afb. jaren 50

Hinthamerstraat

Binnenstad Centrum, Binnenstad Oost

Een van de negen armenblokken (1370-1477).
Bron: 's-Hertogenbosch binnen de Veste
~~~
De wijk van de Hinthamerstraat:
Hinthamerstraat, St. Annaplaats, Korte Waterstraat, Gasthuisstraat, Gasselstraat, 1e Nieuwstraat, Prekerspoort, 2e Nieuwstraat, In de Boerenmouw, Louwse poort, Zusters van Orthenpoort, Clarastraat, Papenhulst (tot de brug), Choorstraat en de Torenstraat.
Bron: Vriendenboek stadsarchivaris Kuyer
 
Sasse van Ysselt

De Hinthamerstraat tusschen de Zuid-Willemsvaart en de Geerlingsche brug

88
89
Noten
1.Men zie hunne genealogie in Taxandria XV p. 290.
2.Van zijne vrouw Jacomina, dochter van Dierck Soonaerts Richaerts, had hij twee zonen: Theodorus, doctor in de medicijnen en Michiel van den Ancker.
3.Men zie over haar Schutjes Gesch. van het Bisdom 's Bosch IV p. 538.
4.Hun broeder Johannes Wilhelmus Coppens, priester, was toen reeds overleden.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 88-89
 
Verdwenen stadsbeelden

Fraaie gevelrij Hinthamerstraat valt pas op van een afstand

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 7 oktober 1998
 
Artikelen
1975

Redactie

Planvoorbeeld in beleidsnota 'Wegverkeer en -vervoer'. Hinthamerstraat weer invalsweg
Brabants Dagblad donderdag 11 september 1975 (foto)
 
1976

Redactie

Andere rijrichting Hinthamerstraat pas eind 1976
Brabants Dagblad zaterdag 31 januari 1976
 
1977

Redactie

Winkeliers van Hinthamerstraat nemen het niet langer. 'Gemeentebestuur houdt ons steeds weer aan de praat'
Krantenknipsel woensdag 16 maart 1977 (foto)
 
1977

Redactie

Winkeliers: 'Prooi van beleggers en vete tussen twee wethouders'. 'Met spoed maatregelen voor Himhamerstraat'
Brabants Dagblad woensdag 16 maart 1977
 
1977

Redactie

Omkering rijrichting in Hinthamerstraat
Brabants Dagblad woensdag 2 november 1977
 
1980

A.C.M. Kappelhof

Voorlopige inventaris van het archief van het blok C van de Hinthamerstraat
Centraal bureau Godshuizen, Archief Godshuizen (Den Bosch 1980)
 
1982

Redactie

Rapport "omgeving Sint Jan"
Dienst Gemeentewerken, afd. Binnenstad. 's-Hertogenbosch 1982
 
1986

Jan Bogaerts

De straat
Plaatwerk 14 (1986) 28-33
 
1986

Harry Verwiel

Jan Bogaerts brengt Bossche straat in beeld. Vereenzelviging met de Hinthamerstraat
Brabantia 3 (1986) 18-20
 
1987

Henny Molhuysen

St. Jan en Hinthamerstraat. Een wandeling
Winkeliersvereniging Jeroen Bosch ('s-Hertogenbsoch 1987)
 
1988

J.W.G. Witmer

Een inventarisatie van gotische en laatgotische muur- en plafondschilderingen in 's-Hertogenbosch
Kroniek van bouwhistorisch en archeologisch onderzoek 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1988) 18-29
 
1997

A.H. van Drunen, R. Glaudemans

Metamorfose van een huizenblok. Bouwhistorisch onderzoek in de huizen op de hoek van de Hinthamerstraat en de Torenstraat
Kroniek Bouwhistorisch en Archeologisch onderzoek 's-Hertogenbosch 2 (1997) 163-205
 
1997

Jo Hendriks

Moette nou toch's kijke
KringNieuws 2 (1997) 15-16
 
1998

Jo Hendriks

Hinthamerstraat - Torenstraat - Sint-Josephstraat
KringNieuws 2 (1998) 12-13
 
1998

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : Fraaie gevelrij Hinthamerstraat valt pas op van een afstand
Brabants dagblad maandag 7 september 1998 (foto)
 
1999

Roland Klaversteijn

Een eigentijdse voorziening op een unieke plek
Present Press (Nieuwegein 1999)
 
1999

Jo Hendriks

Over Hintham en de Hinthamerstraat
KringNieuws 5 (1999) 6
 
1999

Redactie

Inloopschip één jaar aan wal. Wat vinden de bezoekers ervan?
De Zelfk(r)ant 9 (1999) 6-7
 
2001

Hans L. Janssen

Opgravingen BAM in 2001
Bossche Bladen 4 (2001) 133-134
 
2002

Ad van Drunen

Verdwenen bebouwing op het Kerkpleintje. Verloren gewaande kaart brengt uitkomst
Bossche Bladen 2 (2002) 59-61
 
2010

Jo Timmermans

Hinthamerstraat : Ontdek de Hinthamerstraat
Bossche Omroep zondag 1 augustus 2010 | 25
 
2011

Ontroerend filmportret van straat

Mijke Pol, Ralf van de Wiel en Rob van Oijen maakten ontroerende film over het leven in de Bossche Hinthamerstraat. Aanstaande zondag is de première.
Wim Hagemans | Brabants dagblad donderdag 29 september 2011
 
 
Benaming
1502HynthamerstraetStads Rekeningen van het jaar 1399-1800. Deel 1, blz 57
1645Hinthemer ftraetKaart Sylva Ducis Gallis Bois le Duc German sHartogen Bos
1866Hinthamer straatKaart J. Kuijper ca 1866
1890HinthamerstraatKaart Jos van Hagens ca 1890
1901De Hinthamer StraatAdresboek 's-Hertogenbosch 1901
1909HinthamerstraatRB 19-08-1909, blz 45.
1910HinthamerstraatStraatnamenlijst 's-Hertogenbosch 1910-1911
1928HinthamerstraatAdresboek voor 's-Hertogenbosch 1928
 
Geschiedenis
1419 Op 30 april breekt er een grote stadsbrand uit, ontstaan op het Hinthamereinde, waarschijnlijk in het huis 'De Valk'. Het grootste deel van het Hinthamereinde, de Hinthamerstraat en een zijde van de Markt gaan in vlammen op. Door de brand zijn vernield of hebben grote schade opgelopen: o.a. het Geefhuis, het Predikherenklooster en het Ziekengasthuis. Er hebben 112 mensen het leven verloren bij deze brand.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1477 Voor 1477 bestond er wellicht sinds een eeuw een bepaalde armenzorg die per Blok georganiseerd was. Maar rond 1477-1480 wordt een begin gemaakt met een meer systematische opzet door het in het leven roepen van speciale blokarmenfondsen. Als eerste wordt het Blok van de Hinhamerstraat opgericht.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
 
Kunstafbeeldingen
 

Het Neysensgasthuis, met een houten voorgevel, z.j.

A. Oltmans ()
(aquarel, 25.5 x 17.5 cm)
Prentenkabinet Bibliotheek Provinciaal Genootschap, 's-Hertogenbosch

In 1345 gesticht, voor dertien arme vrouwen, door Hendrik van Neynsel, rector van het altaar van St. Catharina in de St. Janskerk. Het gasthuis lag in de Hinthamerstraat links van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Het was als zodanig in gebruik tot 1811 en werd omstreeks 1840 afgebroken.
 

De Fransen worden door de Hinthamerstraat naar het Gouvernement geleid, z.j.

J.A. Knip ()
Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch
 

De Bouwketel, 1777

Jac. Everts ()
(tekening)
Historisch-Topografische Atlas, SA 's-Hertogenbosch

Winkelpand op de hoek Hinthamerstraat/In de Boerenmouw.
 
Stadsrekeningen
1629 Kapittel 21.
Paalmeesters onderzoeken de waterloopen en straten in de Hinthamerstraat en de Peperstraat.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1359
 
 
Panden
Markt
Hinthamerstraat 2   gemeentelijk monument
Eene huysinge op de bootermarkt gemeenijk genaamt Rouanen, d'eene zijde huys en de Erve fr. Aagt, d'ander zijde huysinge van de wede Mans. Strekkende voorwaars van de gemeene markt tot de riviere Diese, agterwaarts het Vrist(moeilijk leesbaar) transport van dato 23 januarij 1742
Bron: Cijnsboek 1728-1810 (282-1, fol 31)
~~~
"De Gapert" anno 1648, en achtereenvolgens nog: "De Meelsack" anno 1675, "De roode Leeuw" anno 1678 en "Rouanen" anno 1741. (Wed. v. Baer)
Bron: Mosmans 213 (Markt)
De Gapert (1648)
Meelsack (1675)
De roode Leeuw (1678)
Rouanen (1741)
Groote Markt A 54 (?)
1790Ludwig Marggraaff bron
1822Johan Kristoffel Marggraff (vrederechter in het kanton Den Bosch) bron
Markt C 8 (?)
1865L.W.J. Marggraff (kantonregter)
1875J.L. Marggraff (advocaat)
1875J.A. Suijs (mr. koek- en banketbakker en chocolaadfabriekant)
Hinthamerstraat C 8 (1880)
1881mr. J.L. Margraff (advocaat en plaatsvervanger bij het kantongerecht) - J.A. Suijs (mr. koek en banketbakker en chocoladefabriekant)
1908wed. Leon A. van Baer (particuliere)
Hinthamerstraat 2 (1909)
1910wed. Leon van Baer (particuliere)
1928E.I. de Winter - echtg. A. Wittenberg
1943J.J.H. van Bergen (sigarenmagazijn) - Jos, van Bergen (sigaren, sigaretten, tabak)

Hinthamerstraat 4   rijksmonument
"De blinde Ezel" anno 1632. "Het Griffioen" anno 1670. "De vergulde Ezelinne" anno 1675. Ook nog: "De Koningshoed", "Het Landwijf" en sinds 1770 tot op heden "De Eenhoorn", welke nog aan den gevel is uitgebeeld. Het pand was reeds in 1801 eigendom der Wed. Andreas Suijs. (firma Suijs)
Bron: Mosmans 214 (Markt)
De blinde Ezel (1632)
Het Griffioen (1670)
De vergulde Ezelinne (1675)
Den Koninks hoet (?)
1733(Lant-wijff): Jacobus Mans
De Eenhoorn (1770)
Groote Markt A 55 (?)
1802A. Sluijs bron
1822Johannus Anton Suys (koekbakker) bron
Hinthamerstraat C 9 (?)
1865J.A. Suijs (koek- en banketbakker en chocoladefabrijkant)
Hinthamerstraat C 9 (1880)
1908E.J.M.E. Gerritse (ambt. ter secretarie) - J.J. Gerritse (firma Suijs) koek- en banketbakkerij - wed. Kleintjes-Schmeink
Hinthamerstraat 4 (1909)
1910E.J.M. Gerritse (ambt. ter secretarie) - J.J. Gerritse (firma Suijs) koek- en banketbakkerij - wed. Kleintjes-Schmeink
1928H.F.M. Gerritse - mej. C.A.M.B. Gerritse
1943H.F.M. Gerritse (koekfabrik.)
1961Suys (koekfabriek 'De Eenhoorn' anno 1794)

Hinthamerstraat 6   gemeentelijk monument
"De drije Cammen", later "De witte Engelsche Roos". In 1603 bewoond door een tinnencan-gieter. ("Corona")
Bron: Mosmans 215
Hinthamerstraat C 10 (?)
1865wed. F. Dupont (winkelierster in manuf.) - W. Pieters (huisvrouw van M. Ruiters) koopvrouw in aardappelen
1875wed. F. Dupont (winkelierst. in manufacturen)
Hinthamerstraat C 10 (1880)
1881wed. F. Dupont (winkelierst. in manufact.)
1908wed. W. Leenaerts-Tabbers (sigaren- en sigarettenmagazijn 'Corona')
Hinthamerstraat 6 (1909)
1910wed. W. Leenaerts-Tabbers (sigaren- en sigarettenmagazijn 'Corona') - L. I. de Winter (koopman in manufacturen)
1928Sigarenmag. Virubus Audax - wed. J.M.C.A. Drossaarts - H. van der Mee
1943H. de Rooy en Zn. (borstelfabriek en borstelhandel, touwhandel, visscherijartikelen)

Hinthamerstraat 8
"De Cleerbessem" anno 1611. "De groene Hoed anno 1719. In 1603 een vettewarierwinkel in dit huis (olie, boter, zeep, spek, enz.). (v. Tiel-Cooymans)
Bron: Mosmans 216 (Markt)
Hinthamerstraat C 11 (?)
1865L. Peiffer (goud- en zilversmid) - J. van Rooij (winkelier in borstelwerk)
1875J. van Rooij (winkelier in kruidenierswaren en borstelwerk) - P. van Vlokhoven (klerk)
Hinthamerstraat C 11 (1880)
1881J. van Rooij (winkel in kruideniersw. en borstelw.) - P. van Vlokhoven (klerk)
1908H. van Thiel-Cooijmans (winkel in kol. waren en comestibles) - H. van Wagenberg (particuliere)
Hinthamerstraat 8 (1909)
1910H.A.J. Bergé (winkelier in porcelein enz.)
1928mej. L.Ch.L. Suplie
1943P.B.A. Bechtold (koopman) - Radio

Rozemarijnstraatje. (tussen 8 en 10)
Hinthamerstraat 10   rijksmonument
"De Lovensche Poort". Hier stond het, door de stad Leuven in ? opgetrokken poortgebouw, dat naderhand voor gevangenis gebruikt, "De Gevangenpoort" werd genoemd. Beneden waren, heel leuk, eenige winkels ingebouwd. Van den Noordelijken flanktoren is, in de ronding eener muur, nog een spoor over gebleven. Aangebouwde fortificaties strekken zich thans nog tot de diest uit. (Lippits)
Bron: Mosmans 256
~~~
De Gevangenpoort.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 289
Groote Markt A 58 (?)
1803J. Gerrits bron
1822Johannes Frederikus Gerris (winkelier en timmerman) bron
Hinthamerstraat C 13 (?)
1865W.F. Leemans (aspirant-ingenieur van den waterstaat) - P.H.J. van Vlijmen (koopman in manufact.)
1875L.E.H. Haenen (controleur op het kantoor van waarborg voor gouden en zilveren werken) - P.H.J. van Vlijmen (koopm. in manufacturen)
1881H.M. Lafferteé (partikuliere) - P.H.J. van Vlijmen (koopman in manufacturen)
1892P.H.J. van Vlijmen
1908Th. van der Stijlen (firma Jan W. Lippits) winkel in hoeden en petten
Hinthamerstraat 10 (1909)
1910Th. van der Stijlen (firma Jan W. Lippits) winkel. in hoeden en petten
1928M.H.J.J. Kruijtzer - fa. J.W. Lippits
1943A. van Engeland (los arbeider) - M.H.J.J. Kruijtzer (koopman) - fa. J.W. Lippits (hoeden en petten)
19??? (Pleisure)

Hinthamerstraat 12   rijksmonument
"'t Kasteel van Ravenstein" anno 1630 en 1781, alsmede "Den Coornbergh". In 1675 vermeld als bakkerij. De eersten naam ontving dit huis in 't begin der 17e eeuw van den zelfbewuste bakker Jacob van Ravenstein. (Bakkerij de Rooij)
Bron: Mosmans 257
Hinthamerstraat C 14 (?)
1865J.A. van Deutekom (mr. broodbakker)
1875J.M. van Beek (broodbakker)
1881J.M. van Beek (broodbakker)
1899Antoon van Beek (sigarenfabrikant)
1908J. v.d. Heuvel (bakkersknecht) - J.A.D.M. de Rooij (broodbakkerij) - P. de Rooij (ambt. der telegrafie)
Hinthamerstraat 12 (1909)
1910J.A.D.M. de Rooij (broodbakkerij) - P. de Rooij (ambt. der telegrafie)
1928mej. H.J.M. Mulder - J.D.A.M. de Rooij
1943J.D.M. Maas (bakker)
19??van Arendonk (schoenen)

Korte Waterstraat. (tussen 12 en 14)
Hinthamerstraat 14
"Jerusalem". Dit huis bewoonden in 1566, de nieuwgezinden Wouter en Peter Buijsen met hunne twee zusters, voorname burgers. Omdat zij de St. Annakapel, er tegenover, voor de hervormden dienst in beslag hadden genomen noemde men deze de Buijsenkapel. Men vindt aangeteekend, dat een der beide gezusters het klokske luidde, als men "van ege het consistorie predicken soude, heretieke sermoenen". Achter Jerusalem ligt een pand, "'t Swart Leeuwke" geheeten. (Cooymans)
Bron: Mosmans 258
Hinthamerstraat C 33 (?)
1865H.J.C.J. Cooijmans (sigarenfabrijkant, winkelier in gedistilleerd en organist) - W. Ruijters (stadsdrager)
1875H.F.C.J. Cooijmans (sigarenfabriekant, winkelier in gedisteleerd en organist) - G.J. Legebeke (leeraar aan rijks H.B. school)
Hinthamerstraat C 31 (1880)
1881H.J.C.J. Cooijmans (sigarenfabriekant, winkelier in gedistilleerd en organist)
1908A.J. Leon Cooijmans - fa. H.J.C.J. Cooijmans (slijter in gedistilleerd)
Hinthamerstraat 14 (1909)
1910A.J. Leon Cooijmans - fa. H. Cooijmans (handel in gedistilleerd) - Joh. Cooijmans
1928A.J.L. Cooijmans

Hinthamerstraat 16
"Het Duifhuis" anno 1622. Later "Den Engelschen Handschoen", zooals een onsierlijke gevelsteen met jaartal 1742 bevestigt. (Mahieu-v. Nijnatten)
Bron: Mosmans 259
~~~
Firma J.F. Mahieu (Spiegel en Meubelmagazijn)
Hinthamerstraat C 34 (?)
1865J.F. van den Broek (koopman in glas en aardewerk) - H. Broers (2e luitenent bij het 2e regement vesting artillerie)
1875P. Oomen (vleeschhouwer) - H. van Rooij (mr. metselaar)
Hinthamerstraat C 32 (1880)
1881P. Oomen (vleeschhouwer) - H. van Rooij (mr. metselaar)
1908J.F. Mahieu van Nijnatten (in meubelen, bedden enz.) - C. Woudergem (landmeter bij het kadaster)
Hinthamerstraat 16 (1909)
1910J.F. Mahieu van Nijnatten (in meubelen, bedden enz.) - C. Woudergem (landmeter bij het kadaster)
1928J. Boelen
1943wed. E.F. Behrendt-Meijer - De Bossche Broekenspecialist

Gasthuisstraat. (tussen 16 en 18)
Hinthamerstraat 18   rijksmonument
"De Esel" anno 1606. Naderhand "De Lijnwaatkist", waarschijnlijk zoo genoemd door de lijnwatier Henxtheuvel, bij wiens boedelbeschrijving in 1665 o.a. voorkomen: twee lijnwaetkisten, eene partij lijnwaet, weefgetouwen enz. Achter dit pand ligt het huis genaamd "'t Hof van Brabant", zijnde het voormalig Kasteel van den Brabantschen Hertog. Dit huis wordt in 1611 gezegd te strekken tot aan "Achter het Vuurstaal". De ligging ervan wordt door Oudenhoven onvolledig, en door Heurn in zijn manuscript verkeerd aangegeven. (Heijn)
Bron: Mosmans 260
Hinthamerstraat C 43 (?)
1865wed. M. Landheer (koffijhuishoudster)
1875J.J. Dankers (koffiehuishouder)
Hinthamerstraat C 43 (1880)
1881J.J. Dankers (koffiehuishouder)
1908dr. J. Caspari (off. van gezondh. arts) - Filiaal Albert Hein (koloniale waren) - H. Wertenbroek Jr. (algemeen assurantiekant.) - wed. H. Wertenbroek-Vollaers
Hinthamerstraat 18 (1909)
1910Filiaal Albert Hein (koloniale waren)
1928Winkel Albert Hein
1943N.V. Mij. tot Exploitatie der Fabrieken en Handelszaken v. Albert Heijn (handel in koloniale waren)

Hinthamerstraat 20   rijksmonument
Hinthamerstraat C 43 (?)
Hinthamerstraat 20 (1909)
1910mr. Jac.H.C.M. v.d. Kun (ambt. kantongerecht) - H. Wertenbroek Jr. (algemeen assurantiekantoor) - wed. H. Wertenbroek-Vollaers
1928Winkel Albert Hein

Hinthamerstraat 22   rijksmonument
"t Gulden Kruis" anno 1607. "'t Gecroond Hoefijzer" anno 1670. "Het Wijnbekken" anno 1775. In 1750 een garentwijnderij in dit pand.
Bron: Mosmans 261
Hinthamerstraat C 44 (?)
1865K.F. Schoch (1e luitenant bij het 2e regement vesting-artillerie) - J.C.J. Spee (koopman in manufacturen)
1875J.F.C. Spee (koopman in manufacturen)
Hinthamerstraat C 44 (1880)
1881J.F.C. Spee (koopman in manufacturen)
1908Th.A.J.M. Deckers Wzn. (filiaalhouder) - Filiaal fa. F.B. Suijs (in wijnen en gedistill.) - L. Suijs (koopman)
Hinthamerstraat 22 (1909)
1910Th.A.J.M. Deckers Wzn. (filiaalhouder) - Filiaal fa. F.B. Suijs (in wijnen en gedistill.) - L.J. Suijs
1928A.J. van Kempen - J.Chr.J.M. Roussel (musicus en winkel.)
1943N.V. Ned. Damesjaponstoffenhandel v/h L. Mundheim en Co.

Hinthamerstraat 24
Voorgevels nummers 22, 24 en 26. Op nummer 22 slagerij "Au Gourmet", op nummer 24 sigarenmagazijn "Cuba" en op nummer 26 bioscoop "Cinema Royal". Op de gevel van Cinema Royal reclame voor de film 'De Wereldoorlog'. In de bestrating rails van de tram.
Bron: Stadsarchief (0000375)
~~~
"De gulden Fonteijn" anno 1606. Daarna "De gekroonde Fransche Page"; later "De groene Jager". (Wed. Corbesir)
Bron: Mosmans 262
Hinthamerstraat C 45 (?)
1865wed. B. van den Abeelen (gepensioneerde) - J.B. van Ravenstein (winkelier in manufacturen)
1875J.B. van Ravensteijn (winkel. in manufacturen)
Hinthamerstraat C 45 (1880)
1881E.M. Nolden (partikuliere) - J.C. Nolden (partikuliere) - J.B. van Ravensteijn (winkelier in manufacturen)
1908P.F.J. Corbesir (ambt. S.S.) - wed. J.G. Corbesir (sigarenwinkel) - wed. van Rossum - Dames Schrijnders
Hinthamerstraat 24 (1909)
1910P.F.J. Corbesir (ambt. S.S.) - wed. J.G.H. Corbesir (sigarenwink.) - mej. S. Klompé
1928Sigarenmag. Cuba - G. van de Water
1943G. van de Water (Sigarenmag. 'Cuba') sigaren, sigaretten, tabak

Hinthamerstraat 26
"De Molensteen" anno 1741. Thans "De witte Olifant", die tegen de kroonlijst in hout is uitgesneden. Anderhalve eeuw geleden koekbakkerij van de Jong. (Scheefhals)
Bron: Mosmans 263
De Gulden Fonteijn (1606)
1750de Jong (koekenbakker)
Hinthamerstraat C 46 (?)
1865A. Kluijtmans (koek- en banketbakker) - mr. J.A.T.J. Verheijen (regter bij de arrond.-regtb.)
1875W.G. Gelinck (gepens. kapitein) - A. Kluijtmans (koek- en banketbakker)
Hinthamerstraat C 46 (1880)
1881A.H. Scheefhals-Kluijtmans (confiturier, patissier, cuisinier)
1908W.A. Frieswijk (kapitein der artillerie) - A.A.J. Scheefhals (confiseur, cuisinier)
Hinthamerstraat 26 (1909)
1910W.A. Frieswijk (kapitein der artillerie) - A.A.J. Scheefhals (fa Scheefhals-Kluijtmans) cuisinier, patissier
1928Cinema Royal
1943Cinema Royal Mij.
1961Royal Theater
1965Royal Theater

Hinthamerstraat 28
"Het zwart Paardje" anno 1640. Achtereenvolgends nog: "De Leers", "De blauwe Sluier", en "De Doornenkroon". (Strijbosch)
Bron: Mosmans 264
Hinthamerstraat C 47 (?)
1865J.H. Strijbosch (cigarenfabrijkant)
1875wed. J.H. Strijbosch (sigarenfabriekant)
Hinthamerstraat C 47 (1880)
1881wed. J.H. Strijbosch (sigarenfabriekante)
1908J.C.H.A. Quack (Majoor der Inf.) - A.L. Scheefhals (fa. J.H. Strijbosch) sigarenfabrikant
Hinthamerstraat 28 (1909)
1910A.L. Scheefhals (fa. J.H. Strijbosch) sigarenfabrikant, waarn. griffier kantonger., secret. kamer v. arbeid, voeding en genotm.
1928F.A.Chr.J. van Odenhoven - J.P.J.M. Verhees - W.J. v.d. Woude van Odenhoven
1943Nicol (lederhandel, handel in schoenfornituren)

Achter het Vuurstaal. (tussen 28 en 30)
Hinthamerstraat 30   rijksmonument
"Het Vuurstaal", In het straatje naast dit huis werd ten jare 1568 een zeer mismaakt kind met twee hoofden geboren, waarover veel te doen is geweest, en waaromtrent nog verschillende geschriften bestaan. (v. Roon)
Bron: Mosmans 265
Hinthamerstraat C 49 (?)
1865A. van Veggel (bouwmeester en aannemer en ijzerhandelaar)
1875J. Hulselmans (handel in ijzerw. en jachtartik.) - J.G. Roosenburg (O.I. ambtenaar) - A. van Veggel (bouwmeester)
Hinthamerstraat C 49 (1880)
1881M. Staelenberg (poelier en winkel. in jachtbeh.)
1908W.C. van Roon (in heeren confectie)
Hinthamerstraat 30 (1909)
1910W.C. van Roon (in heeren confectie)
1928M.J. Huisman
1943(Hinthamerstraat 30-45): fa. Boelens en Co. (handel in manufacturen) - Magazijn 'De Bij'

Hinthamerstraat 32   rijksmonument
"De vergulde Speelwagen" anno 1606. In 't jaar 1756 was hier de catoen- en boekwinkel van de Wed. Grimme. In 1787 werd het bewoond door den drukker van Gulpen, uitgever van vele R.K. kerkboeken en van "De Brabantsche Gazette". (Sterk-Merx)
Bron: Mosmans 266
Het Vuurstaal (?)
1756wed. Grimme (catoen- en boekwinkel)
1787van Gulpen (drukker)
Hinthamerstraat C 50 (?)
1865Ma Fa Uijtert (winkelierster in schrijfbehoeften)
1875Ma Fa van Uittert (winkel in schrijfbeh.)
Hinthamerstraat C 50 (1880)
1881M.J. Nuijts (partikulier) - J. Philippona (onderwijzeres) - Ma.Fa. van Uitert (winkel in schrijfbeh.)
1894G. van Kollenburg
1908J. Knooft (naaister) - wed. Kuijpers - F.S.G. Sterk (in hoeden en petten, handelsreiziger)
Hinthamerstraat 32 (1909)
1910J. Knooft (naaister) - wed. Kuijpers - wed. F.S.G. Sterk (hoeden en pettenmagazijn)
1928H. Teklenburg
1943H. Tecklenburg- van d. Eerenbeemt (kaashandel) - H.Th.P. Tecklenburg (vischhandel)

Hinthamerstraat 34
"'t Verguld Leeuwke" anno 1753. (L. Heuvelmans)
Bron: Mosmans 267
Hinthamerstraat C 51 (?)
1865M.H. Bezemer (boekh. firma Gebr. Muller)
1875M.H. Bezemer (boekhandel, firma gebr. Muller) - Gebr. Muller (boekhandelaars)
Hinthamerstraat C 51 (1880)
1881M.H. Bezemer (firma gebr. Muller, boekhandel) - gebr. Muller (boekhandelaars)
1908L.W.A.L. Heuvelmans (firma J. Heuvelmans & Zoon, juwelier)
Hinthamerstraat 34 (1909)
1910N.V. v/h M. Gieseler (boter, kaas, koffie en thee) - mevr. wed. Ch. Smulders
1928L.H.B. Biesaart
1943J.A.J. van Bekhoven (banketbakker) - L.H.B. Biesaart
1960Delice (speciaalzaak voor bonbons)

Hinthamerstraat 36-38
"De bloeiende Peperboom" 150 jaar geleden een tabakswinkel. (A. Lambermont, winkel)
Bron: Mosmans 268
Hinthamerstraat C 52 (?)
1865wed. H.J.H. Bönning (gepensionneerde) - W.T.H. Marijnen (firma W.B. Marijnen en Zoon) assuradeur en winkelier in koloniale waren
1875W.T.H. Marijnen (firma W.B. Marijnen en Zn.) assuradeur en winkelier in kruidenierswaren
Hinthamerstraat C 52 (1880)
1881W.T.H. Marijnen (firma W.B. Marijnen en Zn., assuradeur en winkelier in kruidenierswaren)
1908A.N.J. Lambermont (koek- en banketbakker)
Hinthamerstraat 36 (1909)
1910A.N.J. Lambermont (koek- en banketbakker)
1928L. van Griensven - fa. W. Schellekens
1943L. van Griensven (koopman) - fa. W. Schellekens (sigaren, sigaretten, tabak)
Hinthamerstraat 52a (?)
1908H. Knechten (sorteerder) - A. van Santen
Hinthamerstraat 38 (1909)
1910wed. H.F. de Leeuw-Sas
1928mej. A.J.M. Dorenbosch - J.M. Wiegmans
1943M.A.J. Gerrese (pensionhoudster) - J.S.M. Kempers (onderwijzeres)

Hinthamerstraat 40   rijksmonument
"De Roosekrans". Achter dit pand in de Nieuwstraat "De Geuzenschool". Officiële naam reeds in 1700. (Oranje-bazar)
Bron: Mosmans 269
Hinthamerstraat C 53 (?)
1865wed. P.H. Deventer (gepensionneerde) - A.M. Klaassen (winkelier in koloniale waren) - L.B. Loeff (2e luitenant bij het 4e regement dragonders)
1875E. de Jong (onderwijzer in de gymnastie aan 's rijks kweekschool voor onderwijzers) - A.M. Klaassen (winkelier in kolonialewaren)
Hinthamerstraat C 53 (1880)
1881wed. A.M. Klaassen (winkelier in kolonialewaren)
1908H. Sanders de Leeuwe (winkelier Oranje Bazar)
Hinthamerstraat 40 (1909)
1910H. Sanders-de Leeuwe (winkelier, Oranje Bazar)
1928J.P. Grovendonck
1936L. Derks (magazijn St. Jozef)
1943Th. Kok (grossier in rookartikelen)

Nieuwstraat. (tussen 40 en 42)
Hinthamerstraat 42
Links een kijkje in de Nieuwstraat. Op nummer 42 mode-artikelen van de Gebroeders Wehmeijer, op nummers 44-46 een apotheek. In de bestrating rails van de paardentram.
Bron: Stadsarchief (0000565)
~~~
"De Koningh van Polen" anno 1600. Achter dit pand, in de Nieuwstraat, nog de huizen: "De Meulensteen", "De witte Hand" en "De Crans". Het thans afgesloten steegje, dat van perc. 270 tot aan de diest doorloopt, was in 1484 tot aan de Hinthamerstraat open. (Gebr. Wehmeijer)
Bron: Mosmans 270
Hinthamerstraat C 54 (?)
1865J.H. van Deursen (winkelier in galanterie goederen) - J.C. Estor (buitengewoon opzigter bij den waterstaat)
1869J.H. van Deursen (magazijn van galanteriën, parfumeriën en muzijk-instrumenten)
1875J.H. van Deursen (winkelier in galanteriën) - N. van Dissel (ingenieur)
1879Moerkerk-van den Bogaert
Hinthamerstraat C 54 (1880)
1881J.H. van Deursen (winkelier in galanteriën)
1908A. Wehmeijer (kerk-paramenten (spec. altaargordijnen)) - Gebrs. Wehmeijer (zijden stoffen, modeartikelen)
Hinthamerstraat 42 (1909)
1910Gebrs. Wehmeijer (zijden stoffen, modeartikelen)
1928Winkel Gebr. Wehmeijer

