Heunweg

Vughterpoort

De weg tussen de Randweg en de Vughterweg krijgt de naam Heunweg.
 
Raadsbesluiten
2009

Straatnaamgeving

Het college stelt voor de weg tussen de Randweg en de Vughterweg de naam Heunweg te geven.
B&W Besluitenlijst 20/01/2009