torenstraat en terug tot Crullestraat)
 1909 : rechts 1..89, links 2..70
 1995 : rechts 1..89, links 4..62 (Huisnummerkaart H16)
 
Volkstelling 1822
No 22 Wijk E
Kerkstraat
1 5 Verbeke, Poulus Organist 56 Rooms Scherpenheuvel
2 5 Horst, Helma van der Winkelierster 66 Rooms Rosmalen
3 7 Bolsius, Antonius Petrus Geemployeerde 33 Rooms Den Bosch
4 7 Gils, Martinus van Bakker 45 Rooms Tiel
5 3 Münch, Johan Georg Gepensioneerd officier van gezondheid 61 Rooms Zwoll
6 - - - - - -
7 7 Ringelands, Petrus Zadelmaker 75 Gereformeerd Den Bosch
8 - - - - - -
9 11 Ligvelt, Antonius Opperman 28 Rooms Den Bosch
10 - - - - - -
11 - - - - - -
12 - - - - - -
13 7 Fenema, Petrus Henricus van Openbaar Notaris 44 Gereformeerd Lith
14 - - - - - -
15 1 Cuijpers, Prospère Surnumerair bij de Directe belastingen 25 Rooms Den Haag
16 11 Galen, Aldert van Controleurder Accijnzen 51 Gereformeerd Den Bosch
17 2 Roovers, Antonetta Rentenierster 63 Gereformeerd Den Bosch
18 3 Goyarts, Johannes Wilhelmus Heel en vroedmeester 32 Rooms Den Bosch
19 6 Teulings, Andries Goudsmit 30 Rooms Den Bosch
20 3 Haupt, Anna Elisabeth - 71 Luthers Iserloon (Duitsland)
21 6 Hendrix, Hendrik Schoenmaker 31 Rooms Lommel
22 - - - - - -
23 - - - - - -
24 - - - - - -
25 - - - - - -
26 - - - - - -
27 - - - - - -
28 - - - - - -
29 2 Bekkers, Johannes - 59 Rooms Den Bosch
30 3 Willemse, Jan Baptist Schoenmaker 30 Rooms Ravelo
31 13 Dungen, Andreas Knecht 50 Rooms Den Bosch
32 - - - - - -
33 6 Pflug, Adam Nicolaas Wolspinner 56 Luthers Dittenberge
34 2 Vroe, Johannes de Particulier 71 Gereformeerd Bervoort
35 3 Conterwien, Andries Kleermaker 25 Rooms Den Bosch
36 6 Meulen, Antonius Matheus van de Instrumentmaker 29 Rooms Den Bosch
37 - - - - - -
38 - - - - - -
39 - - - - - -
40 - - - - - -
41 - - - - - -
42 - - - - - -
43 7 Gerners, Johannes Matheus Horlogemaker 32 Rooms Venlo
44 15 Ham, Johannes van Gaarkeukenhouder 41 Rooms Den Bosch
45 9 Schelfers, Joannes Smit 38 Rooms Den Bosch
46 4 Roovers, Henricus Fabrikant 61 Rooms Waalre
47 5 Oschner, Johan Hendrik Commies bij de Accijnzen 70 Gereformeerd Den Bosch
48 12 Bogaart, Johannes van den Horlogiemaker 37 Rooms Den Bosch
49 23 Debats, Josephus Constantius Franciscus Xaverius Tapper 41 Rooms Brugge
50 - - - - - -
51 - - - - - -
52 - - - - - -
53 - - - - - -
54 - - - - - -
55 - - - - - -
56 - - - - - -
57 - - - - - -
58 - - - - - -
59 8 Legrand, Johannes Kapper 52 Rooms Den Bosch
60 6 Stevenaar, Johannes Knecht 29 Rooms Den Bosch
61 11 Vriezekolk, Jacobus Koopman / Fabrikant 43 Gereformeerd Den Bosch
62 2 Boom, Johannes de Kleermaker 42 Rooms Den Bosch
63 3 Beuming, Willem Kamerbehangersknecht 26 Rooms Haarlem
64 4 Sitskoorn, Laurens Zadelmaker 28 Rooms Den Bosch
65 9 Valkenburg, Petrus van Schoenmaker 48 Rooms Den Bosch
66 6 Hase, Joseph Bontwerker 40 Rooms Den Bosch
67 8 Monsterl, Johanna Winkelierster 36 Rooms Den Bosch
68 8 Karels, Maria Geertruy Water- en vuurverkoopster 56 Rooms Den Bosch
69 10 Jonkergouw, Petrus,Tapper,34,Rooms, Den Bosch"
70 - - - - - -
71 - - - - - -
72 - - - - - -
73 7 Antwerpen, Jacobus van Koopman 42 Rooms Den Bosch
74 - - - - - -
75 - - - - - -
76 - - - - - -
77 5 Alen, Hendrikus van Kleermaker 31 Rooms Den Bosch
78 7 Jansen, Elisabeth - 43 Rooms Bergen op Zoom
79 13 Wils, Andreas Kleermaker 31 Rooms Breda