Hinthamerstraat 44
"Die Pauwe". (Gez. Groeneweg)
Bron: Mosmans 271
~~~
Het zou nog in verbinding hebben gestaan met "De Rooipoort", het pand ernaast.
Bron: Kring
~~~
De Roode Poort. Nos. 44, 48 en 50.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 247
Hinthamerstraat C 55 (?)
1865J.J. Cikot Jr. (firma Grave & Co) koopman in lakens en mr. kleedermaker - W. Graven (firma Grave & Co.) mr. kleedermaker
1869J. Cokot Jr. (koopman, leverancier in burger- en militaire kleedingstukken)
1875J.J. Cikot Jr. (koopm. in manufact. mr. kleerm.)
Hinthamerstraat C 55 (1880)
1881J.H. Metten (koopman in lakens en leverancier van burger en militaire kleedingstukken)
1908B.J. Thijssen-de Bruijn (winkelier) - Filiaal fa. C. de Vries- v.d. Grindt (schoenenmagaz.)
Hinthamerstraat 44 (1909)
1910H. Tecklenburg (visch- en kaashandel)
1928H.J.E.A Gerris
1936H.J.E.A Gerris
1943H.J.E.A. Gerris (apotheker)

Hinthamerstraat 46
Hinthamerstraat C 55 (?)
Hinthamerstraat C 55a (1880)
1908A.A.J. Verhees (koopman, grossier in drogerijen en verfw.)
Hinthamerstraat 46 (1909)
1910A.A.J. Verhees (koopman, grossier in drogerijen en verfw.)
1928J.A. Becht - R.A. Driel - A.H. Oomen - H.G.J. Raaijmakers
1943L.H.A.M. Lautenslager (adj. commies ter secretarie)

Hinthamerstraat 48
"De Rooipoort". In 1521 logeerde in deze "herberg" Koning Christiaan van Denemarken; in 1529 de beruchte Gelderse Krijgsoverste Maarten van Rossum. In de 17e eeuw was het een brouwerij. (Provinc. Bank. Dames v. Miert)
Bron: Mosmans 272-273
Hinthamerstraat C 56 (?)
1865wed. J.H. Kivits (particulier) - mr. H. Sassen (advokaat, lid der provinciale staten en president van den militieraad)
1875mr. M.A. van den Acker (raadsheer in het provinc. Gerechtshof van Noord-Brabant)
Hinthamerstraat C 56 (1880)
1881H.B. Gouche (partikulier) - mr. H. Sassen (advocaat)
1908A.Th.M. van Miert (particuliere) - J.P.M. van Miert (particuliere) - Jos.B.M. van Miert (particulier) - Provinciale Bank. Directeur G. Sassen en C. Heim
Hinthamerstraat 48 (1909)
1910Provinciale Bank - P. Teulings (huisbewaarder)
1928Th.L. Burgemeester
1943fa. Th.L. Burgemeester & Zn. (dames- en heerenkleermakerij) - Th.L. Burgemeester (kleermaker)

Hinthamerstraat 50   gemeentelijk monument
Hinthamerstraat C 56a (?)
Hinthamerstraat C 56a (1880)
Hinthamerstraat 50 (1909)
1910A.Th.M. van Miert (particuliere) - J.P.M. van Miert (particuliere) - Jos.B.M. van Miert (particulier)
1925J.B.M. van Miert

Hinthamerstraat 52   gemeentelijk monument
"De gulden Son" anno 1639. Oude brouwerij. Uithangteeken wordt nog bewaard. (v.d. Vaart)
Bron: Mosmans 274
~~~
De Gulden Zon. No. 52.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 238
Hinthamerstraat C 57 (?)
1865J.P. van Kemenade (firma D A Lightenvelt en Zn.) koopman in koloniale waren
1875J.P. van Kemenade (partikulier) - mr. H. Sassen (advocaat)
Hinthamerstraat C 57 (1880)
1881wed. J.P. van Kemenade (partikuliere)
1892J.A. van der Vaart
1908wed. fa. W. van der Vaart en Zn. (in manufacturen) - Vaart F.A. en L.P. van der (manufacturiers)
Hinthamerstraat 52 (1909)
1910L.P.P. van der Vaart (v.h. wed. W. van der Vaart en Zn.) manufactuurhandel
1928L.P.P. van der Vaart
1936fa. L. van der Vaart (manufacturen)
1943fa. L. van der Vaart (handel in tricotgoederen)

Hinthamerstraat 54
"De drie Hoefijzers". Dit kleine huis is "afgenomen van de gruene poirt". (Schellekens)
Bron: Mosmans 275
~~~
Galerijgebouwhuis 54..60 ten tijden van de opname is in de bovenverdieping de Maatschappij van Brandverzekering voor het Koningrijk der Nederlanden "De Groote Bossche van 1838" gevestigd. In de parterre zijn winkelpanden. Links gedeelte voorgevel huisnummer 52, fa Van der Vaart, manufacturenhandel. Rechts van de galerij de Predikherenpoort, vervolgens voorgevels huisnummers 62 en 64.
Bron: Stadsarchief (0018238)
Hinthamerstraat C 58 (?)
1865W. Bolman (sigarenmaker) - P. Dekkers (postbode) - W.E. Roussel (pettenmaker en barbier)
1875S.E. Beijl (beambte in de gevangenis) - B.A. van Helden Tucker (2e luit. vierde bataillon) - F.J. Meeues (beambte in de gevangenis en winkelier in sigaren)
Hinthamerstraat C 58 (1880)
1881A.J. Geenen (reiziger, en sigarenhandel) - C.N. van der Mark (graveur) - T.J. Meeùes (beambte in de gevangenis)
1894Gez. Wetzer
1897Gez. Wetzer (naaisters)
1908F.W. Horsting (opzichter telegrafie) - W.H. Schellekens (winkelier in sigaren enz.)
Hinthamerstraat 54 (1909)
1910F.W. Horsting (opzichter telegrafie) - W.H. Schellekens (winkelier in sigaren enz.)
1943Th.J.C. van der Heijden (electro-techn. installateur)

Hinthamerstraat 56
"De gruen Poirt" anno 1626. Later anno 1655, "Lombaertspoirt", naar Gerard Lombaerts, die met eene zuster van Kardinaal Willem van Enckevoirt gehuwd was. Goed geconserveerd antiek eikenhouten plafond, met schilderingen in momverf zijn hier nog aanwezig. (firma Krijbolder, Westelijke winkel)
Bron: Mosmans 276
~~~
De Groene- of Lombaertspoort. No. 56.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 229
Hinthamerstraat C 59 (?)
1865mr. J.B. van Bommel (grondeigenaar)
1875E. van Bommel (advokaat) - R. van Bommel (candidaat-notaris) - wed. J.B. van Bommel (partikuliere)
Hinthamerstraat C 59 (1880)
1881Eug. van Bommel (partikulier) - R. van Bommel (kandidaat-notaris) - wed. mr. J.B. van Bommel (partikuliere)
1892G.C. & Zonen Krijbolder
1905Firma G.C. Krijbolder & Zn. (behangerij, stoffeerderij enz.)
1908Krijbolder & Zn. (behangerij, stoffeerderij enz.)
Hinthamerstraat 56 (1909)
1910G.C. Krijbolder & Zn. (ameublementen, behangerij, stoffeerderij)
1928Möller en Schreuder

Hinthamerstraat 58
"De gekroonde Haverzak". (firma Krijbolder, middelste winkel)
Bron: Mosmans 277
Hinthamerstraat C 60 (?)
1865de dames Ramaer - P.M. Timmermans (winkelier in ijzerwaren)
1875G.C. Krijbolder (mr. kamerbehanger) - de dames Ramaer (partikulier) - J. van Son (1e luitenant 2e regement hussaren)
Hinthamerstraat C 60 (1880)
1881G.C. Krijbolder (mr. kamerbehanger)
1892G.C. & Zonen Krijbolder
1905Firma G.C. Krijbolder & Zn. (behangerij, stoffeerderij enz.)
1908Krijbolder & Zn. (behangerij, stoffeerderij enz.)
Hinthamerstraat 58 (1909)
1910G.C. Krijbolder & Zn. (ameublementen, behangerij, stoffeerderij)
1943N.V. Chocolaterie 'Lido' (handel in suikerwerken)

Hinthamerstraat 60
Hinthamerstraat C 61 (?)
1865L.P. de Croon (aspirant landmeter) - H.A. Maij () - J.M. Maij (winkelierster in glas en aardewerk) - A.L.A. van Nistelrooij (klerk) - D.A. Rijnders (kweekeling rijkskweekschool voor onderwijzers)
1875Haarmann (officier van kleeding depot) - H.A. Maij (winkelbediende) - J.M. Maij (winkelierster in glas en aardewerk) - A.L.A. van Nistelrooij (partikulier)
Hinthamerstraat C 61 (1880)
1881J. Kitslaar (reiziger) - H.A. Maij (winkelbediende) - J.M. Maij (winkelierster in glas en aardewerk)
1905Firma G.C. Krijbolder & Zn. (behangerij, stoffeerderij enz.)
1908Krijbolder & Zn. (behangerij, stoffeerderij enz.)
Hinthamerstraat 60 (1909)
1910G.C. Krijbolder & Zn. (ameublementen, behangerij, stoffeerderij)
1943Mij. v. Brandverz. voor het Koninkrijk der Nederlanden

Predikheerenpoort
Hinthamerstraat 62   rijksmonument
"Het Spinnewieltje". (van Rooij)
Bron: Mosmans 279
Hinthamerstraat C 65 (?)
1865W.K.N. Harduin (candidaat-notaris) - A.J. Offermans (fabrijkant in gouden en zilveren werken)
1875R.A. van Heusden (candidaat notaris) - A.J. Offermans (fabriekant in goud en zilver)
Hinthamerstraat C 65 (1880)
1881J.W.H. Baudoin (leeraar H.B. School) - A. van de Kleijenberg (mr. metselaar) - A.J. Offermans (fabriek in goud en zilverwerken) - P.J.M. Stevens (partikulier)
1908P. van Rooij (handel in rijwielen en automobielen)
Hinthamerstraat 62 (1909)
1910P. van Rooij (handel in rijwielen en automobielen)
1919M. v.d. Hulsbeek (rijwielen)
1928mej. J.G.M. de Winter
1943J.P.M. van Eeten (bakker)

Hinthamerstraat 64
Schoenenwinkel "De Magneet" van G.E. den Doop. Op de winkeldeur een affiche van de Bossche Onderlinge Reclame Campagne (BORC). Rechts op nummer 68 Bazar. Op de voorgrond rails van de paardentram in de bestrating.
Bron: Stadsarchief (0000568)
~~~
"Het Koffiemolentje". Zat tot omstreeks 1875 in natura boven den winkelingang. (Meijnhardt)
Bron: Mosmans 280
Hinthamerstraat C 66 (?)
1865E. Demouge (winkelierster in manufact.)
1875A,H. van Coenen (goudsmid) - H.A.A. Mosmans (winkelier in garen en band en parfumerien)
Hinthamerstraat C 66 (1880)
1881A.H. van Coenen (goudsmid) - F. van Leeuwen (winkelier in parfumeriën)
1908F.L. Meijnhardt (wink. in suikerw.)
Hinthamerstraat 64 (1909)
1910F.L. Meijnhardt (wink. in suikerwerken)
1928Winkel Heeren Mode artikelen
1943A.J. v.d. Brandt (schoenwinkelier)
1954De IJsvogel

Hinthamerstraat 66
Hinthamerstraat C 66a (?)
1908H. Hermans (gem. opzichter) - wed. F. van Leeuwen (modiste)
Hinthamerstraat 66 (1909)
1910H. Hermans (gem. opzichter) - F. van Leeuwen (handelsreiziger) - J. van Leeuwen (chef de bureau) - wed. F. van Leeuwen
1928mej. B.A.M.J. van Leeuwen - wed. A.Chr.M. Scheefhals
1943B.A.M.J. van Leeuwen (pensionhouder)

Hinthamerstraat 68
Hinthamerstraat C 67 (?)
1865A.C. van der Meulen (winkelier in jagtbehoeften, mr. horologiemaker en agent der brandverzekering maatschappij) - A.M.C. Meulen (firma A.C. v.d. Meulen en Zoon) koopman in steenkolen en hout
1875A.C. van der Meulen & Zn. (koopman in steenkolen, hout en jagtbehoeften, mr. horlogiemaker en agent der brandverzekering maatschappij 'assurance générale')
Hinthamerstraat C 67 (1880)
1881L. van Geffen (commissionnair) - wed. J. van Geffen (partikuliere) - A.C. van der Meulen en Zn. (koopman in steenkolen en jachtartikelen, agent der brandverzekering maatschappij A.G.)
1908W. v.d. Meulen (in jachtart., instrumenten) - mej. C. Verheugt
Hinthamerstraat 68 (1909)
1910W. van der Meulen (in jachtart., instrumenten) - mej. C. Verheugt
1928A.F.H. Aangenendt
1943A.Ch.J.A. Aangenendt (winkelbediende) - A.F.H. Aangenendt (winkelier) - W.J.A.M. Aangenendt (kapster) - J.A. Daniels (concierge) - J. van de Laak (concierge)
19??? (Krispor-Kadospeciaalzaak)

Hinthamerstraat 70   gemeentelijk monument
"De Fransche Page"; sedert de verbouwing in 1902: "St. Jozef". Een huis, genaamd "De roode Haen", is in 1642 geamoveerd, om plaats te maken voor de toen aangelegde Nieuwstraat, thans St. Josefstraat.
Bron: Mosmans 282
Hinthamerstraat C 68 (?)
1865A.G.F.A. Mosmans (winkelier in schrijfbehoeften en boekwerken, mr. boekbinder) - H.A.A. Mosmans (boekhouder)
1875A.G.F.A. Mosmans (boekh. en boekbinderij)
Hinthamerstraat C 68 (1880)
1881A.G.F.A. Mosmans (boekh. en boekh.)
1908J.A.N. Krijbolder-Mettrop (in porcelein, glas- en aardew.) - mej. B. Snik
Hinthamerstraat 70 (1909)
1910M. Kennis (winkeljuffrouw) - J.A.N. Krijbolder-Mettrop (in porcelein, glas- en aardew.)
1919L. Derks (glaswerk, magazijn St. Jozef)
1926L. Derks (magazijn St. Jozef)
1928Winkel Glas en Aardewerk
1943L. Derks (glaswerk, magazijn St. Jozef)
1960Derks (speciaalzaak serviezen, gero, leerdam, kristal-unie)

Sint Josephstraat. (tussen 70 en 72)
Hinthamerstraat 72   rijksmonument
"Tafel van den H. Geest". Ook "Spine" of "Geefhuis". In 1268 gesticht, toen men door aalmoezen der ingezetenen in staat werd gesteld, daar brood aan de armen uit te reiken. (Oude Mannen- en Vrouwenhuis)
Bron: Mosmans 282
~~~
Het Geefhuis.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 196
Hinthamerstraat D 1 (?)
1865J. Flaman (directeur van het oude mannen en vrouwenhuis) - P. Maas (roomsch cath. priester, rector der godsh.) - H.J. Wielen (wijkknecht)
1875J. van de Kromvoort (R.K. priester, rector der godshuizen)
Hinthamerstraat D 1 (1880)
1881J. van de Kromvoort (r.k. priester, rector der godshuizen) - C. Nederveen (barbier)
1908Th. Daniels (overste der Zusters) - Oude Mannen- en Vrouwenhuis
Hinthamerstraat 72 (1909)
1910Th. Daniels (Overste der Zusters in het oude vrouwenh.) - Oude Mannen- en Vrouwenhuis
1928Oude Mannen en Vrouwenhuis
1943wed. M.W.L. van de Aa-Boelaars - wed. A.M. Beekmans-van Vught - H.H. Bettonvil - wed. G. van Doremalen-Vugts - wed. F.M.J. Hartwijk-de Mug - wed. H.J.M. van Kempen-Tervooren
1948St. Annagesticht (tehuis voor oude vrouwen en mannen)
1965Huize St. Leonardus (Zusters van Barmhartigheid)
19JJStadsbibliotheek

Hinthamerstraat 74   rijksmonument
"Refugie der Abdij van Tongelre". Daarna "Paleis van mijn eerwaerde Heer de Biscop". Later "Commandeurshuis".
(Paleis van Justitie)
Bron: Mosmans 282
~~~
Het Paleis van Justitie.
Ter plaatse waar dit gebouw thans staat, stonden oudtijds deze huizen: 1. het Huis van Doerne; 2. het Huis van Cloetingen; 3. het huis van Jacob Colen.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 179
Hinthamerstraat D 2 (?)
1865S. Duijkers (concierge van het paleis van justitie) - mr. F.H. Moleschott (regter bij de arrondissements regtbank)
1875J. Verhoeven (concierge en boden in het paleis van Justitie)
Hinthamerstraat D 2 (1880)
1881J. Verhoeven (concierge in het paleis van justitie)
1894A.W. van der Bruggen (mr. metselaar)
1908Paleis van Justitie - D. Zeijlenmaker (concierge)
Hinthamerstraat 74 (1909)
1910Paleis van Justitie - D. Zeijlemaker (concierge paleis van Justitie)
1928L.O. Inspect - R.K. Lycea
1843R.K. Lycea
1948R.K. Lycea
1960R.K. Maria Lyceum voor meisjes - R.K. St. Jans Lyceum voor jongens

In den Boerenmouw (tussen 74 en 76)
Hinthamerstraat 76
"In den, den Brouwketel", zooals onder den brouwketel, aan den gevel uitgebeeld, te lezen staat. Achter dit huis, in den Boerenmouw "De Doodskist". Het over de diest gelegen lokaal de Militairen-Vereeniging, zou in de 17e en 18e eeuw de Capucijner Schuurkerk zijn geweest, bekend onder den naam van: kerk van het H. Kruis. (F. Smits)
Bron: Mosmans 283
Hinthamerstraat D 9 (?)
Hinthamerstraat D 10 (1880)
1881M. van Vucht (tapper)
1908Th. Boersema (caféhouder)
Hinthamerstraat 76 (1909)
1910Th. Boersema (hotelhouder, café-restaurant) - N. Hoogendonk (assistent aan de gasfabriek)
1928J.C. France - F. Savelkous
1943P.G. Aalders (winkelchef) - J.A. Poorts (De Kleine Winst)
1991Will Leysten (koffie-eethuis De Tent)

Hinthamerstraat 78
"De twee (drie) blauwe Leliën". (P. v.d. Heijden)
Bron: Mosmans 284
De drie Blauwe Leliën (?)
1777? bron
Hinthamerstraat D 10 (?)
1865F.C. Swagemakers (pastoor in het liefdegesticht)
1875M. Keukenschrijver (partikulier) - H.J. Vermeulen (commissionair en assuradeur)
Hinthamerstraat D 11 (1880)
1881Cornelia Vermeulen (partikuliere) - Elisabeth Vermeulen (partikuliere)
1908P.E.G. van der Heijden (arts)
Hinthamerstraat 78 (1909)
1910P.E.G. van der Heijden (arts)
1928A. de Groot - A.A. de Groot
1943van Dam's (naaimachinehandel) - E.A.M.H. Driessen (onderwijzeres)
19JJ? (café Amber) - P. van den Brand

Hinthamerstraat 78a
Hinthamerstraat 78a (1909)
1928Astoria

Hinthamerstraat 80
"De vier Sterren" anno 1651. (J.M. Diedrich)
Bron: Mosmans 285
Hinthamerstraat D 11 (?)
1865I. de Jong (vleeschhouwer)
Hinthamerstraat D 12 (1880)
1881M. Keukenschrijver (partikulier)
1908J.M. Diedrich (organist, stads klokkenist muziekleeraar en pianostemmer)
Hinthamerstraat 80 (1909)
1910J.M. Diedrich (organist bij de Ned. Herv. gemeente, stadsklokkenist, muziekleeraar en pianostemmer)
1928A.M.J. de Backere - J.A. Poorts
1943wed. J.C. de Backere-van de Aa - Th. A. Hoedemakers (handel in paardenvleesch, slagerij)
2005Miranda de Jongh (restaurant Nescio)

Hinthamerstraat 82   rijksmonument
"Sint Marten" anno 1651. Omstreeks 1750 een speldenmakerij. Het speldenmaken was oudtijds een zeer belangrijke Bossche industrie. (A. Geene)
Bron: Mosmans 286
Hinthamerstraat D 12 (?)
1865I. Hilbrant (zaakwaarnemer)
Hinthamerstraat D 13 (1880)
1908Th. Dammers (meubelmaker) - G.A.M. Geene (coiffeur)
Hinthamerstraat 82 (1909)
1910T. Donhuijzen (timmerman) - G.A.M. Geene (coiffeur)
1928C. Kimpel - mej. J.C.W. Kimpel
1943wed. M.A.B. Kimpel-Alders
1991Marco Schut (café De Palm)

Hinthamerstraat 84-86
Hinthamerstraat D 14a (?)
1908M.J. Hirdes (passement fabrikant)
Hinthamerstraat 84 (1909)
1910Bureau der tiendcommissie
1928L.A.M. Banning - wed. C.W. van Koten
1943A. Douwes (bloemist)
Hinthamerstraat D 13 (?)
1865H. van Ertrijck (bouwkundige) - H.J.W. van Ertrijck (onderwijzeres)
1875H.J.W. van Ertrijck (onderwijzeres) - J.A. Nuijts (ontvanger der directe belastingen, in en uitgaande regten en accijnsen en van de waarborg voor gouden en zilveren werken en lid van den gemeenteraad)
Hinthamerstraat D 14 (1880)
1881E. de Fernelmont (schilder en winkelier)
1908M. Verberk (tabak, sigarenh. wijn likeuren en gedistill.)
Hinthamerstraat 86 (1909)
1910M. Verberk (sigarenmagazijn, wijnhandel)
1928Drukkerij St. Jan
1943Drukkerij St. Jan

Hinthamerstraat 88, 88a
"De witte Voet*" anno 1635. (C. Heijm)
Bron: Mosmans 288
Hinthamerstraat D 14 (?)
1865baron E.A.E. Dibbits (intendant 2e klasse, luitenant-kolonel E.k.)
1875mr. J.H.C. Cazius (raadsheer in het gerechtshof te 's-Hertogenbosch)
Hinthamerstraat D 15 (1880)
1881J.A. Goossens (huis en kerkschilder) - wed. G.A. van Werkhoven (partikuliere)
1908C.F.M. Heim (directeur provinciale bank)
Hinthamerstraat 88 (1909)
1910R. van Haeren
1928mej. A.A.M. Corman - A.A. Crebolder - B.W. Baron van Dedem
1943wed. M.C. van Boxtel-Schrover

Hinthamerstraat 88b-90
"De roye Poort", ook "De rooie Ton" anno 1638. (Mevr. v. Werkhoven)
Bron: Mosmans 289
De Roode Ton (1638)
1702Sr. Gijsbertus Mutsaers bron
Hinthamerstraat D 15 (?)
1865L. Sweemer (E.r. gepensioneerd kolonel plaatselijken kommandant)
1875B.M.H. de Bont (particuliere) - F.A. Kerstens (olieslager met stoom)
Hinthamerstraat D 16 (1880)
1881mr. F. Pleijte (sub. officier bij de rechtb.)
1905wed. J.C.W. van Werkhoven-van Zinnicq Bergmann
1908mej. O. Debanche (kamenierster) - wed. G.A. van Werkhoven-van Zinnicq Bergman
Hinthamerstraat 90 (1909)
1910Mrs. van Leeuwen en Holleman (advocaten en procureurs) - mr. C.M. van Leeuwen (advocaat en procureur)
1928P.H. Hermans
1943fa. J.J. Hermans (pianohandel) - P.H. Hermans (accountant) - F. Sabel (Sigarenmag. 'De Watertoren') sigaren, sigaretten, tabak

