Kerkhoekweg

Ertveld

 
Artikelen
2010

Bram de Vrind

Deel van Kerkhoekweg maakt plaats voor natuur
Brabants Dagblad vrijdag 30 april 2010
 
 
Raadsbesluiten
2010

Wegonttrekking Kerkhoekweg en verwijderen verharding

Het college besluit een gedeelte van de Kerkhoekweg in de Ertveldpolder (gedeelte noord-zuid) te onttrekken aan het openbaar verkeer en de wegverharding van dit deel te verwijderen. Dit komt de natuurontwikkeling ten goede en past binnen het uitvoeringsprogramma De Groene Delta.
B&W besluitenlijst 20 april 2010
 
 
Postcodes
  5231 EK  2..26