80 13 Monsterel, Jan - 71 Rooms Briel
81 4 Verbeek, Johannes Gerardus Winkelier 26 Gereformeerd Den Bosch
82 11 Boots, Michiel Timmerman 43 Rooms Helden in Pruissen
83 8 Kennis, Johannes Kleermaker 34 Rooms Den Bosch
84 5 Mieren, Arnold Gerard Wijnkoper 27 Rooms Den Bosch
85 4 Moelaart, Adriaan Apotheker 35 Gereformeerd Zevenbergen
86 5 Weert, Wouter van Bakker 36 Rooms Waalre
87 6 Snijling, Jacob Vischkoper 69 Luthers Giessen (Duitsland)
No 23 Wijk E
88 5 Tret, Arnolda Koopvrouw 29 Rooms Oirschot
89 5 Willems, Adrianus Petrus Schoenmaker 34 Rooms Masijk
90 3 Santen, Geertruyda van Winkelierster 61 Rooms Den Bosch
91 4 Beverwijk, Gijsbert van Ambtenaar 41 Gereformeerd Schijndel
92 4 Wansink, Hendricus Blikslager 44 Rooms Den Bosch
93 6 Reyt, Cornelis van der Kaarsenmaker 48 Rooms Erp
94 4 Walfsbergen, Jacobus Zilversmit 67 Rooms Den Bosch
95 12 Nabbe, Leonardus Schrijnwerker 41 Rooms Den Bosch
99 - - - - - -
97 - - - - - -
98 - - - - - -
99 8 Kuypers, Johannes Slijter 38 Rooms Den Bosch
100 14 Versfelt, Samuel Johan Procureur 40 Gereformeerd Den Bosch
101 5 Ven, Gerardus Martinus van de Advocaat stadssecretaris 30 Rooms Den Bosch
102 7 Heyst, Leonardus van Ingenieur Verificateur van het kadaster 37 Rooms Waalwijk
103 13 Grandel, Martinus Verver en glazemaker 30 Rooms Den Bosch
104 3 Broek, Cornelia van den Winkelier 57 Rooms Den Bosch
105 2 Buys, Clasina Elisabeth Pantenierster 45 Gereformeerd Vlijmen
106 7 Goyarts, Jan Baptist Med. Doctor 58 Rooms Budel
107 6 Holster, Bastiaan Adriaan Procureur + Solliciteur 38 Gereformeerd Raamsdonk
108 10 Vermeulen, Josephus Thomas Koopman + Lid van den Raad 38 Rooms Den Bosch
109 - - - - - -
110 5 Smits, Willem Ontvanger van het Buitengewoon zegel 27 Gereformeerd Capelle
111 4 Kuypers, Albertus Kraankind 42 Rooms Den Bosch
112 15 Dijk, Wilhelmus van Kleermaker 49 Rooms Den Bosch
113 8 Vaart, Johannes van der Lintwerker 53 Rooms Den Bosch
114 11 Dierkens, Albertina Metresse 53 Gereformeerd Den Bosch
115 4 Koks, Lambertus Leidekker 45 Rooms Burgloon bij Tongelre
116 6 Hooft, Arnoldus Henricus van Kleermaker 27 Rooms Den Bosch
117 10 Pieters, Johanna Naaister 48 Rooms Maastricht
118 12 Roosmalen, Gijsbertus van Zilversmit + klapwaker 41 Rooms Den Bosch
119 4 Clerkx, Jacoba Kroeghoudster - Rooms Den Bosch
Peperstraat
 
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 18n, 20, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 201, 205-209

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) I. 27, 208; II. 391, 478

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 4, 208, 278

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 11, 12, 13, 14, 37

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 215

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 56, 57, 106, 118, 380, 382

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 11, 14, 20, 62, 64, 99

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 17

Varia Historica Brabantica III (1969) 133, 134, 253, 254, 313, 322, 324

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 114, 131, 142, 366

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 163n, 347

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850 LI (1981) 318

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1850-1914 LV (1982) 330

n: vermelding in een voetnoot