Hinthamerstraat 92, 92a..d
"Neijnsels Fundatie". Gasthuis voor 13 oude vrouwen, gesticht de 14e Maart 1355 door Henricus van Neijnsel, beneficiant in St. Janskerk. De 13e of 14e eeuwsche houten gevel, in de vorige eeuw gesloopt, vindt men in Sassen's Tijdschrift, 1e Jaargang afgebeeld. (mr. A.H. Sassen)
Bron: Mosmans 290
~~~
Het Neynsels Gasthuis. No. 92.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 165 (met foto)
~~~
Vermoedelijk reeds in de 14e eeuw gebouwd. Heeft een unieke balklaag die bij een verbouwing in de tweede helft van de 15e eeuw is aangebracht. In 1994 werd een bijzondere middeleeuwse schildering ontdekt o.a. motieven van diamantkoppen en zuiltjes uitgevoerd in zwart met grijze tinten.
Op deze hoogte stond het "Neynsels Gasthuis" dat in 1355 voor 13 oude vrouwen door Henricus Neynsel werd gesticht.
Bron: Kring
Hinthamerstraat D 16 (?)
1865mr. N.F.C.J. Sassen (advokaat, lid der eerste kamer der staten-generaal en van den gemeenteraad)
1875mr. N.F.G.J. Sassen (advokaat)
Hinthamerstraat D 17 (1880)
1881mr. A.H. Sassen (rechter in de arrondissements-rechtbank)
1908mr. A.H. Sassen (raadsheer gerechtshof)
Hinthamerstraat 92 (1909)
1910mr. A. Sassen (raadsheer gerechtshof)
1928mr. W.M.J.M. v.d. Eerden (cand.-notaris en advocaat procureur)
1943wed. R.J.M. van der Eerden-Romme

Lieve Vrouwepoort. (tussen 92 en 94)
Een straatje neven de Lieve-Vrouwe-Broederschap in de Hinthamerstraat.
Bron: Mosmans
Hinthamerstraat 94   rijksmonument
"O. L. Vr. Broederschap". Het stichtingsjaar dezer vermaarde en doorluchtige confraterniteit is: 1318. Het gebouw bestond vroeger uit twee houten huisjes neven elkander, met oostwaarts een gothieke steenen poort, waarboven gebeiteld was: Virginis haec fratum nuncia porta domus, en in den top het jaartal 1438.
Bron: Mosmans 291
~~~
De Lieve Vrouwe Poort. No. 94.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 150
Hinthamerstraat D 17 (?)
1865P.J. van Mil (concierge in het huis genaamd illustre lieve vrouwe broederschap)
1875J.H. Prinsen (concierge I.L.V. Broederschap)
Hinthamerstraat D 18 (1880)
1881J.H. Prinsen (concierge I.L.V. broederschap)
1908Illustre Lieve Vrouwe Broederschap - H. Uijtjens (concierge)
Hinthamerstraat 94 (1909)
1910Illustre Lieve Vrouwe Broederschap - H. Uijtjens (timmerman, concierge)
1928E. van Creij
1943G.M. Laarhoven (chauffeur)

Hinthamerstraat 96
"De Salm". (E. v.d. Mortel)
Bron: Mosmans 292
Hinthamerstraat D 18 (?)
1865A. Voerman (ontvanger der in- en uitgaande regten en accijnsen, entreposeur van 's rijks entrepot)
1875mr. A.H. Sassen (advocaat)
Hinthamerstraat D 19 (1880)
1908E.A. van de Mortel (direct. 's-Hertogenboss. Brandw. mij.)
Hinthamerstraat 96 (1909)
1910E.A. van de Mortel (direct. 's-Hertogenboss. Brandw. mij.)
1928J.Th.C. Crebolder
1943J.J. Zeeuw (fotografen, fotografische artikelen)
2010? (Hint & Tint)

Hinthamerstraat 98
"'t Gekroond Lam". Vroeger op een zinken plaat geschilderd in den spinnekop. In de 18e eeuw bewoond door een eerzamen "velblutter". Zou ook nog heeten "'t Verguld Hart" en "'t Land van Belofte". (firma Heuvelmans)
Bron: Mosmans 293
Hinthamerstraat D 19 (?)
1865weduwe M.L. Heuvelmans (fabrijkante in gouden en zilveren werken)
1875Gez. Heuvelmans (in manufacturen)
Hinthamerstraat D 20 (1880)
1881gez. Heuvelmans (in manufacturen)
1908Firma wed. L. Heuvelmans
Hinthamerstraat 98 (1909)
1910Firma wed. L. Heuvelmans
1928F.C. Brakke - D. van Wijnen
1943H. Leijsen (winkelier in sportartikelen)

Hinthamerstraat 98a
Kelder

Hinthamerstraat 100   rijksmonument
• "De drij vergulde Kloskens" anno 1603.
• "In de Starre". Brouwerij 1607. (N.B. Op de kaart denke men zich perceel 294 veel breeder en perceel 296 veel smaller)
(dr. Gijsen, vroeger 2 huizen)
Bron: Mosmans 294
Wijk ? (?)
1564Hanrick de Brouwer
Hinthamerstraat D 20 (?)
1865mr. A.F.X. Luijben (advokaat, lid van de tweede kamer der staten-generaal, E.r.)
1875mr. J.N.G. Sassen (secretaris dezer gemeente)
Hinthamerstraat D 21 (1880)
1881L.J.W. Sassen (reiziger) - mr. J.N.G. Sassen (secretaris dezer gemeente)
1908A.J. Gijsen (arts)
Hinthamerstraat 100 (1909)
1910A.J. Gijsen (arts)
1928L. van Dam - Geldersche Lederhandel - M. Vromen
1943J.W.H. van der Heijden (ijzerbetonvlechter)
1960R.K. Kaderschool voor de Confectie

Hinthamerstraat D 22
Hinthamerstraat D 21 (?)
1865M. Schoonens (comm. ter provinciale griffie en beëedigd vertaler)
1875M. Schoonens (gepens. commies der prov. griffie)
Hinthamerstraat D 22 (1880)
1887H. van Heeswijk
Vervallen (1909)

Hinthamerstraat D 22a
Hinthamerstraat D 22a (?)
1908wed. A. Geene-v.d. Velden - mej. M. v.d. Velden

Hinthamerstraat 102   gemeentelijk monument
"De gelaarsde Haan". (J. de Jong)
Bron: Mosmans 295
Hinthamerstraat D 22 (?)
1865L. de Hartog (sigarenfabrijkant)
1875J.M. de Jong (vleeschhouwer)
Hinthamerstraat D 23 (1880)
1881J.M. de Jong (vleeschhouwer)
1908Firma J.M. de Jong (vleeschhouwerij)
Hinthamerstraat 102 (1909)
1910Firma J.M. de Jong (vleeschhouwerij)
1928J.C. Valentijn
1943J. Valentijn (groenten- en fruithandel)
2008Sanne Staal (wijnkoperij De Gouden Ton)

Hinthamerstraat 104   gemeentelijk monument
"De Witte Lelie" anno 1649, daarna "De gulden Wan". Later in 1728 "De gekroonde Laars". In 1756 schoenmakerij van v. Mackelenberg. (H. v. Deutekom)
Bron: Mosmans 296
Hinthamerstraat D 23 (?)
1865F.H.W. von Eugen (adjunct commies der 1e klasse ter provinciale griffie) - K.A. Pfeiffer () - B.J. Trosée (kweekeling rijkskweekschool voor onderwijzers) - A. Vermolen (kweekeling aan 's rijks kweekschool voor onderwijzers)
Hinthamerstraat D 24 (1880)
1881F.J. Backers (griffieklerk) - wed. J.F. Backers (winkelier in schoenen) - J. Beakers (S.r. control bij het ag. armbest.) - H. van Ertrijck (bouwkundige)
1905H.J.M. van Deutekom (kleermaker) - H. Hanegraaf (winkelier) - J. van Ooijen (varkenslagter) - W. van Ooijen (adsistent nachtwaker) - C. Pauw (winkelier)
1908A. van Schijndel (huisknecht)
Hinthamerstraat 104 (1909)
1910A. van Schijndel (huisknecht)
1928W.H. van den Berg
1943W.H. van den Berg (kaashandel)

Hinthamerstraat 106   gemeentelijk monument
Hinthamerstraat D 24a (?)
1908J. van Duuren (schilder) - H. Hooijmans (kellner)
Hinthamerstraat 106 (1909)
1910Clarijs-Kollenburg
1928G.M. Koetsveld
1943W.G. van de Berg (koopman) - W.H. van de Berg (koopman en paardenslager) - A.J. Couwenberg (rangeerder N.S.)

Hinthamerstraat 106a   gemeentelijk monument

Louwschepoort. (tussen 106a en 110)
Hinthamerstraat 108
"'t Hooghuis van Megen". Mogelijk reeds vóór 1250 gebouwd. Had omstreeks 1770 ten tijde van J. v. Heurn een hoogen spitsen gevel met torentjes naar den ouden smaak versierd. Tijdens het beleg der stad door de Franschen (Sept.-Oct. 1794) was het ingericht tot hospitaal der Zwitsers, met 89 zieken. (H. v. Heeswijk)
Bron: Mosmans 297
Hinthamerstraat D 27 (?)
1865J.A. Groenewalt (particulier) - P.J.A. Groenewalt (klerk) - mej. W.C. van Heusden () - T. Jansen (2e klerk ter provinciale griffie) - jhr. mr. E.B.A.N. Melort (substituut-griffier bij de arrondissements-regtbank) - mevr. de wed. C.G. Pronk () - M. van Son (mr. koper- en blikslager)
1875J.A. Groenewalt (partikulier) - mej. W.C. van Heusden (partikuliere) - wed. C.G. Pronk (partikuliere)
Hinthamerstraat D 27 (1880)
1881P.J.A. Groenewaldt (klerk) - Hub. van Heeswijk (winkel. in manufact.)
1908J. Aangenendt (winkeljuffrouw) - fa. H. van Heeswijk en Zn. (grossiers in garen, band enz.) - A. Sas-Aangenendt
Hinthamerstraat 108 (1909)
1910fa. H. van Heeswijk en Zn. (gross. in Engelsche garens)
1928J.W.L. Schneider
1943J. Henkelman (schoenwinkelier)
1960Singer My N.V. (naaimachines)

Hinthamerstraat 110
Hinthamerstraat D 27a (?)
Hinthamerstraat D 27a (1880)
1908A.M. Groenewalt
Hinthamerstraat 110 (1909)
1910fa. H. van Heeswijk en Zn. (gross. in Engelsche garens) - W.F. Sabel (aanspreker)
1928C.A. Leijs - F. van Lent - G.Th. van der Lugt - M. van den Oever - J.W. Trum
1943W. Duyn (kantoorbediende) - W. Kaspers (koopman) - H.A. Kok - H. van Koolwijk (hulpbesteller)

Hinthamerstraat 112
"St. Aagt (Agatha)" anno 1560. Oude brouwerij. In den goeden ouden tijd, toen men zich van geen koffie of thee nog bediende, waren er in de stad veel kleine brouwerijen, waar het bedrijf soms maar door één enkelen brouwmeester met knecht werd uitgeoefend. (firma Meijer)
Bron: Mosmans 298
Hinthamerstraat D 28 (?)
1865G.F. Moll (restauratiehouder)
1875Hub. van Heeswijk (winkelier in mamufacturen) - wed. M. van Heeswijk (partikuliere) - H. van Hoof (winkelier in manufacturen)
Hinthamerstraat D 28 (1880)
1881A. van Bommel (meubelmaker) - H. van Hooff (winkelier in manufacturen)
1908C.F.W.J. Smeulders (chef in depôt naaimachines F. Meijer)
Hinthamerstraat 112 (1909)
1928F.A.C. van Esch - mej. A.M.A. van Esch
1943Fr.A.C. van Esch (goudsmid)

Hinthamerstraat 114
Hinthamerstraat D 28a (?)
Hinthamerstraat 114 (1909)
1928J. Doomernik
1943W.C.M.M. Doomernik (stoffeerder)

Hinthamerstraat 116
"De Wolmande" anno 1669. Daarna "De drie Ossen". Laatst bekende naam "Maaiers Welvaren". (Wed. Goossens)
Bron: Mosmans 299
Hinthamerstraat D 29 (?)
1865J.F. Burgerhoudt (emeritus predikant) - A. Jonquiere (2 luitenant bij het 5 regement infanterie) - H. Leeuwen (varkenslagter en winkel. in spek)
1875wed. M. Goulmij (partikuliere) - G. Vullings (lintfabriekant)
Hinthamerstraat D 29 (1880)
1892Joh. & zoon Goossens (beeldhouwers)
1908wed. A.A. Goossens-van Bokhoven
Hinthamerstraat 116 (1909)
1910wed. A.A. Goossens
1928wed. A.A. Goossens
1943J.F. van den Groenendaal (schoenwinkelier) - Ph.J. Kerssens (koopman)

Hinthamerstraat 118-120
"De stad Grave". (Wed. v. Weert)
Bron: Mosmans 300
Hinthamerstraat D 30 (?)
1865J.F.C. van Weert (vleeschhouwer)
1875J.F.C. van Weert (vleeschhouwer)
Hinthamerstraat D 30 (1880)
1881J.F.C. van Weert (vleeschhouwer)
1908A. de Backere-Philippi (runds- en varkensslachterij)
Hinthamerstraat 118 (1909)
1910A.M.J. de Backere (runds- en varkensslachterij)
1928G.Chr.J. Gerrits - R. Grefkens - J.H.J. Oudheusden - wed. L. van Oudheusden
1943L.M.J. van Oudheusden (slagerij)
2003? (De Malle Heks)
Hinthamerstraat D 30a (?)
1908wed. de Backere - A. Bottcher (sigarensorteerder)
Hinthamerstraat 120 (1909)
1910wed. de Backere - J.H. Hendriks (koopman)
1928wed. L.M. Festen
1943G.C.J. Gerrits (huisschilder)

Hinthamerstraat 122-124
"De Trom". Volgens sommigen ook "De Wereld". (Lamb. Spee)
Bron: Mosmans 301
Hinthamerstraat D 31a (?)
Hinthamerstraat 122 (1909)
1910L.P.C.M. Spee (grossier in manufacturen)
1928J. Bekker - L. van Hooft - S.J.N. Vos
1943J. Doomernik (winkelier)
1991Enzo (pizzeria Il Brigantino)
Hinthamerstraat D 31 (?)
1865J.H. van Deursen (rijks-opzigter van den waterstaat, 3e klasse) - A.F.H. Spolders (winkelier in grutterswaren)
1875A.F.H. Spolders (winkelier in grutterswaren)
Hinthamerstraat D 31 (1880)
1881A.F.H. Spolders (winkelier in grutterswaren)
1908L.P.C.M. Spee (manufacturier)
Hinthamerstraat 124 (1909)
1910L.P.C.M. Spee (grossier in manufacturen)
1928A. Bottenberg - P. Schrieken
1943J. Doomernik (lederhandel, handel in schoenfornituren)

Zusters van Orthen Poort. (tussen 124 en 126)
Hinthamerstraat 126
"St. Andries den Apostel" anno 1622. Later "Duc de Lorraine". (J. Heeren)
Bron: Mosmans 302
Hinthamerstraat D 33? (?)
1875J. van Oijen (varkensslachter) - R. van Ooijen (tuinier en vleeschhouwer)
1881W. de Leeuw (winkelier in kruidenierswaren, slijter in steenkolen en tapper) - J. van Oijen (varkensslager) - W. van Reede Dortland (bouwkundige)
Hinthamerstraat D 33 (1880)
1880J. van Ooijen (varkensslager)
1908J.H. Heeren (tapper, mr. metselaar) - R. van Ooijen (tuinier en vleeschhouwer)
Hinthamerstraat 126 (1909)
1910J.H. Heeren (tapper, mr. metselaar)
1928F. Gevers
1943J. Wenting (v/h F. Gevers) slagerij

Hinthamerstraat 128
Hinthamerstraat D 33a (?)
1908C.J. Klompenhouwer (machinist) - A. van Schaijk (pakhuisknecht)
Hinthamerstraat 128 (1909)
1910L. v.d. Bogaard (kamerbehanger) - A. van Schaijk (pakhuisknecht)

Hinthamerstraat 130-132
"De Trompetter". De gang van dit huis was waarschijnlijk vroeger een openbaar straatje. (Klein, zadelm.)
Bron: Mosmans 303
Hinthamerstraat D 34? (?)
1865G. van de Gevel (winkelier in komeneischwaren) - P. Kokken (brievenbesteller) - P.C. Thorn (hovenier)
1875P.C. Thorn (hovenier)
Hinthamerstraat D 34 (1880)
1880P.C. Thorn (hovenier)
1881P.C. Thorn (hovenier)
1908H. Klein (zadelmaker en winkelier)
Hinthamerstraat 130 (1909)
1910H. Klein (zadelmaker en winkelier)
1928G. Savelkouls
1943G. Savelkouls (motoren- en rijwielhandel)
Hinthamerstraat D 34a (?)
1908F.J.A. Merx (deurwaarder gerechtshof)
Hinthamerstraat 132 (1909)
1910F.J.A. Merx (deurwaarder gerechtshof)

Hinthamerstraat D 34o
Hinthamerstraat D 34o (?)
1865J.H. Valkenburg (schoenm. en nachtwak.-noodhelper)

Hinthamerstraat 134, 134a-b
"De drie (Brand)emmerkes". (Jos. v.d. Hoeven)
Bron: Mosmans 304
Hinthamerstraat D 37 (?)
1878P. Willems (mr. huisschilder)
Hinthamerstraat D 35 (1880)
1880P. Willems (mr. huisschilder)
1881A. van Eijk (commissionair) - P. Willems (mr. huisschilder)
1893B.J.J. Wirtz
1908Jos. v.d. Hoeven (klerk, sigarenmagazijn) - J. van Hulst (schoenmaker) - M. Paap
Hinthamerstraat 134 (1909)
1910Jos. v.d. Hoeven (klerk, sigarenmagazijn) - M. Paap
1928wed. N.J.H. Boots - J.A.M. van den Hoeven - J.H.H. Limpens
1943A.G.M. van den Hoeven (kantoorbediende) - L.M.P.A. Maas (bedrijfsleider)

Hinthamerstraat 136
"De Gapert". Het nevengelegen straatje heet zoowel Sleepersstraatje, als Achter den Gapert. (C. v. Schaik)
Bron: Mosmans 305
Hinthamerstraat D 36? (?)
1865F. Aarts (firma Smulders en Co.) ijzergieters
1875wed. van Orthen (partikuliere)
1880wed. van Orthen (partikuliere)
Hinthamerstraat D 36 (1880)
1881L.A. van Orten (mr. goud en zilversmid) - wed. van Orten (partikuliere) - wed. P. van Wamel (partikuliere)
1908W. Roussel (stafm.) - C. van Schaik (boekhouder, winkelier)
Hinthamerstraat 136 (1909)
1910W. Roussel (stafmuzikant) - C. van Schaik (kantoorbediende, winkelier)
1928C. van Schaik
1943C. van Schaik-Smits (galanterieën)
1960Pandora (speciaalzaak salon)
????Monique de Kleijn (bloemsierkunst met stijl)

Hinthamerstraat D 36a
Hinthamerstraat D 36a (?)
1875F. van Vugt (luit.-kolonel, provinciaal adjudant in Noordbrabant)

Slijpersstraatje. (tussen 136 en 138)
Hinthamerstraat 138   gemeentelijk monument
"De drie halve Manen". (A. v. Uden)
Bron: Mosmans 306
Hinthamerstraat D 38? (?)
1865H.J. Krans (mr. koper- en blikslager)
1875A. van Dijk (partikulier) - wed. M. van Son (koper en blikslager)
1878R. van Dijk (partikulier) - wed. M. van Son (koper en blikslager)
Hinthamerstraat D 38 (1880)
1881R. van Dijk (partikulier) - wed. M. van Son (koper en blikslagerij) - P. van de Ven (mr. meubelmaker)
1908fa. wed. A.W.P. van Uden (huisschilder en winkelier)
Hinthamerstraat 138 (1909)
1910J.W.L. Peijnenburg (schilder, winkelier)
1928F.M.L.C. Vorst
1943F. Vorts-Hagemans (behanger, stoffeerderij)

Hinthamerstraat 140
"De blauwe Voorschoot". In 1624 vermeld als "Den gruenen Schorteldoek". (Wed. Willemse)
Bron: Mosmans 307
Hinthamerstraat D 39 (1880)
1908A. Kuijpers - wed. J. Willemse (winkelierster)
Hinthamerstraat 140 (1909)
1910A. Kuijpers - wed. J. Willemse (winkelierster)
1928J.W. Trum
1943H. Paymans (lederhandel)

Hinthamerstraat 140a
Hinthamerstraat D 42a (?)
Hinthamerstraat D 40a (1880)
Hinthamerstraat 140a (1909)
1928J.A. Heeren

Hinthamerstraat 142-144
"De Kaarsmaker" anno 1655. (van Rooij)
Bron: Mosmans 308
Hinthamerstraat D 42a (?)
1865I.W. Nelissen (particulier)
Hinthamerstraat D 40a (1880)
1910J. Hulsman - A. Hulsman-van Drunen (robes)
1928J.P. Maas - wed. F. van Moll
1943M.J. Deenen (steenhouwer)
Hinthamerstraat D 40? (?)
1865P. van Erp (mr. broodbakker) - J. Verhoeven (stoffenverwer en passementw.)
1875J.P. van Erp (mr. broodbakker) - P.J.A. Groenenwaldt (klerk)
Hinthamerstraat D 40 (1880)
1880P.J.A. Groenenwaldt (klerk) - A. van den Hoeven (letterkundige)
1881J.P. van Erp (partikulier) - A. van den Hoeven (letterkundige)
1905G.A.M. Geenen (barbier) - A.F.L. Kennis (adjunct-commies)
1908A. van Drunen (costumière) - F. van Moll (kastelein)
Hinthamerstraat 144 (1909)
1910F. van Moll (kastelein)
1928A.A. van Moll

Geerlingsebrug. (tussen 144 en 146)
Hinthamerstraat 146
Voorgevels nummers 146 en 148 en een detail van de Geerlingse Brug.
Bron: Stadsarchief (0003145)
~~~
"De Lat"; ook "Het Landwijf" anno 1661. In 1731 vermeld als herberg. (dr. Woltering)
Bron: Mosmans 368 (Hinthamereind)
Hinthamereinde D 43 (?)
1865J.A. Goossens (mr. huis en kerkschilder, winkelier in verwwaren) - W. van Mil (beeldhouwer)
1875J.A. Goossens (mr. huis en kerkschilder)
Hinthamereinde D 41 (1880)
1880A.H. van Mackelenbergh (telegrafist) - J. Willemse (winkelier in kruidenierswaren)
1881A.H. van Mackelenbergh (telegrafist) - C. de Rooij (koopman in visch en kaas) - J. Willemse (winkelier in kruidenierswaren)
1908dr. P.M.J.M.E. Woltering (Hoofdinspect. Volksgez.)
Hinthamerstraat 146 (1909)
1910Jac. van Mackelenbergh (electriciën)
1919Jaques van Mackelenbergh-Souren
1928J.A.J. van Mackelenbergh - J.P.J.M. van Mackelenbergh - mej. M.J.M. van Mackelenbergh
1936Jacq. Mackelenbergh

Hinthamerstraat 148   rijksmonument
Hinthamereinde D 44 (?)
1865J. Verhoeven (winkelier in kruidenierswaren)
1875wed. E. Krijger (partikuliere) - H. van Tarel (1e luit. eerste bataillon)
1877wed. E. Krijger (partikuliere)
1878wed. E. Krijger (partikuliere)
Hinthamereinde D 42 (1880)
1880J.F. van Esch (barbier) - jr. Jos. van Hagens (teekenaar kadaster)
1881J.F. van Esch (barbier) - jr. Jos. van Hagens (teekenaar kadaster)
1894L.B. Pouw
1908wed. L. Pouw - J.W.A. Verhoeven (klerk gasfabriek) - wed. A. Verhoeven-Reggers
Hinthamerstraat 148 (1909)
1910H.J. v.d. Heuvel (beambte van G. & L.) - wed. L. Pouw
1928J.M.M. Hendrix - H.J. Tijbosch
1943C. Smits (handel in koloniale waren, handel in suikerwerken)

Schilderstraat. (tussen 148 en 150)
Hinthamerstraat 150
"Het rood Leeuwke" anno 1649.
Bron: Mosmans 370 (Hinthamereind)
~~~
Huis onder schilddak en met eenvoudige lijstgevel waarop kroonlijst XIX.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Bron: Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst voor de gemeente 's-Hertogenbosch 1977
Hinthamereinde D 45 (?)
1865A. van Asseldonk (beeldhouwer) - J.N. van den Dungen (mr. broodbakker)
Hinthamereinde D 43 (1880)
1880H.J. van Kempen (partikulier) - J. Kersemakers (partikulier)
1881H.J. van Kempen (partikulier) - J. Kersemakers (partikulier)
1893S. Spanier
1908H.J. van Duren (kruidenierster) - wed. V.J. van Mauw
Hinthamerstraat 150 (1909)
1910H.J. van Duren (kruidenierster) - wed. V.J. von Mauw
1928mej. J.M. van Duren - mej. A.F. Hamer - wed. V.J. von Mauw - mej. H.H.M. Poierrie
1943C. Smits (kaashandel)
????O Figo
2008Hannelore Schlink (sieradenwinkel Amuletta)

Hinthamerstraat 152
"De gulden Wan" anno 1738. (Arts, slager)
Bron: Mosmans 371 (Hinthamereind)
Hinthamereinde D 46 (?)
1865G. Lucius (beeldhouwer) - wed. J.J. van Son (winkelierster)
1875A. Arts (winkelier in kruidenierswaren) - J. Krebs (winkelier in visch en kaas, tapper) - wed. J.J. van Son (winkelierster)
1877J. Krebs (winkelier in visch en kaas, tapper) - wed. J.J. van Son (winkelierster)
1878A. Arts (winkelier in kruidenierswaren) - J. Krebs (winkelier in visch en kaas, tapper) - wed. E. Krijger (partikuliere)
Hinthamereinde D 44 (1880)
1880A. Arts (winkelier in kruidenierswaren) - A.A. Goosens (partikulier) - Goossens & Zn. Joh. (beeldhouwer) - wed. E. Krijger (partikuliere)
1881A. van den Broek (partikulier) - A.A. Goosens (partikulier) - Goossens & Zn. Joh. (beeldhouwer) - wed. E. Krijger (partikuliere) - L. van Santvoort (winkelier)
1908A.B.J. Arts (koopman) - G. de Rijke (hoofdconducteur, pakmeester S.S.)
Hinthamerstraat 152 (1909)
1910A.B.J. Arts (paardenh. kaash.) - G. de Rijke (hoofdconducteur, pakmeester S.S.)
1928Ph. van Maarsen
1943A.P.L. Doorenbosch (electricien)

Hinthamerstraat 154
"De drie Schapen". (v. Bergen)
Bron: Mosmans 372 (Hinthamereind)
Hinthamereinde D 47 (?)
1865J.A. Richt (lintfabrijkant en winkelier) - J.A.C. Richt (reisbediende) - J.J. Richt (boekhouder) - wed. J.F. Schultze
1875G. van Nouhuijs (kapitein vierde battaillon) - wed. J.F. Schultze (partikulier)
Hinthamereinde D 45 (1880)
1880wed. J.F. Schultze (partikulier)
1881J.J. Ruijgers (partikulier)
1908J.M.J. Bergman (sigarenmaker) - wed. Janssen - H.J. Lefel (caféhouder)
Hinthamerstraat 154 (1909)
1910wed. Janssen - H. Lefel (particulier) - H.J. Lefel (caféhouder)
1928A.J. van der Kallen - J. van der Kallen
1943wed. A.C. Dalmijn-van Beuningen - J.M.J. van Iersel
1976de - Bekker, de Jong (café Schaap met 3 poten)

Hinthamerstraat 156   rijksmonument
De drije witte Mollen. Goert van Willems de Velblotter, die hier in 1566 woonde, treedt op als getuige in zake de beeldstormerij. Naar de vier ossenkoppen (burcrânes), die thans de kroonlijst schragen, ook soms in den volksmond "De vier Ossen" genoemd. (M. Meuwese)
Bron: Mosmans 373 (Hinthamereind)
Hinthamereinde D 48 (?)
1865mr. W. van Blarkom (griff. van het prov. geregtshof)
1875J.A.C. Richt (commissionair) - J.J. Richt (klerk) - wed. J.A. Richt (lintfabriekant) - jhr. mr. A.F. de Savornin-Lohman (raadsheer in gerechtshof te 's Hertogenbosch)
Hinthamereinde D 46 (1881)
1881A. Arts (winkelier in kruidenierswaren) - J. Krebs (winkelier in visch en kaas, tapper) - jhr. mr. A.F. de Savornin-Lohman (raadsheer in het gerechtshof) - wed. J.J. Son (winkelierster)
1908M.J.A. Meuwese (groothandel in koloniale waren)
Hinthamerstraat 156 (1909)
1910M.J.A. Meuwese-van Gerwe (koopman)
1928A.J.F.M. op de Coul - Ch.C.M.H. op de Coul - J.H.J. op de Coul - mej. Chr.J.J.L. op de Coul - wed. F.J.A. op de Coul - Eberhardt en Co. - J.H.F. Heubner
1943wed. M.L.J.H. op de Coul-Rademakers - Eberhardt en Co. (handel in manufacturen) - J.H.F. Heubner (dir. N.V. Manufacturenh.) - N.V. Handelsmij. Mercantiele Textiel Co.

Hinthamerstraat 158   rijksmonument
"De gulden Engel" anno 1636. (Gez. Coppens)
Bron: Mosmans 374 (Hinthamereind)
Hinthamereinde D 49 (?)
1865I. Coppens (particulier)
Hinthamereinde D 47 (1880)
1881A. van Bergen (mr. broodbakker) - H.A. Coppens (partikulier) - wed. J.F. Schultze (partikuliere)
1908Gez. Coppens - J. Venrooij (graveur)
Hinthamerstraat 158 (1909)
1910Gez. Coppens - J.J. Venrooij (graveur en stempelfabrikant)
1928mej. H.M. Coppens - E.Th.H. Engels - Th.L.J. Engels
1943J.A. Bosman (kapper)
1943J. van Hooft (koetsier besteller)

Hinthamerstraat 160   gemeentelijk monument
"De stadt Ravensteijn" anno 1566. (v.d. Camp-Oers)
Bron: Mosmans 375 (Hinthamereind)
Hinthamereinde D 50 (?)
1865J.J. Ruijgers (expediteur) - J.J. Ruijgers (koopman in wijnen en gedistilleerd en likeurstoker)
1875wed. Korteweg (partikuliere) - J.J. Ruijgers (koopman in wijnen en gedistilleerd, likeurstoker)
Hinthamereinde D 48 (1880)
1881J.A. Ruijgers (koopman in wijnen en gedistilleerd likeurstoker)
1908J. van de Camp-van Oers (distillateur, wijnh.) - H. Suijling
Hinthamerstraat 160 (1909)
1910J. van de Camp-Oers (distillateur, wijnhandel) - P.M. v.d. Plassche (hoofd nutsbewaarschool) - mej. H. Suijling
1928G.J.G.M. Dufaij - mej. L.J.M. Dufaij - N.A.M. Gielen - mej. M.E. Hilkens
1943N.A.M. Gielen (wijnhandelaar) - Kaspar Hiddink's Wijnhandel

Hinthamerstraat 162
"Den Baers". Zeer oude naam. In 1511 herhaaldelijk vernoemd. (J. Hamer)
Bron: Mosmans 376 (Hinthamereind)
Hinthamereinde D 51 (?)
1865J.C.J. Hamer (koster in de kerk St. Jacob) - P.J.F. Hamer (mr. horologiemaker) - P.J. Minoretti (rustend r. cath. pastoor)
1875A. Hamer (brander) - J.C.J. Hamer (koster in de kerk St. Jacob) - P.J.F. Hamer (mr. horlogiemaker) - J.H. Huijbers (candidaat-notaris en agent eener hijpotheek verzekering)
Hinthamereinde D 49 (1880)
1881J.C.J. Hamer (koster in de kerk van st. jacob) - P.J. Hamer (horlogiemaker) - wed. C. van Nieuwstadt (partikuliere)
1908J.C.J. Hamer (horlogemaker) - Dames Richt
Hinthamerstraat 162 (1909)
1910J. Hamer (horlogemaker) - J.M. Heijmans (kerkschilder)
1928wed. W.G. van Hoessel - J.L.M. Kitslaar
1943J.L.M. Kitslaar (slager)

Hinthamerstraat 164-166
• "De Ganzepoort".
• "De Witvoet"
(St. Antoniusgesticht, vroeger 2 panden)
Bron: Mosmans 377-378 (Hinthamereind)
Hinthamereinde D 52 (?)
1865J.C. Bogaers (hoofdonderwijzeres) - E. Canters (hoofdonderwijzeres)
Hinthamereinde D 50 (1880)
1881J. Gerritse (mr. timmerman)
1909M.G. van Rossum (huismeesteresse in het arme meisjesgesticht) - St. Antoniusgesticht
Hinthamerstraat 164 (1909)
1910M.A. Fpigt (huismeesteresse in het arme meisjesgesticht) - St. Antoniusgesticht
1928St. Antonius Gesticht en bijz. meisjesschool
1936R.K. Bewaarschool afd. A - R.K. Bewaarschool afd. B - R.K. Huishoudschool - R.K. L.O. school afd. A - R.K. L.O. school afd. B - R.K. Montessorisschool
1948St. Anthoniusgesticht (klooster en scholen Zusters van Liefde van Tilburg)
1965St. Antoniuskleuterschool (Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid)
• "De rooie Ton". Hing omstreeks 1850 hier nog uit.
• "Het Haasje"
(Wed. v.d. Ven)
Bron: Mosmans 379 (Hinthamereind)
Hinthamereinde D 53 (?)
1875wed. J. van Mierlo (mr. metselaar)
Hinthamereinde D 51 (1880)
1881J. Crielaars (partikulier) - wed. P.H. van der Ven (partikuliere)
1905wed. P.H. van der Ven
1908wed. J. v.d. Bouwhuijzen (bloemisterij)
Hinthamerstraat 166 (1909)
1910wed. J. van den Bouwhuijzen (bloemiste)
1936R.K. U.l.O. school
Hinthamerstraat 166a (1909)
1975R.K. Bijzondere meisjesschool
Hinthamerstraat 166b (1909)
1975R.K. Bijzondere meisjesschool

Raaijmakersstraatje. (tussen 166a-c en 170)
Hinthamerstraat 170
"De drie Leliën". Hierneven "'t Raaymakersstraatje". Waarschijnlijk naar Willem de Raaimaker anno 1603. (E. v. Grinsven)
Bron: Mosmans 381 (Hinthamereind)
Hinthamereinde D 56-56a (?)
1865P.J.J. van Grinsven (leerlooijer)
1875P.J.J. van Grinsven (firma T.M. van Grinsven) leerlooijers, schoen- en zadelmaker
Hinthamereinde D 53 (1880)
1881P.J.J. van Grinsven (firma T.M. van Grinsven, leerlooiers, schoen- en zadelmakers)
1908E.H.J.M. van Grinsven (lederf. schoenenf. fabr. mil. equip.)
Hinthamerstraat 170 (1909)
1910E.H.J.M. van Grinsven (lederf. schoenenf. fabr. mil equip.)
1928mr. F.G.C.J.M. Teulings
1943W. van Ooyen (galanterieën)
19??? (Black Tie) gelegenheidskleding

Hinthamerstraat 172
"Davids Harpe" anno 1648. (Coppens)
Bron: Mosmans 382 (Hinthamereind)
~~~
Kelder
Bron: Het Bosch Kelder Genootschap
Hinthamereinde D 57 (?)
1865J. van Grinsven (boekbinder)
1875J.J.F. Janssens (majoor tweede bataillon)
Hinthamereinde D 54 (1880)
1881J. Moussault (essaijeur, bij de waarborg voor gouden en zilveren werken)
1908Th.M. Coppens - Ant. Hovers-van Laarhoven
Hinthamerstraat 172 (1909)
1910Th.M. Coppens
1928L.F.J.M. van Mackelenbergh
1943J. Broere (goudsmid) - C. Doomernik (meubelmaker) - G.J. de Groot (slagersknecht)
19??? (Artshop & Artotheek Zebrano)

Hinthamerstraat 174
"Het Reekalf". (J. Meuwese)
Bron: Mosmans 383 (Hinthamereind)
Hinthamereinde D 58 (?)
1865J. de Rooij (koopman in visch en kaas)
1875J. de Rooij (koopman in visch en kaas)
Hinthamereinde D 55 (1880)
1908J.C.P.M. Meuwese-Sweens (koopman)
Hinthamerstraat 174 (1909)
1910J.C.P.M. Meuwese-Sweens (koopman)
1928G.J. v.d. Laar Wellens - A.W.M. van der Laar
1960R.K. Avondlyceum

Hinthamerstraat 176   rijksmonument
• "De rooie Kroon". Oudtijds brouwerij.
• "De drije Kandeleers" anno 1600.
(C.N. Teulings, woonhuis, vroeger 2 panden)
Bron: Mosmans 384-385 (Hinthamereind)
Hinthamereinde D 59? (?)
1865J.G.H.A. baron van Hugenpoth (griffier van de arrondissements regtbank)
1875J.G.H.A. baron van Hugenpoth (griffier van de arrondissements-rechtbank)
Hinthamereinde D 56 (1880)
1881J.G.H.A. bar. van Hugenpoth (oud-griffier bij de arrondissements-rechtbank)
1908J.L. Vogel (Luit. Kol. Prov. Adjudant)
Hinthamerstraat 176 (1909)
1910J.L. Vogel (Luit. Kol. Prov. Adjudant) - mevr. wed. A. van Walsum-Dielman
1928wed. P.J.M. Sweens
1943D.P. Bredze (filiaalchef) - N.V. Behangselpapierfabr. van Rath en Doodeheefver

Hinthamerstraat 178
"De drie Eksters". De naam van dit huis verklaart dien van 't nevengelegen straatje, dat oudtijds ook Claas Joostenstraatje heette. Achter dit steegje lag het huis "Emmaus". (C.N. Teulings)
Bron: Mosmans 386 (Hinthamereind)
~~~
Vroeger waren het drie huizen t.w. "De rooie Kroon", "De drije Kandeleers" en "De drie Ekters".
Bron: Kring
Hinthamereinde D ongen. (?)
Hinthamerstraat 178 (1909)
1910Bergplaats van gedistilleerd van J. van de Camp-Oers
1943N.V. Behangselpapierfabr. van Rath en Doodeheefver

Achter de Exters. (tussen 178 en 180)
Hinthamerstraat 180   gemeentelijk monument
"De Struijs", later "Het Haasje". Thans "'t Witte Huis". (Wed. Spierings)
Bron: Mosmans 387 (Hinthamereind)
~~~
Eerste vestiging van de Alexianen of Cellebroeders.
Bron: Kring
Hinthamereinde D 61 (?)
1865mr. F.I.N.I.Q. van Hagens (advokaat) - wed. A. v.d. Ven (winkelierst. in kruideniersw.)
1875J.F.P. Maissan (sigarenfabriekant)
Hinthamereinde D 58 (1880)
1881J.F.P. Maissan (sigarenfabriekant)
1908wed. H. Spierings-van Vugt (filiaal der Amst. koloniaalh.)
Hinthamerstraat 180 (1909)
1910P. van Gestel (filiaal der Amst. koloniaalhandel)
1928wed. H.P. de Leeuw - H.M. Verhoeckx
1943wed. A.T. Goedmakers-Sliphorst

Hinthamerstraat 182
"St. Jacob". Een beeld van den Apostel bekroont het dakvenster van den voorgevel. (Wed. Teulings-Meuwese)
Bron: Mosmans 388 (Hinthamereind)
Hinthamereinde D 62 (?)
1865C.N. Teulings (boekbinder, boekdrukker en boekverkooper)
1875C.N. Teulings (mr. boekbinder, boekbinder en boekhandelaar)
Hinthamereinde D 59 (1880)
1881C.N. Teulings (stoomsnelpersdrukkerij, binderij, lineerfabriek en papierhandel)
1892C.N. Teulings
1908J. Klaassing (meesterkn. drukkerij (boven fabr. C.N. Teulings)) - wed. Chr. Teulings-Meuwese (fa. C.N. Teulings) boekdr.
Hinthamerstraat 182 (1909)
1910J. Klaasing (meesterkn. drukkerij (boven fabr. C.N. Teulings)) - wed. Chr. Teulings-Meuwese (fa. C.N. Teulings) boekdr.
1928C.J.J.M. Teulings - H.A.J.M. Teulings - L.J.J.M Teulings - wed. C.Th.M. Teulings

Hinthamerstraat 184   rijksmonument
"'t Wit Leeuwken" anno 1634. (Wed. Sweens-Verheijden)
Bron: Mosmans 389 (Hinthamereind)
Hinthamereinde D 63 (?)
1865B.M.H. de Bont (particulier) - F.A. Kerstens (olieslager met stoom)
1875jhr. M.A. Snoeck (lid der ridderschap van noord-brabant en candidaat-notaris)
Hinthamereinde D 60 (1880)
1881mr. C.M.A.A. de Roij van Zuijdewijn Capelle (griffier bij de arrondissements-rechtbank)
1908wed. G.A. Sweens-Verheijden
Hinthamerstraat 184 (1909)
1910wed. G.A. Sweens-Verheijden
1928M.J.H. Meijer

Hinthamerstraat 186
Hinthamereinde D 64 (?)
1865H.A. Coppens (schrijnwerker) - J. van Esch (winkelier in kruidenierswaren) - C. van Nieuwstadt (deurwaarder bij het kantongeregt, geagreëerd klerk ter kantore der hypotheken en kadaster)
1875J. van Esch (winkelier in kruidenierswaren) - P.M. Meuwese (partikul.)
Hinthamereinde D 61a (1880)
Hinthamerstraat 186 (1909)
1928mej. G. Broeder - F. Gemen - mej. M.C. Lubbers - G.J. van der Vliet
1943A.M.Fr. Broeder - Fr. Gemen (machinefabriek, verwarmingsindustrie)

Hinthamerstraat 188
"De roode Laars" anno 1614. (dr. Bellaard)
Bron: Mosmans 390 (Hinthamereind)
Hinthamereinde D 65 (?)
1875J. van den Boom (winkelier)
Hinthamereinde D 61 (1880)
1881M.A.J. Meuwese (partikulier)
1908dr. D.H.G. Bellaard (leeraar gymnasium)
Hinthamerstraat 188 (1909)
1910C. Walter (koopman)
1928G.B. Adams - Th. M. de Boer
1943A.C. van Esch (los arbeider) - A.J. van Esch (winkelbediende) - W. van Ooijen (kousenhandel)

Achter de Mollen. (tussen 188 en 190)
Hinthamerstraat 190-192   rijksmonument
"Den Boerendans" anno 1607. Perceelen 391 en 392 vormen thans ééne facade, in welks midden de gevelsteen zit met de drie Mollen. Beide huizen sedert laatst der 18e eeuw eigendom van de familie Sweens. (Tn. Sweens, winkel)
Bron: Mosmans 392 (Hinthamereind)
"De drije swarte Mollen" anno 1560. (Th. Sweens, winkel)
Bron: Mosmans 391 (Hinthamereind)
Hinthamereinde D 66 (?)
1865J.A. Sweens (koopman in koloniale waren)
1875J.A. Sweens (koopman in kolonialewaren)
Hinthamereinde D 63 (1880)
1881G.A. Sweens (boekhouder) - J.A. Sweens (koopman in kolonialew.)
1891G.A. Sweens
1908J.A. Sweens (stoomkoffiebranderij '3 mollen')
Hinthamerstraat 190 (1909)
1910fa. J.A. Sweens (kolon. waren, koffiebranderij '3 mollen')
1928fa. J.A. Sweens
1943Zuid-Ned. Koffiebranderij en Theehandel
Hinthamereinde D 63a (?)
1908Th.A.J.M. Sweens (koopman)
Hinthamerstraat 192 (1909)
1910Th.A.J.M. Sweens (koopman)
1928Th.A.J.M. Sweens
1943Zuid Ned. Koffiebranderij

Hinthamerstraat 194
"De Marsman" anno 1619. "De vergulde Roostel" anno 1666. (A.P. Sweens)
Bron: Mosmans 393 (Hinthamereind)
~~~
Huis met geverfde lijstgevel van schoon metselwerk, onderpui met hoge smalle ramen en deur met bovenlicht XIX, hardstenen basemant, verdieping met twee draairamen, rijke kroonlijst met gootklossen, dakkapel met tympaan, kelder met tongewelf.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Bron: Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst voor de gemeente 's-Hertogenbosch 1977
~~~
Smeedijzeren deurpaneel.
Bron: Kring
Hinthamereinde D 67 (?)
1875G.A. Sweens (boekhouder)
Hinthamereinde D 64 (1880)
1881J. van Esch (winkelier in kruidenierswaren)
1908M. Sweens (particuliere)
Hinthamerstraat 194 (1909)
1910M. Sweens (particuliere)
1928C.P. van Beijnen
1943wed. C. van Beijnen-den Teuling - wed. A. Leemans-van Beijnen

Hinthamerstraat D 65
Hinthamereinde D 68 (?)
1865wed. L. van de Ven (bleekster)
Hinthamereinde D 65 (1880)
1881J. van den Boom (winkelier)
Vervallen (1909)

Hinthamerstraat 196-198   rijksmonument
"St. Jan". anno 1603. Vroeger een geschilderd uithangbord. Is steeds een zeer voornaam burgerhuis geweest. (v.d. Eerenbeemt)
Bron: Mosmans 394 (Hinthamereind)
Hinthamereinde D 69 (?)
1865F. Ras (water en vuurverkooper, winkelier in komeneischwaren)
1875F. van der Pol (winkelier in spek)
Hinthamereinde D 66 (1880)
1881F. van der Poll (winkelier in spek)
1908G.J.H. van den Eerenbeemt (firma H.F. v.d. Poll) spekslagerij - wed. W. Heesbeen-van Kasteren
Hinthamerstraat 196 (1909)
1910G.J.H. v.d. Eerenbeemt (fa. H.F. v.d. Poll) speksl. - wed. W. Heesbeen-van Kasteren
1928G.J.H. v.d. Eerenbeemt
1943fa. Gebrs. Lith (slagerij) - L.C. van Lith (kellner) - M.J.M. van Lith (slagerspatroon)
2005Karel Greven (antiquair)
Hinthamereinde D 69a (?)
Hinthamereinde D 66a (1880)
1908H.F. van der Poll
Hinthamerstraat 198 (1909)
1910F. van der Poll (commissionair) - H.F. van der Poll
1943wed. A.L. van den Eerenbeemt-Heesbeen

Hinthamerstraat 200
"Den Brunswijker" anno 1621. (A. Ghijben)
Bron: Mosmans 395 (Hinthamereind)
Hinthamereinde D 70 (?)
1865F.A. Ghijben (fabrijkant in gouden en zilveren werken)
1875F.A. Ghijben (fabriek in gouden en zilver)
Hinthamereinde D 67 (1880)
1881firma F.A. Ghijben (fabriek. in goud en zilver) - A.P. Sweens (partikuliere)
1908A.J. Ghijben (firma gebr. Ghijben, fabriek en engroshandel gouden werken) - S.F. van der Pol (postbode en winkelier in spek)
Hinthamerstraat 200 (1909)
1910A.J. Ghijben (firma gebr. Ghijben (fabr. en engroshandel gouden werken))
1928J.H.W. Honnef - A.W.A. Schrover
1943L.M.J. Aarts (electricien) - A.C.L. Burgerhof

Hinthamerstraat 202
"Den Ossenkop". Het achterhuis (perceel 397): "In de Roos". (C. v. Son)
Bron: Mosmans 396 (Hinthamereind)
Hinthamereinde D 71 (?)
1865F. Schuurman (opzigter in eene branderij) - A.J. van Son (mr. koper- en blikslager)
1875L. van den Burg (commies verificateur bij 's rijks belastingen) - wed. A.J. van Son (mr. koper en blikslager)
Hinthamereinde D 68 (1880)
1908C. van Son (koperslagerij)
Hinthamerstraat 202 (1909)
1910C. van Son (koperslagerij)
1928G.J. van der Leeuw - fa. A.J. van Son
1943F.A. van der Leeuw (loodgieter) - Firma A.J. van Son (koperslagerij, sanitaire artikelen)

Hinthamerstraat D 69
Hinthamereinde D 69 (?)
Vervallen (1909)

Hinthamerstraat D 69a
Hinthamereinde D 69a (?)
1875W. Sodenkamp (gep. kapt.)

Hinthamerstraat 202b

Achter het Swart Leeuwke. (tussen 202b en 204)
Hinthamerstraat 204
"'t Swart Leeuwke" anno 1630. Arnoldus Croy stichtte in 't jaar 1393 achter den swarten Leeuw, een gasthuis voor 13 vrouwen. (P.J.M. Sweens)
Bron: Mosmans 398 (Hinthamereind)
Hinthamereinde D 73 (?)
1865wed. J.M. Heesen (stoffenverwer) - G.A. Sweens (boekhouder)
1875H. Heesen ('s rijks schatter)
Hinthamereinde D 70 (1880)
1881C. Markus (mr. horlogiemaker)
1908P.J.M. Sweens (koopman)
Hinthamerstraat 204 (1909)
1910P.J.M. Sweens-Meuwese (fa. P.J. Sweens) groothandel koloniale waren
1928Th.J. Klompers - wed. G.J. Lathouwers
1943fa. A. van Hezik en Zn. - A.E.J. van Hezik (koopman) - L. van Hezik (sociaal-werkster) - W.J.J. van Hezik (bouwkundige) - N.V. Bouwbedrijf 'Brabantia' (steenhouwerij) - N.V. Intern. Bouw- Handels- en Cultuurondern. v/h fa. A. van Hezik en Zn.

Achter het Schaapshoofd. (tussen 204 en 206)
Hinthamerstraat 206-208
Huis met gepleisterde gebosseerde lijstgevel met winkelpui XIXd, verdieping met drie 6-ruits schuiframen, zolder met drie 4-ruits schuiframen. Om de ramen geprofileerde stucwerklijsten met kuif en ronde bovenhoeken. Kroonlijst met geornamenteerde gootklossen. Gepleisterde gebosseerde lijstgevel langs Achter het Schaapshoofd met 6-ruits schuiframen. Enkelvoudige balklagen, kap met vurehouten dekbalkjukken en schaarspanten met balk. Onder het achterhuis een keldertje met moderne zoldering en opkamer.
Bron: Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst voor de gemeente 's-Hertogenbosch 1977
"'t Schaapshoofd". De naam van 't gangetje er neven behoeft geen verklaring. Achterin lag de Societeit "De Palmhof", waarvan in 1795 Sweens als rentmeester optreedt. (G. v.d. Leeuw)
Bron: Mosmans 399 (Hinthamereind)
Hinthamereinde D 75 (?)
1865A. van Dijk (mr. smid)
1875J. van Hirtum (mr. smid)
Hinthamereinde D 72 (1880)
1881A. Hamer (brander)
1908G.F. v.d. Leeuw (koopman) - J.T.F. v.d. Leeuw (koopman)
Hinthamerstraat 206 (1909)
1910J.T.F. v.d. Leeuw (koopman) - wed. G.F. v.d. Leeuw (winkelierster)
1928J.Th.F. van der Leeuw
1943Hassel G. v. (rijwielhandelaar)
Hinthamereinde D 72a (1880)
1908H. Jansen (boekhouder)
Hinthamerstraat 208 (1909)
1910H.W. Jansen (boekhouder)
1928wed. J.M.P. Scheffers
1960fa. Th. Meeuwsen & Zoon (interieurverzorging)

Hinthamerstraat 210   rijksmonument
"St. Joris". Voor anderhalve eeuw bierkelder. (firma Sweens, pakhuis en kantoor)
Bron: Mosmans 400 (Hinthamereind)
Hinthamereinde D 76 (?)
Hinthamereinde D 73 (1880)
1881J. van Hirtum (winkelier in suikerwerken) - M.J. Sweens (lid van de gemeenteraad en koopman)
1908A.A.M. Sweens (handel in koloniale waren) - Firma P.J. Sweens (stoomkoffiebranderij) - J.J. Sweens
Hinthamerstraat 210 (1909)
1910A.A.M. Sweens (fa. P.J. Sweens) handel in koloniale waren, stoomkoffiebranderij - J.J. Sweens (particulier)

Hinthamerstraat 212   rijksmonument
"De Palmboom" anno 1602. (A. Sweens, winkel)
Bron: Mosmans 401 (Hinthamereind)
Hinthamereinde D 76 (?)
1865P.J. Sweens (koopman in koloniale waren en olieslager met stoom)
1875wed. P.J. Sweens (koopman in kolonialew.)
Hinthamereinde D 73 (1880)
1881P.J. Sweens (koopman in koloniale waren)
1908A.A.M. Sweens (handel in koloniale waren) - Firma P.J. Sweens (stoomkoffiebranderij) - J.J. Sweens
Hinthamerstraat 212 (1909)
1910A.A.M. Sweens (fa. P.J. Sweens) handel in koloniale waren, stoomkoffiebranderij - J.J. Sweens (particulier)
1928fa. Q.J. Sweens
1943P.J. Sweens (koffiebranderij en theehandel)
19??In de Palmboom

Hinthamerstraat 214
• "De Bever"; heet waarschijnlijk zoo, naar den eigenaar Theodorus de Bever, die dit huis 1 Maart 1494 verkocht. Latere naam is "Het Spaaike". Velen herinneren zich nog, dat een ijzer schopje vóór tegen den spinnekop was aangebracht.
• "De Moelen" anno 1511; ook "Runmolen" en "Rooie Molen".
(M. Sweens-Fritzen, vroeger 2 huizen)
Bron: Mosmans 402-403 (Hinthamereind)
~~~
Kelder
Hinthamereinde D 77 (?)
1865J. van den Boom (dijkwachter en winkelier in kruidenierswaren) - A. van de Corput (timmerman) - Gez. van der Poel (wollennaaisters) - W. Refencouw (kleedermaker)
1875M.J. Sweens (lid van den gemeenteraad en koopm.)
Hinthamereinde D 74 (1880)
1908M.J. Sweens-Fritsen
Hinthamerstraat 214 (1909)
1910M.J. Sweens (lid van den gemeenteraad)
1943Chr. Vogel (goud- en zilverhandel, handel in optische artikelen)
1973Optiek Vogel

Hinthamerstraat 214a
Hinthamerstraat 214a (?)
1943W.J. Hendriks (stoffeerder)

Hinthamerstraat 214f
Kelder
Hinthamerstraat 214f (?)
2003? (De Vuurvogel) speelgoed

Hinthamerstraat D 75
Hinthamereinde D 78 (?)
1875M. Kluijtmans (winkelier in kruideniersw.)
1881M. Kluijtmans (winkelier in kruideniersw.)
Hinthamereinde D 75 (1881)
Vervallen (1909)

Hinthamerstraat 216
"De blauwe (groene) Hand". In 1753 was dit huis verhuurd aan Schepen Piper, die het jaar daarop verhuisde naar den hoek der St. Antoniestraat. Het was vooral door toedoen van dezen magistraatspersoon, dat aan de Bossche jeugd verboden was, om met Driekoningen, zingend langs de huizen te gaan. Uit kinderlijk misnoegen eindigden sindsdien de jonge snaken, een hunner liedjes, vóór Piper's huis luid uitgeschreewd, met de volgende toespeling op zijn naam: "Piep!! zeet de muis, In het zomerhuis". (Wed. Pronk)
Bron: Mosmans 404 (Hinthamereind)
~~~
Kelder
De Blauwe Hand (?)
1753Piper
Hinthamereinde D 79 (?)
1865A.G. Voets (firma J Voets) zeepzieder
Hinthamereinde D 76 (1880)
1908H.F.J. Güppertz (essaieur bij den waarborg) - wed. L. Pronk-van Thiel
Hinthamerstraat 216 (1909)
1910Chr. Feteris (landmeter bij het kadaster) - H.F.J. Güpperts (essaieur bij den waarborg) - mevr. wed. C. Pronk-van Thiel
1928W.J.L. Peijnenburg
1943fa. P.J. Peynenburg (schilder, drogisterij) - W.J.L. Peynenburg (handel in verfwaren)

Hinthamerstraat D 76a
Hinthamerstraat D 76a (?)
Vervallen (1909)

Hinthamerstraat 218-220
Huis met twee verdiepingen tellend midden gedeelte en twee lagere vleugels. Hoge gedeelte met lijstgevel van schoon metselwerk drie traveëen, gescheiden door gestapelde orde dubbellisenen met op de begane grond een natuurstenen winkelpui en op de verdieping drie ramen met ontlastingsbogen met natuurstenen sluit en geboortestenen.
Lage zijgebouwtjes met gevels van schoon metselwerk met lisenen, ramen en deuren met ontlastingsbogen met natuurstenen sluit- en geboorte stenen. Enkelvoudige balklagen en gordingenkap XIXd, goot met gootklossen.
Bron: Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst voor de gemeente 's-Hertogenbosch 1977
"Den Ancker" anno 1618. Oude gebeitelde gevelsteen nog in den gevel. (Coppens, kantoor)
Bron: Mosmans 405 (Hinthamereind)
~~~
Gevelsteen 'Den Ancker' in de voorgevel. Franse kalksteen 65 x 45 cm.
Het is een eenvoudige steen met de afbeelding van een anker en de tekst "In Den Ancker" eronder. Over de naam is niets bekend. In het pand kan ooit een herberg hebben gezeten, maar een 'anker' is ook een wijnmaat (38.8 liter). Aangezien het merendeel der Bossche gevelstenen vrij eenvoudig is, is het niet mogelijk om op grond van enkel stilistische kenmerken een datering te geven.
Bron: Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch
Hinthamereinde D 77 (1880)
1908H.M. van den Dungen (winkeljuffrouw)
Hinthamerstraat 218 (1909)
1910wed. A.J. Coppens (distilleerderij, wijnhandel, likeurstokerij, azijnfabriek) - H.M. van den Dungen (winkeljuffrouw)
"De Koperen Knop".
Hinthamereinde D 78 (?)
1905filiaal W.J.M. Coppens (distillateur) - H.M. van den Dungen (winkeljuffrouw)
1908W.J.M. Coppens (Firma wed. A.I. Coppens) distillateur - H.M. van den Dungen (winkeljuffrouw)
Hinthamerstraat 220 (1909)
1910wed. A.J. Coppens (distilleerderij, wijnhandel, likeurstokerij, azijnfabriek)
1928Winkel Gedistilleerd
1943A.J. Grimm (bedrijfsl. limon.- en vruchtenfabr.) - Grimm's Handel Mij. N.V. (wijnen - likeuren - gedistilleerd)
19??? (Weijntjes) hang- en sluitwerk, meubelbeslag

Hinthamerstraat 222   gemeentelijk monument
Hinthamerstraat D 78a (?)
1908C. Hartwijk (naaister) - wed. Hartwijk
Hinthamerstraat 222 (1909)
1910C. Hartwijk (naaister) - wed. Hartwijk
1928A.J. Grimm - mej. M.P.C. Grimm - wed. M. Grimm

Hinthamerstraat 224   gemeentelijk monument
"'t Kasteel van Helmont". Mooie vernieuwde gevelsteen met jaartal 1625. (Coppens, winkel en branderij)
Bron: Mosmans 406 (Hinthamereind)
Het Casteel van Helmondt (?)
1710Hendrik Smits bron
Hinthamerstraat 224 (1909)
1999Anton en Rikie Belgers (Wijnhuis Belgers)

Hinthamerstraat ?
"De gecroonde Baers". Midden door het perceel "De gecroonde Baers" liep de lijn, waarlangs de huizen, voor de te graven Z.W.Vaart, moest worden geamoveerd. Verder zijn op deze zijde van het Hinthamereind nog afgebroken om plaats te maken voor het Kanaal:
"De drie Hoefijzers", "De Marsman", "De Wolsack", "De Kersseboom", "In Halfmaan", "De Lindeboom", "De Blindeman", "De gecroonde Ploeg" en "De Zevengester". (Coppens, winkel en branderij)
Bron: Mosmans 407 (Hinthamereind)

Zuid-Willemsvaart
 
Zuid-Willemsvaart
Hinthamerstraat E 66a
Hinthamereinde E 66a (?)
Hinthamereinde E 66a (1880)
1881Th. Richt (boekhouder)

Hinthamerstraat 223
"Den Eierdop" anno 1603. (Verbruggen, Slagerij)
Bron: Mosmans 474 (Hinthamereind)
Hinthamereinde E 66 (?)
1865A.J. Mulders (mr. broodbakker)
1875A.J. Mulders (mr. broodbakker)
Hinthamereinde E 66 (1880)
1881A.J. Mulders (mr. broodbakker)
1908R. Mulders - J. Verbruggen (spekslager)
Hinthamerstraat 223 (1909)
1910R. Mulders - J. Verbruggen (spekslager)
1928J.H.C. Verbruggen - J.P.A.M. Verbruggen
1943Wijnschenk's Vischhandel

Hinthamerstraat 221
"Het (gecroonde) Ancker" anno 1668. Later "De Wildeman"; daarna nog "De drie Raapkoeken". Vroeger mogelijk twee huisjes. (Coppens-Sanders)
Bron: Mosmans 475 (Hinthamereind)
Hinthamereinde E 65 (?)
1865firma wed. A.I. Coppens (likeurstoker, koopvrouw in steenkolen en dranken) - J.P.N. Coppens (snelazijnmaker)
1875A.D. Coppens (firma A.J. Coppens) lid van de kamer van koophandel - mej. Adr. Coppens (partikuliere)
Hinthamereinde E 65 (1880)
1881A.D. Coppens (firma A.J. Coppens, lid van de kamer van koophandel)
1908W.J.M. Coppens (handelaar in wijnen en gedistilleerd)
Hinthamerstraat 221 (1909)
1910wed. A.J. Coppens (handel in wijnen en gedistilleerd)
1928G.P. Duuring
1936G.P. Duuring (oogarts)
1943G.P. Duuring (oogarts)

Hinthamerstraat 219
"De halve Maan". Nog in den spinnekop. "De drie Zeeuwsche Rijksdaalders*". (Meeuwese-Moonen)
Bron: Mosmans 476 (Hinthamereind)
17??Vincent Boom
Hinthamereinde E 64 (?)
1865J.C. Meuwese (firma wed. P.J. Moonen) koopman in koloniale waren
1875J.C. Meuwese (firma wed. P.J. Moonen) koopman in koloniale waren
Hinthamereinde E 64 (1880)
1881P. Meuwese (firma wed. P.J. Moonen, koopman in kolonialewaren)
1908L. Meeuwese Asselbergs (firma Moonen) grossiers en winkeliers in koloniale waren
Hinthamerstraat 219 (1909)
1910L. Meuwese Asselbergs (koopman) - wed. G.J. Moonen (gross. en winkel in kol. waren)
1928fa. wed. P.J. Moonen
1943(219-217): fa. wed. P.J. Moonen (handel in koffie en thee)

Hinthamerstraat E 63
Hinthamereinde E 63 (?)
Hinthamereinde E 63 (1880)
Vervallen (1909)

Windmolenbergstraat. (tussen 217 en 215)
Hinthamerstraat 215
Huis van L.C.P.M. Meuwese.
Bron: Stadsarchief (0016997)
Hinthamereinde E 31 (?)
1865A.J.W. Venhorst (logementhouder)
1875J.F. Focquin (kapitein tweede bataillon)
Hinthamereinde E 31 (1880)
1908R.A. van Heusden (notaris)
Hinthamerstraat 215 (1909)
1910R.A. van Heusden (notaris)
1928L.C.P.M. Meuwese

Hinthamerstraat 211
"De Vingerhoet" anno 1664; naderhand "Het (gekroond) rood Hart". Tot omstreeks 1850 was hier nog een houten gevel, die dreigend overhelde. (Ledig, vroeger 2 huizen)
Bron: Mosmans 477-478 (Hinthamereind)
Hinthamereinde E 30 (?)
1881douarière Colen (geboren jonkvr. van der Does de Willebois, partikuliere)
Hinthamerstraat 211 (1909)

Hinthamerstraat 209
"De Leeuwerenberg" anno 1711. Later "De Valleckens". Over de heele breedte van den gevel liep een hardsteenen band, waarop een groote en vele kleine valken uitgebeiteld waren, met de volgende regels:
"Valleckens klein en groot, men siet ze vliegen.
Wij en sullen God almachtig niet bedriegen".
(Abels, bakker)
Bron: Mosmans 480 (Hinthamereind)
Hinthamereinde E 29 (?)
1865B.G. Vincent (klerk ten kantore van den directeur van 's rijksbelastingen in Noordbrabant) - L. Zwijsen (winkelier in kruidenierswaren)
1875J. van den Dungen (mr. smid) - J. Vos (2e luitenant tweede bataillon) - L. Zwijsen (winkelier in kruidenierswaren)
Hinthamereinde E 29 (1880)
1881L. Zwijsen (winkelier in kruidenierswaren)
1908M.S.A. Abels (broodbakker) - R. Abels-Balink (modiste) - C. Eerhart (sigarensorteerder)
Hinthamerstraat 209 (1909)
1910M.S.A. Abels (broodbakker) - R. Abels-Balink (modiste)
1928wed. L. Kops - B.F.A. Messing - W. Schruijer
1943A.J. Bechthold (melkventer)
2008Informatiecentrum Geestelijke Gezondheid

Hinthamerstraat 207   rijksmonument
"De kleine Valk" anno 1560. (v.d. Staij, inrijdpoort)
Bron: Mosmans 481 (Hinthamereind)
~~~
"De groote Valk". Nog in den spinnekop geschilderd. In dit huis brak 30 April 1419 een hevige brand uit, die de Hinthamerstraat grootendeels in kolen legde, en tot op de Markt voortwoedde. 112 menschenlevens gingen er bij verloren. De groote Valk staat van 1551 tot 1666 continueel als herberg vermeld. (v.d. Staij, winkel)
Bron: Mosmans 482 (Hinthamereind)
Hinthamereinde E 28 (?)
1865A. van der Staaij (koopman in steenkolen) - J.J. van der Staaij (koopman in koloniale waren)
1875gebr. van der Staij (koopman in kolonialew.) - P.H. van de Ven-Sweens (partikulier)
Hinthamereinde E 28 (1880)
1908L.M. v.d. Staij (stoomkoffiebr.- tabaksk., in kol. waren)
Hinthamerstraat 207 (1909)
1910L.M. v.d. Staij (stoomkoffiebr.- tabaksk., in kol. waren)
1928fa. Voets en Werners - wed. H.J. Voets
1943B. Werners (v/h Gebr. van der Stay) handel in koloniale waren

Hinthamerstraat 207a
Hinthamerstraat 207a (?)
1943H. Beekmans (chauffeur) - F.L. Koekkoek (onderwijzer B.O.)

Hinthamerstraat 205-203   rijksmonument
Hinthamereinde E 27 (?)
1865D. Allee (administrat. d. milit. broodbakk.) - I. Mast (conducteur op eene stoomboot)
1875E.H.F. Siegmund (administrateur der militaire broodbakkerij)
Hinthamereinde E 27 (1880)
1881E.H.F. Siegmund (administrateur der militaire broodbakkerij) - gebr. van der Staij (koopman in kolonialew.)
1908A.D. van Zutphen (arts)
Hinthamerstraat 205 (1909)
1910A.D. van Zutphen (arts)
1928F.N.J. Hendrikx - J.P.J. van Loon
• "Den Hopwagen" anno 1616.
• "Het Hoefijzer" anno 1629. Looierij. Later "De witte Fransche Schoen" anno 1658. Laatst bekende naam "De witte Burrie" anno 1728.
(voormalige militaire-bakkerij)
• "Het zwart Lam"
• "'t Sinlooshuis" of "Reijnier van Arkel". De laatste naam herinnert aan den weldadigen Bosschenaar, die dit huis in 1442 stichtte.
(Krankzinigengesticht, vóór de verbreeding in 1905)
Bron: Mosmans 483-487
~~~
Het geneeskundig gesticht Reinier van Arkel.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 93
Hinthamereinde E 26 (?)
1865W. Merkx (direct. in het krankzinnigen gesticht)
1875dr. W.L.H. Strijbosch (geneesheer in het geneeskundig gesticht voor krankzinnig.)
Hinthamereinde E 26 (1880)
1881P. van Cromvoirt (rector)
1908J. van Geloven (broeder Overste) - M. Gerrits (moeder Overste) - J.M. Peters (rector) - Krankzinnigengest. Reinier v. Arkel
Hinthamerstraat 203 (1909)
1910J. van Geloven (broeder Overste) - M. Gerrits (moeder Overste) - C. Peters (rector) - Krankzinnigengest. Reinier v. Arkel
1928Reijnier van Arckel Geneesk. Gest.
1943wed. A.Th. van Beek-Metz - P. de Beer - B.J. van de Berg - W. van Berge Henegouwen - J. van Bergen - J. van de Berk (landbouwer) - J.C.M. Coraij - L. Diepstraten - L.J. van Dijk (schoenmaker) - M.A.M. van Dijk (rector) - wed. A.M. van Dorst-Augustijn - A.J. van Dries - J.A. van Elsakker (bakker) - wed. G. van Engelen-Dekkers - J.C. Hakfoort (landbouwer) - S. Hanegraaf (landbouwer) - H. Hintjes - S. Hofmans - wed. W.M. Hoskens-Smetsers - A.L. Jansen (sigarenmaker) - wed. A.F. Janssen-Bödding - K. Kappe (grondwerker) - G. van de Kimmenade - Th.P.C. Kling (boekhouder) - H. Klopper (broodbakker) - J.P. Kortsmit - A.A. Lathouwers (klompenmaker) - P.W. van Loenhout (metselaar) - wed. M. Louwrensen-Beekmans
1965Reinier van Arkel (vrouwen) (Zusters van Barmhartigheid)

Hinthamerstraat 201
"De twee Scheeren". (Kinderen de Rooij)
Bron: Mosmans 488
Hinthamereinde E 25 (?)
1865C. Berkenhamer (gepens. sergeant) - J. Dobbelsteen (firma Dobbelsteen Brands) winkelier in manufacturen - H. Eras (firma L Eras, pijpenfabrijkant) - J. van der Pas (wollennaaister)
1875A. Ebeling (2e luit. eerste bataillon) - wed. Keijzer (partikulier) - Aug. de Rooij (mr. goud en zilversmid)
Hinthamereinde E 25 (1880)
1881Aug. de Rooij (mr. goud en zilversmid)
1908A. de Rooij (goudsmid) - Kinderen de Rooij (depôt postzegels, winkeliersters) - J.H. Zwaga (notarisklerk)
Hinthamerstraat 201 (1909)
1910A. de Rooij (goudsmid) - Kinderen de Rooij (depôt postzegels, winkeliersters) - J.H. Zwaga (notarisklerk)
1928mej. J.F.A. Janssen - mej. C.N.M. de Rooij - mej. M.A.H. Schoeren
1943C.F.P.M. Janssen (winkelierster) - J.F.A. Janssen (kantoorbediende)

Hinthamerstraat 199   rijksmonument
"De Swaen". (van Haeren)
Bron: Mosmans 489
Hinthamereinde E 24 (?)
1865G.J. van Erp (mr. broodbakker, veehouder en koopman)
1875R. van Haeren (mr. broodbakker) - J.M. van de Ven (partikulier)
Hinthamereinde E 24 (1880)
1881R. van Haeren (mr. broodbakker)
1908J.H. van Haeren (broodbakkerij)
Hinthamerstraat 199 (1909)
1910J.H. van Haeren (broodbakkerij)
1928mej. H.M.G. Hirdes - wed. C. Hirdes - Th.J. Roeffen
1943Th.J. Roeffen (bakker)

Hinthamerstraat 197-195
"'t Wilt Paerd". (v. Ravesteijn)
Bron: Mosmans 490
Hinthamereinde E 23 (?)
1865L.M. Seijffers (vleeschhouwer en koopman in vette kalveren)
1875L.M. Seijffers (vleeschh. en koopm. in kalveren)
Hinthamereinde E 23 (1880)
1881J.B. Keukenbrink (4e kl. gepension.) - L.M. Seijffers (vleeschh. en koopman in kalveren)
1908Th.A. van Ravenstein (steenkoolhandel)
Hinthamerstraat 197 (1909)
1910Th.A. van Ravenstein (steenkolenhandel)
1928W.A. Carré - T.C.J.I. van Ravenstein - Th.A. van Ravenstein
1943H.J. Lensen (koopman)
Hinthamereinde E 23a (?)
1908J.G. Klokgieters (ingenieur)
Hinthamerstraat 195 (1909)
1910wed. G. Poell-v.d. Kamp
1943wed. M. Brouwer-Scholks

Hinthamerstraat 193-193a
"De Druijf". Dit en de volgende huizen waren eigendom van den Bossche schildert Jan Roelofs van Diepenbeek, een leerling van Rubens. Hij woonde sinds 1590 in "De Drueve", zoodat dit perceel, 491, de plaats is waar de geniale man vele zijner meesterwerken geschilderd heeft. (Kops)
Bron: Mosmans 491
~~~
Het huis "De Druif" op het Hinthamereinde thans bewoond door F.J. Kops, is in 1688 voor korten tijd een R.K. Bidplaats geweest. Zie Meijer De Predikheeren.
Bron: Mosmans supplement
~~~
De Druif.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 99
Hinthamereinde E 22 (?)
1865P.H. van der Ven (sigarenfabrijkant)
1875H.W.A. Hohmann (wijnhandelaar, likeurstokeren agent der brandverzekering-maatschappij voor het koninkrijk der Nederlanden)
Hinthamereinde E 22 (1880)
1881A. van Gerve (partikulier) - J.H. van de Ven (partikulier) - M.C. van de Ven (partikulier)
1908F.J. Kops (kunstschilder)
Hinthamerstraat 193 (1909)
1910F.J. Kops (kunstschilder)
1928C.J.A. van der Pennen
Hinthamerstraat 193a (?)
1928A.B.J. Arts
1943A. Arts Passon (kaashandel) - A.B.J. Arts (koopman) - J.H.J. Coraij (schilder)
19??Handboekbinderij 'Papyrus'

Hinthamerstraat 191-189
"De Kattendans". Een halve eeuw geleden hingen de dansende katten, in hout gesneden, hier nog uit. (Wolfsbergen)
Bon: Mosmans 492
Hinthamereinde E 21a (?)
1908J. Heuvelmans (juwelier)
Hinthamerstraat 191 (1909)
1910L.P.N. van Valkenburg (hoofdopzichter bij de restauratie St. Janskerk, leeraar Kon. school)
1928C.J. van de Wouw - M.H.C. van de Wouw
Hinthamereinde E 21 (?)
1865A.L.F. Coelen (ontvanger der plaatselijke belastingen 1e kl.) - M. van der Maren (boekhouder) - M. van der Maren (gep. sergeant-majoor) - J.B. van Wolfsbergen (mr. timmerman en metselaar)
1875A.S. van Oosterhout (logement en tapper) - J.B. van Wolfsbergen (mr. timmerman en metsel.)
Hinthamereinde E 21 (1880)
1881T.M. Poierre (schatter in de bank van leening) - J.B. van Wolfsbergen (mr. timmerman en metselaar)
1908J.B. van Wolfsbergen (mr. timmerman)
Hinthamerstraat 189 (1909)
1910J.B. van Wolfsbergen (mr. timmerman)
1928E.P.L. Straatman
1943fa. E. Straatman & Zn. (taxateur, bouwbedrijf en mach. houtbewerking)

Hinthamerstraat 187
"Den Roch", in 1566 bewoond door Aert den Beeldstormer. Naderhand heet het huis "Den Bril" anno 1680. Thans: "De stad Osch". (L.P. Vos)
Bron: Mosmans 493
Hinthamereinde E 20 (?)
1865A. van den Broek (logementhouder)
1869wed. A. van den Broek (logement en stalling 'de stad Oss')
Hinthamereinde E 20 (1880)
1881A.S. van Oosterhout (logement en tapper)
1908L.P. Vos (café 'de oude stad Oss' logem. en stalling)
Hinthamerstraat 187 (1909)
1910L.P. Vos (café 'de stad Oss' burger hotel en stalling)
1928A.Th. Ruijssenaars
1943A.Th. Ruijssenaars (café Stad Oss)
1991Tiny en Thea Ender (café Stadt Oss)

Sint Jabobstraat. (tussen 187 en 185)
Hinthamerstraat 185
"De Tarton" anno 1696 herberg. Thans "De nieuwe stad Osch". (A. de Rooij)
Bron: Mosmans 494 (Hinthamereind)
Hinthamereinde E 19 (?)
1865J. van Wordragen (logementhouder)
1875A. Spierings (logementhouder)
Hinthamereinde E 19 (1880)
1881M. Grimminck (logementhouder)
1908A.J.J. de Rooij (café logement en stalling)
Hinthamerstraat 185 (1909)
1910A.J. van Erp (caféhouder)
1928A.J. van Erp
1961Hotel Victoria

Hinthamerstraat 183   rijksmonument
• "De Kalverendans".
• "De Hopsack".
(Firma Suys, vroeger 2 huisjes)
Bron: Mosmans 495-496
Hinthamereinde E 18 (?)
1865F.B. Suijs (firma J. v.d. Lee-Suijs) likeurstoker, grossier in wijnen en gedistilleerd
1875F.B. Suijs (wijnhandel. en grossier in gedistill.)
Hinthamereinde E 18 (1880)
1881F.B. Suijs (wijnhand. en grossier in gedistilleerd)
1908J.A.W. Suijs (fa. F.B. Suijs) wijnhandelaar
Hinthamerstraat 183 (1909)
1910J.A.W. Suijs (fa. F.B. Suijs) wijnhandelaar
1919Suijs (fa F.B. Suijs) wijnhandel 'De Druif'
1928W.W. Beurden - J.A.M. Roelands - J.H. Roelands - wed. H.J. Scheermakers - W.I.C. van Veelen - J.W. Verkuijlen - mej. C.J.M. Verkuijlen
1943J.J.A. Hooijmans (kantoorbediende) - J.H. Roelands (conserven)

Hinthamerstraat 181   rijksmonument
"De (groote) gekroonde Hamer". De naam hoort enkel aan de oostelijke helft.
(van Baerle, vroeger 2 huizen)
Bron: Mosmans 497-498 (Hinthamereind)
Hinthamereinde E 17 (?)
1865J. van der Lee (particulier)
1875J. van der Lee (partikulier)
Hinthamereinde E 17 (1880)
1881J. van der Lee (partikulier)
1908Ch.P.G. Gorissen (waarn. Insp. S.S.)
Hinthamerstraat 181 (1909)
1910Ch.P.G. Gorissen (inspecteur S.S.)
1928P.A. Mulders
1943B.F.M. van Kerkhoff (admin. R.K. Smedenpatroonsbond)

Hinthamerstraat 179
"De Maghet van den Bossche" anno 1635. (Ledig)
Bron: Mosmans 499 (Hinthamereinde)
~~~
Ooit een schuilkelder. Men sprak van de roomse kerk op het Hinthamereind dat vroeger begon bij de Geerlingse brug en dat ook wel het Gek Eind genoemd werd.
Bron: Straat in Straat uit (1984) 52-57
Hinthamereinde E 16 (?)
1865W.M.H. Anten (2e luit. bij het 5e reg. inf.) - J. van Esch (mr. kleedermaker) - P. Gloudemans (mr. koper- en blikslager)
1875J. van Esch (mr. kleermaker)
Hinthamereinde E 16 (1880)
1881J.C. Meuwese (partikulier) - L. Meuwese (zoutzieder)
1908C.L.J.M. Romme (administrateur der godsh.)
Hinthamerstraat 179 (1909)
1910C.I.J.M. Romme (administrateur der godsh.)
1928A.M.H. Tonnaer - mr. A.A.M. Tonnaer
1936Pastorie St. Jacob
1943F.J. Hochstenbach (kapelaan)
1965Pastorie St. Jacob

Hinthamerstraat 177   rijksmonument
"De gulden Roos", ook "Rooster". (B. Rehl)
Bron: Mosmans 500 (Hinthamereinde)
Hinthamereinde E 15 (1880)
1881F.A. Ghijben (partikulier) - J.A.C. Richt (commissionnair) - J.J. Richt (klerk) - wed. J.A. Richt (partikuliere) - wed. mr. E.A.G. Romme (partikuliere)
1908B.J.A. Rehl (kapelmeester 2e Regt. infanterie)
Hinthamerstraat 177 (1909)
1910B.J.A. Rehl (kapelmeester 2e regt. infanterie)

 
Hinthamerstraat 175   rijksmonument
Hinthamereinde E 15 (?)
1865H.J. van Grinsven (firma T.M. van Grinsven) leerlooijer, mr. schoen- en zadelmaker
1875wed. R. Rommer (partikuliere)
Hinthamereinde E 15a (1880)
Hinthamerstraat 175 (1909)
1910Dames Richt
1928mej. C.M.A.M. Meuwese
19??Sint Jacobskerk
2007(Jeroen Boschplein 2): Jheronimus Bosch Art Center

 
Hinthamerstraat 173
"Valkenborg" anno 1603. Naderhand "De Klok". (Henskens)
Bron: Mosmans 501 (Hinthamereind)
Hinthamereinde E 14 (?)
1908C.A. Henskens (schilder)
Hinthamerstraat 173 (1909)
1910Werkplaats van C.A. Henskens (schilder)

Hinthamerstraat 169
• "Het bont Paardje".
• "De bonte Koe". Volgens welwillende mededeeling uit het "Memoriale Parochiae" bestaat de pastorie uit genoemde twee panden. (Pastorie St. Jacob)
Bron: Mosmans 502 (Hinthamereind)
Hinthamereinde E 13 (?)
1865H. van de Foelart (kapellaan in de kerk St. Jacob) - P. Kemps (pastoor der kerk St. Jacob) - P. Verhoeven (kapellaan in de kerk St. Jacob)
1875J.P. van Gennip (kapellaan in de kerk v. St. Jacob) - P. Kemps (oud pastoor der kerk van St. Jacob) - J.A.G. Suijs (kapellaan in de parochiekerk van St. Jacob) - P. Verhoeven (pastoor in de kerk van St. Jacob)
Hinthamereinde E 13 (1880)
1881J.A.G. Suijs (kapelaan der parochie van st. jacob) - P. Verhoeven (pastoor in de kerk van st. jacob)
1909J. Brekelmans (kapelaan St. Jacob) - F.F. Franken (kapelaan St. Jacob) - H.A. van Onsenoort (kapelaan en rector St. Antoniusgest.) - C.C. Prinsen (pastoor St. Jacob)
Hinthamerstraat 169 (1909)
1910J. Brekelmans (kapelaan St. Jacob) - F.F. Franken (kapelaan) - H.A. van Onsenoort (kapelaan en rect. St. Antoniusgest.) - C.C. Prinsen (pastoor St. Jacob)
1928H.A. Aldenhuisen - J.J.C.A. Bijnen - A.J. Pessers - Mgr. C.C. Prinsen

Hinthamerstraat 167
"De Rogbloem". "Den dooven Man*". (Govers)
Bron: Mosmans 503 (Hinthamereind)
Hinthamereinde E 12 (?)
1865P.G. Govers (mr. loodgieter en brandm.) - J.F.P. Maissan (banketbakkers bediende)
1875P.G. Govers en Zn. (mr. loodgieter) - wed. J. Verhoeven (winkel. in kruidenierw.)
Hinthamereinde E 12 (1880)
1881J.P. van Gennip (kapelaan der parochie v. st. jacob) - P.G. Govers en zn. (mr. loodgieters)
1908E.J. Govers (beëedigd klerk rechtbank)
Hinthamerstraat 167 (1909)
1910C.A. Henskens (mr. huisschilder)
1928A. Bottcher

Achter den Doove
Hinthamerstraat E 10
Hinthamereinde E 10 (?)
1881wed. J. Verhoeven (winkel in kruideniersw.)

Hinthamerstraat 165
"Het Hoefijzer". (J. v. Dinther)
... thans Parochiestraat. "De Poort van het erf Teunis Geertsen".
Bron: Mosmans 504 (Hinthamereind)
Hinthamereinde E 9 (?)
1865A.F. van Zuijlen (winkelier in gouden en zilveren werken)
1875J. van Heeswijk (winkelier in manufacturen enz.)
Hinthamereinde E 9 (1880)
1881mej. Adr. Coppens (partikuliere) - H. van de Wiel (in kruidenierswaren)
1908J. van Dinther (kruidenier)
Hinthamerstraat 165 (1909)
1910C.A. van Dinther (boekhouder) - J. van Dinther (kruidenier)
1928J. van Dinther - J.M. van Dinther

Hinthamerstraat E 8
Hinthamereinde E 8 (?)
1865J.B. Plettenburg (water- en vuurverkooper, winkelier in komeneischwaren)
Vervallen (1909)

Hinthamerstraat E 7
Hinthamereinde E 7 (?)
1865A. Melching (tapper)
Vervallen (1909)

Parochiestraat.
 
Mgr. Prinsenstraat.
Hinthamerstraat 163
"Het gulden Kruis", later "De ijzeren Man". In 1756 bewoond door den geelgieter Demini. Hij betaalde 78 gld. huur per jaar. (P. Verhoeckx)
Bron: Mosmans 505 (Hinthamereind)
Hinthamereinde E 6 (?)
1865I.A. van Deutekom (mr. broodbakker) - J. Kerssemakers (particulier)
1875jonkh. L.M.C. Rollin Couquerque (3e regement vesting-artillerie) - T. Verhoeckx (mr. broodbakker)
Hinthamereinde E 6 (1880)
1881T. Verhoekx (mr. broodbakker)
1909mej. C. Brak - G. Gorissen (particulier) - P.A.A. Verhoeckx (brood- beschuit en banketbakker)
Hinthamerstraat 163 (1909)
1910mej. C. Brak - mej. M. v.d. Heuvel - P.A.A. Verhoeckx (brood- beschuit en banketbakker)
1928mej. C.M.M. Offermans - A.J.A. Verhoeckx
1943fa. P. Verhoeckx van Wamel (bakker)
19??Cafetaria De Fijnproever

Hinthamerstraat 161
"De drie (Kruis)-rijksdaalders". Deze geldstukken zaten eenige tientallen jaren terug nog in den spinnekop geschilderd. In 1757 Apotheek van R. Hermans. De huursom was toen 80 gld! (G. v. Gerve)
Bron: Mosmans 506 (Hinthamereind)
Hinthamereinde E 5 (?)
1865W. van Dijk (geägreëerde klerk ten kantore van den ontvanger der in- en uitg. regten en accijns.) - A. Kievits (winkelier in kruidenierswaren) - B. Kievits (rijks-opzigter van den waterstaat 1 kl.) - M.J. Koenen (kweekeling aan rijks kweekschool voor onderwijzers) - H. Verbeeten (kweekeling aan rijks kweekschool voor onderwijzers)
1875G.F. van Gerve (particulier) - G. Sterk (luitenant ter zee)
Hinthamereinde E 5 (1880)
1881G.F. van Gerve (partikulier)
1909G.F. van Gerve (metaalwarenfabriek)
Hinthamerstraat 161 (1909)
1910G.F. van Gerve (metaalwarenfabrikant)
1928A. de Gier - J.A.W. van der Kroef
1943H.J.G. Deiman (reiziger in manufacturen)

Hinthamerstraat 159   rijksmonument
"De gulden Sester" anno 1636. Besneden gootlijst, waarop M.D.CC.XXIV. Woonhuis in het midden der 18e eeuw van Laur. v.d. Linden, Notaris en Procureur. (Gerretse)
Bron: Mosmans 507
Hinthamereinde E 4 (?)
1865G. van Gerve (mr. koperslager en koperdraaijer met stoom) - J. Kuijpers (landmeter) - M.A. Venker (landmeter 3e kl.)
1875J.H. Bourrigter (kapitein vierde bataillon) - G. van Gerve (fabriekant van koperwerken met stoom, koperhandelaar)
Hinthamereinde E 4 (1880)
1881G. van Gerve (fabriekant van koperwerken met stoom, koperhandelaar)
1909J.C.M. Gerrese (mr. timmerman) - wed. J. Moussault
Hinthamerstraat 159 (1909)
1910J.C.M. Gerrese (mr. timmerman) - wed. J. Moussault
1928J.P.M. Gerrese - F.J.M. Moussault - wed. A.M.J. Moussault - R.K. Foto Persbur. Het Zuiden - H.A.C. Waltz
1943E.A.M. Gerrese (boekhoudster) - P.A. Tak (horlogerie)

Hinthamerstraat 157   rijksmonument
"De gulden of houten Hand". (Straatman)
Bron: Mosmans 508 (Hinthamereind)
Hinthamereinde E 3 (?)
1865T. van Tuijn (stoelenmatter en wieldraaijer)
1875L. van Tuijn (stoelenmatter en wieldraaijer)
Hinthamereinde E 3 (1880)
1881L. van Tuijn (wieldraaier)
1908Jos. Schroeders (handelsreiziger) - E. Straatman (mr. timmerman en metselaar)
Hinthamerstraat 157 (1909)
1910Jos. Schroeders (handelsreiziger) - E. Straatman (mr. timmerman en metselaar)
1928C.J. van Beers - L. van Beers
1943H.J. van Dal (opperman) - A.G. van Eijck (koopman)

Hinthamerstraat 155-153-151   rijksmonument
"De Noteboom". Te dezer plaatse hadden de Cellebroers of Alexianen in de vorige eeuwen hun klooster. (dr. Ilcken)
Bron: Mosmans 509
~~~
Het huis de Notenboom. Nos. 149, 151, 153 en 155.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 3
Hinthamereinde E 2b (?)
1909G. van Kollenburg en Zoon (mr. metselaars) - E. van Kollenburg (tailleuse)
Hinthamerstraat 155 (1909)
1910G. van Kollenburg en Zoon (mr. metselaars)
1928G.W.M. van Kollenburg
1943G.J.M. Kollenburg (onderwijzer) - G.M.M. van Kollenburg (metselaar) - M.P.P. Kollenburg (kantoorjuffrouw)
Hinthamereinde E 2 (?)
1865J. Goossens (firma geb. Goossens, beeldhouwers)
1875J. van der Geld (beeldhouwer) - G. Goossens (partikulier)
Hinthamereinde E 2 (1880)
1881G. Goossens (partikulier)
1908G.J. Klompers (gemeente-opzichter) - I.F. van Son (particuliere)
Hinthamerstraat 153 (1909)
1910G.J. Klompers (gemeente-opzichter)
1928mej. Th.M.Ph. van Luijtelaar
1943E.M. Brekelmans (kleermaker) - Th.J.J. Brekelmans (ass. accountant)
Hinthamereinde E 2a (?)
1865G. Goossens (beeldhouwer)
Hinthamereinde E 2a (1880)
1881M.A. Posno (partikuliere)
1909M.J.A. Nuijts - wed. F.A. Ophoff
Hinthamerstraat 151 (1909)
1910wed. F.A. Ophoff
1928mej. M.J.G. Heijmans - mej. S.C.P.A. Heres - H.M. Vostermans
1943V. Marcolina (terrazzowerken)

Hinthamerstraat 149
"De nobele Baars". (A. v. Mackelenberg)
Bron: Mosmans 510 (Hinthamereind)
Hinthamereinde E 1 (?)
1865J.F. van Mackelenbergh (mr. schoenmaker)
1875J.F. van Mackelenbergh (mr. schoenmaker)
Hinthamereinde E 1 (1880)
1881J.F. van Mackelenbergh (mr. schoenmaker)
1908A.H. van Mackelenberg (oud comm. der telegrafie)
Hinthamerstraat 149 (1909)
1910A.H. van Mackelenberg (gew. commies bij de rijksteleg.)
1928B.H. Kerstel - K.E. van Mackelenberg
1943wed. C.C.J. Hohman-van Oskeuls - wed. M.F.J. van der Loo-Esser

Geerlingsebrug. (tussen 149a en 147)
Hinthamerstraat 147
Deze drie perceelen waren, in 1787, tuin, behoorende bij het volgend perceel, en met een hoogen muur van de straat afgesloten. (Abbenhuis. Suanet v.d. Bouwhuizen)
Bron: Mosmans 309-311
Hinthamerstraat F 1 (?)
1865J.H. Nieuwenhuijzen (agent van stoombootdiensten)
1875mej. P. Nieuwenhuijzen (partikuliere)
Hinthamerstraat F 1 (1880)
1905F.J. Abbenhuijs (boekhouder)
1908F.J. Abbenhuijs (particulier)
Hinthamerstraat 147 (1909)
1910F.J. Abbenhuijs (particulier)
1928H.M. v.d. Boogaart - J.M.M. v.d. Boogaart - echtg. A. Frijlink
1943H.M. van de Boogaart
1973boek- en kantoorboekhandel - van Dijk & van Hees

Hinthamerstraat 145
Hinthamerstraat F 2 (?)
1865J. Gans (koopman in vette kalveren) - J. Gans (vleeschhouwer)
1875J. Gans (vleeschhouwer) - A. Mugge (partikulier)
Hinthamerstraat F 2 (1880)
1881Sr. J. Gans (vleeschhouwer)
1905L.A.M. van Orten (goudsmid) - A.J. Suanet (sigarenwinkelier)
1908L.A.M. Orten (mr. goudsmid) - A.J. Suanet (sigarenwinkelier, chef sigarenfabriek)
Hinthamerstraat 145 (1909)
1910L.A.M. van Orten (mr. goudsmid) - A.J. Suanet (sigarenwinkelier)
1928J.C. Poulus
1973boek- en kantoorboekhandel - van Dijk & van Hees

Hinthamerstraat 143
Voorgevel van fa. Van Dijk & van Hees.
Bron: Stadsarchief (0029138)
Hinthamerstraat F 3 (?)
1865N. van Zuijlen (commissionnair in koloniale waren)
1875N. van Zuijlen (commissionair in kolonialew.) - P.J.J. van Zuijlen (boekhouder)
Hinthamerstraat F 3 (1880)
1905van Bellekum - wed. J. van den Bouwhuijsen-van de Ven (bloemisterij)
1908R. v. Dijk-v. Hees (boek- en papierh. meesterkn. drukkerij)
Hinthamerstraat 143 (1909)
1910R. van Dijk (boek- en papierh. boekdrukker)
1928Dijk en van Hees - A.R. van Dijk - J. van Hees
1943A.R. van Dijk (kantoorboekhandel en drukkerij) - J.F.L.M. van Dijk (muziekleeraar)
1973boek- en kantoorboekhandel - van Dijk & van Hees

Hinthamerstraat 141   rijksmonument
"Kasteel van Ridder Geerling van den Bossche". De hier genoemde edelman, naar wien nog de Geerlingsche brug haar naam heeft, stierf in 't begin der 14e eeuw kinderloos, en liet dit kasteel na, aan zijn broeder Willem, Heer van Erp, die het, bij testament van 28 Aug. 1335, tot klooster van Clarissen bestemde.Een zware tuinmuur van één meter dikte, en diepe kelders, zijn nog van de voormalige kloostergebouwen over. In den achtergevel bevinden zich, volgens van Lennep, de gebeeldhouwde wapens van de stichter en zijne huisvrouw, (anno 1344) alsmede van Karel V, beschermer der kloostergemeente. (mr. P. Loeff)
Bron: Mosmans 312
Hinthamerstraat F 4 (?)
1865jhr. mr. H.F. de Grez (grondeigenaar E.k.) - jhr. mr. J.M.H.J. de Grez (advokaat)
1875jhr. mr. J.M.H.J. de Grez (advocaat en rechter plaatsvervanger)
Hinthamerstraat F 4 (1880)
1881jhr. mr. J.M.H.J. de Grez (lid der ridderschap in Noord-Brab., commandeur van St. Michaël vab Beijeren en plaatsvervangend kantonrechter)
1908mr. P.H. Loeff (advocaat en procureur)
Hinthamerstraat 141 (1909)
1910mr. J. van der Grinten (advocaat en procureur) - mr. P.H. Loeff (president arr. rechtbank)
1928mr. P.H. Loeff - mr. P.P.M. Loeff

Hinthamerstraat 139
"De gecroonde Comptoirscheer". Midden der 18e eeuw bewoond door v.d. Burgt den cantwerker. Kantwerken was een echt oud-Brabantsch handwerk! (C.J. Florie)
Bron: Mosmans 313
Hinthamerstraat F 5 (?)
1865H. van Hooft (winkelier in manufacturen)
1875H.A. Coppens (mr. schrijnwerker)
Hinthamerstraat F 5 (1880)
1881A.J. Brekelmans (winkelier)
1908C.J. Florie-van Ree (winkelier)
Hinthamerstraat 139 (1909)
1910C.A.M. Dankers (in kol. waren)
1928C.A.M. Dankers - wed. C.J. Florie
1943C.A.M. Dankers (kruidenier)

Hinthamerstraat 137
"Het Land van Belofte". (v.d. Dungen)
Bron: Mosmans 314
Hinthamerstraat F 6 (?)
1865wed. Zwalve (baker) - A.R. van Zwol (water- en vuurverkooper, winkelier in komeneischwaren)
1875B. van den Dungen (winkel. in kolonialew.) - A.R. van Zwol (partikulier)
Hinthamerstraat F 6 (1880)
1908A.A. van den Dungen (handelsreiziger) - J.H. van den Dungen (winkel in kol. waren)
Hinthamerstraat 137 (1909)
1910A.A. van den Dungen (handelsreiziger) - J.H. van den Dungen (winkel in kol. waren)
1928J.H. van den Dungen
1943F.W.P. Klaassen (graveerinrichting, stempelfabriek) - Ferd. Klaassen (stempel- chablonen en clichéfabriek)

Clarastraat. (tussen 137 en 135)
Hinthamerstraat 135   rijksmonument
"De drie Koningen" of "Moriaenen". In 1756 Pruikwinkel. (M. Schellekens)
Bron: Mosmans 315
Hinthamerstraat F 7 (?)
1865J. van de Kamp (mr. broodbakker) - A.A.O. Pool (zonder beroep)
1875R.J. de Bruijn (mr. goudsmid) - J. van de Kamp (mr. broodbakker)
Hinthamerstraat F 7 (1880)
1881J. van de Kamp (mr. broodbakker)
1908M.C.M. Schellekens- v.d. Kamp (broodbakker)
Hinthamerstraat 135 (1909)
1910M.C.M. Schellekens (broodbakker)
1928B.N.M. van Schijndel - C.H. van Schijndel
1943J.L.A.M. Groneman (brood- en banketbakker) - L.C.M. van Schijndel (bakker)

Hinthamerstraat 133
"De vergulde Toelast". (L. v. Geffen)
Bron: Mosmans 316
Hinthamerstraat F 8 (?)
1865mr. A.J.T.H. van den Bergh (advokaat generaal bij het provinciaal geregtshof)
1875L. van Geffen (commissionnair)
Hinthamerstraat F 8 (1880)
1908L.L. van Geffen (handelsagent)
Hinthamerstraat 133 (1909)
1910L.L. van Geffen (particulier)
1928J.J.M. van Mackelenbergh
1943L.J. Doomernik (agent levensverzekering)

Hinthamerstraat 131
"St. Barbara" anno 1648. "De Eierenkorf anno 1737. (v.d. Vliet)
Bron: Mosmans 317
~~~
Verbouwing winkel. Architect H.W. Valk 1926-1932.
Bron: Hendrik Willem Valk 1886-1973, blz 98
Hinthamerstraat F 9 (?)
1865A.H. Kante (boekhandelaar en bibliotheekhouder) - wed. R. Prevôt (gepensioneerde)
1869A.H. Kante (binnen- en buitenlandsche boek- en muziekhandel)
1875mej. J. Coppens (partikuliere) - E. de Fernelmont (schilder en winkelier)
Hinthamerstraat F 9 (1880)
1881mej. J. Coppens (partikuliere) - S.J. Visser (particulier)
1908P.J. Hendrikse (boekhouder) - G.J. van der Vliet (klerk, schoonschrijver) - B.M. van der Vliet-Koets (gemeente-vroedvrouw)
Hinthamerstraat 131 (1909)
1910G.J. van der Vliet (klerk) - B.M. van der Vliet-Koets (gemeente-verloskundige)
1943"Mackelenbergh, Gebrs. van (handel in landbouwartikelen", " handel in staalwaren)"
1960Gebrs. van Mackelenbergh (ijzerhandel)

Hinthamerstraat 129
Winkelpand van de firma Gebr. Van Mackelenbergh, handel in ijzerwaren. Rechts daarvan een gedeelte van de voorgevel van bakkerij L.J.A. Messing op nummer 127.
Bron: Stadsarchief (0054337)
~~~
"De Vlaszak" anno 1658. Later "Het Melkmeisje". (Gebr. v. Mackelenberg)
Bron: Mosmans 318
Hinthamerstraat F 10 (?)
1865A.A. van Mackelenbergh (firma Gebs. van Mackelenbergh) koopman in ijzerwaren
1875A.A. van Mackelenbergh (firma Gebr. van Mackelenberg) koopman in ijzerwaren
Hinthamerstraat F 10 (1880)
1881A.A. van Mackelenbergh (firma gebr. van Mackelenberg, koopman in ijzerwaren)
1908Firma Gebrs. van Mackelenbergh (ijzerhandel) - wed. A.A. van Mackelenbergh - wed. J.J. van Mackelenbergh
Hinthamerstraat 129 (1909)
1910Firma Gebrs. van Mackelenbergh (ijzerhandel) - wed. A.A. van Mackelenbergh - wed. J.J. van Mackelenbergh
1928A.J.M. van Mackelenbergh - wed. A.A. van Mackelenbergh
1943"Mackelenbergh, Gebrs. van (handel in landbouwartikelen", " handel in staalwaren)"

Hinthamerstraat 127
"'t Gesloten Hekken" anno 1665. Latere naam: "De gekroonde Kan". (L. Messing)
Bron: Mosmans 319
Hinthamerstraat F 11 (?)
1865F.I. Hagen (broodbakker)
Hinthamerstraat F 11 (1880)
1881L.J.A. Messing (broodbakker)
1908L.J.A. Messing (brood- en beschuitbakker)
Hinthamerstraat 127 (1909)
1910L.J.A. Messing (brood-, beschuit- en koekbakker)
1928L.J.A. Messing - W.B.F.M. Messing
1943W. Messing-Hurkens (bakker)
1960Messing (luxe bakkerij)

Hinthamerstraat 125
"De halve Maan". (G. v. Vucht)
Bron: Mosmans 320
Hinthamerstraat F 12 (?)
1865E.W. van Hoogstraten (winkelier in kruidenierswaren) - J.F.C. Teulings (goud en zilversmid)
1875W. van den Boer (winkel. in manufact. en aansprek.)
Hinthamerstraat F 12 (1880)
1881W. v.d. Boer (winkel in manufact. en aanpreker) - J.C.M. van Rooij (beambte)
1893M. van Vucht
1908Th. van Tuijn (boekhouder) - G. van Vucht (varkens- en rundsslager)
Hinthamerstraat 125 (1909)
1910G. van Vucht (varkens- en rundsslager) - mevr. Wichelhause
1928Th.E. Dirriwachter
1943Th.E. Dirriwachter - W.M.Th. Dirriwachter (slager)
2005? (The World of Walking) wandelwinkel
2008? (Plantage Books & More)

Hinthamerstraat 123
"Het Molenijser". (J. Peeters)
Bron: Mosmans 321
Hinthamerstraat F 13 (?)
1865W.A. Peeters (schatter voor brandverzekering-maatschappijen en aannemer van openbare werken) - J.C.F. Weber (muzijkonderwijzer)
1875W.A. Peeters (schatter, voor brandverzekering-maatschappijen) - Smits (partikulier)
Hinthamerstraat F 13 (1880)
1881J. Heldentucker (commies verificateur) - F.J.A. Peeters (boekhouder) - wed. W.A. Peeters (partikuliere) - Th. van Weert (vleeschhouwer)
1908J. Peeters (koopman)
Hinthamerstraat 123 (1909)
1910F. Merkx (timmerman en winkelier) - P. Roussel (agent levensverzekering)
1928F.J. Merkx

Hinthamerstraat 121-119
"De drije Ossen" anno 1629. Naderhand "De gekroonde Kat". (Jacq. v. Mackelenbergh)
Bron: Mosmans 322
Hinthamerstraat F 14a (?)
1908A.H. Schlesinger (adm. Israël. armen) - wed. E. van Vliet-de Lima
Hinthamerstraat 121 (1909)
1910M. van Bokhoven en Zn. (beeldh., marmer en steenh.)
1928M. van Bokhoven
1943F.J.G. Claassen (graveur)
Hinthamerstraat F 14 (?)
1865mr. P.M. Schlesinger (advokaat)
1875mr. P.M. Schlesinger (advocaat)
Hinthamerstraat F 14 (1880)
1881mr. P.M. Schlesinger (advocaat)
1908Jac. A.J. van Mackelenbergh-Souren (electriciën)
Hinthamerstraat 119 (1909)
1910M. van Bokhoven en Zn. (beeldh., marmer en steenh.)
1928A.J.J. van Bokhoven
????Ad van der Stokker (Van der Stokker Meubelen)

Hinthamerstraat 117-115
"De vergulde Trom". Stond in 't bovenlicht geschilderd. (Dirriwachter)
Bron: Mosmans 323
~~~
Kelder
Hinthamerstraat F 15 (?)
1865jhr. T.L. Gevers Deijnoot (ritmeester bij het 4 reg. dragonders) - J. Vissers (kuiper en slijter in gedistilleerd)
1875P.C. Boeren (slijter in gedistel. en conduct.) - dr. C.C.A. Keickens (eerstaanwezend officier gezondheid)
Hinthamerstraat F 15 (1880)
1881M. van Belle (reiziger) - P.C. Boeren (partikulier)
1893W. Haps
1908W.J. Dirriwachter (varkens- en rundsslager) - J.H. Jentzema (costumière) - J.H. Jentzema (hoofdagent van politie)
Hinthamerstraat 117 (1909)
1910Th.E. Dirriwachter (varkens- en rundsslager)
1928K.Th. Boeren
1961C. Kleijn (cafetaria)
Hinthamerstraat 115 (?)
1910W.C.M.M. van Litsenburg (graveur, stempelfab.) - W.J. van Litsenburg (meesterknecht)
1943wed. M.W. van Beugen-van Laarhoven

Hinthamerstraat 113
"De Vijgeton". (J. Gans)
Bron: Mosmans 324
Hinthamerstraat F 16 (?)
1865T.W. van Delft (vleeschhouwer)
1875J. Gans (koopman in kalveren) - K.A. Pfeiffer (1e luitenant eerste bataillon)
Hinthamerstraat F 16 (1880)
1881Jr. J. Gans (koopman in kalveren)
1908J. Gans (rundsslager)
Hinthamerstraat 113 (1909)
1910J. Gans (vleeschhouwer)
1943J.J. Lugte (ambt. Posterijen) - J.S. Lugte

Patrijspoortje.
Steegje in de Hinthamerstraat, tusschen perc. 324 en 325. Verbastering van Potteypoortje. De Bossche regeeringsfamilie Pottey stond als dooppeter over dit steegje.
Bron: Mosmans
Hinthamerstraat 111
"De Reiswagen". (v. Genabeek)
Bron: Mosmans 325
Hinthamerstraat F 17 (?)
1865H.A. van Genabeek (mr. koper- en blikslager, loodgieter en winkelier)
1875H.A. van Genabeek (mr. koper- en blikslager, loodgieter en winkelier)
Hinthamerstraat F 17 (1880)
1881H.A. van Genabeek (mr. koper en blikslager, loodgieter en winkelier)
1908G.P. van Genabeek (loodgieter) - wed. H. van Genabeek
Hinthamerstraat 111 (1909)
1910G.P. van Genabeek (loodgieter, zinkwerker) - J. van de Will (kantoorknecht)
1928A.F.C.M. van Genabeek
1943A.F.C.M. van Genabeek (loodgieter) - fa. G.P. van Genabeek (sanitair, lood- en zinkwerken)
1983van Genabeek B.V. (sanitair)

Hinthamerstraat 109
"De goede Herder". Bewoond in 1756 door Chirurgijn Tonnaer. (filiaal v.d. Eerenbeemt)
Bron: Mosmans 326
Hinthamerstraat F 18 (?)
1865L. Stollenwerk (photograp., winkel. in spieg.)
1875A.J.N.J. Bolsius (apotheker) - H.L.J. van Scevichaven (partikulier)
Hinthamerstraat F 18 (1880)
1881H.L.J. van Schevichaven (partikulier) - W. van Zon (apotheker)
1908G. v.d. Braak (depôthoudster drogisterij) - P. v.d. Braak - P. v.d. Dungen (winkelchef Houtman) - Filiaal fa. F. van den Eerenbeemt (drogisterij)
Hinthamerstraat 109 (1909)
1910G. van den Braak (depôthoudster drogisterij) - P. van den Braak - P. van den Dungen (winkelchef Houtman) - Filiaal fa. F. van den Eerenbeemt (drogisterij)
1928mej. A.M. Bont - wed. J.A. de Bont - wed. L. Damen - wed. J.L. Janssen
1987Xazar Cirekdemer Agop Yilder (Turks restaurant Cappadocia)

Hinthamerstraat 107   rijksmonument
"De Moriaen". Voorheen in den spinnekop geschilderd. (Mandos)
Bron: Mosmans 327
Hinthamerstraat F 19 (?)
1865M. Verouden (mr. broodbakker)
1875M. Verouden (mr. broodbakker)
Hinthamerstraat F 19 (1880)
1881P. Bovens (klerk bij het alg. armbest.) - M. Verouden (mr. broodbakker)
1908F.J.J. Mandos (banketbakker)
Hinthamerstraat 107 (1909)
1910F.J.J. Mandos (banketbakker)
1928H.A. van Dinther
1943H.A. van Dinther (banketbakker)

Hinthamerstraat 105
Voorgevels 107, 105, 103 en 101. Op nummer 107 bakkerij M.A. van Dinther. Op nummer 105 drogisterij "De Ooievaar" van Adr. Hartwijk met reclame's voor Persil, Rinso en verfwaren. Op nummer 103-101 café van J.J. v.d. Laak met affiche van de Bossche Onderlinge Reclame Campagne.
Bron: Stadsarchief (0000576)
~~~
"De Schaapsherder". (H. Dirks)
Bron: Mosmans 328
Hinthamerstraat F 20 (?)
1865F.J. van Mackelenbergh (mr. smid en winkelier, verhuurder van kagchels)
1875L.K. van Gorkum (2e luitenant tweede bataillon) - mej. M.L.V. Snijders (partikuliere) - M.C. van Weert (winkelierst. in galanterien)
Hinthamerstraat F 20 (1880)
1881M.C. van Weert (winkelierster in galanterien)
1908W.H.S. Dirks (meubelmaker en stoffeerder)
Hinthamerstraat 105 (1909)
1910A. Bakkers (linnennaaister) - W.H.S. Dirks (meubelmaker en stoffeerder)
1928A.A.J. Hartwijk
1943A.A.J. Hartwijk (drogist en schilder) - Adr. Hartwijk (schilder, drogisterij)

Hinthamerstraat 103-101
"De Keulsche Kar". Reeds bij de stichting van 's-Hertogenbosch, werd op deze groote stad aan den Rijn levendige handel gedreven. Vooral lag de weg daarheen voor de Bosschenaars open, toen de Hertogstad ten jare 1222 onder suzereiniteit van den Keulschen Bisschop kwam. (Wed. Sassen-Bleijs)
Bron: Mosmans 329
~~~
St Janskerkhof 1.
Hinthamerstraat F 21 (?)
1865P.K.P.J. van Sloten (1e luitenant bij het 5e regement infanterie) - H.T. Ubbens (mr. timm. en meubelm.)
1875A. van Gerve (partikulier)
Hinthamerstraat F 21a (1880)
1881mr. H.A. Sassen (advocaat)
1905mr. H.F.A. Sassen (advocaat-procureur) - R.J. Schouten (Rijksveearts. gep. Kap.)
1908R.J. Schouten (Rijksveearts. gep. Kapitein)
Hinthamerstraat 103 (1909)
1910R.J. Schouten (gep. paardenarts 1e klasse)
1928J.J. van de Laak - J. van Schijndel - A.M. Verhees - wed. J.H. Verhees - wed. P. de Vos
1943J. Langereis (filiaalhouder)
Hinthamerstraat F 21 (?)
1908wed. H.A. Sassen
Hinthamerstraat 101 (1909)
1910Brandspuithuisje
1943W. Bozelie (fabr.) - W. de Leeuwen-Bozelie
1960Harrie Bosch (ijsbar, lunchroom, restaurant)
1991Hans Houben (café De Keulse Kar)

Sint-Janskerkhof. (tussen 101 en ?)
Hinthamerstraat 99
"Het bont Palet".
Hinthamerstraat F 22c (?)
Hinthamerstraat 99 (1909)
1910W. Schaftenaar (verlofhouder)
1943wed. F.J. van de Ven (café's restaurants, hotels)
1991Rob van Esveld (café 't Bonte Palet)

Hinthamerstraat 95-93
Hinthamerstraat F 22 ? (?)
1865B.J.R. van Hasselt (comm. der posterijen) - J.G. Havekes (schrijnwerker) - I. van den Heuvel (bewaarder van orde in de cathedrale kerk van St. Jan) - A. de Jong (klerk) - A. Soeters (mr. broodbakker)
1875H.J.R. Beijen (kolonel 3e regement vesting-artillerie) - J.D. Camerling Helmolt (2e luit. 2e regiment hussaren) - J.H. Gombert (deurwaarder bij de arrondissements-rechtbank en ondernemer van openbare Verkoopingen) - P. Krekel (postbode) - G. van Nouhuijs (kapitein vierde bataillon)
Hinthamerstraat F 22 (1880)
1881J.H. Gombert (deurwaarder bij het gerechtshof en ondernemer van openbare verkoopingen)
1908A. Geene-v.d. Velden - C. Immink (bier- en wijnhandelaar)
Hinthamerstraat 95 (1909)
1910C. Immink (bier- en wijnhandelaar)
1928M.M. van Eerd
1943A.F. Jordens (slagerij)
Hinthamerstraat F 22 (?)
Hinthamerstraat F 22a (1880)
1908D. van Engelen - F.A. Jochems - L. Nabbe (in goudenwerken) - mej. L. Nabbe
Hinthamerstraat 93 (1909)
1910wed. H. Geene-van der Velden - F.A. Levinson (ambt. van G. en L.) - mej. wed. Pierson - K.J. Wermenbol (volontair prov. bank)
1928J.Th. Mercx
1943wed. A.W.H. van der Hagen-Wildschut - V.G. van Hal (koopman)

Hinthamerstraat 91-89   rijksmonument
"Het rood Hekken" anno 1748. (Kuenen)
Bron: Mosmans 333
Hinthamerstraat F 23a ? (?)
1865J.J. Sweens (firma Sweens van Gulick) koopman in cigaren
1875C.J. Hafkemeijer (1e luit.-magazijnm.)
Hinthamerstraat F 23a (1880)
1881J.G.R. Molenaar (gep. maj. O.I. leger) - N. van Zuijlen (commissionn. in kolonialewaren) - P.J.J. van Zuijlen (boekhouder)
1908J. Brugmans (boekhouder)
Hinthamerstraat 91 (1909)
1910J.B.H.M. Kuijpers (kunst- en kerkschilder) - wed. C. Kuijpers
1928J.B.H.M. Juijpers
Hinthamerstraat F 23 (?)
1865C.F. Meuwese (mr. timmerman, metselaar en brandmeester)
1875wed. C.F. Meuwese (mr. timmerm. en metselaar)
Hinthamerstraat F 23 (1880)
1881J. Finkensieber (klerk) - A. Meuwese (fabriek van stoomwerkt.) - wed. C.F. Meuwese (mr. timmerm. en metsel.)
1908L.P. Kuenen (broodbakker)
Hinthamerstraat 89 (1909)
1910L.P. Kuenen (broodbakker)
1928B.C.F. Kuenen
1943B. Kuenen Bakkerij 'Het Beste Brood' - F.A. Grosfeld (assuradeur) - B.C.F. Kuenen (broodbakker)
1985Bakker Bert van Haren
2005Daniël en Deborah van Schijndel (De Broodspecialist)

Hinthamerstraat 87-87a-85
Hinthamerstraat F 24 (?)
1865H.A. van Ginneken (zadelmaker) - W. Migchielsen (winkelierster in manufacturen)
1875jonkh. W.P. Barnaart (kapitein 3e regement vesting-artillerie) - A.F. Eijsinck (mr. meubelmaker)
Hinthamerstraat F 24 (1880)
1881wed. A.F. Eijsink (winkelierster in sigar.)
1908Gez. Glaudemans (modisten) - J.C.G. Glaudemans (koperslager) - wed. P. Glaudemans
Hinthamerstraat 87 (1909)
1910Gez. Glaudemans (modisten)
Hinthamerstraat F 24a (1908)
1910Gez. Glaudemans (modisten)
1928G. Floris

Hinthamerstraat 83
Cafe De Poort van Kleef. Hinthamerstraat 83. Op de hoek met de Torenstraat. Reclame voor Van Vollenhoven's bier. Verwijzing naar het feestterrein Oud 's-Hertogenbosch in de Casinotuin. Feestverlichting in de vorm van een torenvalk i.v.m. de straatnaam Torenstraat. Op nummer 87 bakkerij "Het beste Brood" gevestigd en daarnaast op nummer 85 Clemens Wasserij.
Bron: Stadsarchief (0017067)
~~~
"Het houtere Huiske". Dit pand dankt zijn naam aan de houten bouwloods der St. Janskerk. Hier teekende, eeuwen geleden, de loedsemeester de benoodigde uitslagen, en beitelden de gezellen het fijnere beeldwerk, dast van binnen en buiten onze Kathedraal siert. (J. v. Dartel, Café)
Bron: Mosmans 335
Hinthamerstraat F 25 (?)
1865P. Lenders (tapper)
1875P. Lenders (tapper)
Hinthamerstraat F 25 (1880)
1881F. Leenaerts (tapper)
1908J. van Dartel (caféhouder)
Hinthamerstraat 83 (1909)
1910J. van Dartel (caféhouder, visch- en ijshandel)
1928Poort van Cleve - A.A. Voet
1943A.J. Valentijn (café 'De Poort van Cleve')
1988Jan Ris (Tapperij la Baselique)
2008Martien en Margaret Sprengers (Tapperij de Hertog)

Torenstraat
Hinthamerstraat 81
"De roode Sluier". Nog in den spinnekop. Geboortehuis van Mgr. Wulfingh, Bisschop van Suriname. (30 Mei 1839 - 1906). (Houtman)
Bron: Mosmans 336
Hinthamerstraat A 47 (?)
1865C. Houtman (winkelier in koloniale waren, sigarenfabrijkant) - C.A. de Jager (1e luitenant-adjudant bij het 5e regement infanterie)
1869C. Houtman (sigaren-fabrijkant)
1875C. Houtman en zonen (koopman in kolonialewaren en sigarenfabriekant)
Hinthamerstraat A 47 (1880)
1881Alph. Houtman (sigarenfabriekant) - Gebr. Houtman (sigarenfabriekanten)
1895Gebr. Houtman (sigarenfabrikanten)
1908Sigarenwinkel Geb. Houtman - R.C.K. IIcken (geneesheer)
Hinthamerstraat 81 (1909)
1910Sigarenmagazijn Gebr. Houtman
1928Sigarenwinkel Houtman
1943C. Jamin N.V. (handel in suikerwerken)

Hinthamerstraat 79
"'t Wit Hekken" anno 1653. (Bonnier, bijwinkel)
Bron: Mosmans 337
Hinthamerstraat A 46 (?)
1865F. Donders (mr. kleedermaker) - W.F. Suijling (mr. broodbakker)
1875J.P. van Erp (mr. broodbakker) - F. van Leeuwen (handelsreiziger)
Hinthamerstraat A 46 (1880)
1881H.J.L. Gieliam (partikuler)
1908J.L. Bonnier
Hinthamerstraat 79 (1909)
1910Gebr. Bonnier (winkeliers in galanteriën)
1928wed. A. van Beckum - mej. A.L.M.C. Gelders - H.D. Nederveen - wed. H.J. Nederveen
1943Cooymans (slijterijen) - J.F.M. van Gaalen (kok)

Hinthamerstraat 77
"Het Fortuin". (Bonnier, hoofdwinkel)
Bron: Mosmans 338
Hinthamerstraat A 45 (?)
1865wed. W. van der Vaart (winkelierster) - C. Wiegmans (gep. kapitein)
1875wed. W. van der Vaart (winkel. in manufact.)
Hinthamerstraat A 45 (1880)
1881J.A. van der Vaart (manufacturen) - wed. W. van der Vaart (particuliere)
1908J.L. Bonnier
Hinthamerstraat 77 (1909)
1910Gebr. Bonnier (winkeliers in galanteriën)
1928W.A. Poort - B.C.I. Wirtz
1943F.M. Tacke (dames-kapsalon)

Hinthamerstraat 75
"Helmond". Volgens sommigen ook "De Ooievaar". Omstreeks 1600 was in dit huis een lakenwinkel gevestigd. (Kuijpers-Willers)
Bron: Mosmans 339
Hinthamerstraat A 44 (?)
1865J.G. Bruns (officier van gezonfheid 2e klasse) - J.L. Prinsen (passement fabrijkant)
1875wed. Prinsen (passementfabriekante) - F.W. Weve (2e luitenant 2e regement hussaren)
Hinthamerstraat A 44 (1880)
1881wed. J. Prinsen (passementfabriekante)
1908J.A.M. Kuijpers-Willers (dames-, kinder- en heerenartikelen)
Hinthamerstraat 75 (1909)
1910J.A.M. Kuijpers (in handschoenen enz.)
1928H.M. Kuijpers - wed. J.A.M. Kuijpers - A.A.M. Roeffen

Hinthamerstraat 73
"De Ploegh" of "Ploeghschaar" anno 1603. Naderhand "De stad Limborgh", naar Jan van Limborgh, die 't omstreeks 1724 bewoonde. (A.C. Verhees)
Bron: Mosmans 340
Hinthamerstraat A 43 (?)
1865W.C. van Heusden (boekhandelaar, agent der brandwaarborgmaatschappij Archimedes)
1875W.C. van Heusden (boekhandelaar)
Hinthamerstraat A 43 (1880)
1881F.L. van Ammers (boekhandelaar, voorheen W.C van Heusden) - W.C. van Heusden (partikulier)
1908H.H.E. Deelken (1e luit. der Veld-artillerie) - mej. C. Fischer (retoucheuse) - A.C. Verhees (photograaf, graveur)
Hinthamerstraat 73 (1909)
1910A.C. Verhees (photograaf, graveur, teekenartikelen)
1928A.C. Verhees
1943A.C. Verhees (fotografen, fotografische artikelen)

Hinthamerstraat 71
Hinthamerstraat A 43 (?)
Hinthamerstraat 71 (1909)
1910A.C. Verhees (photograaf, graveur, teekenartikelen)
1943A.C.F. Leereveld (bedrijfsleider)

Hinthamerstraat 69   rijksmonument
"De Klokhinne" anno 1648. Thans "De Duif". Quirinus van Amelsfoort, de schilder van het groote doek op 't Stadhuis, (Sinterklaas voorstellende) overleed hier in 1820. (Taverne en de Meere)
Bron: Mosmans 341
Hinthamerstraat A 42 (?)
1865R.O. van Maanen (adspirant ingenieur) - L.J. Utents (koopm. in lakens en kleederm.)
1875wed. A.J.M. van den Bogaert (particuliere) - wed. J. van Ulft (partikulier) - gebr. Verhulst (koopman in manufacturen)
Hinthamerstraat A 42 (1880)
1881gebr. Verhulst (koopman in manufacturen)
1908G. Röling (dir. N.V. Het Kath. Weekblad, Amsterd.) - Taverne en de Meere (mantelmagazijn 'de Duif')
Hinthamerstraat 69 (1909)
1910G. Röling (dir. N.V. Het Kath. Weekblad, Amsterdam) - Taverne en de Meere (mantelmagazijn 'de Duif')
1928mej. C.A. Deenekamp - G.S. Reinders - mej. A. Spreekelmeijer
1943A.J.M. Appel (filiaalhouder Choc. Lido)

Hinthamerstraat 67
"De witte Leer" anno 1611. "De Blompot" anno 1659. In het laatst der 18e eeuw Pastorie der Hervormde gemeente. (firma Lamers en Indemans)
Bron: Mosmans 342
Hinthamerstraat A 41 (?)
1865J.C.A.T. van Oskeuls (apotheker) - J.M. Sistermans (leeraar aan het gymnasium)
1875J.C.A.T. van Os Keuls (apotheker) - mej. P.E. van Pellekom (partikuliere)
Hinthamerstraat A 41 (1880)
1881J.C.A.T. van Os-Keuls (apotheker)
1908dr. W.G.A. Indemans (firma van Os-Keuls) apotheker
Hinthamerstraat 67 (1909)
1910dr. W.G.A. Indemans (firma van Os-Keuls) apotheker
1928J.C.A.M. Crebolder
1943L.J.M. Hanssen (schrijver 2e kl. Griffie Kantongerecht) - A.A.M. Roeffen (bakker)

Hinthamerstraat A 41a
Hinthamerstraat A 41a (1908)
Vervallen (1909)

Hinthamerstraat 65-63   rijksmonument
Oorspronkelijk bestond dit pand uit drie huizen, te weten 'De Rode Os', In de Croon' en 'Het Vergulde Varken'. De toenmalige eigenaar, mr. Wilt G.J. Baron van Rhenen, gaf op 6 maart 1788 opdracht tot vernieuwing aan de bekende architect Willem Hubert (nav diens verbouwing van 'De Wereld' in de Peperstraat). De 'Rode Vos' werd koetshuis. In 1903 kwam het huis in bezit van jhr. mr. F.J.J.M. van Rijckevorsel. Omstreeks 1930 begon dhr. W.A. Francé er een café-restaurant 'Hof van Brabant' en in 1951 door dhr. C. van Leeuwe overgenomen. In 1969 verbouwd tot Eurohotel. Dit pand was een voornaam pand. In 1809 logeerde er Koning Lodewijk Napoleon tijdens zijn bezoek aan de stad, en in 1810 de Koning en zijn gemalin van Westfalen. De monumentale deur was opgeslagen op de zolder van het stadhuis doch thans ingebouwd bij Lentjes en Drossaerts in de Verwerstraat.
Bron: SA 's-Hertogenbosch
"De Os". In 1756 spekwinkeltje. (jhr. v. Rijckevorsel, koetshuis)
Bron: Mosmans 343
Hinthamerstraat A 40a (1908)
Hinthamerstraat 65 (1909)
1928H.P.J. Bouman
1943H.M. Bettonviel (beeldhouwer) - Hof van Brabant
1961Hof van Brabant
• "De Kroon". Reeds in een perkament van 1540 genoemd. In 't midden der 18e eeuw woonhuis van Mobachius Quaet.
• "Het Vercken". Het huis droeg dezen naam reeds in 1448. Omstreeks 1760 Winkel van Fransche Cramerijen. Bij het doen van herstellingen vond men in het thans samengetrokken pand, het volgende rijmpje: "Oranje ziet men in U herleven, En doet de Patriotten beven". (jhr. v. Rijckevorsel, woonhuis)
Bron: Mosmans 344-345
~~~
Het huis met de stoep. No. 63.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 241
Hinthamerstraat A 40 (?)
1865jhr. mr. L.J.A. de la Court (grondeigenaar)
1875jonkvr. L.J.A. de la Court (partikuliere)
Hinthamerstraat A 40 (1880)
1881jonkvr. L.J.A. de la Court (partikuliere)
1908jhr. mr. F.J.J.M. van Rijckevorsel (wethouder)
Hinthamerstraat 63 (1909)
1910jhr. mr. F.J.J.M. van Rijckevorsel (wethouder)
1943Hof van Brabant - W. van den Hout (burger- en militairekleermaker)
1961Hof van Brabant
1979Eurohotel
1991dhr. W. van Leeuwen (Euro-hotel)
Hinthamerstraat 63a (1909)
1928W.G.J. Hillebrand - C.W. van Soelen
Hinthamerstraat 63b (1909)
1928W.A. France
1943J.C. France (bankwerker) - W.A. France (caféhouder)

Hinthamerstraat 61
"'t Vergult Hekken" anno 1696. Tusschen dit huis en het volgende was in 1590 een poortje of gangetje. (Koesen)
Bron: Mosmans 346
Hinthamerstraat A 39 (?)
1865weduwe de Bock (particuliere)
1875wed. F. van Duuren (modiste)
Hinthamerstraat A 39 (1880)
1908P.A. Koesen (zadelmaker en kofferfabriek) - Kantoor van jhr. E.M. van Rijckevorsel (assuradeur)
Hinthamerstraat 61 (1909)
1910P.A. Koesen (zadelmaker, reisartikelen) - Kantoor van jhr. E. van Rijckevorsel (assuradeur)
1928P.A.F. Koesen
1936P. Koesen (zadelmakerij)
1943"Koesen, P.A. (leder- parapluiehandel", " handel in sportartikelen", " zadelmakerij)" - P.A.F. Koesen (zadelmaker)

Hinthamerstraat A 39a
Hinthamerstraat A 39a (?)
1875J.A. van Biezen (2e luit. kwartiermeester vierde bataillon)

Hinthamerstraat 59
"De gulden (witte) Leer" anno 1579. Lekkerbeetjen, bekend door zijn ruiterduel op de Vuchtsche heide, trok uit dit huis eene jaarlijksche rente. (van Beugen)
Bron: Mosmans 347
Hinthamerstraat A 38 (?)
1865M.H. Kroes (mr. loodgieter)
1875wed. M.H. Kroes (mr. loodgietster)
Hinthamerstraat A 38 (1880)
1881J.L. Kroes (mr. loodgieter)
1894mej. Anna Kroes
1908wed. Chr. van Beugen (loodgieterij)
Hinthamerstraat 59 (1909)
1910wed. Chr. van Beugen (loodgieterij)
1928H. Sanders
1943C.A. Cornelisse (kapper)

Hinthamerstraat 57   rijksmonument
"De gulden Eegt". Oud Gothiek geveltje. (H. de Blank)
Bron: Mosmans 348
Wijk ? (?)
1832Wilhelmus Isaak van Beusekom (rentenier)
Hinthamerstraat A 37 (?)
1865J.W. Hoppenbrouwers (water en vuurverkooper, winkelier)
Hinthamerstraat A 37 (1880)
1881A.A. Venrooij (tapper)
1908H. de Blank (tapper)
Hinthamerstraat 57 (1909)
1910H. de Blank (tapper)
1928N.J.A. van Echteld
1943P.H. Doorenbosch (caféhouder)
2008Toussaint Claessens en Mirjam Schroeder (Chocolate Company)

Hinthamerstraat 55   rijksmonument
"De gulden Schoen". De naam hoort alleen aan het Westelijk gedeelte; het pand bestond n.l. vroeger uit twee huisjes. Volgens den heer Hezenmans, werd hier, ten huize van W. Hubert den woelzieken republikein, de Vaderlandsche Societeit opgericht, die tot devies had: "Eindelijk uit d' onderdrukking", en in de jaren 1787 en volgende een belangrijke rol speelde. Dat het juist dit huis was vonden wij niet bevestigd. (mr. Ingen-Housz)
Bron: Mosmans 349
~~~
De Gulden Schoen. No. 55.
Bron: De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 257
Hinthamerstraat A 36 (?)
1865jhr. mr. E.J.P. Meeuwen (L.k. E.g.o. grondeigenaar, lid der eerste kamer staten generaal en lid van den gemeenteraad)
1875J.B.A. van de Mortel (partikulier)
Hinthamerstraat A 36 (1880)
1881J.B.A. van de Mortel (partikulier)
1908mr. J.F. Ingen Housz (subs. griffier gerechtsh. en schoolopz. arr. 's Bosch)
Hinthamerstraat 55 (1909)
1928M. Verberk
1943A. Hoekstra (winkelchef)
1960Koesen (lederwaren)

Hinthamerstraat 53a
Hinthamerstraat 53a (1909)
1943M.C.F. Hulsman (modiste) - mr. C.J.A. Hulsman - P.J. Hulsman (modiste)

Hinthamerstraat 53
"De gulden Rijder" anno 1606. (L. Spierings)
Bron: Mosmans 350
Hinthamerstraat A 35 (?)
1865V. Dittlinger (particulier)
Hinthamerstraat A 35 (1880)
1881Louis Spierings (bankier)
1905L.J.A. Spierings (kassier)
1908L.J.A. Spierings
Hinthamerstraat 53 (1909)
1910L.J.A. Spierings
1943fa. H. Lubbers van Rooy (Maison de Blanc) handel in tricotgoederen - wed. J.M.F.P. Lubbers-Wils (winkelierster)

Hinthamerstraat 49-51   rijksmonument
"De Ploeg" anno 1621. In het hierneven loopend straatje ligt het huis "De Korenbloem" (Keijzer en Righart)
Bron: Mosmans 351
Hinthamerstraat 51 (1909)
1910J.S. Schneider (coiffeur)
1928fa. Jacq. van Macklenberg - F.K.A.M. Verzijl
1943C.J.M. van Bergen - M.J. van Bergen (modiste) - W.M. van Bergen (modiste)
Hinthamerstraat 49 (1909)
1910Credietvereeniging 'de Hanzebank'
1928Th. Mommaas
1943M. van Bergen (modisterij) - C.H.H.M. van der Loo (telefoniste)

Hinthamerstraat A 33
Hinthamerstraat A 33 (1880)
Hinthamerstraat A 33 (1908)
Vervallen (1909)

Achter de Vergulde Ploeg
Hinthamerstraat 47
"De Maagd van Tricht". (v.d. Linde)
Bron: Mosmans 352
Hinthamerstraat A 32 (?)
1865N. van Weert (mr. schoenmaker)
1875L. van der Linden (mr. schoenmaker) - N. van Weert (partikulier)
Hinthamerstraat A 32 (1880)
1881L. van der Linden (mr. schoenmaker) - N. van Weert (partikulier)
1908H.W. van der Linde (schoenmaker) - W.A.N. Strang (boekhouder)
Hinthamerstraat 47 (1909)
1910Firma Kreijmborg (chemische wasscherij) - W.A.N. Strang (boekhouder)
1928fa. Kreijmborg - J.A. Scheuer - W.A. van Winkel - wed. J.W. van Winkel
1943J.E. Aarts (winkelier) - E.C.W. Dupont (kantoorbediende)

Hinthamerstraat 45a

Hinthamerstraat 45
"De blauwe Sluier". Ook nog "De vergulde of Koninklijke Zaal", "De zoete Inval" en "'t Morinneke". Bijna de geheele 18e eeuw suikerbakkerij. Dit huis strekte tot op de Roomsche sluipkerk, die langs allerlei steegjes van uit Hinthamer-, Gastel- en Kerkstraat te bereiken was. Zie ook perceel 1129. (Mulder-Herzet)
Bron: Mosmans 353
Hinthamerstraat A 31 (?)
1865J. Mulder (ornamentsnijder) - Mulder-Herzet (fabrijkant van kunstbloemen) - D.T. Strijbosch
1875J. Mulder Herzet (fabriek. in kunstbloemen) - J.W. Sindikus (gepens. kapitein)
Hinthamerstraat A 31 (1880)
1881mr. A.C.M. Leesberg (advocaat) - J. Mulder-Herzet (fabriek in kunstbloemen)
1905J.M. Mulder (firma Mulder-Herzet) in kunstbl. en polychr.
1908E.A. Mulder (adj. comm. gem. secretarie) - Firma J. Mulder-Herzet (kunstbl. fabr. en rel. art.)
Hinthamerstraat 45 (1909)
1910Firma J. Mulder-Herzet (kunstbl. fabr. en rel. art.)
1928fa. Mulder Herzet - Th.W. Zouteriks
1943C.M.W. Boelens (koopman) - R.M. Kern (chauffeur)

Hinthamerstraat 43
Hinthamerstraat A 30 (?)
1865L.A.J.J. van den Bogaert (koopman in lood tin en ijzerwaren)
1869Lambert van den Bogaert (lood, zink, koper, tin, ijzerwaren, enz.)
1875"Bogaert, L.A.J.J. van den (koopman in lood, tin en ijzerwaren", " handelaar in petroleum)" - mej. J.T.M. Hansen (partikulier)
Hinthamerstraat A 30 (1880)
1881L.A.J.J. van den Bogaert (koopman in lood, tin en ijzerwaren, handelaar in petroleum)
1901Firma L. van den Bogaert
Hinthamerstraat 43 (1909)
1910E.E. Jong (fotograaf en sigarenwinkelier)
1928Winkel Heeren Mode artikelen

Hinthamerstraat 41
Op nummer 45 handel in religieuze artikelen, op nummer 43-41 "Modern" van Van Soelen-Hagelaars en op nummer 39 een cafe.
Bron: Stadsarchief (0000559)
~~~
"De roode Engel" anno 1638. (E. de Jong)
Bron: Mosmans 354
Hinthamerstraat A 30 (1880)
1908E.D. de Jong (fotograaf en sigarenwinkelier) - Jac. Krijbolder (koopman)
Hinthamerstraat 41 (1909)
1910Jac. Krijbolder (koopman)
1928E.D. de Jong
1943E.D. de Jong - J.C.F. de Jong (fotograaf)

Hinthamerstraat 39
"De Ooyevaar" anno 1670. Ook "De Ster met den Staart". In 1756 catoen- en linnenwinkel. (Ligthart)
Bron: Mosmans 355
Hinthamerstraat A 29 (?)
1865F.H. Schadde (mr. broodbakker)
1875wed. F.H. Schadde (partikuliere) - T. Verhofstad (mr. broodbakker)
Hinthamerstraat A 29 (1880)
1881wed. L. von Eugen (partikuliere) - A.F. Schadde (boekhouder) - wed. F.H. Schadde (partikuliere) - T. Verhofstad (mr. broodbakker)
1896N. Ligthart (slager)
1908N. Ligthart (slager)
Hinthamerstraat 39 (1909)
1910N. Ligthart (slager)
1928J. Pützhofen
1943J. Putzhofen (café's restaurants, hotels)
1991Juliëtte Manders (koffieshop annex café De Inloop)

Hinthamerstraat 37
Voorgevels Hinthamerstraat 39, 37 en 35-33. Op nummer 39 een cafe met een affiche van de voetbalwedstrijd Wilhelmina versus Willem II uit Tilburg. Op nummer 37 winkel en etalage van juwelier fa. L. Verbruggen.
Bron: Stadsarchief (0032738)
~~~
"De Koning van Pruissen". In 1756 óók handel in linnen en katoen. (v. Boekel)
Bron: Mosmans 356
Hinthamerstraat A 28 (?)
1865J. van Boekel (spekslagter en winkelier)
1875J. van Boekel (spekslag. en koopm. in steenkol.)
Hinthamerstraat A 28 (1880)
1881J. van Boekel (spekslager en koopm. in steenkolen)
1908J. van Boekel
Hinthamerstraat 37 (1909)
1910Nico Martens (coiffeur)
1928L.P.A. Verbruggen
1943L. Verbruggen (goud- en zilverhandel, goudsmeden, juweliers)
1960firma L. en L. Verbruggen (juweliers)

Hinthamerstraat 33-35
Huis met drie traveën gepleisterde lijstgevel met midden risaliet, kroonlijst met consoles XIXC, winkelpui 1948. Enkelvoudige balklagen, grenen gordingenkap, kelders met tongewelf onder voor- en achterhuis.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Bron: Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst voor de gemeente 's-Hertogenbosch 1977
"De Hazewind". Vroeger tegen de gootlijst uitgesneden. (Singer's naaimachines)
Bron: Mosmans 357
Hinthamerstraat A 27 (?)
1865J. Sluijters (lintfabrijkant en koopman)
1875J. Sluijters (lintfabriekant)
Hinthamerstraat A 27 (1880)
1881mej. M.H. Mahie (partikuliere) - J. Sluijters (lintfabriekant)
1892L.H. Jockin (fabrikant in ijzerwerken)
1905Singer's Naaimachines (depot) - P. Verheijden
1908Singer Maatschappij-Naaimachines - P. Verheijden
Hinthamerstraat 35 (1909)
1910Dames Verheijden
1928wed. J.H. Nieuwenhuizen - mej. M.A.E. Verheijde
1943A.J.M. Evers (reiziger)
Hinthamerstraat A 27a (1908)
Hinthamerstraat 33 (1909)
1910Singer Maatschappij (fabrikante van naaimachines voor huish. en industrie)
1928Singer Mij.
1943Singer Mij. N.V.
1960firma L. en L. Verbruggen (juweliers)

Hinthamerstraat 31
Filiaal De Gruyter, hoek Gasselstraat.
Bron: Stadsarchief (0064907)
~~~
"De gouden Appel". Was vóór de laatste puiverandering, in den spinnekop geschilderd te zien. (firma Hoijer)
Bron: Mosmans 358
Hinthamerstraat A 26 (?)
1865B. Boumans (mr. metselaar) - I. Cohen (mr. kleedermaker) - gezusters Goudstikker (winkeliersters in manufacturen) - I. Itallie (hoofdonderwijzer) - H.L.J. Schevicharen (particulier)
1875J.A. Geene (mr. kleermak. en koopman in lakens) - K.J.N. Weijland (luitenant-kolonel depot)
Hinthamerstraat A 26 (1880)
1881mr. J.A.A. Bosch (advokaat en prokureur) - J.A. Geenen (mr. kleerm. en koopman in lakens) - D.H. van de Werk (commies posterijen)
1908A. van Geffen (koopman in aardappelen) - A. Hoijer (in corsetten)
Hinthamerstraat 31 (1909)
1910A. van Geffen (koopman in aardappelen) - A. Hoijer (in corsetten)
1928Winkel N.V. de Gruijter
1943N.V. P. de Gruyter en Zn. (handel in koloniale waren)

Gasselstraat. (tussen 31 en 29)
Hinthamerstraat 29
• "De gekroonde witte Zwaan" anno 1669.
• "De roode Schoen".
(Tj. Ytsma)
Bron: Mosmans 359
Hinthamerstraat A 25c (?)
1908T.H. Ytsma (boek- en kunsthandel)
Hinthamerstraat 29 (1909)
1910J.F. Droste (firma T.H. Ytsma) boek- en kunsthandel
1943Cafetaria NOBA
1928Centr. Vleeschh. N.V. Nouwens
1943N.V. Nouwens' Slagerijen
1961Noba (cafetaria)
19??mevr. K. Mulders (petit-restaurant-bar Bagatelle)

Hinthamerstraat 27
Voorgevel van de Firma Weck in sanitair en verwarming. Rechtsboven op de etalageruit en geheel links in de etalage affiches van de Bossche Onderlinge Reclame Campagne (BORC). Op de voorgrond in de bestrating rails van de paardentram. De foto is genomen vanuit de Gasthuisstraat.
Bron: Stadsarchief (0000570)
~~~
• "De Wolsack" anno 1672.
• "St. Anna", later "De witte Schoen".
• "Oude ingang naar de Fransche Kerk". Deze werd gehouden in de voormalige St. Annakapel, die, na door bliksem te zijn beschadigd, in 1819 gesloopt. De kapel bestond reeds in 1497 toen er de Mis werd gecelebreerd. In 1644 werd in dit gebouw aangebracht, de prachtig bewerkte kap uit de St. Pieterskapel, die op de Plein stond. (Hirsch)
Bron: Mosmans 360
~~~
Kelder eind 16e eeuw zeker aanwezig.
Bron: Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
Hinthamerstraat A 25b (?)
1905Th.H. Ytsma (firma van Ammers) boekhandel
1908mej. C.L. Joppe
Hinthamerstraat 27 (1909)
1910M. Hirsch (firma Hirsch & Co.) in modeartikelen
1928Frits Weck
1943Frits Weck (centrale verwarming, watervoorziening, sanitaire installaties)
1971Frits Weck

Hinthamerstraat 25-23
"'t Gecroond, Sweert". (Teurlings)
Bron: Mosmans 361
Hinthamerstraat A 25 (?)
1865E.S. Goudstikker (koopman)
1875J. Italie (hoofdonderw. en winkel. in manufact.) - P.A.H. Sweens (medicinae-doctor)
Hinthamerstraat A 25 (1880)
1881R.A. Heij (opzichter) - J. Italie (hoofdonderw. en winkel. in manufact.) - T.J. van de Wiel (gepens.)
1908L. Teurlings (magazijn van parapluies en wandelstokken)
Hinthamerstraat 25 (1909)
1910L. Teurlings (magazijn van parapluies en wandelstokken)
1928L.J. Reijers - mej. C.G. den Teuling
1943A.J. Kwaks (Sigarenmag. 'Henri I') sigaren, sigaretten, tabak - A.J. Kwaks (winkelier)
Hinthamerstraat A 25a (?)
1905M. Hirsch & Co. (in damesartikelen)
1908M. Hirsch & Co. (in modeartikelen)
Hinthamerstraat 23 (1909)
1910C. van Belkom - J. Bodar (sigarensorteerder)
1928G.A.H. Rettschnick

Hinthamerstraat 21
"De Sprinkhaan". Magazijn de Vlinder"
Bron: Mosmans 362
Hinthamerstraat A 24 (?)
1865J.P. Tervooren (tapper) - J.G. van de Werken (gepens. commissaris van policie)
1875I. Cohen (mr. kleermaker) - Flora Goudsticker (winkelierster in manufact.)
Hinthamerstraat A 24 (1880)
1881Corn.J. van Weert (winkel. in manufacturen)
1908C.L. Schräder-Bender (Dameshoedenwinkel 'de Vlinder')
Hinthamerstraat 21 (1909)
1910C.L. Schräder-Bender (modes)
1928J.M.F. Jongen
1943C. van Loon (tuinman) - C. van Loon (zaadhandel)
1960fa. C. van Loon & Zonen

Bakstenen toegangspoort naar Sint Annaplaats (tussen 21 en 19). rijksmonument
Hinthamerstraat 17-19
Eetcafé De Meierijsche Kar is een van de oudste café's van de stad. De huidige inrichting van de zaak dateert van 1949.
Bron: Bosch kroegenboekje
Hinthamerstraat A 22a (?)
1865H.J.H. Bockmeulen (kweekeling rijkskweekschool voor onderwijzers) - P.J. Raaijmakers (kweekeling rijkskweekschool voor onderwijzers)
1875A.W.S. Schut (2e luitenant eerste bataillon) - wed. H. Strooijkens (partikulier)
Hinthamerstraat A 22a (1880)
1881P. Welters (mr. schoenmaker)
1908wed. Eijckholt - G.J. Lathouwers (goudsmid) - P. v.d. Sanden (steriotipeur)
Hinthamerstraat 19 (1909)
1910wed. Eijckholt - G.J. Lathouwers (goudsmid) - P. v.d. Sanden (steriotypeur)
1928mej. J.H.M. Hendrix - N.A. Smit
1943J.N. Kuylenburg (lederhandel)
1991Jan Repko (De Meierijsche Kar)
Hinthamerstraat A 22 (?)
1865J. Hilvers (boekhouder) - H.J. Maas (winkelier)
1875H.A. Muller (2e luit. vierde bataillon) - P. Rikkers (onderwijzer in de gijmnastiek) - J.P. Tervooren (tapper)
Hinthamerstraat A 22 (1880)
1881H. Hendrikx (tapper)
1908wed. H. Hendrikx (tapster)
Hinthamerstraat 17 (1909)
1910wed. H. Hendrikx (tapster)
1928A. van Herpen
1943A.W. van Deursen - M.W. van Herpen (koffiehuishouder)

Hinthamerstraat 13-15
Dit huis heeft geen naam, omdat tot het einde der 18e eeuw, het grondvlak van hetzelfde, mitsgaders de helft van perceel 363, werd ingenomen door den zuidelijken flanktoren der Gevangenpoort. In dien toren had ten jare 1787 de thans hier nog bestaande familie van Beugen een heel typisch gelegen winkel van goud en kleinodiën, dien men met een steenen trap bereikte. De uitgever-redacteur van de Brabantsche Gazette zegt, dat deze winkel een van de eerste was, die door de Prinsgezinde soldaten in den nacht van 13 Nov. 1787 werden geplunderd. (J. v. Roessel)
Bron: Mosmans 364
Hinthamerstraat A 21 (?)
1865C. Govers (horologiemaker)
1875C. Govers (mr. horlogiemaker)
Hinthamerstraat A 21 (1880)
1881A.H. Blankers (goudsmid) - G.A. Meuwese (fabriekant in goudwerken)
1905wed. G.A. Meuwese (in goud en zilver)
1908J. van Roessel (juwelier) - P. Schellekens (handelsreiziger)
Hinthamerstraat 15 (1909)
1910A. Hogerwaard (1e luit. Infant.)
1928J.C. Masker - mej. J.M.A. Strikkers
1943C.F. van Hulten (gevangenbewaarder) - M.J.C. van Hulten (kantoorbediende)
Hinthamerstraat A 21 (1880)
Hinthamerstraat A 21 (1908)
Hinthamerstraat 13 (1909)
1910J. van Roessel (juwelier)
1928A.W.M.Th. Brekelmans
1943A.J. Willems (schoenhandel, schoenmakerij)

Hinthamerstraat A 21a
Hinthamerstraat A 21a (?)
1908A. Hoogerwaard (1e luit. Infant.)

Hinthamerstraat 9-11
"De roode Haan". Neven den opgang naar de Gevangenpoort. (R. Gevers)
Bron: Mosmans 365
Hinthamerstraat A 20 (?)
1865J.C. Dickmans (mr. huisschilder)
1875F. Claheij (partikulier) - J.C. Dickmans (mr. huisschilder)
Hinthamerstraat A 20 (1880)
1881G. Kennis (partikulier) - A.F. Scheefhals (mr. kamerbehanger)
1908R. Gevers (schoenwinkelier) - dr. S.J. Moorman (arts)
Hinthamerstraat 11 (1909)
1910dr. S.J. Moorman (arts)
1928dr. S.J. Moorman
Hinthamerstraat A 20a (1908)
Hinthamerstraat 9 (1909)
1910R. Gevers (schoenwinkelier)
1928R. Gevers

Hinthamerstraat 7   gemeentelijk monument
"De roode Star". (J. Hurkens)
Bron: Mosmans 366
Hinthamerstraat A 19 (?)
1865wed. J. Abbenhuis (winkelierster) - C.H. ten Dam (klerk) - H. ten Dam (deurw. der directe belast.) - A. Krijbolder (winkelier en grofsmid)
1875J. Abbenhuis (handelsreiziger) - wed. J. Abbenhuis (winkelierster in kruideniersw.) - A. Krijbolder (mr. smid) - M.L. Wartenberg (poelier)
Hinthamerstraat A 19 (1880)
1881J. Abbenhuis (handelsreiziger) - wed. J. Abbenhuis (winkelierster in kruideniersw.)
1908Jos. Hurkens (hotel-café-restaurant)
Hinthamerstraat 7 (1909)
1910Jos. Hurkens (hotel, café restaur.)
1928F.J.Chr. Nefkens

Hinthamerstraat 3-5
"Achter Milanen". (H. Klinkum)
Bron: Mosmans 367
Hinthamerstraat A 18 (?)
1865J. Wetzer (mr. pettenmaker)
1869J. Wetzer (mr. pettenmaker)
1875J.N. Borgstein (mr. pettenmaker)
Hinthamerstraat A 18 (1880)
1881J.N. Borgstejn (mr. pettenmaker)
1908Firma Klinkum (in corsetten) - A. Verbeeten (assurandeur)
Hinthamerstraat 5 (1909)
1910Firma Klinkum (in corsetten)
1943Bensdorp (M.A. Kennis-Simons) handel in suikerwerken
Hinthamerstraat A 18a (1908)
Hinthamerstraat 3 (1909)
1910wed. Mulder-Strengen

Hinthamerstraat 1
Hinthamerstraat A 17 (?)
Hinthamerstraat 1 (1909)
1928wed. F. Geelkerken - H.M.A. van den Hout - Th. G.P. van Paassen

Markt
 
Postcodes
 5211 MD  1.. 35
 5211 ME  37.. 59
 5211 MG  61.. 95
 5211 MH  97..117
 5211 MJ 119..139
 5211 MK 141..159
 5211 ML 161..201
 5211 MM 203..221
 5211 MN  2.. 46
 5211 MR  48.. 74
 5211 MS  76..104
 5211 MT 106..154
 5211 MV 156..180
 5211 MX 182..224
 
Straatindeling
 1822 : C1..432
 1906 : 256..367 (Mosmans)
 1909 : rechts 1..223, links 2..222
 1995 : rechts 1..217, links 2..224; zie: huisnummerkaart H16
 
Volkstelling 1822
No 10 Wijk C
Hinthamerstraat
1 8 Groenewald, Adrianus Bakker 30 Rooms Den Bosch
Waterstraatje
Hinthamerstraat
16 4 Kuypers, Jacobus Goud- en zilversmid 65 Rooms Den Bosch
17 8 Pierson, Jan Franus Koopman 50 Rooms Den Bosch
20 5 Davids, Elias Koopman 24 Israëlitisch Den Bosch
21 3 Henst, Antonia van der - 75 Rooms Vlijmen
22 3 Hoeve, Johazina Maria van der - 53 Gereformeerd Oss
23..25 25 Ari, Johannes Philippus Portier van Ziekengasthuis 20 Rooms Den Bosch
26 10 Broers, Johanna Hovenierster 48 Rooms Den Bosch
27 7 Welense, Cornelia Water en vuur verkoopster 59 Rooms Oeffelt
28 8 Anteni, Godefridus Ontvanger der Directe Belastingen 43 Rooms Den Bosch
29 14 Distelbarth, Johan Frederik Schoolhouder 72 Rooms Leeuwaarden
33 11 Vogelpoel, Jan Willem Koffiehuis-houder 45 Rooms Geldrop
34 6 Panis, Arnold Koopman 37 Rooms Hapert
35 10 Richt, Johannes Bakker 41 Rooms Den Bosch
36 5 Croes, Hendrik Koekbakker 36 Rooms Hulst
37 4 Venrooy, Wilhelmina van Winkelierster 63 Rooms Den Bosch
41 3 Booy, Philippus de Gepensioneerd 51 Rooms Den Bosch
42 1 Louman, Catharina - 72 Rooms Den Bosch
44 5 Josee, Hendrik Brandersknecht 49 Rooms Briel
45 4 Prinsen, Jan Timmerman 50 Rooms Duizel
51 9 Hulselmans, Adrianus Jan Smid 40 Rooms Oirschot
52 4 Gulpen, Johannes Baptist van Boekdrukker 27 Rooms Den Bosch
53 8 Zuylen, Nicolaas van Koopman 68 Rooms Den Bosch
54 5 Ruwel, Anna Maria Winkelierster 46 Rooms Den Bosch
55 10 Ancion, Jean Lambert Horlogemaker 47 Rooms Dise
Eerste Nieuwstraat
Hinthamerstraat
81 10 Sassen, Hubertus Ontvanger generaal 70 Rooms Den Bosch
82 9 Wartenbergh, Antonius Franciscus Apothecar 31 Rooms Den Bosch
83 3 Bonebacker, Johannes Rentenier - 69 Gereformeerd Den Bosch
84 8 Sassen, Leonard Antonia Landeigenaar 41 Rooms Den Bosch
85 7 Lightenveld, Jacoba Johanna - 31 Rooms Den Bosch
86 2 Ormi, Adolf Onderwijzer - 65 Gereformeerd Den Bosch
87 6 Warsenaar, Rutina - 44 Rooms Den Bosch
88 8 Burgers, Johannes Koopman 23 Rooms Arnhem
89 10 Troels, Antonius Klepperman 47 Rooms Den Bosch
90 - - - - - -
91 - - - - - -
92 - - - - - -
93 1 Duncan, Jacoba Dienstmaagd 25 Rooms Den Bosch
94 6 Wijnbergen, Leonardus Kantoendrukkersknecht 45 Rooms Heusden
No 11 Wijk C
97 5 Schuil, Petrus Gepensioneerd 60 Gereformeerd Thiel
98 8 Scheefhals, Wilhelm Winkelier 49 Rooms Den Bosch
99 7 Bolsius, Antonius Chrirurg en vroed- 39 Rooms Den Bosch
100 5 Ravenstein, Engelina Slagster 59 Rooms Den Bosch
Tweede Nieuwstraat
Hinthamerstraat
112 94 Braak, Jacobus Gerardus van den Hospitaalmeester 43 Rooms Den Bosch
113..121 - onbewoond - - - -
122 9 Reynders, Mathijs Voerman 53 Rooms Gennep
123 2 Berge, Hermanus van Schoenmaker 25 Gereformeerd Den Bosch
124 2 Pennings, Joseph Oude Kleerkoper 74 Rooms Den Bosch
? 11 Hoey, Jan Pieter van Generaal majoor en commandement kommandant van Den Bosch 67 Gereformeerd Den Haag
125 10 Hage, San van der Lintwerker 35 Rooms Den Bosch
126 4 Amelsvoort, Theodora Maria van - 51 Rooms Den Bosch
127 4 Broers, Willem Hovenier 38 Rooms Den Bosch
128 3 Braak, Henri Joseph van den Sociteithouder 31 Rooms Thiel
129 - - - - - -
132 5 Coppes, Antonius Winkelier 42 Rooms Well (Limburg)
133 4 Heeren, Godefridus Rentenier 83 Rooms Dongen
134 5 Steenbergen, Michiel Kleermaker 28 Rooms Den Bosch
135 3 Graffenried, Sophie Marie Francoise - 47 Gereformeerd Namur
136 3 Goudriaan, Petronella Cornelia Huisvrouw 40 Gereformeerd Hardingsveld (N-H)
137 13 Minoxetti, Johannes Slagter 50 Rooms Den Bosch
138 - - - - - -
139 14 Dupont, Helena Naaister 36 Rooms Den Bosch
140 11 Coppens, Johannes Loodgieter 43 Rooms Tilburg
141 3 Haberkorn, Johanna Rentenierster 72 Luthers Arnhem
142 7 Muyden, Cornelis van Kuiper en koopman in gedistilleerd 32 Rooms Heusden
143 4 Kuypers, Johannes Koopman - 58 Rooms Geertruidenberg
144 8 Redeker, Mathias Vinkelier 14 Gereformeerd Groningen
145 3 Linsen, Johannes Lid der Gedeputeerde Staten 56 Rooms Grave
146 3 Velden, Petrus van der - 74 Rooms Den Bosch
147 4 Kort, Petrus Gerardus de Slagter 23 Rooms Den Bosch
151 7 Oosterhout, Johannes Wilhelmus Korendrager 50 Rooms Den Bosch
152.1 6 Weerd, Antonia de Arbeidster 44 Rooms Nuland
152.2..10 - in 1814 wel, doch in 1822 niet bewoond - - -
153 - - - - - -
155 4 Driesfen, Johannes Wever 62 Rooms Den Bosch
157 3 Kieseling, Jan Kleermaker 74 Rooms St. Oedenrode
158 10 Meys, Michiel Arbeider 28 Rooms Drunen
159 30 Dechers, Leendert Arbeider 25 Rooms Empel
160 20 Kerstel, Andries Garentwinder 31 Rooms Den Bosch
161 13 Gerrets, Willem Arbeider 48 - Beugen
166 10 Fritman, Hendrik Matrassenmaker 50 Rooms Amersfoort
167 4 Braak, Maria van den Winkelierster 49 Rooms Den Bosch
168 3 Ryke, Bernardus Zilversmid 66 Rooms Boxmeer
169 5 Bergh, Adriaan van den Bakker 62 Gereformeerd Breda
170 - - - - - -
171 4 Hees, Margareta van Breister 61 Rooms Den Bosch
172 3 Hornung, Clara Kantwerkster 63 Gereformeerd Den Bosch
173 7 Hornung, Jan Schoenmaker 40 Rooms Den Bosch
No 12 Wijk C
174 7 Kroes, Hendrik Opperman 42 Rooms Den Bosch
175 2 Drunen, Nicolaas van - 50 Rooms Kromvoort
176 3 Hurts, Johannes Kroeghouder en Arbeider 29 Rooms Den Bosch
177 - - - - - -
178 4 Tibosch, Gerardus Antonius Schoenmaker 29 Rooms Den Bosch
179 7 Elst, Maria van der Breister 49 Rooms Namur
180 3 Pieters, Johanna Gerdina - 47 Gereformeerd Den Bosch
181 5 Ooyen, WilIem van Hovenier 31 Rooms Den Bosch
182 4 Elders, Jacobus Arbeider 35 Rooms Den Bosch
183 6 Heusden, Elisabeth van - 78 Rooms Lith
184 4 Doven, Pieter van Hovenier 60 Rooms Den Bosch
185 - - - - - -
186 - - - - - -
187 6 Stambergen, Willem Venduknecht van de 60 Rooms Zwolle
188 3 Hoorst, Adrianus van der Looyersknecht 37 Rooms Den Bosch
189 6 Mierlo, Cornelis van Arbeider 36 Rooms Den Bosch
190 ? Ruyf, Johannes Leidekkersknecht 57 Rooms Den Bosch
191 4 Salvisbergen, Johannes Arbeider 32 Protestant Cumplir canton Bern
192 5 Erp, Hermanus van Metselaar 34 Rooms Den Bosch
193 4 Pieters, Johannes Franc. Garentwinder 43 Rooms Den Bosch
194 2 Steevenaar, Petrus Josephus Garentwinder 55 Rooms Den Bosch
195 3 Kley, Wilhelmus van der Kleermaker 59 Rooms Den Bosch
196 6 Steen, Johannes van der Kamerbehanger 47 Rooms Den Bosch
197 5 Kusters, Jan Knegt 42 Rooms Baalen
198 - - - - - -
199 8 Macklenberg, Franciscus Koopman 46 Rooms Den Bosch
200 6 Bosch, Johannes Bakker 63 Rooms Roermond
201 11 Dieden, Hendrik mr. Timmerman 57 Rooms Cromvoort
202 3 Krans, Leonardus Huisschilder en 63 Rooms Den Bosch
203 - - - - - -
204 - - - - - -
205 1 Es, Cornelia van Breister 32 Rooms Den Bosch
206 - - - - - -
207 - - - - - -
208 - - - - - -
209 - - - - - -
210 - - - - - -
211 4 Pouwels, Elisabeth Breister 65 Gereformeerd Den Bosch
212 - - - - - -
213 9 Lewijt, Izaak Hertog Winkelier 27 Israëlitisch Gouda
214 5 Lammers, Jacobus Arbeider 34 Rooms Den Bosch
215 - - - - - -
216 - - - - - -
217 - - - - - -
218 - - - - - -
219 2 Krikke, Adriaan van Opperman 63 Rooms Vught
220 9 Schumakers, Meggel Huisvrouw 58 Rooms Den Bosch
221 10 Heyde, Adriana van der - 37 Rooms St. Oederooy
222 5 Pruimboom, Antonius (gehuwd) Schoenmaker 34 Rooms Steenbergen
223 5 Heuvel, Wilhelmus van den Velblooter 62 Rooms Den Bosch
224 8 Meerakker, Theodorus van de Metselaar 72 Rooms St. Oedenrooy
225 5 Son, Johannes Joseph van Koopman 33 Rooms Den Bosch
226 4 Gobins, Debora Johanna - 76 Gereformeerd Utrecht
227 7 Gevel, Hendrik van de Arbeider 65 Rooms Den Bosch
228 9 Soomers, Hendrikus Slagter 28 Rooms Den Bosch
Clarastraat
No 13 Wijk C
Hinthamerstraat
275 3 Ramakers, Josephus Koopman 51 Rooms Gemert
276 10 Kante, Cornelis Brieven besteller 66 Gereformeerd Den Bosch
277 5 Macklenberg, Johannes van Smit 31 Rooms Den Bosch
278 5 Reuvers, Ambrosius Bakker 32 Rooms Driel
279 5 Schijndel, Gerardus van Winkelier 30 Rooms Erp
280 5 Wijngärtner, Joseph Tekenmeester 67 Rooms Drie Esth
281 11 Boer, Johannes van den Koopman 55 Rooms Oisterwijk
282 6 Beneker, Johannes Hendrikus Linnen en katoen drukker 46 Rooms Seperade in Munster
283 9 Kennis, Johannes Slagter 47 Rooms Den Bosch
284 6 Rozen, Franciscus Johannes Leistouwer 40 Rooms Nieuwenhoven
285 - - - - - -
286 - - - - - -
287 - - - - - -
288 - - - - - -
289 - - - - - -
290 7 Lemmers, Reinier Goudsmid 36 Rooms Den Bosch
291 8 Houtmans, Adrianus Spekslagter 60 Rooms Den Bosch
292 7 Franke, Arnoldus Huisschilder 48 Rooms Den Bosch
293 7 Hase, Franciscus Horlogemaker 40 Rooms Den Bosch
294 11 Puls, Johannes Koperslager 48 Rooms Den Bosch
Groot Kerkhof
Hinthamerstraat
353 8 Offers, Gerrit Bakker 70 Gereformeerd Den Bosch
354 6 Horst, Lambertus Wilhelmus President der recht van der bank der in- en uitgaande regten en accijnzen 67 Rooms Den Bosch
355 8 Heuvel, Franciscus van den Entreposeur 35 Rooms Den Bosch
356 7 Alphen, Michiel van Herbergier 46 Rooms Maestricht
357 - - - - - -
358 7 Kort, Johannes de Winkelier 56 Rooms Den Bosch
359 10 Offers, Johan Marinus Koopman 47 Gereformeerd Middelburg
No 14 Wijk C
360 4 Linde, Willem van der Winkelier 58 Gereformeerd Den Bosch
361 ? Schoot, Willem van der Grutter 44 Rooms Boxtel
362 3 Hennebert, Franciscus Joseph Gepens. Luitenant Colonel 72 Gereformeerd Bergen op Zoom
363 12 Wetering, Adrianus Joseph van de Goud en zilversmid en koopman 55 Rooms Den Bosch
364 3 Hendriks, Antje - 67 Gereformeerd Gerkesklooster (Friesland)
365 - - - - - -
366 - - - - - -
367 - - - - - -
368 8 Court, Paulus Emanuel de la Ontvanger Jeverdal 62 Rooms Gemert in Noord Brabant
369 5 Makkelenberg, Jan van Hoedemaker 53 Rooms Den Bosch
370 8 Kroes, Daniël Loodgieter 44 Rooms Den Bosch
371 5 Hoppenbrouwer, Hendricus Bakker 52 Rooms Oirschot
372 9 Loo, Ant. Godridus van der Med Chirurg 32 Rooms Den Bosch
373 - - - - - -
374 17 Boxtel, Johannes van Bakker 37 Rooms Vught
375 4 Braak, Johannes Hiacinthus Procureur van der Solliciteur 40 Rooms Den Bosch
376 3 Jansen, Hendriks Poortklokkenluider 63 Gereformeerd Den Bosch
377 - - - - - -
378 - - - - - -
379 - - - - - -
380 - - - - - -
381 3 Jansen, Wouter Stoelemaker 29 Rooms Den Bosch
382 3 Fleur, Anna Maria - 69 Rooms Namur
383 2 Waseninge, Ida - 51 Rooms Den Bosch
384 5 Hommen, Jan mr. Schoenmaker 47 Rooms Elzhout
385 8 Strijbosch, Daniële Hoedenfabrikeur 29 Rooms Eindhoven
386 5 Wijs, Petrus Koekbakker 32 Rooms Vlijmen
387 3 Lith, Petrus van Hoedenfabrikeur 34 Rooms Den Bosch
388 6 Gote, Johannes Blikslager 26 Rooms Grave
389 10 Weert, Martinus van Slagter 34 Rooms Den Bosch
Gastelstraat
Hinthamerstraat
425 7 Dijk, Wilhelmus Koopman 25 Rooms Den Bosch
426 5 Sala, Louis Koopman 26 Rooms Visjino (Italië)
427..432 - - - - - -
St. Annaplaats
 
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 18n, 20, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 201, 205-209

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) I. 27, 61, 192, 212, 220; II. 297, 429, 436, 514, 518

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 62

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 11, 14, 16, 17, 23, 50

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 25, 80, 215

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 52, 54, 106, 107, 108, 313, 363, 365, 373, 375, 376, 380, 381, 382, 384, 389

L. van de Meerendonk, Tussen reformatie en contra-reformatie IX (1967) 118

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 25, 28, 29, 65

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 104n, 193n

L.P.L. Pirenne en W.J. Formsma, Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de vijftiende en zestiende eeuw (1962) 75, 80n

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 15, 83, 99, 101, 109, 121, 133, 213, 215, 231, 327

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 318n

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 45, 255

Varia Historica Brabantica III (1969) 241, 260, 306

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 21, 50, 52, 64, 65, 72, 83, 85, 87, 90, 112, 119, 139, 177, 191, 193, 389, 390

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 22, 54, 79, 89, 156, 157, 163n, 301, 347, 371, 372, 396, 420, 456

Th. A. Wouters, Van verheffing naar begeleiding XII (1968) 147

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850 LI (1981) 273, 322, 331, 338, 358

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1850-1914 LV (1982) 142

n: vermelding in een voetnoot